Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2016 oraz 2002 roku)