Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2016 roku)


  • PozycjaMiastoFinanse (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo