Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2015 roku)