Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)


  • PozycjaMiastoPrzestępstwaWykrywalność (%)PowiatWojewództwo