Gmina Poświętne w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, zarobki, wynagrodzenie, bezrobocie, wypadki drogowe)

Gmina Poświętne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Poświętne to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Gmina Poświętne ma 3 277 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 3,9% powierzchni powiatu.
 • 3 277 Liczba mieszkańców
 • 114,6 km² Powierzchnia
 • 30 400 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Witold Łapiński Wójt gminy
Gmina Poświętne na mapie
Identyfikatory
 • 22.839452.9030 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2002082
Herb gminy Poświętne
Gmina Poświętne herb
Flaga gminy Poświętne
Gmina Poświętne flaga

Gmina Poświętne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-112Poczta Poświętne, ul. Poświętne 40

Gmina Poświętne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Poświętne)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Poświętne
(85) 650-13-14
(85) 650-11-83
Poświętne 21
18-112 Poświętne

Gmina Poświętne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Poświętne ma 3 277 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Poświętne zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,6% mieszkańców gminy Poświętne jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Poświętne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,68 na 1000 mieszkańców gminy Poświętne. W 2021 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w gminie Poświętne spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w gminie Poświętne były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Poświętne przypada 20.11 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Poświętne -38. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,0% mieszkańców gminy Poświętne jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 277 Liczba mieszkańców
 • 1 627 Kobiety
 • 1 650 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Poświętne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Poświętne
  42,0 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Poświętne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Poświętne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Poświętne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Poświętne
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,5%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Poświętne
  8,2%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Poświętne w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  5,0
  Podlaskie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Poświętne
  1,2
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Poświętne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -34 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Poświętne
  -10,7
  Województwo
  -5,7
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Poświętne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Poświętne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Poświętne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Poświętne w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Poświętne
  9,4
  Podlaskie
  8,8
  Cały kraj
  8,7
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Poświętne
  36,2
  Podlaskie
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 433 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Poświętne
  1,32
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Poświętne w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,2%
  57,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  20,1
  Podlaskie
  14,5
  Cały kraj
  13,7
 • 149,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Poświętne
  149,8
  woj. podlaskie
  165,4
  Cała Polska
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. podlaskie
  4,7
  Polska
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Poświętne
  3,3
  woj. podlaskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,4%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,7%
  Podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Poświętne
  6,1%
  Podlaskie
  5,5%
  Kraj
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,0
  woj. podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Poświętne
  452,3
  Województwo
  515,8
  Polska
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  48,2
  Województwo
  60,8
  Kraj
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,4
  Województwo
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  7,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Poświętne
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -38 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Poświętne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Poświętne oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Poświętne to 923 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Poświętne to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Poświętne to 98,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,86% mieszkań posiada łazienkę, 64,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 923 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 293,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  293,20
  Województwo
  404,50
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 102,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  102,50 m2
  woj. podlaskie
  78,00 m2
  Cały kraj
  75,10 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  woj. podlaskie
  31,60 m2
  Cały kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Poświętne
  4,81
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,84
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,41
  Województwo
  2,47
  Polska
  2,47
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Poświętne
  0,71
  Podlaskie
  0,61
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Poświętne
  0,96
  Podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Poświętne
  6,67
  Województwo
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 6,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Poświętne
  6,43
  Województwo
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 294 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  98,0 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Poświętne
  0,09 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  88,07%
  Podlaskie
  94,80%
  Cały kraj
  95,85%
 • 77,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Poświętne
  77,01%
  woj. podlaskie
  90,47%
  Kraj
  92,92%
 • 73,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Poświętne
  73,86%
  Województwo
  88,50%
  Kraj
  90,72%
 • 64,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  64,32%
  Podlaskie
  80,77%
  Kraj
  82,12%
 • 25,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Poświętne
  25,49%
  woj. podlaskie
  33,34%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Poświętne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Poświętne na 1000 mieszkańców pracuje 31osób . 69,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Poświętne wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Poświętne wynosiło 4 979,46 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Poświętne 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -56.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Poświętne pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  31,0
  Podlaskie
  209,0
  Polska
  259,0
 • 12,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,8% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Gmina Poświętne
  8,0%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Poświętne w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Poświętne w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Poświętne w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Poświętne
  4 979 PLN
  Podlaskie
  5 413 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Poświętne w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Poświętne w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98 Pracujący ogółem
 • 68 Kobiety
 • 30 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Poświętne w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,6
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,8
  woj. podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 125,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,9
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Poświętne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Poświętne w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 203 podmioty gospodarki narodowej, z czego 171 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (8) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Poświętne najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (199) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,3% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (62) podmiotów, a 59,1% (120) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Poświętne najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 203 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 120 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Poświętne w 2022 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Poświętne w 2022 roku
 • 171 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 199 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 199
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 203 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 203
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 171 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Poświętne stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Poświętne wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Poświętne najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Poświętne.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,87
  Podlaskie
  19,92
  Kraj
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,44
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  4,27
  Podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  2,16
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Podlaskie
  0,46
  Polska
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Poświętne
  5,52
  woj. podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  Podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Poświętne
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  61%
  woj. podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Poświętne
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  96%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  53%
  Polska
  51%

Gmina Poświętne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Poświętne wyniosła w 2021 roku 16,8 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Poświętne - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Poświętne wyniosła w 2021 roku 18,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (4.2%). W budżecie gminy Poświętne wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 382 złotych na mieszkańca (6,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,9 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,8 mln

  3,0 tys(100%)

  10,7 mln

  3,0 tys(100%)

  13,1 mln

  3,7 tys(100%)

  14,7 mln

  4,3 tys(100%)

  14,5 mln

  4,2 tys(100%)

  15,6 mln

  4,6 tys(100%)

  15,4 mln

  4,8 tys(100%)

  16,8 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,8 mln

  1,1 tys(35.3%)

  3,5 mln

  988(32.7%)

  3,5 mln

  1,0 tys(26.9%)

  3,5 mln

  1,0 tys(23.6%)

  3,6 mln

  1,0 tys(24.7%)

  3,8 mln

  1,1 tys(24.1%)

  3,7 mln

  1,1 tys(23.9%)

  3,9 mln

  1,2 tys(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  421(14.1%)

  1,7 mln

  480(15.9%)

  1,8 mln

  510(13.5%)

  1,8 mln

  525(12.3%)

  1,9 mln

  552(13%)

  1,8 mln

  549(11.9%)

  1,9 mln

  579(12.6%)

  2,1 mln

  651(12.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  285(9.6%)

  1,2 mln

  329(10.9%)

  797,3 tys

  229(6.1%)

  423,0 tys

  122(2.9%)

  1,6 mln

  462(10.9%)

  1,9 mln

  555(12%)

  895,3 tys

  268(5.8%)

  1,6 mln

  485(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  637,2 tys

  177(5.9%)

  473,6 tys

  133(4.4%)

  526,0 tys

  151(4%)

  562,7 tys

  163(3.8%)

  617,8 tys

  181(4.3%)

  1,0 mln

  298(6.4%)

  1,0 mln

  309(6.7%)

  1,4 mln

  441(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  587(19.6%)

  2,1 mln

  598(19.8%)

  4,5 mln

  1,3 tys(34.1%)

  877,3 tys

  254(6%)

  832,3 tys

  243(5.7%)

  922,9 tys

  274(5.9%)

  914,2 tys

  274(5.9%)

  1,0 mln

  315(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  436,2 tys

  121(4.1%)

  610,1 tys

  172(5.7%)

  504,1 tys

  145(3.8%)

  504,2 tys

  146(3.4%)

  499,0 tys

  146(3.4%)

  808,9 tys

  240(5.2%)

  887,0 tys

  266(5.8%)

  988,7 tys

  302(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  168,3 tys

  46,7(1.6%)

  265,4 tys

  74,8(2.5%)

  1,1 mln

  305(8.1%)

  1,7 mln

  483(11.3%)

  719,6 tys

  210(5%)

  436,5 tys

  130(2.8%)

  401,6 tys

  120(2.6%)

  499,4 tys

  152(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  255,5 tys

  70,9(2.4%)

  313,8 tys

  88,4(2.9%)

  87,6 tys

  25,1(0.7%)

  778,6 tys

  225(5.3%)

  246,1 tys

  72,0(1.7%)

  264,7 tys

  78,7(1.7%)

  215,4 tys

  64,5(1.4%)

  440,8 tys

  135(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  489,5 tys

  136(4.5%)

  166,8 tys

  47,0(1.6%)

  138,9 tys

  39,8(1.1%)

  169,0 tys

  48,9(1.1%)

  206,8 tys

  60,5(1.4%)

  102,2 tys

  30,4(0.7%)

  475,8 tys

  142(3.1%)

  150,4 tys

  45,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,8 tys

  7,4(0.2%)

  38,1 tys

  10,7(0.4%)

  28,7 tys

  8,2(0.2%)

  41,1 tys

  11,9(0.3%)

  49,1 tys

  14,4(0.3%)

  56,0 tys

  16,6(0.4%)

  64,0 tys

  19,2(0.4%)

  96,0 tys

  29,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  157,8 tys

  43,8(1.5%)

  140,1 tys

  39,5(1.3%)

  126,7 tys

  36,3(1%)

  108,4 tys

  31,3(0.7%)

  81,4 tys

  23,8(0.6%)

  91,5 tys

  27,2(0.6%)

  87,0 tys

  26,1(0.6%)

  74,1 tys

  22,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,2 tys

  7,0(0.2%)

  37,0 tys

  10,4(0.3%)

  46,9 tys

  13,4(0.4%)

  52,1 tys

  15,1(0.4%)

  51,7 tys

  15,1(0.4%)

  18,1 tys

  5,4(0.1%)

  9,7 tys

  2,9(0.1%)

  25,6 tys

  7,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  6,2(0.2%)

  26,0 tys

  7,3(0.2%)

  12,5 tys

  3,6(0.1%)

  26,7 tys

  7,7(0.2%)

  15,9 tys

  4,6(0.1%)

  16,8 tys

  5,0(0.1%)

  15,9 tys

  4,8(0.1%)

  16,6 tys

  5,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  889

  0,3(0%)

  989

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  2,1(0.1%)

  3,9 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,3 tys

  7,9(0.3%)

  33,0 tys

  9,3(0.3%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  749

  0,2(0%)

  45,3 tys

  13,2(0.3%)

  32,7 tys

  9,7(0.2%)

  38,0 tys

  11,4(0.2%)

  718

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  20,3 tys

  5,6(0.2%)

  10,4 tys

  2,9(0.1%)

  3,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  40,0 tys

  11,1(0.4%)

  106,6 tys

  30,1(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Poświętne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Poświętne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,3 mln

  3,1 tys(100%)

  11,0 mln

  3,1 tys(100%)

  13,1 mln

  3,7 tys(100%)

  14,5 mln

  4,2 tys(100%)

  14,4 mln

  4,2 tys(100%)

  15,6 mln

  4,6 tys(100%)

  19,5 mln

  6,0 tys(100%)

  18,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,2 mln

  1,2 tys(37.5%)

  4,4 mln

  1,3 tys(40.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(32.2%)

  4,3 mln

  1,2 tys(29.9%)

  4,2 mln

  1,2 tys(29.4%)

  4,4 mln

  1,3 tys(28.3%)

  8,1 mln

  2,4 tys(41.6%)

  6,5 mln

  2,0 tys(35.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,9 mln

  1,1 tys(34.4%)

  3,7 mln

  1,0 tys(33.8%)

  3,8 mln

  1,1 tys(28.8%)

  4,1 mln

  1,2 tys(28.3%)

  3,9 mln

  1,1 tys(27%)

  4,1 mln

  1,2 tys(26.4%)

  4,1 mln

  1,2 tys(21.1%)

  4,3 mln

  1,3 tys(23.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  470,7 tys

  131(4.2%)

  437,4 tys

  123(4%)

  483,9 tys

  139(3.7%)

  485,7 tys

  140(3.4%)

  476,1 tys

  139(3.3%)

  708,1 tys

  210(4.5%)

  747,3 tys

  224(3.8%)

  759,0 tys

  232(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  330,6 tys

  91,7(2.9%)

  274,5 tys

  77,4(2.5%)

  285,8 tys

  82,0(2.2%)

  253,6 tys

  73,3(1.8%)

  354,4 tys

  104(2.5%)

  403,2 tys

  120(2.6%)

  551,3 tys

  165(2.8%)

  738,7 tys

  225(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  36,8 tys

  10,2(0.3%)

  85,1 tys

  24,0(0.8%)

  49,8 tys

  14,3(0.4%)

  550,7 tys

  159(3.8%)

  145,6 tys

  42,6(1%)

  108,7 tys

  32,3(0.7%)

  51,8 tys

  15,5(0.3%)

  514,0 tys

  157(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  439(14%)

  1,5 mln

  437(14.1%)

  3,9 mln

  1,1 tys(29.8%)

  390,3 tys

  113(2.7%)

  340,5 tys

  99,6(2.4%)

  334,3 tys

  99,4(2.1%)

  322,4 tys

  96,5(1.7%)

  319,0 tys

  97,4(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  25,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,4 tys

  66,8(1.6%)

  943,7 tys

  281(6%)

  508,0 tys

  152(2.6%)

  252,7 tys

  77,1(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  287,0 tys

  79,6(2.5%)

  117,4 tys

  33,1(1.1%)

  155,1 tys

  44,5(1.2%)

  113,0 tys

  32,7(0.8%)

  176,4 tys

  51,6(1.2%)

  135,1 tys

  40,2(0.9%)

  229,5 tys

  68,7(1.2%)

  226,2 tys

  69,0(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  128,2 tys

  35,6(1.1%)

  112,8 tys

  31,8(1%)

  93,4 tys

  26,8(0.7%)

  80,0 tys

  23,1(0.6%)

  65,0 tys

  19,0(0.5%)

  73,4 tys

  21,8(0.5%)

  70,1 tys

  21,0(0.4%)

  56,8 tys

  17,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  67,2 tys

  18,6(0.6%)

  31,3 tys

  8,8(0.3%)

  33,2 tys

  9,5(0.3%)

  45,2 tys

  13,1(0.3%)

  28,8 tys

  8,4(0.2%)

  25,1 tys

  7,5(0.2%)

  48,4 tys

  14,5(0.2%)

  42,5 tys

  13,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  190,0 tys

  52,7(1.7%)

  12,3 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  90,6 tys

  26,5(0.6%)

  5,8 tys

  1,7(0%)

  6,0 tys

  1,8(0%)

  21,8 tys

  6,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  5,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  686

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  93,2 tys

  26,7(0.7%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  310,0 tys

  90,7(2.2%)

  7,2 tys

  2,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,3 tys

  7,9(0.3%)

  33,0 tys

  9,3(0.3%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  749

  0,2(0%)

  45,3 tys

  13,2(0.3%)

  32,7 tys

  9,7(0.2%)

  38,0 tys

  11,4(0.2%)

  718

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  34,0 tys

  9,4(0.3%)

  82,1 tys

  23,1(0.7%)

  8,6 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,0 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Poświętne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 811 mieszkańców gminy Poświętne jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 393 kobiet oraz 418 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców gminy Poświętne, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Poświętne mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Poświętne największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  18,0% mieszkańców gminy Poświętne w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 587 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Poświętne placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 201 uczniów (89 kobiet oraz 112 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Poświętne placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 246 uczniów (128 kobiet oraz 118 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,0% ludności (19,7% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,8% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców gminy Poświętne w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Poświętne
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Poświętne
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  21,4%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Poświętne
  17,8%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,7%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 587 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  587,0
  Podlaskie
  867,0
  Cały kraj
  883,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Poświętne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,1
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Poświętne
  78,21
  woj. podlaskie
  93,34
  Kraj
  95,71
 • 77,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Poświętne
  77,82
  woj. podlaskie
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Poświętne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Poświętne(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Poświętne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Poświętnem (im.Bolesława Prusa)
  Publiczna
  85 650-13-60
  85 650-13-60
  Poświętne 10 A
  18-112 Poświętne
  13242-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Poświętne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Poświętne: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Poświętne 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 491)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 26)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 195)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 95)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Poświętne działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 065 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 501 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Poświętne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Poświętne działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 80 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 80, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Poświętne w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Poświętne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Poświętne i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w gminie Poświętne odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 885,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 152,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Poświętne znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Poświętne
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 42 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 31 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Poświętne w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 884,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Poświętne
  885,0
  Podlaskie
  690,7
  Cała Polska
  1 035,8
 • 152,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  152,6
  woj. podlaskie
  120,7
  Cały kraj
  98,5
 • 1 281,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  1 281,7
  Podlaskie
  823,0
  Cały kraj
  1 251,4
 • 17,24 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  17,2
  Województwo
  17,5
  Kraj
  9,5
 • 144,83 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  144,8
  Podlaskie
  119,2
  Cały kraj
  120,8