Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2015 roku)