Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami w Polsce
(W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku, dane dla powiatów)