Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
(W oparciu o dane GUS z 2016 roku)