Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)

  • PozycjaMiastoPrzestępstwaWykrywalność (%)PowiatWojewództwo