Gmina Łubnice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, tabele)

Gmina Łubnice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łubnice to gmina wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Gmina Łubnice ma 4 102 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,1% powierzchni powiatu.
 • 4 102 Liczba mieszkańców
 • 84,1 km² Powierzchnia
 • 49 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Anna Krystyna Grajko Wójt gminy
Gmina Łubnice na mapie
Identyfikatory
 • 21.150350.4116 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2612022
Herb gminy Łubnice
Gmina Łubnice herb

Gmina Łubnice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-232Poczta Łubnice

Gmina Łubnice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łubnice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łubnice
(15) 865-92-20 35
(15) 865-92-36
Łubnice 66A
28-232 Łubnice
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów

Gmina Łubnice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Łubnice ma 4 102 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łubnice zawarli w 2019 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,8% mieszkańców gminy Łubnice jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łubnice ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców gminy Łubnice. W 2019 roku urodziło się 49 dzieci, w tym 40,8% dziewczynek i 59,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 44,5% zgonów w gminie Łubnice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w gminie Łubnice były nowotwory, a 1,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łubnice przypada 11.9 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łubnice 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców gminy Łubnice jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 102 Liczba mieszkańców
 • 2 079 Kobiety
 • 2 023 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łubnice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łubnice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łubnice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,9 lat
  świętokrzyskie
  43,1 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Łubnice
  27,8%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0%Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Łubnice
  10,0%
  Województwo
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,7%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Kraj
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina Łubnice
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łubnice w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,9
  woj. świętokrzyskie
  4,3
  Kraj
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łubnice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  -3,5
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łubnice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łubnice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łubnice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łubnice w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 49 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,8%
  59,2%
 • 11,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Łubnice
  11,9
  woj. świętokrzyskie
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 43,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Łubnice
  43,8
  Województwo
  36,5
  Kraj
  41,8
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 372 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 308 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łubnice
  3 372 g
  świętokrzyskie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 270 Waga 3000g - 3499g
 • 270
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Łubnice
  1,48
  świętokrzyskie
  1,24
  Polska
  1,42
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,70
  woj. świętokrzyskie
  0,61
  Cały kraj
  0,69
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,94
  świętokrzyskie
  0,71
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Łubnice w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 49 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,8%
  61,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Łubnice
  11,9
  woj. świętokrzyskie
  11,7
  Cała Polska
  10,7
 • 106,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łubnice
  106,2
  woj. świętokrzyskie
  141,8
  Cała Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łubnice
  0,0
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,6
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  44,5%
  Województwo
  48,4%
  Polska
  40,5%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Łubnice
  27,8%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  26,4%
 • 1,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Łubnice
  1,6%
  woj. świętokrzyskie
  3,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 0,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,4
  Kraj
  9,8
 • 84,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  84,2
  Cała Polska
  72,2
 • 295,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,9
  świętokrzyskie
  272,6
  Polska
  284,5
 • 257,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  257,8
  Polska
  263,9
 • 474,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Łubnice
  474,3
  woj. świętokrzyskie
  569,0
  Polska
  437,2
 • 75,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  75,3
  świętokrzyskie
  96,5
  Cała Polska
  71,0
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Łubnice
  24,6
  Województwo
  29,8
  Kraj
  34,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Łubnice
  5,5
  Województwo
  7,4
  Kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łubnice
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łubnice w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubnice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Łubnice oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,17 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łubnice to 1 405 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łubnice to 5,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Łubnice to 144,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,67% mieszkań posiada łazienkę, 61,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 405 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 340,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubnice
  340,40
  woj. świętokrzyskie
  360,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 100,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,10 m2
  świętokrzyskie
  74,90 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 34,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Łubnice
  34,10 m2
  świętokrzyskie
  27,00 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Łubnice
  4,26
  woj. świętokrzyskie
  3,79
  Cała Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Łubnice
  2,94
  świętokrzyskie
  2,78
  Cała Polska
  2,63
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Łubnice
  3,17
  woj. świętokrzyskie
  3,15
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 77 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Łubnice
  5,92
  świętokrzyskie
  4,48
  Cała Polska
  3,78
 • 18,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Łubnice
  18,77
  Województwo
  14,11
  Kraj
  20,42
 • 1 875 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 144,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Łubnice
  144,2 m2
  świętokrzyskie
  102,5 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Łubnice
  0,46 m2
  świętokrzyskie
  0,32 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 95,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,37%
  woj. świętokrzyskie
  92,39%
  Polska
  96,88%
 • 77,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  77,94%
  świętokrzyskie
  86,53%
  Kraj
  93,83%
 • 73,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Łubnice
  73,67%
  woj. świętokrzyskie
  83,99%
  Kraj
  91,54%
 • 61,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łubnice
  61,07%
  woj. świętokrzyskie
  79,15%
  Kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • świętokrzyskie
  40,49%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Łubnice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Łubnice na 1000 mieszkańców pracuje 31osób . 81,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 18,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łubnice wynosiło w 2019 roku 4,6% (6,9% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łubnice wynosiło 4 271,73 PLN, co odpowiada 88.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łubnice 307 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 45 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -262.

  44,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łubnice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,7% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  31,0
  Województwo
  194,0
  Cała Polska
  251,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,5% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • gm. Łubnice
  4,6%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łubnice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łubnice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łubnice w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 272 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 272 PLN
  Województwo
  4 171 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łubnice w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 307 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -262 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 32,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łubnice w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 127 Pracujący ogółem
 • 104 Kobiety
 • 23 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łubnice w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łubnice
  65,6
  świętokrzyskie
  67,1
  Cały kraj
  66,7
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łubnice
  39,0
  woj. świętokrzyskie
  39,5
  Polska
  36,5
 • 147,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  147,0
  świętokrzyskie
  143,5
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łubnice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Łubnice w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 202 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (9) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łubnice najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (233) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,5% (78) podmiotów, a 64,6% (155) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łubnice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 240 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78 Przemysł i budownictwo
 • 155 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łubnice w 2019 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łubnice w 2019 roku
 • 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 233
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 240 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 240
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 202 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 56
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubnice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Łubnice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łubnice wynosi 83,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łubnice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,03 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 3,21 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,67 (96%), o charakterze gospodarczym - 1,99 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łubnice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,10
  świętokrzyskie
  17,25
  Kraj
  20,75
 • 7,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubnice
  7,03
  Województwo
  9,64
  Cały kraj
  13,21
 • 1,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łubnice
  1,99
  woj. świętokrzyskie
  5,13
  Kraj
  4,88
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łubnice
  1,67
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,86
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  świętokrzyskie
  0,42
  Cały kraj
  0,43
 • 3,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,21
  świętokrzyskie
  5,88
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Łubnice
  81%
  woj. świętokrzyskie
  73%
  Polska
  65%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  78%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  woj. świętokrzyskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Łubnice
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  86%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Łubnice
  57%
  woj. świętokrzyskie
  58%
  Cały kraj
  53%

Gmina Łubnice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łubnice wyniosła w 2018 roku 21,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Łubnice - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (14.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łubnice wyniosła w 2018 roku 19,5 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.3%). W budżecie gminy Łubnice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 384 złotych na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,6 mln

  4,7 tys(100%)

  15,6 mln

  3,6 tys(100%)

  12,5 mln

  2,9 tys(100%)

  14,1 mln

  3,3 tys(100%)

  13,0 mln

  3,1 tys(100%)

  16,3 mln

  4,0 tys(100%)

  18,5 mln

  4,5 tys(100%)

  21,7 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,3 mln

  1,9 tys(40.6%)

  4,8 mln

  1,1 tys(30.9%)

  4,7 mln

  1,1 tys(37.3%)

  4,6 mln

  1,1 tys(32.7%)

  4,7 mln

  1,1 tys(35.7%)

  4,9 mln

  1,2 tys(29.9%)

  5,2 mln

  1,3 tys(27.9%)

  5,4 mln

  1,3 tys(25%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  586(12.4%)

  2,6 mln

  610(16.8%)

  801,7 tys

  189(6.4%)

  873,3 tys

  207(6.2%)

  1,3 mln

  316(10%)

  591,7 tys

  143(3.6%)

  397,1 tys

  96,4(2.2%)

  3,1 mln

  749(14.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  747(15.7%)

  1,9 mln

  431(11.9%)

  717,8 tys

  169(5.7%)

  1,6 mln

  390(11.7%)

  512,3 tys

  124(3.9%)

  2,1 mln

  518(13.2%)

  3,1 mln

  749(16.7%)

  2,3 mln

  555(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  426(9%)

  1,8 mln

  424(11.7%)

  2,0 mln

  474(16.1%)

  1,9 mln

  441(13.2%)

  1,9 mln

  455(14.4%)

  2,0 mln

  487(12.4%)

  1,9 mln

  466(10.4%)

  2,0 mln

  486(9.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  262,2 tys

  60,5(1.3%)

  304,8 tys

  70,8(2%)

  419,5 tys

  98,8(3.4%)

  481,8 tys

  114(3.4%)

  456,5 tys

  111(3.5%)

  388,4 tys

  93,8(2.4%)

  442,4 tys

  107(2.4%)

  1,3 mln

  313(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  608(12.8%)

  2,5 mln

  592(16.3%)

  2,4 mln

  568(19.3%)

  2,7 mln

  643(19.3%)

  2,5 mln

  616(19.5%)

  5,0 mln

  1,2 tys(31%)

  934,9 tys

  227(5.1%)

  992,4 tys

  240(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  672,5 tys

  155(3.3%)

  516,4 tys

  120(3.3%)

  618,7 tys

  146(5%)

  540,0 tys

  128(3.8%)

  586,7 tys

  142(4.5%)

  518,9 tys

  125(3.2%)

  535,7 tys

  130(2.9%)

  610,0 tys

  148(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  160,5 tys

  37,1(0.8%)

  80,1 tys

  18,6(0.5%)

  207,3 tys

  48,8(1.7%)

  580,6 tys

  138(4.1%)

  151,6 tys

  36,8(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  401,6 tys

  97,5(2.2%)

  508,4 tys

  123(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  369,2 tys

  85,2(1.8%)

  383,4 tys

  89,0(2.5%)

  241,3 tys

  56,8(1.9%)

  274,9 tys

  65,1(2%)

  323,1 tys

  78,5(2.5%)

  388,8 tys

  93,9(2.4%)

  392,1 tys

  95,2(2.1%)

  414,7 tys

  100(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  209,8 tys

  48,4(1%)

  266,9 tys

  62,0(1.7%)

  219,5 tys

  51,7(1.8%)

  220,5 tys

  52,2(1.6%)

  199,5 tys

  48,5(1.5%)

  181,3 tys

  43,8(1.1%)

  150,1 tys

  36,4(0.8%)

  145,1 tys

  35,1(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  194,9 tys

  45,0(0.9%)

  321,2 tys

  74,6(2.1%)

  133,8 tys

  31,5(1.1%)

  124,8 tys

  29,6(0.9%)

  136,5 tys

  33,1(1%)

  76,7 tys

  18,5(0.5%)

  84,5 tys

  20,5(0.5%)

  94,9 tys

  23,0(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,6 tys

  2,4(0.1%)

  758

  0,2(0%)

  748

  0,2(0%)

  35,1 tys

  8,3(0.2%)

  42,4 tys

  10,3(0.3%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  7,6 tys

  1,8(0%)

  51,9 tys

  12,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  38,8 tys

  9,0(0.2%)

  37,5 tys

  8,7(0.2%)

  28,1 tys

  6,6(0.2%)

  29,3 tys

  6,9(0.2%)

  23,3 tys

  5,7(0.2%)

  23,7 tys

  5,7(0.1%)

  20,1 tys

  4,9(0.1%)

  22,5 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  8,9 tys

  2,1(0.1%)

  8,9 tys

  2,1(0.1%)

  8,8 tys

  2,1(0.1%)

  9,0 tys

  2,2(0.1%)

  18,3 tys

  4,4(0.1%)

  9,0 tys

  2,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  38,0 tys

  8,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  6,3(0.2%)

  7,3 tys

  1,7(0.1%)

  80,8 tys

  19,1(0.6%)

  231,0 tys

  56,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łubnice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łubnice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  3,7 tys(100%)

  16,4 mln

  3,8 tys(100%)

  13,6 mln

  3,2 tys(100%)

  14,1 mln

  3,3 tys(100%)

  13,6 mln

  3,2 tys(100%)

  16,6 mln

  4,1 tys(100%)

  17,6 mln

  4,3 tys(100%)

  19,5 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  1,5 tys(41.7%)

  6,9 mln

  1,6 tys(42.2%)

  7,0 mln

  1,6 tys(51.3%)

  6,5 mln

  1,5 tys(45.9%)

  6,6 mln

  1,6 tys(48.5%)

  6,9 mln

  1,7 tys(41.4%)

  6,8 mln

  1,7 tys(38.8%)

  7,4 mln

  1,8 tys(37.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  1,4 mln

  330(8.9%)

  1,6 mln

  362(9.5%)

  1,8 mln

  424(13.2%)

  2,1 mln

  488(14.6%)

  2,2 mln

  532(16.1%)

  2,2 mln

  535(13.3%)

  2,3 mln

  563(13.2%)

  2,5 mln

  603(12.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  414(11.2%)

  1,3 mln

  302(8%)

  315,2 tys

  74,2(2.3%)

  953,3 tys

  226(6.8%)

  197,2 tys

  47,9(1.4%)

  1,4 mln

  343(8.5%)

  1,2 mln

  301(7.1%)

  2,2 mln

  534(11.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  160,5 tys

  37,1(1%)

  80,1 tys

  18,6(0.5%)

  207,3 tys

  48,8(1.5%)

  580,6 tys

  138(4.1%)

  151,6 tys

  36,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  401,6 tys

  97,5(2.3%)

  508,4 tys

  123(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  7,1(0.2%)

  18,2 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,5(0%)

  428,0 tys

  104(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  366(9.9%)

  1,8 mln

  429(11.3%)

  1,4 mln

  335(10.5%)

  832,5 tys

  197(5.9%)

  1,0 mln

  254(7.7%)

  412,2 tys

  99,5(2.5%)

  403,7 tys

  98,0(2.3%)

  394,8 tys

  95,6(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  527(14.2%)

  2,2 mln

  500(13.2%)

  1,9 mln

  456(14.3%)

  2,2 mln

  526(15.8%)

  2,0 mln

  497(15%)

  4,6 mln

  1,1 tys(27.4%)

  363,0 tys

  88,1(2.1%)

  358,6 tys

  86,9(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  310,4 tys

  71,7(1.9%)

  341,2 tys

  79,2(2.1%)

  372,1 tys

  87,6(2.7%)

  329,2 tys

  78,0(2.3%)

  333,0 tys

  80,9(2.4%)

  392,8 tys

  94,8(2.4%)

  337,3 tys

  81,9(1.9%)

  358,4 tys

  86,8(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  54,1 tys

  12,5(0.3%)

  137,4 tys

  31,9(0.8%)

  112,0 tys

  26,4(0.8%)

  83,5 tys

  19,8(0.6%)

  308,8 tys

  75,0(2.3%)

  252,7 tys

  61,0(1.5%)

  257,8 tys

  62,6(1.5%)

  235,7 tys

  57,1(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  297(8%)

  1,6 mln

  361(9.5%)

  38,1 tys

  9,0(0.3%)

  123,3 tys

  29,2(0.9%)

  153,2 tys

  37,2(1.1%)

  243,5 tys

  58,8(1.5%)

  251,2 tys

  61,0(1.4%)

  148,5 tys

  36,0(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  209,8 tys

  48,4(1.3%)

  192,7 tys

  44,7(1.2%)

  173,3 tys

  40,8(1.3%)

  178,0 tys

  42,2(1.3%)

  159,5 tys

  38,7(1.2%)

  141,3 tys

  34,1(0.8%)

  110,1 tys

  26,7(0.6%)

  105,1 tys

  25,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  89,7 tys

  20,8(0.5%)

  10,0 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  17,7(0.5%)

  61,7 tys

  14,9(0.4%)

  64,5 tys

  15,7(0.4%)

  66,4 tys

  16,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,6 tys

  2,4(0.1%)

  758

  0,2(0%)

  748

  0,2(0%)

  35,1 tys

  8,3(0.2%)

  42,4 tys

  10,3(0.3%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  7,6 tys

  1,8(0%)

  51,9 tys

  12,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  242,5 tys

  56,0(1.5%)

  165,8 tys

  38,5(1%)

  151,5 tys

  35,7(1.1%)

  146,4 tys

  34,7(1%)

  36,7 tys

  8,9(0.3%)

  35,9 tys

  8,7(0.2%)

  88,0 tys

  21,4(0.5%)

  44,0 tys

  10,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  45,0 tys

  10,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  12,1(0.4%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  6,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  888

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  630

  0,2(0%)

  280

  0,1(0%)

  140

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,7 tys

  12,7(0.4%)

  217,5 tys

  52,8(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łubnice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 900 mieszkańców gminy Łubnice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 438 kobiet oraz 462 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Łubnice, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 24,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Łubnice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łubnice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  14,7% mieszkańców gminy Łubnice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 713 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Łubnice placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 282 uczniów (129 kobiet oraz 153 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łubnice placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 276 uczniów (138 kobiet oraz 138 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 8,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców gminy Łubnice w wieku potencjalnej nauki (35,8% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Łubnice
  14,0%
  Województwo
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • gm. Łubnice
  1,9%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,0%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  25,9%
  woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Łubnice
  5,8%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  24,6%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,8%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 713 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  713,0
  Województwo
  835,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Łubnice
  0,00
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łubnice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 282 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 8,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Łubnice
  8,8
  świętokrzyskie
  15,6
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 319 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski282
  • niemiecki19
  • rosyjski18
 • 282 angielski
 • 19 niemiecki
 • 18 rosyjski
 • 27 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 27 niemiecki
 •  
 • 88,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  88,68
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Cały kraj
  95,46
 • 88,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  88,68
  świętokrzyskie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łubnice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łubnice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łubnice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łubnice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich
  Publiczna
  15 865-93-08
  Gace Słupieckie 85
  28-232 Gace Słupieckie
  79910
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
  Publiczna
  15 865-96-80
  ul. Wilkowa 47
  28-232 Wilkowa
  78211
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH (WOJCIECH SKUZA)
  Publiczna
  15 865-92-24
  15 865-92-24
  Łubnice 62
  28-232 Łubnice
  5817
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach (-)
  Publiczna
  15 865-92-00
  Budziska 146
  28-232 Budziska
  75912
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łubnice, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łubnice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Łubnice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Łubnice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 2 895)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 280)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 85)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 60)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 57)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Łubnice działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 038 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 13 609 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łubnice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łubnice działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 18 członków. Zarejestrowano 28 ćwiczących (mężczyźni: 11, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 11, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łubnice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)