Gmina Dąbrowa w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Dąbrowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dąbrowa to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Gmina Dąbrowa ma 8 252 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,2% powierzchni powiatu.
 • 8 252 Liczba mieszkańców
 • 130,8 km² Powierzchnia
 • 74 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Katarzyna Gołębiowska - Jarek Wójt gminy
Gmina Dąbrowa na mapie
Identyfikatory
 • 17.748650.6829 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1609022
Herb gminy Dąbrowa
Gmina Dąbrowa herb

Gmina Dąbrowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-073Poczta Chróścina Opolska, ul. Kolejowa 51 A
49-120Poczta Dąbrowa Opolska, ul. Szkolna 2

Gmina Dąbrowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dąbrowa)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dąbrowa
(77) 464-10-10
(77) 464-10-10
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Gmina Dąbrowa - Wsie należące do gminy

Gmina Dąbrowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Dąbrowa ma 8 252 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dąbrowa zawarli w 2019 roku 31 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,6% mieszkańców gminy Dąbrowa jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dąbrowa ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców gminy Dąbrowa. W 2019 roku urodziło się 70 dzieci, w tym 57,1% dziewczynek i 42,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,3% zgonów w gminie Dąbrowa spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w gminie Dąbrowa były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dąbrowa przypada 8.5 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 136 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dąbrowa 40. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,9% mieszkańców gminy Dąbrowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 252 Liczba mieszkańców
 • 4 200 Kobiety
 • 4 052 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dąbrowa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dąbrowa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dąbrowa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Dąbrowa
  42,4 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • gm. Dąbrowa
  26,5%
  Opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,4%
  Województwo
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Dąbrowa
  8,4%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,3%
  Opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • Gmina Dąbrowa
  5,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dąbrowa w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Dąbrowa
  1,2
  woj. opolskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dąbrowa w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Dąbrowa
  0,0
  Opolskie
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dąbrowa w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dąbrowa w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dąbrowa w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dąbrowa w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,1%
  42,9%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Dąbrowa
  8,5
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,8
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Opolskie
  35,4
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 381 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Dąbrowa
  3 381 g
  woj. opolskie
  3 367 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. opolskie
  1,23
  Polska
  1,38
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dąbrowa
  0,63
  Opolskie
  0,59
  Cała Polska
  0,67
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  woj. opolskie
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Dąbrowa w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Dąbrowa
  8,5
  Województwo
  10,9
  Polska
  10,7
 • 110,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dąbrowa
  110,3
  Województwo
  125,9
  Cały kraj
  109,3
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dąbrowa
  0,9
  Opolskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Dąbrowa
  2,6
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Dąbrowa
  44,3%
  Opolskie
  44,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Dąbrowa
  26,8%
  Opolskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Dąbrowa
  8,1%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  77,2
  Polska
  70,4
 • 260,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  260,8
  Opolskie
  286,9
  Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Polska
  261,3
 • 431,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  431,6
  woj. opolskie
  485,0
  Cały kraj
  421,0
 • 66,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dąbrowa
  66,3
  woj. opolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 20,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  20,4
  Województwo
  28,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dąbrowa
  4,7
  woj. opolskie
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  Opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 136 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 62 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 40 Saldo migracji
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 40 Saldo migracji wewnętrznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dąbrowa w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dąbrowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dąbrowa oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dąbrowa to 2 663 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dąbrowa to 6,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Dąbrowa to 170,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,15% mieszkań posiada łazienkę, 83,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 663 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  322,00
  Opolskie
  366,30
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 107,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  107,80 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 34,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Dąbrowa
  34,70 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,02
  Opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,11
  Opolskie
  2,73
  Cała Polska
  2,59
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Dąbrowa
  0,62
  Opolskie
  0,65
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dąbrowa
  4,00
  woj. opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 199 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dąbrowa
  6,03
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,77
 • 24,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  24,12
  Opolskie
  12,30
  Cała Polska
  21,77
 • 5 617 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 170,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  170,2 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,68 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,68 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  97,26%
  Województwo
  98,29%
  Cała Polska
  96,93%
 • 96,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,47%
  woj. opolskie
  97,04%
  Kraj
  93,92%
 • 92,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dąbrowa
  92,15%
  Województwo
  93,66%
  Kraj
  91,66%
 • 83,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,74%
  Województwo
  82,60%
  Cały kraj
  82,84%
 • 3,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Dąbrowa
  3,76%
  Województwo
  46,91%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Dąbrowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Dąbrowa na 1000 mieszkańców pracuje 78osób . 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dąbrowa wynosiło w 2020 roku 7,8% (8,4% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dąbrowa wynosiło 4 371,57 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dąbrowa 1 126 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 392 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -734.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dąbrowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 78 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  78,0
  Województwo
  221,0
  Cała Polska
  255,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,7% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,8%
  Opolskie
  6,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dąbrowa w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dąbrowa w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dąbrowa w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Dąbrowa
  4 372 PLN
  Województwo
  4 712 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dąbrowa w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 126 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 392 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -734 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 37,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dąbrowa w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 642 Pracujący ogółem
 • 320 Kobiety
 • 322 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dąbrowa w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  58,9
  woj. opolskie
  64,5
  Cały kraj
  68,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,9
  Województwo
  38,2
  Polska
  37,5
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Dąbrowa
  126,4
  woj. opolskie
  144,8
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dąbrowa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Dąbrowa w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 827 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 685 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (42) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (80) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dąbrowa najwięcej (37) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (810) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (268) podmiotów, a 64,8% (536) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dąbrowa najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 827 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 268 Przemysł i budownictwo
 • 536 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dąbrowa w 2020 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dąbrowa w 2020 roku
 • 685 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 810 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 810
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 827 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 827
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 44 Spółki handlowe ogółem
 • 44
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 685 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 177 Budownictwo
 • 177
 • 147 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 147
 • 63 Przetwórstwo przemysłowe
 • 63
 • 51 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 51
 • 48 Transport i gospodarka magazynowa
 • 48
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dąbrowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dąbrowa stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 90 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dąbrowa wynosi 68,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dąbrowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,86 (wykrywalność 50%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,84 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,64 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,97 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dąbrowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 90
 • 57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 57
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 10,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Dąbrowa
  10,92
  woj. opolskie
  16,02
  Polska
  19,96
 • 6,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dąbrowa
  6,84
  woj. opolskie
  11,09
  Cały kraj
  12,25
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,97
  woj. opolskie
  2,63
  Cały kraj
  5,17
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Dąbrowa
  1,64
  woj. opolskie
  1,63
  Kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dąbrowa
  0,27
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,37
 • 5,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,86
  Opolskie
  7,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Opolskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  61%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  63%
  Opolskie
  69%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Dąbrowa
  94%
  Opolskie
  90%
  Polska
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Dąbrowa
  51%
  Województwo
  52%
  Kraj
  54%

Gmina Dąbrowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dąbrowa wyniosła w 2019 roku 37,3 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Dąbrowa - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dąbrowa wyniosła w 2019 roku 36,8 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.2%). W budżecie gminy Dąbrowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 982 złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,3 mln

  2,8 tys(100%)

  24,2 mln

  2,5 tys(100%)

  29,2 mln

  3,0 tys(100%)

  25,7 mln

  2,7 tys(100%)

  28,6 mln

  3,0 tys(100%)

  28,4 mln

  3,5 tys(100%)

  31,4 mln

  3,8 tys(100%)

  37,3 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  1,5 tys(53.2%)

  13,9 mln

  1,5 tys(57.6%)

  12,3 mln

  1,3 tys(42.2%)

  12,3 mln

  1,3 tys(47.8%)

  12,1 mln

  1,3 tys(42.4%)

  10,6 mln

  1,3 tys(37.4%)

  11,4 mln

  1,4 tys(36.3%)

  12,0 mln

  1,4 tys(32.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  301(10.9%)

  2,7 mln

  281(11.1%)

  3,1 mln

  323(10.6%)

  3,2 mln

  333(12.5%)

  3,3 mln

  338(11.4%)

  3,7 mln

  449(13%)

  4,1 mln

  498(13.1%)

  4,4 mln

  535(11.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  515,2 tys

  53,8(2%)

  277,8 tys

  28,9(1.1%)

  750,9 tys

  78,3(2.6%)

  555,0 tys

  57,6(2.2%)

  687,5 tys

  71,0(2.4%)

  1,4 mln

  175(5.1%)

  1,6 mln

  192(5%)

  2,5 mln

  304(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  866,6 tys

  90,5(3.3%)

  1,1 mln

  116(4.6%)

  2,4 mln

  251(8.3%)

  1,9 mln

  195(7.3%)

  1,8 mln

  183(6.2%)

  1,6 mln

  193(5.6%)

  1,6 mln

  193(5.1%)

  2,4 mln

  289(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  282(10.3%)

  2,8 mln

  297(11.8%)

  3,0 mln

  309(10.2%)

  3,1 mln

  325(12.2%)

  6,9 mln

  712(24.1%)

  1,9 mln

  229(6.6%)

  1,9 mln

  235(6.2%)

  2,1 mln

  252(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  914,2 tys

  95,4(3.5%)

  832,5 tys

  86,7(3.4%)

  1,3 mln

  138(4.5%)

  888,5 tys

  92,2(3.5%)

  994,5 tys

  103(3.5%)

  823,6 tys

  100(2.9%)

  1,8 mln

  221(5.8%)

  1,8 mln

  221(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  774,0 tys

  80,8(2.9%)

  735,2 tys

  76,6(3%)

  4,1 mln

  429(14.1%)

  1,4 mln

  141(5.3%)

  685,2 tys

  70,8(2.4%)

  726,3 tys

  88,4(2.6%)

  698,6 tys

  84,9(2.2%)

  702,0 tys

  84,9(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  663,9 tys

  69,3(2.5%)

  642,4 tys

  66,9(2.7%)

  633,6 tys

  66,1(2.2%)

  675,4 tys

  70,1(2.6%)

  613,1 tys

  63,3(2.1%)

  591,2 tys

  72,0(2.1%)

  594,5 tys

  72,3(1.9%)

  665,8 tys

  80,5(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  219(8%)

  403,2 tys

  42,0(1.7%)

  447,8 tys

  46,7(1.5%)

  493,7 tys

  51,3(1.9%)

  586,6 tys

  60,6(2%)

  483,0 tys

  58,8(1.7%)

  629,2 tys

  76,5(2%)

  560,4 tys

  67,8(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  199,9 tys

  20,9(0.8%)

  203,9 tys

  21,3(0.8%)

  383,3 tys

  40,0(1.3%)

  358,6 tys

  37,2(1.4%)

  245,1 tys

  25,3(0.9%)

  287,6 tys

  35,0(1%)

  522,9 tys

  63,6(1.7%)

  541,7 tys

  65,5(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  483,0 tys

  50,4(1.8%)

  355,3 tys

  37,0(1.5%)

  394,2 tys

  41,1(1.4%)

  374,9 tys

  38,9(1.5%)

  318,2 tys

  32,9(1.1%)

  288,4 tys

  35,1(1%)

  248,3 tys

  30,2(0.8%)

  248,4 tys

  30,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  86,9 tys

  9,1(0.3%)

  56,9 tys

  5,9(0.2%)

  68,3 tys

  7,1(0.2%)

  94,6 tys

  9,8(0.4%)

  248,0 tys

  25,6(0.9%)

  86,7 tys

  10,6(0.3%)

  99,4 tys

  12,1(0.3%)

  100,3 tys

  12,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,9 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  79,5 tys

  8,3(0.3%)

  89,6 tys

  9,3(0.3%)

  11,3 tys

  1,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  92,1 tys

  11,2(0.3%)

  97,2 tys

  11,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,9 tys

  10,4(0.4%)

  88,4 tys

  9,2(0.4%)

  84,5 tys

  8,8(0.3%)

  99,7 tys

  10,4(0.4%)

  97,9 tys

  10,1(0.3%)

  77,9 tys

  9,5(0.3%)

  79,3 tys

  9,6(0.3%)

  82,9 tys

  10,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,6 tys

  2,3(0.1%)

  13,6 tys

  1,4(0.1%)

  7,5 tys

  0,8(0%)

  20,8 tys

  2,2(0.1%)

  9,8 tys

  1,0(0%)

  18,8 tys

  2,3(0.1%)

  13,2 tys

  1,6(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  698

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  3,8(0.1%)

  69,3 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,7 tys

  15,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,0 tys

  11,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dąbrowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,5 mln

  2,7 tys(100%)

  23,3 mln

  2,4 tys(100%)

  25,2 mln

  2,6 tys(100%)

  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  30,6 mln

  3,2 tys(100%)

  30,1 mln

  3,7 tys(100%)

  32,8 mln

  4,0 tys(100%)

  36,8 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  1,1 tys(40.7%)

  10,1 mln

  1,1 tys(43.5%)

  10,7 mln

  1,1 tys(42.5%)

  12,0 mln

  1,2 tys(41.5%)

  12,3 mln

  1,3 tys(40.2%)

  11,3 mln

  1,4 tys(37.5%)

  12,1 mln

  1,5 tys(36.9%)

  13,9 mln

  1,7 tys(37.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,7 mln

  1,0 tys(38.1%)

  8,5 mln

  889(36.6%)

  9,0 mln

  937(35.6%)

  9,2 mln

  952(31.7%)

  9,6 mln

  992(31.4%)

  9,6 mln

  1,2 tys(32.1%)

  10,1 mln

  1,2 tys(30.9%)

  9,9 mln

  1,2 tys(27.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,0 tys

  1,7(0.1%)

  413,3 tys

  43,1(1.8%)

  1,4 mln

  145(5.5%)

  1,0 mln

  108(3.6%)

  1,1 mln

  112(3.6%)

  995,2 tys

  121(3.3%)

  1,0 mln

  122(3.1%)

  1,2 mln

  144(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  182(6.9%)

  1,9 mln

  197(8.1%)

  1,8 mln

  192(7.3%)

  1,9 mln

  192(6.4%)

  5,4 mln

  561(17.8%)

  763,0 tys

  92,9(2.5%)

  591,5 tys

  71,9(1.8%)

  643,5 tys

  77,8(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  137(5.2%)

  1,2 mln

  123(5.1%)

  992,9 tys

  104(3.9%)

  646,3 tys

  67,1(2.2%)

  651,5 tys

  67,3(2.1%)

  665,2 tys

  81,0(2.2%)

  711,8 tys

  86,5(2.2%)

  623,5 tys

  75,4(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  529,7 tys

  55,3(2.1%)

  562,8 tys

  58,6(2.4%)

  554,0 tys

  57,8(2.2%)

  3,0 mln

  314(10.5%)

  679,4 tys

  70,2(2.2%)

  516,7 tys

  62,9(1.7%)

  511,3 tys

  62,2(1.6%)

  586,9 tys

  71,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  106,5 tys

  11,1(0.4%)

  122,6 tys

  12,8(0.5%)

  177,6 tys

  18,5(0.7%)

  208,3 tys

  21,6(0.7%)

  254,6 tys

  26,3(0.8%)

  191,4 tys

  23,3(0.6%)

  448,7 tys

  54,5(1.4%)

  577,3 tys

  69,8(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  345,0 tys

  36,0(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  382,6 tys

  46,5(1.2%)

  271,4 tys

  32,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  228,5 tys

  23,9(0.9%)

  233,7 tys

  24,4(1%)

  245,7 tys

  25,6(1%)

  221,8 tys

  23,0(0.8%)

  196,8 tys

  20,3(0.6%)

  166,8 tys

  20,3(0.6%)

  163,5 tys

  19,9(0.5%)

  167,6 tys

  20,3(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,9 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  79,5 tys

  8,3(0.3%)

  89,6 tys

  9,3(0.3%)

  11,3 tys

  1,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  92,1 tys

  11,2(0.3%)

  97,2 tys

  11,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,0 tys

  8,0(0.3%)

  106,5 tys

  11,1(0.5%)

  102,7 tys

  10,7(0.4%)

  104,6 tys

  10,9(0.4%)

  120,6 tys

  12,5(0.4%)

  80,1 tys

  9,8(0.3%)

  81,4 tys

  9,9(0.2%)

  79,6 tys

  9,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  86,5 tys

  9,0(0.3%)

  88,3 tys

  9,2(0.4%)

  75,8 tys

  7,9(0.3%)

  93,0 tys

  9,7(0.3%)

  143,8 tys

  14,8(0.5%)

  101,1 tys

  12,3(0.3%)

  96,8 tys

  11,8(0.3%)

  66,5 tys

  8,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  6,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  882,3 tys

  92,1(3.5%)

  13,2 tys

  1,4(0.1%)

  39,0 tys

  4,1(0.2%)

  39,0 tys

  4,0(0.1%)

  42,3 tys

  4,4(0.1%)

  39,0 tys

  4,7(0.1%)

  39,2 tys

  4,8(0.1%)

  39,0 tys

  4,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,6 tys

  5,7(0.2%)

  15,2 tys

  1,6(0.1%)

  12,8 tys

  1,3(0.1%)

  285,6 tys

  29,7(1%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  12,0 tys

  1,5(0%)

  607,7 tys

  73,9(1.9%)

  12,4 tys

  1,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  56,2 tys

  6,8(0.2%)

  10,3 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,1 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  5,4 tys

  0,7(0%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  698

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  4,0(0.1%)

  37,5 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  10,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dąbrowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 754 mieszkańców gminy Dąbrowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 851 kobiet oraz 903 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców gminy Dąbrowa, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Dąbrowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dąbrowa największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  W roku 2018 w gminie Dąbrowa mieściły się 4 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 277 dzieci (130 dziewczynek oraz 147 chłopców). Dostępnych było 286 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dąbrowa mieściło się 5 przedszkoli, w których do 12 oddziałów uczęszczało 233 dzieci (104 dziewczynki oraz 129 chłopców). Dostępnych było 256 miejsc.

  18,5% mieszkańców gminy Dąbrowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 809 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 526 uczniów (256 kobiet oraz 270 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dąbrowa placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 538 uczniów (260 kobiet oraz 278 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,95.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców gminy Dąbrowa w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dąbrowa
  14,3%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,1%
  Opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,9%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Dąbrowa
  10,3%
  Opolskie
  11,4%
  Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Dąbrowa
  15,0%
  woj. opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  31,2%
  woj. opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dąbrowa
  5,3%
  Opolskie
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Dąbrowa
  20,5%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 809 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Dąbrowa
  809,0
  Opolskie
  906,0
  Polska
  873,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,86
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 286 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dąbrowa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 277 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 147 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 56 3 lata
 • 56
 • 75 4 lata
 • 75
 • 68 5 lata
 • 68
 • 74 6 lat
 • 74
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 35 4 lata
 • 35
 • 35 5 lata
 • 35
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 40 4 lata
 • 40
 • 33 5 lata
 • 33
 • 44 6 lat
 • 44
 •  
 • 23,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dąbrowa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dąbrowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Chróścinie
  Publiczne
  77 464-02-02
  77 464-02-02
  ul. Kościelna 19
  46-073 Chróścina
  3757
  Publiczne Przedszkolke w Dabrowie
  Publiczne
  77 464-10-70
  77 464-10-70
  ul. Karczowska 7
  49-120 Dąbrowa
  3699
  Publiczne Przedszkole w Sławicach
  Publiczne
  77 457-00-18
  77 457-00-18
  ul. Stawowa 2
  49-120 Sławice
  3589
  Publiczne Przedszkole Narok (św. Franciszek z Asyżu)
  Publiczne
  77 464-20-17
  77 464-20-17
  ul. Odrzańska 2
  49-120 Narok
  2396
  Publiczne Przedszkole w Karczowie
  Publiczne
  77 464-11-04
  77 464-11-04
  ul. Dąbrowska 5
  49-120 Karczów
  2265
 • Szkoły podstawowe w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dąbrowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 256 Kobiety
  (uczniowie)
 • 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci 2016
 • 33 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Dąbrowa
  15,5
  Opolskie
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 46,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 660 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 525 angielski
 • 135 niemiecki
 • 29 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 29 niemiecki
 •  
 • 85,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Dąbrowa
  85,95
  woj. opolskie
  94,14
  Cały kraj
  95,46
 • 85,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,29
  Opolskie
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dąbrowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dąbrowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dąbrowa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dąbrowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkola Podstawowa (Lucjana Szenwalda)
  Publiczna
  77 402-04-35
  77 402-04-35
  ul. Szkolna 9
  49-120 Dąbrowa
  12185-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  77 464-01-14
  77 464-01-14
  ul. Niemodlińska 8d
  46-073 Chróścina
  9148-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach (Kawalerowie Orderu Uśmiechu)
  Publiczna
  77 457-08-65
  77 457-08-65
  ul. Opolska 34
  49-120 Sławice
  67713
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 464-20-02
  77 464-20-02
  ul. Szkolna 19
  49-120 Narok
  67512
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dąbrowa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dąbrowa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Policealna Zespołu Szkół w Chróścinie
  Publiczna
  77 464-01-43
  77 464-04-98
  ul. Niemodlińska 39
  46-073 Chróścina
  496-
  Publiczne Technikum Zespołu Szkół w Chróścinie
  Publiczne
  77 464-01-43
  77 464-04-98
  ul. Niemodłińska 39
  46-073 Chróścina
  353-
  Publiczne Liceum Ogółnokształcące Zespołu Szkół w Chróścinie
  Publiczne
  77 464-01-43
  77 464-04-98
  ul. Niemodlińska 39
  46-073 Chróścina
  349-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie
  Publiczne
  77 464-01-43
  77 464-04-98
  ul. Niemodlińska 39
  46-073 Chróścina
  127-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dąbrowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dąbrowa - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Dąbrowa: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 188)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 38)
  • inne: 1 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)


 • Biblioteki publiczne w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Dąbrowa działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 646 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 966 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Dąbrowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dąbrowa działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 301 członków. Zarejestrowano 200 ćwiczących (mężczyźni: 200, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 67, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dąbrowa w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dąbrowa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dąbrowa i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Dąbrowa odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 84,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Dąbrowa znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dąbrowa
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 13 Ranni
  (rok 2020)
 • 6 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dąbrowa w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 84,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  84,8
  Opolskie
  50,0
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  6,7
  Cała Polska
  6,5
 • 157,54 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  157,5
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Dąbrowa
  0,0
  Opolskie
  13,3
  Cały kraj
  10,6
 • 185,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  185,7
  Opolskie
  110,2
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dąbrowa w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 87,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  87,6 km
  woj. opolskie
  542,9 km
  Kraj
  496,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,2 km
  Województwo
  5,2 km
  Polska
  4,1 km