Gmina Grybów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Grybów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Grybów to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Gmina Grybów ma 25 682 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,9% powierzchni powiatu.
 • 25 682 Liczba mieszkańców
 • 153,2 km² Powierzchnia
 • 163 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Maciej Migacz Wójt gminy
Gmina Grybów na mapie
Identyfikatory
 • 20.947949.6241 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1210042
Herb gminy Grybów
Gmina Grybów herb

Gmina Grybów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-325Poczta Filia UP Grybów
33-330Poczta Grybów
33-330Skrytki Pocztowe Poczta Grybów
33-331Poczta Stróże koło Gorlic
33-331Skrytki Pocztowe Poczta Stróże koło Gorlic
33-332Poczta Filia UP Grybów
33-333Poczta Filia UP Grybów

Gmina Grybów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Grybów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Grybów
(18) 445-02-04
(18) 525525210
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Gmina Grybów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Grybów ma 25 682 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 17,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,2 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Grybów zawarli w 2020 roku 117 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  34,0% mieszkańców gminy Grybów jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Grybów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,11 na 1000 mieszkańców gminy Grybów. W 2020 roku urodziło się 311 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,17 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,7% zgonów w gminie Grybów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w gminie Grybów były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Grybów przypada 10.04 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 166 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 208 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Grybów -42. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,7% mieszkańców gminy Grybów jest w wieku produkcyjnym, 24,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 682 Liczba mieszkańców
 • 12 819 Kobiety
 • 12 863 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Grybów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Grybów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Grybów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  36,2 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 37,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Grybów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Kawalerowie/Panny
 • gm. Grybów
  34,0%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  1,3%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Grybów w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Grybów
  4,6
  Małopolskie
  4,2
  Polska
  3,8
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Grybów
  0,6
  Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 117 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Grybów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 41 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Grybów
  2,1
  Województwo
  -1,0
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Grybów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Grybów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Grybów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Grybów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 311 Urodzenia żywe
 • 147 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 164 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 12,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  12,2
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  9,3
 • 48,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Grybów
  48,2
  Małopolskie
  43,4
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 302 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 182 Waga 4000g - 4499g
 • 182
 • 731 Waga 3500g - 3999g
 • 731
 • 1 052 Waga 3000g - 3499g
 • 1 052
 • 429 Waga 2500g - 2999g
 • 429
 • 113 Waga 2000g - 2499g
 • 113
 • 29 Waga 1500g - 1999g
 • 29
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 10 Waga 600g - 999g
 • 10
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Grybów
  1,60
  woj. małopolskie
  1,45
  Polska
  1,38
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,78
  Małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • 1,17 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Grybów
  1,17
  Województwo
  0,91
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Grybów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 257 Zgony
 • 106 Kobiety
  (Zgony)
 • 151 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,2%
  58,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 85,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  85,5
  Małopolskie
  109,7
  Kraj
  134,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,9
  Małopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,6
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  45,7%
  Województwo
  46,1%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Grybów
  5,6%
  Małopolskie
  6,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,7
  Kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,3
  Cały kraj
  70,4
 • 183,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  183,4
  woj. małopolskie
  256,0
  Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 359,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 369,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 348,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Grybów
  359,0
  Małopolskie
  446,5
  Cała Polska
  421,0
 • 62,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Grybów
  62,1
  Małopolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Grybów
  23,9
  woj. małopolskie
  32,4
  Polska
  35,1
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,6
  woj. małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Grybów
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 166 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 80 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 208 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 113 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Grybów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grybów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grybów oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Grybów to 5 533 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 216 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Grybów to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Grybów to 140,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,76% mieszkań posiada łazienkę, 73,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 533 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 216,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Grybów
  216,00
  Małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Grybów
  96,10 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 20,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Grybów
  20,80 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Grybów
  4,22
  Małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 4,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Grybów
  4,63
  woj. małopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 1,10 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  1,10
  woj. małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  1,72
  Województwo
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 258 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,86
  Małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 10,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Grybów
  10,07
  Małopolskie
  22,49
  Polska
  21,77
 • 6 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 140,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  140,6 m2
  Małopolskie
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Grybów
  0,24 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,08%
  Małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 92,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Grybów
  92,64%
  Województwo
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 88,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Grybów
  88,76%
  Województwo
  93,52%
  Polska
  91,78%
 • 73,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Grybów
  73,45%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 76,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Grybów
  76,43%
  Małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Grybów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Grybów na 1000 mieszkańców pracuje 86osób . 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Grybów wynosiło w 2020 roku 8,7% (13,4% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grybów wynosiło 4 160,76 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grybów 1 949 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 602 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 347.

  49,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grybów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Grybów
  86,0
  Małopolskie
  249,0
  Cała Polska
  252,0
 • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,4% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Grybów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Grybów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Grybów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 161 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Grybów
  4 161 PLN
  Województwo
  5 536 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Grybów w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 949 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 602 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 347 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Grybów w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 210 Pracujący ogółem
 • 1 140 Kobiety
 • 1 070 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Grybów w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,9
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  68,0
 • 24,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Grybów
  24,1
  Małopolskie
  34,4
  Cały kraj
  37,5
 • 59,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Grybów
  59,0
  woj. małopolskie
  108,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Grybów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Grybów w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 852 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 625 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 230 nowych podmiotów, a 93 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (251) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (199) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (217) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (89) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Grybów najwięcej (49) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 798) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 62,3% (1 153) podmiotów, a 36,7% (679) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Grybów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (58.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 852 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 153 Przemysł i budownictwo
 • 679 Pozostała działalność
 • 230 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Grybów w 2020 roku
 • 93 Podmioty wyrejestrowane w gminie Grybów w 2020 roku
 • 1 625 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 798 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 798
 • 49 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 49
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 851 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 851
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 49  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 49
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 625 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 944 Budownictwo
 • 944
 • 175 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 175
 • 132 Przetwórstwo przemysłowe
 • 132
 • 87 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 87
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 53 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 53
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 26 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 26
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grybów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grybów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 411 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 55,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Grybów wynosi 96,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Grybów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 48,27 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,24 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,00 (53%), drogowe - 1,23 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Grybów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 411 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 411
 • 134 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 134
 • 1 236 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1 236
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 77 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 77
 • 55,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  55,11
  Małopolskie
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 5,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,24
  Małopolskie
  10,99
  Kraj
  12,25
 • 48,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Grybów
  48,27
  Województwo
  7,23
  Cały kraj
  5,17
 • 1,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Grybów
  1,23
  woj. małopolskie
  1,25
  Kraj
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grybów
  0,21
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,37
 • 3,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,00
  Małopolskie
  7,50
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  97%
  Małopolskie
  78%
  Cała Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Grybów
  99%
  woj. małopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. małopolskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  woj. małopolskie
  84%
  Cały kraj
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Grybów
  54%
  woj. małopolskie
  54%
  Cały kraj
  54%

Gmina Grybów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Grybów wyniosła w 2020 roku 146,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Grybów - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (4.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,7 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Grybów wyniosła w 2020 roku 153,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie gminy Grybów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 553 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Grybów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Grybów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Grybów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  3,1 tys(100%)

  83,4 mln

  3,4 tys(100%)

  85,4 mln

  3,5 tys(100%)

  106,7 mln

  4,3 tys(100%)

  114,1 mln

  4,6 tys(100%)

  131,6 mln

  5,2 tys(100%)

  142,2 mln

  5,6 tys(100%)

  146,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,0 mln

  1,3 tys(41.6%)

  32,3 mln

  1,3 tys(38.7%)

  35,2 mln

  1,4 tys(41.3%)

  34,8 mln

  1,4 tys(32.6%)

  34,4 mln

  1,4 tys(30.2%)

  39,7 mln

  1,6 tys(30.1%)

  41,5 mln

  1,6 tys(29.2%)

  45,9 mln

  1,8 tys(31.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,3 mln

  300(9.8%)

  8,3 mln

  339(10%)

  7,6 mln

  308(9%)

  4,5 mln

  180(4.2%)

  4,5 mln

  180(4%)

  17,2 mln

  675(13.1%)

  16,9 mln

  659(11.9%)

  17,1 mln

  668(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  160(5.3%)

  3,8 mln

  155(4.6%)

  4,2 mln

  169(4.9%)

  4,2 mln

  169(4%)

  4,8 mln

  192(4.2%)

  5,3 mln

  209(4%)

  6,0 mln

  235(4.2%)

  6,4 mln

  251(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  669(21.9%)

  16,8 mln

  684(20.2%)

  16,6 mln

  669(19.5%)

  36,7 mln

  1,5 tys(34.4%)

  5,6 mln

  222(4.9%)

  5,9 mln

  232(4.5%)

  6,1 mln

  240(4.3%)

  5,9 mln

  230(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  259(8.5%)

  8,7 mln

  353(10.4%)

  8,8 mln

  353(10.3%)

  7,5 mln

  300(7%)

  9,3 mln

  369(8.1%)

  8,5 mln

  332(6.4%)

  8,8 mln

  344(6.2%)

  5,0 mln

  195(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  58,8(1.9%)

  2,5 mln

  102(3%)

  3,7 mln

  149(4.3%)

  9,1 mln

  364(8.5%)

  3,7 mln

  145(3.2%)

  3,9 mln

  152(2.9%)

  2,3 mln

  90,7(1.6%)

  2,3 mln

  90,9(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  44,2(1.5%)

  2,3 mln

  92,9(2.7%)

  1,9 mln

  77,4(2.3%)

  1,8 mln

  73,2(1.7%)

  3,2 mln

  126(2.8%)

  1,5 mln

  60,0(1.2%)

  3,4 mln

  134(2.4%)

  2,2 mln

  87,2(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  79,0(2.6%)

  2,2 mln

  90,1(2.7%)

  2,2 mln

  86,8(2.5%)

  1,8 mln

  73,9(1.7%)

  1,6 mln

  61,6(1.4%)

  1,5 mln

  58,4(1.1%)

  1,5 mln

  60,2(1.1%)

  1,8 mln

  70,1(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  48,4(1.6%)

  1,1 mln

  46,4(1.4%)

  1,3 mln

  51,0(1.5%)

  1,3 mln

  53,3(1.2%)

  1,6 mln

  61,9(1.4%)

  1,6 mln

  64,2(1.2%)

  1,9 mln

  75,4(1.4%)

  1,7 mln

  64,6(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  463,7 tys

  19,0(0.6%)

  504,4 tys

  20,5(0.6%)

  656,7 tys

  26,5(0.8%)

  807,7 tys

  32,4(0.8%)

  864,3 tys

  34,3(0.8%)

  1,1 mln

  42,8(0.8%)

  1,5 mln

  59,4(1.1%)

  1,5 mln

  58,4(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  665,3 tys

  27,3(0.9%)

  804,8 tys

  32,7(1%)

  532,9 tys

  21,5(0.6%)

  809,2 tys

  32,5(0.8%)

  754,1 tys

  29,9(0.7%)

  812,9 tys

  31,9(0.6%)

  2,0 mln

  78,7(1.4%)

  1,3 mln

  49,6(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  937,1 tys

  38,4(1.3%)

  1,1 mln

  45,8(1.4%)

  888,8 tys

  35,8(1%)

  753,8 tys

  30,3(0.7%)

  752,5 tys

  29,9(0.7%)

  783,5 tys

  30,8(0.6%)

  882,5 tys

  34,5(0.6%)

  1,2 mln

  46,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  53,7(1.8%)

  2,2 mln

  87,9(2.6%)

  1,1 mln

  45,2(1.3%)

  2,0 mln

  81,8(1.9%)

  2,3 mln

  90,6(2%)

  1,0 mln

  40,3(0.8%)

  922,6 tys

  36,1(0.6%)

  1,1 mln

  42,6(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  63,9 tys

  2,6(0.1%)

  27,2 tys

  1,1(0%)

  20,1 tys

  0,8(0%)

  84,6 tys

  3,4(0.1%)

  1,2 mln

  47,5(1%)

  1,6 mln

  63,3(1.2%)

  1,3 mln

  52,3(0.9%)

  515,2 tys

  20,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  247,6 tys

  10,1(0.3%)

  219,5 tys

  8,9(0.3%)

  273,5 tys

  11,0(0.3%)

  224,4 tys

  9,0(0.2%)

  419,0 tys

  16,6(0.4%)

  322,4 tys

  12,7(0.2%)

  356,4 tys

  13,9(0.3%)

  320,2 tys

  12,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,8 tys

  0,2(0%)

  123,9 tys

  5,0(0.1%)

  157,6 tys

  6,3(0.2%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  8,9 tys

  0,4(0%)

  222,7 tys

  8,7(0.2%)

  170,2 tys

  6,7(0.1%)

  168,6 tys

  6,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,6 tys

  1,1(0%)

  42,5 tys

  1,7(0.1%)

  36,1 tys

  1,5(0%)

  32,3 tys

  1,3(0%)

  42,7 tys

  1,7(0%)

  38,5 tys

  1,5(0%)

  31,4 tys

  1,2(0%)

  30,0 tys

  1,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,2 tys

  0,8(0%)

  75,9 tys

  3,1(0.1%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  85,8 tys

  3,4(0.1%)

  24,5 tys

  1,0(0%)

  24,5 tys

  1,0(0%)

  30,4 tys

  1,2(0%)

  24,2 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  970

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  188,2 tys

  7,7(0.3%)

  190,6 tys

  7,7(0.2%)

  168,2 tys

  6,8(0.2%)

  147,5 tys

  5,9(0.1%)

  123,0 tys

  4,9(0.1%)

  110,8 tys

  4,4(0.1%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Grybów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Grybów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Grybów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,4 mln

  3,2 tys(100%)

  85,2 mln

  3,5 tys(100%)

  86,6 mln

  3,5 tys(100%)

  109,4 mln

  4,4 tys(100%)

  116,5 mln

  4,7 tys(100%)

  124,3 mln

  4,9 tys(100%)

  144,0 mln

  5,7 tys(100%)

  153,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,2 mln

  1,7 tys(53.3%)

  43,0 mln

  1,7 tys(50.4%)

  43,9 mln

  1,8 tys(50.7%)

  45,5 mln

  1,8 tys(41.6%)

  47,8 mln

  1,9 tys(41.1%)

  48,6 mln

  1,9 tys(39.1%)

  51,0 mln

  2,0 tys(35.4%)

  60,3 mln

  2,4 tys(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  428(13.5%)

  11,8 mln

  480(13.9%)

  12,2 mln

  491(14.1%)

  14,3 mln

  572(13%)

  16,2 mln

  642(13.9%)

  18,3 mln

  718(14.7%)

  20,0 mln

  783(13.9%)

  21,4 mln

  834(14%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  196(6.2%)

  8,5 mln

  344(9.9%)

  5,2 mln

  210(6%)

  5,2 mln

  209(4.8%)

  3,1 mln

  124(2.7%)

  4,2 mln

  164(3.4%)

  13,9 mln

  545(9.7%)

  8,2 mln

  321(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,3 mln

  587(18.5%)

  14,7 mln

  596(17.2%)

  14,4 mln

  579(16.6%)

  34,4 mln

  1,4 tys(31.5%)

  3,5 mln

  138(3%)

  3,3 mln

  132(2.7%)

  3,5 mln

  138(2.5%)

  3,4 mln

  134(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  50,4(1.6%)

  2,0 mln

  82,8(2.4%)

  3,0 mln

  122(3.5%)

  2,8 mln

  112(2.6%)

  2,2 mln

  87,8(1.9%)

  2,4 mln

  92,7(1.9%)

  2,8 mln

  111(2%)

  2,5 mln

  96,1(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  794,9 tys

  32,6(1%)

  950,3 tys

  38,6(1.1%)

  886,3 tys

  35,7(1%)

  753,8 tys

  30,3(0.7%)

  752,5 tys

  29,9(0.6%)

  783,5 tys

  30,8(0.6%)

  852,5 tys

  33,3(0.6%)

  1,1 mln

  44,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  550,0 tys

  22,5(0.7%)

  741,4 tys

  30,1(0.9%)

  2,1 mln

  85,8(2.5%)

  3,7 mln

  148(3.4%)

  1,2 mln

  48,9(1.1%)

  1,9 mln

  73,8(1.5%)

  1,0 mln

  40,7(0.7%)

  865,7 tys

  33,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  51,1(1.6%)

  1,3 mln

  51,3(1.5%)

  1,1 mln

  45,2(1.3%)

  870,7 tys

  35,0(0.8%)

  626,3 tys

  24,9(0.5%)

  631,7 tys

  24,8(0.5%)

  590,8 tys

  23,1(0.4%)

  792,7 tys

  30,9(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  199,0 tys

  8,2(0.3%)

  292,8 tys

  11,9(0.3%)

  321,0 tys

  12,9(0.4%)

  365,5 tys

  14,7(0.3%)

  444,0 tys

  17,6(0.4%)

  546,2 tys

  21,5(0.4%)

  631,3 tys

  24,7(0.4%)

  755,1 tys

  29,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  310,8 tys

  12,7(0.4%)

  286,4 tys

  11,6(0.3%)

  331,9 tys

  13,4(0.4%)

  264,0 tys

  10,6(0.2%)

  292,2 tys

  11,6(0.3%)

  407,6 tys

  16,0(0.3%)

  218,0 tys

  8,5(0.2%)

  518,9 tys

  20,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  306,6 tys

  12,6(0.4%)

  412,8 tys

  16,8(0.5%)

  281,9 tys

  11,4(0.3%)

  343,0 tys

  13,8(0.3%)

  320,1 tys

  12,7(0.3%)

  369,7 tys

  14,5(0.3%)

  438,9 tys

  17,2(0.3%)

  424,2 tys

  16,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  31,0 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  40,3(0.8%)

  778,4 tys

  30,4(0.5%)

  409,2 tys

  16,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  634,5 tys

  26,0(0.8%)

  375,2 tys

  15,2(0.4%)

  702,7 tys

  28,3(0.8%)

  198,1 tys

  8,0(0.2%)

  256,5 tys

  10,2(0.2%)

  295,6 tys

  11,6(0.2%)

  168,5 tys

  6,6(0.1%)

  300,5 tys

  11,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,8 tys

  0,2(0%)

  123,9 tys

  5,0(0.1%)

  157,6 tys

  6,3(0.2%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  8,9 tys

  0,4(0%)

  222,7 tys

  8,7(0.2%)

  170,2 tys

  6,7(0.1%)

  168,6 tys

  6,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  90,9 tys

  3,7(0.1%)

  65,8 tys

  2,7(0.1%)

  55,1 tys

  2,2(0.1%)

  58,1 tys

  2,3(0.1%)

  20,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  696,8 tys

  27,2(0.5%)

  122,3 tys

  4,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,2 tys

  3,3(0.1%)

  91,9 tys

  3,7(0.1%)

  115,5 tys

  4,7(0.1%)

  110,2 tys

  4,4(0.1%)

  106,9 tys

  4,2(0.1%)

  128,6 tys

  5,1(0.1%)

  124,3 tys

  4,9(0.1%)

  74,9 tys

  2,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  43,5(1.4%)

  602,0 tys

  24,5(0.7%)

  1,8 mln

  71,9(2.1%)

  541,4 tys

  21,7(0.5%)

  741,7 tys

  29,5(0.6%)

  981,5 tys

  38,6(0.8%)

  895,9 tys

  35,0(0.6%)

  43,5 tys

  1,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,3(0%)

  9,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  970

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  58,5 tys

  2,4(0.1%)

  71,6 tys

  2,9(0.1%)

  766

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  340

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Grybów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 762 mieszkańców gminy Grybów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 781 kobiet oraz 3 981 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Grybów, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Grybów mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Grybów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  W roku 2018 w gminie Grybów mieściło się 11 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 739 dzieci (405 dziewczynek oraz 334 chłopców). Dostępnych było 807 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grybów mieściło się 8 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 444 dzieci (218 dziewczynek oraz 226 chłopców). Dostępnych było 400 miejsc.

  18,2% mieszkańców gminy Grybów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 682 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 151 oddziałach uczyło się 2 562 uczniów (1 230 kobiet oraz 1 332 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Grybów placówkę miało 15 szkół podstawowych, w których w 108 oddziałach uczyło się 1 999 uczniów (948 kobiet oraz 1 051 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców gminy Grybów w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Grybów
  10,0%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Grybów
  30,5%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Grybów
  10,8%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,7%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Grybów
  21,7%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,1%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 682 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  682,0
  Małopolskie
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,32
  Województwo
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 34 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 807 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Grybów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 739 Dzieci
 • 405 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 334 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,8%
  45,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 127 3 lata
 • 127
 • 178 4 lata
 • 178
 • 208 5 lata
 • 208
 • 203 6 lat
 • 203
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 69 3 lata
 • 69
 • 94 4 lata
 • 94
 • 112 5 lata
 • 112
 • 119 6 lat
 • 119
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 58 3 lata
 • 58
 • 84 4 lata
 • 84
 • 96 5 lata
 • 96
 • 84 6 lat
 • 84
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 337 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 51,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 10 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Grybów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Grybów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grybów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Stróżach
  Publiczne
  18 445-18-23
  18 445-18-23
  Stróże 396
  33-331 Stróże
  5124-
  Przedszkole Samorządowe w Kąclowej
  Publiczne
  18 447-23-64
  Kąclowa 15
  33-330 Kąclowa
  498-
  Przedszkole Samorządowe w Białej Niżnej
  Publiczne
  Biała Niżna 495
  33-330 Biała Niżna
  480-
  Przedszkole Samorzadowe w Siołkowej
  Publiczne
  Siołkowa 300
  33-330 Siołkowa
  370-
  Publiczne Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  18 445-17-77
  18 445-20-60
  Ptaszkowa 495
  33-333 Ptaszkowa
  364-
  Samorządowe Przedszkole Nr1 w Ptaszkowej
  Publiczne
  Ptaszkowa 406
  33-333 Ptaszkowa
  253-
  Samorządowe Przedszkole w Krużlowej Wyżnej (Ks. Jan Twardowski)
  Publiczne
  18 445-19-23
  18 445-19-23
  ul. Krużlowa Wyżna 205
  33-325 Krużlowa Wyżna
  247-
  NIEPUBLICZNY REHABILITACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ISKIERKA"
  Niepubliczny
  Stróże 579
  33-331 Stróże
  ---
  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (PIO)
  Niepubliczne
  18 449-85-61
  18 449-85-60
  ul. Stróże 51
  33-331 Stróże
  ---
  Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika oraz Parafię NNMP w Krużlowej (Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  Krużlowa Wyżna 39A
  33-325 Krużlowa Wyżna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Św. Jozefa
  Niepubliczne
  18 447-16-11
  Florynka 70
  33-332 Florynka
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Grybów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 151 Oddziały
 • 2 562 Uczniowie
 • 1 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 332 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 319 Uczniowie w 1 klasie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 298 Absolwenci 2016
 • 146 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 152 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Grybów
  17,0
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 210,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 169,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 114 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 114 niemiecki
 •  
 • 89,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Grybów
  89,05
  Małopolskie
  95,56
  Cała Polska
  95,46
 • 88,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  88,95
  woj. małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grybów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grybów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Grybów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grybów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Leszczyc - Przywary w Kąclowej (Stanisław Leszczyc - Przywara)
  Publiczna
  18 447-23-61
  18 447-23-61
  Kąclowa 280
  33-330 Kąclowa
  12242-
  Szkoła Podstawowa w Stróżach (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  18 445-18-23
  18 445-18-23
  Stróże 396
  33-331 Stróże
  13238-
  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej (Ks. Jan Twardowski)
  Publiczna
  18 445-19-23
  18 445-19-23
  ul. Krużlowa Wyżna 205
  33-325 Krużlowa Wyżna
  11213-
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Binczarowej (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  18 447-18-58
  18 447-18-58
  Binczarowa 26
  33-332 Binczarowa
  1020717
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 447-16-22
  18 447-16-22
  Florynka 64
  33-332 Florynka
  10194-
  Szkoła Podstawowa w Cieniawie (Kornela Makuszyńskiego)
  Publiczna
  18 445-31-45
  18 445-31-45
  ul. CIENIAWA 140
  33-333 Cieniawa
  918716
  Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku (Armia Krajowa)
  Publiczna
  18 447-42-11
  18 447-42-11
  ul. Gródek 38
  33-331 Gródek
  914016
  Szkoła Podstawowa w Białej Niżnej (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  Biała Niżna 495
  33-330 Biała Niżna
  7139-
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  Ptaszkowa 406
  33-333 Ptaszkowa
  6121-
  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi (Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński)
  Publiczna
  18 445-19-25
  ul. Stara Wieś 162
  33-325 Stara Wieś
  812015
  Szkola Podstawowa Nr 2 (Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  18 445-17-77
  18 445-20-60
  Ptaszkowa 495
  33-333 Ptaszkowa
  7116-
  Szkoła Podstawowa w Siołkowej (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  Siołkowa 300
  33-330 Siołkowa
  6105-
  Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej (Bł. ks. Jan Balicki)
  Publiczna
  18 447-27-81
  Polna 30
  33-331 Polna
  810417
  Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Wawrzce (Święta Kinga)
  Publiczna
  18 447-16-67
  Wawrzka 61
  33-332 Wawrzka
  78914
  Szkoła Podstawowa w Wyskitnej (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  18 447-27-80
  Wyskitna 44
  33-331 Wyskitna
  74912
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Grybów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grybów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Grybów

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Grybów znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Grybów
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Grybów: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Grybów 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 270 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 244 (uczestnicy: 11 119)
   • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 60)
   • wystawy: 14 (uczestnicy: 650)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 100)
   • koncerty: 12 (uczestnicy: 7 840)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 35)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 185)
   • konkursy: 26 (uczestnicy: 343)
   • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 642)
   • warsztaty: 164 (uczestnicy: 1 134)
   • inne: 3 (uczestnicy: 130)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 40 (członkowie: 688)
   • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 76)
   • taneczne: 6 (członkowie: 166)
   • muzyczne: 18 (członkowie: 279)
   • teatralne: 4 (członkowie: 43)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 47)
   • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 65)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
   • ogółem: 26 (absolwenci: 348)
   • plastyczne: 2 (absolwenci: 40)
   • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 110)
   • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 8)
   • tańca: 6 (absolwenci: 166)
   • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)
   • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 2)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
   • muzyczne: 1
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 28 (członkowie: 633)
   • teatralne: 7 (członkowie: 89)
   • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 194)
   • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 80)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 216)
   • taneczne: 4 (członkowie: 54)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Grybów
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Grybów działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 85 827 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 10 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 75 917 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
   • dostępne dla czytelników: 13
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


  • Kluby sportowe w gminie Grybów
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Grybów działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 213 członków. Zarejestrowano 208 ćwiczących (mężczyźni: 110, kobiety: 98, chłopcy do lat 18: 96, dziewczęta do lat 18: 90). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (4).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Grybów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Grybów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Grybów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Grybów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 3,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2020 roku w gminie Grybów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

   Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Grybów
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 1 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2020)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2020)
  • 1 Ranni
   (lata 2010 - 2020)
  • 0 Lekko ranni
  • 1 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Grybów w latach 2010 - 2020,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 3,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
   3,9
   Małopolskie
   1 177,6
   Cały kraj
   971,2
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
   0,0
   Województwo
   70,0
   Polska
   92,2
  • 3,90 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
   3,9
   Województwo
   1 427,5
   Cały kraj
   1 176,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • gm. Grybów
   0,0
   woj. małopolskie
   5,9
   Polska
   9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
   100,0
   Województwo
   121,2
   Polska
   121,1