Gmina Korzenna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Korzenna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Korzenna to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Gmina Korzenna ma 14 397 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,9% powierzchni powiatu.
  • 14 397 Liczba mieszkańców
  • 107,0 km² Powierzchnia
  • 134 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 18 Numer kierunkowy
  • KNS Tablice rejestracyjne
  • Leszek Michał Skowron Wójt gminy
Gmina Korzenna na mapie
Identyfikatory
  • 20.842349.6857 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 1210062
Herb gminy Korzenna
Gmina Korzenna herb

Gmina Korzenna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-321Poczta Siedlce koło Nowego Sącza
33-322Poczta Korzenna
33-323Poczta Lipnica Wielka koło Grybowa
33-326Poczta Mogilno koło Nowego Sącza

Gmina Korzenna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Korzenna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Korzenna
(18) 440-66-10
(18) 441-70-39
Korzenna 325
33-322 Korzenna
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Gmina Korzenna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Korzenna ma 14 397 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,9 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Korzenna zawarli w 2017 roku 88 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    34,1% mieszkańców gminy Korzenna jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Korzenna ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 94. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 6,55 na 1000 mieszkańców gminy Korzenna. W 2017 roku urodziło się 203 dzieci, w tym 56,7% dziewczynek i 43,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 42,9% zgonów w gminie Korzenna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w gminie Korzenna były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Korzenna przypada 10 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 105 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 136 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Korzenna -31. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

    62,6% mieszkańców gminy Korzenna jest w wieku produkcyjnym, 23,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 13,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 14 397 Liczba mieszkańców
  • 7 106 Kobiety
  • 7 291 Mężczyźni
  • 49,4%
    50,6%
  • 97 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
  • 103 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Korzenna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Korzenna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Korzenna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 35,9 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    35,9 lat
    Małopolskie
    40,5 lat
    Cała Polska
    41,4 lat
  • 36,9 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 35,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 34,1% Kawalerowie/Panny
  • gm. Korzenna
    34,0%
    Województwo
    30,6%
    Polska
    28,8%
  • 28,6% Kobiety
    (Panny)
  • 39,4% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 57,2% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Korzenna
    57,2%
    Województwo
    56,8%
    Kraj
    55,8%
  • 57,5% Kobiety
    (Zamężne)
  • 56,9% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 7,2% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina Korzenna
    7,3%
    Małopolskie
    8,9%
    Cała Polska
    9,6%
  • 12,3% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,3% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina
    1,3%
    Województwo
    3,4%
    Polska
    5,0%
  • 1,4% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 1,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Gmina Korzenna
    0,2%
    Województwo
    0,4%
    Cała Polska
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,1% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Korzenna w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Korzenna
    6,1
    Województwo
    5,4
    Kraj
    5,0
  • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina
    0,6
    Województwo
    1,3
    Polska
    1,7
  • 88 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Korzenna w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 94 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 64 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 30 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 6,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    6,6
    woj. małopolskie
    1,9
    Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Korzenna w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Korzenna w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Korzenna w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Korzenna w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 203 Urodzenia żywe
  • 115 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 88 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 56,7%
    43,3%
  • 14,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina
    14,1
    woj. małopolskie
    11,3
    Cały kraj
    10,5
  • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    51,5
    Województwo
    46,2
    Kraj
    44,2
  • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 6.49
  • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 61.21
  • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 118.48
  • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 93.99
  • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 48.33
  • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 9.62
  • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.87
  • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 276 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 359 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina
    3 318 g
    Województwo
    3 333 g
    Cały kraj
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 22 Waga 4500g - 4999g
  • 22
  • 189 Waga 4000g - 4499g
  • 189
  • 834 Waga 3500g - 3999g
  • 834
  • 1 097 Waga 3000g - 3499g
  • 1 097
  • 447 Waga 2500g - 2999g
  • 447
  • 127 Waga 2000g - 2499g
  • 127
  • 34 Waga 1500g - 1999g
  • 34
  • 19 Waga 1000g - 1499g
  • 19
  • 5 Waga 600g - 999g
  • 5
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,69
    Małopolskie
    1,49
    Cały kraj
    1,45
  • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Korzenna
    0,84
    woj. małopolskie
    0,72
    Kraj
    0,71
  • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina Korzenna
    1,71
    Województwo
    1,20
    Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Korzenna w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 143 Zgony
  • 72 Kobiety
    (Zgony)
  • 71 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 50,3%
    49,7%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 10,0 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    10,0
    Małopolskie
    9,1
    Cały kraj
    10,1
  • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Korzenna
    61,6
    Województwo
    84,5
    Cały kraj
    101,5
  • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    6,8
    Małopolskie
    3,4
    Kraj
    4,0
  • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Gmina
    2,2
    Małopolskie
    2,5
    Cały kraj
    3,2
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. małopolskie
    1,2
    Kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • gm. Korzenna
    45,2%
    woj. małopolskie
    50,2%
    Polska
    45,7%
  • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    26,8%
    Województwo
    28,1%
    Polska
    26,7%
  • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina
    5,9%
    Województwo
    4,6%
    Polska
    6,1%
  • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Małopolskie
    5,3
    Cała Polska
    5,9
  • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Małopolskie
    72,9
    Cała Polska
    74,3
  • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • gm. Korzenna
    189,9
    woj. małopolskie
    261,6
    Cała Polska
    274,3
  • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Małopolskie
    248,4
    Cały kraj
    261,6
  • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 335,4 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 305,5 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Korzenna
    320,5
    Małopolskie
    467,3
    Cała Polska
    469,0
  • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 15,3 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 85,7 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    51,3
    Województwo
    72,0
    Cała Polska
    87,7
  • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    14,1
    Małopolskie
    31,1
    Polska
    31,8
  • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Gmina Korzenna
    11,3
    Małopolskie
    7,3
    Polska
    8,0
  • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina
    1,7%
    Województwo
    0,8%
    Cały kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 105 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 59 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 46 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Zameldowania z zagranicy
  • 2 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 136 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 78 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 58 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -29 Saldo migracji
  • -17 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -12 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -31 Saldo migracji wewnętrznych
  • -19 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -12 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Saldo migracji zagranicznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Korzenna w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 19,3% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 19,0% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 19,7% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,4% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 70,7% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 11,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 13,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 9,6% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korzenna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Korzenna oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Korzenna to 2 912 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 203 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Korzenna to 6,22 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Korzenna to 131,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,89% mieszkań posiada łazienkę, 69,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,55% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 912 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 203,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    203,20
    Małopolskie
    343,80
    Kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 96,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Tutaj
    96,10 m2
    woj. małopolskie
    78,20 m2
    Cała Polska
    73,80 m2
  • 19,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    19,50 m2
    woj. małopolskie
    26,90 m2
    Cały kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • gm. Korzenna
    4,21
    Województwo
    3,92
    Polska
    3,82
  • 4,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Korzenna
    4,92
    woj. małopolskie
    2,91
    Kraj
    2,69
  • 1,17 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Korzenna
    1,17
    Województwo
    0,74
    Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 0,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,63
    Małopolskie
    5,89
    Cała Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 26 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 56 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 6,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    6,22
    Małopolskie
    3,92
    Cała Polska
    3,91
  • 3,89 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    3,89
    woj. małopolskie
    23,09
    Cały kraj
    18,14
  • 1 187 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 131,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    131,9 m2
    Województwo
    93,4 m2
    Cała Polska
    92,7 m2
  • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Tutaj
    0,08 m2
    woj. małopolskie
    0,55 m2
    Cała Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 92,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Gmina Korzenna
    92,00%
    Małopolskie
    96,82%
    Cały kraj
    96,79%
  • 90,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Gmina Korzenna
    90,21%
    woj. małopolskie
    94,95%
    Kraj
    93,66%
  • 83,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina
    83,89%
    Małopolskie
    93,08%
    Cała Polska
    91,31%
  • 69,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina
    69,68%
    Małopolskie
    81,97%
    Cały kraj
    82,12%
  • 57,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Korzenna
    57,55%
    woj. małopolskie
    63,94%
    Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Korzenna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Korzenna na 1000 mieszkańców pracuje 80 osób . 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Korzenna wynosiło w 2017 roku 6,6% (9,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Korzenna wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Korzenna 1 209 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 272 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -937.

    51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Korzenna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 80 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • gm. Korzenna
    80,0
    Małopolskie
    238,0
    Cały kraj
    247,0
  • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 9,8% Kobiety
  • 3,8% Mężczyźni
  • gm. Korzenna
    6,6%
    Województwo
    5,4%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Korzenna w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Korzenna w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Korzenna w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    3 396 PLN
    Małopolskie
    4 347 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Korzenna w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 1 209 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 272 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -937 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 53,3% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 50,1% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 17,7% Przemysł i budownictwo
  • 8,5% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 27,2% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 10,8% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,2% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 17,7% Pozostałe
  • 26,2% Kobiety
    (pozostałe)
  • 9,0% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Korzenna w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 146 Pracujący ogółem
  • 620 Kobiety
  • 526 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Korzenna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 23,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 23,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 24,2% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 62,6% W wieku produkcyjnym
  • 58,8% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 66,2% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 13,8% W wieku poprodukcyjnym
  • 18,1% Kobiety
    (59+ lat)
  • 9,6% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    59,8
    Województwo
    62,6
    Kraj
    63,4
  • 22,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    22,0
    Małopolskie
    31,8
    Polska
    34,0
  • 58,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    58,2
    Województwo
    103,2
    Cały kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 66,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 69,3% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 64,2% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 33,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 30,7% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 35,8% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Korzenna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Korzenna w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 871 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 748 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 126 nowych podmiotów, a 87 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (126) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (84) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (87) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (52) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Korzenna najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (838) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    2,3% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 53,5% (466) podmiotów, a 44,2% (385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Korzenna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (51.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.5%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 871 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 466 Przemysł i budownictwo
  • 385 Pozostała działalność
  • 126 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Korzenna w 2017 roku
  • 87 Podmioty wyrejestrowane w gminie Korzenna w 2017 roku
  • 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 838 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 838
  • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 28
  • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 5
  • 871 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 871
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 22 Spółki handlowe ogółem
  • 22
  • 1  Spółki handlowe - akcyjne
  • 1
  • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 15
  • 21 Spółki cywilne ogółem
  • 21
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 386 Budownictwo
  • 386
  • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 101
  • 60 Przetwórstwo przemysłowe
  • 60
  • 47 Transport i gospodarka magazynowa
  • 47
  • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 27
  • 19 Pozostała działalność
  • 19
  • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 18
  • 18 Informacja i komunikacja
  • 18
  • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 17
  • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 17
  • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 14
  • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 7
  • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 6
  • 6 Edukacja
  • 6
  • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 4
  • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korzenna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Korzenna stwierdzono szacunkowo 334 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Korzenna wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Korzenna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Korzenna.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 334 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 334
  • 79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 79
  • 229 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 229
  • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 20
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 260 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 260
  • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • gm. Korzenna
    23,29
    Województwo
    24,34
    Cały kraj
    19,62
  • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina Korzenna
    5,51
    Małopolskie
    12,99
    Cała Polska
    12,07
  • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    15,92
    Małopolskie
    9,11
    Cały kraj
    4,94
  • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina Korzenna
    1,36
    woj. małopolskie
    1,46
    Cały kraj
    1,78
  • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,22
    Województwo
    0,40
    Polska
    0,49
  • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    18,10
    woj. małopolskie
    9,56
    Cała Polska
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Korzenna
    92%
    Małopolskie
    79%
    Cały kraj
    72%
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    70%
    woj. małopolskie
    67%
    Polska
    60%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • gm. Korzenna
    98%
    Województwo
    93%
    Kraj
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    100%
    Województwo
    99%
    Cały kraj
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Korzenna
    100%
    Województwo
    83%
    Cały kraj
    84%
  • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • gm. Korzenna
    91%
    Małopolskie
    58%
    Cała Polska
    52%

Gmina Korzenna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Korzenna wyniosła w 2016 roku 58,1 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Korzenna - 37.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (35.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Korzenna wyniosła w 2016 roku 61,5 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (33.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.4%). W budżecie gminy Korzenna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 283 złotych na mieszkańca (6,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    37,8 mln

    2,8 tys(100%)

    43,4 mln

    3,1 tys(100%)

    44,3 mln

    3,2 tys(100%)

    49,5 mln

    3,5 tys(100%)

    48,7 mln

    3,5 tys(100%)

    53,8 mln

    3,8 tys(100%)

    47,3 mln

    3,3 tys(100%)

    58,1 mln

    4,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,9 mln

    581(20.9%)

    10,0 mln

    731(23%)

    9,9 mln

    709(22.3%)

    10,0 mln

    714(20.3%)

    9,6 mln

    678(19.7%)

    10,4 mln

    730(19.2%)

    10,2 mln

    719(21.7%)

    22,0 mln

    1,5 tys(37.8%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    17,1 mln

    1,3 tys(45.1%)

    16,5 mln

    1,2 tys(37.9%)

    19,1 mln

    1,4 tys(43%)

    17,4 mln

    1,2 tys(35.1%)

    18,0 mln

    1,3 tys(36.9%)

    19,5 mln

    1,4 tys(36.2%)

    19,2 mln

    1,4 tys(40.7%)

    20,4 mln

    1,4 tys(35.2%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,9 mln

    215(7.7%)

    3,1 mln

    224(7.1%)

    3,1 mln

    219(6.9%)

    3,3 mln

    233(6.6%)

    3,2 mln

    229(6.6%)

    3,4 mln

    241(6.4%)

    3,5 mln

    248(7.5%)

    3,6 mln

    252(6.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,7 mln

    346(12.5%)

    5,6 mln

    409(12.9%)

    2,9 mln

    207(6.5%)

    4,2 mln

    303(8.6%)

    3,2 mln

    227(6.6%)

    4,1 mln

    286(7.5%)

    5,2 mln

    363(10.9%)

    3,5 mln

    242(6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    303,4 tys

    22,3(0.8%)

    1,4 mln

    100(3.2%)

    1,6 mln

    115(3.6%)

    6,3 mln

    451(12.8%)

    8,9 mln

    628(18.2%)

    5,6 mln

    393(10.4%)

    2,1 mln

    148(4.4%)

    1,9 mln

    131(3.2%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    159,0 tys

    11,7(0.4%)

    566,2 tys

    41,4(1.3%)

    621,7 tys

    44,6(1.4%)

    534,0 tys

    38,1(1.1%)

    567,8 tys

    40,2(1.2%)

    940,1 tys

    66,2(1.7%)

    2,5 mln

    175(5.3%)

    1,5 mln

    103(2.5%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    691,4 tys

    50,9(1.8%)

    1,3 mln

    95,0(3%)

    721,0 tys

    51,7(1.6%)

    640,0 tys

    45,6(1.3%)

    1,3 mln

    89,4(2.6%)

    1,2 mln

    81,7(2.2%)

    1,3 mln

    88,4(2.7%)

    1,4 mln

    96,2(2.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    198,4 tys

    14,6(0.5%)

    1,7 mln

    122(3.8%)

    3,0 mln

    219(6.9%)

    4,5 mln

    324(9.2%)

    1,6 mln

    112(3.2%)

    5,0 mln

    350(9.2%)

    482,0 tys

    33,8(1%)

    864,0 tys

    60,3(1.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    620,2 tys

    45,6(1.6%)

    703,7 tys

    51,5(1.6%)

    683,1 tys

    49,0(1.5%)

    625,5 tys

    44,6(1.3%)

    653,0 tys

    46,2(1.3%)

    766,5 tys

    54,0(1.4%)

    687,4 tys

    48,3(1.5%)

    768,5 tys

    53,6(1.3%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    575,0 tys

    42,3(1.5%)

    661,3 tys

    48,4(1.5%)

    732,6 tys

    52,5(1.7%)

    1,1 mln

    75,8(2.1%)

    881,5 tys

    62,4(1.8%)

    1,9 mln

    133(3.5%)

    809,7 tys

    56,9(1.7%)

    554,1 tys

    38,7(1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,7 mln

    124(4.5%)

    896,8 tys

    65,6(2.1%)

    1,2 mln

    89,6(2.8%)

    270,7 tys

    19,3(0.5%)

    247,6 tys

    17,5(0.5%)

    259,8 tys

    18,3(0.5%)

    328,6 tys

    23,1(0.7%)

    544,9 tys

    38,0(0.9%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    135,9 tys

    10,0(0.4%)

    389,9 tys

    28,5(0.9%)

    198,1 tys

    14,2(0.4%)

    173,8 tys

    12,4(0.4%)

    285,6 tys

    20,2(0.6%)

    313,1 tys

    22,1(0.6%)

    297,9 tys

    20,9(0.6%)

    521,0 tys

    36,4(0.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    463,0 tys

    34,1(1.2%)

    394,5 tys

    28,9(0.9%)

    221,4 tys

    15,9(0.5%)

    85,4 tys

    6,1(0.2%)

    70,8 tys

    5,0(0.1%)

    148,0 tys

    10,4(0.3%)

    248,9 tys

    17,5(0.5%)

    331,4 tys

    23,1(0.6%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    151,2 tys

    11,1(0.4%)

    103,9 tys

    7,6(0.2%)

    90,4 tys

    6,5(0.2%)

    79,7 tys

    5,7(0.2%)

    93,2 tys

    6,6(0.2%)

    173,0 tys

    12,2(0.3%)

    134,1 tys

    9,4(0.3%)

    108,2 tys

    7,6(0.2%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    85,2 tys

    6,3(0.2%)

    107,5 tys

    7,9(0.2%)

    100,2 tys

    7,2(0.2%)

    136,9 tys

    9,8(0.3%)

    102,5 tys

    7,3(0.2%)

    100,6 tys

    7,1(0.2%)

    70,4 tys

    4,9(0.1%)

    75,0 tys

    5,2(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    84,7 tys

    6,2(0.2%)

    59,7 tys

    4,4(0.1%)

    117,6 tys

    8,4(0.3%)

    94,8 tys

    6,8(0.2%)

    60,0 tys

    4,2(0.1%)

    117,4 tys

    8,3(0.2%)

    18,0 tys

    1,3(0%)

    66,0 tys

    4,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    19,9 tys

    1,5(0.1%)

    63,4 tys

    4,6(0.1%)

    27,2 tys

    1,9(0.1%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    76,2 tys

    5,4(0.1%)

    94,1 tys

    6,6(0.2%)

    14,0 tys

    1,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    986

    0,1(0%)

    999

    0,1(0%)

    999

    0,1(0%)

    851

    0,1(0%)

    998

    0,1(0%)

    990

    0,1(0%)

    1 000

    0,1(0%)

    700

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    323

    0,0(0%)

    250

    0,0(0%)

    770

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    720

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    860

    0,1(0%)

    200

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    28,4 tys

    2,1(0.1%)

    19,3 tys

    1,4(0%)

    19,6 tys

    1,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    73,4 tys

    5,2(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Korzenna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Korzenna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    38,4 mln

    2,8 tys(100%)

    42,8 mln

    3,1 tys(100%)

    46,6 mln

    3,4 tys(100%)

    51,8 mln

    3,7 tys(100%)

    45,5 mln

    3,2 tys(100%)

    52,0 mln

    3,7 tys(100%)

    52,9 mln

    3,7 tys(100%)

    61,5 mln

    4,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    22,1 mln

    1,6 tys(57.6%)

    23,3 mln

    1,7 tys(54.5%)

    23,8 mln

    1,7 tys(51.2%)

    24,5 mln

    1,8 tys(47.3%)

    25,3 mln

    1,8 tys(55.6%)

    26,4 mln

    1,9 tys(50.8%)

    27,5 mln

    1,9 tys(52%)

    28,8 mln

    2,0 tys(46.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,3 mln

    538(19%)

    9,3 mln

    684(21.8%)

    8,9 mln

    641(19.2%)

    9,0 mln

    641(17.3%)

    8,5 mln

    598(18.6%)

    9,1 mln

    643(17.5%)

    8,8 mln

    621(16.7%)

    20,6 mln

    1,4 tys(33.6%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    4,5 mln

    328(11.6%)

    4,5 mln

    331(10.6%)

    5,5 mln

    395(11.8%)

    5,8 mln

    413(11.2%)

    6,0 mln

    424(13.2%)

    6,2 mln

    440(12%)

    6,9 mln

    484(13%)

    7,6 mln

    531(12.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    0,0

    0,0(0%)

    283,9 tys

    20,8(0.7%)

    265,5 tys

    19,0(0.6%)

    377,0 tys

    26,9(0.7%)

    483,9 tys

    34,3(1.1%)

    730,6 tys

    51,5(1.4%)

    1,8 mln

    129(3.5%)

    1,0 mln

    72,2(1.7%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,3 mln

    98,4(3.5%)

    1,7 mln

    124(3.9%)

    615,7 tys

    44,2(1.3%)

    2,5 mln

    179(4.8%)

    1,1 mln

    79,3(2.5%)

    1,5 mln

    105(2.9%)

    1,2 mln

    87,8(2.4%)

    960,0 tys

    67,0(1.6%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    297,0 tys

    21,9(0.8%)

    1,1 mln

    76,9(2.5%)

    1,5 mln

    107(3.2%)

    516,4 tys

    36,8(1%)

    330,3 tys

    23,4(0.7%)

    1,7 mln

    121(3.3%)

    881,3 tys

    61,9(1.7%)

    780,9 tys

    54,5(1.3%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    564,0 tys

    41,5(1.5%)

    652,0 tys

    47,7(1.5%)

    746,8 tys

    53,6(1.6%)

    1,1 mln

    76,4(2.1%)

    766,2 tys

    54,2(1.7%)

    2,0 mln

    139(3.8%)

    569,0 tys

    40,0(1.1%)

    554,1 tys

    38,7(0.9%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    154,4 tys

    11,4(0.4%)

    171,7 tys

    12,6(0.4%)

    252,7 tys

    18,1(0.5%)

    6,2 mln

    444(12%)

    1,9 mln

    133(4.1%)

    3,2 mln

    223(6.1%)

    1,6 mln

    113(3%)

    355,2 tys

    24,8(0.6%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    738,7 tys

    54,4(1.9%)

    389,2 tys

    28,5(0.9%)

    3,7 mln

    269(8%)

    1,4 mln

    98,5(2.7%)

    395,5 tys

    28,0(0.9%)

    273,8 tys

    19,3(0.5%)

    2,4 mln

    167(4.5%)

    328,8 tys

    22,9(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    375,3 tys

    27,6(1%)

    401,2 tys

    29,4(0.9%)

    328,5 tys

    23,6(0.7%)

    257,4 tys

    18,4(0.5%)

    250,0 tys

    17,7(0.5%)

    275,4 tys

    19,4(0.5%)

    221,2 tys

    15,5(0.4%)

    223,7 tys

    15,6(0.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    117,5 tys

    8,6(0.3%)

    138,2 tys

    10,1(0.3%)

    129,1 tys

    9,3(0.3%)

    173,4 tys

    12,4(0.3%)

    494,2 tys

    35,0(1.1%)

    444,8 tys

    31,3(0.9%)

    675,3 tys

    47,4(1.3%)

    189,9 tys

    13,3(0.3%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    800

    0,1(0%)

    140,9 tys

    10,3(0.3%)

    250

    0,0(0%)

    10,5 tys

    0,7(0%)

    39,7 tys

    2,8(0.1%)

    60,9 tys

    4,3(0.1%)

    58,4 tys

    4,1(0.1%)

    38,3 tys

    2,7(0.1%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    166,3 tys

    12,2(0.4%)

    23,2 tys

    1,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,8 tys

    0,3(0%)

    10,1 tys

    0,7(0%)

    14,8 tys

    1,0(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    19,9 tys

    1,5(0.1%)

    63,4 tys

    4,6(0.1%)

    27,2 tys

    1,9(0.1%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    2,2 tys

    0,2(0%)

    76,2 tys

    5,4(0.1%)

    94,1 tys

    6,6(0.2%)

    14,0 tys

    1,0(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    742,8 tys

    54,7(1.9%)

    616,5 tys

    45,1(1.4%)

    681,0 tys

    48,8(1.5%)

    12,6

    0,0(0%)

    4,0 tys

    0,3(0%)

    5,1 tys

    0,4(0%)

    38,4 tys

    2,7(0.1%)

    7,7 tys

    0,5(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    1,4 tys

    0,1(0%)

    841

    0,1(0%)

    970

    0,1(0%)

    1,9 tys

    0,1(0%)

    1,9 tys

    0,1(0%)

    1,4 tys

    0,1(0%)

    1,5 tys

    0,1(0%)

    1,4 tys

    0,1(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    200

    0,0(0%)

    250

    0,0(0%)

    770

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    720

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    860

    0,1(0%)

    200

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,0 tys

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    40,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Korzenna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 4 413 mieszkańców gminy Korzenna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 116 kobiet oraz 2 297 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Korzenna, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Korzenna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Korzenna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

    17,1% mieszkańców gminy Korzenna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 456 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 5,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,4% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,96.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 91,31.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,5% mieszkańców gminy Korzenna w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 27,3% mężczyzn).

  • 10,0% Wykształcenie wyższe
  • Gmina
    10,0%
    woj. małopolskie
    18,2%
    Kraj
    17,9%
  • 12,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 7,5% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
  • gm. Korzenna
    30,5%
    woj. małopolskie
    33,0%
    Polska
    33,3%
  • 35,2% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 25,8% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,3% Wykształcenie policealne
  • Gmina
    2,3%
    woj. małopolskie
    2,6%
    Cały kraj
    2,7%
  • 3,5% Kobiety
    (policealne)
  • 1,1% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • gm. Korzenna
    10,8%
    woj. małopolskie
    12,6%
    Cała Polska
    12,4%
  • 14,0% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,6% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina Korzenna
    17,3%
    Województwo
    17,8%
    Kraj
    18,1%
  • 17,7% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 17,0% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina
    28,7%
    Małopolskie
    24,2%
    Cały kraj
    22,9%
  • 20,7% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 36,9% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina Korzenna
    7,0%
    Małopolskie
    5,3%
    Kraj
    5,2%
  • 6,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 7,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina Korzenna
    21,7%
    Małopolskie
    18,1%
    Kraj
    19,3%
  • 23,0% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 20,4% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    2,1%
    Małopolskie
    1,2%
    Kraj
    1,4%
  • 2,3% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,8% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 456 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Korzenna
    456,0
    Województwo
    820,0
    Cały kraj
    811,0
  • 5,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Gmina Korzenna
    5,81
    Małopolskie
    0,99
    Polska
    1,01
  •  
  • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 4,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 18,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Korzenna

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Korzenna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole w Korzennej
    Publiczne
    18 441-99-12
    Korzenna 324
    33-322 Korzenna
    2506
    Niepubliczne Przedszkole Językowe BAJKA
    Niepubliczne
    57 093-08-28
    Korzenna 254
    33-322 Korzenna
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 90,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Korzenna
    90,96
    Województwo
    96,08
    Kraj
    96,62
  • 89,83 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    89,83
    Województwo
    93,17
    Kraj
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Korzenna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Korzenna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    15,0
    Województwo
    17,0
    Cały kraj
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 15 Szkoły podstawowe ogółem
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 15
  • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 15
  •  
  • 90,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 75,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 15,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Korzenna

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Korzenna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa w Korzennej (Jan Paweł II)
    Publiczna
    18 441-70-08
    18 441-70-08
    Korzenna 324
    33-322 Korzenna
    13272-
    SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ (JAN PAWEŁ II)
    Publiczna
    18 441-70-85
    18 441-70-85
    Lipnica Wielka 25
    33-323 Lipnica Wielka
    10197-
    Szkoła Podstawowa w Mogilnie (Wojsko Polskie)
    Publiczna
    18 440-54-03
    18 440-54-03
    Mogilno 14
    33-326 Mogilno
    9164-
    Szkoła Podstawowa w Koniuszowej (gen. Franciszek Gągor)
    Publiczna
    18 440-51-03
    18 440-51-03
    Koniuszowa 203
    33-326 Koniuszowa
    8131-
    Szkoła Podstawowa w Jasiennej (Mikołaj Kopernik)
    Publiczna
    18 441-70-30
    18 441-70-30
    Jasienna 207
    33-322 Jasienna
    710411
    Szkoła Podstawowa w Wojnarowej
    Publiczna
    18 441-70-73
    18 441-70-73
    Wojnarowa 278
    33-322 Wojnarowa
    710213
    Szkoła Podstawowa w Siedlcach (Ks. Kard. Stefan Wyszyński)
    Publiczna
    18 441-75-09
    18 441-75-09
    Siedlce 162
    33-322 Siedlce
    786-
    Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej
    Publiczna
    18 440-54-04
    Posadowa Mogilska 131
    33-326 Posadowa Mogilska
    57012
    Szkoła Podstawowa w Trzycierzu
    Publiczna
    18 441-99-18
    Trzycierz 68
    33-322 Trzycierz
    56611
    Szkoła Podstawowa w Łęce
    Publiczna
    18 441-75-01
    Łęka 1
    33-322 Łęka
    5649
    Szkoła Podstawowa w Miłkowej (Maria Konopnicka)
    Publiczna
    18 440-99-34
    Miłkowa 114
    33-322 Miłkowa
    56011
    Szkoła Podstawowa w Łyczanej
    Publiczna
    18 440-65-42
    Łyczana 72
    33-322 Łyczana
    44913
    Szkoła Podstawowa w Janczowej (Św. Kinga)
    Publiczna
    18 440-99-55
    18 440-99-55
    Janczowa 104
    33-322 Janczowa
    44713
    Szkoła Filialna w Słowikowej
    Publiczna
    18 441-75-09
    18 441-75-09
    Słowikowa 56
    33-322 Słowikowa
    ---
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 91,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Gmina Korzenna
    91,31
    Małopolskie
    98,59
    Kraj
    100,01
  • 88,52 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    88,52
    Województwo
    93,36
    Polska
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Korzenna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Korzenna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Gmina Korzenna
    21,0
    Małopolskie
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21
  •  
  • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 34,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 11,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Korzenna

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Korzenna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum w Korzennej (Jan Paweł II)
    Publiczne
    18 441-70-08
    18 441-70-08
    Korzenna 324
    33-322 Korzenna
    11267-
    Gimnazjum w Siedlcach (Ks. Kard. Stefan Wyszyński)
    Publiczne
    18 441-75-09
    18 441-75-09
    Siedlce 162
    33-322 Siedlce
    5105-
    Gimnazjum w Mogilnie (Ks.Jerzy Popiełuszko)
    Publiczne
    18 440-54-03
    18 440-54-03
    Mogilno 14
    33-326 Mogilno
    594-
    GIMNAZJUM w LIPNICY WIELKIEJ (JAN PAWEŁ II)
    Publiczne
    18 441-70-85
    18 441-70-85
    Lipnica Wielka 25
    33-323 Lipnica Wielka
    587-
    Gimnazjum w Koniuszowej (gen. Franciszek Gągor)
    Publiczne
    18 440-51-03
    18 440-51-03
    Koniuszowa 203
    33-326 Koniuszowa
    344-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,3% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 16,9% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 24,4% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 24,0% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 24,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,3% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,5% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 19,8% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 18,6% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 26,5% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,7% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 27,3% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Korzenna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korzenna - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Domy i ośrodki kultury w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Korzenna: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 3 585)
    • wystawy: 7 (uczestnicy: 595)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 85)
    • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 450)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
    • konkursy: 5 (uczestnicy: 180)
    • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 400)
    • warsztaty: 26 (uczestnicy: 825)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 16 (członkowie: 292)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
    • taneczne: 4 (członkowie: 90)
    • muzyczne: 4 (członkowie: 52)
    • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 25)
    • teatralne: 1 (członkowie: 45)
    • literackie: 1 (członkowie: 10)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 35)
    • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
    • ogółem: 25 (absolwenci: 427)
    • plastyczne: 17 (absolwenci: 290)
    • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 22)
    • tańca: 6 (absolwenci: 115)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 2
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 13 (członkowie: 244)
    • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 52)
    • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
    • taneczne: 9 (członkowie: 175)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Korzenna działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 50 389 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 45 142 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
    • dostępne dla czytelników: 10
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


  • Kluby sportowe w gminie Korzenna
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Korzenna działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 903 członków. Zarejestrowano 820 ćwiczących (mężczyźni: 534, kobiety: 286, chłopcy do lat 18: 409, dziewczęta do lat 18: 241). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (11).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Korzenna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)