Gmina Kamionka Wielka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Kamionka Wielka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kamionka Wielka to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Gmina Kamionka Wielka ma 10 329 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,2% powierzchni powiatu.
 • 10 329 Liczba mieszkańców
 • 65,0 km² Powierzchnia
 • 157 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Stanek Wójt gminy
Gmina Kamionka Wielka na mapie
Identyfikatory
 • 20.837449.5820 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1210052
Herb gminy Kamionka Wielka
Gmina Kamionka Wielka herb

Gmina Kamionka Wielka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-334Poczta Kamionka Wielka

Gmina Kamionka Wielka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kamionka Wielka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kamionka Wielka
(18) 445-60-17 44
(18) 445-60-17
Kamionka Wielka 5
33-334 Kamionka Wielka
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Gmina Kamionka Wielka - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Kamionka Wielka

Gmina Kamionka Wielka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Kamionka Wielka ma 10 329 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 17,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kamionka Wielka zawarli w 2017 roku 64 małżeństw, co odpowiada 6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  33,9% mieszkańców gminy Kamionka Wielka jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kamionka Wielka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,20 na 1000 mieszkańców gminy Kamionka Wielka. W 2017 roku urodziło się 156 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w gminie Kamionka Wielka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w gminie Kamionka Wielka były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kamionka Wielka przypada 5.1 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 90 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kamionka Wielka 33. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców gminy Kamionka Wielka jest w wieku produkcyjnym, 24,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 13,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 329 Liczba mieszkańców
 • 5 225 Kobiety
 • 5 104 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kamionka Wielka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kamionka Wielka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kamionka Wielka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Kamionka Wielka
  35,6 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 36,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 34,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  34,0%
  Województwo
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  Województwo
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Kamionka Wielka
  1,3%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kamionka Wielka w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,2
  Małopolskie
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  0,6
  Małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,7
 • 64 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kamionka Wielka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 74 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  7,2
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kamionka Wielka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kamionka Wielka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kamionka Wielka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kamionka Wielka w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 156 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 81 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 15,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,2
  Województwo
  11,3
  Polska
  10,5
 • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Kamionka Wielka
  51,5
  Województwo
  46,2
  Kraj
  44,2
 • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.49
 • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.21
 • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118.48
 • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.99
 • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.33
 • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.62
 • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.87
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Kamionka Wielka
  3 318 g
  Województwo
  3 333 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 189 Waga 4000g - 4499g
 • 189
 • 834 Waga 3500g - 3999g
 • 834
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 447 Waga 2500g - 2999g
 • 447
 • 127 Waga 2000g - 2499g
 • 127
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Kamionka Wielka
  1,69
  Małopolskie
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,84
  Małopolskie
  0,72
  Polska
  0,71
 • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Kamionka Wielka w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 52 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 5,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Kamionka Wielka
  5,1
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kamionka Wielka
  61,6
  Małopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Kamionka Wielka
  6,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,2
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Kamionka Wielka
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Kamionka Wielka
  26,8%
  Województwo
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,9%
  Małopolskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cały kraj
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Kamionka Wielka
  189,9
  woj. małopolskie
  261,6
  Cała Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  320,5
  Małopolskie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,3
  Małopolskie
  72,0
  Cały kraj
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Kamionka Wielka
  14,1
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  11,3
  woj. małopolskie
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 90 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 33 Saldo migracji
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 33 Saldo migracji wewnętrznych
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kamionka Wielka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 8,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka Wielka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Kamionka Wielka oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kamionka Wielka to 2 288 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 224 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kamionka Wielka to 6,10 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Kamionka Wielka to 169,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,43% mieszkań posiada łazienkę, 81,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,43% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 288 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 223,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  223,60
  Województwo
  343,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 100,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  100,00 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 22,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Kamionka Wielka
  22,40 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Kamionka Wielka
  4,52
  woj. małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 4,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  4,47
  woj. małopolskie
  2,91
  Cała Polska
  2,69
 • 0,99 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,99
  Małopolskie
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,97
  Województwo
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 25 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Kamionka Wielka
  6,10
  Małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,91
 • 5,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,91
  Małopolskie
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 1 692 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 169,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Kamionka Wielka
  169,2 m2
  woj. małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,16 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Kamionka Wielka
  97,64%
  Małopolskie
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 94,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Kamionka Wielka
  94,19%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 91,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  91,43%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Cały kraj
  91,31%
 • 81,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Kamionka Wielka
  81,34%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Cała Polska
  82,12%
 • 66,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  66,43%
  Małopolskie
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Kamionka Wielka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Kamionka Wielka na 1000 mieszkańców pracuje 67 osób . 50,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kamionka Wielka wynosiło w 2017 roku 9,5% (13,5% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kamionka Wielka wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kamionka Wielka 1 202 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 173 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 029.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kamionka Wielka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Kamionka Wielka
  67,0
  Województwo
  238,0
  Kraj
  247,0
 • 9,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,5% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • gm. Kamionka Wielka
  9,5%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kamionka Wielka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kamionka Wielka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kamionka Wielka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Kamionka Wielka
  3 396 PLN
  Małopolskie
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kamionka Wielka w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 202 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 173 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 029 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kamionka Wielka w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 688 Pracujący ogółem
 • 347 Kobiety
 • 341 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kamionka Wielka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 13,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 17,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 8,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Kamionka Wielka
  60,7
  woj. małopolskie
  62,6
  Polska
  63,4
 • 21,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  21,0
  Małopolskie
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 52,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  52,9
  woj. małopolskie
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kamionka Wielka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Kamionka Wielka w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 659 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 561 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 73 nowe podmioty, a 76 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (99) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (70) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (76) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kamionka Wielka najwięcej (24) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (643) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,9% (250) podmiotów, a 59,6% (393) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kamionka Wielka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 659 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 250 Przemysł i budownictwo
 • 393 Pozostała działalność
 • 73 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kamionka Wielka w 2017 roku
 • 76 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kamionka Wielka w 2017 roku
 • 561 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 643 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 643
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 659 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 659
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 561 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 199 Budownictwo
 • 199
 • 126 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 126
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 40 Przetwórstwo przemysłowe
 • 40
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka Wielka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Kamionka Wielka stwierdzono szacunkowo 240 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kamionka Wielka wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kamionka Wielka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kamionka Wielka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 240 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 240
 • 57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 57
 • 164 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 164
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 186 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 186
 • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  23,29
  Województwo
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,51
  Województwo
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka Wielka
  15,92
  woj. małopolskie
  9,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka Wielka
  1,36
  Województwo
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka Wielka
  0,22
  Małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  18,10
  woj. małopolskie
  9,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Kamionka Wielka
  92%
  woj. małopolskie
  79%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Kamionka Wielka
  98%
  woj. małopolskie
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Kamionka Wielka
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Kamionka Wielka
  100%
  Małopolskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Kamionka Wielka
  91%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  52%

Gmina Kamionka Wielka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kamionka Wielka wyniosła w 2016 roku 39,6 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Kamionka Wielka - 40.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kamionka Wielka wyniosła w 2016 roku 40,2 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (31%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%). W budżecie gminy Kamionka Wielka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 515 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,6 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,1 mln

  2,4 tys(100%)

  30,1 mln

  3,1 tys(100%)

  34,1 mln

  3,5 tys(100%)

  29,3 mln

  3,0 tys(100%)

  29,2 mln

  2,9 tys(100%)

  30,2 mln

  3,0 tys(100%)

  35,6 mln

  3,5 tys(100%)

  39,6 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,1 mln

  1,2 tys(47.9%)

  13,2 mln

  1,4 tys(43.8%)

  14,5 mln

  1,5 tys(42.4%)

  14,2 mln

  1,4 tys(48.4%)

  14,3 mln

  1,4 tys(48.9%)

  14,3 mln

  1,4 tys(47.4%)

  14,4 mln

  1,4 tys(40.3%)

  16,2 mln

  1,6 tys(40.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  462(19.2%)

  5,4 mln

  557(18%)

  7,8 mln

  792(22.7%)

  5,5 mln

  557(18.9%)

  5,2 mln

  522(18%)

  5,4 mln

  538(18%)

  5,3 mln

  519(14.8%)

  13,5 mln

  1,3 tys(34%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  206(8.6%)

  2,1 mln

  213(6.9%)

  2,0 mln

  202(5.8%)

  2,0 mln

  204(6.9%)

  2,3 mln

  227(7.8%)

  2,2 mln

  216(7.2%)

  2,3 mln

  231(6.6%)

  2,5 mln

  244(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  205(8.5%)

  4,4 mln

  451(14.6%)

  4,7 mln

  476(13.7%)

  3,0 mln

  300(10.2%)

  2,2 mln

  222(7.6%)

  2,5 mln

  245(8.2%)

  3,5 mln

  343(9.8%)

  2,3 mln

  222(5.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  813,0 tys

  84,6(3.5%)

  1,2 mln

  122(3.9%)

  1,2 mln

  127(3.6%)

  1,2 mln

  122(4.2%)

  1,7 mln

  167(5.7%)

  1,0 mln

  102(3.4%)

  5,0 mln

  489(13.9%)

  1,4 mln

  133(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  532,1 tys

  55,4(2.3%)

  472,6 tys

  48,6(1.6%)

  387,4 tys

  39,6(1.1%)

  322,0 tys

  32,4(1.1%)

  440,1 tys

  43,9(1.5%)

  1,0 mln

  102(3.4%)

  831,2 tys

  82,0(2.3%)

  911,8 tys

  89,1(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  827,0 tys

  86,0(3.6%)

  721,6 tys

  74,2(2.4%)

  693,8 tys

  70,9(2%)

  649,1 tys

  65,4(2.2%)

  685,0 tys

  68,3(2.3%)

  755,8 tys

  74,8(2.5%)

  773,9 tys

  76,3(2.2%)

  820,9 tys

  80,2(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  237,6 tys

  24,7(1%)

  227,8 tys

  23,4(0.8%)

  208,6 tys

  21,3(0.6%)

  198,6 tys

  20,0(0.7%)

  223,8 tys

  22,3(0.8%)

  254,1 tys

  25,2(0.8%)

  283,9 tys

  28,0(0.8%)

  518,0 tys

  50,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  290,0 tys

  30,2(1.3%)

  362,6 tys

  37,3(1.2%)

  297,4 tys

  30,4(0.9%)

  115,3 tys

  11,6(0.4%)

  219,9 tys

  21,9(0.8%)

  95,7 tys

  9,5(0.3%)

  395,2 tys

  39,0(1.1%)

  391,3 tys

  38,2(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  512,8 tys

  53,4(2.2%)

  1,2 mln

  122(4%)

  1,6 mln

  164(4.7%)

  1,0 mln

  102(3.5%)

  447,3 tys

  44,6(1.5%)

  1,1 mln

  104(3.5%)

  547,2 tys

  54,0(1.5%)

  292,2 tys

  28,6(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  164,3 tys

  17,1(0.7%)

  503,0 tys

  51,7(1.7%)

  297,2 tys

  30,4(0.9%)

  195,5 tys

  19,7(0.7%)

  135,5 tys

  13,5(0.5%)

  276,0 tys

  27,3(0.9%)

  793,8 tys

  78,3(2.2%)

  253,7 tys

  24,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  91,7 tys

  9,5(0.4%)

  171,0 tys

  17,6(0.6%)

  262,1 tys

  26,8(0.8%)

  407,8 tys

  41,1(1.4%)

  950,6 tys

  94,8(3.3%)

  796,8 tys

  78,9(2.6%)

  1,2 mln

  117(3.3%)

  176,7 tys

  17,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  64,8 tys

  6,7(0.3%)

  57,3 tys

  5,9(0.2%)

  175,9 tys

  18,0(0.5%)

  283,6 tys

  28,6(1%)

  241,7 tys

  24,1(0.8%)

  163,0 tys

  16,1(0.5%)

  147,3 tys

  14,5(0.4%)

  140,3 tys

  13,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,6 tys

  6,8(0.2%)

  12,3 tys

  1,2(0%)

  273

  0,0(0%)

  80,8 tys

  8,0(0.2%)

  115,5 tys

  11,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  63,4 tys

  6,6(0.3%)

  59,9 tys

  6,2(0.2%)

  68,0 tys

  6,9(0.2%)

  91,8 tys

  9,2(0.3%)

  121,8 tys

  12,1(0.4%)

  155,2 tys

  15,4(0.5%)

  98,2 tys

  9,7(0.3%)

  101,9 tys

  10,0(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  6,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  1,9(0.1%)

  113,1 tys

  11,2(0.4%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  36,9 tys

  3,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,9 tys

  1,8(0.1%)

  68,5 tys

  7,0(0.2%)

  22,4 tys

  2,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  64,8 tys

  6,4(0.2%)

  83,5 tys

  8,2(0.2%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  1,5(0.1%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  688

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  158

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  10,1 tys

  1,1(0%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  12,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kamionka Wielka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kamionka Wielka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,0 mln

  2,4 tys(100%)

  28,1 mln

  2,9 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  28,4 mln

  2,9 tys(100%)

  29,6 mln

  3,0 tys(100%)

  30,5 mln

  3,0 tys(100%)

  36,1 mln

  3,6 tys(100%)

  40,2 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  1,4 tys(57.6%)

  15,3 mln

  1,6 tys(54.6%)

  14,8 mln

  1,5 tys(46.6%)

  15,6 mln

  1,6 tys(54.7%)

  16,3 mln

  1,6 tys(55%)

  16,8 mln

  1,7 tys(54.9%)

  16,7 mln

  1,6 tys(46.3%)

  16,7 mln

  1,6 tys(41.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  405(16.9%)

  4,8 mln

  490(17%)

  7,0 mln

  710(21.8%)

  4,8 mln

  484(16.9%)

  4,5 mln

  448(15.2%)

  4,6 mln

  457(15.1%)

  4,3 mln

  429(12.1%)

  12,5 mln

  1,2 tys(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  454(19%)

  4,4 mln

  454(15.7%)

  4,7 mln

  480(14.8%)

  4,9 mln

  491(17.1%)

  5,4 mln

  539(18.3%)

  5,9 mln

  588(19.5%)

  7,1 mln

  705(19.8%)

  7,5 mln

  734(18.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  262,2 tys

  27,3(1.1%)

  298,6 tys

  30,7(1.1%)

  382,8 tys

  39,1(1.2%)

  577,0 tys

  58,1(2%)

  772,5 tys

  77,1(2.6%)

  909,2 tys

  90,0(3%)

  1,1 mln

  111(3.1%)

  1,7 mln

  166(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  2,1(0.1%)

  10,3 tys

  1,1(0%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  662

  0,1(0%)

  444,4 tys

  44,0(1.5%)

  560,7 tys

  55,3(1.6%)

  527,6 tys

  51,6(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  505,0 tys

  52,5(2.2%)

  2,3 mln

  236(8.2%)

  2,8 mln

  284(8.7%)

  1,8 mln

  179(6.2%)

  838,6 tys

  83,6(2.8%)

  450,7 tys

  44,6(1.5%)

  1,5 mln

  147(4.1%)

  436,4 tys

  42,7(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,1 tys

  2,3(0.1%)

  20,8 tys

  2,1(0.1%)

  50,0 tys

  5,1(0.2%)

  64,2 tys

  6,5(0.2%)

  105,7 tys

  10,5(0.4%)

  138,6 tys

  13,7(0.5%)

  2,5 mln

  247(6.9%)

  217,4 tys

  21,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  108,0 tys

  11,2(0.5%)

  74,2 tys

  7,6(0.3%)

  247,3 tys

  25,3(0.8%)

  95,3 tys

  9,6(0.3%)

  96,1 tys

  9,6(0.3%)

  109,0 tys

  10,8(0.4%)

  139,6 tys

  13,8(0.4%)

  196,4 tys

  19,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  174,8 tys

  18,2(0.8%)

  159,4 tys

  16,4(0.6%)

  148,4 tys

  15,2(0.5%)

  143,8 tys

  14,5(0.5%)

  169,5 tys

  16,9(0.6%)

  201,7 tys

  20,0(0.7%)

  160,9 tys

  15,9(0.4%)

  160,4 tys

  15,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,6 tys

  17,4(0.7%)

  155,2 tys

  16,0(0.6%)

  118,5 tys

  12,1(0.4%)

  99,4 tys

  10,0(0.3%)

  120,4 tys

  12,0(0.4%)

  93,6 tys

  9,3(0.3%)

  83,8 tys

  8,3(0.2%)

  116,7 tys

  11,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  91,7 tys

  9,5(0.4%)

  171,0 tys

  17,6(0.6%)

  311,1 tys

  31,8(1%)

  381,1 tys

  38,4(1.3%)

  1,0 mln

  99,8(3.4%)

  708,5 tys

  70,1(2.3%)

  1,1 mln

  106(3%)

  82,9 tys

  8,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 tys

  0,6(0%)

  248,1 tys

  25,5(0.9%)

  16,6 tys

  1,7(0.1%)

  21,1 tys

  2,1(0.1%)

  8,3 tys

  0,8(0%)

  45,4 tys

  4,5(0.1%)

  13,3 tys

  1,3(0%)

  51,5 tys

  5,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,9 tys

  1,8(0.1%)

  68,5 tys

  7,0(0.2%)

  22,4 tys

  2,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  64,8 tys

  6,4(0.2%)

  83,5 tys

  8,2(0.2%)

  9,8 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  767

  0,1(0%)

  910

  0,1(0%)

  15,8 tys

  1,6(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  688

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  158

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  462

  0,0(0%)

  39,3 tys

  3,9(0.1%)

  102

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,0 tys

  7,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,9 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,6 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,0 tys

  5,5(0.2%)

  51,6 tys

  5,3(0.2%)

  1,3 mln

  129(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,5 tys

  31,1(1.1%)

  33,9 tys

  3,4(0.1%)

  496,2 tys

  48,9(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,3 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kamionka Wielka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 274 mieszkańców gminy Kamionka Wielka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 675 kobiet oraz 1 599 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Kamionka Wielka, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Kamionka Wielka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kamionka Wielka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  15,4% mieszkańców gminy Kamionka Wielka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 614 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,0% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,90.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Kamionka Wielka w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  10,0%
  Małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Kamionka Wielka
  30,5%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • gm. Kamionka Wielka
  2,3%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Kamionka Wielka
  10,8%
  Małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Kamionka Wielka
  17,3%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Kamionka Wielka
  28,7%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,7%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Kamionka Wielka
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 614 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Kamionka Wielka
  614,0
  Województwo
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Kamionka Wielka
  1,63
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kamionka Wielka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka Wielka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  18 445-60-66
  18 445-60-66
  Kamionka Wielka 154
  33-334 Kamionka Wielka
  240-
  Punkt Przedszkolny
  Publiczne
  18 445-68-88
  18 445-60-23
  ul. KRÓLOWA GÓRNA 16
  33-334 Królowa Górna
  125-
  Integracyjny Punkt Przedszkolny "Przyjazna kraina"
  Niepubliczny
  18 540-93-83
  ul. BRAK 162
  33-334 Kamionka Wielka
  ---
  Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA UŚMIECHU
  Niepubliczne
  18 540-93-83
  ul. Kamionka Wielka 162
  33-334 Kamionka Wielka
  ---
  Przedskole Faustynka (Faustynka)
  Niepubliczne
  18 445-96-62
  Mystków 9
  33-334 Mystków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  88,73
  woj. małopolskie
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 87,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  87,89
  Województwo
  93,17
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kamionka Wielka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kamionka Wielka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Kamionka Wielka
  14,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 • 69,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kamionka Wielka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka Wielka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  18 445-60-66
  Kamionka Wielka 154
  33-334 Kamionka Wielka
  13240-
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (ks.prof.Piotr Poręba)
  Publiczna
  18 445-67-66
  18 531-10-96
  ul. Mystków 208
  33-334 Mystków
  8150-
  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej (im.Wincentego Witosa)
  Publiczna
  18 445-68-88
  18 445-60-23
  ul. Królowa Górna 16
  33-334 Królowa Górna
  8129-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej (św. Kinga)
  Publiczna
  18 445-60-26
  18 445-60-26
  Kamionka Wielka 162
  33-334 Kamionka Wielka
  7125-
  Szkoła Podstawowa w Jamnicy
  Publiczna
  18 443-95-61
  18 443-95-61
  ul. brak 182
  33-300 Jamnica
  711814
  Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny (Bł. Karolina Kózkówna)
  Publiczna
  18 445-62-48
  18 445-62-48
  Mszalnica 127
  33-334 Mszalnica
  7109-
  Szkoła Podstawowa w Boguszy
  Publiczna
  18 445-66-18
  18 445-66-18
  ul. brak brak
  33-334 Bogusza
  78912
  Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
  Publiczna
  18 445-60-12
  ul. nie dotyczy 1
  33-334 Królowa Polska
  75215
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  87,90
  Małopolskie
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 85,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  85,53
  Małopolskie
  93,36
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kamionka Wielka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kamionka Wielka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Kamionka Wielka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka Wielka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum
  Publiczne
  18 445-67-61
  Kamionka Wielka 154
  33-334 Kamionka Wielka
  6116-
  Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej
  Publiczne
  18 445-68-88
  18 445-60-23
  ul. Królowa Górna 16
  33-334 Królowa Górna
  6114-
  Gimnazjum Publiczne im. Bł. Karoliny Kózkówny (Bł. Karolina Kózkówna)
  Publiczne
  18 445-62-48
  18 445-62-48
  Mszalnica 127
  33-334 Mszalnica
  361-
  Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (ks.prof.Piotr Poręba)
  Publiczne
  18 445-67-66
  18 531-10-96
  ul. Mystków 208
  33-334 Mystków
  360-
  Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Kamionce Wielkiej
  Publiczne
  18 445-60-26
  18 445-60-26
  Kamionka Wielka 162
  33-334 Kamionka Wielka
  358-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kamionka Wielka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka Wielka - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Kamionka Wielka: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Kamionka Wielka 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 370 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 124 (uczestnicy: 18 974)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 81)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 2 170)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 8 500)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 724)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 440)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 864)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 660)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 100)
  • inne: 13 (uczestnicy: 3 145)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 94)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 13)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 17)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 7)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 307)
  • teatralne: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 223)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kamionka Wielka działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 30 355 wolumenów oraz 40 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 22 856 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 33
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Kamionka Wielka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kamionka Wielka działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 380 członków. Zarejestrowano 472 ćwiczących (mężczyźni: 361, kobiety: 111, chłopcy do lat 18: 230, dziewczęta do lat 18: 90). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kamionka Wielka w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)