Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ma 18 079 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,7% powierzchni powiatu.
  • 18 079 Liczba mieszkańców
  • 82,9 km² Powierzchnia
  • 217 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 12 Numer kierunkowy
  • KRA Tablice rejestracyjne
  • Marek Wojciech Jamborski Wójt gminy
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca na mapie
Identyfikatory
  • 20.114350.1363 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 1206052
Herb gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca herb
Flaga gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca flaga

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-010Poczta Kocmyrzów

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kocmyrzów-Luborzyca)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
(12) 387-14-10
(12) 387-14-10
Kocmyrzów 97
32-010 Luborzyca
ZUS Inspektorat Kraków - Nowa Huta (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
os. Teatralne 8
31-946 Kraków

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ma 18 079 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 41,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawarli w 2022 roku 53 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    27,3% mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,17 na 1000 mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W 2022 roku urodziło się 146 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2022 roku 44,6% zgonów w gminie Kocmyrzów-Luborzyca spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w gminie Kocmyrzów-Luborzyca były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypada 8.33 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 392 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 137 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca 255. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

    61,3% mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 18 079 Liczba mieszkańców
  • 9 096 Kobiety
  • 8 983 Mężczyźni
  • 50,3%
    49,7%
  • 101 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
  • 99 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    38,9 lat
    woj. małopolskie
    41,2 lat
    Cała Polska
    42,1 lat
  • 40,2 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 37,6 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 27,3% Kawalerowie/Panny
  • Gmina
    27,2%
    Małopolskie
    30,2%
    Polska
    29,1%
  • 23,1% Kobiety
    (Panny)
  • 31,6% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 59,9% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    59,9%
    Województwo
    56,1%
    Cała Polska
    54,0%
  • 58,8% Kobiety
    (Zamężne)
  • 61,0% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 7,5% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina
    7,6%
    Województwo
    7,7%
    Cały kraj
    8,5%
  • 12,3% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,5% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    5,1%
    Województwo
    5,7%
    Kraj
    7,6%
  • 5,6% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 4,7% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,2% Nieustalone
  • Tutaj
    0,2%
    Małopolskie
    0,3%
    Polska
    0,7%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,2% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    3,0
    Województwo
    4,5
    Cały kraj
    4,1
  • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Tutaj
    0,7
    woj. małopolskie
    1,2
    Cała Polska
    1,6
  • 53 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -11 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 8 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -0,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    -0,2
    Małopolskie
    -1,4
    Kraj
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 146 Urodzenia żywe
  • 70 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 76 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 47,9%
    52,1%
  • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    8,2
    Województwo
    9,1
    Kraj
    8,1
  • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    33,3
    Województwo
    38,0
    Kraj
    35,1
  • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 2
  • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 24
  • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 91
  • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 87
  • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 34
  • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 8
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 262 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 401 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    3 333 g
    Województwo
    3 313 g
    Cały kraj
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 23 Waga 4500g - 4999g
  • 23
  • 177 Waga 4000g - 4499g
  • 177
  • 700 Waga 3500g - 3999g
  • 700
  • 965 Waga 3000g - 3499g
  • 965
  • 352 Waga 2500g - 2999g
  • 352
  • 106 Waga 2000g - 2499g
  • 106
  • 27 Waga 1500g - 1999g
  • 27
  • 12 Waga 1000g - 1499g
  • 12
  • 4 Waga 600g - 999g
  • 4
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    1,24
    Województwo
    1,29
    Cała Polska
    1,26
  • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    0,61
    woj. małopolskie
    0,63
    Kraj
    0,61
  • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    0,87
    Województwo
    0,86
    Kraj
    0,68
  • Statystyki zgonów w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 149 Zgony
  • 81 Kobiety
    (Zgony)
  • 68 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 54,4%
    45,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,3 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    8,3
    Małopolskie
    10,5
    Kraj
    11,9
  • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    114,8
    Małopolskie
    115,7
    Kraj
    147,0
  • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    1,3
    Małopolskie
    2,8
    Cała Polska
    3,8
  • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    2,3
    Małopolskie
    2,5
    Cała Polska
    3,1
  • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Małopolskie
    1,0
    Kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina
    44,6%
    woj. małopolskie
    41,2%
    Kraj
    36,0%
  • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    25,6%
    woj. małopolskie
    25,4%
    Polska
    23,6%
  • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    5,0%
    Małopolskie
    5,3%
    Polska
    6,7%
  • 182 Zgony spowodowane COVID-19
  • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Małopolskie
    17,4
    Polska
    15,8
  • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. małopolskie
    69,8
    Polska
    70,6
  • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    232,4
    Małopolskie
    266,5
    Cała Polska
    280,1
  • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    248,5
    Cały kraj
    253,9
  • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 419,2 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 390,2 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    405,0
    Małopolskie
    431,8
    Cała Polska
    426,2
  • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 20,1 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 102,2 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    59,4
    Województwo
    61,4
    Polska
    62,9
  • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    21,6
    Małopolskie
    34,0
    Cały kraj
    33,8
  • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    4,6
    Województwo
    6,1
    Cała Polska
    7,0
  • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    0,6%
    Województwo
    0,6%
    Cały kraj
    0,6%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 392 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 205 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 187 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 10 Zameldowania z zagranicy
  • 4 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 6 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 137 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 68 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 69 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Wymeldowania za granicę
  • 1 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 2 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 262 Saldo migracji
  • 140 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 122 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 255 Saldo migracji wewnętrznych
  • 137 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 118 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 7 Saldo migracji zagranicznych
  • 3 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 4 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 17,1% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 19,2% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 66,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 68,5% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 16,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oddano do użytku 162 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca to 5 826 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    92,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,4% na sprzedaż lub wynajem.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca to 142,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,59% mieszkań posiada łazienkę, 80,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,19% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

    Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 826 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 324,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    324,40
    Małopolskie
    385,20
    Polska
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 116,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    116,30 m2
    Województwo
    80,60 m2
    Cały kraj
    75,30 m2
  • 37,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    37,70 m2
    Małopolskie
    31,00 m2
    Cała Polska
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 5,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina
    5,06
    Województwo
    3,98
    Polska
    3,83
  • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Tutaj
    3,08
    Województwo
    2,60
    Cały kraj
    2,42
  • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    0,61
    woj. małopolskie
    0,65
    Cała Polska
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 162 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 9,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina
    9,02
    Województwo
    6,96
    Cały kraj
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 913 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina
    5,64
    Małopolskie
    4,04
    Cała Polska
    3,89
  • 50,83 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    50,83
    Małopolskie
    28,13
    Cały kraj
    24,56
  • 23 016 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 142,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    142,1 m2
    Małopolskie
    97,5 m2
    Kraj
    92,3 m2
  • 1,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    1,28 m2
    Małopolskie
    0,68 m2
    Kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    97,19%
    woj. małopolskie
    97,78%
    Polska
    97,75%
  • 95,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    95,59%
    woj. małopolskie
    96,13%
    Kraj
    95,18%
  • 94,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    94,59%
    woj. małopolskie
    95,21%
    Cała Polska
    93,75%
  • 80,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina
    80,69%
    Małopolskie
    86,21%
    Cały kraj
    85,83%
  • 88,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    88,19%
    Województwo
    67,24%
    Polska
    58,48%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • W gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 1000 mieszkańców pracuje 54osób . 64,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,9% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn).

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca 1 093 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 116 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -977.

    14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 54 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    54,0
    Małopolskie
    254,0
    Kraj
    259,0
  • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 5,4% Kobiety
  • 5,3% Mężczyźni
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    4,4%
    Województwo
    4,2%
    Polska
    5,1%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina
    6 386 PLN
    Województwo
    6 825 PLN
    Cały kraj
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 1 093 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 116 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -977 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 15,0% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 13,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 34,9% Przemysł i budownictwo
  • 24,8% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 43,8% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 25,9% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 31,9% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,4% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 20,9% Pozostałe
  • 33,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 10,2% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 956 Pracujący ogółem
  • 613 Kobiety
  • 343 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 20,3% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 22,5% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 61,3% W wieku produkcyjnym
  • 57,5% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 65,1% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 22,2% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    63,1
    Województwo
    67,1
    Cała Polska
    69,0
  • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    28,2
    Województwo
    35,0
    Kraj
    38,2
  • 80,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    80,7
    Małopolskie
    109,4
    Cała Polska
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,6% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 59,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,4% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 40,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • W gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 028 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 749 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 141 nowych podmiotów, a 82 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (178) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (88) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kocmyrzów-Luborzyca najwięcej (79) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 991) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,8% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (514) podmiotów, a 73,9% (1 498) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kocmyrzów-Luborzyca najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (18.6%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • 2 028 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 514 Przemysł i budownictwo
  • 1 498 Pozostała działalność
  • 141 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku
  • 82 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku
  • 1 749 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 991 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 1 991
  • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 36
  • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 1
  • 2 028 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 2 028
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 97 Spółki handlowe ogółem
  • 97
  • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 5
  • 79  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 79
  • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 4
  • 71 Spółki cywilne ogółem
  • 71
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 749 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 378 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 378
  • 326 Budownictwo
  • 326
  • 194 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 194
  • 144 Transport i gospodarka magazynowa
  • 144
  • 133 Informacja i komunikacja
  • 133
  • 122 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 122
  • 118 Przetwórstwo przemysłowe
  • 118
  • 85 Pozostała działalność
  • 85
  • 75 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 75
  • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 45
  • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 35
  • 33 Edukacja
  • 33
  • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 19
  • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 18
  • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 15
  • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 8
  • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 178 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 178 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 178
  • 97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 97
  • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 37
  • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 28
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 71 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 71
  • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    9,91
    Województwo
    21,90
    Polska
    22,81
  • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    5,41
    Województwo
    12,25
    Cały kraj
    12,98
  • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,07
    Województwo
    6,74
    Cała Polska
    6,99
  • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,58
    woj. małopolskie
    1,39
    Cały kraj
    1,82
  • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    0,17
    woj. małopolskie
    0,26
    Kraj
    0,35
  • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    3,95
    woj. małopolskie
    10,41
    Polska
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    69%
    woj. małopolskie
    75%
    Kraj
    71%
  • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    65%
    Województwo
    71%
    Kraj
    63%
  • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    46%
    Województwo
    72%
    Kraj
    75%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    99%
    Województwo
    99%
    Polska
    99%
  • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    94%
    Małopolskie
    82%
    Cały kraj
    88%
  • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    38%
    Małopolskie
    56%
    Kraj
    51%

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyniosła w 2022 roku 103,8 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 28.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,0 mln złotych, czyli 20,2% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyniosła w 2022 roku 96,0 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 21.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.5%). W budżecie gminy Kocmyrzów-Luborzyca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (26,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,3 złotych na mieszkańca (0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    37,1 mln

    2,5 tys(100%)

    47,0 mln

    3,1 tys(100%)

    56,4 mln

    3,7 tys(100%)

    64,3 mln

    4,2 tys(100%)

    77,8 mln

    5,0 tys(100%)

    104,7 mln

    6,0 tys(100%)

    106,9 mln

    6,1 tys(100%)

    103,8 mln

    5,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    16,2 mln

    1,1 tys(43.8%)

    15,8 mln

    1,0 tys(33.5%)

    18,7 mln

    1,2 tys(33.2%)

    20,4 mln

    1,3 tys(31.7%)

    26,9 mln

    1,7 tys(34.6%)

    32,5 mln

    2,0 tys(31%)

    26,8 mln

    1,7 tys(25.1%)

    29,9 mln

    1,7 tys(28.8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    2,3 mln

    153(6.2%)

    2,6 mln

    175(5.6%)

    3,5 mln

    232(6.3%)

    5,3 mln

    339(8.2%)

    6,5 mln

    413(8.4%)

    21,8 mln

    1,4 tys(20.8%)

    26,4 mln

    1,6 tys(24.7%)

    12,2 mln

    680(11.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,2 mln

    283(11.4%)

    3,8 mln

    253(8.1%)

    4,2 mln

    277(7.5%)

    9,4 mln

    605(14.7%)

    6,8 mln

    431(8.7%)

    5,9 mln

    370(5.7%)

    9,0 mln

    556(8.4%)

    11,9 mln

    660(11.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    4,6 mln

    307(12.4%)

    5,0 mln

    334(10.7%)

    5,4 mln

    354(9.6%)

    5,7 mln

    364(8.8%)

    6,0 mln

    383(7.8%)

    6,1 mln

    383(5.9%)

    7,7 mln

    476(7.2%)

    10,1 mln

    564(9.8%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    11,0 tys

    0,7(0%)

    216,2 tys

    13,7(0.3%)

    218,6 tys

    13,6(0.2%)

    385,6 tys

    23,8(0.4%)

    5,2 mln

    290(5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    5,4 mln

    360(14.5%)

    14,4 mln

    952(30.6%)

    1,8 mln

    121(3.3%)

    1,9 mln

    123(3%)

    2,1 mln

    136(2.8%)

    2,2 mln

    136(2.1%)

    2,5 mln

    155(2.3%)

    4,1 mln

    231(4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    397,0 tys

    26,6(1.1%)

    441,7 tys

    29,2(0.9%)

    1,1 mln

    71,5(1.9%)

    476,6 tys

    30,6(0.7%)

    1,5 mln

    94,2(1.9%)

    895,7 tys

    55,9(0.9%)

    810,6 tys

    49,9(0.8%)

    3,8 mln

    209(3.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    710,0 tys

    47,5(1.9%)

    901,6 tys

    59,7(1.9%)

    2,2 mln

    142(3.8%)

    1,2 mln

    75,6(1.8%)

    1,2 mln

    77,1(1.6%)

    2,6 mln

    162(2.5%)

    1,7 mln

    106(1.6%)

    3,2 mln

    177(3.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,4 mln

    96,3(3.9%)

    2,1 mln

    139(4.5%)

    946,4 tys

    62,0(1.7%)

    959,8 tys

    61,6(1.5%)

    1,7 mln

    111(2.2%)

    2,6 mln

    164(2.5%)

    1,4 mln

    87,1(1.3%)

    1,8 mln

    101(1.7%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    955,5 tys

    63,9(2.6%)

    1,1 mln

    73,5(2.4%)

    1,1 mln

    73,5(2%)

    1,1 mln

    73,6(1.8%)

    1,3 mln

    81,2(1.6%)

    1,3 mln

    81,0(1.2%)

    1,4 mln

    86,4(1.3%)

    1,4 mln

    77,2(1.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    239,9 tys

    16,1(0.6%)

    225,0 tys

    14,9(0.5%)

    183,7 tys

    12,0(0.3%)

    223,4 tys

    14,3(0.3%)

    658,5 tys

    41,7(0.8%)

    579,5 tys

    36,2(0.6%)

    849,4 tys

    52,3(0.8%)

    961,3 tys

    53,5(0.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    965,4 tys

    63,3(1.7%)

    1,2 mln

    74,2(1.8%)

    1,3 mln

    84,8(1.7%)

    1,8 mln

    113(1.7%)

    1,7 mln

    105(1.6%)

    819,6 tys

    45,6(0.8%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    151,6 tys

    10,1(0.4%)

    127,0 tys

    8,4(0.3%)

    104,6 tys

    6,9(0.2%)

    117,9 tys

    7,6(0.2%)

    178,2 tys

    11,3(0.2%)

    89,0 tys

    5,6(0.1%)

    166,4 tys

    10,3(0.2%)

    745,2 tys

    41,5(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    224,2 tys

    15,0(0.6%)

    194,6 tys

    12,9(0.4%)

    189,9 tys

    12,4(0.3%)

    183,9 tys

    11,8(0.3%)

    194,0 tys

    12,3(0.2%)

    134,4 tys

    8,4(0.1%)

    200,7 tys

    12,4(0.2%)

    312,9 tys

    17,4(0.3%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    71,1 tys

    4,8(0.2%)

    203,3 tys

    13,5(0.4%)

    192,9 tys

    12,6(0.3%)

    69,2 tys

    4,4(0.1%)

    145,1 tys

    9,2(0.2%)

    155,9 tys

    9,7(0.1%)

    93,7 tys

    5,8(0.1%)

    141,7 tys

    7,9(0.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    59,0 tys

    3,9(0.2%)

    36,8 tys

    2,4(0.1%)

    37,6 tys

    2,5(0.1%)

    47,1 tys

    3,0(0.1%)

    100,2 tys

    6,3(0.1%)

    79,0 tys

    4,9(0.1%)

    61,8 tys

    3,8(0.1%)

    53,9 tys

    3,0(0.1%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    4,2 tys

    0,3(0%)

    1,7 tys

    0,1(0%)

    420

    0,0(0%)

    832

    0,1(0%)

    1,7 tys

    0,1(0%)

    1,5 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,7 tys

    0,3(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    98,3 tys

    6,6(0.3%)

    11,2 tys

    0,7(0%)

    5,3 tys

    0,3(0%)

    96,4 tys

    6,2(0.1%)

    108,4 tys

    6,9(0.1%)

    109,8 tys

    6,9(0.1%)

    7,2 tys

    0,4(0%)

    3,2 tys

    0,2(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    35,4 tys

    2,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    38,1 mln

    2,6 tys(100%)

    48,6 mln

    3,2 tys(100%)

    55,6 mln

    3,7 tys(100%)

    64,1 mln

    4,2 tys(100%)

    77,7 mln

    4,9 tys(100%)

    104,8 mln

    6,0 tys(100%)

    114,6 mln

    6,5 tys(100%)

    96,0 mln

    5,4 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    14,0 mln

    940(36.9%)

    16,0 mln

    1,1 tys(33%)

    17,4 mln

    1,1 tys(31.4%)

    22,0 mln

    1,4 tys(34.3%)

    25,4 mln

    1,6 tys(32.7%)

    27,0 mln

    1,7 tys(25.8%)

    31,9 mln

    2,0 tys(27.8%)

    33,2 mln

    1,8 tys(34.5%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    14,6 mln

    975(38.3%)

    14,8 mln

    979(30.5%)

    12,6 mln

    826(22.7%)

    15,7 mln

    1,0 tys(24.4%)

    17,1 mln

    1,1 tys(22%)

    22,6 mln

    1,4 tys(21.5%)

    28,6 mln

    1,8 tys(25%)

    27,6 mln

    1,5 tys(28.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,3 mln

    87,3(3.4%)

    1,6 mln

    109(3.4%)

    2,4 mln

    156(4.3%)

    4,2 mln

    269(6.5%)

    4,4 mln

    276(5.6%)

    19,8 mln

    1,2 tys(18.9%)

    19,8 mln

    1,2 tys(17.3%)

    8,1 mln

    452(8.5%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,4 mln

    89,8(2.5%)

    1,9 mln

    120(2.9%)

    1,9 mln

    120(2.4%)

    2,0 mln

    126(1.9%)

    2,2 mln

    133(1.9%)

    2,4 mln

    131(2.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    948,2 tys

    63,5(2.5%)

    846,5 tys

    56,0(1.7%)

    3,5 mln

    226(6.2%)

    2,2 mln

    143(3.5%)

    2,4 mln

    155(3.1%)

    4,2 mln

    262(4%)

    3,3 mln

    206(2.9%)

    2,3 mln

    127(2.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    36,7 tys

    2,5(0.1%)

    51,0 tys

    3,4(0.1%)

    143,3 tys

    9,4(0.3%)

    64,7 tys

    4,2(0.1%)

    352,5 tys

    22,3(0.5%)

    126,0 tys

    7,9(0.1%)

    43,8 tys

    2,7(0%)

    2,2 mln

    123(2.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,0 mln

    266(10.4%)

    12,9 mln

    857(26.6%)

    547,7 tys

    35,9(1%)

    560,6 tys

    36,0(0.9%)

    600,6 tys

    38,1(0.8%)

    602,5 tys

    37,6(0.6%)

    672,2 tys

    41,4(0.6%)

    1,8 mln

    103(1.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    106,3 tys

    7,1(0.3%)

    339,0 tys

    22,4(0.7%)

    173,1 tys

    11,3(0.3%)

    159,6 tys

    10,2(0.2%)

    147,3 tys

    9,3(0.2%)

    233,6 tys

    14,6(0.2%)

    313,2 tys

    19,3(0.3%)

    1,3 mln

    71,6(1.3%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,0 mln

    67,7(2.7%)

    212,6 tys

    14,1(0.4%)

    50,8 tys

    3,3(0.1%)

    1,1 mln

    72,2(1.8%)

    3,5 mln

    223(4.5%)

    1,4 mln

    86,0(1.3%)

    1,9 mln

    118(1.7%)

    1,1 mln

    62,6(1.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    814,4 tys

    54,5(2.1%)

    829,1 tys

    54,9(1.7%)

    1,2 mln

    78,9(2.2%)

    385,1 tys

    24,7(0.6%)

    403,9 tys

    25,6(0.5%)

    394,5 tys

    24,6(0.4%)

    448,2 tys

    27,6(0.4%)

    575,7 tys

    32,1(0.6%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    604

    0,0(0%)

    2,1 tys

    0,1(0%)

    3,2 tys

    0,2(0%)

    4,2 tys

    0,3(0%)

    5,5 tys

    0,3(0%)

    35,5 tys

    2,2(0%)

    501,5 tys

    27,9(0.5%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    642,6 tys

    43,0(1.7%)

    859,7 tys

    56,9(1.8%)

    777,7 tys

    51,0(1.4%)

    278,0 tys

    17,8(0.4%)

    889,5 tys

    56,4(1.1%)

    586,5 tys

    36,6(0.6%)

    380,2 tys

    23,4(0.3%)

    429,2 tys

    23,9(0.4%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    16,2 tys

    1,0(0%)

    322,7 tys

    20,5(0.4%)

    272,5 tys

    17,0(0.3%)

    248,5 tys

    15,3(0.2%)

    230,1 tys

    12,8(0.2%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    484,5 tys

    32,4(1.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    136,0 tys

    8,6(0.2%)

    675,5 tys

    42,2(0.6%)

    66,9 tys

    4,1(0.1%)

    146,3 tys

    8,1(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    29,9 tys

    2,0(0.1%)

    13,8 tys

    0,9(0%)

    15,4 tys

    1,0(0%)

    27,9 tys

    1,8(0%)

    67,0 tys

    4,2(0.1%)

    51,3 tys

    3,2(0%)

    38,0 tys

    2,3(0%)

    29,3 tys

    1,6(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    5,0 tys

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    15,0 tys

    0,9(0%)

    20,0 tys

    1,2(0%)

    10,0 tys

    0,6(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    98,3 tys

    6,6(0.3%)

    11,2 tys

    0,7(0%)

    5,3 tys

    0,3(0%)

    96,4 tys

    6,2(0.2%)

    108,4 tys

    6,9(0.1%)

    109,8 tys

    6,9(0.1%)

    6,9 tys

    0,4(0%)

    3,2 tys

    0,2(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    860

    0,1(0%)

    200

    0,0(0%)

    420

    0,0(0%)

    690

    0,0(0%)

    470

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    600

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    24,0 tys

    1,5(0%)

    35,4 tys

    2,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 194 mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 000 kobiet oraz 2 193 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Kocmyrzów-Luborzyca mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kocmyrzów-Luborzyca największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

    W roku 2022 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca mieściły się 3 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 477 dzieci (244 dziewczynki oraz 233 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 66 dzieci (34 dziewczynki oraz 32 chłopców). Dostępne były 63 miejsca.

    19,3% mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 324 uczniów (623 kobiety oraz 701 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca placówkę miało 12 szkół podstawowych, w których w 59 oddziałach uczyło się 778 uczniów (351 kobiet oraz 427 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 72,47.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 21,4% mężczyzn).

  • 26,5% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    26,5%
    woj. małopolskie
    26,3%
    Kraj
    25,2%
  • 30,8% Kobiety
    (wyższe)
  • 21,9% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
  • Gmina
    33,2%
    Małopolskie
    34,2%
    Cała Polska
    35,2%
  • 33,5% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 32,8% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,0% Wykształcenie policealne
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    3,0%
    Małopolskie
    3,3%
    Cała Polska
    3,3%
  • 4,1% Kobiety
    (policealne)
  • 1,7% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    10,9%
    woj. małopolskie
    11,2%
    Polska
    11,9%
  • 12,8% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 8,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    19,3%
    Województwo
    19,7%
    Polska
    20,0%
  • 16,6% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 22,2% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina
    23,2%
    woj. małopolskie
    22,6%
    Polska
    21,2%
  • 18,1% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 28,7% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    3,0%
    Małopolskie
    2,8%
    Cała Polska
    3,0%
  • 2,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 3,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Tutaj
    10,8%
    Województwo
    11,0%
    Cała Polska
    12,3%
  • 11,9% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 9,5% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina
    3,3%
    Województwo
    3,1%
    Polska
    3,1%
  • 3,3% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,4% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    796,0
    woj. małopolskie
    929,0
    Kraj
    927,0
  • 1,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • Gmina
    1,36
    woj. małopolskie
    0,88
    Kraj
    0,89
  •  
  • 3Przedszkola
  • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 23 Oddziały
  • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 327 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 477 Dzieci
  • 244 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 233 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 51,2%
    48,8%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 4 2 lata i mniej
  • 4
  • 110 3 lata
  • 110
  • 114 4 lata
  • 114
  • 136 5 lata
  • 136
  • 110 6 lat
  • 110
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 3 2 lata i mniej
  • 3
  • 59 3 lata
  • 59
  • 54 4 lata
  • 54
  • 69 5 lata
  • 69
  • 58 6 lat
  • 58
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 1 2 lata i mniej
  • 1
  • 51 3 lata
  • 51
  • 60 4 lata
  • 60
  • 67 5 lata
  • 67
  • 52 6 lat
  • 52
  • 2 7 lat i więcej
  • 2
  • 249 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
  •  
  • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 32,7 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 13,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kocmyrzów-Luborzyca aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Samorzadowe "WesołaGromadka"w Dojazdowie
    Publiczne
    12 387-10-55
    12 387-10-55
    ul. Dojazdów 33
    32-010 Dojazdów
    612711
    Niepubliczne Przedszkole "Chata Wesołego Skrzata"
    Niepubliczne
    12 640-11-66
    12 398-22-40
    ul. Kocmyrzów 237
    32-010 Kocmyrzów
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 81 Oddziały
  • 1 324 Uczniowie
  • 623 Kobiety
    (uczniowie)
  • 701 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 47,1%
    52,9%
  • 222 Uczniowie w 1 klasie
  • 104 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 118 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 183 Absolwenci
  • 89 Kobiety
    (absolwenci)
  • 94 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    16,3
    woj. małopolskie
    16,7
    Cała Polska
    17,0
  •  
  • 106,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 87,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 18,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 72,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    72,47
    Małopolskie
    95,57
    Cały kraj
    95,96
  • 72,09 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Kocmyrzów-Luborzyca
    72,09
    woj. małopolskie
    94,75
    Polska
    94,72
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kocmyrzów-Luborzyca aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im.600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
    Publiczna
    12 387-10-42
    12 387-10-42
    Luborzyca
    32-010 Luborzyca
    918715
    Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
    Publiczna
    12 387-14-01
    12 387-14-01
    Luborzyca 98
    32-010 Luborzyca
    712813
    Szkoła Podstawowa w Łuczycach (Jan Paweł II)
    Publiczna
    12 387-16-01
    12 387-16-01
    Łuczyce 116
    32-010 Łuczyce
    710010
    Szkoła Podstawowa w Prusach 32-010 (im.Marszałka Józefa Piłsudskiego)
    Publiczna
    12 387-14-08
    12 387-14-08
    Prusy
    32-010 Prusy
    69410
    Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach (T. Kościuszko)
    Publiczna
    12 387-21-89
    12 685-21-08
    Goszyce 53
    32-010 Goszyce
    79210
    Szkoła Podstawowa w Goszczy (im. gen. Mariana Langiewicza)
    Publiczna
    12 387-15-06
    12 387-15-06
    ul. brak 1
    32-010 Goszcza
    7909
    SZKOŁA PODSTAWOWA W PIETRZEJOWICACH (-)
    Publiczna
    12 387-02-00
    12 387-02-00
    Pietrzejowice 52
    32-010 Pietrzejowice
    5729
    Szkoła Podstawowa w Karniowie
    Publiczna
    12 387-10-79
    12 387-10-79
    Karniów 33
    32-010 Karniów
    56613
    Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
    Publiczna
    12 387-70-28
    Maciejowice 25
    32-010 Maciejowice
    5589
    Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Łososkowicach (Maria Konopnicka)
    Publiczna
    12 386-93-52
    12 387-93-52
    Łososkowice 34
    32-010 Łososkowice
    6508
    Szkoła Podstawowa w Karniowie, Szkolny Punkt Filialny w Czulicach
    Publiczna
    12 387-17-01
    Czulice 55
    32-010 Czulice
    232-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

    (Dane powiatowe)
  • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,6% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 28,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 29,6% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,7% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 21,0% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 21,4% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
    • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Kocmyrzów-Luborzyca 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 3 580)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 280)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 160)
    • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 100)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 220)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 130)
    • konkursy: 5 (uczestnicy: 330)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
    • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
    • warsztaty: 6 (uczestnicy: 170)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 11 (członkowie: 230)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
    • taneczne: 3 (członkowie: 60)
    • muzyczne: 5 (członkowie: 90)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 60)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 4 (absolwenci: 170)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 100)
    • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 70)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 13 (członkowie: 292)
    • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 100)
    • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 32)
    • taneczne: 5 (członkowie: 150)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 544 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 681 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
    • dostępne dla czytelników: 2
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


  • Kluby sportowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 310 członków. Zarejestrowano 290 ćwiczących (mężczyźni: 272, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 202, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kocmyrzów-Luborzyca i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 16,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

    Powiat krakowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 3 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
  • 4 Ranni
    (rok 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 1 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 16,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Tutaj
    16,7
    woj. małopolskie
    64,9
    Cały kraj
    56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Gmina
    0,0
    Małopolskie
    3,0
    Cały kraj
    5,0
  • 22,27 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
    22,3
    Małopolskie
    76,3
    Cała Polska
    65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Tutaj
    0,0
    woj. małopolskie
    4,6
    Cały kraj
    8,9
  • 133,33 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Tutaj
    133,3
    Województwo
    117,5
    Cały kraj
    116,0
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)