Gmina Jerzmanowice-Przeginia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma 10 946 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,5% powierzchni powiatu.
 • 10 946 Liczba mieszkańców
 • 68,1 km² Powierzchnia
 • 160 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Tadeusz Gwizdała Wójt gminy
Gmina Jerzmanowice-Przeginia na mapie
Identyfikatory
 • 19.688750.2376 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1206042
Herb gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia herb
Flaga gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia flaga

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-048Poczta Jerzmanowice
32-049Poczta Filia UP Jerzmanowice
32-049Skrytki Pocztowe Poczta Filia UP Jerzmanowice

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jerzmanowice-Przeginia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(12) 389-52-47
(12) 389-55-21
Rajska 22
32-048 Jerzmanowice
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma 10 946 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jerzmanowice-Przeginia zawarli w 2020 roku 35 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,0% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jerzmanowice-Przeginia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,38 na 1000 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia. W 2020 roku urodziło się 105 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,4% zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jerzmanowice-Przeginia przypada 12.96 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jerzmanowice-Przeginia 16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,2% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 946 Liczba mieszkańców
 • 5 494 Kobiety
 • 5 452 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  40,6 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  27,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  60,1%
  Województwo
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  8,9%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,2
  woj. małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  0,9
  Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -37 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  -3,4
  Małopolskie
  -1,0
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jerzmanowice-Przeginia w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 105 Urodzenia żywe
 • 53 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 52 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,6
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,3
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  41,8
  Województwo
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 283 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  3 345 g
  Małopolskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 222 Waga 4000g - 4499g
 • 222
 • 881 Waga 3500g - 3999g
 • 881
 • 1 119 Waga 3000g - 3499g
 • 1 119
 • 441 Waga 2500g - 2999g
 • 441
 • 110 Waga 2000g - 2499g
 • 110
 • 28 Waga 1500g - 1999g
 • 28
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,45
  woj. małopolskie
  1,45
  Polska
  1,38
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,71
  woj. małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  0,93
  Małopolskie
  0,91
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Jerzmanowice-Przeginia w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 Zgony
 • 73 Kobiety
  (Zgony)
 • 69 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,4%
  48,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  13,0
  Małopolskie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 107,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  107,3
  woj. małopolskie
  109,7
  Polska
  134,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Małopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  46,4%
  Małopolskie
  46,1%
  Polska
  39,4%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  25,9%
  Małopolskie
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  7,1%
  Małopolskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,7
  Kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 235,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  235,8
  woj. małopolskie
  256,0
  Cała Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 422,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  422,7
  woj. małopolskie
  446,5
  Cała Polska
  421,0
 • 72,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,0
  woj. małopolskie
  72,1
  Cały kraj
  69,5
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  23,9
  Województwo
  32,4
  Cały kraj
  35,1
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  5,6
  woj. małopolskie
  6,8
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,7%
  Małopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 3 073 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 281 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 6,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 182,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,89% mieszkań posiada łazienkę, 74,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 073 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 280,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  280,50
  woj. małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  93,90 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  26,30 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  4,60
  Województwo
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  3,56
  woj. małopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  1,73
  woj. małopolskie
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  6,21
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 10,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  10,77
  Małopolskie
  22,49
  Polska
  21,77
 • 3 473 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 182,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  182,8 m2
  Małopolskie
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,32 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,68%
  Małopolskie
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 91,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  91,21%
  Województwo
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 87,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  87,89%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 74,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  74,59%
  Województwo
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 77,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  77,42%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jerzmanowice-Przeginia na 1000 mieszkańców pracuje 70osób . 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosiło w 2020 roku 5,7% (5,5% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosiło 5 788,98 PLN, co odpowiada 104.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia 1 192 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 090.

  26,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 25,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  70,0
  Małopolskie
  249,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Gmina
  5,7%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  5 789 PLN
  woj. małopolskie
  5 536 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 192 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 090 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 29,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 28,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 767 Pracujący ogółem
 • 438 Kobiety
 • 329 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  63,4
  Małopolskie
  66,2
  Cała Polska
  68,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  32,9
  Małopolskie
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 107,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  107,9
  Województwo
  108,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jerzmanowice-Przeginia w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 159 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 990 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 83 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (114) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (58) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (61) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jerzmanowice-Przeginia najwięcej (38) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 131) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,6% (389) podmiotów, a 65,7% (762) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jerzmanowice-Przeginia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 159 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 389 Przemysł i budownictwo
 • 762 Pozostała działalność
 • 83 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia w 2020 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jerzmanowice-Przeginia w 2020 roku
 • 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 131 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 131
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 159 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 159
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 51 Spółki handlowe ogółem
 • 51
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 38 Spółki cywilne ogółem
 • 38
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 255 Budownictwo
 • 255
 • 249 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 249
 • 101 Przetwórstwo przemysłowe
 • 101
 • 93 Transport i gospodarka magazynowa
 • 93
 • 83 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 83
 • 42 Pozostała działalność
 • 42
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 170 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jerzmanowice-Przeginia wynosi 82,70% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,57 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,26 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,58 (88%), drogowe - 1,68 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 170 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 170
 • 94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 94
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 79 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 79
 • 15,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  15,57
  Małopolskie
  20,26
  Cały kraj
  19,96
 • 8,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,57
  Małopolskie
  10,99
  Cała Polska
  12,25
 • 4,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  4,58
  Małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,68
  woj. małopolskie
  1,25
  Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,37
 • 7,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,26
  Województwo
  7,50
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  83%
  Małopolskie
  78%
  Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  76%
  Małopolskie
  70%
  Polska
  65%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  woj. małopolskie
  86%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  98%
  woj. małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  84%
  woj. małopolskie
  84%
  Cała Polska
  87%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  73%
  Małopolskie
  54%
  Cała Polska
  54%

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia wyniosła w 2020 roku 66,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (15.5%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 26,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia wyniosła w 2020 roku 74,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 43.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.2%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.7%). W budżecie gminy Jerzmanowice-Przeginia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 978 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,2 mln

  2,5 tys(100%)

  26,0 mln

  2,4 tys(100%)

  26,6 mln

  2,5 tys(100%)

  36,6 mln

  3,4 tys(100%)

  40,9 mln

  3,8 tys(100%)

  45,8 mln

  4,2 tys(100%)

  51,4 mln

  4,7 tys(100%)

  66,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  1,1 tys(46.2%)

  12,1 mln

  1,1 tys(46.6%)

  12,7 mln

  1,2 tys(47.7%)

  12,9 mln

  1,2 tys(35.3%)

  13,8 mln

  1,3 tys(33.7%)

  14,6 mln

  1,3 tys(31.9%)

  15,7 mln

  1,4 tys(30.6%)

  17,3 mln

  1,6 tys(26.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  971,7 tys

  90,4(3.7%)

  100,0 tys

  9,3(0.4%)

  157,8 tys

  14,6(0.6%)

  285,3 tys

  26,2(0.8%)

  230,4 tys

  21,1(0.6%)

  414,0 tys

  37,9(0.9%)

  2,3 mln

  208(4.4%)

  10,3 mln

  937(15.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  158,0 tys

  14,7(0.6%)

  531,8 tys

  49,2(2%)

  666,6 tys

  61,5(2.5%)

  1,1 mln

  102(3%)

  4,8 mln

  442(11.8%)

  6,4 mln

  583(13.9%)

  5,5 mln

  498(10.6%)

  6,0 mln

  549(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  174(7.1%)

  2,3 mln

  210(8.7%)

  1,8 mln

  166(6.8%)

  1,9 mln

  178(5.3%)

  2,0 mln

  179(4.8%)

  2,3 mln

  214(5.1%)

  3,2 mln

  289(6.2%)

  4,7 mln

  426(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  238(9.7%)

  2,7 mln

  248(10.3%)

  2,9 mln

  271(11%)

  3,1 mln

  284(8.4%)

  3,1 mln

  280(7.5%)

  3,1 mln

  282(6.7%)

  3,5 mln

  319(6.8%)

  3,7 mln

  334(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  168(6.9%)

  1,3 mln

  118(4.9%)

  1,3 mln

  116(4.7%)

  1,5 mln

  142(4.2%)

  1,3 mln

  121(3.2%)

  1,8 mln

  169(4%)

  2,3 mln

  209(4.5%)

  2,1 mln

  192(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  339(13.9%)

  3,8 mln

  351(14.6%)

  4,1 mln

  377(15.3%)

  10,5 mln

  967(28.8%)

  1,5 mln

  135(3.6%)

  1,5 mln

  141(3.4%)

  1,8 mln

  161(3.4%)

  1,9 mln

  174(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  555,6 tys

  51,7(2.1%)

  572,2 tys

  52,9(2.2%)

  568,2 tys

  52,4(2.1%)

  698,7 tys

  64,2(1.9%)

  741,9 tys

  68,0(1.8%)

  844,1 tys

  77,2(1.8%)

  970,5 tys

  88,5(1.9%)

  939,1 tys

  85,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  196,0 tys

  18,2(0.7%)

  244,6 tys

  22,6(0.9%)

  227,9 tys

  21,0(0.9%)

  243,0 tys

  22,3(0.7%)

  279,1 tys

  25,6(0.7%)

  303,2 tys

  27,7(0.7%)

  373,7 tys

  34,1(0.7%)

  505,9 tys

  46,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  851,4 tys

  79,3(3.2%)

  650,3 tys

  60,2(2.5%)

  1,4 mln

  134(5.4%)

  700,5 tys

  64,4(1.9%)

  1,1 mln

  98,9(2.6%)

  1,2 mln

  114(2.7%)

  592,4 tys

  54,0(1.2%)

  473,4 tys

  43,2(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  695,0 tys

  64,7(2.7%)

  303,8 tys

  28,1(1.2%)

  426,0 tys

  39,3(1.6%)

  843,5 tys

  77,6(2.3%)

  585,9 tys

  53,7(1.4%)

  652,7 tys

  59,7(1.4%)

  346,5 tys

  31,6(0.7%)

  381,1 tys

  34,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  347,9 tys

  32,4(1.3%)

  199,3 tys

  18,4(0.8%)

  72,5 tys

  6,7(0.3%)

  42,2 tys

  3,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  150,7 tys

  13,8(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  208,6 tys

  19,4(0.8%)

  934,7 tys

  86,5(3.6%)

  46,2 tys

  4,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  1,7(0%)

  441,4 tys

  40,4(1%)

  352,8 tys

  32,2(0.7%)

  136,7 tys

  12,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,2 tys

  2,3(0.1%)

  54,6 tys

  5,0(0.2%)

  29,4 tys

  2,7(0.1%)

  22,1 tys

  2,0(0.1%)

  62,9 tys

  5,8(0.2%)

  62,2 tys

  5,7(0.1%)

  20,5 tys

  1,9(0%)

  125,5 tys

  11,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  90,8 tys

  8,4(0.3%)

  76,1 tys

  7,0(0.3%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  87,9 tys

  8,0(0.2%)

  83,8 tys

  7,6(0.2%)

  85,7 tys

  7,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,8 tys

  19,0(0.8%)

  159,3 tys

  14,7(0.6%)

  104,7 tys

  9,7(0.4%)

  145,5 tys

  13,4(0.4%)

  161,7 tys

  14,8(0.4%)

  192,7 tys

  17,6(0.4%)

  157,1 tys

  14,3(0.3%)

  50,8 tys

  4,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  10,1 tys

  0,9(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,0(0%)

  431

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  227(6.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  2,6 tys(100%)

  28,8 mln

  2,7 tys(100%)

  31,1 mln

  2,9 tys(100%)

  38,0 mln

  3,5 tys(100%)

  40,7 mln

  3,7 tys(100%)

  45,8 mln

  4,2 tys(100%)

  52,1 mln

  4,8 tys(100%)

  74,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,0 mln

  1,3 tys(50%)

  13,8 mln

  1,3 tys(48.1%)

  13,9 mln

  1,3 tys(44.6%)

  14,5 mln

  1,3 tys(38.1%)

  14,2 mln

  1,3 tys(35%)

  14,4 mln

  1,3 tys(31.4%)

  14,8 mln

  1,4 tys(28.4%)

  24,1 mln

  2,2 tys(32.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,5 mln

  700(26.8%)

  8,1 mln

  753(28.2%)

  9,3 mln

  854(29.8%)

  9,9 mln

  912(26.1%)

  10,9 mln

  999(26.8%)

  12,4 mln

  1,1 tys(27.1%)

  13,5 mln

  1,2 tys(25.8%)

  14,3 mln

  1,3 tys(19.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  119(4.6%)

  72,3 tys

  6,7(0.3%)

  242,7 tys

  22,4(0.8%)

  529,3 tys

  48,7(1.4%)

  112,4 tys

  10,3(0.3%)

  3,0 mln

  271(6.5%)

  3,0 mln

  274(5.8%)

  7,3 mln

  662(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  621,4 tys

  57,8(2.2%)

  921,4 tys

  85,3(3.2%)

  971,8 tys

  89,6(3.1%)

  1,1 mln

  105(3%)

  1,1 mln

  105(2.8%)

  1,2 mln

  112(2.7%)

  2,4 mln

  223(4.7%)

  4,1 mln

  376(5.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  201,0 tys

  18,7(0.7%)

  7,6 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  1,4(0%)

  31,4 tys

  2,9(0.1%)

  63,9 tys

  5,9(0.2%)

  84,3 tys

  7,7(0.2%)

  688,3 tys

  62,8(1.3%)

  4,0 mln

  370(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  586,7 tys

  54,6(2.1%)

  899,4 tys

  83,2(3.1%)

  1,1 mln

  97,5(3.4%)

  1,1 mln

  99,7(2.9%)

  1,0 mln

  94,1(2.5%)

  1,1 mln

  100(2.4%)

  1,3 mln

  121(2.6%)

  1,4 mln

  132(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  272(10.4%)

  3,1 mln

  283(10.6%)

  3,3 mln

  301(10.5%)

  9,6 mln

  885(25.3%)

  747,0 tys

  68,4(1.8%)

  805,9 tys

  73,7(1.8%)

  940,2 tys

  85,8(1.8%)

  936,8 tys

  85,5(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  238,5 tys

  22,2(0.9%)

  5,6 tys

  0,5(0%)

  167,1 tys

  15,4(0.5%)

  28,7 tys

  2,6(0.1%)

  129,0 tys

  11,8(0.3%)

  108,1 tys

  9,9(0.2%)

  613,1 tys

  55,9(1.2%)

  357,0 tys

  32,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  294,8 tys

  27,4(1.1%)

  446,3 tys

  41,3(1.5%)

  648,8 tys

  59,8(2.1%)

  333,6 tys

  30,7(0.9%)

  271,9 tys

  24,9(0.7%)

  296,8 tys

  27,1(0.6%)

  294,4 tys

  26,9(0.6%)

  313,3 tys

  28,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,2 tys

  12,3(0.5%)

  397,2 tys

  36,8(1.4%)

  1,3 mln

  118(4.1%)

  399,2 tys

  36,7(1.1%)

  726,1 tys

  66,5(1.8%)

  164,0 tys

  15,0(0.4%)

  256,5 tys

  23,4(0.5%)

  193,3 tys

  17,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  76,0 tys

  7,1(0.3%)

  779,3 tys

  72,1(2.7%)

  107,7 tys

  9,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  587,2 tys

  53,7(1.3%)

  146,3 tys

  13,3(0.3%)

  190,7 tys

  17,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  67,0 tys

  6,2(0.2%)

  70,0 tys

  6,4(0.2%)

  70,0 tys

  6,4(0.2%)

  71,0 tys

  6,5(0.2%)

  73,0 tys

  6,7(0.1%)

  88,4 tys

  8,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  90,8 tys

  8,4(0.3%)

  76,1 tys

  7,0(0.2%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  87,9 tys

  8,0(0.2%)

  83,8 tys

  7,6(0.2%)

  85,7 tys

  7,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,3 tys

  4,0(0.2%)

  42,3 tys

  3,9(0.1%)

  23,0 tys

  2,1(0.1%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  16,2 tys

  1,5(0%)

  24,9 tys

  2,3(0.1%)

  29,8 tys

  2,7(0.1%)

  33,8 tys

  3,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,8 tys

  4,0(0.2%)

  42,0 tys

  3,9(0.1%)

  49,6 tys

  4,6(0.2%)

  47,7 tys

  4,4(0.1%)

  26,7 tys

  2,4(0.1%)

  649

  0,1(0%)

  37,5 tys

  3,4(0.1%)

  20,5 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  1,1(0%)

  13,0 tys

  1,2(0%)

  7,5 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  6,3 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140

  0,0(0%)

  280

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  279,2 tys

  25,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 596 mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 234 kobiet oraz 1 362 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Jerzmanowice-Przeginia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jerzmanowice-Przeginia największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2018 w gminie Jerzmanowice-Przeginia mieściło się 7 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 323 dzieci (147 dziewczynek oraz 176 chłopców). Dostępnych było 417 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia mieściły się 3 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (73 dziewczynki oraz 76 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,9% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 69 oddziałach uczyło się 916 uczniów (455 kobiet oraz 461 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 53 oddziałach uczyło się 739 uczniów (362 kobiety oraz 377 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,4%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,0%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  2,0%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  10,6%
  Małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  26,8%
  Małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  5,3%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  19,1%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  882,0
  woj. małopolskie
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,73
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 417 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 323 Dzieci
 • 147 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 176 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 67 3 lata
 • 67
 • 88 4 lata
 • 88
 • 76 5 lata
 • 76
 • 77 6 lat
 • 77
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 38 3 lata
 • 38
 • 39 4 lata
 • 39
 • 37 5 lata
 • 37
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 29 3 lata
 • 29
 • 49 4 lata
 • 49
 • 39 5 lata
 • 39
 • 51 6 lat
 • 51
 • 65 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 23,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jerzmanowice-Przeginia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jerzmanowice-Przeginia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach
  Publiczne
  12 389-52-51
  Jerzmanowice 366
  32-048 Jerzmanowice
  375-
  Przedszkole Samorządowe w Przegini
  Publiczne
  12 389-80-25
  12 389-80-25
  Przeginia 403
  32-049 Przeginia
  375-
  Przedszkole Samorzadowe w Saspowie
  Publiczne
  12 389-50-25
  12 389-50-25
  Sąspów 32
  32-048 Sąspów
  228-
  Lokomotywa Niepubliczne Przedszkole w Czubrowicach
  Niepubliczne
  51 238-23-64
  Czubrowice 85
  32-049 Czubrowice
  ---
  Przedszkole Niepubliczne w Jerzmanowicach (Św. Jan Bosko)
  Niepubliczne
  12 389-55-42
  12 389-55-42
  ul. Jerzmanowice 382
  32-048 Jerzmanowice
  ---
  WANDA KORUBA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZAT"
  Niepubliczne
  50 891-81-81
  Jerzmanowice 391a
  32-048 Jerzmanowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 916 Uczniowie
 • 455 Kobiety
  (uczniowie)
 • 461 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 126 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci 2016
 • 48 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  13,3
  woj. małopolskie
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 83,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 69 niemiecki
 •  
 • 96,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  96,83
  Małopolskie
  95,56
  Kraj
  95,46
 • 95,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jerzmanowice-Przeginia
  95,67
  Województwo
  94,56
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jerzmanowice-Przeginia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jerzmanowice-Przeginia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach (im.Świętej Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  12 389-50-06
  12 389-50-06
  Jerzmanowice 366
  32-048 Jerzmanowice
  14252-
  Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  12 389-80-25
  12 389-80-25
  Przeginia 403
  32-049 Przeginia
  9173-
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  12 258-60-50
  12 258-60-50
  Racławice 329
  32-049 Racławice
  814314
  Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  12 389-80-45
  12 389-80-45
  Czubrowice 85
  32-049 Czubrowice
  68513
  Szkoła Podstawowa w Saspowie
  Publiczna
  12 389-50-25
  12 389-50-25
  Sąspów 32
  32-048 Sąspów
  555-
  Szkoła Filialna w Szklarach
  Publiczna
  12 389-50-31
  12 389-50-31
  Szklary 121
  32-048 Szklary
  321-
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Gotkowicach
  Niepubliczna
  12 389-50-85
  12 389-50-85
  ul. Gotkowice 56
  32-048 Gotkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jerzmanowice-Przeginia

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 470)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 5 340)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 75)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 220)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 3 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 550)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 130)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 600)
  • inne: 1 (uczestnicy: 65)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 245)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 126)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 119)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 3


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 200)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 184)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Jerzmanowice-Przeginia działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 43 105 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jerzmanowice-Przeginia działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 210 członków. Zarejestrowano 210 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 92, chłopcy do lat 18: 118, dziewczęta do lat 18: 92). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jerzmanowice-Przeginia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Jerzmanowice-Przeginia odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jerzmanowice-Przeginia w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 27,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  27,4
  Małopolskie
  66,4
  Kraj
  61,5
 • 18,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  18,3
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 18,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  18,3
  Małopolskie
  75,2
  Polska
  69,2
 • 66,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  66,7
  Małopolskie
  6,9
  Cała Polska
  10,6
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  66,7
  woj. małopolskie
  113,2
  Cały kraj
  112,4