Gmina Chybie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Chybie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Chybie to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Gmina Chybie ma 9 628 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,3% powierzchni powiatu.
 • 9 628 Liczba mieszkańców
 • 31,8 km² Powierzchnia
 • 303 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Janusz Mirosław Żydek Wójt gminy
Gmina Chybie na mapie
Identyfikatory
 • 18.841549.9000 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2403052
Herb gminy Chybie
Gmina Chybie herb

Gmina Chybie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-520Poczta Chybie, ul. Bielska 61

Gmina Chybie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Chybie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Chybie
(33) 856-10-96 34
(33) 854-50-55
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Gmina Chybie - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Chybie

Gmina Chybie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Chybie ma 9 628 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Chybie zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Chybie jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Chybie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,52 na 1000 mieszkańców gminy Chybie. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,9% zgonów w gminie Chybie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Chybie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Chybie przypada 8.72 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 100 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chybie -5. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców gminy Chybie jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 628 Liczba mieszkańców
 • 4 885 Kobiety
 • 4 743 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  39,8 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Chybie
  56,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Chybie
  7,4%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Chybie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Chybie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Chybie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Chybie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Chybie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Chybie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 41 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Chybie
  8,2
  woj. śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 306 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Chybie
  1,37
  woj. śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,68
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Chybie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 84 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Chybie
  8,7
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  146,2
  woj. śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Chybie
  6,4
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Chybie
  3,0
  woj. śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Chybie
  40,9%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Chybie
  21,5%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Chybie
  6,1%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,9
  Polska
  70,6
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Chybie
  250,2
  śląskie
  315,1
  Cała Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Polska
  253,9
 • 476,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,6
  Województwo
  473,7
  Polska
  426,2
 • 45,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Chybie
  45,8
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  26,5
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  6,6
  Województwo
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Chybie
  0,6%
  śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 100 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Chybie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Chybie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Chybie oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Chybie to 2 707 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 282 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Chybie to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Chybie to 151,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,97% mieszkań posiada łazienkę, 83,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 707 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 281,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Chybie
  281,50
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  101,80 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Chybie
  28,70 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Chybie
  5,00
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 3,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Chybie
  3,55
  śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,71
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Chybie
  2,81
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 126 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,67
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 13,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  13,10
  śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 4 084 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  151,3 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  99,56%
  woj. śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Chybie
  99,26%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Chybie
  98,97%
  śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 83,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Chybie
  83,60%
  woj. śląskie
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 81,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,34%
  śląskie
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Chybie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chybie na 1000 mieszkańców pracuje 126osób . 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Chybie wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chybie wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chybie 1 701 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 183 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 518.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chybie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Chybie
  126,0
  Województwo
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,8% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • gm. Chybie
  5,1%
  śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Chybie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Chybie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Chybie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Chybie
  5 838 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Chybie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 701 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 183 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 518 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Chybie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 214 Pracujący ogółem
 • 579 Kobiety
 • 635 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Chybie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Chybie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  69,4
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  33,1
  Województwo
  41,1
  Polska
  38,2
 • 90,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Chybie
  90,8
  Województwo
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Chybie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Chybie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 834 podmioty gospodarki narodowej, z czego 684 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 59 nowych podmiotów, a 35 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (89) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (42) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Chybie najwięcej (51) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (805) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,6% (255) podmiotów, a 66,5% (555) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chybie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 834 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 255 Przemysł i budownictwo
 • 555 Pozostała działalność
 • 59 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Chybie w 2023 roku
 • 35 Podmioty wyrejestrowane w gminie Chybie w 2023 roku
 • 684 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 805 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 805
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 833 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 833
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 51  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 51
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 41 Spółki cywilne ogółem
 • 41
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 684 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 180 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 180
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 51 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 51
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Chybie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 217 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Chybie wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Chybie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Chybie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 217 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 217
 • 122 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 122
 • 64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 64
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 108 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 108
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,58
  Województwo
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chybie
  12,65
  Województwo
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chybie
  6,63
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Chybie
  1,88
  woj. śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chybie
  0,40
  woj. śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Chybie
  11,19
  Województwo
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  70%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Chybie
  63%
  Województwo
  88%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Chybie
  49%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Gmina Chybie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Chybie wyniosła w 2022 roku 61,9 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Chybie - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 16,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Chybie wyniosła w 2022 roku 62,1 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.8%). W budżecie gminy Chybie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,8 mln

  3,2 tys(100%)

  34,3 mln

  3,5 tys(100%)

  40,3 mln

  4,1 tys(100%)

  44,2 mln

  4,5 tys(100%)

  55,5 mln

  5,7 tys(100%)

  77,8 mln

  8,1 tys(100%)

  73,4 mln

  7,6 tys(100%)

  61,9 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 mln

  1,5 tys(47.2%)

  15,4 mln

  1,6 tys(44.9%)

  17,4 mln

  1,8 tys(43.2%)

  19,2 mln

  2,0 tys(43.4%)

  19,9 mln

  2,0 tys(35.9%)

  18,8 mln

  1,9 tys(24.1%)

  22,2 mln

  2,3 tys(30.3%)

  23,9 mln

  2,5 tys(38.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,9 mln

  512(16%)

  799,0 tys

  82,0(2.3%)

  1,2 mln

  122(2.9%)

  1,5 mln

  151(3.3%)

  10,7 mln

  1,1 tys(19.3%)

  29,4 mln

  3,0 tys(37.8%)

  17,8 mln

  1,8 tys(24.2%)

  7,7 mln

  798(12.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  570(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  287(9%)

  2,9 mln

  294(8.4%)

  3,2 mln

  331(8%)

  4,1 mln

  413(9.2%)

  3,5 mln

  359(6.3%)

  3,6 mln

  368(4.6%)

  4,0 mln

  404(5.4%)

  4,8 mln

  498(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  140(4.4%)

  1,6 mln

  166(4.7%)

  1,6 mln

  169(4.1%)

  1,9 mln

  197(4.4%)

  1,9 mln

  193(3.4%)

  5,6 mln

  568(7.2%)

  3,8 mln

  385(5.2%)

  3,6 mln

  377(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  370(11.6%)

  9,1 mln

  939(26.7%)

  1,4 mln

  146(3.5%)

  1,4 mln

  141(3.1%)

  1,4 mln

  145(2.6%)

  1,4 mln

  142(1.8%)

  1,6 mln

  159(2.1%)

  3,0 mln

  314(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  104(3.3%)

  1,0 mln

  104(3%)

  3,0 mln

  309(7.5%)

  1,5 mln

  150(3.3%)

  864,4 tys

  88,0(1.6%)

  564,8 tys

  57,4(0.7%)

  1,2 mln

  118(1.6%)

  1,2 mln

  126(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  429,5 tys

  44,5(1.4%)

  850,6 tys

  87,3(2.5%)

  718,5 tys

  73,8(1.8%)

  2,5 mln

  258(5.7%)

  2,2 mln

  225(4%)

  402,3 tys

  40,9(0.5%)

  5,1 mln

  518(6.9%)

  1,1 mln

  116(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  794,9 tys

  82,4(2.6%)

  832,3 tys

  85,4(2.4%)

  820,0 tys

  84,2(2%)

  860,0 tys

  87,7(1.9%)

  946,2 tys

  96,3(1.7%)

  872,6 tys

  88,8(1.1%)

  907,8 tys

  92,3(1.2%)

  992,9 tys

  103(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  263,5 tys

  27,3(0.9%)

  641,1 tys

  65,8(1.9%)

  267,9 tys

  27,5(0.7%)

  313,5 tys

  32,0(0.7%)

  404,7 tys

  41,2(0.7%)

  641,7 tys

  65,3(0.8%)

  296,1 tys

  30,1(0.4%)

  456,7 tys

  47,5(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  364,4 tys

  37,9(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  229,1 tys

  23,7(0.7%)

  241,4 tys

  24,8(0.7%)

  242,4 tys

  24,9(0.6%)

  312,0 tys

  31,8(0.7%)

  285,8 tys

  29,1(0.5%)

  238,4 tys

  24,3(0.3%)

  273,6 tys

  27,8(0.4%)

  307,1 tys

  31,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  220,8 tys

  22,9(0.7%)

  218,6 tys

  22,4(0.6%)

  231,5 tys

  23,8(0.6%)

  223,6 tys

  22,8(0.5%)

  209,5 tys

  21,3(0.4%)

  184,3 tys

  18,7(0.2%)

  309,3 tys

  31,5(0.4%)

  304,1 tys

  31,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  201,9 tys

  20,9(0.7%)

  204,0 tys

  20,9(0.6%)

  94,7 tys

  9,7(0.2%)

  63,3 tys

  6,5(0.1%)

  89,9 tys

  9,1(0.2%)

  27,4 tys

  2,8(0%)

  20,9 tys

  2,1(0%)

  34,4 tys

  3,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  25,5 tys

  2,6(0.1%)

  93,0 tys

  9,5(0.3%)

  21,5 tys

  2,2(0.1%)

  30,3 tys

  3,1(0.1%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  24,5 tys

  2,5(0%)

  24,9 tys

  2,5(0%)

  21,0 tys

  2,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,2 tys

  5,9(0.2%)

  7,5 tys

  0,8(0%)

  15,1 tys

  1,6(0%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  8,6 tys

  0,9(0%)

  53,4 tys

  5,4(0.1%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  17,0 tys

  1,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  336,0 tys

  34,8(1.1%)

  313,3 tys

  32,2(0.9%)

  328,6 tys

  33,7(0.8%)

  392,2 tys

  40,0(0.9%)

  426,9 tys

  43,5(0.8%)

  406,1 tys

  41,3(0.5%)

  416,6 tys

  42,4(0.6%)

  5,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  760

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,7 tys

  5,1(0.2%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  6,9(0.2%)

  52,0 tys

  5,3(0.1%)

  51,7 tys

  5,3(0.1%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  172

  0,0(0%)

  625

  0,1(0%)

  263

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  767

  0,1(0%)

  257

  0,0(0%)

  346

  0,0(0%)

  649

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,1 mln

  3,6 tys(100%)

  37,0 mln

  3,8 tys(100%)

  38,1 mln

  3,9 tys(100%)

  43,3 mln

  4,4 tys(100%)

  59,0 mln

  6,0 tys(100%)

  76,8 mln

  8,0 tys(100%)

  66,6 mln

  6,9 tys(100%)

  62,1 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,8 mln

  1,2 tys(33.6%)

  12,9 mln

  1,3 tys(34.8%)

  12,4 mln

  1,3 tys(32.7%)

  13,2 mln

  1,3 tys(30.4%)

  14,2 mln

  1,4 tys(24.1%)

  18,5 mln

  1,9 tys(24.2%)

  17,3 mln

  1,8 tys(25.9%)

  18,4 mln

  1,9 tys(29.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,5 mln

  1,2 tys(32.9%)

  11,0 mln

  1,1 tys(29.8%)

  11,6 mln

  1,2 tys(30.5%)

  13,2 mln

  1,3 tys(30.5%)

  13,9 mln

  1,4 tys(23.6%)

  14,3 mln

  1,5 tys(18.7%)

  15,5 mln

  1,6 tys(23.3%)

  17,0 mln

  1,8 tys(27.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  570(8.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,6 mln

  580(16%)

  2,1 mln

  215(5.7%)

  272,5 tys

  28,0(0.7%)

  875,4 tys

  89,2(2%)

  13,1 mln

  1,3 tys(22.2%)

  23,4 mln

  2,4 tys(30.5%)

  5,4 mln

  548(8.1%)

  4,3 mln

  447(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  160(4.4%)

  879,6 tys

  90,3(2.4%)

  934,4 tys

  95,9(2.5%)

  965,8 tys

  98,5(2.2%)

  1,1 mln

  116(1.9%)

  1,2 mln

  124(1.6%)

  6,1 mln

  623(9.2%)

  3,1 mln

  318(4.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  129(3.5%)

  1,3 mln

  134(3.5%)

  1,9 mln

  191(4.9%)

  2,9 mln

  295(6.7%)

  2,9 mln

  291(4.8%)

  2,6 mln

  262(3.4%)

  2,9 mln

  291(4.3%)

  2,1 mln

  218(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  271(7.5%)

  8,2 mln

  839(22.1%)

  529,2 tys

  54,3(1.4%)

  460,6 tys

  47,0(1.1%)

  464,2 tys

  47,2(0.8%)

  440,1 tys

  44,8(0.6%)

  484,3 tys

  49,3(0.7%)

  1,8 mln

  186(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  422,9 tys

  43,8(1.2%)

  419,0 tys

  43,0(1.1%)

  494,1 tys

  50,7(1.3%)

  742,3 tys

  75,7(1.7%)

  960,9 tys

  97,8(1.6%)

  912,1 tys

  92,8(1.2%)

  3,7 mln

  374(5.5%)

  1,1 mln

  111(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  109,0 tys

  11,3(0.3%)

  158,7 tys

  16,3(0.4%)

  80,7 tys

  8,3(0.2%)

  616,2 tys

  62,8(1.4%)

  89,9 tys

  9,2(0.2%)

  70,7 tys

  7,2(0.1%)

  89,0 tys

  9,1(0.1%)

  377,4 tys

  39,2(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344,5 tys

  35,8(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  66,5 tys

  6,9(0.2%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  329,2 tys

  33,8(0.9%)

  584,6 tys

  59,6(1.3%)

  17,8 tys

  1,8(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  22,4 tys

  2,3(0%)

  47,0 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  6,8 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,5 tys

  0,7(0%)

  7,8 tys

  0,8(0%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  8,6 tys

  0,9(0%)

  10,5 tys

  1,1(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,9 tys

  3,7(0.1%)

  26,3 tys

  2,7(0.1%)

  24,9 tys

  2,6(0.1%)

  19,5 tys

  2,0(0%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,7 tys

  5,1(0.1%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  6,9(0.2%)

  52,0 tys

  5,3(0.1%)

  51,7 tys

  5,3(0.1%)

  8,8 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  172

  0,0(0%)

  625

  0,1(0%)

  263

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  768

  0,1(0%)

  257

  0,0(0%)

  346

  0,0(0%)

  649

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  3,4(0%)

  18,6

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,3 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  45,2 tys

  4,6(0.1%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  18,0 tys

  1,8(0%)

  15,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Chybie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 511 mieszkańców gminy Chybie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 213 kobiet oraz 1 297 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców gminy Chybie, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Chybie mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Chybie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w gminie Chybie mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 483 dzieci (246 dziewczynek oraz 237 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chybie mieściły się 4 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 288 dzieci (130 dziewczynek oraz 158 chłopców). Dostępnych było 295 miejsc.

  18,5% mieszkańców gminy Chybie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 009 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 961 uczniów (457 kobiet oraz 504 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Chybie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 625 uczniów (285 kobiet oraz 340 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,10.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców gminy Chybie w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Chybie
  20,4%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Chybie
  35,2%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • gm. Chybie
  3,0%
  śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Chybie
  21,8%
  śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,1%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Chybie
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  10,1%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1009 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Chybie
  1 009,0
  woj. śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Chybie
  0,72
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 473 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Chybie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 483 Dzieci
 • 246 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 237 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 96 3 lata
 • 96
 • 124 4 lata
 • 124
 • 122 5 lata
 • 122
 • 129 6 lat
 • 129
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 52 3 lata
 • 52
 • 59 4 lata
 • 59
 • 66 5 lata
 • 66
 • 64 6 lat
 • 64
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 44 3 lata
 • 44
 • 65 4 lata
 • 65
 • 56 5 lata
 • 56
 • 65 6 lat
 • 65
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Chybie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chybie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Chybiu
  Publiczne
  33 856-10-13
  33 856-10-13
  ul. Bielska 33
  43-520 Chybie
  614814
  Przedszkole Publiczne w Mnichu
  Publiczne
  33 856-12-15
  33 856-12-15
  ul. Kopernika 19
  43-520 Mnich
  511310
  Przedszkole Publiczne w Zaborzu
  Publiczne
  33 856-10-38
  33 856-10-38
  ul. Miarki 7
  43-520 Zaborze
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Pietroszek Krzysztof
  Niepubliczne
  33 856-02-15
  ul. Spokojna 21,31
  43-520 Chybie
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Chybie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 961 Uczniowie
 • 457 Kobiety
  (uczniowie)
 • 504 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 73,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Chybie
  96,10
  Województwo
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 95,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Chybie
  95,80
  śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Chybie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Chybie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Chybie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chybie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  33 856-11-08
  33 856-11-08
  ul. Bielska 80
  43-520 Chybie
  1225725
  Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu (Paweł Kojzar)
  Publiczna
  33 856-10-47
  33 856-10-47
  ul. Kopernika 12
  43-520 Mnich
  1322325
  Szkoła Podstawowa w Zaborzu (Karol Miarka)
  Publiczna
  33 856-10-38
  33 856-10-38
  ul. Miarki 7
  43-520 Zaborze
  697-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu (Ludwik Kobiela)
  Publiczna
  33 856-10-33
  33 856-10-33
  ul. Szkolna 8
  43-520 Chybie
  69616
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Chybie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Chybie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Chybie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Chybie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Chybie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 2 417)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 580)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 77)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 50)
  • inne: 1 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 79)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 39)
  • literackie: 1 (członkowie: 9)
  • inne: 1 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • muzyczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 130)
  • teatralne: 2 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 14)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Chybie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 31 903 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 257 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Chybie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 099 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 300 wolumenów. Odnotowano 42 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Chybie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 203 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 98, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Chybie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Chybie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Chybie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Chybie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Chybie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Chybie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Chybie
  31,2
  Województwo
  45,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Chybie
  0,0
  Województwo
  3,6
  Polska
  5,0
 • 31,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  31,2
  śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Chybie
  0,0
  śląskie
  7,8
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Chybie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 519,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  2 519,7 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 8,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,3 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami