Gmina Chybie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Chybie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Chybie to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Gmina Chybie ma 9 831 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,3% powierzchni powiatu.
 • 9 831 Liczba mieszkańców
 • 31,8 km² Powierzchnia
 • 307 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Janusz Mirosław Żydek Wójt gminy
Gmina Chybie na mapie
Identyfikatory
 • 18.841549.9000 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2403052
Herb gminy Chybie
Gmina Chybie herb

Gmina Chybie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-520Poczta Chybie, ul. Bielska 61

Gmina Chybie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Chybie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Chybie
(33) 856-10-96 34
(33) 854-50-55
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Gmina Chybie - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Chybie

Gmina Chybie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Chybie ma 9 831 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 10,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Chybie zawarli w 2021 roku 39 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,1% mieszkańców gminy Chybie jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Chybie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,87 na 1000 mieszkańców gminy Chybie. W 2021 roku urodziło się 89 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w gminie Chybie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w gminie Chybie były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Chybie przypada 12.92 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 117 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chybie 54. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,7% mieszkańców gminy Chybie jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 831 Liczba mieszkańców
 • 5 000 Kobiety
 • 4 831 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Chybie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  39,8 lat
  woj. śląskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Chybie
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Chybie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,5%
  Województwo
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Chybie
  7,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Chybie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Chybie
  4,0
  śląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 39 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Chybie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,9
  śląskie
  -7,0
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Chybie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Chybie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Chybie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Chybie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 Urodzenia żywe
 • 47 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 42 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  woj. śląskie
  7,8
  Polska
  8,7
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,9
  śląskie
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Chybie
  3 316 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 107 Waga 4000g - 4499g
 • 107
 • 449 Waga 3500g - 3999g
 • 449
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 248 Waga 2500g - 2999g
 • 248
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  śląskie
  1,24
  Kraj
  1,32
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,67
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Chybie
  0,59
  woj. śląskie
  0,53
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Chybie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 127 Zgony
 • 55 Kobiety
  (Zgony)
 • 72 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  śląskie
  14,8
  Polska
  13,6
 • 169,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,2
  woj. śląskie
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Chybie
  2,6
  śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,7
  woj. śląskie
  4,1
  Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Chybie
  37,8%
  śląskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Chybie
  3,5%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 519 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Cały kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Kraj
  74,4
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  281,1
  śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 553,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Chybie
  553,1
  woj. śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  70,5
  śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,7
  Województwo
  39,9
  Polska
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Chybie
  6,6
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  śląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 117 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 61 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 55 Saldo migracji
 • 32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 54 Saldo migracji wewnętrznych
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Chybie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chybie oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Chybie to 2 615 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 266 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Chybie to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Chybie to 128,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,44% mieszkań posiada łazienkę, 90,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,75% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 615 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 266,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  266,00
  Województwo
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 100,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Chybie
  100,10 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Chybie
  26,60 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,93
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Chybie
  3,76
  Województwo
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Chybie
  0,76
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chybie
  4,98
  śląskie
  3,81
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 234 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,78
  Województwo
  4,32
  Kraj
  3,90
 • 23,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chybie
  23,80
  Województwo
  16,46
  Cały kraj
  24,07
 • 6 314 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  128,9 m2
  Województwo
  108,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,64 m2
  śląskie
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,20%
  śląskie
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,36%
  śląskie
  95,61%
  Kraj
  94,01%
 • 96,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  96,44%
  woj. śląskie
  94,04%
  Polska
  91,78%
 • 90,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Chybie
  90,82%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cały kraj
  83,08%
 • 76,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Chybie
  76,75%
  śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Chybie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chybie na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Chybie wynosiło w 2021 roku 4,0% (5,0% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chybie wynosiło 5 109,39 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chybie 1 701 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 183 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 518.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chybie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Chybie
  123,0
  woj. śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,0% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,0%
  śląskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Chybie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Chybie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Chybie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Chybie
  5 109 PLN
  Województwo
  5 908 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Chybie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 701 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 183 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 518 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Chybie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 214 Pracujący ogółem
 • 579 Kobiety
 • 635 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Chybie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Chybie
  67,6
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Chybie
  32,3
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 91,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  91,7
  śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Chybie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chybie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 797 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 656 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (89) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (42) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Chybie najwięcej (44) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (770) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,5% (235) podmiotów, a 67,9% (541) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chybie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 797 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 235 Przemysł i budownictwo
 • 541 Pozostała działalność
 • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Chybie w 2021 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w gminie Chybie w 2021 roku
 • 656 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 770 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 770
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 796 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 796
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 57 Spółki handlowe ogółem
 • 57
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 44  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 44
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 41 Spółki cywilne ogółem
 • 41
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 656 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 175 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 175
 • 119 Budownictwo
 • 119
 • 77 Przetwórstwo przemysłowe
 • 77
 • 45 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 45
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chybie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 206 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Chybie wynosi 70,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Chybie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,68 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 10,58 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (49%), drogowe - 2,03 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Chybie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 206 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 206
 • 135 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 135
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 104 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 104
 • 20,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  20,89
  Województwo
  27,10
  Polska
  21,51
 • 13,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Chybie
  13,68
  Województwo
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,03
  Województwo
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chybie
  2,03
  Województwo
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chybie
  0,43
  Województwo
  0,42
  Cały kraj
  0,35
 • 10,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Chybie
  10,58
  woj. śląskie
  15,29
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Chybie
  70%
  woj. śląskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Chybie
  70%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  50%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Chybie
  96%
  Województwo
  90%
  Polska
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  64%
  Cała Polska
  53%

Gmina Chybie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Chybie wyniosła w 2021 roku 73,4 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Chybie - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (24.2%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,8 mln złotych, czyli 33,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Chybie wyniosła w 2021 roku 66,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). W budżecie gminy Chybie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,8 mln

  3,9 tys(100%)

  30,8 mln

  3,2 tys(100%)

  34,3 mln

  3,5 tys(100%)

  40,3 mln

  4,1 tys(100%)

  44,2 mln

  4,5 tys(100%)

  55,5 mln

  5,7 tys(100%)

  77,8 mln

  7,9 tys(100%)

  73,4 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,1 mln

  1,4 tys(35.6%)

  14,5 mln

  1,5 tys(47.2%)

  15,4 mln

  1,6 tys(44.9%)

  17,4 mln

  1,8 tys(43.2%)

  19,2 mln

  2,0 tys(43.4%)

  19,9 mln

  2,0 tys(35.9%)

  18,8 mln

  1,9 tys(24.1%)

  22,2 mln

  2,3 tys(30.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  107(2.8%)

  4,9 mln

  512(16%)

  799,0 tys

  82,0(2.3%)

  1,2 mln

  122(2.9%)

  1,5 mln

  151(3.3%)

  10,7 mln

  1,1 tys(19.3%)

  29,4 mln

  3,0 tys(37.8%)

  17,8 mln

  1,8 tys(24.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  535,9 tys

  55,9(1.5%)

  429,5 tys

  44,5(1.4%)

  850,6 tys

  87,3(2.5%)

  718,5 tys

  73,8(1.8%)

  2,5 mln

  258(5.7%)

  2,2 mln

  225(4%)

  402,3 tys

  40,9(0.5%)

  5,1 mln

  518(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  271(7%)

  2,8 mln

  287(9%)

  2,9 mln

  294(8.4%)

  3,2 mln

  331(8%)

  4,1 mln

  413(9.2%)

  3,5 mln

  359(6.3%)

  3,6 mln

  368(4.6%)

  4,0 mln

  404(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,2 mln

  1,4 tys(35.7%)

  1,3 mln

  140(4.4%)

  1,6 mln

  166(4.7%)

  1,6 mln

  169(4.1%)

  1,9 mln

  197(4.4%)

  1,9 mln

  193(3.4%)

  5,6 mln

  568(7.2%)

  3,8 mln

  385(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  347(9%)

  3,6 mln

  370(11.6%)

  9,1 mln

  939(26.7%)

  1,4 mln

  146(3.5%)

  1,4 mln

  141(3.1%)

  1,4 mln

  145(2.6%)

  1,4 mln

  142(1.8%)

  1,6 mln

  159(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  577,4 tys

  60,3(1.6%)

  1,0 mln

  104(3.3%)

  1,0 mln

  104(3%)

  3,0 mln

  309(7.5%)

  1,5 mln

  150(3.3%)

  864,4 tys

  88,0(1.6%)

  564,8 tys

  57,4(0.7%)

  1,2 mln

  118(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  771,5 tys

  80,5(2.1%)

  794,9 tys

  82,4(2.6%)

  832,3 tys

  85,4(2.4%)

  820,0 tys

  84,2(2%)

  860,0 tys

  87,7(1.9%)

  946,2 tys

  96,3(1.7%)

  872,6 tys

  88,8(1.1%)

  907,8 tys

  92,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  337,9 tys

  35,3(0.9%)

  336,0 tys

  34,8(1.1%)

  313,3 tys

  32,2(0.9%)

  328,6 tys

  33,7(0.8%)

  392,2 tys

  40,0(0.9%)

  426,9 tys

  43,5(0.8%)

  406,1 tys

  41,3(0.5%)

  416,6 tys

  42,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  189,3 tys

  19,8(0.5%)

  220,8 tys

  22,9(0.7%)

  218,6 tys

  22,4(0.6%)

  231,5 tys

  23,8(0.6%)

  223,6 tys

  22,8(0.5%)

  209,5 tys

  21,3(0.4%)

  184,3 tys

  18,7(0.2%)

  309,3 tys

  31,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  697,5 tys

  72,8(1.9%)

  263,5 tys

  27,3(0.9%)

  641,1 tys

  65,8(1.9%)

  267,9 tys

  27,5(0.7%)

  313,5 tys

  32,0(0.7%)

  404,7 tys

  41,2(0.7%)

  641,7 tys

  65,3(0.8%)

  296,1 tys

  30,1(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  236,1 tys

  24,7(0.6%)

  229,1 tys

  23,7(0.7%)

  241,4 tys

  24,8(0.7%)

  242,4 tys

  24,9(0.6%)

  312,0 tys

  31,8(0.7%)

  285,8 tys

  29,1(0.5%)

  238,4 tys

  24,3(0.3%)

  273,6 tys

  27,8(0.4%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  21,3 tys

  2,2(0.1%)

  25,5 tys

  2,6(0.1%)

  93,0 tys

  9,5(0.3%)

  21,5 tys

  2,2(0.1%)

  30,3 tys

  3,1(0.1%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  24,5 tys

  2,5(0%)

  24,9 tys

  2,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  159,1 tys

  16,6(0.4%)

  201,9 tys

  20,9(0.7%)

  204,0 tys

  20,9(0.6%)

  94,7 tys

  9,7(0.2%)

  63,3 tys

  6,5(0.1%)

  89,9 tys

  9,1(0.2%)

  27,4 tys

  2,8(0%)

  20,9 tys

  2,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,1 tys

  0,9(0%)

  57,2 tys

  5,9(0.2%)

  7,5 tys

  0,8(0%)

  15,1 tys

  1,6(0%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  8,6 tys

  0,9(0%)

  53,4 tys

  5,4(0.1%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,5 tys

  6,1(0.2%)

  49,7 tys

  5,1(0.2%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  6,9(0.2%)

  52,0 tys

  5,3(0.1%)

  51,7 tys

  5,3(0.1%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  760

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  513

  0,1(0%)

  172

  0,0(0%)

  625

  0,1(0%)

  263

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  767

  0,1(0%)

  257

  0,0(0%)

  346

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Chybie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Chybie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,6 mln

  3,7 tys(100%)

  35,1 mln

  3,6 tys(100%)

  37,0 mln

  3,8 tys(100%)

  38,1 mln

  3,9 tys(100%)

  43,3 mln

  4,4 tys(100%)

  59,0 mln

  6,0 tys(100%)

  76,8 mln

  7,8 tys(100%)

  66,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  1,2 tys(32.3%)

  11,8 mln

  1,2 tys(33.6%)

  12,9 mln

  1,3 tys(34.8%)

  12,4 mln

  1,3 tys(32.7%)

  13,2 mln

  1,3 tys(30.4%)

  14,2 mln

  1,4 tys(24.1%)

  18,5 mln

  1,9 tys(24.2%)

  17,3 mln

  1,8 tys(25.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  1,1 tys(29%)

  11,5 mln

  1,2 tys(32.9%)

  11,0 mln

  1,1 tys(29.8%)

  11,6 mln

  1,2 tys(30.5%)

  13,2 mln

  1,3 tys(30.5%)

  13,9 mln

  1,4 tys(23.6%)

  14,3 mln

  1,5 tys(18.7%)

  15,5 mln

  1,6 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,5 mln

  886(23.9%)

  1,5 mln

  160(4.4%)

  879,6 tys

  90,3(2.4%)

  934,4 tys

  95,9(2.5%)

  965,8 tys

  98,5(2.2%)

  1,1 mln

  116(1.9%)

  1,2 mln

  124(1.6%)

  6,1 mln

  623(9.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  942,1 tys

  98,4(2.6%)

  5,6 mln

  580(16%)

  2,1 mln

  215(5.7%)

  272,5 tys

  28,0(0.7%)

  875,4 tys

  89,2(2%)

  13,1 mln

  1,3 tys(22.2%)

  23,4 mln

  2,4 tys(30.5%)

  5,4 mln

  548(8.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  400,6 tys

  41,8(1.1%)

  422,9 tys

  43,8(1.2%)

  419,0 tys

  43,0(1.1%)

  494,1 tys

  50,7(1.3%)

  742,3 tys

  75,7(1.7%)

  960,9 tys

  97,8(1.6%)

  912,1 tys

  92,8(1.2%)

  3,7 mln

  374(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  110(3%)

  1,2 mln

  129(3.5%)

  1,3 mln

  134(3.5%)

  1,9 mln

  191(4.9%)

  2,9 mln

  295(6.7%)

  2,9 mln

  291(4.8%)

  2,6 mln

  262(3.4%)

  2,9 mln

  291(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  245(6.6%)

  2,6 mln

  271(7.5%)

  8,2 mln

  839(22.1%)

  529,2 tys

  54,3(1.4%)

  460,6 tys

  47,0(1.1%)

  464,2 tys

  47,2(0.8%)

  440,1 tys

  44,8(0.6%)

  484,3 tys

  49,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  183,6 tys

  19,2(0.5%)

  109,0 tys

  11,3(0.3%)

  158,7 tys

  16,3(0.4%)

  80,7 tys

  8,3(0.2%)

  616,2 tys

  62,8(1.4%)

  89,9 tys

  9,2(0.2%)

  70,7 tys

  7,2(0.1%)

  89,0 tys

  9,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  3,4(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  187,5 tys

  19,6(0.5%)

  66,5 tys

  6,9(0.2%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  329,2 tys

  33,8(0.9%)

  584,6 tys

  59,6(1.3%)

  17,8 tys

  1,8(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  22,4 tys

  2,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,8 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  7,8 tys

  0,8(0%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  8,6 tys

  0,9(0%)

  10,5 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,5 tys

  6,1(0.2%)

  49,7 tys

  5,1(0.1%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  6,9(0.2%)

  52,0 tys

  5,3(0.1%)

  51,7 tys

  5,3(0.1%)

  8,8 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,5 tys

  4,7(0.1%)

  35,9 tys

  3,7(0.1%)

  26,3 tys

  2,7(0.1%)

  24,9 tys

  2,6(0.1%)

  19,5 tys

  2,0(0%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  513

  0,1(0%)

  172

  0,0(0%)

  625

  0,1(0%)

  263

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  768

  0,1(0%)

  257

  0,0(0%)

  346

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,0 tys

  3,1(0.1%)

  19,3 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  45,2 tys

  4,6(0.1%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  18,0 tys

  1,8(0%)

  15,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  648

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Chybie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 476 mieszkańców gminy Chybie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 193 kobiet oraz 1 283 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców gminy Chybie, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Chybie mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Chybie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w gminie Chybie mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 458 dzieci (223 dziewczynki oraz 235 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chybie mieściły się 4 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 288 dzieci (130 dziewczynek oraz 158 chłopców). Dostępnych było 295 miejsc.

  18,6% mieszkańców gminy Chybie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 954 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 986 uczniów (481 kobiet oraz 505 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Chybie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 625 uczniów (285 kobiet oraz 340 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców gminy Chybie w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  20,4%
  woj. śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Chybie
  35,2%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • gm. Chybie
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Chybie
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Chybie
  21,8%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,1%
  Województwo
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Chybie
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  10,1%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Chybie
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 954 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  954,0
  śląskie
  907,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,72
  Województwo
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 473 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Chybie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 458 Dzieci
 • 223 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 235 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 96 3 lata
 • 96
 • 113 4 lata
 • 113
 • 125 5 lata
 • 125
 • 112 6 lat
 • 112
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 45 3 lata
 • 45
 • 62 4 lata
 • 62
 • 63 5 lata
 • 63
 • 45 6 lat
 • 45
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 51 3 lata
 • 51
 • 51 4 lata
 • 51
 • 62 5 lata
 • 62
 • 67 6 lat
 • 67
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Chybie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chybie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Chybiu
  Publiczne
  33 856-10-13
  33 856-10-13
  ul. Bielska 33
  43-520 Chybie
  614814
  Przedszkole Publiczne w Mnichu
  Publiczne
  33 856-12-15
  33 856-12-15
  ul. Kopernika 19
  43-520 Mnich
  511310
  Przedszkole Publiczne w Zaborzu
  Publiczne
  33 856-10-38
  33 856-10-38
  ul. Miarki 7
  43-520 Zaborze
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Pietroszek Krzysztof
  Niepubliczne
  33 856-02-15
  ul. Spokojna 21,31
  43-520 Chybie
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Chybie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 986 Uczniowie
 • 481 Kobiety
  (uczniowie)
 • 505 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 132 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Chybie
  19,7
  woj. śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 72,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Chybie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chybie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  33 856-11-08
  33 856-11-08
  ul. Bielska 80
  43-520 Chybie
  1225725
  Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu (Paweł Kojzar)
  Publiczna
  33 856-10-47
  33 856-10-47
  ul. Kopernika 12
  43-520 Mnich
  1322325
  Szkoła Podstawowa w Zaborzu (Karol Miarka)
  Publiczna
  33 856-10-38
  33 856-10-38
  ul. Miarki 7
  43-520 Zaborze
  697-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu (Ludwik Kobiela)
  Publiczna
  33 856-10-33
  33 856-10-33
  ul. Szkolna 8
  43-520 Chybie
  69616
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Chybie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Chybie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Chybie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 (uczestnicy: 590)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 190)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 108)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 13)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 18)
  • teatralne: 2 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • muzyczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 23)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Chybie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 30 275 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 257 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Chybie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 097 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 300 wolumenów. Odnotowano 42 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w gminie Chybie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Chybie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 203 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 98, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Chybie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chybie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Chybie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Chybie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 30,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Chybie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Chybie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Chybie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 50,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Chybie
  50,9
  woj. śląskie
  49,4
  Polska
  59,9
 • 30,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  30,5
  śląskie
  3,3
  Cały kraj
  5,9
 • 30,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Chybie
  30,5
  Województwo
  57,8
  Cała Polska
  69,4
 • 60,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Chybie
  60,0
  śląskie
  6,7
  Cała Polska
  9,8
 • 60,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Chybie
  60,0
  Województwo
  116,9
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Chybie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 519,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Chybie
  2 519,7 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 8,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  8,1 km
  śląskie
  3,1 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami