Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Polska ma 38 162 224 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2020 roku 145 045 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -122 046. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,18 na 1000 mieszkańców Polski. W 2020 roku urodziło się 355 309 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 .

  W 2019 roku 39,4% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,5% zgonów w Polsce były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 12.45 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 385 027 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 385 027 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 13 263 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 780 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4 483.

  59,5% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 162 224 Liczba mieszkańców
 • 19 715 261 Kobiety
 • 18 446 963 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • 145 045 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -122 046 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -54 602 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -67 444 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 355 309 Urodzenia żywe
 • 173 009 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 182 300 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 379 g Średnia waga noworodków
 • 3 309 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 424 Waga 5000g i więcej
 • 424
 • 4 530 Waga 4500g - 4999g
 • 4 530
 • 33 390 Waga 4000g - 4499g
 • 33 390
 • 113 581 Waga 3500g - 3999g
 • 113 581
 • 133 810 Waga 3000g - 3499g
 • 133 810
 • 50 719 Waga 2500g - 2999g
 • 50 719
 • 12 659 Waga 2000g - 2499g
 • 12 659
 • 4 002 Waga 1500g - 1999g
 • 4 002
 • 1 831 Waga 1000g - 1499g
 • 1 831
 • 1 132 Waga 600g - 999g
 • 1 132
 • 367 Waga poniżej 600g
 • 367
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 477 355 Zgony
 • 227 611 Kobiety
  (Zgony)
 • 249 744 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 1 270 Zgony niemowląt
 • 551 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 719 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,4%
  56,6%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 26,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 9,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 283,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 261,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 421,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zamachy samobójcze w Polsce w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 961 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 177 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 784 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 645 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 316 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 255 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 756 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 499 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 955 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 300 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 114 zatrucie gazem / spalinami
 • 114
 • 108 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 108
 • 894 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 894
 • 1 289 zażycie innych leków
 • 1 289
 • 524 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 524
 • 1 299 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1 299
 • 912 rzucenie się z wysokości
 • 912
 • 114 utonięcie / utopienie się
 • 114
 • 5 740 powieszenie się
 • 5 740
 • 275 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 275
 • 102 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 102
 • 93 uduszenie się
 • 93
 • 40 samopodpalenie
 • 40
 • 457 inny
 • 457
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 41 zatrucie gazem / spalinami
 • 41
 • 28 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 28
 • 50 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 50
 • 63 zażycie innych leków
 • 63
 • 96 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 96
 • 38 samookaleczenie powierzchniowe
 • 38
 • 330 rzucenie się z wysokości
 • 330
 • 45 utonięcie / utopienie się
 • 45
 • 4 240 powieszenie się
 • 4 240
 • 132 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 132
 • 86 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 86
 • 44 uduszenie się
 • 44
 • 11 samopodpalenie
 • 11
 • 51 inny
 • 51
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 610 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2 610
 • 263 choroba fizyczna
 • 263
 • 2 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 2
 • 27 trwałe kalectwo
 • 27
 • 1 295 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1 295
 • 5 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 5
 • 85 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 85
 • 1 200 zawód miłosny
 • 1 200
 • 175 problemy w szkole lub pracy
 • 175
 • 95 nagła utrata źródła utrzymania
 • 95
 • 324 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 324
 • 57 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 57
 • 4 niepożądana ciąża
 • 4
 • 230 śmierć bliskiej osoby
 • 230
 • 31 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 31
 • 235 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 235
 • 754 inna nie wymieniona
 • 754
 • 5 116 nieustalona
 • 5 116
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 963 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 963
 • 192 choroba fizyczna
 • 192
 • 2 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 2
 • 15 trwałe kalectwo
 • 15
 • 259 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 259
 • 11 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 11
 • 208 zawód miłosny
 • 208
 • 29 problemy w szkole lub pracy
 • 29
 • 36 nagła utrata źródła utrzymania
 • 36
 • 154 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 154
 • 26 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 26
 • 84 śmierć bliskiej osoby
 • 84
 • 7 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 7
 • 145 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 145
 • 219 inna nie wymieniona
 • 219
 • 3 096 nieustalona
 • 3 096
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 46 12 lat i mniej
 • 46
 • 905 13-18 lat
 • 905
 • 1 226 19-24 lat
 • 1 226
 • 1 183 25-29 lat
 • 1 183
 • 4 813 30-49 lat
 • 4 813
 • 2 864 50-60 lat
 • 2 864
 • 913 70 lat i więcej
 • 913
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 12 lat i mniej
 • 4
 • 94 13-18 lat
 • 94
 • 360 19-24 lat
 • 360
 • 402 25-29 lat
 • 402
 • 1 900 30-49 lat
 • 1 900
 • 1 778 50-60 lat
 • 1 778
 • 707 70 lat i więcej
 • 707
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1 571
  • pod wpływem alkoholu3 804
  • pod wpływem środków odurzających98
  • pod wpływem leków929
  • pod wpływem dopalaczy22
  • nieustalony5 777
 • 1 571 trzeźwy
 • 3 804 pod wpływem alkoholu
 • 98 pod wpływem środków odurzających
 • 929 pod wpływem leków
 • 22 pod wpływem dopalaczy
 • 5 777 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy324
  • pod wpływem alkoholu526
  • pod wpływem środków odurzających16
  • pod wpływem leków59
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony4 350
 • 324 trzeźwy
 • 526 pod wpływem alkoholu
 • 16 pod wpływem środków odurzających
 • 59 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 4 350 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 798 kawaler/panna
 • 4 798
 • 3 738 żonaty/zamężna
 • 3 738
 • 570 konkubinat
 • 570
 • 549 wdowiec/wdowa
 • 549
 • 847 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 847
 • 55 separacja
 • 55
 • 1 404 nieustalony
 • 1 404
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 670 kawaler/panna
 • 1 670
 • 1 973 żonaty/zamężna
 • 1 973
 • 212 konkubinat
 • 212
 • 376 wdowiec/wdowa
 • 376
 • 465 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 465
 • 24 separacja
 • 24
 • 535 nieustalony
 • 535
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne210
  • podstawowe i gimnazjalne1 365
  • zasadnicze zawodowe989
  • średnie939
  • wyższe272
  • nieustalony8 186
 • 210 podstawowe niepełne
 • 1 365 podstawowe i gimnazjalne
 • 989 zasadnicze zawodowe
 • 939 średnie
 • 272 wyższe
 • 8 186 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne20
  • podstawowe i gimnazjalne371
  • zasadnicze zawodowe465
  • średnie360
  • wyższe138
  • nieustalony3 901
 • 20 podstawowe niepełne
 • 371 podstawowe i gimnazjalne
 • 465 zasadnicze zawodowe
 • 360 średnie
 • 138 wyższe
 • 3 901 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 489 praca
 • 2 489
 • 1 615 na utrzymaniu innej osoby
 • 1 615
 • 473 renta
 • 473
 • 980 emerytura
 • 980
 • 155 zasiłek lub alimenty
 • 155
 • 1 051 bez stałego źródła utrzymania
 • 1 051
 • 5 198 nieustalony
 • 5 198
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 164 praca
 • 1 164
 • 388 na utrzymaniu innej osoby
 • 388
 • 263 renta
 • 263
 • 716 emerytura
 • 716
 • 68 zasiłek lub alimenty
 • 68
 • 428 bez stałego źródła utrzymania
 • 428
 • 2 228 nieustalony
 • 2 228
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 385 027 Migracje wewnętrzne
 • 203 322 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 181 705 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 13 263 Zameldowania z zagranicy
 • 6 075 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 188 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 780 Wymeldowania za granicę
 • 4 225 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 555 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 483 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 850 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 633 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Polsce oddano do użytku 220 831 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,77 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 15 015 333 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania.

  64,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,5% na cele indywidualne, 0,7% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (0,7%), mieszkania komunalne (0,5%) i lokale zakładowe (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,77 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Polsce to 88,70 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,78% mieszkań posiada łazienkę, 83,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,25% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w Polsce 199 318 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 248 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 689 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 84 729 transakcji (mediana cen - 5 761 zł/m2, średnia - 6 212 zł/m2), a na rynku wtórnym 114 589 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 694 zł/m2, średnia - 5 276 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 248 zł
 • 5 248 zł Ogółem
 • 5 248 zł
 • 5 565 zł do 40 m2
 • 5 565 zł
 • 5 291 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 291 zł
 • 5 134 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 134 zł
 • 4 715 zł od 80,1 m2
 • 4 715 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 689 zł
 • 5 689 zł Ogółem
 • 5 689 zł
 • 6 062 zł do 40 m2
 • 6 062 zł
 • 5 677 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 677 zł
 • 5 570 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 570 zł
 • 5 585 zł od 80,1 m2
 • 5 585 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 199 318
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248 453
  • od 40,1 do 60 m289 764
  • od 60,1 do 80 m241 635
  • od 80,1 m219 466
 • 48 453 do 40 m2
 • 89 764 od 40,1 do 60 m2
 • 41 635 od 60,1 do 80 m2
 • 19 466 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w Polsce w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 761 zł
 • 5 761 zł Ogółem
 • 5 761 zł
 • 6 349 zł do 40 m2
 • 6 349 zł
 • 5 762 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 762 zł
 • 5 601 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 601 zł
 • 4 988 zł od 80,1 m2
 • 4 988 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 212 zł
 • 6 212 zł Ogółem
 • 6 212 zł
 • 6 824 zł do 40 m2
 • 6 824 zł
 • 6 242 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 242 zł
 • 6 105 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 105 zł
 • 5 935 zł od 80,1 m2
 • 5 935 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84 729
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217 711
  • od 40,1 do 60 m237 510
  • od 60,1 do 80 m219 950
  • od 80,1 m29 558
 • 17 711 do 40 m2
 • 37 510 od 40,1 do 60 m2
 • 19 950 od 60,1 do 80 m2
 • 9 558 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 694 zł
 • 4 694 zł Ogółem
 • 4 694 zł
 • 4 868 zł do 40 m2
 • 4 868 zł
 • 4 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 747 zł
 • 4 533 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 533 zł
 • 4 307 zł od 80,1 m2
 • 4 307 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 276 zł
 • 5 276 zł Ogółem
 • 5 276 zł
 • 5 612 zł do 40 m2
 • 5 612 zł
 • 5 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 271 zł
 • 5 073 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 073 zł
 • 5 250 zł od 80,1 m2
 • 5 250 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 114 589
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230 742
  • od 40,1 do 60 m252 254
  • od 60,1 do 80 m221 685
  • od 80,1 m29 908
 • 30 742 do 40 m2
 • 52 254 od 40,1 do 60 m2
 • 21 685 od 60,1 do 80 m2
 • 9 908 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 015 333 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 392,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 220 831 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 833 041 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • 21,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • 19 585 408 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 88,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 94,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 91,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 83,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 57,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 252osób . 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2020 roku 6,2% (7,1% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 5 523,32 PLN.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 20,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 252 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 523 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,3% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 660 924 Pracujący ogółem
 • 4 846 223 Kobiety
 • 4 814 701 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 37,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 122,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Polsce w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 663 378 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 326 791 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 329 090 nowych podmiotów, a 170 140 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (329 090) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (170 140) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (457 557) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 497 099) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (70 391) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (1 044 767) podmiotów, a 76,1% (3 548 220) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 663 378 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 70 391 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 044 767 Przemysł i budownictwo
 • 3 548 220 Pozostała działalność
 • 329 090 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2020 roku
 • 170 140 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2020 roku
 • 3 326 791 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 497 099 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 497 099
 • 134 600 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 134 600
 • 27 381 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27 381
 • 3 550 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 550
 • 748 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 748
 • 4 659 080 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 659 080
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 50 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 50
 • 11 203 Spółdzielnie ogółem
 • 11 203
 • 552 091 Spółki handlowe ogółem
 • 552 091
 • 78 645  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 78 645
 • 9 880  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9 880
 • 106    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 106
 • 1 476    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 476
 • 457 557  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 457 557
 • 74 280    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74 280
 • 168    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 168
 • 291 923 Spółki cywilne ogółem
 • 291 923
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 326 791 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 750 982 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 750 982
 • 531 783 Budownictwo
 • 531 783
 • 389 547 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 389 547
 • 293 465 Przetwórstwo przemysłowe
 • 293 465
 • 242 115 Transport i gospodarka magazynowa
 • 242 115
 • 241 484 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 241 484
 • 157 696 Pozostała działalność
 • 157 696
 • 151 816 Informacja i komunikacja
 • 151 816
 • 114 770 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 114 770
 • 109 412 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 109 412
 • 99 408 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 99 408
 • 86 724 Edukacja
 • 86 724
 • 54 782 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54 782
 • 49 958 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 49 958
 • 41 296 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 41 296
 • 7 222 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 222
 • 2 208 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 208
 • 1 917 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 917
 • 187 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 187
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Polsce stwierdzono 765 408 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,96 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 73,30% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,25 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 9,65 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,17 (81%), drogowe - 1,73 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 765 408 Przestępstwa ogółem
 • 765 408
 • 469 971 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 469 971
 • 198 163 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 198 163
 • 66 507 Przestępstwa drogowe
 • 66 507
 • 14 029 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14 029
 • 370 042 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 370 042
 • 19,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 12,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 5,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 9,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 532 066 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 157 538 kobiet oraz 4 374 528 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2018 w Polsce mieściło się 12 535 przedszkoli, w których do 54 209 oddziałów uczęszczało 1 106 764 dzieci (539 142 dziewczynki oraz 567 622 chłopców). Dostępnych było 1 215 755 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polsce mieściło się 8 038 przedszkoli, w których do 31 696 oddziałów uczęszczało 732 702 dzieci (358 895 dziewczynek oraz 373 807 chłopców). Dostępnych było 733 321 miejsc.

  18,1% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 873 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 14 584 szkoły podstawowe, w których w 175 704 oddziałach uczyło się 3 043 162 uczniów (1 474 097 kobiet oraz 1 569 065 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 14 072 szkoły podstawowe, w których w 124 629 oddziałach uczyło się 2 294 434 uczniów (1 112 204 kobiety oraz 1 182 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,46.

  W Polsce znajdują się 3 534 licea ogólnokształcące, w których w 22 962 oddziałach uczyło się 601 720 uczniów (353 857 kobiet oraz 247 863 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 192 632 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 3 552 licea ogólnokształcące, w których w 28 380 oddziałach uczyło się 795 793 uczniów (467 535 kobiet oraz 328 258 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 973 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 879 Technik, w których w 21 261 oddziałach uczyło się 505 576 uczniów (198 586 kobiet oraz 306 990 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 109 909 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miało 2 207 Technik, w których w 21 924 oddziałach uczyło się 549 944 uczniów (216 587 kobiet oraz 333 357 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 106 503 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 578 Branżowych szkół I stopnia, w których w 5 581 oddziałach uczyło się 99 681 uczniów (30 548 kobiet oraz 69 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 17,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 21,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 873 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 •  
 • 12 535Przedszkola
 • 7 924 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 286 Przedszkola specjalne
 • 54 209 Oddziały
 • 13 697 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 109 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 215 755 Miejsca
 • 6 451 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 106 764 Dzieci
 • 539 142 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 567 622 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 854 2 lata i mniej
 • 25 854
 • 256 691 3 lata
 • 256 691
 • 288 875 4 lata
 • 288 875
 • 284 871 5 lata
 • 284 871
 • 245 191 6 lat
 • 245 191
 • 5 282 7 lat i więcej
 • 5 282
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 221 2 lata i mniej
 • 13 221
 • 126 151 3 lata
 • 126 151
 • 141 232 4 lata
 • 141 232
 • 138 585 5 lata
 • 138 585
 • 118 215 6 lat
 • 118 215
 • 1 738 7 lat i więcej
 • 1 738
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 633 2 lata i mniej
 • 12 633
 • 130 540 3 lata
 • 130 540
 • 147 643 4 lata
 • 147 643
 • 146 286 5 lata
 • 146 286
 • 126 976 6 lat
 • 126 976
 • 3 544 7 lat i więcej
 • 3 544
 • 247 523 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87 026,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 86 345,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 681,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 898,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1 855,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 331,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16 036,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 295,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 624Punkty przedszkolne
 • 2 456 Oddziały
 • 41 569 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 444 Dzieci
 • 15 203 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 241 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 784 2 lata i mniej
 • 1 784
 • 9 630 3 lata
 • 9 630
 • 10 596 4 lata
 • 10 596
 • 7 395 5 lata
 • 7 395
 • 2 512 6 lat
 • 2 512
 • 527 7 lat i więcej
 • 527
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 937 2 lata i mniej
 • 937
 • 4 669 3 lata
 • 4 669
 • 5 053 4 lata
 • 5 053
 • 3 339 5 lata
 • 3 339
 • 1 072 6 lat
 • 1 072
 • 133 7 lat i więcej
 • 133
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 847 2 lata i mniej
 • 847
 • 4 961 3 lata
 • 4 961
 • 5 543 4 lata
 • 5 543
 • 4 056 5 lata
 • 4 056
 • 1 440 6 lat
 • 1 440
 • 394 7 lat i więcej
 • 394
 •  
 • 3 196,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3 142,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 94,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 527Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 168 126 Oddziały
 • 3 001 061 Uczniowie
 • 1 460 304 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 540 757 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 375 464 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 897 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 567 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 343 212 Absolwenci 2016
 • 169 319 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 173 893 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 940Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 352 Oddziały
 • 38 707 Uczniowie
 • 12 767 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 940 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,0%
  67,0%
 • 2 952 Uczniowie w 1 klasie
 • 947 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 005 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 536 Absolwenci 2016
 • 1 506 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 030 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 117Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 226 Oddziały
 • 3 394 Uczniowie
 • 1 026 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 368 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 6 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 242 742,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200 349,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42 392,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 895,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12 074,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 821,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 136,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 300 466 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki218 916
  • angielski21 775
  • francuski9 775
  • inny50 000
 • 218 916 niemiecki
 • 21 775 angielski
 • 9 775 francuski
 • 50 000 inny
 • 24 526 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski17 366
  • niemiecki5 864
  • rosyjski1 214
 • 17 366 angielski
 • 5 864 niemiecki
 • 1 214 rosyjski
 • 25 francuski
 • 20 hiszpański
 • 37 inny
 • 741 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki509
  • angielski204
  • francuski9
  • inny19
 • 509 niemiecki
 • 204 angielski
 • 9 francuski
 • 19 inny
 •  
 • 95,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 93,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 140Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 958 Oddziały
 • 469 190 Uczniowie
 • 294 581 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 609 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 159 268 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 460 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 808 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 419 Absolwenci
 • 95 765 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 654 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 95Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 148 Oddziały
 • 1 111 Uczniowie
 • 612 Kobiety
  (uczniowie)
 • 499 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,1%
  44,9%
 • 389 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 340 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 168 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1 299Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 856 Oddziały
 • 131 419 Uczniowie
 • 58 664 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 755 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 45 888 Absolwenci
 • 21 765 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 123 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,2
 • 26,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,0
 • 7,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7,5
 •  
 • 35 693,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25 744,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9 949,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 408,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 320,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 843,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1 344,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 498,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 843Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 108 Oddziały
 • 504 725 Uczniowie
 • 198 234 Kobiety
  (uczniowie)
 • 306 491 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 142 982 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 134 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 848 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 759 Absolwenci
 • 44 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 502 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36Technika dla młodzieży specjalne
 • 153 Oddziały
 • 851 Uczniowie
 • 352 Kobiety
  (uczniowie)
 • 499 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,8 Technika ogółem
 • 23,8
 • 23,9 Technika bez specjalnych
 • 23,9
 • 5,6 Technika specjalne
 • 5,6
 •  
 • 42 723,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27 572,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 151,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 275,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 209,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 212Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 731 Oddziały
 • 92 865 Uczniowie
 • 27 703 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 48 779 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 348 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 431 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 366Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 850 Oddziały
 • 6 816 Uczniowie
 • 2 845 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 971 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 3 745 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 494 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 251 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,9
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,6
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 2 037 985 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 069 384
  • niemiecki700 434
  • rosyjski99 887
  • hiszpański70 949
  • francuski69 613
  • włoski17 511
 • 1 069 384 angielski
 • 700 434 niemiecki
 • 99 887 rosyjski
 • 70 949 hiszpański
 • 69 613 francuski
 • 17 511 włoski
 • 8 039 łaciński
 • 2 168 inny
 • 67 690 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki35 475
  • angielski6 290
  • francuski4 449
  • inny21 476
 • 35 475 niemiecki
 • 6 290 angielski
 • 4 449 francuski
 • 21 476 inny
 • 12 969 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski9 452
  • niemiecki2 837
  • rosyjski586
 • 9 452 angielski
 • 2 837 niemiecki
 • 586 rosyjski
 • 46 francuski
 • 41 hiszpański
 • 7 inny
 • 58 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski29
  • francuski13
  • niemiecki11
  • inny5
 • 29 angielski
 • 13 francuski
 • 11 niemiecki
 • 5 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 322Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 529 Oddziały
 • 22 380 Uczniowie
 • 18 029 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 351 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,6%
  19,4%
 • 11 893 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 447 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 446 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 556 Absolwenci
 • 8 042 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 514 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21Szkoły policealne specjalne
 • 58 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 186 Uczniowie w 1 klasie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1 638Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 9 794 Oddziały
 • 195 881 Uczniowie
 • 135 470 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 411 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,2%
  30,8%
 • 55 687 Absolwenci
 • 41 993 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 694 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,2 Szkoły policealne ogółem
 • 19,2
 • 14,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14,3
 • 5,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5,5
 • 20,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,0
 •  
 • 1 509,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1 047,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 462,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 819,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2 659,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 159,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 14 144 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski12 672
  • niemiecki882
  • inny557
 • 12 672 angielski
 • 882 niemiecki
 • 18 włoski
 • 10 francuski
 • 5 rosyjski
 • 557 inny
 • 196 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 146 angielski
 • 50 inny
 • 248 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 240 angielski
 • 8 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2020 roku w Polsce znajdowało się 2 498 hoteli (78 ★★★★★, 406 ★★★★, 1 257 ★★★, 515 ★★, 128 , 114 w trakcie kategoryzacji), 97 moteli (1 ★★★★, 12 ★★★, 45 ★★, 17 , 22 w trakcie kategoryzacji) oraz 412 pensjonatów (1 ★★★★★, 21 ★★★★, 134 ★★★, 80 ★★, 36 , 140 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1163 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 983 (całoroczne: 909)
  • domy wycieczkowe: 33 (całoroczne: 28)
  • schroniska: 58 (całoroczne: 53)
  • schroniska młodzieżowe: 34 (całoroczne: 25)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 215 (całoroczne: 162)
  • ośrodki wczasowe: 1 020 (całoroczne: 398)
  • ośrodki kolonijne: 86 (całoroczne: 23)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 369 (całoroczne: 289)
  • hostele: 150 (całoroczne: 146)
  • domy pracy twórczej: 29 (całoroczne: 26)
  • zespoły domków turystycznych: 555 (całoroczne: 95)
  • kempingi: 149 (całoroczne: 15)
  • pola biwakowe: 151 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 197 (całoroczne: 195)
  • pokoje gościnne: 2 149 (całoroczne: 1 094)
  • kwatery agroturystyczne: 645 (całoroczne: 459)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 461 (całoroczne: 370)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2 487
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 186
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 780
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 200


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 680 (liczba sal: 8 193, liczba miejsc: 555 594)
  • z nagłośnieniem: 3 159
  • z projektorem multimedialnym: 3 272
  • z zestawem do wideokonferencji: 973
  • z obsługą techniczną: 2 132
  • z ekranem: 3 547
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3 230
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2 623
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7 289


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Polsce: 4 040 (publiczne: 3 756, prywatne: 284), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3 026, udogodnienia wewnątrz budynku: 2 186). W Polsce 2 161 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 398 021 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 120 866 (uczestnicy: 13 355 365)
  • seanse filmowe: 9 642 (uczestnicy: 590 326)
  • wystawy: 6 870 (uczestnicy: 1 457 758)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 414 (uczestnicy: 2 256 412)
  • koncerty: 14 456 (uczestnicy: 3 396 207)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 943 (uczestnicy: 1 011 336)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 750 (uczestnicy: 694 051)
  • konkursy: 9 677 (uczestnicy: 454 336)
  • pokazy teatralne: 6 876 (uczestnicy: 981 624)
  • konferencje: 585 (uczestnicy: 30 673)
  • interdyscyplinarne: 2 965 (uczestnicy: 408 803)
  • warsztaty: 32 780 (uczestnicy: 860 651)
  • inne: 9 908 (uczestnicy: 1 213 188)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 24 125 (członkowie: 466 305)
  • plastyczne/techniczne: 5 385 (członkowie: 77 245)
  • taneczne: 3 500 (członkowie: 70 578)
  • muzyczne: 3 076 (członkowie: 39 221)
  • informatyczne: 311 (członkowie: 4 164)
  • fotograficzne i filmowe: 426 (członkowie: 5 144)
  • teatralne: 932 (członkowie: 12 692)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 341 (członkowie: 46 716)
  • literackie: 247 (członkowie: 3 070)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 838 (członkowie: 93 430)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 98 (członkowie: 3 932)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 725 (członkowie: 67 995)
  • inne: 2 246 (członkowie: 42 118)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 827 (absolwenci: 64 858)
  • języków obcych: 1 101 (absolwenci: 14 550)
  • plastyczne: 692 (absolwenci: 10 086)
  • nauki gry na instrumentach: 1 118 (absolwenci: 11 111)
  • wiedzy praktycznej: 199 (absolwenci: 4 082)
  • tańca: 727 (absolwenci: 12 243)
  • komputerowe: 311 (absolwenci: 4 566)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 77 (absolwenci: 746)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 202
  • filmowe: 137
  • plastyczne: 1 861
  • muzyczne: 1 531
  • politechniczne: 65
  • studia radiowe: 32
  • studia telewizyjne: 44
  • komputerowe: 781
  • ceramiczne: 414
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 202
  • sale baletowe/taneczne: 1 598
  • inne: 465


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 14 226 (członkowie: 230 564)
  • teatralne: 1 738 (członkowie: 23 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 659 (członkowie: 36 817)
  • wokalne i chóry: 2 895 (członkowie: 45 873)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 663 (członkowie: 48 311)
  • taneczne: 3 684 (członkowie: 66 977)
  • inne: 587 (członkowie: 9 478)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w Polsce działało 511 kin posiadających 1 511 sal z 290 710 miejscami na widowni. Odbyło się 1 098 976 seansów, na które przyszło 19 490 969 widzów, w tym 332 512 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 245 599 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 432 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 403 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w Polsce siedzibę miały 144 teatry (teatr dramatyczny: 79, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 18, teatr operowy: 12, teatr lalkowy: 35). Odbyło się 14 071 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 2 630 240 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w Polsce działały 932 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 262). Odnotowano 16 628 603 zwiedzających, co daje 4 336 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 403 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 366 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w Polsce działały 7 782 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 125 036 203 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 754 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 346 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 060 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51 032
  • dostępne dla czytelników: 26 026
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25 463
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 715
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5 181
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5 789
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3 709


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w Polsce działało 1 413 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 115 153 032 wolumeny w tym ziobry specjalne: 23 622 841. Odnotowano 964 123 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 10 361 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27 375
  • dostępne dla czytelników: 11 685
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11 096
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 931
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 968
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 961
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 806


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 23 540 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 2 491 ofiar śmiertelnych oraz 26 463 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,5 wypadków oraz 6,5 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych oraz 80,2 rannych.

  W 2020 roku w Polsce zarejestrowanych było 32 991 083 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 113 862 samochodów osobowych (656,3 na każdy 1000 mieszkańców), 3 529 716 samochodów ciężarowych (104,5), 124 526 autobusów (3,3), 469 451 ciągników siodłowych (12,3) oraz 1 669 138 motocykli (43,6).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2020 roku w Polsce znajdowały się 17 255 km ścieżek rowerowych, 323,2 km bus-pasów i 316 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 84 961 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 71 901 licencji na taksówki.

  W 2020 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 780 543 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 176 029 krajowych oraz 773 182 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 175 421 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 34 309 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 52 212 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w Polsce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 540 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 491 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 26 463 Ranni
  (rok 2020)
 • 8 805 Lekko ranni
 • 17 658 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 61,5 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • 6,5 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • 69,2 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • 7,6 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • 80,2 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 991 083 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2020 roku
 • 25 113 862 Samochody osobowe
 • 3 529 716 Samochody ciężarowe
 • 56 871 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 124 526 Autobusy
 • 227 888 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 470 438 Ciągniki samochodowe
 • 469 451   Ciągniki siodłowe
 • 1 855 231 Ciągniki rolnicze
 • 1 669 138 Motocykle
 • 554 099   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 400 013 Motorowery
 • 25 113 862Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 656,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 283 901
  • 1400-1649 kg6 094 412
  • 1650-1899 kg6 193 563
  • 1900 kg i więcej7 541 986
 • 5 283 901 do 1399 kg
 • 6 094 412 1400-1649 kg
 • 6 193 563 1650-1899 kg
 • 7 541 986 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 174 766 do 1399 cm3
 • 9 174 766
 • 13 726 189 1400-1999 cm3
 • 13 726 189
 • 2 212 907 2000 i więcej cm3
 • 2 212 907
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 111 160
  • olej napędowy7 908 948
  • gaz (LPG)3 388 888
  • pozostałe704 866
 • 13 111 160 benzyna
 • 7 908 948 olej napędowy
 • 3 388 888 gaz (LPG)
 • 704 866 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 813 193 do 1 roku
 • 813 193
 • 508 484 2 lata
 • 508 484
 • 532 210 3 lata
 • 532 210
 • 962 009 4-5 lat
 • 962 009
 • 896 629 6-7 lat
 • 896 629
 • 1 108 523 8-9 lat
 • 1 108 523
 • 1 337 751 10-11 lat
 • 1 337 751
 • 3 984 366 12-15 lat
 • 3 984 366
 • 4 924 848 16-20 lat
 • 4 924 848
 • 3 684 382 21-25 lat
 • 3 684 382
 • 2 233 470 26-30 lat
 • 2 233 470
 • 4 127 997 31 lat i więcej
 • 4 127 997
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 529 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 757 373 do 999 kg
 • 1 757 373
 • 1 057 117 1000-1499 kg
 • 1 057 117
 • 234 932 1500-2999 kg
 • 234 932
 • 25 707 3000-3499 kg
 • 25 707
 • 59 221 3500-4999 kg
 • 59 221
 • 153 459 5000-6999 kg
 • 153 459
 • 96 373 7000-9999 kg
 • 96 373
 • 97 192 10000-14999 kg
 • 97 192
 • 48 342 15000 kg i więcej
 • 48 342
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna613 360
  • olej napędowy2 427 959
  • gaz (LPG)173 339
  • pozostałe315 058
 • 613 360 benzyna
 • 2 427 959 olej napędowy
 • 173 339 gaz (LPG)
 • 315 058 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 116 032 do 1 roku
 • 116 032
 • 76 292 2 lata
 • 76 292
 • 66 472 3 lata
 • 66 472
 • 147 340 4-5 lat
 • 147 340
 • 152 721 6-7 lat
 • 152 721
 • 162 668 8-9 lat
 • 162 668
 • 224 931 10-11 lat
 • 224 931
 • 485 099 12-15 lat
 • 485 099
 • 575 779 16-20 lat
 • 575 779
 • 478 780 21-25 lat
 • 478 780
 • 270 698 26-30 lat
 • 270 698
 • 772 904 31 lat i więcej
 • 772 904
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 124 526Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 102
  • olej napędowy98 727
  • gaz (LPG)771
  • pozostałe20 926
 • 4 102 benzyna
 • 98 727 olej napędowy
 • 771 gaz (LPG)
 • 20 926 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 450 do 1 roku
 • 3 450
 • 2 611 2 lata
 • 2 611
 • 2 297 3 lata
 • 2 297
 • 3 767 4-5 lat
 • 3 767
 • 3 558 6-7 lat
 • 3 558
 • 3 852 8-9 lat
 • 3 852
 • 4 427 10-11 lat
 • 4 427
 • 14 990 12-15 lat
 • 14 990
 • 20 545 16-20 lat
 • 20 545
 • 17 604 21-25 lat
 • 17 604
 • 11 096 26-30 lat
 • 11 096
 • 36 329 31 lat i więcej
 • 36 329
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 469 451Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 618
  • olej napędowy420 694
  • gaz (LPG)1 920
  • pozostałe45 219
 • 1 618 benzyna
 • 420 694 olej napędowy
 • 1 920 gaz (LPG)
 • 45 219 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 137 do 1 roku
 • 34 137
 • 25 066 2 lata
 • 25 066
 • 23 491 3 lata
 • 23 491
 • 48 991 4-5 lat
 • 48 991
 • 42 353 6-7 lat
 • 42 353
 • 48 295 8-9 lat
 • 48 295
 • 22 306 10-11 lat
 • 22 306
 • 82 282 12-15 lat
 • 82 282
 • 51 174 16-20 lat
 • 51 174
 • 39 582 21-25 lat
 • 39 582
 • 21 482 26-30 lat
 • 21 482
 • 30 292 31 lat i więcej
 • 30 292
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 669 138Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 250 do 1 roku
 • 34 250
 • 18 694 2 lata
 • 18 694
 • 17 216 3 lata
 • 17 216
 • 69 787 4-5 lat
 • 69 787
 • 40 724 6-7 lat
 • 40 724
 • 46 045 8-9 lat
 • 46 045
 • 59 231 10-11 lat
 • 59 231
 • 179 982 12-15 lat
 • 179 982
 • 192 859 16-20 lat
 • 192 859
 • 153 633 21-25 lat
 • 153 633
 • 106 655 26-30 lat
 • 106 655
 • 750 062 31 lat i więcej
 • 750 062
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 255 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 370 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 475 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 410 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 551,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 316 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 323,2 km Długość bus-pasów
 • 71 901 Liczba licencji na taksówki
 • 84 961 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 780 543 Przyjazdy
 • 773 182 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 176 029 Przyjazdy
 • 175 421 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2020 roku
 • 34 309,2 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 52 212,2 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 12 542,9 tys. ton Tranzyt (rok 2020)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 95 Ogółem
 • 74 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 59  Masowce
 • 12  Pozostałe drobnicowce
 • 3  Zbiornikowce
 • 9 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 5 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 649,9 tys. ton Ogółem
 • 2 591,8 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 299,2 tys. ton  Masowce
 • 231,2 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 5,1 tys. ton  Zbiornikowce
 • 50,4 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,2 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 922,8 tys. ton Ogółem
 • 1 694,7 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 433,4 tys. ton  Masowce
 • 182,0 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 221,7 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,4 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 7 510 Ogółem
 • 141 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 111  Masowce
 • 7  Pozostałe drobnicowce
 • 6 485 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 96 Jachty morskie