Gmina Ciężkowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Gmina Ciężkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Ciężkowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Gmina Ciężkowice ma 11 257 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Ciężkowice.
 • 11 257 Liczba mieszkańców
 • 103,4 km² Powierzchnia
 • 108 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz gminy
Gmina Ciężkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.973349.7856 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1216013
Herb gminy Ciężkowice
Gmina Ciężkowice herb

Gmina Ciężkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-190Poczta Ciężkowice koło Tarnowa
33-191Poczta Jastrzębia koło Tarnowa
33-192Poczta Bruśnik

Gmina Ciężkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Ciężkowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Ciężkowice
(14) 628-58-22
(14) 628-58-20
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Gmina Ciężkowice - Wsie należące do gminy

Gmina Ciężkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Ciężkowice ma 11 257 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Ciężkowice zawarli w 2016 roku 70 małżeństw, co odpowiada 6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  33,0% mieszkańców gminy Ciężkowice jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Ciężkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,1 na 1000 mieszkańców gminy Ciężkowice. W 2016 roku urodziło się 116 dzieci, w tym 41,4% dziewczynek i 58,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 258 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 47,2% zgonów w gminie Ciężkowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w gminie Ciężkowice były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Ciężkowice przypada 9.25 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 76 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 109 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Ciężkowice -33. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,3% mieszkańców gminy Ciężkowice jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 257 Liczba mieszkańców
 • 5 601 Kobiety
 • 5 656 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Ciężkowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Ciężkowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Ciężkowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Ciężkowice
  38,5 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 39,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  32,8%
  Małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • gm. Ciężkowice
  56,7%
  Województwo
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,5%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Ciężkowice w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina
  6,2
  woj. małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • gm. Ciężkowice
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,7
 • 70 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Ciężkowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Ciężkowice
  1,1
  woj. małopolskie
  1,7
  Kraj
  -0,2
 • 0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Ciężkowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Ciężkowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Ciężkowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Ciężkowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 116 Urodzenia żywe
 • 48 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 68 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,4%
  58,6%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Ciężkowice
  10,3
  Małopolskie
  10,8
  Kraj
  10,0
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,2
  Małopolskie
  43,8
  Polska
  41,7
 • 5.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.46
 • 38.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.61
 • 94.58 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.58
 • 76.54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.54
 • 33.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.79
 • 9.28 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.28
 • 0.15 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.15
 • 3 258 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 193 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 258 g
  Małopolskie
  3 324 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 534 Waga 3500g - 3999g
 • 534
 • 790 Waga 3000g - 3499g
 • 790
 • 408 Waga 2500g - 2999g
 • 408
 • 83 Waga 2000g - 2499g
 • 83
 • 28 Waga 1500g - 1999g
 • 28
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Ciężkowice
  1,29
  Małopolskie
  1,40
  Cały kraj
  1,36
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,62
  Małopolskie
  0,68
  Polska
  0,66
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  1,16
  Małopolskie
  1,18
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Ciężkowice w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 104 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,0%
  49,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Ciężkowice
  9,3
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 86,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  86,0
  Województwo
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Ciężkowice
  2,5
  woj. małopolskie
  3,4
  Kraj
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Ciężkowice
  2,1
  Małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Ciężkowice
  48,0%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Ciężkowice
  27,8%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Ciężkowice
  4,8%
  Małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cały kraj
  74,3
 • 238,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  238,8
  woj. małopolskie
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 413,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  413,2
  Województwo
  467,3
  Polska
  469,0
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Ciężkowice
  55,0
  Województwo
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  24,8
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,9
  woj. małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,9%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 76 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 109 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -32 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Ciężkowice w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ciężkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Ciężkowice oddano do użytku 42 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Ciężkowice to 6,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Ciężkowice to 139,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 42 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Ciężkowice
  3,73
  Małopolskie
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 44 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 257 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  6,12
  woj. małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,91
 • 22,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Ciężkowice
  22,83
  Województwo
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 5 839 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  139,0 m2
  woj. małopolskie
  93,4 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,52 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ciężkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Ciężkowice na 1000 mieszkańców pracuje 112 osób . 63,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Ciężkowice wynosiło w 2016 roku 9,9% (12,0% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ciężkowice wynosi 3 155,92 PLN, co odpowiada 73.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ciężkowice 731 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 322 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -409.

  59,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ciężkowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  112,0
  Województwo
  231,0
  Kraj
  240,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,0% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Gmina Ciężkowice
  9,9%
  Małopolskie
  6,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Ciężkowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Ciężkowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Ciężkowice w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 156 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Ciężkowice
  3 156 PLN
  woj. małopolskie
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Ciężkowice w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 731 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 322 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -409 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Ciężkowice w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 258 Pracujący ogółem
 • 801 Kobiety
 • 457 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Ciężkowice w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,6
  Małopolskie
  62,6
  Polska
  63,4
 • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Ciężkowice
  28,2
  Województwo
  31,8
  Kraj
  34,0
 • 87,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,1
  woj. małopolskie
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Ciężkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Ciężkowice stwierdzono szacunkowo 145 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Ciężkowice wynosi 87,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Ciężkowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,51 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 3,20 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,89 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Ciężkowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 145 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 145
 • 107 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 107
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 12,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,93
  Województwo
  24,34
  Polska
  19,62
 • 9,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Ciężkowice
  9,51
  woj. małopolskie
  12,99
  Cały kraj
  12,07
 • 0,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,89
  Małopolskie
  9,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,49
  woj. małopolskie
  1,46
  Polska
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 3,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,20
  woj. małopolskie
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  Małopolskie
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Ciężkowice
  86%
  Małopolskie
  67%
  Cały kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Ciężkowice
  73%
  Małopolskie
  93%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Ciężkowice
  93%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Ciężkowice
  59%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Gmina Ciężkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Ciężkowice wyniosła w 2016 roku 44,7 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Ciężkowice - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (33.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Ciężkowice wyniosła w 2016 roku 46,1 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.9%). W budżecie gminy Ciężkowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 514 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  2,6 tys(100%)

  36,8 mln

  3,3 tys(100%)

  41,1 mln

  3,7 tys(100%)

  38,6 mln

  3,4 tys(100%)

  38,4 mln

  3,4 tys(100%)

  35,7 mln

  3,2 tys(100%)

  36,2 mln

  3,2 tys(100%)

  44,7 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  1,2 tys(47.5%)

  13,2 mln

  1,2 tys(35.7%)

  14,4 mln

  1,3 tys(35%)

  15,3 mln

  1,4 tys(39.6%)

  16,0 mln

  1,4 tys(41.8%)

  16,1 mln

  1,4 tys(45.1%)

  16,2 mln

  1,4 tys(44.9%)

  17,7 mln

  1,6 tys(39.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  522(19.9%)

  7,8 mln

  700(21.1%)

  7,8 mln

  699(19.1%)

  7,3 mln

  654(19%)

  7,2 mln

  637(18.7%)

  7,9 mln

  703(22.3%)

  7,1 mln

  633(19.7%)

  14,9 mln

  1,3 tys(33.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  224(8.5%)

  2,6 mln

  237(7.1%)

  2,7 mln

  244(6.7%)

  2,7 mln

  240(7%)

  2,9 mln

  259(7.6%)

  2,9 mln

  259(8.2%)

  3,0 mln

  266(8.3%)

  3,2 mln

  288(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  238(9.1%)

  3,2 mln

  292(8.8%)

  3,4 mln

  302(8.2%)

  3,8 mln

  337(9.8%)

  2,3 mln

  206(6.1%)

  1,7 mln

  155(4.9%)

  1,5 mln

  133(4.1%)

  2,8 mln

  249(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  151(5.7%)

  3,2 mln

  285(8.6%)

  1,9 mln

  173(4.7%)

  1,8 mln

  156(4.6%)

  1,8 mln

  164(4.8%)

  1,8 mln

  163(5.2%)

  2,0 mln

  178(5.5%)

  2,1 mln

  191(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  169,0 tys

  15,2(0.6%)

  674,3 tys

  60,9(1.8%)

  360,8 tys

  32,1(0.9%)

  325,7 tys

  29,0(0.8%)

  3,6 mln

  320(9.4%)

  539,9 tys

  47,8(1.5%)

  2,5 mln

  223(6.9%)

  1,0 mln

  89,8(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  637,0 tys

  57,4(2.2%)

  1,2 mln

  105(3.2%)

  779,6 tys

  69,4(1.9%)

  711,3 tys

  63,3(1.8%)

  700,3 tys

  62,1(1.8%)

  817,1 tys

  72,3(2.3%)

  710,4 tys

  63,2(2%)

  853,3 tys

  76,2(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  587,1 tys

  52,9(2%)

  772,1 tys

  69,7(2.1%)

  618,8 tys

  55,1(1.5%)

  629,6 tys

  56,0(1.6%)

  746,2 tys

  66,2(1.9%)

  745,7 tys

  66,0(2.1%)

  696,2 tys

  61,9(1.9%)

  736,5 tys

  65,8(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  277,4 tys

  25,0(1%)

  501,6 tys

  45,3(1.4%)

  381,7 tys

  34,0(0.9%)

  455,0 tys

  40,5(1.2%)

  340,2 tys

  30,2(0.9%)

  504,3 tys

  44,6(1.4%)

  464,1 tys

  41,3(1.3%)

  328,0 tys

  29,3(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  137,8 tys

  12,4(0.5%)

  153,7 tys

  13,9(0.4%)

  390,8 tys

  34,8(0.9%)

  648,2 tys

  57,7(1.7%)

  506,6 tys

  44,9(1.3%)

  446,3 tys

  39,5(1.3%)

  334,1 tys

  29,7(0.9%)

  254,8 tys

  22,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,0 tys

  13,2(0.5%)

  147,8 tys

  13,3(0.4%)

  657,6 tys

  58,6(1.6%)

  1,4 mln

  125(3.6%)

  192,6 tys

  17,1(0.5%)

  144,4 tys

  12,8(0.4%)

  175,1 tys

  15,6(0.5%)

  227,3 tys

  20,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  350,5 tys

  31,6(1.2%)

  2,9 mln

  262(7.9%)

  7,1 mln

  631(17.2%)

  3,2 mln

  283(8.3%)

  1,5 mln

  129(3.8%)

  1,4 mln

  125(4%)

  481,5 tys

  42,8(1.3%)

  220,2 tys

  19,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  164,0 tys

  14,8(0.6%)

  120,3 tys

  10,9(0.3%)

  313,5 tys

  27,9(0.8%)

  158,8 tys

  14,1(0.4%)

  276,3 tys

  24,5(0.7%)

  188,9 tys

  16,7(0.5%)

  155,0 tys

  13,8(0.4%)

  146,2 tys

  13,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  88,5 tys

  8,0(0.3%)

  64,1 tys

  5,8(0.2%)

  93,8 tys

  8,4(0.2%)

  68,8 tys

  6,1(0.2%)

  103,1 tys

  9,1(0.3%)

  93,7 tys

  8,3(0.3%)

  93,8 tys

  8,3(0.3%)

  71,1 tys

  6,3(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,7 tys

  6,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  70,9 tys

  6,4(0.2%)

  73,2 tys

  6,6(0.2%)

  74,1 tys

  6,6(0.2%)

  97,0 tys

  8,6(0.3%)

  98,3 tys

  8,7(0.3%)

  98,9 tys

  8,8(0.3%)

  64,4 tys

  5,7(0.2%)

  26,7 tys

  2,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,7 tys

  0,4(0%)

  221,3 tys

  20,0(0.6%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  6,9 tys

  0,6(0%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  54,4 tys

  4,8(0.2%)

  585,9 tys

  52,1(1.6%)

  8,9 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3 tys

  0,5(0%)

  5,3 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  1,2(0%)

  36,4 tys

  3,3(0.1%)

  16,5 tys

  1,5(0%)

  8,4 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  47,5 tys

  4,2(0.1%)

  53,5 tys

  4,8(0.1%)

  7,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  47,4 tys

  4,3(0.2%)

  47,8 tys

  4,3(0.1%)

  47,6 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Ciężkowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  2,5 tys(100%)

  34,2 mln

  3,0 tys(100%)

  37,4 mln

  3,3 tys(100%)

  37,3 mln

  3,3 tys(100%)

  34,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,3 mln

  3,2 tys(100%)

  40,2 mln

  3,6 tys(100%)

  46,1 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,4 mln

  1,4 tys(55.4%)

  16,1 mln

  1,5 tys(47.1%)

  16,1 mln

  1,4 tys(43.1%)

  17,1 mln

  1,5 tys(45.9%)

  16,3 mln

  1,4 tys(47.6%)

  16,6 mln

  1,5 tys(45.7%)

  17,4 mln

  1,5 tys(43.3%)

  17,9 mln

  1,6 tys(38.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  470(18.8%)

  7,4 mln

  665(21.5%)

  7,2 mln

  645(19.4%)

  6,7 mln

  594(17.9%)

  6,5 mln

  580(19.1%)

  7,2 mln

  634(19.7%)

  6,3 mln

  558(15.6%)

  14,0 mln

  1,3 tys(30.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  359(14.3%)

  4,3 mln

  390(12.6%)

  5,3 mln

  469(14.1%)

  5,6 mln

  503(15.1%)

  6,2 mln

  553(18.2%)

  6,0 mln

  535(16.7%)

  7,0 mln

  622(17.4%)

  8,2 mln

  736(17.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  326,2 tys

  29,4(1.2%)

  483,1 tys

  43,6(1.4%)

  390,5 tys

  34,8(1%)

  1,8 mln

  159(4.8%)

  1,4 mln

  127(4.2%)

  1,8 mln

  162(5%)

  1,3 mln

  112(3.1%)

  1,5 mln

  131(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  961,7 tys

  86,6(3.5%)

  1,3 mln

  119(3.9%)

  1,2 mln

  103(3.1%)

  1,8 mln

  163(4.9%)

  994,1 tys

  88,2(2.9%)

  703,0 tys

  62,2(1.9%)

  491,5 tys

  43,7(1.2%)

  1,2 mln

  105(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 tys

  0,7(0%)

  1,1 mln

  98,1(3.2%)

  9,4 tys

  0,8(0%)

  67,1 tys

  6,0(0.2%)

  44,6 tys

  4,0(0.1%)

  803,0 tys

  71,0(2.2%)

  832,5 tys

  74,0(2.1%)

  977,9 tys

  87,3(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  160,0 tys

  14,4(0.6%)

  179,8 tys

  16,2(0.5%)

  627,8 tys

  55,9(1.7%)

  897,0 tys

  79,9(2.4%)

  898,7 tys

  79,7(2.6%)

  1,5 mln

  131(4.1%)

  5,2 mln

  466(13%)

  711,3 tys

  63,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  470,2 tys

  42,4(1.7%)

  2,3 mln

  210(6.8%)

  5,0 mln

  446(13.4%)

  1,5 mln

  137(4.1%)

  797,0 tys

  70,7(2.3%)

  382,4 tys

  33,8(1.1%)

  508,0 tys

  45,2(1.3%)

  434,7 tys

  38,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  506,0 tys

  45,6(1.8%)

  546,8 tys

  49,4(1.6%)

  408,8 tys

  36,4(1.1%)

  404,2 tys

  36,0(1.1%)

  493,1 tys

  43,7(1.4%)

  471,1 tys

  41,7(1.3%)

  415,9 tys

  37,0(1%)

  402,8 tys

  36,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  487,3 tys

  43,9(1.8%)

  135,8 tys

  12,3(0.4%)

  608,2 tys

  54,2(1.6%)

  112,1 tys

  10,0(0.3%)

  221,1 tys

  19,6(0.6%)

  520,3 tys

  46,0(1.4%)

  158,0 tys

  14,1(0.4%)

  200,8 tys

  17,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  74,5 tys

  6,7(0.3%)

  59,2 tys

  5,3(0.2%)

  59,4 tys

  5,3(0.2%)

  124,9 tys

  11,1(0.3%)

  159,5 tys

  14,1(0.5%)

  121,1 tys

  10,7(0.3%)

  143,5 tys

  12,8(0.4%)

  157,9 tys

  14,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,6 tys

  26,4(0.7%)

  145,2 tys

  13,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  38,0 tys

  3,4(0.1%)

  13,1 tys

  1,2(0%)

  11,3 tys

  1,0(0%)

  141,3 tys

  12,6(0.4%)

  94,3 tys

  8,4(0.3%)

  44,4 tys

  3,9(0.1%)

  52,2 tys

  4,6(0.1%)

  55,5 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  1,9(0.1%)

  12,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  886,0 tys

  78,9(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  42,4 tys

  3,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  70,8 tys

  6,4(0.3%)

  191,3 tys

  17,3(0.6%)

  38,2 tys

  3,4(0.1%)

  35,3 tys

  3,1(0.1%)

  28,7 tys

  2,5(0.1%)

  20,4 tys

  1,8(0.1%)

  59,0 tys

  5,2(0.1%)

  39,0 tys

  3,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  13,0 tys

  1,2(0%)

  17,2 tys

  1,6(0.1%)

  17,8 tys

  1,6(0%)

  19,2 tys

  1,7(0.1%)

  21,1 tys

  1,9(0.1%)

  28,6 tys

  2,5(0.1%)

  33,0 tys

  2,9(0.1%)

  34,1 tys

  3,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  1,2(0%)

  36,4 tys

  3,3(0.1%)

  16,5 tys

  1,5(0%)

  8,4 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  47,5 tys

  4,2(0.1%)

  53,5 tys

  4,8(0.1%)

  7,0 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  154

  0,0(0%)

  306

  0,0(0%)

  382

  0,0(0%)

  382

  0,0(0%)

  305

  0,0(0%)

  452

  0,0(0%)

  806

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,9 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  410,7 tys

  36,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Ciężkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 998 mieszkańców gminy Ciężkowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 464 kobiet oraz 1 534 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców gminy Ciężkowice, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Ciężkowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Ciężkowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  17,1% mieszkańców gminy Ciężkowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 761 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,45.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 105,10.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Ciężkowice w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Ciężkowice
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,3% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Ciężkowice
  28,2%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,8%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Ciężkowice
  11,5%
  Województwo
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Ciężkowice
  14,9%
  Małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,6%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Ciężkowice
  22,5%
  Małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 761 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  761,0
  Województwo
  820,0
  Polska
  811,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Ciężkowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ciężkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CIĘŻKOWICACH
  Publiczne
  14 061-00-31
  ul. ŚW. ANDRZEJA 6
  33-190 Ciężkowice
  4757
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZBOROWICACH
  Publiczne
  14 651-31-83
  Zborowice 14
  33-190 Zborowice
  2374
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JASTRZĘBI
  Publiczne
  14 651-21-01
  Jastrzębia 180/A
  33-191 Jastrzębia
  2314
  Niepubliczne Przedszkole Uśmiech Dziecka
  Niepubliczne
  51 274-90-57
  ul. Tysiąclecia 41
  33-190 Ciężkowice
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Pławnej
  Niepubliczne
  14 651-30-18
  14 651-30-18
  ul. nie dotyczy 22
  33-190 Pławna
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Ciężkowice
  92,45
  Małopolskie
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 91,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,09
  Województwo
  93,17
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Ciężkowice
  13,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 75,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 61,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Ciężkowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ciężkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Stefanii Sempołowskiej w Ciężkowicach (Stefania Sempołowska)
  Publiczna
  14 651-00-40
  14 651-10-72
  ul. Tysiąclecia 12
  33-190 Ciężkowice
  1323723
  Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z Filią w Kipsznej
  Publiczna
  14 651-00-56
  ul. Bogoniowice 1
  33-190 Bogoniowice
  710913
  Szkoła Podstawowa w Bruśniku
  Publiczna
  ul. Bruśnik 42
  33-192 Bruśnik
  7109-
  SZKOŁA PODSTAWOWA im. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ (ŚW. JADWIGA KRÓLOWA)
  Publiczna
  14 651-24-66
  Jastrzębia 1
  33-191 Jastrzębia
  692-
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. SIKORSKIEGO W JASTRZĘBI
  Publiczna
  14 651-20-15
  Jastrzębia 138
  33-191 Jastrzębia
  67714
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE Z FILIĄ W FALKOWEJ
  Publiczna
  14 654-60-40
  Siekierczyna 68
  33-192 Siekierczyna
  67215
  Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach Szkoła Podstawowa (Św. Jan Kanty)
  Publiczna
  14 651-30-28
  14 651-30-28
  ul. ZBOROWICE 5A
  33-190 Zborowice
  670-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄŚNEJ DOLNEJ
  Publiczna
  Kąśna Dolna 67
  33-190 Kąśna Dolna
  46413
  Filia w Kipsznej
  Publiczna
  ul. Kipszna 5
  33-190 Kipszna
  223-
  FILIA W FALKOWEJ
  Publiczna
  14 654-60-61
  Falkowa 36
  33-192 Falkowa
  122-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  14 651-30-18
  14 651-30-18
  Pławna 22
  33-190 Pławna
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 105,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  105,10
  Województwo
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 98,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Ciężkowice
  98,30
  Małopolskie
  93,36
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Ciężkowice
  17,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 40,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Ciężkowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ciężkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach
  Publiczne
  14 651-09-25
  14 651-09-25
  ul. Tysiąclecia 12
  33-190 Ciężkowice
  815427
  PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II (JAN PAWEŁ II)
  Publiczne
  14 651-24-66
  Jastrzębia 1
  33-191 Jastrzębia
  6119-
  Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach Gimnazjum Publiczne (Św. Jan Kanty)
  Publiczne
  14 651-30-28
  14 651-30-28
  ul. ZBOROWICE 5A
  33-190 Zborowice
  342-
  Gimnazjum Publiczne w Bruśniku
  Publiczne
  ul. Bruśnik 42
  33-192 Bruśnik
  335-
  niepubliczne gimnazjum
  Niepubliczne
  14 651-30-18
  14 651-30-18
  Pławna 22
  33-190 Pławna
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Ciężkowice w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Ciężkowice
  22,0
  Małopolskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina Ciężkowice
  16,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Ciężkowice

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ciężkowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  8209-
  Zasadnicza szkoła zawodowa (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  393-
  Liceum Ogólnokształcące (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  370-
  Szkoła Policealna (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  119-
  Technikum uzupełniające
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  110-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Ciężkowice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ciężkowice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Ciężkowice

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Ciężkowice: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Ciężkowice 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 280 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 26 470)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 100)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 210)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 16 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 630)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 180)
  • inne: 2 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 276)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 1 (członkowie: 26)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 101)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 62)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 155)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 49)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Ciężkowice działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 22 891 zwiedzających, co daje 20 364 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Ciężkowice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 39 548 wolumenów oraz 6 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 40 703 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Ciężkowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Ciężkowice działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 395 członków. Zarejestrowano 394 ćwiczących (mężczyźni: 300, kobiety: 94, chłopcy do lat 18: 226, dziewczęta do lat 18: 83). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Ciężkowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)