Gmina Jemielnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jemielnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jemielnica to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Gmina Jemielnica ma 7 017 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,3% powierzchni powiatu.
 • 7 017 Liczba mieszkańców
 • 113,5 km² Powierzchnia
 • 62 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Marcin Piotr Wycisło Wójt gminy
Gmina Jemielnica na mapie
Identyfikatory
 • 18.378050.5461 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1611022
Herb gminy Jemielnica
Gmina Jemielnica herb

Gmina Jemielnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-133Poczta Jemielnica, ul. Korfantego 8

Gmina Jemielnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jemielnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jemielnica
(77) 462-35-00
(77) 462-35-10
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie

Gmina Jemielnica - Wsie należące do gminy

Gmina Jemielnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Jemielnica ma 7 017 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jemielnica zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,1% mieszkańców gminy Jemielnica jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jemielnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,57 na 1000 mieszkańców gminy Jemielnica. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w gminie Jemielnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w gminie Jemielnica były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jemielnica przypada 10.86 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jemielnica 23. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  62,6% mieszkańców gminy Jemielnica jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 017 Liczba mieszkańców
 • 3 595 Kobiety
 • 3 422 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jemielnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jemielnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jemielnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,4 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jemielnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jemielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jemielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jemielnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  26,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,9%
  Opolskie
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  6,0%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • Gmina Jemielnica
  1,8%
  woj. opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jemielnica w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Jemielnica
  4,1
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. opolskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jemielnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Jemielnica
  -3,6
  Województwo
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jemielnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jemielnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jemielnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jemielnica w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jemielnica
  7,3
  woj. opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  35,9
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,32
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,67
  woj. opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Jemielnica w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  149,1
  Województwo
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Jemielnica
  0,0
  Województwo
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jemielnica
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  woj. opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Jemielnica
  24,4%
  woj. opolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jemielnica
  5,8%
  Opolskie
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Cały kraj
  70,6
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Jemielnica
  295,1
  woj. opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 462,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jemielnica
  462,1
  Województwo
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jemielnica
  61,2
  Opolskie
  60,6
  Kraj
  62,9
 • 43,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jemielnica
  43,6
  woj. opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 23 Saldo migracji wewnętrznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jemielnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jemielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jemielnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jemielnica oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jemielnica to 2 121 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 303 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jemielnica to 6,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Jemielnica to 196,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,75% mieszkań posiada łazienkę, 81,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 121 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 302,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  302,60
  woj. opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 109,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  109,70 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Jemielnica
  33,20 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Jemielnica
  5,36
  Opolskie
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 3,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,31
  woj. opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,62
  woj. opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,43
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 109 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jemielnica
  6,41
  woj. opolskie
  4,34
  Cała Polska
  3,89
 • 15,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Jemielnica
  15,55
  woj. opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 3 342 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 196,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  196,6 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Jemielnica
  0,48 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,82%
  Województwo
  98,44%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jemielnica
  98,82%
  Województwo
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 96,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,75%
  Opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 81,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Jemielnica
  81,38%
  Województwo
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,38%
  woj. opolskie
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Jemielnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jemielnica na 1000 mieszkańców pracuje 83osób . 44,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jemielnica wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jemielnica wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jemielnica 27 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 52 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 25.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jemielnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 83 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  83,0
  Opolskie
  229,0
  Kraj
  259,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,2% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • Gmina Jemielnica
  4,4%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jemielnica w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jemielnica w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jemielnica w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 239 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Jemielnica
  6 081 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jemielnica w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 25 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jemielnica w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 583 Pracujący ogółem
 • 259 Kobiety
 • 324 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jemielnica w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jemielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jemielnica
  59,7
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jemielnica
  30,9
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 106,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Jemielnica
  106,9
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jemielnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Jemielnica w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 452 podmioty gospodarki narodowej, z czego 387 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (16) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jemielnica najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (436) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,6% (161) podmiotów, a 61,7% (279) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jemielnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 452 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161 Przemysł i budownictwo
 • 279 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jemielnica w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jemielnica w 2023 roku
 • 387 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 436 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 436
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 452 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 452
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 387 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 110 Budownictwo
 • 110
 • 82 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 82
 • 40 Przetwórstwo przemysłowe
 • 40
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jemielnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jemielnica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jemielnica wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jemielnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jemielnica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jemielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 50 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 50
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Jemielnica
  13,54
  Województwo
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,56
  Opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jemielnica
  2,03
  Opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Jemielnica
  2,07
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jemielnica
  0,18
  Opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jemielnica
  7,07
  woj. opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jemielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  66%
  woj. opolskie
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  62%
  Opolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Jemielnica
  37%
  Opolskie
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Jemielnica
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Jemielnica
  77%
  Opolskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  44%
  Województwo
  50%
  Cały kraj
  51%

Gmina Jemielnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jemielnica wyniosła w 2022 roku 38,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Jemielnica - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jemielnica wyniosła w 2022 roku 39,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie gminy Jemielnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jemielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  2,5 tys(100%)

  20,6 mln

  2,9 tys(100%)

  25,4 mln

  3,5 tys(100%)

  26,1 mln

  3,6 tys(100%)

  26,6 mln

  3,7 tys(100%)

  31,9 mln

  4,6 tys(100%)

  39,9 mln

  5,7 tys(100%)

  38,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  1,1 tys(42.5%)

  8,4 mln

  1,2 tys(40.5%)

  8,5 mln

  1,2 tys(33.5%)

  8,8 mln

  1,2 tys(33.6%)

  9,5 mln

  1,3 tys(35.7%)

  11,6 mln

  1,6 tys(36.3%)

  17,9 mln

  2,5 tys(44.9%)

  11,4 mln

  1,6 tys(30%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  669(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  353(13.9%)

  2,3 mln

  319(11.2%)

  2,6 mln

  356(10.1%)

  2,7 mln

  377(10.4%)

  2,9 mln

  399(10.8%)

  2,6 mln

  366(8.3%)

  3,6 mln

  501(9.1%)

  4,2 mln

  601(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  171(6.8%)

  1,5 mln

  207(7.3%)

  1,5 mln

  205(5.8%)

  1,7 mln

  230(6.4%)

  2,1 mln

  290(7.9%)

  2,4 mln

  334(7.5%)

  2,8 mln

  381(6.9%)

  3,9 mln

  551(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  382(15.1%)

  5,9 mln

  812(28.4%)

  1,4 mln

  191(5.4%)

  1,4 mln

  187(5.2%)

  1,6 mln

  226(6.2%)

  1,6 mln

  226(5.1%)

  1,7 mln

  234(4.3%)

  2,4 mln

  349(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  741,9 tys

  103(4.1%)

  503,8 tys

  69,7(2.4%)

  2,2 mln

  301(8.5%)

  1,6 mln

  218(6%)

  841,5 tys

  116(3.2%)

  1,2 mln

  168(3.8%)

  1,1 mln

  149(2.7%)

  1,9 mln

  275(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  597,6 tys

  83,3(3.3%)

  688,0 tys

  95,2(3.3%)

  857,1 tys

  119(3.4%)

  2,4 mln

  333(9.2%)

  1,0 mln

  143(3.9%)

  2,8 mln

  385(8.7%)

  809,9 tys

  112(2%)

  1,4 mln

  201(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  187(7.4%)

  253,4 tys

  35,1(1.2%)

  1,9 mln

  258(7.3%)

  529,1 tys

  73,3(2%)

  556,7 tys

  76,9(2.1%)

  286,1 tys

  39,6(0.9%)

  1,1 mln

  152(2.8%)

  738,4 tys

  105(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  157,0 tys

  21,9(0.9%)

  223,6 tys

  30,9(1.1%)

  336,2 tys

  46,8(1.3%)

  254,0 tys

  35,2(1%)

  238,8 tys

  33,0(0.9%)

  174,6 tys

  24,2(0.5%)

  156,5 tys

  21,6(0.4%)

  604,6 tys

  86,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  441,8 tys

  61,6(2.4%)

  444,5 tys

  61,5(2.2%)

  270,1 tys

  37,6(1.1%)

  535,5 tys

  74,2(2%)

  244,5 tys

  33,8(0.9%)

  172,7 tys

  23,9(0.5%)

  489,1 tys

  67,5(1.2%)

  545,5 tys

  77,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  139,4 tys

  19,4(0.8%)

  121,5 tys

  16,8(0.6%)

  90,1 tys

  12,6(0.4%)

  78,8 tys

  10,9(0.3%)

  58,1 tys

  8,0(0.2%)

  29,3 tys

  4,1(0.1%)

  14,4 tys

  2,0(0%)

  327,3 tys

  46,7(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,6 tys

  35,8(1.4%)

  192,9 tys

  26,7(0.9%)

  240,3 tys

  33,5(0.9%)

  196,8 tys

  27,3(0.8%)

  201,7 tys

  27,9(0.8%)

  190,8 tys

  26,4(0.6%)

  256,9 tys

  35,5(0.6%)

  246,9 tys

  35,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  115,3 tys

  16,1(0.6%)

  114,1 tys

  15,8(0.6%)

  108,7 tys

  15,1(0.4%)

  108,1 tys

  15,0(0.4%)

  109,3 tys

  15,1(0.4%)

  136,8 tys

  18,9(0.4%)

  136,7 tys

  18,9(0.3%)

  147,8 tys

  21,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  50,0 tys

  7,0(0.3%)

  34,9 tys

  4,8(0.2%)

  27,4 tys

  3,8(0.1%)

  24,2 tys

  3,4(0.1%)

  21,8 tys

  3,0(0.1%)

  21,6 tys

  3,0(0.1%)

  19,2 tys

  2,6(0%)

  9,9 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,0 tys

  8,6(0.3%)

  6,7 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  74,9 tys

  10,4(0.3%)

  71,3 tys

  9,8(0.3%)

  53,9 tys

  7,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  499

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,8 tys

  4,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,9(0%)

  19,5 tys

  2,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jemielnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,7 mln

  3,0 tys(100%)

  23,2 mln

  3,2 tys(100%)

  24,8 mln

  3,4 tys(100%)

  28,4 mln

  4,0 tys(100%)

  29,7 mln

  4,1 tys(100%)

  34,1 mln

  4,9 tys(100%)

  35,8 mln

  5,1 tys(100%)

  39,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  1,3 tys(44.4%)

  9,7 mln

  1,3 tys(41.9%)

  9,9 mln

  1,4 tys(39.9%)

  10,6 mln

  1,5 tys(37.3%)

  11,4 mln

  1,6 tys(38.2%)

  13,1 mln

  1,8 tys(38.4%)

  13,4 mln

  1,9 tys(37.5%)

  13,3 mln

  1,9 tys(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  772(25.6%)

  5,7 mln

  784(24.4%)

  6,3 mln

  872(25.2%)

  6,9 mln

  958(24.4%)

  7,6 mln

  1,0 tys(25.4%)

  7,6 mln

  1,1 tys(22.4%)

  8,7 mln

  1,2 tys(24.2%)

  11,0 mln

  1,6 tys(27.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,7 tys

  1,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  669(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  870,8 tys

  121(4%)

  836,5 tys

  116(3.6%)

  816,4 tys

  114(3.3%)

  863,2 tys

  120(3%)

  1,2 mln

  170(4.1%)

  1,6 mln

  219(4.6%)

  1,6 mln

  217(4.4%)

  2,6 mln

  377(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  246(8.1%)

  4,8 mln

  664(20.6%)

  401,8 tys

  56,0(1.6%)

  353,8 tys

  49,0(1.2%)

  511,8 tys

  70,7(1.7%)

  444,7 tys

  61,6(1.3%)

  463,5 tys

  64,0(1.3%)

  1,2 mln

  167(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  417,5 tys

  58,2(1.9%)

  937,7 tys

  130(4%)

  1,0 mln

  145(4.2%)

  885,9 tys

  123(3.1%)

  853,0 tys

  118(2.9%)

  1,4 mln

  195(4.1%)

  954,9 tys

  132(2.7%)

  710,6 tys

  101(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,0 tys

  20,4(0.7%)

  128,7 tys

  17,8(0.6%)

  76,1 tys

  10,6(0.3%)

  79,7 tys

  11,1(0.3%)

  91,4 tys

  12,6(0.3%)

  88,2 tys

  12,2(0.3%)

  92,5 tys

  12,8(0.3%)

  422,1 tys

  60,2(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 mln

  360(11.9%)

  237,6 tys

  32,9(1%)

  250,3 tys

  34,9(1%)

  753,3 tys

  104(2.7%)

  307,5 tys

  42,5(1%)

  329,3 tys

  45,6(1%)

  397,8 tys

  54,9(1.1%)

  402,4 tys

  57,4(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  6,9(0.2%)

  409,8 tys

  57,1(1.7%)

  795,0 tys

  110(2.8%)

  495,9 tys

  68,5(1.7%)

  79,2 tys

  11,0(0.2%)

  366,1 tys

  50,5(1%)

  255,4 tys

  36,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  93,0 tys

  13,0(0.4%)

  95,7 tys

  13,2(0.4%)

  95,1 tys

  13,3(0.4%)

  85,4 tys

  11,8(0.3%)

  87,5 tys

  12,1(0.3%)

  115,5 tys

  16,0(0.3%)

  144,9 tys

  20,0(0.4%)

  127,4 tys

  18,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  123,3 tys

  17,2(0.6%)

  667,1 tys

  92,3(2.9%)

  133,4 tys

  18,6(0.5%)

  109,9 tys

  15,2(0.4%)

  123,4 tys

  17,0(0.4%)

  90,6 tys

  12,5(0.3%)

  115,1 tys

  15,9(0.3%)

  105,6 tys

  15,1(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  186,4 tys

  26,0(0.9%)

  38,1 tys

  5,3(0.2%)

  31,6 tys

  4,4(0.1%)

  1,1 mln

  158(4%)

  57,6 tys

  8,0(0.2%)

  626,2 tys

  86,7(1.8%)

  160,4 tys

  22,1(0.4%)

  45,0 tys

  6,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  221,9 tys

  30,9(1%)

  501

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  422

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  21,8 tys

  3,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,7 tys

  1,1(0%)

  8,2 tys

  1,1(0%)

  12,2 tys

  1,7(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  12,0 tys

  1,7(0%)

  13,4 tys

  1,9(0%)

  13,4 tys

  1,9(0%)

  19,9 tys

  2,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  7,7 tys

  1,1(0%)

  26,7 tys

  3,7(0.1%)

  9,4 tys

  1,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,3 tys

  4,4(0.1%)

  22,6 tys

  3,1(0.1%)

  14,6 tys

  2,0(0.1%)

  11,8 tys

  1,6(0%)

  9,0 tys

  1,2(0%)

  10,4 tys

  1,4(0%)

  8,2 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,0 tys

  8,6(0.3%)

  6,7 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  74,9 tys

  10,4(0.3%)

  71,3 tys

  9,8(0.2%)

  53,9 tys

  7,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  499

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jemielnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 575 mieszkańców gminy Jemielnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 777 kobiet oraz 799 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców gminy Jemielnica, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Jemielnica mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jemielnica największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w gminie Jemielnica mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 263 dzieci (133 dziewczynki oraz 130 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jemielnica mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (69 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 214 miejsc.

  20,6% mieszkańców gminy Jemielnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 20,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 552 uczniów (258 kobiet oraz 294 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jemielnica placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 376 uczniów (184 kobiety oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców gminy Jemielnica w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Jemielnica
  17,4%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,5%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jemielnica
  2,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,5%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Jemielnica
  31,5%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Jemielnica
  13,7%
  Województwo
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 845 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  845,0
  Województwo
  953,0
  Kraj
  927,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,88
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 248 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jemielnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 263 Dzieci
 • 133 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 130 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 57 3 lata
 • 57
 • 58 4 lata
 • 58
 • 67 5 lata
 • 67
 • 80 6 lat
 • 80
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 30 4 lata
 • 30
 • 37 5 lata
 • 37
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 28 4 lata
 • 28
 • 30 5 lata
 • 30
 • 47 6 lat
 • 47
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jemielnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jemielnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Jemielnicy
  Publiczne
  77 463-26-02
  77 463-26-02
  ul. Wiejska 76
  47-133 Jemielnica
  715315
  Katolickie Przedszkole Niepubliczne " Ochronka'' (bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  77 463-23-28
  ul. Stara Kolonia 9
  47-133 Jemielnica
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jemielnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 552 Uczniowie
 • 258 Kobiety
  (uczniowie)
 • 294 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,4
  Województwo
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jemielnica
  89,03
  woj. opolskie
  94,54
  Polska
  95,96
 • 88,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jemielnica
  88,71
  Województwo
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jemielnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jemielnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jemielnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jemielnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Marek Prawy)
  Publiczna
  77 463-23-12
  77 463-23-12
  ul. Szkolna 2
  47-133 Jemielnica
  1327028
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  77 463-23-35
  77 463-23-35
  ul. Kościuszki 98
  47-133 Piotrówka
  710513
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jemielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jemielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jemielnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jemielnica - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Jemielnica: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 45)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Jemielnica działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 33 468 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 301 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Jemielnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jemielnica działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 117, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jemielnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jemielnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jemielnica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Jemielnica odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,8 wypadków (mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Jemielnica znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jemielnica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jemielnica w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Jemielnica
  42,8
  woj. opolskie
  46,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Jemielnica
  0,0
  Opolskie
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 42,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  42,8
  Opolskie
  54,4
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  woj. opolskie
  14,6
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jemielnica w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 572,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Jemielnica
  572,9 km
  Województwo
  681,6 km
  Kraj
  633,6 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,3 km
  Opolskie
  6,8 km
  Cały kraj
  5,3 km