Gmina Skoroszyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Skoroszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Skoroszyce to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Gmina Skoroszyce ma 6 142 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,5% powierzchni powiatu.
 • 6 142 Liczba mieszkańców
 • 103,9 km² Powierzchnia
 • 60 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Barbara Alicja Dybczak Wójt gminy
Gmina Skoroszyce na mapie
Identyfikatory
 • 17.382350.5961 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1607092
Herb gminy Skoroszyce
Gmina Skoroszyce herb

Gmina Skoroszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-319Poczta Skoroszyce, ul. Ogrodowa 7
48-320Poczta Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni 6

Gmina Skoroszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Skoroszyce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Skoroszyce
(77) 431-80-82
(77) 431-80-29
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa

Gmina Skoroszyce - Wsie należące do gminy

Gmina Skoroszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Skoroszyce ma 6 142 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Skoroszyce zawarli w 2021 roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,5% mieszkańców gminy Skoroszyce jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Skoroszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,00 na 1000 mieszkańców gminy Skoroszyce. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 37,1% dziewczynek i 62,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w gminie Skoroszyce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w gminie Skoroszyce były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Skoroszyce przypada 12.69 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 72 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Skoroszyce 15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,4% mieszkańców gminy Skoroszyce jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 142 Liczba mieszkańców
 • 3 088 Kobiety
 • 3 054 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Skoroszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Skoroszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Skoroszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Skoroszyce
  41,4 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Skoroszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Skoroszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Skoroszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,4%
  Opolskie
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,0%
  Województwo
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,9%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Skoroszyce
  8,1%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • gm. Skoroszyce
  1,7%
  woj. opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Skoroszyce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Skoroszyce
  4,1
  Opolskie
  4,0
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Skoroszyce
  1,4
  Opolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Skoroszyce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Skoroszyce
  -7,0
  Województwo
  -6,1
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Skoroszyce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Skoroszyce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Skoroszyce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Skoroszyce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,1%
  62,9%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  woj. opolskie
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  26,9
  woj. opolskie
  32,9
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 259 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 410 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Skoroszyce
  3 333 g
  Opolskie
  3 356 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 234 Waga 3500g - 3999g
 • 234
 • 302 Waga 3000g - 3499g
 • 302
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,95 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,95
  Województwo
  1,17
  Cały kraj
  1,32
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,48
  Opolskie
  0,57
  Kraj
  0,64
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  Opolskie
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Skoroszyce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Skoroszyce
  12,7
  woj. opolskie
  13,6
  Polska
  13,6
 • 247,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Skoroszyce
  247,1
  woj. opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Skoroszyce
  3,7
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Skoroszyce
  4,1
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  39,0%
  woj. opolskie
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Skoroszyce
  21,1%
  Województwo
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Opolskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 323 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Polska
  74,4
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  322,8
  Województwo
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Polska
  246,5
 • 596,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 643,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 547,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  596,9
  Opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 91,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  91,2
  Opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 57,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Skoroszyce
  57,7
  woj. opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 13,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Skoroszyce
  13,3
  Województwo
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Skoroszyce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Skoroszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Skoroszyce oddano do użytku 25 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Skoroszyce to 2 024 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Skoroszyce to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Skoroszyce to 143,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,12% mieszkań posiada łazienkę, 79,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,04% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 024 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 328,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  328,40
  Opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,30 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,70 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Skoroszyce
  4,47
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Skoroszyce
  3,05
  woj. opolskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Skoroszyce
  0,68
  Opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 25 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Skoroszyce
  4,07
  woj. opolskie
  3,52
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 142 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Skoroszyce
  5,68
  Opolskie
  4,26
  Polska
  3,90
 • 23,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  23,12
  Województwo
  14,97
  Polska
  24,07
 • 3 588 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  143,5 m2
  Województwo
  105,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Skoroszyce
  0,58 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,49%
  Opolskie
  98,31%
  Cały kraj
  96,97%
 • 95,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  95,21%
  Województwo
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Skoroszyce
  90,12%
  woj. opolskie
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 79,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  79,89%
  woj. opolskie
  82,73%
  Cała Polska
  83,08%
 • 9,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  9,04%
  Województwo
  48,46%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Skoroszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Skoroszyce na 1000 mieszkańców pracuje 75osób . 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Skoroszyce wynosiło w 2021 roku 7,4% (9,1% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Skoroszyce wynosiło 5 053,60 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Skoroszyce 559 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 112 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -447.

  23,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Skoroszyce pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Skoroszyce
  75,0
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  257,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,1% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Skoroszyce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Skoroszyce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Skoroszyce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Skoroszyce
  5 054 PLN
  Województwo
  5 493 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Skoroszyce w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 559 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 112 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -447 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,6% Pozostałe
 • 46,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Skoroszyce w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 458 Pracujący ogółem
 • 270 Kobiety
 • 188 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Skoroszyce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  63,0
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  Województwo
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 124,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Skoroszyce
  124,1
  Opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Skoroszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Skoroszyce w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 526 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 391 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (29) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Skoroszyce najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (506) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,2% (180) podmiotów, a 62,7% (330) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Skoroszyce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 526 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 180 Przemysł i budownictwo
 • 330 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Skoroszyce w 2021 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Skoroszyce w 2021 roku
 • 391 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 506 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 506
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 526 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 526
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 391 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 124 Budownictwo
 • 124
 • 87 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 87
 • 43 Transport i gospodarka magazynowa
 • 43
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Skoroszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Skoroszyce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 114 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,44 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Skoroszyce wynosi 72,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Skoroszyce najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,04 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 10,02 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,02 (62%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Skoroszyce.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Skoroszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 114
 • 74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 74
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 62 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 62
 • 18,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  18,44
  woj. opolskie
  17,77
  Kraj
  21,51
 • 12,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Skoroszyce
  12,04
  Województwo
  10,23
  Kraj
  12,82
 • 4,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  Opolskie
  4,94
  Polska
  5,89
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,77
  Opolskie
  1,77
  Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,28
  Opolskie
  0,35
  Polska
  0,35
 • 10,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Skoroszyce
  10,02
  Opolskie
  8,68
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Skoroszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Opolskie
  70%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Skoroszyce
  71%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  64%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Skoroszyce
  62%
  Województwo
  66%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  95%
  woj. opolskie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Skoroszyce
  55%
  woj. opolskie
  49%
  Kraj
  53%

Gmina Skoroszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Skoroszyce wyniosła w 2021 roku 30,5 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Skoroszyce - 35.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Skoroszyce wyniosła w 2021 roku 34,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.5%). W budżecie gminy Skoroszyce wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 724 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Skoroszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  2,5 tys(100%)

  17,6 mln

  2,8 tys(100%)

  19,3 mln

  3,1 tys(100%)

  21,9 mln

  3,5 tys(100%)

  29,7 mln

  4,8 tys(100%)

  28,0 mln

  4,5 tys(100%)

  31,3 mln

  5,1 tys(100%)

  30,5 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  1,2 tys(48%)

  7,4 mln

  1,2 tys(41.9%)

  7,6 mln

  1,2 tys(39.1%)

  7,4 mln

  1,2 tys(33.9%)

  9,7 mln

  1,5 tys(32.5%)

  8,9 mln

  1,4 tys(31.7%)

  10,6 mln

  1,7 tys(33.8%)

  10,9 mln

  1,8 tys(35.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  343(14%)

  2,6 mln

  412(14.8%)

  2,1 mln

  329(10.6%)

  2,4 mln

  381(10.8%)

  2,7 mln

  437(9.2%)

  3,1 mln

  494(10.9%)

  3,0 mln

  480(9.4%)

  3,2 mln

  519(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  934,9 tys

  147(6%)

  1,1 mln

  173(6.2%)

  1,1 mln

  173(5.6%)

  1,2 mln

  191(5.4%)

  1,1 mln

  171(3.6%)

  1,8 mln

  293(6.5%)

  1,1 mln

  178(3.5%)

  2,3 mln

  382(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  139,6 tys

  22,0(0.9%)

  561,9 tys

  89,4(3.2%)

  496,0 tys

  79,4(2.6%)

  2,0 mln

  318(9%)

  3,8 mln

  612(12.8%)

  1,5 mln

  244(5.4%)

  4,6 mln

  749(14.7%)

  1,4 mln

  236(4.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  254,5 tys

  40,1(1.6%)

  220,0 tys

  35,0(1.3%)

  189,7 tys

  30,3(1%)

  250,2 tys

  40,2(1.1%)

  275,6 tys

  44,2(0.9%)

  1,2 mln

  195(4.3%)

  1,0 mln

  164(3.2%)

  1,3 mln

  213(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  695,0 tys

  110(4.5%)

  2,0 mln

  320(11.4%)

  1,2 mln

  185(6%)

  773,9 tys

  124(3.5%)

  4,0 mln

  635(13.3%)

  2,4 mln

  386(8.5%)

  1,1 mln

  172(3.4%)

  847,0 tys

  138(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  449(18.3%)

  2,7 mln

  423(15.2%)

  5,9 mln

  936(30.3%)

  761,3 tys

  122(3.5%)

  678,3 tys

  109(2.3%)

  674,3 tys

  109(2.4%)

  664,1 tys

  108(2.1%)

  818,6 tys

  133(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  348,0 tys

  54,9(2.2%)

  345,3 tys

  54,9(2%)

  337,6 tys

  54,0(1.7%)

  383,5 tys

  61,6(1.7%)

  898,8 tys

  144(3%)

  632,8 tys

  102(2.3%)

  423,6 tys

  68,7(1.4%)

  599,3 tys

  97,6(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  280,6 tys

  44,3(1.8%)

  299,5 tys

  47,6(1.7%)

  293,8 tys

  47,0(1.5%)

  312,2 tys

  50,1(1.4%)

  320,8 tys

  51,5(1.1%)

  346,8 tys

  55,9(1.2%)

  307,9 tys

  50,0(1%)

  358,8 tys

  58,4(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,3 tys

  16,8(0.7%)

  119,7 tys

  19,0(0.7%)

  134,9 tys

  21,6(0.7%)

  120,9 tys

  19,4(0.6%)

  113,6 tys

  18,2(0.4%)

  265,6 tys

  42,8(0.9%)

  191,3 tys

  31,0(0.6%)

  231,3 tys

  37,7(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,4 tys

  16,8(0.7%)

  85,8 tys

  13,6(0.5%)

  88,6 tys

  14,2(0.5%)

  72,0 tys

  11,6(0.3%)

  70,7 tys

  11,3(0.2%)

  121,7 tys

  19,6(0.4%)

  171,8 tys

  27,9(0.5%)

  142,1 tys

  23,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  76,8 tys

  12,1(0.5%)

  121,5 tys

  19,3(0.7%)

  78,1 tys

  12,5(0.4%)

  62,2 tys

  10,0(0.3%)

  114,6 tys

  18,4(0.4%)

  87,2 tys

  14,1(0.3%)

  55,1 tys

  8,9(0.2%)

  99,2 tys

  16,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,8 tys

  3,1(0.1%)

  15,5 tys

  2,5(0.1%)

  13,0 tys

  2,1(0.1%)

  48,4 tys

  7,8(0.2%)

  16,2 tys

  2,6(0.1%)

  9,3 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  5,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  56,0 tys

  8,8(0.4%)

  20,7 tys

  3,3(0.1%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  26,8 tys

  4,3(0.1%)

  16,7 tys

  2,7(0.1%)

  18,4 tys

  3,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,5 tys

  8,6(0.3%)

  64,8 tys

  10,3(0.4%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  67,6 tys

  10,8(0.2%)

  62,3 tys

  10,0(0.2%)

  55,4 tys

  9,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  941

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  898

  0,1(0%)

  624

  0,1(0%)

  757

  0,1(0%)

  822

  0,1(0%)

  955

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  457

  0,1(0%)

  930

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Skoroszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Skoroszyce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,9 mln

  2,7 tys(100%)

  18,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,5 mln

  3,3 tys(100%)

  22,5 mln

  3,6 tys(100%)

  25,9 mln

  4,2 tys(100%)

  32,1 mln

  5,2 tys(100%)

  32,8 mln

  5,3 tys(100%)

  34,7 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,6 mln

  882(33.2%)

  6,4 mln

  1,0 tys(34.5%)

  6,6 mln

  1,1 tys(32.4%)

  6,8 mln

  1,1 tys(30%)

  7,9 mln

  1,3 tys(30.5%)

  9,1 mln

  1,5 tys(28.4%)

  13,3 mln

  2,2 tys(40.6%)

  11,3 mln

  1,8 tys(32.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  987(37.1%)

  6,5 mln

  1,0 tys(34.5%)

  6,5 mln

  1,0 tys(31.5%)

  6,5 mln

  1,1 tys(29.1%)

  6,9 mln

  1,1 tys(26.7%)

  7,3 mln

  1,2 tys(22.8%)

  8,0 mln

  1,3 tys(24.3%)

  8,3 mln

  1,4 tys(24%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 tys

  1,2(0%)

  199,4 tys

  31,7(1.1%)

  10,1 tys

  1,6(0%)

  610,6 tys

  98,0(2.7%)

  858,1 tys

  138(3.3%)

  3,7 mln

  596(11.5%)

  53,8 tys

  8,7(0.2%)

  2,3 mln

  369(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  711,2 tys

  112(4.2%)

  738,2 tys

  117(3.9%)

  661,1 tys

  106(3.2%)

  663,7 tys

  107(2.9%)

  630,9 tys

  101(2.4%)

  742,2 tys

  120(2.3%)

  916,7 tys

  149(2.8%)

  1,5 mln

  244(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  563,4 tys

  88,9(3.3%)

  452,1 tys

  71,9(2.4%)

  356,2 tys

  57,0(1.7%)

  520,1 tys

  83,5(2.3%)

  2,1 mln

  335(8.1%)

  892,0 tys

  144(2.8%)

  919,5 tys

  149(2.8%)

  1,5 mln

  238(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  616,6 tys

  97,2(3.7%)

  1,4 mln

  227(7.6%)

  642,2 tys

  103(3.1%)

  648,8 tys

  104(2.9%)

  800,3 tys

  128(3.1%)

  2,7 mln

  428(8.3%)

  734,3 tys

  119(2.2%)

  975,8 tys

  159(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  344(12.9%)

  2,1 mln

  332(11.1%)

  5,3 mln

  846(25.8%)

  302,1 tys

  48,5(1.3%)

  307,2 tys

  49,3(1.2%)

  338,2 tys

  54,6(1.1%)

  302,7 tys

  49,1(0.9%)

  406,8 tys

  66,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  264,7 tys

  41,7(1.6%)

  213,9 tys

  34,0(1.1%)

  218,2 tys

  34,9(1.1%)

  210,2 tys

  33,8(0.9%)

  194,6 tys

  31,2(0.8%)

  212,0 tys

  34,2(0.7%)

  176,2 tys

  28,6(0.5%)

  198,2 tys

  32,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  102,5 tys

  16,2(0.6%)

  101,8 tys

  16,2(0.5%)

  106,5 tys

  17,0(0.5%)

  106,1 tys

  17,0(0.5%)

  114,1 tys

  18,3(0.4%)

  113,0 tys

  18,2(0.4%)

  112,3 tys

  18,2(0.3%)

  155,8 tys

  25,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  114,2 tys

  18,0(0.7%)

  83,1 tys

  13,2(0.4%)

  71,7 tys

  11,5(0.3%)

  84,4 tys

  13,5(0.4%)

  193,3 tys

  31,0(0.7%)

  97,7 tys

  15,8(0.3%)

  85,5 tys

  13,9(0.3%)

  113,7 tys

  18,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  52,4 tys

  8,3(0.3%)

  60,9 tys

  9,7(0.3%)

  45,1 tys

  7,2(0.2%)

  44,9 tys

  7,2(0.2%)

  40,2 tys

  6,5(0.2%)

  33,8 tys

  5,4(0.1%)

  21,8 tys

  3,5(0.1%)

  19,3 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  334,4 tys

  52,7(2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  5,5 tys

  0,9(0%)

  55,2 tys

  8,9(0.2%)

  202,0 tys

  32,8(0.6%)

  17,5 tys

  2,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  16,2 tys

  2,6(0.1%)

  6,2 tys

  1,0(0%)

  7,2 tys

  1,2(0%)

  8,9 tys

  1,4(0%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,0 tys

  1,9(0.1%)

  368,1 tys

  58,5(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  42,6 tys

  6,9(0.1%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,5 tys

  8,6(0.3%)

  64,8 tys

  10,3(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  67,6 tys

  10,8(0.3%)

  62,3 tys

  10,0(0.2%)

  55,4 tys

  9,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  457

  0,1(0%)

  930

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Skoroszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 381 mieszkańców gminy Skoroszyce jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 663 kobiet oraz 718 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców gminy Skoroszyce, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Skoroszyce mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Skoroszyce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w gminie Skoroszyce mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 194 dzieci (87 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Skoroszyce mieściły się 3 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (64 dziewczynki oraz 93 chłopców). Dostępne były 153 miejsca.

  15,9% mieszkańców gminy Skoroszyce w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 830 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 443 uczniów (209 kobiet oraz 234 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Skoroszyce placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 436 uczniów (209 kobiet oraz 227 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców gminy Skoroszyce w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Skoroszyce
  18,6%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,4%
  Opolskie
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Skoroszyce
  3,6%
  Opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Skoroszyce
  21,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Skoroszyce
  25,8%
  Opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,9%
  Opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Skoroszyce
  12,3%
  Województwo
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Skoroszyce
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 830 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  830,0
  Województwo
  919,0
  Polska
  896,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Skoroszyce
  0,76
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 223 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Skoroszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 194 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 37 3 lata
 • 37
 • 51 4 lata
 • 51
 • 49 5 lata
 • 49
 • 52 6 lat
 • 52
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 22 4 lata
 • 22
 • 23 5 lata
 • 23
 • 22 6 lat
 • 22
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 29 4 lata
 • 29
 • 26 5 lata
 • 26
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Skoroszyce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Skoroszyce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Chróścinie
  Publiczne
  77 435-11-93
  77 435-11-93
  ul. SZKOLNA 3
  48-319 Chróścina
  370-
  PRZEDSZKOLE W SKOROSZYCACH (KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ)
  Publiczne
  77 431-80-18
  ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 16
  48-320 Skoroszyce
  368-
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole w Sidzinie
  Publiczne
  77 431-81-07
  ul. RADZIECHOWSKA 38
  48-320 Sidzina
  240-
 • Szkoły podstawowe w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Skoroszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 443 Uczniowie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Skoroszyce
  16,4
  woj. opolskie
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Skoroszyce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Skoroszyce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOROSZYCACH (KOMISJA EDUKACJI NARODOWE)
  Publiczna
  77 431-80-26
  77 431-80-26
  ul. BRATERSTWA BRONI 9
  48-320 Skoroszyce
  7161-
  Szkoła Podstawowa im. Arki Bożka w Chróścinie (ARKA BOŻEK)
  Publiczna
  77 435-11-93
  77 435-11-93
  ul. SZKOLNA 3
  48-319 Chróścina
  691-
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Sidzinie
  Publiczna
  77 431-81-04
  77 431-81-04
  ul. RADZIECHOWSKA 3
  48-320 Sidzina
  686-
  Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Makowicach
  Publiczna
  77 431-80-94
  77 431-80-94
  Makowice 61
  48-320 Makowice
  45014
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Skoroszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Skoroszyce - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Skoroszyce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 1 470)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 460)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 241)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 346)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 173)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 95)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 4 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)


 • Biblioteki publiczne w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Skoroszyce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 6 280 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 7 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Skoroszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Skoroszyce działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 130 członków. Zarejestrowano 132 ćwiczących (mężczyźni: 132, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Skoroszyce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Skoroszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Skoroszyce i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Skoroszyce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Skoroszyce znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Skoroszyce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Skoroszyce w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 48,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  48,8
  woj. opolskie
  55,4
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Skoroszyce
  0,0
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  5,9
 • 48,84 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Skoroszyce
  48,8
  woj. opolskie
  61,2
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Skoroszyce
  0,0
  Województwo
  15,1
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Skoroszyce
  100,0
  Opolskie
  110,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Skoroszyce w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 356,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  356,2 km
  Opolskie
  618,7 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,0 km
  Województwo
  6,0 km
  Cały kraj
  4,9 km