Gmina Pakosławice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Pakosławice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pakosławice to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Gmina Pakosławice ma 3 464 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,0% powierzchni powiatu.
 • 3 464 Liczba mieszkańców
 • 74,1 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Adam Piotr Raczyński Wójt gminy
Gmina Pakosławice na mapie
Identyfikatory
 • 17.314650.5442 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1607082
Herb gminy Pakosławice
Gmina Pakosławice herb

Gmina Pakosławice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-314Poczta Pakoslawice, ul. Pakosławice 56

Gmina Pakosławice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pakosławice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Pakosławice
(77) 435-76-14
(77) 435-76-14
Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa

Gmina Pakosławice - Wsie należące do gminy

Gmina Pakosławice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Pakosławice ma 3 464 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pakosławice zawarli w 2020 roku 18 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Pakosławice jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pakosławice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,16 na 1000 mieszkańców gminy Pakosławice. W 2020 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 59,4% dziewczynek i 40,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,9% zgonów w gminie Pakosławice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w gminie Pakosławice były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pakosławice przypada 12.35 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pakosławice 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  65,6% mieszkańców gminy Pakosławice jest w wieku produkcyjnym, 14,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 464 Liczba mieszkańców
 • 1 731 Kobiety
 • 1 733 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pakosławice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pakosławice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pakosławice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Pakosławice
  42,3 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pakosławice, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Pakosławice
  28,8%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,0%
  Opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Pakosławice
  10,0%
  Opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Pakosławice
  5,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • gm. Pakosławice
  2,0%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pakosławice w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Pakosławice
  5,2
  Opolskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Pakosławice
  1,1
  Opolskie
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pakosławice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,2
  Województwo
  -4,9
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pakosławice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pakosławice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pakosławice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pakosławice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,4%
  40,6%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Pakosławice
  9,2
  woj. opolskie
  8,1
  Cały kraj
  9,3
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,2
  woj. opolskie
  35,4
  Kraj
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 314 g
  woj. opolskie
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 277 Waga 3500g - 3999g
 • 277
 • 398 Waga 3000g - 3499g
 • 398
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Pakosławice
  1,08
  woj. opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  Opolskie
  0,59
  Kraj
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  woj. opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Pakosławice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,1%
  41,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,4
  woj. opolskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 190,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Pakosławice
  190,1
  Województwo
  159,9
  Cały kraj
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  46,9%
  Opolskie
  44,6%
  Polska
  39,4%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Pakosławice
  25,4%
  Opolskie
  26,4%
  Polska
  26,5%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Pakosławice
  4,8%
  Opolskie
  5,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Kraj
  70,4
 • 308,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Pakosławice
  308,7
  woj. opolskie
  286,9
  Cała Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  260,1
  Polska
  261,3
 • 569,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 553,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  569,7
  Województwo
  485,0
  Cała Polska
  421,0
 • 100,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 155,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Pakosławice
  100,6
  woj. opolskie
  72,1
  Polska
  69,5
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,7
  Opolskie
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  woj. opolskie
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,4%
  woj. opolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pakosławice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pakosławice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pakosławice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Pakosławice oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pakosławice to 986 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 282 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pakosławice to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Pakosławice to 142,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,77% mieszkań posiada łazienkę, 79,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 986 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 282,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  282,00
  woj. opolskie
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  92,10 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Pakosławice
  26,00 m2
  woj. opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,55
  woj. opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 3,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Pakosławice
  3,55
  Opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Opolskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Pakosławice
  1,72
  Opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Pakosławice
  5,67
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,77
 • 9,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Pakosławice
  9,73
  Województwo
  12,30
  Kraj
  21,77
 • 853 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  142,2 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Pakosławice
  0,24 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,16%
  woj. opolskie
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 95,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  95,44%
  Opolskie
  97,06%
  Kraj
  94,01%
 • 90,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,77%
  woj. opolskie
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 79,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  79,92%
  Opolskie
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. opolskie
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Pakosławice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Pakosławice na 1000 mieszkańców pracuje 64osób . 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pakosławice wynosiło w 2020 roku 10,0% (11,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pakosławice wynosiło 4 637,57 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pakosławice 361 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -259.

  23,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pakosławice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  64,0
  Województwo
  219,0
  Polska
  252,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,6% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • gm. Pakosławice
  10,0%
  Województwo
  6,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pakosławice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pakosławice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pakosławice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 638 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 638 PLN
  woj. opolskie
  5 079 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pakosławice w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 361 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -259 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,5% Pozostałe
 • 45,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pakosławice w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 223 Pracujący ogółem
 • 105 Kobiety
 • 118 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pakosławice w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,6% W wieku produkcyjnym
 • 59,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pakosławice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  52,4
  Opolskie
  64,5
  Polska
  68,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Pakosławice
  30,9
  Województwo
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 143,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  143,8
  Województwo
  144,8
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pakosławice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Pakosławice w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 350 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 255 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (16) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pakosławice najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (335) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,9% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,0% (112) podmiotów, a 61,1% (214) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pakosławice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.6%) oraz Budownictwo (25.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 350 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 Przemysł i budownictwo
 • 214 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pakosławice w 2020 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pakosławice w 2020 roku
 • 255 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 335 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 335
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 350 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 350
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 255 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pakosławice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Pakosławice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 69 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pakosławice wynosi 77,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pakosławice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,19 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 10,78 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,42 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,25 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pakosławice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 69
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 19,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pakosławice
  19,53
  Opolskie
  16,02
  Kraj
  19,96
 • 15,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pakosławice
  15,19
  Opolskie
  11,09
  Polska
  12,25
 • 2,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pakosławice
  2,25
  woj. opolskie
  2,63
  Polska
  5,17
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Pakosławice
  1,42
  woj. opolskie
  1,63
  Kraj
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,35
  woj. opolskie
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 10,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Pakosławice
  10,78
  woj. opolskie
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  73%
  Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  69%
  Kraj
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Pakosławice
  71%
  Opolskie
  69%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  90%
  Polska
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Pakosławice
  64%
  woj. opolskie
  52%
  Cała Polska
  54%

Gmina Pakosławice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pakosławice wyniosła w 2020 roku 16,5 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Pakosławice - 37.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 879,7 tys złotych, czyli 5,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pakosławice wyniosła w 2020 roku 17,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.3%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (4.5%). W budżecie gminy Pakosławice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 777 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,2 mln

  2,8 tys(100%)

  11,6 mln

  3,2 tys(100%)

  10,2 mln

  2,8 tys(100%)

  12,5 mln

  3,5 tys(100%)

  14,3 mln

  4,0 tys(100%)

  16,1 mln

  4,6 tys(100%)

  15,8 mln

  4,5 tys(100%)

  16,5 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,3 tys(45.6%)

  4,4 mln

  1,2 tys(37.9%)

  4,3 mln

  1,2 tys(42.1%)

  4,5 mln

  1,3 tys(36.1%)

  5,2 mln

  1,5 tys(36.7%)

  5,4 mln

  1,5 tys(33.4%)

  5,8 mln

  1,7 tys(36.7%)

  6,2 mln

  1,8 tys(37.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  494(17.8%)

  1,9 mln

  536(16.8%)

  2,0 mln

  554(19.4%)

  1,8 mln

  503(14.4%)

  1,8 mln

  509(12.6%)

  2,7 mln

  781(17%)

  2,1 mln

  601(13.3%)

  2,1 mln

  600(12.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  315,7 tys

  86,0(3.1%)

  496,0 tys

  136(4.3%)

  631,3 tys

  176(6.2%)

  861,3 tys

  241(6.9%)

  1,6 mln

  451(11.2%)

  1,6 mln

  459(10%)

  2,2 mln

  620(13.7%)

  1,8 mln

  511(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  546(19.6%)

  1,9 mln

  524(16.4%)

  1,8 mln

  495(17.3%)

  3,2 mln

  884(25.3%)

  853,0 tys

  241(6%)

  947,9 tys

  270(5.9%)

  853,3 tys

  244(5.4%)

  812,7 tys

  232(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  464,6 tys

  127(4.5%)

  1,8 mln

  506(15.9%)

  407,7 tys

  114(4%)

  534,7 tys

  150(4.3%)

  468,2 tys

  132(3.3%)

  510,5 tys

  145(3.2%)

  537,3 tys

  154(3.4%)

  525,0 tys

  150(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  326,1 tys

  88,8(3.2%)

  326,4 tys

  89,7(2.8%)

  308,7 tys

  86,2(3%)

  412,0 tys

  115(3.3%)

  433,6 tys

  122(3%)

  618,8 tys

  176(3.8%)

  370,4 tys

  106(2.3%)

  449,3 tys

  129(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,5 tys

  16,5(0.6%)

  65,5 tys

  18,0(0.6%)

  76,0 tys

  21,2(0.7%)

  644,3 tys

  180(5.2%)

  342,5 tys

  96,7(2.4%)

  320,4 tys

  91,2(2%)

  74,8 tys

  21,4(0.5%)

  216,4 tys

  61,9(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  67,1 tys

  18,3(0.7%)

  63,6 tys

  17,5(0.5%)

  121,9 tys

  34,0(1.2%)

  98,9 tys

  27,7(0.8%)

  326,1 tys

  92,1(2.3%)

  218,4 tys

  62,2(1.4%)

  119,9 tys

  34,3(0.8%)

  206,2 tys

  59,0(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  166,1 tys

  45,2(1.6%)

  210,4 tys

  57,8(1.8%)

  321,1 tys

  89,6(3.1%)

  255,3 tys

  71,4(2%)

  175,3 tys

  49,5(1.2%)

  744,8 tys

  212(4.6%)

  166,5 tys

  47,6(1.1%)

  168,3 tys

  48,1(1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  655

  0,2(0%)

  66,4 tys

  18,2(0.6%)

  58,7 tys

  16,4(0.6%)

  6,3 tys

  1,8(0.1%)

  769

  0,2(0%)

  66,0 tys

  18,8(0.4%)

  55,2 tys

  15,8(0.3%)

  53,9 tys

  15,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  32,1 tys

  8,7(0.3%)

  13,5 tys

  3,7(0.1%)

  28,4 tys

  7,9(0.3%)

  22,4 tys

  6,3(0.2%)

  35,9 tys

  10,1(0.3%)

  57,3 tys

  16,3(0.4%)

  73,9 tys

  21,1(0.5%)

  47,7 tys

  13,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  21,4 tys

  5,8(0.2%)

  23,6 tys

  6,5(0.2%)

  58,9 tys

  16,4(0.6%)

  39,0 tys

  10,9(0.3%)

  41,2 tys

  11,6(0.3%)

  42,9 tys

  12,2(0.3%)

  10,8 tys

  3,1(0.1%)

  39,2 tys

  11,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  171,0 tys

  46,6(1.7%)

  159,1 tys

  43,7(1.4%)

  107,7 tys

  30,1(1.1%)

  79,7 tys

  22,3(0.6%)

  60,6 tys

  17,1(0.4%)

  53,9 tys

  15,4(0.3%)

  32,0 tys

  9,1(0.2%)

  20,4 tys

  5,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,3 tys

  12,3(0.4%)

  43,0 tys

  11,8(0.4%)

  45,6 tys

  12,7(0.4%)

  42,6 tys

  11,9(0.3%)

  39,5 tys

  11,2(0.3%)

  38,1 tys

  10,9(0.2%)

  35,7 tys

  10,2(0.2%)

  13,8 tys

  3,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,4 tys

  1,8(0.1%)

  17,6 tys

  4,8(0.2%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  21,8 tys

  6,1(0.2%)

  7,7 tys

  2,2(0.1%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  11,1 tys

  3,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  984

  0,3(0%)

  700

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,3 tys

  7,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  35,9 tys

  9,8(0.4%)

  12,9 tys

  3,6(0.1%)

  6,6 tys

  1,8(0.1%)

  11,3 tys

  3,2(0.1%)

  8,1 tys

  2,3(0.1%)

  10,6 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pakosławice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pakosławice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,8 mln

  2,9 tys(100%)

  11,3 mln

  3,1 tys(100%)

  10,8 mln

  3,0 tys(100%)

  11,7 mln

  3,3 tys(100%)

  13,2 mln

  3,7 tys(100%)

  15,1 mln

  4,3 tys(100%)

  15,7 mln

  4,5 tys(100%)

  17,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  1,1 tys(38.4%)

  4,3 mln

  1,2 tys(37.9%)

  4,3 mln

  1,2 tys(39.5%)

  4,0 mln

  1,1 tys(34.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(35.5%)

  4,7 mln

  1,3 tys(31%)

  5,3 mln

  1,5 tys(33.6%)

  5,1 mln

  1,4 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  875(29.8%)

  2,9 mln

  810(26.2%)

  3,3 mln

  920(30.5%)

  3,2 mln

  897(27.3%)

  3,5 mln

  984(26.3%)

  4,4 mln

  1,3 tys(29.2%)

  4,2 mln

  1,2 tys(26.7%)

  5,0 mln

  1,4 tys(29.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  779,4 tys

  212(7.2%)

  767,9 tys

  211(6.8%)

  613,9 tys

  171(5.7%)

  485,5 tys

  136(4.1%)

  738,2 tys

  208(5.6%)

  675,8 tys

  192(4.5%)

  802,7 tys

  229(5.1%)

  763,9 tys

  219(4.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  138,4 tys

  37,7(1.3%)

  284,5 tys

  78,1(2.5%)

  293,4 tys

  81,9(2.7%)

  285,8 tys

  80,0(2.4%)

  310,9 tys

  87,8(2.3%)

  479,5 tys

  137(3.2%)

  730,3 tys

  209(4.7%)

  654,8 tys

  187(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  374,1 tys

  102(3.5%)

  973,3 tys

  267(8.6%)

  418,6 tys

  117(3.9%)

  415,7 tys

  116(3.5%)

  416,5 tys

  118(3.1%)

  418,8 tys

  119(2.8%)

  503,1 tys

  144(3.2%)

  501,0 tys

  143(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  32,8 tys

  8,9(0.3%)

  36,0 tys

  9,9(0.3%)

  104,5 tys

  29,2(1%)

  99,7 tys

  27,9(0.8%)

  30,4 tys

  8,6(0.2%)

  60,2 tys

  17,2(0.4%)

  37,3 tys

  10,7(0.2%)

  438,3 tys

  125(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  454(15.5%)

  1,6 mln

  440(14.2%)

  1,5 mln

  417(13.8%)

  2,9 mln

  803(24.5%)

  487,6 tys

  138(3.7%)

  487,8 tys

  139(3.2%)

  467,2 tys

  133(3%)

  406,7 tys

  116(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,3 tys

  0,9(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  158,9 tys

  44,4(1.4%)

  126,0 tys

  35,6(1%)

  146,0 tys

  41,6(1%)

  107,0 tys

  30,6(0.7%)

  150,0 tys

  42,9(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  113,6 tys

  30,9(1.1%)

  111,9 tys

  30,7(1%)

  86,5 tys

  24,2(0.8%)

  76,1 tys

  21,3(0.6%)

  69,2 tys

  19,5(0.5%)

  469,2 tys

  134(3.1%)

  57,1 tys

  16,3(0.4%)

  84,3 tys

  24,1(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  49,6

  0,0(0%)

  896

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  743

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  828

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  65,6 tys

  18,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  655

  0,2(0%)

  66,4 tys

  18,2(0.6%)

  58,7 tys

  16,4(0.5%)

  6,3 tys

  1,8(0.1%)

  769

  0,2(0%)

  66,0 tys

  18,8(0.4%)

  55,2 tys

  15,8(0.4%)

  53,9 tys

  15,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  138,5 tys

  37,7(1.3%)

  124,3 tys

  34,1(1.1%)

  86,8 tys

  24,2(0.8%)

  58,3 tys

  16,3(0.5%)

  40,9 tys

  11,5(0.3%)

  27,3 tys

  7,8(0.2%)

  15,2 tys

  4,3(0.1%)

  14,9 tys

  4,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,8 tys

  9,5(0.3%)

  11,5 tys

  3,2(0.1%)

  18,5 tys

  5,2(0.2%)

  6,9 tys

  1,9(0.1%)

  4,6 tys

  1,3(0%)

  4,9 tys

  1,4(0%)

  47,4 tys

  13,5(0.3%)

  13,2 tys

  3,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,0 tys

  5,7(0.2%)

  8,6 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  3,1(0.1%)

  7,2 tys

  2,0(0.1%)

  423,3 tys

  121(2.8%)

  8,1 tys

  2,3(0.1%)

  10,5 tys

  3,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,5 tys

  13,5(0.5%)

  45,9 tys

  12,6(0.4%)

  44,3 tys

  12,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  237

  0,1(0%)

  360

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  984

  0,3(0%)

  700

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,3 tys

  7,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  30,5 tys

  8,3(0.3%)

  11,0 tys

  3,0(0.1%)

  5,6 tys

  1,6(0.1%)

  10,5 tys

  2,9(0.1%)

  7,4 tys

  2,1(0.1%)

  9,8 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  540

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pakosławice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 692 mieszkańców gminy Pakosławice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 338 kobiet oraz 354 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców gminy Pakosławice, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Pakosławice mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pakosławice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  W roku 2018 w gminie Pakosławice mieściły się 3 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (52 dziewczynki oraz 68 chłopców). Dostępnych było 168 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Pakosławice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 54 dzieci (27 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  14,0% mieszkańców gminy Pakosławice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 081 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 228 uczniów (101 kobiet oraz 127 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Pakosławice placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 217 uczniów (111 kobiet oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 10,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,13.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców gminy Pakosławice w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 31,1% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Pakosławice
  12,6%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Pakosławice
  2,9%
  Województwo
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Pakosławice
  12,0%
  Województwo
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Pakosławice
  18,4%
  woj. opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Pakosławice
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Pakosławice
  20,0%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Pakosławice
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1081 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  1 081,0
  woj. opolskie
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Pakosławice
  0,51
  Opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 168 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Pakosławice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,3%
  56,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 29 4 lata
 • 29
 • 41 5 lata
 • 41
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 11 4 lata
 • 11
 • 17 5 lata
 • 17
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 18 4 lata
 • 18
 • 24 5 lata
 • 24
 • 14 6 lat
 • 14
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pakosławice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pakosławice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole we Frączkowie (-)
  Publiczne
  77 435-79-33
  77 435-79-33
  Goszowice 2
  48-314 Goszowice
  355-
  Zespół Szkół w Prusinowicach Przedszkole w Prusinowicach
  Publiczne
  77 435-91-33
  77 435-91-33
  ul. Szkolna 9
  48-314 Prusinowice
  240-
  Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach
  Niepubliczne
  77 433-60-44
  77 433-60-44
  Nowaki 45
  48-314 Nowaki
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Pakosławice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 228 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci 2016
 • 11 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  10,9
  woj. opolskie
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 23,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 30 niemiecki
 •  
 • 99,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Pakosławice
  99,13
  woj. opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 98,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Pakosławice
  98,70
  Województwo
  92,48
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pakosławice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pakosławice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pakosławice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pakosławice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Goszowicach (Jana Brzechwy)
  Publiczna
  77 435-76-07
  77 435-76-07
  Goszowice 5
  48-314 Goszowice
  680-
  Zespół Szkół w Prusinowicach Szkoła Podstawowa w Prusinowicach
  Publiczna
  77 435-91-33
  77 435-91-33
  ul. Szkolna 9
  48-314 Prusinowice
  673-
  Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Nowakach
  Publiczna
  77 433-60-44
  77 433-60-44
  Nowaki 45
  48-314 Nowaki
  3269
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pakosławice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pakosławice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pakosławice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pakosławice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Pakosławice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 22 255 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 838 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3


 • Kluby sportowe w gminie Pakosławice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pakosławice działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 116 członków. Zarejestrowano 94 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 17, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Pakosławice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pakosławice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pakosławice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Pakosławice odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Pakosławice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Pakosławice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Pakosławice w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 57,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Pakosławice
  57,2
  Opolskie
  50,0
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Opolskie
  6,7
  Cały kraj
  6,5
 • 57,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  57,2
  Opolskie
  55,1
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Pakosławice
  0,0
  Województwo
  13,3
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Pakosławice
  100,0
  woj. opolskie
  110,2
  Cały kraj
  112,4