Gmina Piątnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Piątnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Piątnica to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Gmina Piątnica ma 10 604 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 20,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 16,2% powierzchni powiatu.
 • 10 604 Liczba mieszkańców
 • 219,1 km² Powierzchnia
 • 49 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Artur Wierzbowski Wójt gminy
Gmina Piątnica na mapie
Identyfikatory
 • 22.095553.1952 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2007052
Herb gminy Piątnica
Gmina Piątnica herb
Flaga gminy Piątnica
Gmina Piątnica flaga

Gmina Piątnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-421Poczta Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 13

Gmina Piątnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Piątnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Piątnica
(86) 216-24-76
(86) 218-24-56
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża

Gmina Piątnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Piątnica ma 10 604 mieszkańców, z czego 48,8% stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Piątnica zawarli w 2021 roku 49 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Piątnica jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Piątnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,06 na 1000 mieszkańców gminy Piątnica. W 2021 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 59,5% dziewczynek i 40,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w gminie Piątnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,3% zgonów w gminie Piątnica były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Piątnica przypada 14.5 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 148 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 132 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Piątnica 16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,6% mieszkańców gminy Piątnica jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 604 Liczba mieszkańców
 • 5 177 Kobiety
 • 5 427 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Piątnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Piątnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Piątnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Piątnica
  40,2 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Piątnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Piątnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Piątnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Piątnica
  28,4%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,9%
  Podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Piątnica
  8,7%
  Podlaskie
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Piątnica
  4,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • gm. Piątnica
  0,7%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Piątnica w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Piątnica
  4,6
  Podlaskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Piątnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -49 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,1
  Województwo
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Piątnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Piątnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Piątnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Piątnica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 47 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,5%
  40,5%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Piątnica
  7,4
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,7
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Piątnica
  37,3
  woj. podlaskie
  37,9
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 413 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Piątnica
  3 413 g
  Województwo
  3 430 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. podlaskie
  1,28
  Cały kraj
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Piątnica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 154 Zgony
 • 73 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,5
  woj. podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Piątnica
  162,2
  Podlaskie
  165,4
  Polska
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,7
  Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Piątnica
  3,8
  Podlaskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  34,7%
  Podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 13,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  13,3%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Piątnica
  3,4%
  Województwo
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Polska
  74,4
 • 188,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Piątnica
  188,2
  woj. podlaskie
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Polska
  246,5
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  490,6
  Podlaskie
  515,8
  Polska
  475,8
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Piątnica
  55,0
  woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  44,5
  Podlaskie
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Piątnica
  0,0%
  Podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 148 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 73 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 132 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Piątnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Piątnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Piątnica oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Piątnica to 3 065 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 287 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Piątnica to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Piątnica to 155,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,43% mieszkań posiada łazienkę, 71,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 065 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 287,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  287,40
  woj. podlaskie
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 105,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  105,30 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Piątnica
  30,20 m2
  Podlaskie
  30,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,74
  woj. podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 3,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,48
  Podlaskie
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  woj. podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,15
  Podlaskie
  6,64
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 269 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Piątnica
  6,11
  Podlaskie
  3,93
  Cały kraj
  3,90
 • 25,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Piątnica
  25,37
  woj. podlaskie
  26,06
  Cały kraj
  24,07
 • 6 859 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 155,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Piątnica
  155,9 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,65 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Piątnica
  92,01%
  Województwo
  93,45%
  Kraj
  96,97%
 • 81,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Piątnica
  81,53%
  Podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 78,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Piątnica
  78,43%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Piątnica
  71,58%
  Województwo
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 4,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Piątnica
  4,57%
  Województwo
  32,87%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Piątnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Piątnica na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . 46,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Piątnica wynosiło w 2021 roku 3,7% (4,6% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Piątnica wynosiło 5 432,47 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Piątnica 352 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 581 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 229.

  66,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Piątnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Piątnica
  171,0
  Podlaskie
  206,0
  Polska
  257,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,6% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Gmina
  3,7%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Piątnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Piątnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Piątnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 432 PLN
  woj. podlaskie
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Piątnica w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 352 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 581 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 229 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,6% Pozostałe
 • 16,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Piątnica w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 810 Pracujący ogółem
 • 839 Kobiety
 • 971 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Piątnica w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,8
  Województwo
  66,2
  Polska
  69,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Piątnica
  29,8
  woj. podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 99,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Piątnica
  99,0
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Piątnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Piątnica w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 851 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 698 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 85 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (85) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (47) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (103) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Piątnica najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (819) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,2% (291) podmiotów, a 63,5% (540) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Piątnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.7%) oraz Budownictwo (25.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 851 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 291 Przemysł i budownictwo
 • 540 Pozostała działalność
 • 85 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Piątnica w 2021 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w gminie Piątnica w 2021 roku
 • 698 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 819 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 819
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 850 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 850
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 698 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 200 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 200
 • 180 Budownictwo
 • 180
 • 80 Przetwórstwo przemysłowe
 • 80
 • 46 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 46
 • 37 Transport i gospodarka magazynowa
 • 37
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Piątnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Piątnica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Piątnica wynosi 77,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Piątnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,49 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 2,92 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,92 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,87 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Piątnica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Piątnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 9,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,99
  woj. podlaskie
  15,33
  Cały kraj
  21,51
 • 5,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Piątnica
  5,49
  Województwo
  8,50
  Cała Polska
  12,82
 • 0,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,87
  Podlaskie
  3,88
  Cały kraj
  5,89
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Piątnica
  2,92
  Podlaskie
  2,20
  Cała Polska
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 2,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Piątnica
  2,92
  woj. podlaskie
  6,55
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Piątnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Piątnica
  77%
  Podlaskie
  77%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  65%
  Podlaskie
  73%
  Cała Polska
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  Podlaskie
  68%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Piątnica
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  woj. podlaskie
  54%
  Polska
  53%

Gmina Piątnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Piątnica wyniosła w 2021 roku 57,0 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Piątnica - 35.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Piątnica wyniosła w 2021 roku 61,0 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.7%). W budżecie gminy Piątnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 604 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Piątnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  2,7 tys(100%)

  30,8 mln

  2,9 tys(100%)

  38,0 mln

  3,5 tys(100%)

  42,0 mln

  3,9 tys(100%)

  50,9 mln

  4,8 tys(100%)

  51,6 mln

  4,8 tys(100%)

  57,8 mln

  5,4 tys(100%)

  57,0 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,8 mln

  1,3 tys(47.5%)

  14,4 mln

  1,3 tys(46.6%)

  16,0 mln

  1,5 tys(42.1%)

  15,8 mln

  1,5 tys(37.6%)

  15,9 mln

  1,5 tys(31.3%)

  16,8 mln

  1,6 tys(32.6%)

  18,5 mln

  1,7 tys(32.1%)

  20,4 mln

  1,9 tys(35.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  257(9.5%)

  3,2 mln

  300(10.4%)

  3,7 mln

  349(9.8%)

  4,0 mln

  374(9.5%)

  4,8 mln

  447(9.4%)

  4,9 mln

  461(9.6%)

  4,9 mln

  458(8.5%)

  5,7 mln

  541(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  273(10.1%)

  2,9 mln

  270(9.4%)

  1,9 mln

  173(4.9%)

  3,6 mln

  339(8.6%)

  5,0 mln

  468(9.8%)

  4,7 mln

  442(9.2%)

  9,8 mln

  914(16.9%)

  4,4 mln

  411(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  979,9 tys

  91,4(3.4%)

  1,0 mln

  95,7(3.3%)

  1,4 mln

  130(3.7%)

  1,2 mln

  110(2.8%)

  1,4 mln

  130(2.7%)

  1,9 mln

  179(3.7%)

  2,4 mln

  226(4.2%)

  3,0 mln

  280(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  469,5 tys

  43,8(1.6%)

  525,0 tys

  49,0(1.7%)

  560,2 tys

  52,4(1.5%)

  668,6 tys

  62,6(1.6%)

  1,3 mln

  121(2.5%)

  881,5 tys

  82,4(1.7%)

  1,1 mln

  105(1.9%)

  2,0 mln

  186(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  415(15.3%)

  5,0 mln

  463(16.1%)

  11,6 mln

  1,1 tys(30.4%)

  1,7 mln

  158(4%)

  2,0 mln

  188(4%)

  1,6 mln

  151(3.1%)

  1,7 mln

  156(2.9%)

  1,9 mln

  178(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  900,4 tys

  84,0(3.1%)

  1,9 mln

  181(6.3%)

  1,0 mln

  95,0(2.7%)

  956,0 tys

  89,4(2.3%)

  5,8 mln

  548(11.5%)

  4,6 mln

  434(9%)

  1,5 mln

  142(2.6%)

  1,5 mln

  142(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  221,7 tys

  20,7(0.8%)

  52,1 tys

  4,9(0.2%)

  150,1 tys

  14,0(0.4%)

  115,2 tys

  10,8(0.3%)

  136,0 tys

  12,7(0.3%)

  334,3 tys

  31,2(0.6%)

  522,5 tys

  49,0(0.9%)

  1,5 mln

  140(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  525,8 tys

  49,0(1.8%)

  457,6 tys

  42,7(1.5%)

  606,4 tys

  56,7(1.6%)

  648,7 tys

  60,7(1.5%)

  695,2 tys

  65,2(1.4%)

  860,6 tys

  80,4(1.7%)

  960,6 tys

  90,1(1.7%)

  912,8 tys

  86,1(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  854,6 tys

  79,7(2.9%)

  661,5 tys

  61,7(2.1%)

  720,3 tys

  67,4(1.9%)

  1,0 mln

  93,7(2.4%)

  1,1 mln

  98,5(2.1%)

  631,6 tys

  59,0(1.2%)

  829,6 tys

  77,8(1.4%)

  531,4 tys

  50,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  121,8 tys

  11,4(0.4%)

  132,9 tys

  12,4(0.4%)

  132,9 tys

  12,4(0.3%)

  122,3 tys

  11,4(0.3%)

  141,8 tys

  13,3(0.3%)

  139,3 tys

  13,0(0.3%)

  109,6 tys

  10,3(0.2%)

  196,4 tys

  18,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,4 tys

  1,1(0%)

  164,8 tys

  15,4(0.5%)

  108,8 tys

  10,2(0.3%)

  204,7 tys

  19,1(0.5%)

  336,2 tys

  31,5(0.7%)

  386,4 tys

  36,1(0.7%)

  212,7 tys

  19,9(0.4%)

  138,8 tys

  13,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,1 tys

  6,2(0.2%)

  69,1 tys

  6,4(0.2%)

  55,0 tys

  5,1(0.1%)

  66,0 tys

  6,2(0.2%)

  148,1 tys

  13,9(0.3%)

  69,9 tys

  6,5(0.1%)

  104,2 tys

  9,8(0.2%)

  94,6 tys

  8,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  169,6 tys

  15,8(0.6%)

  110,5 tys

  10,3(0.4%)

  81,7 tys

  7,6(0.2%)

  64,7 tys

  6,1(0.2%)

  46,1 tys

  4,3(0.1%)

  141,3 tys

  13,2(0.3%)

  72,1 tys

  6,8(0.1%)

  55,4 tys

  5,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  566,3 tys

  52,8(1.9%)

  83,3 tys

  7,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,7(0%)

  111,9 tys

  10,5(0.2%)

  61,7 tys

  5,8(0.1%)

  47,8 tys

  4,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  8,2(0.3%)

  85,5 tys

  8,0(0.3%)

  30,1 tys

  2,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  124,6 tys

  11,7(0.2%)

  86,7 tys

  8,1(0.2%)

  78,9 tys

  7,4(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,9(0%)

  78,4 tys

  7,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  177,6 tys

  16,6(0.6%)

  105,9 tys

  9,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Piątnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Piątnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,5 mln

  2,7 tys(100%)

  33,3 mln

  3,1 tys(100%)

  39,1 mln

  3,7 tys(100%)

  41,5 mln

  3,9 tys(100%)

  47,5 mln

  4,4 tys(100%)

  54,7 mln

  5,1 tys(100%)

  54,9 mln

  5,1 tys(100%)

  61,0 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  1,3 tys(46%)

  14,6 mln

  1,4 tys(43.9%)

  14,9 mln

  1,4 tys(38.2%)

  15,0 mln

  1,4 tys(36.2%)

  16,3 mln

  1,5 tys(34.3%)

  17,1 mln

  1,6 tys(31.3%)

  19,3 mln

  1,8 tys(35.2%)

  24,3 mln

  2,3 tys(39.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  874(31.8%)

  9,5 mln

  890(28.6%)

  9,9 mln

  925(25.3%)

  10,4 mln

  974(25.1%)

  11,7 mln

  1,1 tys(24.6%)

  12,1 mln

  1,1 tys(22.1%)

  12,6 mln

  1,2 tys(23%)

  14,4 mln

  1,4 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  112,4 tys

  10,5(0.4%)

  2,1 mln

  195(6.3%)

  722,4 tys

  67,6(1.8%)

  776,3 tys

  72,6(1.9%)

  1,0 mln

  94,9(2.1%)

  1,3 mln

  124(2.4%)

  1,8 mln

  171(3.3%)

  2,3 mln

  212(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  838,7 tys

  78,2(2.8%)

  1,1 mln

  98,7(3.2%)

  1,1 mln

  99,1(2.7%)

  1,2 mln

  109(2.8%)

  1,2 mln

  111(2.5%)

  1,1 mln

  103(2%)

  1,7 mln

  157(3.1%)

  2,2 mln

  210(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  782,7 tys

  73,0(2.7%)

  1,4 mln

  131(4.2%)

  953,3 tys

  89,2(2.4%)

  871,4 tys

  81,5(2.1%)

  3,7 mln

  348(7.8%)

  2,6 mln

  247(4.8%)

  2,0 mln

  186(3.6%)

  1,3 mln

  119(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  331(12%)

  3,9 mln

  366(11.8%)

  10,5 mln

  983(26.9%)

  676,1 tys

  63,3(1.6%)

  609,0 tys

  57,1(1.3%)

  791,5 tys

  74,0(1.4%)

  576,5 tys

  54,1(1.1%)

  540,8 tys

  51,0(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,5 tys

  5,6(0.2%)

  47,2 tys

  4,4(0.1%)

  350,0 tys

  32,7(0.9%)

  192,9 tys

  18,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,4 tys

  10,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  530,2 tys

  50,0(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  6,9(0.2%)

  146,0 tys

  13,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,6 tys

  20,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,0 tys

  10,9(0.4%)

  112,9 tys

  10,5(0.3%)

  132,0 tys

  12,3(0.3%)

  76,2 tys

  7,1(0.2%)

  166,8 tys

  15,6(0.4%)

  143,5 tys

  13,4(0.3%)

  199,8 tys

  18,7(0.4%)

  145,7 tys

  13,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,1 tys

  12,3(0.4%)

  99,4 tys

  9,3(0.3%)

  134,1 tys

  12,5(0.3%)

  125,5 tys

  11,7(0.3%)

  163,4 tys

  15,3(0.3%)

  149,5 tys

  14,0(0.3%)

  164,5 tys

  15,4(0.3%)

  124,8 tys

  11,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  131,3 tys

  12,2(0.4%)

  72,4 tys

  6,8(0.2%)

  198,3 tys

  18,5(0.5%)

  179,2 tys

  16,8(0.4%)

  314,0 tys

  29,4(0.7%)

  214,0 tys

  20,0(0.4%)

  114,9 tys

  10,8(0.2%)

  124,3 tys

  11,7(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 tys

  0,4(0%)

  9,4 tys

  0,9(0%)

  143,0 tys

  13,4(0.4%)

  103,5 tys

  9,7(0.2%)

  68,0 tys

  6,4(0.1%)

  5,5 mln

  512(10%)

  1,3 mln

  124(2.4%)

  68,8 tys

  6,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  575,9 tys

  53,7(2%)

  51,6 tys

  4,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,7(0%)

  116,4 tys

  10,9(0.2%)

  57,1 tys

  5,4(0.1%)

  55,2 tys

  5,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  4,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  150,7 tys

  14,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  148,5 tys

  13,9(0.3%)

  39,9 tys

  3,7(0.1%)

  38,4 tys

  3,6(0.1%)

  20,6 tys

  1,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  2,4(0%)

  16,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,7 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  8,2(0.3%)

  85,5 tys

  8,0(0.3%)

  30,1 tys

  2,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  124,6 tys

  11,7(0.3%)

  86,7 tys

  8,1(0.2%)

  78,9 tys

  7,4(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  211,8 tys

  19,8(0.6%)

  29,3 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Piątnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 660 mieszkańców gminy Piątnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 208 kobiet oraz 1 452 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Piątnica, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Piątnica mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Piątnica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  W roku 2021 w gminie Piątnica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 232 dzieci (107 dziewczynek oraz 125 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Piątnica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (49 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Piątnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 3,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 72 oddziałach uczyło się 834 uczniów (391 kobiet oraz 443 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Piątnica placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 44 oddziałach uczyło się 737 uczniów (357 kobiet oraz 380 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,6 uczniów.

  W gminie Piątnica znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 37 uczniów (0 kobiet oraz 37 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,2% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 23,5% wśród chłopaków). 18,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców gminy Piątnica w wieku potencjalnej nauki (26,3% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Piątnica
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina Piątnica
  1,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Piątnica
  9,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  19,5%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Piątnica
  3,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Piątnica
  4,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Piątnica
  835,0
  Województwo
  895,0
  Cały kraj
  896,0
 • 3,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  3,15
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Piątnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 232 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 125 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 56 3 lata
 • 56
 • 63 4 lata
 • 63
 • 45 5 lata
 • 45
 • 63 6 lat
 • 63
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 26 4 lata
 • 26
 • 22 5 lata
 • 22
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 37 4 lata
 • 37
 • 23 5 lata
 • 23
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 145 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 21,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Piątnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Piątnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Piątnicy
  Publiczne
  86 219-13-69
  86 216-26-85
  ul. Szkolna 29
  18-421 Piątnica Poduchowna
  8169-
 • Szkoły podstawowe w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Piątnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 72 Oddziały
 • 834 Uczniowie
 • 391 Kobiety
  (uczniowie)
 • 443 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 106 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Piątnica
  11,6
  Podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 89,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Piątnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Piątnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr. Wł.Raginisa w Piątnicy (mjr Wł.Raginis)
  Publiczna
  86 216-26-85
  86 216-26-85
  ul. Szkolna 31
  18-421 Piątnica Poduchowna
  16348-
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  86 219-13-28
  Jeziorko 42
  18-421 Jeziorko
  69010
  Szkoła Podstawowa w Drozdowie
  Publiczna
  86 219-20-22
  86 219-20-22
  ul. Główna 15
  18-421 Drozdowo
  58211
  Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
  Publiczna
  86 219-18-77
  86 219-18-77
  ul. Kisielnica 1
  18-421 Kisielnica
  57411
  Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
  Publiczna
  86 219-17-28
  86 219-17-28
  ul. Zdrojowa 1
  18-421 Dobrzyjałowo
  56610
  Szkoła Podstawowa w Rakowie - Boginiach (-)
  Publiczna
  86 219-20-79
  ul. Rakowo - Boginie 49
  18-421 Rakowo-Boginie
  46411
  Szkoła Podstawowa w Olszynach
  Publiczna
  86 219-17-22
  ul. Wiśniowa 19
  18-421 Olszyny
  5529
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Piątnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  18,5
  Podlaskie
  18,4
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Piątnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Piątnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Marianowo 7
  18-421 Marianowo
  12239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Marianowo 7
  18-421 Marianowo
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Marinaowo 7
  18-421 Marianowo
  ---
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Marinaowo 7
  18-421 Marianowo
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  86 216-66-11
  86 216-66-11
  ul. Marianowo 7
  18-421 Marianowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Piątnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Piątnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Piątnica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Piątnica

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Piątnica znajdowało się 0 hoteli, 2 motele (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Piątnica
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Piątnica: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 2 480)
   • wystawy: 6 (uczestnicy: 640)
   • koncerty: 4 (uczestnicy: 750)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 100)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 186)
   • konkursy: 14 (uczestnicy: 504)
   • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 130)
   • warsztaty: 6 (uczestnicy: 170)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 25)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 13)
   • teatralne: 1 (członkowie: 12)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 18)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)


  • Muzea w gminie Piątnica
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Piątnica działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 150 zwiedzających, co daje 7 674 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Piątnica
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Piątnica działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 32 117 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 274 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
   • dostępne dla czytelników: 16
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


  • Kluby sportowe w gminie Piątnica
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Piątnica działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 737 członków. Zarejestrowano 1 691 ćwiczących (mężczyźni: 1 570, kobiety: 121, chłopcy do lat 18: 35, dziewczęta do lat 18: 59). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Piątnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Piątnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Piątnica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w gminie Piątnica odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 113,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w gminie Piątnica znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

   Powiat łomżyński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Piątnica
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 12 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 2 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 10 Ranni
   (rok 2021)
  • 9 Lekko ranni
  • 1 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Piątnica w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 113,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina
   113,2
   woj. podlaskie
   37,2
   Kraj
   59,9
  • 18,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   18,9
   woj. podlaskie
   6,8
   Cała Polska
   5,9
  • 94,30 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   94,3
   Województwo
   41,3
   Kraj
   69,4
  • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Gmina Piątnica
   16,7
   Województwo
   18,2
   Cała Polska
   9,8
  • 83,33 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • gm. Piątnica
   83,3
   woj. podlaskie
   111,1
   Cała Polska
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 4 Liczba licencji na taksówki
  • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami