Gmina Zbójna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, zarobki, wynagrodzenie, bezrobocie, wypadki drogowe)

Gmina Zbójna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Zbójna to gmina wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Gmina Zbójna ma 4 138 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,7% powierzchni powiatu.
 • 4 138 Liczba mieszkańców
 • 185,8 km² Powierzchnia
 • 23 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Parzych Wójt gminy
Gmina Zbójna na mapie
Identyfikatory
 • 21.788553.2428 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2007092
Herb gminy Zbójna
Gmina Zbójna herb

Gmina Zbójna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-416Poczta Zbójna koło Łomży, ul. Łomżyńska 21

Gmina Zbójna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Zbójna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Zbójna
(86) 214-00-29
(86) 214-00-29
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża

Gmina Zbójna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Zbójna ma 4 138 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Zbójna zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Zbójna jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Zbójna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,77 na 1000 mieszkańców gminy Zbójna. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w gminie Zbójna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,3% zgonów w gminie Zbójna były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Zbójna przypada 14.19 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Zbójna -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,0% mieszkańców gminy Zbójna jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 138 Liczba mieszkańców
 • 2 047 Kobiety
 • 2 091 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Zbójna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Zbójna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Zbójna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Zbójna
  41,6 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Zbójna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Zbójna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Zbójna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Zbójna
  28,4%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,9%
  Podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,7%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Zbójna
  4,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • gm. Zbójna
  0,7%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Zbójna w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,3
  woj. podlaskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Zbójna
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Zbójna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  Podlaskie
  -5,7
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Zbójna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Zbójna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Zbójna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Zbójna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Zbójna
  8,4
  woj. podlaskie
  8,7
  Kraj
  8,7
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Zbójna
  37,3
  Województwo
  37,9
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 413 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Zbójna
  3 413 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Zbójna
  1,24
  woj. podlaskie
  1,28
  Cała Polska
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,68
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,62
  Podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Zbójna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,2
  Województwo
  14,3
  Cały kraj
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Zbójna
  162,2
  woj. podlaskie
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Zbójna
  3,8
  woj. podlaskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Zbójna
  34,7%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 13,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Zbójna
  13,3%
  Podlaskie
  17,0%
  Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Zbójna
  3,4%
  Podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 188,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  188,2
  Podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Zbójna
  490,6
  woj. podlaskie
  515,8
  Cały kraj
  475,8
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  55,0
  woj. podlaskie
  60,8
  Kraj
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  Województwo
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Zbójna
  0,0
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Zbójna
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Zbójna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zbójna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Zbójna oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Zbójna to 1 325 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Zbójna to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Zbójna to 135,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 79,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 74,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 71,47% mieszkań posiada łazienkę, 52,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 325 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 317,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  317,80
  Województwo
  397,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,60 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,40 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Zbójna
  4,22
  woj. podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Zbójna
  3,15
  woj. podlaskie
  2,52
  Kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Zbójna
  0,75
  woj. podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,14
  woj. podlaskie
  6,64
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 70 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Zbójna
  5,38
  woj. podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 16,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  16,92
  Województwo
  26,06
  Cały kraj
  24,07
 • 1 766 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 135,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  135,8 m2
  Podlaskie
  91,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,43 m2
  Podlaskie
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 79,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Zbójna
  79,70%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 74,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Zbójna
  74,79%
  Podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 71,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  71,47%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 52,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Zbójna
  52,45%
  Województwo
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Zbójna
  0,00%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Zbójna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Zbójna na 1000 mieszkańców pracuje 48osób . 69,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Zbójna wynosiło w 2021 roku 6,2% (7,4% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zbójna wynosiło 5 432,47 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zbójna 137 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 27 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -110.

  66,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zbójna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Zbójna
  48,0
  woj. podlaskie
  206,0
  Kraj
  257,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,4% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Gmina Zbójna
  6,2%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Zbójna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Zbójna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Zbójna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Zbójna
  5 432 PLN
  woj. podlaskie
  5 413 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Zbójna w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 137 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,6% Pozostałe
 • 16,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Zbójna w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 199 Pracujący ogółem
 • 139 Kobiety
 • 60 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Zbójna w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Zbójna
  56,3
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  30,4
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 117,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  117,3
  woj. podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Zbójna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Zbójna w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 264 podmioty gospodarki narodowej, z czego 223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (13) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Zbójna najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (259) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,7% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,4% (96) podmiotów, a 54,9% (145) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Zbójna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (37.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 264 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96 Przemysł i budownictwo
 • 145 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Zbójna w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Zbójna w 2021 roku
 • 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 259 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 259
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 264 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 264
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 84 Budownictwo
 • 84
 • 63 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 63
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zbójna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Zbójna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Zbójna wynosi 77,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Zbójna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,49 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 2,92 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,92 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,87 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Zbójna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Zbójna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 9,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Zbójna
  9,99
  Podlaskie
  15,33
  Polska
  21,51
 • 5,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Zbójna
  5,49
  woj. podlaskie
  8,50
  Cały kraj
  12,82
 • 0,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Zbójna
  0,87
  Podlaskie
  3,88
  Cały kraj
  5,89
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,92
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,22
  Podlaskie
  0,41
  Polska
  0,35
 • 2,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,92
  Województwo
  6,55
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Zbójna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  Podlaskie
  77%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  65%
  Podlaskie
  73%
  Polska
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  Podlaskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Zbójna
  100%
  Podlaskie
  92%
  Polska
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Zbójna
  37%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  53%

Gmina Zbójna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Zbójna wyniosła w 2021 roku 23,3 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Zbójna - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Zbójna wyniosła w 2021 roku 26,5 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.6%). W budżecie gminy Zbójna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 408 złotych na mieszkańca (6,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Zbójna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,0 mln

  5,1 tys(100%)

  17,2 mln

  4,1 tys(100%)

  18,8 mln

  4,5 tys(100%)

  23,6 mln

  5,7 tys(100%)

  20,4 mln

  4,9 tys(100%)

  20,3 mln

  4,8 tys(100%)

  23,3 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,7 mln

  1,3 tys(35.7%)

  5,8 mln

  1,4 tys(26.3%)

  5,5 mln

  1,3 tys(32.1%)

  5,7 mln

  1,4 tys(30.5%)

  6,3 mln

  1,5 tys(26.7%)

  6,5 mln

  1,6 tys(32%)

  6,7 mln

  1,6 tys(33.1%)

  7,4 mln

  1,8 tys(31.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  795,3 tys

  185(5%)

  5,1 mln

  1,2 tys(23.1%)

  112,6 tys

  26,6(0.7%)

  347,8 tys

  83,3(1.8%)

  377,5 tys

  90,3(1.6%)

  669,4 tys

  160(3.3%)

  490,0 tys

  118(2.4%)

  2,0 mln

  484(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  444(11.9%)

  1,9 mln

  436(8.4%)

  1,7 mln

  411(10.1%)

  2,0 mln

  483(10.7%)

  1,7 mln

  402(7.1%)

  1,7 mln

  411(8.5%)

  1,6 mln

  381(7.8%)

  1,8 mln

  447(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  638,1 tys

  148(4%)

  3,3 mln

  768(14.9%)

  714,8 tys

  169(4.2%)

  835,1 tys

  200(4.4%)

  3,1 mln

  752(13.3%)

  1,0 mln

  243(5%)

  1,1 mln

  274(5.6%)

  1,4 mln

  339(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  846(22.7%)

  3,6 mln

  845(16.4%)

  6,9 mln

  1,6 tys(40.2%)

  1,4 mln

  326(7.2%)

  1,4 mln

  326(5.8%)

  1,4 mln

  325(6.7%)

  1,3 mln

  302(6.2%)

  1,3 mln

  322(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  894,0 tys

  208(5.6%)

  696,3 tys

  164(3.2%)

  718,8 tys

  170(4.2%)

  693,5 tys

  166(3.7%)

  794,1 tys

  190(3.4%)

  779,4 tys

  186(3.8%)

  809,1 tys

  194(4%)

  1,1 mln

  263(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  401,9 tys

  93,5(2.5%)

  411,0 tys

  96,6(1.9%)

  440,2 tys

  104(2.6%)

  461,2 tys

  111(2.4%)

  616,7 tys

  147(2.6%)

  671,7 tys

  160(3.3%)

  692,7 tys

  166(3.4%)

  665,2 tys

  161(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  162,6 tys

  37,8(1%)

  132,8 tys

  31,2(0.6%)

  108,9 tys

  25,7(0.6%)

  109,1 tys

  26,1(0.6%)

  147,1 tys

  35,2(0.6%)

  120,3 tys

  28,7(0.6%)

  144,4 tys

  34,6(0.7%)

  293,9 tys

  71,0(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  278,1 tys

  64,7(1.7%)

  277,2 tys

  65,2(1.3%)

  427,6 tys

  101(2.5%)

  346,6 tys

  83,1(1.8%)

  2,3 mln

  555(9.8%)

  388,4 tys

  92,6(1.9%)

  215,3 tys

  51,6(1.1%)

  241,3 tys

  58,3(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  116,3 tys

  27,1(0.7%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,1 tys

  33,9(0.7%)

  161,9 tys

  38,8(0.8%)

  161,9 tys

  39,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  39,9 tys

  9,3(0.2%)

  42,7 tys

  10,0(0.2%)

  93,0 tys

  22,0(0.5%)

  51,4 tys

  12,3(0.3%)

  41,5 tys

  9,9(0.2%)

  50,8 tys

  12,1(0.2%)

  66,7 tys

  16,0(0.3%)

  85,4 tys

  20,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  396,8 tys

  92,3(2.5%)

  308,4 tys

  72,5(1.4%)

  305,1 tys

  72,1(1.8%)

  270,9 tys

  64,9(1.4%)

  248,0 tys

  59,3(1.1%)

  203,1 tys

  48,5(1%)

  123,9 tys

  29,7(0.6%)

  57,7 tys

  13,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  173,4 tys

  40,3(1.1%)

  74,9 tys

  17,6(0.3%)

  38,7 tys

  9,1(0.2%)

  114,5 tys

  27,4(0.6%)

  41,0 tys

  9,8(0.2%)

  28,2 tys

  6,7(0.1%)

  27,6 tys

  6,6(0.1%)

  44,3 tys

  10,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  229,0 tys

  53,3(1.4%)

  26,8 tys

  6,3(0.1%)

  28,3 tys

  6,7(0.2%)

  23,2 tys

  5,6(0.1%)

  26,6 tys

  6,4(0.1%)

  32,2 tys

  7,7(0.2%)

  17,1 tys

  4,1(0.1%)

  13,0 tys

  3,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  2,3(0.1%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  10,0 tys

  2,4(0.1%)

  10,0 tys

  2,4(0.1%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  13,4 tys

  3,2(0.1%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,0 tys

  9,8(0.3%)

  50,1 tys

  11,8(0.2%)

  18,6 tys

  4,4(0.1%)

  881

  0,2(0%)

  57,3 tys

  13,7(0.2%)

  50,1 tys

  11,9(0.2%)

  49,5 tys

  11,9(0.2%)

  882

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  646

  0,2(0%)

  630

  0,2(0%)

  637

  0,2(0%)

  646

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  496,4 tys

  115(3.1%)

  244,2 tys

  57,4(1.1%)

  350

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,2 tys

  36,2(0.6%)

  178,9 tys

  42,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  61,3 tys

  14,3(0.4%)

  114,4 tys

  26,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  1,3(0%)

  80,7 tys

  19,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Zbójna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Zbójna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,6 mln

  4,1 tys(100%)

  20,4 mln

  4,8 tys(100%)

  18,9 mln

  4,4 tys(100%)

  20,0 mln

  4,7 tys(100%)

  24,4 mln

  5,9 tys(100%)

  21,9 mln

  5,2 tys(100%)

  22,6 mln

  5,4 tys(100%)

  26,5 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  1,9 tys(45.8%)

  8,2 mln

  1,9 tys(40.1%)

  8,2 mln

  1,9 tys(43.7%)

  8,4 mln

  2,0 tys(41.9%)

  8,6 mln

  2,0 tys(35.1%)

  8,9 mln

  2,1 tys(40.4%)

  9,8 mln

  2,3 tys(43.2%)

  13,5 mln

  3,3 tys(50.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,2 mln

  511(12.5%)

  2,0 mln

  467(9.8%)

  2,2 mln

  514(11.6%)

  2,3 mln

  560(11.7%)

  2,5 mln

  602(10.3%)

  2,7 mln

  636(12.1%)

  2,7 mln

  641(11.8%)

  3,0 mln

  714(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  505,0 tys

  117(2.9%)

  2,4 mln

  567(11.8%)

  613,7 tys

  145(3.3%)

  490,7 tys

  118(2.5%)

  2,9 mln

  682(11.7%)

  687,7 tys

  164(3.1%)

  856,4 tys

  205(3.8%)

  947,3 tys

  229(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  734(17.9%)

  3,0 mln

  713(14.9%)

  6,4 mln

  1,5 tys(34%)

  983,3 tys

  236(4.9%)

  919,1 tys

  220(3.8%)

  934,0 tys

  223(4.3%)

  807,5 tys

  194(3.6%)

  795,2 tys

  192(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  247(6%)

  486,4 tys

  114(2.4%)

  478,0 tys

  113(2.5%)

  490,7 tys

  118(2.5%)

  577,2 tys

  138(2.4%)

  743,4 tys

  177(3.4%)

  733,7 tys

  176(3.2%)

  664,4 tys

  161(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  791,5 tys

  184(4.5%)

  363,8 tys

  85,5(1.8%)

  392,9 tys

  92,8(2.1%)

  355,5 tys

  85,2(1.8%)

  638,4 tys

  153(2.6%)

  358,5 tys

  85,5(1.6%)

  370,6 tys

  88,9(1.6%)

  430,7 tys

  104(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  334,4 tys

  77,8(1.9%)

  314,0 tys

  73,8(1.5%)

  309,6 tys

  73,1(1.6%)

  330,3 tys

  79,2(1.7%)

  1,4 mln

  326(5.6%)

  772,6 tys

  184(3.5%)

  415,4 tys

  99,6(1.8%)

  408,9 tys

  98,8(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  104,1 tys

  24,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,6 tys

  31,2(0.6%)

  145,7 tys

  34,9(0.6%)

  145,7 tys

  35,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  71,4 tys

  16,6(0.4%)

  64,1 tys

  15,1(0.3%)

  37,3 tys

  8,8(0.2%)

  62,4 tys

  15,0(0.3%)

  271,3 tys

  64,9(1.1%)

  33,0 tys

  7,9(0.2%)

  56,5 tys

  13,6(0.2%)

  49,1 tys

  11,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  296,7 tys

  69,0(1.7%)

  135,5 tys

  31,8(0.7%)

  145,7 tys

  34,4(0.8%)

  218,4 tys

  52,3(1.1%)

  262,8 tys

  62,9(1.1%)

  63,8 tys

  15,2(0.3%)

  51,7 tys

  12,4(0.2%)

  46,3 tys

  11,2(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  379

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,1 tys

  8,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,6 tys

  9,2(0.2%)

  349

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  38,7 tys

  9,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  2,4(0%)

  30,0 tys

  7,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,0 tys

  12,6(0.3%)

  114,8 tys

  27,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  29,7 tys

  7,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,8 tys

  1,1(0%)

  4,3 tys

  1,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  5,1 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,0 tys

  9,8(0.2%)

  50,1 tys

  11,8(0.2%)

  18,6 tys

  4,4(0.1%)

  881

  0,2(0%)

  57,2 tys

  13,7(0.2%)

  50,1 tys

  11,9(0.2%)

  49,5 tys

  11,9(0.2%)

  882

  0,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  451,5 tys

  105(2.6%)

  2,8 mln

  666(13.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  10,5 tys

  2,5(0%)

  46,8 tys

  11,2(0.2%)

  90,2 tys

  21,6(0.4%)

  138

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  383,1 tys

  89,1(2.2%)

  196,8 tys

  46,3(1%)

  350

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,7 tys

  34,4(0.6%)

  170,0 tys

  40,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  27,8(0.6%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  968

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,1 tys

  12,1(0.3%)

  82,7 tys

  19,4(0.4%)

  14,6 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  20,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Zbójna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 913 mieszkańców gminy Zbójna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 415 kobiet oraz 498 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Zbójna, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Zbójna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Zbójna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  16,4% mieszkańców gminy Zbójna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 718 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Zbójna placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 295 uczniów (144 kobiety oraz 151 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Zbójna placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 323 uczniów (154 kobiety oraz 169 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (31,8% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców gminy Zbójna w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Zbójna
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • gm. Zbójna
  1,8%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,4%
  Województwo
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Zbójna
  22,1%
  Podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 718 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  718,0
  Województwo
  895,0
  Kraj
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Zbójna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 295 Uczniowie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,3
  woj. podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 31,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Zbójna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zbójna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  86 214-00-10
  86 214-00-10
  ul. Łómżyńska 35
  18-416 Zbójna
  1019122
  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach (Janusz Korczak)
  Publiczna
  86 214-11-86
  86 214-11-86
  ul. Kuzie 34
  18-416 Kuzie
  810614
  Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie
  Publiczna
  86 214-02-05
  86 214-02-05
  Dobry Las 65
  18-416 Dobry Las
  76312
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Zbójna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zbójna - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Zbójna: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Zbójna 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 730)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • komputerowe: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Zbójna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Zbójna działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 31 627 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 708 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


Gmina Zbójna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Zbójna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Zbójna odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Zbójna znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Zbójna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Zbójna w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 24,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  24,2
  woj. podlaskie
  37,2
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  woj. podlaskie
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 24,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  24,2
  woj. podlaskie
  41,3
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Zbójna
  0,0
  woj. podlaskie
  18,2
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  111,1
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Zbójna w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 59,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  59,2 km
  woj. podlaskie
  389,8 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Zbójna
  2,7 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami