Gmina Tarnogród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Tarnogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Tarnogród to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Gmina Tarnogród ma 6 588 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Tarnogród.
 • 6 588 Liczba mieszkańców
 • 114,3 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Dec Burmistrz gminy
Gmina Tarnogród na mapie
Identyfikatory
 • 22.740650.3611 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0602123
Herb gminy Tarnogród
Gmina Tarnogród herb

Gmina Tarnogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-420Poczta Tarnogród

Gmina Tarnogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Tarnogród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Tarnogrodzie
(84) 689-71-61
(84) 689-77-31
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj

Gmina Tarnogród - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Tarnogród

Gmina Tarnogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Tarnogród ma 6 588 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Tarnogród zawarli w 2020 roku 23 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,5% mieszkańców gminy Tarnogród jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Tarnogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,74 na 1000 mieszkańców gminy Tarnogród. W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,4% zgonów w gminie Tarnogród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w gminie Tarnogród były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Tarnogród przypada 12.53 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 47 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Tarnogród -10. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,8% mieszkańców gminy Tarnogród jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 588 Liczba mieszkańców
 • 3 298 Kobiety
 • 3 290 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  41,5 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Tarnogród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • gm. Tarnogród
  57,6%
  Województwo
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Tarnogród
  10,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • gm. Tarnogród
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Tarnogród w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  3,5
  Lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Tarnogród
  1,2
  woj. lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Tarnogród w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,7
  Województwo
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Tarnogród w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Tarnogród w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Tarnogród w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Tarnogród w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Tarnogród
  6,8
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,3
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Tarnogród
  35,8
  Lubelskie
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 311 g
  Województwo
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 254 Waga 3500g - 3999g
 • 254
 • 313 Waga 3000g - 3499g
 • 313
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,20
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. lubelskie
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Tarnogród
  0,66
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Tarnogród w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Tarnogród
  12,5
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 152,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  152,7
  woj. lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Tarnogród
  4,8
  woj. lubelskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,2
  Lubelskie
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Tarnogród
  47,4%
  Województwo
  43,4%
  Polska
  39,4%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Tarnogród
  20,8%
  woj. lubelskie
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Tarnogród
  3,8%
  Województwo
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 211,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  211,6
  Lubelskie
  248,7
  Kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,6
  Kraj
  261,3
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 453,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  482,4
  woj. lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 46,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Tarnogród
  46,8
  woj. lubelskie
  80,8
  Cała Polska
  69,5
 • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Tarnogród
  19,5
  woj. lubelskie
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  2,0
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Tarnogród
  0,2%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 47 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Tarnogród w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Tarnogród oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tarnogród to 1 971 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 298 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tarnogród to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Tarnogród to 167,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,63% mieszkań posiada łazienkę, 74,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 971 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 297,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  297,90
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 100,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Tarnogród
  100,30 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,90 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Tarnogród
  4,53
  Województwo
  3,86
  Polska
  3,82
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,36
  woj. lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,74
  woj. lubelskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,36
  Lubelskie
  4,03
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 54 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 8,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Tarnogród
  8,16
  Województwo
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 1 503 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 167,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  167,0 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Tarnogród
  0,23 m2
  Lubelskie
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Tarnogród
  93,96%
  Województwo
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 84,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  84,37%
  Lubelskie
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 81,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,63%
  Lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 74,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  74,28%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Kraj
  83,08%
 • 50,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  50,08%
  Województwo
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Tarnogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Tarnogród na 1000 mieszkańców pracuje 104osób . 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarnogród wynosiło w 2020 roku 3,8% (4,2% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarnogród wynosiło 4 522,48 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarnogród 475 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 142 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -333.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarnogród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 104 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  104,0
  woj. lubelskie
  189,0
  Polska
  252,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,2% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • gm. Tarnogród
  3,8%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 522 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Tarnogród
  4 522 PLN
  Województwo
  4 915 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Tarnogród w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 475 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 142 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Tarnogród w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 691 Pracujący ogółem
 • 394 Kobiety
 • 297 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,4
  woj. lubelskie
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Tarnogród
  36,2
  Lubelskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 128,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Tarnogród
  128,0
  woj. lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Tarnogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Tarnogród w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 528 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 429 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (30) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Tarnogród najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (510) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (167) podmiotów, a 65,2% (344) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tarnogród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (27.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 528 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 344 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Tarnogród w 2020 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Tarnogród w 2020 roku
 • 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 510 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 510
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 528 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 528
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 121 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 121
 • 116 Budownictwo
 • 116
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Tarnogród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 59 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Tarnogród wynosi 85,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Tarnogród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,67 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,85 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,63 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,19 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Tarnogród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 59
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 8,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tarnogród
  8,83
  Województwo
  13,81
  Cały kraj
  19,96
 • 5,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,67
  Lubelskie
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 1,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  1,19
  Województwo
  2,78
  Kraj
  5,17
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,63
  Lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,20
  Województwo
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 2,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  2,85
  Lubelskie
  5,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Tarnogród
  86%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  83%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Tarnogród
  75%
  Lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Tarnogród
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  94%
  Kraj
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  woj. lubelskie
  65%
  Kraj
  54%

Gmina Tarnogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Tarnogród wyniosła w 2020 roku 40,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Tarnogród - 23.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 710 - Działalność usługowa (14.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 28,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Tarnogród wyniosła w 2020 roku 41,3 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%) oraz z Dział 710 - Działalność usługowa (7%). W budżecie gminy Tarnogród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 549 złotych na mieszkańca (8,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,7 mln

  2,7 tys(100%)

  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  23,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,4 mln

  3,4 tys(100%)

  29,8 mln

  4,4 tys(100%)

  30,9 mln

  4,6 tys(100%)

  36,6 mln

  5,5 tys(100%)

  40,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  1,3 tys(47.2%)

  9,1 mln

  1,3 tys(35.7%)

  9,1 mln

  1,3 tys(38.3%)

  9,0 mln

  1,3 tys(38.6%)

  8,9 mln

  1,3 tys(29.8%)

  9,6 mln

  1,4 tys(30.9%)

  10,1 mln

  1,5 tys(27.5%)

  9,5 mln

  1,4 tys(23.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,3 tys

  4,2(0.2%)

  53,1 tys

  7,7(0.2%)

  48,2 tys

  7,1(0.2%)

  114,7 tys

  16,9(0.5%)

  310,2 tys

  46,0(1%)

  279,3 tys

  41,7(0.9%)

  2,6 mln

  397(7.2%)

  5,7 mln

  855(14.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  874,0 tys

  127(4.7%)

  1,7 mln

  255(6.9%)

  4,0 mln

  581(16.7%)

  551,3 tys

  81,4(2.4%)

  2,0 mln

  289(6.5%)

  2,4 mln

  360(7.8%)

  6,4 mln

  969(17.6%)

  3,2 mln

  477(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  282(10.4%)

  2,3 mln

  336(9%)

  2,1 mln

  309(8.9%)

  2,1 mln

  311(9%)

  2,5 mln

  368(8.3%)

  2,6 mln

  388(8.4%)

  2,8 mln

  427(7.8%)

  2,9 mln

  442(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  988,9 tys

  143(5.3%)

  1,1 mln

  160(4.3%)

  501,4 tys

  73,4(2.1%)

  554,5 tys

  81,8(2.4%)

  3,6 mln

  538(12.2%)

  505,6 tys

  75,5(1.6%)

  894,4 tys

  134(2.4%)

  2,9 mln

  442(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  550,7 tys

  79,9(2.9%)

  5,0 mln

  733(19.7%)

  857,8 tys

  126(3.6%)

  1,0 mln

  148(4.3%)

  985,0 tys

  146(3.3%)

  4,0 mln

  603(13.1%)

  1,2 mln

  183(3.3%)

  1,7 mln

  255(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  506(18.6%)

  3,7 mln

  546(14.7%)

  3,8 mln

  550(15.8%)

  8,0 mln

  1,2 tys(34.4%)

  1,4 mln

  207(4.7%)

  1,6 mln

  237(5.2%)

  1,7 mln

  248(4.5%)

  1,7 mln

  254(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  724,4 tys

  105(3.9%)

  702,1 tys

  102(2.8%)

  686,4 tys

  101(2.9%)

  781,0 tys

  115(3.3%)

  740,2 tys

  110(2.5%)

  768,5 tys

  115(2.5%)

  983,8 tys

  148(2.7%)

  1,5 mln

  222(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  357,8 tys

  51,9(1.9%)

  364,4 tys

  53,1(1.4%)

  580,9 tys

  85,1(2.4%)

  390,4 tys

  57,6(1.7%)

  176,1 tys

  26,1(0.6%)

  109,6 tys

  16,4(0.4%)

  111,8 tys

  16,8(0.3%)

  357,0 tys

  54,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,7 tys

  14,9(0.5%)

  195,5 tys

  28,5(0.8%)

  146,3 tys

  21,4(0.6%)

  130,0 tys

  19,2(0.6%)

  121,6 tys

  18,0(0.4%)

  150,9 tys

  22,5(0.5%)

  202,9 tys

  30,5(0.6%)

  230,5 tys

  34,8(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,1 tys

  23,2(0.9%)

  175,5 tys

  25,6(0.7%)

  165,5 tys

  24,2(0.7%)

  169,0 tys

  24,9(0.7%)

  137,9 tys

  20,5(0.5%)

  332,8 tys

  49,7(1.1%)

  280,1 tys

  42,1(0.8%)

  215,8 tys

  32,6(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,5 tys

  21,3(0.8%)

  403,2 tys

  58,8(1.6%)

  1,5 mln

  213(6.1%)

  171,9 tys

  25,4(0.7%)

  906,7 tys

  134(3%)

  176,4 tys

  26,3(0.6%)

  199,7 tys

  30,0(0.5%)

  212,6 tys

  32,1(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,0 tys

  2,8(0.1%)

  49,2 tys

  7,2(0.2%)

  45,3 tys

  6,6(0.2%)

  68,3 tys

  10,1(0.3%)

  73,8 tys

  10,9(0.2%)

  71,6 tys

  10,7(0.2%)

  71,1 tys

  10,7(0.2%)

  113,2 tys

  17,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  93,0 tys

  13,5(0.5%)

  109,7 tys

  16,0(0.4%)

  114,6 tys

  16,8(0.5%)

  116,7 tys

  17,2(0.5%)

  108,6 tys

  16,1(0.4%)

  132,9 tys

  19,8(0.4%)

  154,5 tys

  23,2(0.4%)

  100,2 tys

  15,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,4 tys

  0,5(0%)

  76,7 tys

  11,2(0.3%)

  91,7 tys

  13,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  127,5 tys

  19,0(0.4%)

  85,5 tys

  12,8(0.2%)

  83,2 tys

  12,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  304,5 tys

  44,2(1.6%)

  221,1 tys

  32,2(0.9%)

  156,7 tys

  22,9(0.7%)

  135,9 tys

  20,1(0.6%)

  98,2 tys

  14,6(0.3%)

  72,7 tys

  10,8(0.2%)

  56,9 tys

  8,6(0.2%)

  59,3 tys

  9,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  113,5 tys

  16,5(0.6%)

  113,7 tys

  16,6(0.4%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  2,9 tys(100%)

  25,8 mln

  3,7 tys(100%)

  24,8 mln

  3,6 tys(100%)

  25,3 mln

  3,7 tys(100%)

  31,8 mln

  4,7 tys(100%)

  30,1 mln

  4,5 tys(100%)

  35,0 mln

  5,2 tys(100%)

  41,3 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,9 mln

  1,4 tys(49%)

  10,0 mln

  1,5 tys(39%)

  9,7 mln

  1,4 tys(38.9%)

  9,4 mln

  1,4 tys(37.1%)

  9,6 mln

  1,4 tys(30.2%)

  10,0 mln

  1,5 tys(33.4%)

  11,1 mln

  1,7 tys(31.8%)

  13,1 mln

  2,0 tys(31.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  702(24%)

  5,3 mln

  769(20.5%)

  5,6 mln

  815(22.4%)

  5,9 mln

  877(23.5%)

  6,3 mln

  932(19.7%)

  6,9 mln

  1,0 tys(23%)

  7,5 mln

  1,1 tys(21.3%)

  8,1 mln

  1,2 tys(19.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  182,8 tys

  26,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  100,9 tys

  15,1(0.3%)

  1,7 mln

  262(5%)

  2,9 mln

  440(7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  608,3 tys

  88,3(3%)

  1,5 mln

  220(5.9%)

  1,1 mln

  158(4.4%)

  461,5 tys

  68,1(1.8%)

  2,0 mln

  293(6.2%)

  1,3 mln

  195(4.4%)

  568,4 tys

  85,4(1.6%)

  2,3 mln

  350(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  441(15.1%)

  3,2 mln

  472(12.6%)

  3,2 mln

  469(12.9%)

  7,5 mln

  1,1 tys(29.7%)

  925,6 tys

  137(2.9%)

  1,1 mln

  161(3.6%)

  1,2 mln

  177(3.4%)

  1,2 mln

  186(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  47,5 tys

  6,9(0.2%)

  256,9 tys

  37,5(1%)

  2,6 mln

  376(10.3%)

  30,0 tys

  4,4(0.1%)

  617,7 tys

  91,6(1.9%)

  344,7 tys

  51,4(1.1%)

  2,5 mln

  369(7%)

  1,1 mln

  164(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  412,5 tys

  59,9(2%)

  503,1 tys

  73,4(2%)

  179,5 tys

  26,3(0.7%)

  216,0 tys

  31,9(0.9%)

  184,4 tys

  27,3(0.6%)

  433,4 tys

  64,7(1.4%)

  271,5 tys

  40,8(0.8%)

  1,0 mln

  156(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  444,4 tys

  64,5(2.2%)

  642,2 tys

  93,7(2.5%)

  788,5 tys

  115(3.2%)

  1,1 mln

  168(4.5%)

  788,0 tys

  117(2.5%)

  939,7 tys

  140(3.1%)

  805,3 tys

  121(2.3%)

  873,4 tys

  132(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  377,8 tys

  54,8(1.9%)

  3,7 mln

  537(14.3%)

  1,1 mln

  159(4.4%)

  430,4 tys

  63,5(1.7%)

  3,1 mln

  462(9.8%)

  617,3 tys

  92,1(2.1%)

  431,7 tys

  64,9(1.2%)

  747,8 tys

  113(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  129,9 tys

  18,8(0.6%)

  248,4 tys

  36,2(1%)

  259,8 tys

  38,0(1%)

  109,8 tys

  16,2(0.4%)

  177,0 tys

  26,2(0.6%)

  154,8 tys

  23,1(0.5%)

  134,0 tys

  20,1(0.4%)

  207,6 tys

  31,4(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,4 tys

  0,5(0%)

  76,7 tys

  11,2(0.3%)

  91,7 tys

  13,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  127,5 tys

  19,0(0.4%)

  85,5 tys

  12,8(0.2%)

  83,2 tys

  12,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,6 tys

  12,7(0.4%)

  92,2 tys

  13,4(0.4%)

  65,2 tys

  9,6(0.3%)

  47,4 tys

  7,0(0.2%)

  41,6 tys

  6,2(0.1%)

  48,6 tys

  7,3(0.2%)

  50,1 tys

  7,5(0.1%)

  50,0 tys

  7,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  5,5(0.1%)

  30,0 tys

  4,5(0.1%)

  0,3

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  98,7 tys

  14,4(0.4%)

  278,8 tys

  40,8(1.1%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  319,5 tys

  47,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  107,9 tys

  15,7(0.5%)

  100,5 tys

  14,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Tarnogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 528 mieszkańców gminy Tarnogród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 728 kobiet oraz 800 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Tarnogród, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Tarnogród mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Tarnogród największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2018 w gminie Tarnogród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (86 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarnogród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (56 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,2% mieszkańców gminy Tarnogród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 39 oddziałach uczyło się 522 uczniów (255 kobiet oraz 267 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarnogród placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 34 oddziałach uczyło się 458 uczniów (215 kobiet oraz 243 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,62.

  W gminie Tarnogród znajduje się 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 112 uczniów (24 kobiety oraz 88 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarnogród placówkę miały 2 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 283 uczniów (122 kobiety oraz 161 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 58 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,5% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 21,1% wśród chłopaków). 16,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Tarnogród w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  13,5%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  29,1%
  Województwo
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,6%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Tarnogród
  9,6%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Tarnogród
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Tarnogród
  22,7%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Tarnogród
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Tarnogród
  25,8%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  796,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Polska
  873,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,27
  Województwo
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Tarnogród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 145 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,3%
  40,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 25 3 lata
 • 25
 • 37 4 lata
 • 37
 • 41 5 lata
 • 41
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 25 5 lata
 • 25
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 16 5 lata
 • 16
 • 14 6 lat
 • 14
 • 78 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Tarnogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie
  Publiczne
  84 689-76-97
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  51159
 • Szkoły podstawowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Tarnogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 522 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci 2016
 • 36 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Tarnogród
  13,4
  woj. lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 51,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 16 niemiecki
 •  
 • 99,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Tarnogród
  99,62
  Lubelskie
  93,78
  Polska
  95,46
 • 99,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  99,43
  Lubelskie
  92,63
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Tarnogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodoweskiej w Tarnogrodzie (Maria Curie-Skłodowska)
  Publiczna
  84 689-70-62
  84 689-70-62
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  1225323
  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej
  Publiczna
  84 689-01-81
  Wola Różaniecka 158
  23-420 Wola Różaniecka
  76510
  Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim (im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Publiczna
  84 689-93-47
  Różaniec 171
  23-420 Różaniec
  4578
  Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym
  Publiczna
  84 689-62-74
  48 689-62-74
  ul. Wieś 145
  23-420 Luchów Dolny
  5558
  Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym
  Publiczna
  84 689-93-49
  Różaniec 44
  23-420 Różaniec
  7409
  Szkoła Filialna w Luchowie Górnym
  Publiczna
  84 689-62-57
  ul. Luchów Górny 89A
  23-420 Luchów Górny
  333-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Tarnogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,4%
  78,6%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina Tarnogród
  16,0
  Lubelskie
  22,1
  Kraj
  23,8
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 224 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 112 niemiecki
 • 112 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Tarnogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,8%
  41,2%
 • 21 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina
  17,0
  Województwo
  18,5
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,0 Szkoły policealne ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,0
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Tarnogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Wincenty Witos)
  Publiczne
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  7129-
  Szkoła Policealna (Wincenty Witos)
  Publiczna
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  366-
  Szkoła Policealna w Tarnogrodzie
  Publiczna
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  116-
  Technikum Ekonomiczne w Tarnogrodzie
  Publiczne
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  215-
  Technikum Uzupełniające (Wincenty Witos)
  Publiczne
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  110-
  Liceum Ogólnokształcące w Tarnogrodzie
  Publiczne
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Tarnogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Tarnogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Tarnogród

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Tarnogród znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Tarnogród: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Tarnogród 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 3 330)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 140)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 84)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Tarnogród działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 28 675 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 293 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Tarnogród działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 207 członków. Zarejestrowano 174 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Tarnogród w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Tarnogród i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Tarnogród odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Tarnogród znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 4 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Tarnogród w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 45,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Tarnogród
  45,3
  woj. lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Tarnogród
  0,0
  Lubelskie
  7,4
  Cały kraj
  6,5
 • 60,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Tarnogród
  60,5
  Lubelskie
  45,2
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Lubelskie
  16,8
  Kraj
  10,6
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Tarnogród
  133,3
  Województwo
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Tarnogród w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 113,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Tarnogród
  113,8 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Tarnogród
  2,0 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Cała Polska
  4,5 km