Gmina Tarnogród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Tarnogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Tarnogród to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Gmina Tarnogród ma 6 655 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Tarnogród.
 • 6 655 Liczba mieszkańców
 • 114,3 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Dec Burmistrz gminy
Gmina Tarnogród na mapie
Identyfikatory
 • 22.740650.3611 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0602123
Herb gminy Tarnogród
Gmina Tarnogród herb

Gmina Tarnogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-420Poczta Tarnogród

Gmina Tarnogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Tarnogród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Tarnogrodzie
(84) 689-71-61
(84) 689-77-31
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj

Gmina Tarnogród - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Tarnogród

Gmina Tarnogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Tarnogród ma 6 655 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Tarnogród zawarli w 2019 roku 30 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,5% mieszkańców gminy Tarnogród jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Tarnogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,60 na 1000 mieszkańców gminy Tarnogród. W 2019 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 44,4% zgonów w gminie Tarnogród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w gminie Tarnogród były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Tarnogród przypada 11.24 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 46 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Tarnogród -39. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,4% mieszkańców gminy Tarnogród jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 655 Liczba mieszkańców
 • 3 334 Kobiety
 • 3 321 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,2 latŚredni wiek mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  41,2 lat
  woj. lubelskie
  42,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • gm. Tarnogród
  29,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6%Żonaci/Zamężne
 • Gmina Tarnogród
  57,6%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Tarnogród
  10,0%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,3%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • gm. Tarnogród
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Tarnogród w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Tarnogród
  4,5
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,2
  Lubelskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Tarnogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Tarnogród
  -3,6
  Województwo
  -1,8
  Kraj
  -0,9
 • -1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Tarnogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Tarnogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Tarnogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Tarnogród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Tarnogród
  7,6
  woj. lubelskie
  9,1
  Polska
  9,8
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,0
  Województwo
  39,6
  Polska
  41,8
 • 7.75 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.75
 • 37.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37.74
 • 76.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.6
 • 80.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.99
 • 39.65 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.65
 • 5.49 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.49
 • 3 354 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Tarnogród
  3 354 g
  woj. lubelskie
  3 366 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 361 Waga 3000g - 3499g
 • 361
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,24
  Lubelskie
  1,32
  Kraj
  1,42
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Tarnogród
  0,61
  woj. lubelskie
  0,64
  Polska
  0,69
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,84
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Tarnogród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 75 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 42 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Tarnogród
  11,2
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 119,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Tarnogród
  119,1
  Lubelskie
  119,3
  Kraj
  109,3
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  4,5
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,4%
  woj. lubelskie
  43,5%
  Cały kraj
  40,5%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Tarnogród
  23,5%
  Lubelskie
  23,0%
  Cały kraj
  26,4%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,0%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  6,7%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  9,8
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  74,2
  Polska
  72,2
 • 252,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  252,5
  Lubelskie
  256,9
  Polska
  284,5
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  244,1
  Cała Polska
  263,9
 • 477,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 556,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 396,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Tarnogród
  477,6
  Województwo
  485,3
  Polska
  437,2
 • 60,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Tarnogród
  60,5
  woj. lubelskie
  81,4
  Polska
  71,0
 • 23,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Tarnogród
  23,3
  Województwo
  29,8
  Cała Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Tarnogród
  0,0
  woj. lubelskie
  7,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Tarnogród
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -45 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Tarnogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Tarnogród oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tarnogród to 1 958 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 292 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tarnogród to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Tarnogród to 131,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,46% mieszkań posiada łazienkę, 74,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,48% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 958 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 292,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  292,20
  Lubelskie
  368,90
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 99,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,90 m2
  woj. lubelskie
  77,40 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Tarnogród
  29,20 m2
  woj. lubelskie
  28,50 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Tarnogród
  4,51
  woj. lubelskie
  3,85
  Kraj
  3,82
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,42
  Województwo
  2,71
  Cała Polska
  2,63
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Tarnogród
  0,76
  woj. lubelskie
  0,70
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Tarnogród
  1,05
  woj. lubelskie
  3,47
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 20 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Tarnogród
  5,71
  Województwo
  4,29
  Polska
  3,78
 • 6,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  6,01
  woj. lubelskie
  14,88
  Cały kraj
  20,42
 • 917 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 131,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Tarnogród
  131,0 m2
  Województwo
  100,7 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  0,14 m2
  woj. lubelskie
  0,35 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  93,92%
  woj. lubelskie
  91,76%
  Cały kraj
  96,88%
 • 84,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,22%
  Lubelskie
  85,21%
  Kraj
  93,83%
 • 81,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,46%
  woj. lubelskie
  82,72%
  Polska
  91,54%
 • 74,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Tarnogród
  74,00%
  Województwo
  75,88%
  Cała Polska
  82,60%
 • 46,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  46,48%
  Lubelskie
  43,45%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Tarnogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Tarnogród na 1000 mieszkańców pracuje 108 osób . 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarnogród wynosiło w 2019 roku 3,6% (4,6% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarnogród wynosiło 3 907,04 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarnogród 475 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 142 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -333.

  63,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarnogród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Tarnogród
  108,0
  Lubelskie
  187,0
  Polska
  251,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,5% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • gm. Tarnogród
  3,6%
  Województwo
  7,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Tarnogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 907 PLN
  Lubelskie
  4 261 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Tarnogród w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 475 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 142 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,5% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Tarnogród w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 725 Pracujący ogółem
 • 399 Kobiety
 • 326 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Tarnogród w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,5
  Lubelskie
  66,5
  Kraj
  66,7
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  35,8
  woj. lubelskie
  37,2
  Kraj
  36,5
 • 120,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  120,5
  Województwo
  127,1
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Tarnogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Tarnogród w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 512 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 409 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (30) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Tarnogród najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (490) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (156) podmiotów, a 66,4% (340) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tarnogród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.6%) oraz Budownictwo (26.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 512 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156 Przemysł i budownictwo
 • 340 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Tarnogród w 2019 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w gminie Tarnogród w 2019 roku
 • 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 490 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 490
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 2Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 512 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 512
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 121 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 121
 • 107 Budownictwo
 • 107
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Tarnogród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 88 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Tarnogród wynosi 88,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Tarnogród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,24 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,49 (88%), drogowe - 2,03 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Tarnogród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 88
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 13,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,12
  woj. lubelskie
  15,91
  Polska
  20,75
 • 7,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  7,24
  woj. lubelskie
  9,50
  Cała Polska
  13,21
 • 3,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tarnogród
  3,49
  Województwo
  3,55
  Polska
  4,88
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,03
  woj. lubelskie
  2,06
  Kraj
  1,86
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarnogród
  0,22
  Lubelskie
  0,41
  Cały kraj
  0,43
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tarnogród
  4,66
  woj. lubelskie
  5,92
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Tarnogród
  89%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  73%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  86%
  Lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Tarnogród
  88%
  Województwo
  82%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  96%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  86%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Tarnogród
  80%
  Lubelskie
  68%
  Polska
  53%

Gmina Tarnogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Tarnogród wyniosła w 2018 roku 30,9 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Tarnogród - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 17,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Tarnogród wyniosła w 2018 roku 30,1 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (4.4%). W budżecie gminy Tarnogród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 451 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,4 mln

  3,5 tys(100%)

  20,5 mln

  3,0 tys(100%)

  18,7 mln

  2,7 tys(100%)

  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  23,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,4 mln

  3,4 tys(100%)

  29,8 mln

  4,4 tys(100%)

  30,9 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  1,3 tys(37.2%)

  10,0 mln

  1,4 tys(48.7%)

  8,8 mln

  1,3 tys(47.2%)

  9,1 mln

  1,3 tys(35.7%)

  9,1 mln

  1,3 tys(38.3%)

  9,0 mln

  1,3 tys(38.6%)

  8,9 mln

  1,3 tys(29.8%)

  9,6 mln

  1,4 tys(30.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  286,2 tys

  41,5(1.2%)

  459,2 tys

  66,7(2.2%)

  550,7 tys

  79,9(2.9%)

  5,0 mln

  733(19.7%)

  857,8 tys

  126(3.6%)

  1,0 mln

  148(4.3%)

  985,0 tys

  146(3.3%)

  4,0 mln

  603(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  316(8.9%)

  1,9 mln

  274(9.2%)

  1,9 mln

  282(10.4%)

  2,3 mln

  336(9%)

  2,1 mln

  309(8.9%)

  2,1 mln

  311(9%)

  2,5 mln

  368(8.3%)

  2,6 mln

  388(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  298(8.4%)

  707,3 tys

  103(3.5%)

  874,0 tys

  127(4.7%)

  1,7 mln

  255(6.9%)

  4,0 mln

  581(16.7%)

  551,3 tys

  81,4(2.4%)

  2,0 mln

  289(6.5%)

  2,4 mln

  360(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  493(13.9%)

  3,4 mln

  492(16.5%)

  3,5 mln

  506(18.6%)

  3,7 mln

  546(14.7%)

  3,8 mln

  550(15.8%)

  8,0 mln

  1,2 tys(34.4%)

  1,4 mln

  207(4.7%)

  1,6 mln

  237(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  659,2 tys

  95,6(2.7%)

  611,1 tys

  88,8(3%)

  724,4 tys

  105(3.9%)

  702,1 tys

  102(2.8%)

  686,4 tys

  101(2.9%)

  781,0 tys

  115(3.3%)

  740,2 tys

  110(2.5%)

  768,5 tys

  115(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  328(9.3%)

  1,5 mln

  218(7.3%)

  988,9 tys

  143(5.3%)

  1,1 mln

  160(4.3%)

  501,4 tys

  73,4(2.1%)

  554,5 tys

  81,8(2.4%)

  3,6 mln

  538(12.2%)

  505,6 tys

  75,5(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,2 tys

  23,2(0.7%)

  192,9 tys

  28,0(0.9%)

  160,1 tys

  23,2(0.9%)

  175,5 tys

  25,6(0.7%)

  165,5 tys

  24,2(0.7%)

  169,0 tys

  24,9(0.7%)

  137,9 tys

  20,5(0.5%)

  332,8 tys

  49,7(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  842,0 tys

  122(3.4%)

  553,4 tys

  80,4(2.7%)

  29,3 tys

  4,2(0.2%)

  53,1 tys

  7,7(0.2%)

  48,2 tys

  7,1(0.2%)

  114,7 tys

  16,9(0.5%)

  310,2 tys

  46,0(1%)

  279,3 tys

  41,7(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  318(9%)

  173,0 tys

  25,1(0.8%)

  146,5 tys

  21,3(0.8%)

  403,2 tys

  58,8(1.6%)

  1,5 mln

  213(6.1%)

  171,9 tys

  25,4(0.7%)

  906,7 tys

  134(3%)

  176,4 tys

  26,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,0 tys

  17,8(0.5%)

  80,5 tys

  11,7(0.4%)

  102,7 tys

  14,9(0.5%)

  195,5 tys

  28,5(0.8%)

  146,3 tys

  21,4(0.6%)

  130,0 tys

  19,2(0.6%)

  121,6 tys

  18,0(0.4%)

  150,9 tys

  22,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  108,1 tys

  15,7(0.4%)

  96,3 tys

  14,0(0.5%)

  93,0 tys

  13,5(0.5%)

  109,7 tys

  16,0(0.4%)

  114,6 tys

  16,8(0.5%)

  116,7 tys

  17,2(0.5%)

  108,6 tys

  16,1(0.4%)

  132,9 tys

  19,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,5 tys

  2,5(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  76,7 tys

  11,2(0.3%)

  91,7 tys

  13,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  127,5 tys

  19,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,5 tys

  42,3(1.2%)

  145,0 tys

  21,1(0.7%)

  357,8 tys

  51,9(1.9%)

  364,4 tys

  53,1(1.4%)

  580,9 tys

  85,1(2.4%)

  390,4 tys

  57,6(1.7%)

  176,1 tys

  26,1(0.6%)

  109,6 tys

  16,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  276,9 tys

  40,2(1.1%)

  369,0 tys

  53,6(1.8%)

  304,5 tys

  44,2(1.6%)

  221,1 tys

  32,2(0.9%)

  156,7 tys

  22,9(0.7%)

  135,9 tys

  20,1(0.6%)

  98,2 tys

  14,6(0.3%)

  72,7 tys

  10,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  287,8 tys

  41,7(1.2%)

  44,5 tys

  6,5(0.2%)

  19,0 tys

  2,8(0.1%)

  49,2 tys

  7,2(0.2%)

  45,3 tys

  6,6(0.2%)

  68,3 tys

  10,1(0.3%)

  73,8 tys

  10,9(0.2%)

  71,6 tys

  10,7(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  160,7 tys

  23,3(0.7%)

  298,6 tys

  43,4(1.5%)

  113,5 tys

  16,5(0.6%)

  113,7 tys

  16,6(0.4%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  31,1 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  421

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  16,9 tys

  2,5(0.1%)

  5,1 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,7 mln

  2,8 tys(100%)

  21,3 mln

  3,1 tys(100%)

  20,2 mln

  2,9 tys(100%)

  25,8 mln

  3,7 tys(100%)

  24,8 mln

  3,6 tys(100%)

  25,3 mln

  3,7 tys(100%)

  31,8 mln

  4,7 tys(100%)

  30,1 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  1,3 tys(46.7%)

  10,2 mln

  1,5 tys(47.7%)

  9,9 mln

  1,4 tys(49%)

  10,0 mln

  1,5 tys(39%)

  9,7 mln

  1,4 tys(38.9%)

  9,4 mln

  1,4 tys(37.1%)

  9,6 mln

  1,4 tys(30.2%)

  10,0 mln

  1,5 tys(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  626(21.9%)

  4,4 mln

  637(20.5%)

  4,8 mln

  702(24%)

  5,3 mln

  769(20.5%)

  5,6 mln

  815(22.4%)

  5,9 mln

  877(23.5%)

  6,3 mln

  932(19.7%)

  6,9 mln

  1,0 tys(23%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  358,1 tys

  51,9(1.8%)

  1,1 mln

  165(5.3%)

  608,3 tys

  88,3(3%)

  1,5 mln

  220(5.9%)

  1,1 mln

  158(4.4%)

  461,5 tys

  68,1(1.8%)

  2,0 mln

  293(6.2%)

  1,3 mln

  195(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  441(15.4%)

  3,0 mln

  435(14%)

  3,0 mln

  441(15.1%)

  3,2 mln

  472(12.6%)

  3,2 mln

  469(12.9%)

  7,5 mln

  1,1 tys(29.7%)

  925,6 tys

  137(2.9%)

  1,1 mln

  161(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  330,8 tys

  48,0(1.7%)

  862,4 tys

  125(4%)

  444,4 tys

  64,5(2.2%)

  642,2 tys

  93,7(2.5%)

  788,5 tys

  115(3.2%)

  1,1 mln

  168(4.5%)

  788,0 tys

  117(2.5%)

  939,7 tys

  140(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,8 tys

  4,2(0.1%)

  31,0 tys

  4,5(0.1%)

  377,8 tys

  54,8(1.9%)

  3,7 mln

  537(14.3%)

  1,1 mln

  159(4.4%)

  430,4 tys

  63,5(1.7%)

  3,1 mln

  462(9.8%)

  617,3 tys

  92,1(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  461,7 tys

  67,0(2.3%)

  364,0 tys

  52,9(1.7%)

  412,5 tys

  59,9(2%)

  503,1 tys

  73,4(2%)

  179,5 tys

  26,3(0.7%)

  216,0 tys

  31,9(0.9%)

  184,4 tys

  27,3(0.6%)

  433,4 tys

  64,7(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  420,9 tys

  61,0(2.1%)

  281,1 tys

  40,8(1.3%)

  47,5 tys

  6,9(0.2%)

  256,9 tys

  37,5(1%)

  2,6 mln

  376(10.3%)

  30,0 tys

  4,4(0.1%)

  617,7 tys

  91,6(1.9%)

  344,7 tys

  51,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  163,4 tys

  23,7(0.8%)

  333,5 tys

  48,5(1.6%)

  129,9 tys

  18,8(0.6%)

  248,4 tys

  36,2(1%)

  259,8 tys

  38,0(1%)

  109,8 tys

  16,2(0.4%)

  177,0 tys

  26,2(0.6%)

  154,8 tys

  23,1(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,5 tys

  2,5(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  76,7 tys

  11,2(0.3%)

  91,7 tys

  13,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  127,5 tys

  19,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  342,9 tys

  49,7(1.7%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  182,8 tys

  26,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  100,9 tys

  15,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,5 tys

  8,8(0.3%)

  56,4 tys

  8,2(0.3%)

  87,6 tys

  12,7(0.4%)

  92,2 tys

  13,4(0.4%)

  65,2 tys

  9,6(0.3%)

  47,4 tys

  7,0(0.2%)

  41,6 tys

  6,2(0.1%)

  48,6 tys

  7,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  5,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,0 tys

  121(4.2%)

  400,9 tys

  58,2(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,7 tys

  14,4(0.4%)

  278,8 tys

  40,8(1.1%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  319,5 tys

  47,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  124,3 tys

  18,0(0.6%)

  296,5 tys

  43,1(1.4%)

  107,9 tys

  15,7(0.5%)

  100,5 tys

  14,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  421

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Tarnogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 560 mieszkańców gminy Tarnogród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 736 kobiet oraz 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Tarnogród, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Tarnogród mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Tarnogród największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  15,7% mieszkańców gminy Tarnogród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,2% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 21,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców gminy Tarnogród w wieku potencjalnej nauki (26,2% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • gm. Tarnogród
  13,5%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  29,1%
  Województwo
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Tarnogród
  2,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Tarnogród
  9,6%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  25,8%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Tarnogród
  796,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Tarnogród
  1,27
  Lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Tarnogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie
  Publiczne
  84 689-76-97
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  51159
 • Szkoły podstawowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Tarnogród
  99,62
  Lubelskie
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 99,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Tarnogród
  99,43
  woj. lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Tarnogród
  13,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 51,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Tarnogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodoweskiej w Tarnogrodzie (Maria Curie-Skłodowska)
  Publiczna
  84 689-70-62
  84 689-70-62
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  1225323
  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej
  Publiczna
  84 689-01-81
  Wola Różaniecka 158
  23-420 Wola Różaniecka
  76510
  Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim (im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Publiczna
  84 689-93-47
  Różaniec 171
  23-420 Różaniec
  4578
  Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym
  Publiczna
  84 689-62-74
  48 689-62-74
  ul. Wieś 145
  23-420 Luchów Dolny
  5558
  Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym
  Publiczna
  84 689-93-49
  Różaniec 44
  23-420 Różaniec
  7409
  Szkoła Filialna w Luchowie Górnym
  Publiczna
  84 689-62-57
  ul. Luchów Górny 89A
  23-420 Luchów Górny
  333-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Tarnogród w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. lubelskie
  19,0
  Polska
  19,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Tarnogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarnogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Wincenty Witos)
  Publiczne
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  7129-
  Szkoła Policealna (Wincenty Witos)
  Publiczna
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  366-
  Szkoła Policealna w Tarnogrodzie
  Publiczna
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  116-
  Technikum Ekonomiczne w Tarnogrodzie
  Publiczne
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  215-
  Technikum Uzupełniające (Wincenty Witos)
  Publiczne
  84 689-93-82
  84 689-93-46
  ul. Różaniec Pierwszy 94
  23-420 Różaniec
  110-
  Liceum Ogólnokształcące w Tarnogrodzie
  Publiczne
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Tarnogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Tarnogród

 • Według danych GUS z 2019 roku w gminie Tarnogród znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Tarnogród: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Tarnogród 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 63 (uczestnicy: 27 350)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 5 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 7 000)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 4 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 100)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 4 000)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 2 200)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 1 050)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 160)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 96)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Tarnogród działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 28 233 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 293 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Tarnogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Tarnogród działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 207 członków. Zarejestrowano 174 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Tarnogród w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarnogród - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Tarnogród i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Tarnogród znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Tarnogród w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 113,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  113,8 km
  woj. lubelskie
  303,3 km
  Polska
  444,7 km
 • 1,9 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  1,9 km
  Województwo
  3,6 km
  Polska
  3,6 km