Gmina Muszyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Muszyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Muszyna to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Gmina Muszyna ma 11 592 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Muszyna.
 • 11 592 Liczba mieszkańców
 • 141,4 km² Powierzchnia
 • 82 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jan Golba Burmistrz gminy
Gmina Muszyna na mapie
Identyfikatory
 • 20.897249.3566 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1210113
Herb gminy Muszyna
Gmina Muszyna herb

Gmina Muszyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-360Poczta Filia UP Muszyna, ul. Żegiestów-Zdrój 13
33-370Poczta Muszyna
33-370Skrytki Pocztowe Poczta Muszyna

Gmina Muszyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Muszyna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Muszynie
(18) 471-40-09
(18) 477-79-21
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Gmina Muszyna - Wsie należące do gminy

Gmina Muszyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Gmina Muszyna ma 11 592 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 5,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Muszyna zawarli w 2016 roku 67 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  33,8% mieszkańców gminy Muszyna jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Muszyna ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców gminy Muszyna. W 2016 roku urodziło się 106 dzieci, w tym 40,6% dziewczynek i 59,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 44,3% zgonów w gminie Muszyna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w gminie Muszyna były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Muszyna przypada 8.32 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 86 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 120 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Muszyna -34. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -18.

  62,5% mieszkańców gminy Muszyna jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 592 Liczba mieszkańców
 • 5 894 Kobiety
 • 5 698 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Muszyna w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Muszyna w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Muszyna w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Muszyna
  38,5 lat
  Małopolskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Muszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  34,0%
  Województwo
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Muszyna
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,3%
  Małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,3%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • gm. Muszyna
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Muszyna w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina Muszyna
  5,7
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Gmina Muszyna
  0,7
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Muszyna w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  0,8
  Małopolskie
  1,7
  Kraj
  -0,2
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Muszyna w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Muszyna w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Muszyna w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Muszyna w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 63 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,6%
  59,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Muszyna
  9,1
  Województwo
  10,8
  Polska
  10,0
 • 49,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Muszyna
  49,1
  Małopolskie
  43,8
  Kraj
  41,7
 • 7.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.6
 • 53.31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.31
 • 117.61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117.61
 • 88.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.55
 • 45.25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45.25
 • 10.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.37
 • 1.03 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.03
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 226 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 313 g
  Małopolskie
  3 324 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 170 Waga 4000g - 4499g
 • 170
 • 768 Waga 3500g - 3999g
 • 768
 • 1 070 Waga 3000g - 3499g
 • 1 070
 • 463 Waga 2500g - 2999g
 • 463
 • 90 Waga 2000g - 2499g
 • 90
 • 33 Waga 1500g - 1999g
 • 33
 • 20 Waga 1000g - 1499g
 • 20
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,61
  woj. małopolskie
  1,40
  Kraj
  1,36
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Muszyna
  0,77
  Małopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,66
 • 1,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,62
  woj. małopolskie
  1,18
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w gminie Muszyna w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Muszyna
  8,3
  woj. małopolskie
  9,1
  Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Muszyna
  61,6
  Województwo
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Muszyna
  6,8
  Małopolskie
  3,4
  Kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Muszyna
  2,2
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Muszyna
  26,8%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  189,9
  Małopolskie
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  320,5
  woj. małopolskie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Muszyna
  51,3
  Województwo
  72,0
  Polska
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Muszyna
  14,1
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,7%
  Małopolskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 120 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Muszyna w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Muszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Muszyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Muszyna oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Muszyna to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w gminie Muszyna to 142,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,95
  woj. małopolskie
  5,14
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 63 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Gmina
  5,73
  woj. małopolskie
  3,93
  Polska
  3,96
 • 5,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • gm. Muszyna
  5,43
  Województwo
  20,17
  Kraj
  16,85
 • 1 571 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 142,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  142,8 m2
  Województwo
  95,3 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Muszyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W gminie Muszyna na 1000 mieszkańców pracuje 111 osób . 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Muszyna wynosiło w 2016 roku 11,2% (10,9% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Muszyna wynosi 3 240,29 PLN, co odpowiada 75.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Muszyna 1 129 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 368 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -761.

  53,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Muszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 111 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Muszyna
  111,0
  Województwo
  231,0
  Cała Polska
  240,0
 • 11,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,9% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Gmina Muszyna
  11,2%
  woj. małopolskie
  6,7%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Muszyna w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Muszyna w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Muszyna w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 240 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Muszyna
  3 240 PLN
  woj. małopolskie
  4 078 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Muszyna w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 129 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 368 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -761 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,8% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Muszyna w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 286 Pracujący ogółem
 • 698 Kobiety
 • 588 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Muszyna w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Muszyna, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Muszyna
  60,0
  woj. małopolskie
  61,3
  Polska
  61,7
 • 27,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,5
  woj. małopolskie
  30,8
  Polska
  32,7
 • 84,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  84,6
  woj. małopolskie
  101,0
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Muszyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w gminie Muszyna stwierdzono szacunkowo 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Muszyna wynosi 74,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Muszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,87 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 3,22 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,25 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,71 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Muszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 8,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Muszyna
  8,25
  woj. małopolskie
  21,50
  Cała Polska
  19,48
 • 4,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,87
  Małopolskie
  13,15
  Polska
  12,76
 • 1,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Muszyna
  1,71
  Małopolskie
  5,84
  Cała Polska
  3,91
 • 1,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Muszyna
  1,25
  Województwo
  1,59
  Kraj
  1,91
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Muszyna
  0,19
  Małopolskie
  0,36
  Polska
  0,47
 • 3,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,22
  woj. małopolskie
  9,33
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  73%
  Polska
  67%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Muszyna
  62%
  Małopolskie
  61%
  Cała Polska
  55%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Muszyna
  86%
  woj. małopolskie
  88%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  90%
  woj. małopolskie
  78%
  Polska
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  47%
  woj. małopolskie
  49%
  Polska
  46%

Gmina Muszyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Muszyna wyniosła w 2015 roku 41,4 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu gminy Muszyna - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Muszyna wyniosła w 2015 roku 48,1 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). W budżecie gminy Muszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 464 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,8 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  2,5 tys(100%)

  49,0 mln

  4,3 tys(100%)

  67,1 mln

  5,8 tys(100%)

  47,6 mln

  4,1 tys(100%)

  53,5 mln

  4,6 tys(100%)

  60,0 mln

  5,1 tys(100%)

  46,3 mln

  4,0 tys(100%)

  41,4 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  1,0 tys(40.5%)

  11,7 mln

  1,0 tys(23.9%)

  12,3 mln

  1,1 tys(18.4%)

  13,2 mln

  1,1 tys(27.7%)

  16,5 mln

  1,4 tys(30.9%)

  12,8 mln

  1,1 tys(21.4%)

  12,9 mln

  1,1 tys(28%)

  13,3 mln

  1,1 tys(32.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  428(17.2%)

  4,8 mln

  421(9.8%)

  9,0 mln

  782(13.4%)

  5,9 mln

  507(12.4%)

  6,1 mln

  516(11.3%)

  6,1 mln

  517(10.1%)

  6,1 mln

  521(13.2%)

  6,4 mln

  552(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  307(12.3%)

  3,9 mln

  339(7.9%)

  4,8 mln

  422(7.2%)

  4,4 mln

  373(9.2%)

  4,3 mln

  369(8.1%)

  4,4 mln

  374(7.3%)

  4,4 mln

  374(9.5%)

  4,5 mln

  384(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  165(6.6%)

  7,8 mln

  676(15.8%)

  6,4 mln

  553(9.5%)

  8,3 mln

  708(17.4%)

  6,2 mln

  523(11.5%)

  5,8 mln

  491(9.6%)

  10,3 mln

  882(22.3%)

  4,0 mln

  342(9.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  343,8 tys

  30,0(1.2%)

  4,1 mln

  354(8.3%)

  9,1 mln

  788(13.5%)

  230,2 tys

  19,7(0.5%)

  64,8 tys

  5,5(0.1%)

  162,4 tys

  13,8(0.3%)

  439,6 tys

  37,6(1%)

  3,4 mln

  291(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  199(8%)

  12,2 mln

  1,1 tys(24.9%)

  13,5 mln

  1,2 tys(20.1%)

  8,5 mln

  725(17.8%)

  12,9 mln

  1,1 tys(24.1%)

  23,6 mln

  2,0 tys(39.4%)

  4,7 mln

  402(10.2%)

  3,4 mln

  287(8.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  905,9 tys

  79,0(3.2%)

  877,9 tys

  76,6(1.8%)

  1,5 mln

  130(2.2%)

  1,1 mln

  94,2(2.3%)

  2,1 mln

  176(3.9%)

  1,3 mln

  112(2.2%)

  2,8 mln

  240(6.1%)

  2,1 mln

  181(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  791,5 tys

  69,0(2.8%)

  1,3 mln

  110(2.6%)

  4,2 mln

  361(6.2%)

  1,3 mln

  108(2.6%)

  969,2 tys

  82,4(1.8%)

  1,8 mln

  152(3%)

  970,7 tys

  83,0(2.1%)

  1,2 mln

  104(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  525,6 tys

  45,8(1.8%)

  333,5 tys

  29,1(0.7%)

  781,0 tys

  67,9(1.2%)

  1,1 mln

  96,1(2.4%)

  1,4 mln

  123(2.7%)

  1,2 mln

  99,3(1.9%)

  1,1 mln

  93,1(2.4%)

  1,0 mln

  87,8(2.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  305,6 tys

  26,6(1.1%)

  131,2 tys

  11,4(0.3%)

  221,0 tys

  19,2(0.3%)

  192,4 tys

  16,4(0.4%)

  364,6 tys

  31,0(0.7%)

  312,0 tys

  26,6(0.5%)

  561,4 tys

  48,0(1.2%)

  537,7 tys

  46,1(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  387,4 tys

  33,8(1.4%)

  456,9 tys

  39,9(0.9%)

  907,5 tys

  79,0(1.4%)

  370,8 tys

  31,7(0.8%)

  628,0 tys

  53,4(1.2%)

  386,1 tys

  32,9(0.6%)

  457,3 tys

  39,1(1%)

  382,3 tys

  32,7(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  238,5 tys

  20,8(0.8%)

  232,7 tys

  20,3(0.5%)

  239,6 tys

  20,8(0.4%)

  212,4 tys

  18,2(0.4%)

  236,8 tys

  20,1(0.4%)

  242,6 tys

  20,7(0.4%)

  327,3 tys

  28,0(0.7%)

  281,2 tys

  24,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  280,1 tys

  24,4(1%)

  347,9 tys

  30,3(0.7%)

  500,4 tys

  43,5(0.7%)

  283,2 tys

  24,2(0.6%)

  302,3 tys

  25,7(0.6%)

  352,3 tys

  30,0(0.6%)

  306,5 tys

  26,2(0.7%)

  266,0 tys

  22,8(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,0 tys

  14,1(0.6%)

  262,8 tys

  22,9(0.5%)

  3,0 mln

  258(4.4%)

  1,8 mln

  150(3.7%)

  655,6 tys

  55,7(1.2%)

  964,5 tys

  82,2(1.6%)

  251,1 tys

  21,5(0.5%)

  261,8 tys

  22,4(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,6 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  3,8(0.1%)

  87,4 tys

  7,6(0.1%)

  25,5 tys

  2,2(0.1%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  9,2(0.2%)

  130,5 tys

  11,2(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,7 tys

  1,4(0.1%)

  20,6 tys

  1,8(0%)

  18,4 tys

  1,6(0%)

  72,6 tys

  6,2(0.2%)

  71,1 tys

  6,0(0.1%)

  158,4 tys

  13,5(0.3%)

  134,0 tys

  11,5(0.3%)

  104,3 tys

  8,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,1 tys

  9,0(0.4%)

  59,3 tys

  5,2(0.1%)

  120,4 tys

  10,5(0.2%)

  134,8 tys

  11,5(0.3%)

  281,4 tys

  23,9(0.5%)

  198,3 tys

  16,9(0.3%)

  180,7 tys

  15,5(0.4%)

  73,2 tys

  6,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  279,4 tys

  24,4(1%)

  526,3 tys

  45,9(1.1%)

  481,8 tys

  41,9(0.7%)

  593,2 tys

  50,7(1.2%)

  451,5 tys

  38,4(0.8%)

  267,0 tys

  22,8(0.4%)

  199,3 tys

  17,0(0.4%)

  44,4 tys

  3,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,1 tys

  3,8(0.2%)

  48,8 tys

  4,3(0.1%)

  52,2 tys

  4,5(0.1%)

  50,6 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,4 mln

  2,7 tys(100%)

  43,2 mln

  3,8 tys(100%)

  57,9 mln

  5,0 tys(100%)

  47,7 mln

  4,1 tys(100%)

  53,6 mln

  4,6 tys(100%)

  58,2 mln

  5,0 tys(100%)

  40,2 mln

  3,4 tys(100%)

  48,1 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  959(36.2%)

  12,6 mln

  1,1 tys(29.1%)

  13,5 mln

  1,2 tys(23.4%)

  12,6 mln

  1,1 tys(26.3%)

  13,2 mln

  1,1 tys(24.6%)

  14,2 mln

  1,2 tys(24.3%)

  13,7 mln

  1,2 tys(34.1%)

  14,7 mln

  1,3 tys(30.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  898(33.9%)

  11,8 mln

  1,0 tys(27.2%)

  13,9 mln

  1,2 tys(24%)

  12,0 mln

  1,0 tys(25.1%)

  12,1 mln

  1,0 tys(22.5%)

  13,0 mln

  1,1 tys(22.3%)

  12,0 mln

  1,0 tys(29.9%)

  13,3 mln

  1,1 tys(27.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,0 tys

  1,6(0.1%)

  1,1 mln

  99,0(2.6%)

  4,6 mln

  403(8%)

  4,6 mln

  391(9.6%)

  1,5 mln

  131(2.9%)

  3,2 mln

  272(5.5%)

  1,3 mln

  113(3.3%)

  4,9 mln

  417(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  372(14%)

  4,1 mln

  359(9.5%)

  8,0 mln

  700(13.9%)

  4,8 mln

  407(10%)

  4,9 mln

  417(9.2%)

  4,8 mln

  405(8.2%)

  4,7 mln

  405(11.8%)

  4,8 mln

  409(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  302,2 tys

  26,3(1%)

  8,2 mln

  714(18.9%)

  7,1 mln

  617(12.2%)

  4,6 mln

  396(9.7%)

  14,9 mln

  1,3 tys(27.8%)

  18,0 mln

  1,5 tys(30.9%)

  2,3 mln

  198(5.8%)

  3,8 mln

  324(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  175(6.6%)

  1,7 mln

  151(4%)

  3,7 mln

  318(6.3%)

  1,8 mln

  156(3.8%)

  1,8 mln

  151(3.3%)

  1,9 mln

  163(3.3%)

  1,4 mln

  122(3.5%)

  1,7 mln

  149(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,8 tys

  0,7(0%)

  471,0 tys

  41,1(1.1%)

  127,9 tys

  11,1(0.2%)

  34,9 tys

  3,0(0.1%)

  113,9 tys

  9,7(0.2%)

  50,8 tys

  4,3(0.1%)

  687,2 tys

  58,8(1.7%)

  1,6 mln

  141(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  120(4.5%)

  556,9 tys

  48,6(1.3%)

  627,1 tys

  54,6(1.1%)

  1,6 mln

  140(3.4%)

  3,5 mln

  298(6.5%)

  1,0 mln

  86,5(1.7%)

  1,7 mln

  149(4.3%)

  1,2 mln

  106(2.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  356,7 tys

  31,1(1.2%)

  303,2 tys

  26,5(0.7%)

  192,7 tys

  16,8(0.3%)

  449,8 tys

  38,5(0.9%)

  609,9 tys

  51,8(1.1%)

  509,2 tys

  43,4(0.9%)

  857,0 tys

  73,3(2.1%)

  964,3 tys

  82,6(2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  198,8 tys

  17,3(0.7%)

  1,5 mln

  129(3.4%)

  2,9 mln

  256(5.1%)

  717,8 tys

  61,4(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  2,9(0.1%)

  97,5 tys

  8,3(0.2%)

  697,4 tys

  59,7(1.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,6 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  3,8(0.1%)

  87,4 tys

  7,6(0.2%)

  25,5 tys

  2,2(0.1%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  9,2(0.3%)

  130,5 tys

  11,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,2 tys

  11,8(0.4%)

  146,4 tys

  12,8(0.3%)

  656,9 tys

  57,2(1.1%)

  3,1 mln

  265(6.5%)

  305,6 tys

  26,0(0.6%)

  301,9 tys

  25,7(0.5%)

  269,7 tys

  23,1(0.7%)

  124,2 tys

  10,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  1,3(0%)

  19,6 tys

  1,7(0%)

  17,8 tys

  1,5(0%)

  42,1 tys

  3,6(0.1%)

  48,0 tys

  4,1(0.1%)

  106,9 tys

  9,1(0.2%)

  91,4 tys

  7,8(0.2%)

  65,1 tys

  5,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  95,7 tys

  8,3(0.3%)

  79,3 tys

  6,9(0.2%)

  246,4 tys

  21,4(0.4%)

  60,5 tys

  5,2(0.1%)

  57,4 tys

  4,9(0.1%)

  84,0 tys

  7,2(0.1%)

  78,1 tys

  6,7(0.2%)

  49,7 tys

  4,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,0(0%)

  33,4 tys

  2,9(0.1%)

  373,2 tys

  32,5(0.6%)

  45,8 tys

  3,9(0.1%)

  82,7 tys

  7,0(0.2%)

  40,5 tys

  3,5(0.1%)

  42,6 tys

  3,6(0.1%)

  48,3 tys

  4,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  1,8(0.1%)

  23,6 tys

  2,1(0.1%)

  1,3 mln

  111(2.2%)

  644,0 tys

  55,1(1.4%)

  48,4 tys

  4,1(0.1%)

  753,6 tys

  64,2(1.3%)

  502,7 tys

  43,0(1.3%)

  966

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  279,4 tys

  24,4(0.9%)

  526,3 tys

  45,9(1.2%)

  473,8 tys

  41,2(0.8%)

  534,0 tys

  45,7(1.1%)

  437,7 tys

  37,2(0.8%)

  327,9 tys

  28,0(0.6%)

  182,0 tys

  15,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,0 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Muszyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 3 163 mieszkańców gminy Muszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 543 kobiet oraz 1 620 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Muszyna, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Muszyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Muszyna największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  16,6% mieszkańców gminy Muszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 831 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,61.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców gminy Muszyna w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Muszyna
  10,0%
  Małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  30,5%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Muszyna
  10,8%
  Województwo
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Muszyna
  17,3%
  Małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,7%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Muszyna
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Muszyna
  21,7%
  Małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 831 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Muszyna
  831,0
  Województwo
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Muszyna
  1,21
  Województwo
  1,11
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Muszyna

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Muszyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Muszynie
  Publiczne
  18 471-45-53
  ul. Piłsudskiego 89
  33-370 Muszyna
  5113-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole w Powroźniku
  Publiczne
  18 471-16-39
  ul. 0 38
  33-370 Powroźnik
  365-
  PRZEDSZKOLE W SZCZAWNIKU
  Publiczne
  18 471-43-20
  ul. SZCZAWNIK 69
  33-370 Szczawnik
  253-
  Przedszkole w Żegiestowie
  Publiczne
  ul. Żegiestów 77a
  33-370 Żegiestów
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" M.Kruczek
  Niepubliczne
  51 266-04-43
  ul. PIŁSUDSKIEGO 119
  33-370 Muszyna
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Miliku
  Niepubliczne
  18 471-40-40
  Milik 28
  33-370 Milik
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 89,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  89,61
  Małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 89,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Muszyna
  89,20
  Małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Muszyna
  17,0
  Małopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Muszyna

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Muszyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (Kurierzy Sądeccy)
  Publiczna
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  13288-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM
  Publiczna
  18 471-42-10
  18 477-78-86
  ul. ZŁOCKIE 69
  33-370 Złockie
  9176-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Powroźniku
  Publiczna
  18 534-91-93
  18 534-91-93
  ul. 0 42
  33-370 Powroźnik
  7165-
  Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
  Publiczna
  18 471-72-81
  18 471-72-81
  ul. Muszyna 77a
  33-370 Żegiestów
  671-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 471-40-01
  18 471-40-01
  ul. KOSCIUSZKI 54
  33-370 Muszyna
  77011
  Szkoła Podstawowa w Miliku
  Publiczna
  18 471-40-40
  Milik 28
  33-370 Milik
  4497
  SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIKU
  Publiczna
  18 471-40-41
  ul. JASTRZĘBIK 25
  33-370 Jastrzębik
  4366
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRZEJÓWCE
  Publiczna
  18 471-45-20
  Andrzejówka 13
  33-370 Andrzejówka
  4355
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Muszyna
  93,79
  Małopolskie
  97,29
  Cały kraj
  98,90
 • 90,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,80
  woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  23,0
  Małopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Muszyna

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Muszyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Muszynie im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej (Straż Graniczna II Rzeczpospolitej)
  Publiczne
  18 471-40-58
  18 471-80-11
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  9229-
  GIMNAZJUM W ZŁOCKIEM
  Publiczne
  18 471-42-10
  18 477-78-86
  ul. ZŁOCKIE 69
  33-370 Złockie
  6118-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum w Powroźniku
  Publiczne
  18 534-91-93
  18 534-91-93
  ul. 0 42
  33-370 Powroźnik
  383-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Muszyna w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,0
  woj. małopolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina Muszyna
  23,0
  Małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Muszyna

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Muszyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kochanowskiego w Muszynie (Jan Kochanowski)
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  5123-
  Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  363-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZŁOCKIEM
  Niepubliczna
  18 471-42-10
  18 477-78-86
  ul. ZŁOCKIE 69
  33-370 Złockie
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Muszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Muszyna, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)