Gmina Dobre w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Dobre - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dobre to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Gmina Dobre ma 5 845 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dobre.
 • 5 845 Liczba mieszkańców
 • 124,9 km² Powierzchnia
 • 47 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WM Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Gałązka Wójt gminy
Gmina Dobre na mapie
Identyfikatory
 • 21.678352.3208 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1412063
Herb gminy Dobre
Gmina Dobre herb

Gmina Dobre - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-307Poczta Dobre koło Mińska Mazowieckiego, ul. Kościuszki 28

Gmina Dobre - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dobre)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dobre
(25) 757-11-90 40
(25) 757-11-90
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre

Gmina Dobre - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Dobre ma 5 845 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dobre zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,5% mieszkańców gminy Dobre jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dobre ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,89 na 1000 mieszkańców gminy Dobre. W 2022 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,7% zgonów w gminie Dobre spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w gminie Dobre były nowotwory, a 10,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobre przypada 16.92 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 47 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobre -5. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,2% mieszkańców gminy Dobre jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 845 Liczba mieszkańców
 • 2 897 Kobiety
 • 2 948 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dobre w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dobre w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dobre w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dobre, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dobre
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dobre,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dobre,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dobre,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • gm. Dobre
  27,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Dobre
  57,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  6,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Dobre
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dobre w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,6
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dobre w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Dobre
  -8,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dobre w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dobre w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dobre w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dobre w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Dobre
  8,0
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,3
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 422 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dobre
  1,45
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Dobre w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 63 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,4%
  63,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,9
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dobre
  120,6
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Dobre
  3,5
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,9
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Dobre
  25,7%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Dobre
  23,5%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 10,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Dobre
  10,1%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  257,4
  woj. mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 282,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  282,6
  Mazowieckie
  326,2
  Polska
  426,2
 • 50,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Dobre
  50,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dobre
  17,2
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dobre
  4,9
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Dobre
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dobre w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dobre, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dobre oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre to 2 282 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dobre to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Dobre to 132,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,42% mieszkań posiada łazienkę, 65,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,90% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 282 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 391,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobre
  391,20
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Dobre
  84,30 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Dobre
  33,00 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,94
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Dobre
  2,56
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,14
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  4,83
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 24,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  24,86
  Województwo
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 3 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Dobre
  132,1 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,68 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,68 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,43%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 79,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  79,23%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 75,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  75,42%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 65,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,95%
  Województwo
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 3,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  3,90%
  Mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Dobre - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dobre na 1000 mieszkańców pracuje 77osób . 44,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre 544 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 39 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -505.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dobre
  77,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,2% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • gm. Dobre
  4,5%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobre w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dobre w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dobre w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 091 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 785 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dobre w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 544 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -505 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 454 Pracujący ogółem
 • 202 Kobiety
 • 252 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dobre w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dobre, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dobre
  36,2
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 101,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  101,6
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dobre - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Dobre w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 491 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 407 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (27) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dobre najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (472) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (142) podmiotów, a 70,1% (344) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dobre najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 491 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142 Przemysł i budownictwo
 • 344 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dobre w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dobre w 2023 roku
 • 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 472 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 472
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 491 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 491
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 46 Transport i gospodarka magazynowa
 • 46
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dobre stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dobre wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dobre najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dobre.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dobre, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobre
  13,10
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre
  8,24
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre
  2,28
  Województwo
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre
  0,30
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,68
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dobre, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dobre
  64%
  Województwo
  55%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  52%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Dobre
  94%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  35%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Gmina Dobre - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dobre wyniosła w 2022 roku 42,4 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Dobre - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dobre wyniosła w 2022 roku 45,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.5%). W budżecie gminy Dobre wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dobre według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dobre według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dobre, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dobre według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,9 mln

  3,1 tys(100%)

  22,8 mln

  3,8 tys(100%)

  31,0 mln

  5,2 tys(100%)

  35,3 mln

  5,9 tys(100%)

  32,1 mln

  5,4 tys(100%)

  35,5 mln

  6,0 tys(100%)

  37,4 mln

  6,3 tys(100%)

  42,4 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  1,5 tys(47.4%)

  8,5 mln

  1,4 tys(37.4%)

  12,6 mln

  2,1 tys(40.5%)

  10,3 mln

  1,7 tys(29.2%)

  10,0 mln

  1,7 tys(31.2%)

  10,1 mln

  1,7 tys(28.4%)

  11,1 mln

  1,9 tys(29.6%)

  12,4 mln

  2,1 tys(29.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  11,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  5,5 mln

  940(12.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  177(5.6%)

  1,6 mln

  265(7%)

  1,5 mln

  248(4.8%)

  4,9 mln

  815(13.9%)

  2,0 mln

  330(6.2%)

  2,2 mln

  371(6.2%)

  2,2 mln

  363(5.8%)

  4,8 mln

  829(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  375(11.9%)

  2,5 mln

  416(11%)

  2,8 mln

  457(8.9%)

  2,8 mln

  460(7.8%)

  3,2 mln

  531(9.9%)

  3,1 mln

  515(8.7%)

  3,2 mln

  543(8.6%)

  4,3 mln

  736(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  178(5.7%)

  1,1 mln

  176(4.6%)

  1,2 mln

  194(3.8%)

  1,2 mln

  192(3.3%)

  1,9 mln

  325(6%)

  4,7 mln

  784(13.2%)

  2,2 mln

  368(5.8%)

  2,2 mln

  380(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  313(10%)

  971,4 tys

  161(4.3%)

  3,6 mln

  593(11.5%)

  3,5 mln

  585(9.9%)

  2,6 mln

  427(8%)

  2,8 mln

  464(7.8%)

  4,4 mln

  746(11.8%)

  2,1 mln

  363(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  422(13.4%)

  7,0 mln

  1,2 tys(30.5%)

  771,1 tys

  128(2.5%)

  758,6 tys

  126(2.1%)

  775,4 tys

  130(2.4%)

  762,4 tys

  128(2.1%)

  849,5 tys

  143(2.3%)

  2,1 mln

  352(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  286,9 tys

  47,7(1.5%)

  378,3 tys

  62,8(1.7%)

  524,3 tys

  87,0(1.7%)

  1,1 mln

  187(3.2%)

  534,5 tys

  89,3(1.7%)

  445,8 tys

  74,7(1.3%)

  510,3 tys

  85,9(1.4%)

  812,8 tys

  139(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  163,3 tys

  27,1(0.9%)

  148,3 tys

  24,6(0.6%)

  172,0 tys

  28,5(0.6%)

  286,9 tys

  47,8(0.8%)

  218,1 tys

  36,4(0.7%)

  126,6 tys

  21,2(0.4%)

  91,5 tys

  15,4(0.2%)

  528,1 tys

  90,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  19,7 tys

  3,3(0.1%)

  15,1 tys

  2,5(0.1%)

  28,2 tys

  4,7(0.1%)

  745,1 tys

  124(2.1%)

  910,1 tys

  152(2.8%)

  103,0 tys

  17,3(0.3%)

  442,2 tys

  74,5(1.2%)

  437,5 tys

  75,0(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  236,7 tys

  39,3(1.3%)

  289,6 tys

  48,1(1.3%)

  150,4 tys

  25,0(0.5%)

  283,8 tys

  47,3(0.8%)

  187,2 tys

  31,3(0.6%)

  284,5 tys

  47,7(0.8%)

  935,3 tys

  157(2.5%)

  393,8 tys

  67,5(0.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  626,4 tys

  105(1.7%)

  196,7 tys

  33,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  105,5 tys

  17,5(0.6%)

  114,1 tys

  18,9(0.5%)

  95,1 tys

  15,8(0.3%)

  103,4 tys

  17,2(0.3%)

  94,7 tys

  15,8(0.3%)

  87,5 tys

  14,7(0.2%)

  95,2 tys

  16,0(0.3%)

  156,8 tys

  26,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,4 tys

  3,4(0.1%)

  25,2 tys

  4,2(0.1%)

  29,4 tys

  4,9(0.1%)

  38,3 tys

  6,4(0.1%)

  60,3 tys

  10,1(0.2%)

  64,8 tys

  10,9(0.2%)

  71,2 tys

  12,0(0.2%)

  77,2 tys

  13,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  270,5 tys

  45,0(1.4%)

  215,2 tys

  35,7(0.9%)

  252,3 tys

  41,9(0.8%)

  235,3 tys

  39,2(0.7%)

  304,5 tys

  50,9(0.9%)

  270,5 tys

  45,3(0.8%)

  275,2 tys

  46,3(0.7%)

  14,6 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,0 tys

  7,6(0.2%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  53,5 tys

  8,9(0.2%)

  50,3 tys

  8,4(0.2%)

  50,5 tys

  8,5(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dobre według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dobre według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dobre, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dobre według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  3,3 tys(100%)

  23,4 mln

  3,9 tys(100%)

  28,8 mln

  4,8 tys(100%)

  33,1 mln

  5,5 tys(100%)

  32,9 mln

  5,5 tys(100%)

  37,8 mln

  6,4 tys(100%)

  39,1 mln

  6,6 tys(100%)

  45,4 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  1,0 tys(31.2%)

  6,9 mln

  1,1 tys(29.5%)

  8,0 mln

  1,3 tys(27.6%)

  8,4 mln

  1,4 tys(25.5%)

  9,6 mln

  1,6 tys(29.3%)

  10,0 mln

  1,7 tys(26.4%)

  10,7 mln

  1,8 tys(27.3%)

  13,2 mln

  2,3 tys(29.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  1,2 tys(36.3%)

  7,7 mln

  1,3 tys(32.8%)

  7,8 mln

  1,3 tys(27.1%)

  8,3 mln

  1,4 tys(25%)

  8,6 mln

  1,4 tys(26%)

  10,9 mln

  1,8 tys(28.7%)

  12,3 mln

  2,1 tys(31.6%)

  9,6 mln

  1,6 tys(21%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  11,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  6,1 mln

  1,1 tys(13.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  283,3 tys

  47,1(1.4%)

  337,8 tys

  56,1(1.4%)

  429,4 tys

  71,2(1.5%)

  1,7 mln

  282(5.1%)

  215,1 tys

  35,9(0.7%)

  936,1 tys

  157(2.5%)

  242,3 tys

  40,8(0.6%)

  3,9 mln

  669(8.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  355(10.8%)

  811,7 tys

  135(3.5%)

  1,6 mln

  270(5.7%)

  3,1 mln

  509(9.2%)

  2,5 mln

  421(7.7%)

  1,4 mln

  238(3.8%)

  2,1 mln

  352(5.4%)

  1,9 mln

  325(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  427,8 tys

  71,1(2.2%)

  432,2 tys

  71,7(1.8%)

  510,7 tys

  84,7(1.8%)

  466,7 tys

  77,7(1.4%)

  1,1 mln

  187(3.4%)

  3,1 mln

  515(8.1%)

  1,7 mln

  288(4.4%)

  1,6 mln

  276(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  344(10.5%)

  6,4 mln

  1,1 tys(27.4%)

  314,6 tys

  52,2(1.1%)

  288,3 tys

  48,0(0.9%)

  309,9 tys

  51,8(0.9%)

  277,2 tys

  46,4(0.7%)

  288,5 tys

  48,6(0.7%)

  1,5 mln

  259(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  521,0 tys

  86,6(2.6%)

  535,1 tys

  88,8(2.3%)

  2,3 mln

  384(8%)

  1,2 mln

  193(3.5%)

  618,7 tys

  103(1.9%)

  658,3 tys

  110(1.7%)

  748,4 tys

  126(1.9%)

  1,3 mln

  217(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  234,3 tys

  38,9(1.2%)

  234,5 tys

  38,9(1%)

  341,2 tys

  56,6(1.2%)

  272,6 tys

  45,4(0.8%)

  268,5 tys

  44,9(0.8%)

  303,4 tys

  50,8(0.8%)

  241,4 tys

  40,6(0.6%)

  269,4 tys

  46,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  657,3 tys

  109(3.3%)

  24,5 tys

  4,1(0.1%)

  16,9 tys

  2,8(0.1%)

  18,7 tys

  3,1(0.1%)

  47,2 tys

  7,9(0.1%)

  25,8 tys

  4,3(0.1%)

  314,0 tys

  52,9(0.8%)

  256,6 tys

  44,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,1 tys

  3,0(0.1%)

  232

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,0 tys

  53,3(1%)

  409,4 tys

  68,4(1.2%)

  42,0 tys

  7,0(0.1%)

  218,9 tys

  36,9(0.6%)

  130,0 tys

  22,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  60,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,8(0%)

  89,6 tys

  14,9(0.3%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  36,0 tys

  6,0(0.1%)

  318,7 tys

  53,7(0.8%)

  47,8 tys

  8,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,5 tys

  4,6(0.1%)

  22,7 tys

  3,8(0.1%)

  21,0 tys

  3,5(0.1%)

  20,6 tys

  3,4(0.1%)

  31,6 tys

  5,3(0.1%)

  16,7 tys

  2,8(0%)

  12,6 tys

  2,1(0%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,5 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  2,8(0.1%)

  491,8 tys

  81,9(1.5%)

  50,6 tys

  8,5(0.2%)

  18,3 tys

  3,1(0%)

  26,9 tys

  4,5(0.1%)

  9,7 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,0 tys

  7,6(0.2%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  53,5 tys

  8,9(0.2%)

  50,3 tys

  8,4(0.2%)

  50,5 tys

  8,5(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  1,4(0%)

  36,6 tys

  6,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dobre - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 492 mieszkańców gminy Dobre jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 732 kobiet oraz 760 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Dobre, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Dobre mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobre największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w gminie Dobre mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (62 dziewczynki oraz 70 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (12 dziewczynek oraz 13 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  17,9% mieszkańców gminy Dobre w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 709 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 521 uczniów (251 kobiet oraz 270 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 408 uczniów (201 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,8% mieszkańców gminy Dobre w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dobre
  25,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,4%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Dobre
  12,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dobre
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Dobre
  11,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 709 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  709,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Dobre
  1,30
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 137 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dobre) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 132 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 70 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 30 3 lata
 • 30
 • 42 4 lata
 • 42
 • 51 5 lata
 • 51
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 21 4 lata
 • 21
 • 19 5 lata
 • 19
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 21 4 lata
 • 21
 • 32 5 lata
 • 32
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 73 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dobre(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Dobrem (ogólnodostępne)
  Publiczne
  25 757-16-87
  25 757-16-87
  ul. Rynek 3
  05-307 Dobre
  1253
  Zespół Wychowania Przedszkolnego PROMYK-SMYK
  Niepubliczne
  50 233-51-81
  ul. Jana Dobrzynieckiego 4
  05-307 Dobre
  ---
  Punkt Przedszkolny "STOKROTKA"
  Niepubliczny
  25 757-15-02
  ul. Sienkiewicza 10
  05-307 Dobre
  ---
  Przedszkole Niepubliczne PROMYK
  Niepubliczne
  50 233-52-27
  ul. Jana Dobrzynieckiego 4
  05-307 Dobre
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dobre) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 521 Uczniowie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie)
 • 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Dobre
  14,5
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 49,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Dobre
  90,77
  Województwo
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 90,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,77
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobre) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobre) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dobre(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem (Konstanty Laszczka)
  Publiczna
  25 757-11-79
  25 757-11-79
  ul. Szkolna 3
  05-307 Dobre
  1837335
  Szkoła Podstawowa w Dropiu (Piotr Wysocki)
  Publiczna
  25 799-24-77
  25 799-52-08
  ul. Drop 31
  05-307 Drop
  77713
  Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Mlęcinie (Maria Kownacka)
  Publiczna
  25 752-82-25
  25 752-82-25
  Mlęcin 51
  05-307 Mlęcin
  76513
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dobre, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dobre, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dobre, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Dobre: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 1 637)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 74)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 426)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 511)
  • inne: 1 (uczestnicy: 26)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 106)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 64)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 98)
  • teatralne: 2 (członkowie: 38)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 54)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Dobre działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 213 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 220 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Dobre
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dobre działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 28 członków. Zarejestrowano 28 ćwiczących (mężczyźni: 28, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 28, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dobre w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dobre i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Dobre odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 17,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Dobre znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dobre
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dobre w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 17,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Dobre
  17,1
  Województwo
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Dobre
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 17,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  17,1
  Mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Dobre
  0,0
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Dobre
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dobre w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 120,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Dobre
  120,1 km
  Województwo
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Dobre
  2,6 km
  Województwo
  5,1 km
  Cały kraj
  5,3 km