Gmina Mielno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Mielno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Mielno to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego. Gmina Mielno ma 4 934 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 3,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Mielno.
 • 4 934 Liczba mieszkańców
 • 62,1 km² Powierzchnia
 • 80 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZKO Tablice rejestracyjne
 • Olga Barbara Roszak-Pezała Burmistrz gminy
Gmina Mielno na mapie
Identyfikatory
 • 16.062254.2600 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3209053
Herb gminy Mielno
Gmina Mielno herb

Gmina Mielno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-002Poczta Łazy koło Koszalina
76-032Poczta Mielno, ul. 1 Maja 5
76-034Poczta Sarbinowo Morskie

Gmina Mielno - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Mielno

Gmina Mielno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Mielno ma 4 934 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Mielno zawarli w 2017 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,7% mieszkańców gminy Mielno jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Mielno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,03 na 1000 mieszkańców gminy Mielno. W 2017 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,2% zgonów w gminie Mielno spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w gminie Mielno były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Mielno przypada 13.05 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 93 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Mielno 2. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,9% mieszkańców gminy Mielno jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 934 Liczba mieszkańców
 • 2 538 Kobiety
 • 2 396 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Mielno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Mielno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Mielno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Mielno
  43,3 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Mielno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • gm. Mielno
  29,9%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Mielno
  53,4%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Mielno
  7,9%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Mielno
  5,6%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,3% Nieustalone
 • Gmina
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Mielno w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Mielno
  4,0
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,6
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Mielno w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Mielno w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Mielno
  6,2
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  41,4
  Zachodniopomorskie
  40,8
  Cała Polska
  44,2
 • 13.48 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.48
 • 62.7 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.7
 • 88.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.18
 • 75.37 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.37
 • 31.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.95
 • 5.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.97
 • 0.48 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.48
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 481 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Mielno
  3 414 g
  Województwo
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 210 Waga 3500g - 3999g
 • 210
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  woj. zachodniopomorskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,71
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Mielno
  1,04
  Województwo
  0,92
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Mielno w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,1%
  56,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,1
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Polska
  10,1
 • 95,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  95,4
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Polska
  101,5
 • 12,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Mielno
  12,7
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Mielno
  3,7
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,3%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,8%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Polska
  74,3
 • 234,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Mielno
  234,0
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Kraj
  261,6
 • 411,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 422,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 401,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  411,9
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Polska
  469,0
 • 91,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Mielno
  91,7
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Kraj
  87,7
 • 21,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Mielno
  21,3
  woj. zachodniopomorskie
  30,4
  Cała Polska
  31,8
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  3,0
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Mielno
  0,4%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 93 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Mielno w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Mielno, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mielno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Mielno oddano do użytku 331 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 66,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Mielno to 3 130 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 632 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  77,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,0% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 68,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 31,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Mielno to 3,18 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Mielno to 80,40 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,15% mieszkań posiada łazienkę, 91,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,99% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 130 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 632,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  632,20
  Zachodniopomorskie
  382,60
  Cały kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 110,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Mielno
  110,00 m2
  Województwo
  70,70 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 69,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Mielno
  69,60 m2
  Województwo
  27,10 m2
  Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 5,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Mielno
  5,28
  Województwo
  3,84
  Polska
  3,82
 • 1,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Mielno
  1,58
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Cały kraj
  2,66
 • 0,30 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Mielno
  0,30
  Zachodniopomorskie
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 331 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 66,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Mielno
  66,86
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 051 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  3,18
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cały kraj
  3,91
 • 212,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  212,28
  Województwo
  15,65
  Cała Polska
  18,14
 • 26 597 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 80,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Mielno
  80,4 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 5,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Mielno
  5,37 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 99,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Mielno
  99,58%
  Województwo
  99,21%
  Polska
  96,83%
 • 99,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,14%
  woj. zachodniopomorskie
  97,18%
  Kraj
  93,74%
 • 98,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Mielno
  98,15%
  woj. zachodniopomorskie
  95,12%
  Cały kraj
  91,41%
 • 91,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  91,34%
  woj. zachodniopomorskie
  86,30%
  Cały kraj
  82,34%
 • 50,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  50,99%
  Zachodniopomorskie
  62,10%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Mielno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Mielno na 1000 mieszkańców pracuje 222 osób . 65,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Mielno wynosiło w 2017 roku 13,7% (16,0% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mielno wynosiło 3 677,01 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mielno 242 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 416 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 174.

  31,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mielno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 222 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  222,0
  Województwo
  210,0
  Cały kraj
  247,0
 • 13,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 16,0% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • Gmina
  13,7%
  Zachodniopomorskie
  8,5%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Mielno w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Mielno w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Mielno w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 677 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Mielno
  3 677 PLN
  Województwo
  4 154 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Mielno w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 242 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 416 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 174 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Mielno w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 098 Pracujący ogółem
 • 723 Kobiety
 • 375 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Mielno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Mielno, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Mielno
  59,0
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Mielno
  35,9
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Kraj
  34,0
 • 155,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  155,1
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Mielno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Mielno w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 462 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 186 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 131 nowych podmiotów, a 144 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (131) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (131) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (144) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (144) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Mielno najwięcej (122) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 429) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 7,5% (110) podmiotów, a 90,6% (1 325) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Mielno najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (61.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 462 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 110 Przemysł i budownictwo
 • 1 325 Pozostała działalność
 • 131 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Mielno w 2017 roku
 • 144 Podmioty wyrejestrowane w gminie Mielno w 2017 roku
 • 1 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 429 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 429
 • 30 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 30
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 462 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 462
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 122 Spółki cywilne ogółem
 • 122
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 734 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 734
 • 144 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 144
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 33 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 33
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mielno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Mielno stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 75 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Mielno wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Mielno najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,40 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 6,65 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Mielno.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 75
 • 51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 51
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 15,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,17
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Cały kraj
  19,62
 • 10,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Mielno
  10,40
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Mielno
  0,95
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Kraj
  4,94
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Mielno
  2,57
  woj. zachodniopomorskie
  2,14
  Cała Polska
  1,78
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,39
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Kraj
  0,49
 • 6,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,65
  Województwo
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Kraj
  60%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Mielno
  95%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Mielno
  81%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  39%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Cały kraj
  52%

Gmina Mielno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Mielno wyniosła w 2017 roku 42,7 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu gminy Mielno - 21.9% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Mielno wyniosła w 2017 roku 44,5 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (59.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). W budżecie gminy Mielno wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 817 złotych na mieszkańca (9,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,1 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Mielno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Mielno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  5,8 tys(100%)

  32,4 mln

  6,3 tys(100%)

  28,4 mln

  5,6 tys(100%)

  36,5 mln

  7,3 tys(100%)

  39,1 mln

  7,7 tys(100%)

  43,2 mln

  8,5 tys(100%)

  39,9 mln

  8,0 tys(100%)

  42,7 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  563(9.7%)

  3,5 mln

  695(11%)

  3,5 mln

  708(12.5%)

  4,1 mln

  806(11.2%)

  6,9 mln

  1,4 tys(17.8%)

  9,8 mln

  2,0 tys(22.6%)

  10,1 mln

  2,0 tys(25.4%)

  9,4 mln

  1,9 tys(21.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,7 mln

  1,1 tys(19.1%)

  5,7 mln

  1,1 tys(17.5%)

  5,7 mln

  1,1 tys(20.2%)

  5,9 mln

  1,2 tys(16.1%)

  6,0 mln

  1,2 tys(15.3%)

  6,4 mln

  1,3 tys(14.7%)

  6,5 mln

  1,3 tys(16.2%)

  6,4 mln

  1,3 tys(15%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  1,3 tys(23.2%)

  9,5 mln

  1,9 tys(29.4%)

  3,4 mln

  671(11.8%)

  8,2 mln

  1,6 tys(22.6%)

  7,8 mln

  1,5 tys(19.9%)

  8,3 mln

  1,6 tys(19.1%)

  2,6 mln

  519(6.5%)

  6,0 mln

  1,2 tys(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  826(14.2%)

  4,2 mln

  814(12.8%)

  4,7 mln

  933(16.5%)

  5,0 mln

  987(13.7%)

  5,5 mln

  1,1 tys(14.1%)

  5,7 mln

  1,1 tys(13.1%)

  6,3 mln

  1,3 tys(15.8%)

  5,7 mln

  1,1 tys(13.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  769,9 tys

  151(2.6%)

  707,1 tys

  139(2.2%)

  665,5 tys

  133(2.3%)

  817,3 tys

  162(2.2%)

  846,0 tys

  166(2.2%)

  1,0 mln

  203(2.4%)

  1,7 mln

  350(4.4%)

  2,6 mln

  517(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  620(10.7%)

  3,0 mln

  593(9.3%)

  3,2 mln

  637(11.2%)

  3,1 mln

  616(8.5%)

  3,6 mln

  714(9.3%)

  3,3 mln

  657(7.6%)

  4,9 mln

  994(12.4%)

  2,0 mln

  412(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  227(3.9%)

  1,1 mln

  216(3.4%)

  1,1 mln

  222(3.9%)

  2,6 mln

  521(7.2%)

  1,8 mln

  350(4.5%)

  2,9 mln

  578(6.7%)

  2,6 mln

  525(6.5%)

  1,8 mln

  367(4.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,3 mln

  251(4.3%)

  1,2 mln

  231(3.6%)

  1,2 mln

  244(4.3%)

  1,4 mln

  284(3.9%)

  1,0 mln

  197(2.6%)

  1,4 mln

  283(3.3%)

  1,5 mln

  302(3.8%)

  1,4 mln

  289(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  663,6 tys

  131(2.2%)

  741,0 tys

  145(2.3%)

  759,7 tys

  152(2.7%)

  725,6 tys

  144(2%)

  892,4 tys

  176(2.3%)

  834,8 tys

  167(1.9%)

  948,9 tys

  191(2.4%)

  862,1 tys

  174(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  649,5 tys

  128(2.2%)

  520,5 tys

  102(1.6%)

  1,2 mln

  235(4.2%)

  2,2 mln

  429(5.9%)

  1,8 mln

  350(4.5%)

  632,2 tys

  126(1.5%)

  715,7 tys

  144(1.8%)

  780,6 tys

  158(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  604,2 tys

  119(2%)

  439,2 tys

  86,1(1.4%)

  1,0 mln

  202(3.6%)

  988,3 tys

  195(2.7%)

  1,4 mln

  278(3.6%)

  1,5 mln

  308(3.6%)

  648,5 tys

  130(1.6%)

  715,1 tys

  144(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  601,6 tys

  118(2%)

  812,8 tys

  159(2.5%)

  881,3 tys

  176(3.1%)

  745,2 tys

  147(2%)

  661,7 tys

  130(1.7%)

  572,0 tys

  114(1.3%)

  583,4 tys

  117(1.5%)

  551,1 tys

  111(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  609,9 tys

  120(2.1%)

  546,9 tys

  107(1.7%)

  457,1 tys

  91,2(1.6%)

  404,7 tys

  80,0(1.1%)

  448,1 tys

  88,2(1.1%)

  534,0 tys

  107(1.2%)

  482,3 tys

  97,0(1.2%)

  309,2 tys

  62,5(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  202,9 tys

  39,9(0.7%)

  176,1 tys

  34,5(0.5%)

  243,4 tys

  48,6(0.9%)

  22,4 tys

  4,4(0.1%)

  118,6 tys

  23,3(0.3%)

  153,1 tys

  30,6(0.4%)

  95,5 tys

  19,2(0.2%)

  204,1 tys

  41,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  123,1 tys

  24,2(0.4%)

  72,2 tys

  14,1(0.2%)

  195,2 tys

  39,0(0.7%)

  129,7 tys

  25,7(0.4%)

  149,3 tys

  29,4(0.4%)

  137,7 tys

  27,5(0.3%)

  145,3 tys

  29,2(0.4%)

  193,0 tys

  39,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,9 tys

  4,9(0.1%)

  17,5 tys

  3,4(0.1%)

  20,8 tys

  4,2(0.1%)

  33,7 tys

  6,7(0.1%)

  28,6 tys

  5,6(0.1%)

  20,3 tys

  4,1(0%)

  10,4 tys

  2,1(0%)

  6,2 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,1 tys

  8,3(0.1%)

  16,5 tys

  3,2(0.1%)

  11,3 tys

  2,2(0%)

  887

  0,2(0%)

  63,6 tys

  12,5(0.2%)

  56,1 tys

  11,2(0.1%)

  5,2 tys

  1,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  116,7 tys

  22,9(0.4%)

  121,6 tys

  23,8(0.4%)

  122,5 tys

  24,5(0.4%)

  103,8 tys

  20,5(0.3%)

  72,9 tys

  14,3(0.2%)

  20,5 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  8,7 tys

  1,7(0%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Mielno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Mielno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Mielno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  5,4 tys(100%)

  32,2 mln

  6,3 tys(100%)

  30,4 mln

  6,0 tys(100%)

  37,6 mln

  7,5 tys(100%)

  38,9 mln

  7,7 tys(100%)

  42,7 mln

  8,4 tys(100%)

  46,7 mln

  9,4 tys(100%)

  44,5 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  3,3 tys(61.3%)

  17,8 mln

  3,5 tys(55.4%)

  17,8 mln

  3,6 tys(58.5%)

  20,5 mln

  4,1 tys(54.6%)

  23,7 mln

  4,7 tys(61%)

  22,0 mln

  4,4 tys(51.5%)

  25,5 mln

  5,1 tys(54.7%)

  26,6 mln

  5,4 tys(59.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  705(13.1%)

  5,4 mln

  1,1 tys(16.7%)

  4,6 mln

  924(15.2%)

  4,3 mln

  852(11.5%)

  4,7 mln

  924(12.1%)

  5,4 mln

  1,1 tys(12.6%)

  7,8 mln

  1,6 tys(16.6%)

  4,6 mln

  928(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  112,8 tys

  22,2(0.4%)

  226,4 tys

  44,4(0.7%)

  527,4 tys

  105(1.7%)

  228,7 tys

  45,2(0.6%)

  581,5 tys

  114(1.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(12.4%)

  4,2 mln

  842(9%)

  4,2 mln

  852(9.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,8 mln

  545(10.1%)

  2,7 mln

  534(8.5%)

  3,0 mln

  598(9.8%)

  2,9 mln

  582(7.8%)

  3,1 mln

  607(7.9%)

  3,6 mln

  727(8.5%)

  3,3 mln

  665(7.1%)

  3,2 mln

  647(7.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  60,7 tys

  11,9(0.2%)

  105,6 tys

  20,7(0.3%)

  140,5 tys

  28,0(0.5%)

  389,8 tys

  77,1(1%)

  284,8 tys

  56,1(0.7%)

  401,5 tys

  80,2(0.9%)

  428,5 tys

  86,1(0.9%)

  603,0 tys

  122(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  355,1 tys

  69,8(1.3%)

  578,1 tys

  113(1.8%)

  449,3 tys

  89,7(1.5%)

  526,5 tys

  104(1.4%)

  526,8 tys

  104(1.4%)

  627,9 tys

  125(1.5%)

  584,3 tys

  117(1.3%)

  555,0 tys

  112(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  354(6.6%)

  1,8 mln

  347(5.5%)

  1,7 mln

  339(5.6%)

  1,7 mln

  329(4.4%)

  2,1 mln

  415(5.4%)

  1,6 mln

  325(3.8%)

  3,6 mln

  720(7.7%)

  390,6 tys

  78,9(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  307(5.7%)

  3,3 mln

  638(10.1%)

  1,3 mln

  264(4.3%)

  5,5 mln

  1,1 tys(14.7%)

  2,6 mln

  510(6.7%)

  2,5 mln

  508(6%)

  491,8 tys

  98,9(1.1%)

  293,5 tys

  59,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  91,7 tys

  18,0(0.3%)

  93,7 tys

  18,4(0.3%)

  581,4 tys

  116(1.9%)

  1,1 mln

  217(2.9%)

  451,9 tys

  88,9(1.2%)

  505,2 tys

  101(1.2%)

  70,8 tys

  14,2(0.2%)

  81,4 tys

  16,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  51,3 tys

  10,1(0.2%)

  56,0 tys

  11,0(0.2%)

  56,9 tys

  11,3(0.2%)

  52,7 tys

  10,4(0.1%)

  54,5 tys

  10,7(0.1%)

  65,0 tys

  13,0(0.2%)

  64,4 tys

  12,9(0.1%)

  57,9 tys

  11,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  45,7

  0,0(0%)

  31,1

  0,0(0%)

  351

  0,1(0%)

  7,5 tys

  1,5(0%)

  25,6 tys

  5,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  10,1 tys

  2,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,0 tys

  4,9(0.1%)

  14,8 tys

  2,9(0%)

  17,6 tys

  3,5(0.1%)

  27,7 tys

  5,5(0.1%)

  24,2 tys

  4,8(0.1%)

  16,8 tys

  3,3(0%)

  8,3 tys

  1,7(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,5 tys

  1,1(0%)

  8,3 tys

  1,6(0%)

  89,5 tys

  17,9(0.3%)

  142,0 tys

  28,1(0.4%)

  473,7 tys

  93,2(1.2%)

  433,1 tys

  86,5(1%)

  591,4 tys

  119(1.3%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,1 tys

  8,3(0.2%)

  16,5 tys

  3,2(0.1%)

  901

  0,2(0%)

  887

  0,2(0%)

  63,6 tys

  12,5(0.2%)

  56,1 tys

  11,2(0.1%)

  5,2 tys

  1,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,0 tys

  20,6(0.4%)

  109,6 tys

  21,5(0.3%)

  110,3 tys

  22,0(0.4%)

  93,1 tys

  18,4(0.2%)

  68,0 tys

  13,4(0.2%)

  22,0 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7

  0,0(0%)

  56,7 tys

  11,2(0.2%)

  170,2 tys

  33,5(0.4%)

  128,7 tys

  25,7(0.3%)

  24,7 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Mielno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 994 mieszkańców gminy Mielno jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 489 kobiet oraz 505 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców gminy Mielno, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Mielno mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Mielno największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz podstawowe ukończone (24,9%).

  16,7% mieszkańców gminy Mielno w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 654 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,82.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 10,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,36.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Mielno w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Mielno
  11,8%
  Województwo
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 11,1% W miastach
  (wyższe)
 • 12,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 29,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 1,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,2%
  Województwo
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Mielno
  15,2%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Mielno
  26,2%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,8%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  654,0
  Województwo
  767,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Mielno
  1,30
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Mielno

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mielno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Mielnie
  Publiczne
  94 318-93-47
  94 318-93-47
  ul. Szkolna 1
  76-032 Mielno
  41009
 • Szkoły podstawowe w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  81,82
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Cały kraj
  96,62
 • 80,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  80,42
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mielno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mielno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Mielno
  15,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Mielno

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mielno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Leonid Teliga)
  Publiczna
  94 346-19-86
  94 346-19-86
  ul. Lechitów 19
  76-032 Mielno
  11190-
  Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie (Straż Graniczna)
  Publiczna
  94 316-55-28
  94 316-55-28
  ul. Nadmorska 27A
  76-034 Sarbinowo
  66711
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Mielno
  81,36
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 75,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  75,42
  Województwo
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Mielno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Mielno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  19,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Mielno

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mielno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (Marek Kotański)
  Publiczne
  94 346-19-86
  94 346-19-86
  ul. Lechitów 19
  76-032 Mielno
  597-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Mielno, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Mielno, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Mielno, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mielno - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Mielno

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Mielno znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★), 0 moteli oraz 10 pensjonatów (2 ★★★★, 2 ★★★, 2 ★★, 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 16 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 68 (całoroczne: 10)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 26 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 94 (całoroczne: 7)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 28
  • drzwi automatycznie otwierane: 11
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 15
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 29 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 2 945)
  • z nagłośnieniem: 29
  • z projektorem multimedialnym: 25
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 27
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 22
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 19
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 135


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Mielno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Mielno: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 315 (uczestnicy: 27 151)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 830)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 814)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 3 602)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 5 108)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 50 (uczestnicy: 5 510)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 5 091)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 2 000)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 891)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 88 (uczestnicy: 646)
  • inne: 102 (uczestnicy: 2 589)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 38)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 18)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


Gmina Mielno - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Mielno i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Mielno znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 30 taksówek oraz 30 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Mielno w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 931,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Mielno
  1 931,4 km
  Zachodniopomorskie
  329,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 24,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  24,2 km
  Województwo
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • 30 Liczba licencji na taksówki
 • 30 Liczba taksówek