Gmina Manowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Manowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Manowo to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego. Gmina Manowo ma 6 945 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,4% powierzchni powiatu.
  • 6 945 Liczba mieszkańców
  • 188,3 km² Powierzchnia
  • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 94 Numer kierunkowy
  • ZKO Tablice rejestracyjne
  • Roman Bernard Kłosowski Wójt gminy
Gmina Manowo na mapie
Identyfikatory
  • 16.301154.1257 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 3209042
Herb gminy Manowo
Gmina Manowo herb

Gmina Manowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-009Poczta Bonin
76-015Poczta Manowo
76-042Poczta Filia UP Koszalin 001

Gmina Manowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Manowo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Manowo
(94) 318-32-20
(94) 318-32-89
Manowo 40
76-015 Manowo
ZUS Oddział w Koszalinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Juliana Fałata 30
75-950 Koszalin

Gmina Manowo - Wsie należące do gminy

Gmina Manowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Gmina Manowo ma 6 945 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Manowo zawarli w 2017 roku 27 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,9% mieszkańców gminy Manowo jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Manowo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,45 na 1000 mieszkańców gminy Manowo. W 2017 roku urodziło się 66 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 42,2% zgonów w gminie Manowo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w gminie Manowo były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Manowo przypada 7.31 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 133 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 120 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Manowo 13. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

    63,0% mieszkańców gminy Manowo jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 6 945 Liczba mieszkańców
  • 3 497 Kobiety
  • 3 448 Mężczyźni
  • 50,4%
    49,6%
  • 101 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
  • 99 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Manowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Manowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Manowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
  • Gmina
    39,1 lat
    woj. zachodniopomorskie
    41,8 lat
    Cały kraj
    41,4 lat
  • 40,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,2 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,9% Kawalerowie/Panny
  • Gmina
    29,9%
    woj. zachodniopomorskie
    28,5%
    Polska
    28,8%
  • 24,6% Kobiety
    (Panny)
  • 35,2% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 53,4% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Manowo
    53,4%
    Województwo
    53,1%
    Kraj
    55,8%
  • 53,1% Kobiety
    (Zamężne)
  • 53,6% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 7,9% Wdowcy/Wdowy
  • gm. Manowo
    7,9%
    Województwo
    9,0%
    Cały kraj
    9,6%
  • 13,4% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,3% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • gm. Manowo
    5,6%
    Zachodniopomorskie
    6,7%
    Polska
    5,0%
  • 5,8% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 5,3% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 3,3% Nieustalone
  • Gmina
    3,3%
    woj. zachodniopomorskie
    2,7%
    Kraj
    0,8%
  • 3,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 3,5% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Manowo w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    3,9
    Zachodniopomorskie
    4,8
    Cała Polska
    5,0
  • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Gmina Manowo
    1,6
    woj. zachodniopomorskie
    2,0
    Polska
    1,7
  • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Manowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 10 Przyrost naturalny w roku 2017
  • 13 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -3 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 1,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • gm. Manowo
    1,5
    woj. zachodniopomorskie
    -0,9
    Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Manowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Manowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Manowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Manowo w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 66 Urodzenia żywe
  • 36 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 30 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 54,5%
    45,5%
  • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • gm. Manowo
    9,6
    Województwo
    9,5
    Polska
    10,5
  • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • gm. Manowo
    41,4
    Zachodniopomorskie
    40,8
    Kraj
    44,2
  • 13.48 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 13.48
  • 62.7 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 62.7
  • 88.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 88.18
  • 75.37 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 75.37
  • 31.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 31.95
  • 5.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 5.97
  • 0.48 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.48
  • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 351 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 481 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Manowo
    3 414 g
    Województwo
    3 352 g
    Cały kraj
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 17 Waga 4500g - 4999g
  • 17
  • 67 Waga 4000g - 4499g
  • 67
  • 210 Waga 3500g - 3999g
  • 210
  • 233 Waga 3000g - 3499g
  • 233
  • 100 Waga 2500g - 2999g
  • 100
  • 18 Waga 2000g - 2499g
  • 18
  • 10 Waga 1500g - 1999g
  • 10
  • 2 Waga 1000g - 1499g
  • 2
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    1,39
    Województwo
    1,37
    Polska
    1,45
  • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Gmina
    0,71
    woj. zachodniopomorskie
    0,67
    Cała Polska
    0,71
  • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Gmina Manowo
    1,04
    Województwo
    0,92
    Cała Polska
    1,00
  • Statystyki zgonów w gminie Manowo w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 50 Zgony
  • 21 Kobiety
    (Zgony)
  • 29 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 42,0%
    58,0%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 7,3 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    7,3
    Województwo
    10,0
    Polska
    10,1
  • 95,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Manowo
    95,4
    Zachodniopomorskie
    108,7
    Kraj
    101,5
  • 12,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina
    12,7
    Województwo
    4,9
    Polska
    4,0
  • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • gm. Manowo
    3,7
    Województwo
    3,4
    Cały kraj
    3,2
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Zachodniopomorskie
    1,5
    Cały kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 45,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Gmina Manowo
    45,3%
    Zachodniopomorskie
    45,7%
    Kraj
    45,7%
  • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    25,8%
    Województwo
    28,2%
    Cała Polska
    26,7%
  • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina
    6,9%
    Województwo
    6,4%
    Polska
    6,1%
  • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Zachodniopomorskie
    2,5
    Kraj
    5,9
  • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    74,5
    Kraj
    74,3
  • 234,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Gmina Manowo
    234,0
    Województwo
    284,5
    Cała Polska
    274,3
  • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. zachodniopomorskie
    273,9
    Kraj
    261,6
  • 411,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 422,0 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 401,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    411,9
    Zachodniopomorskie
    460,5
    Cały kraj
    469,0
  • 91,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 56,8 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 124,8 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    91,7
    Zachodniopomorskie
    94,1
    Kraj
    87,7
  • 21,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    21,3
    woj. zachodniopomorskie
    30,4
    Polska
    31,8
  • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • gm. Manowo
    3,0
    Zachodniopomorskie
    8,2
    Cała Polska
    8,0
  • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Gmina
    0,4%
    Zachodniopomorskie
    0,9%
    Cały kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 133 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 67 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 66 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 6 Zameldowania z zagranicy
  • 4 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 2 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 120 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 65 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 55 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 19 Saldo migracji
  • 6 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 13 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 13 Saldo migracji wewnętrznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 11 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 6 Saldo migracji zagranicznych
  • 4 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 2 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Manowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 16,4% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,9% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 68,9% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,8% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 13,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 14,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 11,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Manowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Manowo oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,32 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Manowo to 2 332 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Manowo to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Manowo to 138,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,01% mieszkań posiada łazienkę, 89,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,06% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 2 332 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 338,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    338,50
    woj. zachodniopomorskie
    377,90
    Cały kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • gm. Manowo
    77,10 m2
    Województwo
    70,60 m2
    Polska
    73,80 m2
  • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina
    26,10 m2
    Zachodniopomorskie
    26,70 m2
    Cały kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Gmina
    4,03
    woj. zachodniopomorskie
    3,84
    Cały kraj
    3,82
  • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Manowo
    2,95
    Województwo
    2,65
    Kraj
    2,69
  • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Manowo
    0,73
    Zachodniopomorskie
    0,69
    Polska
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 4,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Manowo
    4,32
    Zachodniopomorskie
    4,38
    Kraj
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 25 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 167 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina Manowo
    5,57
    woj. zachodniopomorskie
    3,57
    Cały kraj
    3,91
  • 24,05 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    24,05
    Województwo
    15,65
    Polska
    18,14
  • 4 146 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 138,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    138,2 m2
    Województwo
    83,3 m2
    Kraj
    92,7 m2
  • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Gmina
    0,60 m2
    woj. zachodniopomorskie
    0,37 m2
    Polska
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 99,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • gm. Manowo
    99,19%
    woj. zachodniopomorskie
    99,20%
    Cała Polska
    96,79%
  • 97,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    97,68%
    Zachodniopomorskie
    97,14%
    Kraj
    93,66%
  • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • gm. Manowo
    96,01%
    Zachodniopomorskie
    95,07%
    Cały kraj
    91,31%
  • 89,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    89,45%
    Zachodniopomorskie
    86,15%
    Cała Polska
    82,12%
  • 24,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Tutaj
    24,06%
    Województwo
    62,01%
    Cała Polska
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Manowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Manowo na 1000 mieszkańców pracuje 125 osób . 34,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,0% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Manowo wynosiło w 2017 roku 12,6% (17,6% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn).

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Manowo wynosiło 3 677,01 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Manowo 553 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -285.

    31,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Manowo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 125 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina
    125,0
    woj. zachodniopomorskie
    210,0
    Polska
    247,0
  • 12,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 17,6% Kobiety
  • 8,5% Mężczyźni
  • Gmina
    12,6%
    woj. zachodniopomorskie
    8,7%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Manowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Manowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Manowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 677 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina Manowo
    3 677 PLN
    Województwo
    4 154 PLN
    Polska
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Manowo w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 553 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -285 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 31,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 27,2% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 35,2% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 25,5% Przemysł i budownictwo
  • 14,6% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 35,7% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 15,1% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,5% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,8% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,8% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 27,1% Pozostałe
  • 41,3% Kobiety
    (pozostałe)
  • 13,8% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Manowo w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 870 Pracujący ogółem
  • 296 Kobiety
  • 574 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Manowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 19,3% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 63,0% W wieku produkcyjnym
  • 56,8% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 69,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
  • 23,1% Kobiety
    (59+ lat)
  • 11,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 58,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    58,6
    Województwo
    62,5
    Polska
    63,4
  • 27,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina
    27,4
    woj. zachodniopomorskie
    34,4
    Cała Polska
    34,0
  • 87,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    87,5
    woj. zachodniopomorskie
    122,5
    Kraj
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 67,2% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 61,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 32,8% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 38,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Manowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W gminie Manowo w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 689 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 554 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 52 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (83) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (50) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (88) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Manowo najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (669) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    5,4% (37) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (159) podmiotów, a 71,6% (493) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Manowo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (15.5%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 689 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 159 Przemysł i budownictwo
  • 493 Pozostała działalność
  • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Manowo w 2017 roku
  • 52 Podmioty wyrejestrowane w gminie Manowo w 2017 roku
  • 554 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 669 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 669
  • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 17
  • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 3
  • 689 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 689
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 34 Spółki handlowe ogółem
  • 34
  • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 6
  • 29  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 29
  • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 5
  • 36 Spółki cywilne ogółem
  • 36
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 554 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 133 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 133
  • 86 Budownictwo
  • 86
  • 54 Transport i gospodarka magazynowa
  • 54
  • 51 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 51
  • 39 Przetwórstwo przemysłowe
  • 39
  • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 36
  • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 29
  • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 26
  • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 21
  • 19 Pozostała działalność
  • 19
  • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 13
  • 12 Edukacja
  • 12
  • 12 Informacja i komunikacja
  • 12
  • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 9
  • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 5
  • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 4
  • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 3
  • 2 Górnictwo i wydobywanie
  • 2
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Manowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w gminie Manowo stwierdzono szacunkowo 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Manowo wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Manowo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,40 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 6,65 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (80%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Manowo.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 105 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 105
  • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 72
  • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 7
  • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 18
  • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 3
  • 46 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 46
  • 15,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Gmina Manowo
    15,17
    Zachodniopomorskie
    19,88
    Cały kraj
    19,62
  • 10,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • gm. Manowo
    10,40
    Województwo
    14,03
    Polska
    12,07
  • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    0,95
    Województwo
    2,61
    Kraj
    4,94
  • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • gm. Manowo
    2,57
    woj. zachodniopomorskie
    2,14
    Cała Polska
    1,78
  • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • gm. Manowo
    0,39
    Województwo
    0,60
    Kraj
    0,49
  • 6,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    6,65
    woj. zachodniopomorskie
    9,09
    Cały kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Gmina
    71%
    Zachodniopomorskie
    74%
    Polska
    72%
  • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    59%
    Województwo
    64%
    Polska
    60%
  • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina Manowo
    95%
    Zachodniopomorskie
    95%
    Cała Polska
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    100%
    Województwo
    99%
    Polska
    99%
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina
    81%
    Zachodniopomorskie
    91%
    Kraj
    84%
  • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina Manowo
    39%
    woj. zachodniopomorskie
    51%
    Kraj
    52%

Gmina Manowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Manowo wyniosła w 2016 roku 25,6 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Manowo - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (27.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Manowo wyniosła w 2016 roku 25,8 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (24%). W budżecie gminy Manowo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 679 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
  • Wydatki budżetu w gminie Manowo według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Manowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Manowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    17,4 mln

    2,7 tys(100%)

    23,6 mln

    3,5 tys(100%)

    24,5 mln

    3,6 tys(100%)

    21,2 mln

    3,1 tys(100%)

    23,1 mln

    3,4 tys(100%)

    25,5 mln

    3,7 tys(100%)

    24,5 mln

    3,6 tys(100%)

    25,6 mln

    3,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,3 mln

    819(30.3%)

    5,6 mln

    866(23.8%)

    5,8 mln

    855(23.8%)

    6,3 mln

    930(30%)

    7,0 mln

    1,0 tys(30.4%)

    6,9 mln

    1,0 tys(27%)

    7,5 mln

    1,1 tys(30.6%)

    7,2 mln

    1,0 tys(28.1%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,1 mln

    333(12.3%)

    3,0 mln

    455(12.5%)

    3,7 mln

    542(15.1%)

    3,1 mln

    459(14.8%)

    3,3 mln

    480(14.2%)

    3,4 mln

    487(13.1%)

    3,4 mln

    504(14.1%)

    7,1 mln

    1,0 tys(27.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,9 mln

    448(16.6%)

    3,0 mln

    460(12.7%)

    2,9 mln

    427(11.9%)

    2,8 mln

    409(13.2%)

    3,1 mln

    453(13.5%)

    2,7 mln

    398(10.7%)

    3,0 mln

    437(12.2%)

    3,0 mln

    436(11.7%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    1,7 mln

    270(10%)

    1,9 mln

    286(7.9%)

    6,1 mln

    897(25%)

    1,8 mln

    265(8.5%)

    1,5 mln

    212(6.3%)

    1,9 mln

    271(7.3%)

    2,1 mln

    312(8.7%)

    2,0 mln

    290(7.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    518,6 tys

    80,8(3%)

    757,0 tys

    117(3.2%)

    743,1 tys

    109(3%)

    826,8 tys

    121(3.9%)

    1,0 mln

    149(4.4%)

    1,1 mln

    163(4.4%)

    1,5 mln

    225(6.3%)

    1,1 mln

    155(4.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    630,6 tys

    98,2(3.6%)

    4,3 mln

    667(18.4%)

    773,4 tys

    114(3.2%)

    1,3 mln

    189(6.1%)

    1,4 mln

    198(5.9%)

    2,9 mln

    427(11.5%)

    922,4 tys

    135(3.8%)

    983,6 tys

    143(3.8%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    780,4 tys

    122(4.5%)

    1,3 mln

    203(5.6%)

    886,1 tys

    130(3.6%)

    641,9 tys

    94,0(3%)

    1,0 mln

    150(4.5%)

    1,6 mln

    237(6.4%)

    799,4 tys

    117(3.3%)

    971,8 tys

    141(3.8%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    105,9 tys

    16,5(0.6%)

    119,9 tys

    18,5(0.5%)

    148,7 tys

    21,8(0.6%)

    800,2 tys

    117(3.8%)

    354,9 tys

    51,7(1.5%)

    1,3 mln

    193(5.2%)

    1,6 mln

    232(6.5%)

    744,2 tys

    108(2.9%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    287,5 tys

    44,8(1.7%)

    374,0 tys

    57,6(1.6%)

    575,4 tys

    84,5(2.4%)

    667,4 tys

    97,8(3.2%)

    657,6 tys

    95,7(2.8%)

    751,1 tys

    109(2.9%)

    931,2 tys

    136(3.8%)

    739,9 tys

    107(2.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    648,8 tys

    101(3.7%)

    716,2 tys

    110(3%)

    519,6 tys

    76,3(2.1%)

    675,6 tys

    99,0(3.2%)

    536,5 tys

    78,1(2.3%)

    436,4 tys

    63,4(1.7%)

    698,9 tys

    102(2.9%)

    618,1 tys

    89,7(2.4%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    933,7 tys

    145(5.4%)

    1,2 mln

    180(4.9%)

    1,2 mln

    170(4.7%)

    1,1 mln

    154(5%)

    2,0 mln

    293(8.7%)

    1,2 mln

    169(4.6%)

    764,6 tys

    112(3.1%)

    555,1 tys

    80,6(2.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    842,4 tys

    131(4.9%)

    951,6 tys

    147(4%)

    695,7 tys

    102(2.8%)

    663,6 tys

    97,2(3.1%)

    900,3 tys

    131(3.9%)

    822,3 tys

    120(3.2%)

    787,9 tys

    115(3.2%)

    292,1 tys

    42,4(1.1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    118,9 tys

    18,5(0.7%)

    118,4 tys

    18,2(0.5%)

    96,8 tys

    14,2(0.4%)

    129,4 tys

    19,0(0.6%)

    117,7 tys

    17,1(0.5%)

    151,7 tys

    22,0(0.6%)

    130,6 tys

    19,1(0.5%)

    133,4 tys

    19,4(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    62,0 tys

    9,7(0.4%)

    58,8 tys

    9,1(0.2%)

    68,4 tys

    10,0(0.3%)

    84,2 tys

    12,3(0.4%)

    90,6 tys

    13,2(0.4%)

    79,1 tys

    11,5(0.3%)

    80,2 tys

    11,7(0.3%)

    66,2 tys

    9,6(0.3%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    59,7 tys

    9,3(0.3%)

    73,6 tys

    11,3(0.3%)

    45,0 tys

    6,6(0.2%)

    33,8 tys

    4,9(0.2%)

    26,3 tys

    3,8(0.1%)

    35,5 tys

    5,2(0.1%)

    95,4 tys

    14,0(0.4%)

    51,0 tys

    7,4(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    2,4 tys

    0,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    22,0 tys

    3,2(0.1%)

    9,7 tys

    1,4(0%)

    8,0 tys

    1,2(0%)

    17,9 tys

    2,6(0.1%)

    21,7 tys

    3,2(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    13,6 tys

    2,1(0.1%)

    39,3 tys

    6,1(0.2%)

    15,7 tys

    2,3(0.1%)

    3,8 tys

    0,6(0%)

    1,1 tys

    0,2(0%)

    65,8 tys

    9,6(0.3%)

    75,0 tys

    11,0(0.3%)

    8,9 tys

    1,3(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    340,9 tys

    53,1(2%)

    135,1 tys

    20,8(0.6%)

    187,2 tys

    27,5(0.8%)

    203,1 tys

    29,8(1%)

    119,7 tys

    17,4(0.5%)

    124,8 tys

    18,1(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    14,9 tys

    2,3(0.1%)

    16,2 tys

    2,5(0.1%)

    16,0 tys

    2,3(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Manowo według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Manowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Manowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Manowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    17,4 mln

    2,7 tys(100%)

    20,8 mln

    3,1 tys(100%)

    19,9 mln

    2,9 tys(100%)

    23,2 mln

    3,4 tys(100%)

    22,5 mln

    3,3 tys(100%)

    23,8 mln

    3,5 tys(100%)

    24,1 mln

    3,5 tys(100%)

    25,8 mln

    3,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    6,3 mln

    976(36%)

    6,2 mln

    953(29.7%)

    6,7 mln

    987(33.8%)

    7,1 mln

    1,0 tys(30.8%)

    8,2 mln

    1,2 tys(36.6%)

    8,7 mln

    1,3 tys(36.5%)

    8,9 mln

    1,3 tys(36.8%)

    9,3 mln

    1,4 tys(36%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    5,0 mln

    776(28.6%)

    4,9 mln

    749(23.4%)

    5,0 mln

    731(25%)

    5,5 mln

    811(23.9%)

    5,9 mln

    860(26.3%)

    6,0 mln

    868(25.1%)

    6,2 mln

    912(25.9%)

    6,7 mln

    973(26%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    1,7 mln

    269(9.9%)

    2,5 mln

    378(11.8%)

    2,9 mln

    432(14.8%)

    2,5 mln

    365(10.7%)

    2,7 mln

    389(11.9%)

    2,6 mln

    375(10.8%)

    2,5 mln

    371(10.5%)

    6,2 mln

    900(24%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    377,5 tys

    58,8(2.2%)

    432,5 tys

    66,6(2.1%)

    519,6 tys

    76,3(2.6%)

    2,7 mln

    389(11.5%)

    921,5 tys

    134(4.1%)

    779,1 tys

    113(3.3%)

    1,6 mln

    238(6.8%)

    1,4 mln

    197(5.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    140,8 tys

    21,9(0.8%)

    109,3 tys

    16,8(0.5%)

    104,4 tys

    15,3(0.5%)

    1,4 mln

    198(5.8%)

    840,5 tys

    122(3.7%)

    847,0 tys

    123(3.6%)

    1,8 mln

    267(7.6%)

    822,1 tys

    119(3.2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    201,5 tys

    31,4(1.2%)

    244,8 tys

    37,7(1.2%)

    265,8 tys

    39,0(1.3%)

    280,0 tys

    41,0(1.2%)

    345,5 tys

    50,3(1.5%)

    472,7 tys

    68,7(2%)

    555,6 tys

    81,3(2.3%)

    530,7 tys

    77,0(2.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    524,0 tys

    81,6(3%)

    221,3 tys

    34,1(1.1%)

    240,5 tys

    35,3(1.2%)

    271,6 tys

    39,8(1.2%)

    353,4 tys

    51,4(1.6%)

    285,4 tys

    41,5(1.2%)

    401,3 tys

    58,7(1.7%)

    361,1 tys

    52,4(1.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    470,8 tys

    73,3(2.7%)

    672,6 tys

    104(3.2%)

    1,3 mln

    188(6.4%)

    446,0 tys

    65,3(1.9%)

    795,4 tys

    116(3.5%)

    439,8 tys

    63,9(1.8%)

    522,9 tys

    76,5(2.2%)

    294,7 tys

    42,8(1.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1,8 mln

    288(10.6%)

    2,3 mln

    347(10.8%)

    2,1 mln

    312(10.7%)

    2,1 mln

    310(9.1%)

    1,7 mln

    245(7.5%)

    1,2 mln

    168(4.9%)

    891,4 tys

    130(3.7%)

    92,3 tys

    13,4(0.4%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    3,1 tys

    0,5(0%)

    3,1 tys

    0,5(0%)

    4,2 tys

    0,6(0%)

    1,3 tys

    0,2(0%)

    6,7 tys

    1,0(0%)

    5,3 tys

    0,8(0%)

    26,1 tys

    3,8(0.1%)

    57,1 tys

    8,3(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    62,0 tys

    9,7(0.4%)

    58,8 tys

    9,1(0.3%)

    56,7 tys

    8,3(0.3%)

    65,6 tys

    9,6(0.3%)

    74,8 tys

    10,9(0.3%)

    65,3 tys

    9,5(0.3%)

    59,6 tys

    8,7(0.2%)

    42,5 tys

    6,2(0.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    16,0 tys

    2,5(0.1%)

    2,1 mln

    323(10.1%)

    30,1 tys

    4,4(0.2%)

    35,8 tys

    5,2(0.2%)

    53,0 tys

    7,7(0.2%)

    1,9 mln

    273(7.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    31,2 tys

    4,5(0.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    689,8 tys

    106(3.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    338,4 tys

    49,6(1.5%)

    477,6 tys

    69,5(2.1%)

    458,8 tys

    66,7(1.9%)

    201,5 tys

    29,5(0.8%)

    25,7 tys

    3,7(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    13,6 tys

    2,1(0.1%)

    39,3 tys

    6,1(0.2%)

    15,7 tys

    2,3(0.1%)

    4,9 tys

    0,7(0%)

    1,1 tys

    0,2(0%)

    65,8 tys

    9,6(0.3%)

    75,0 tys

    11,0(0.3%)

    8,9 tys

    1,3(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    12,9 tys

    2,0(0.1%)

    10,5 tys

    1,6(0.1%)

    95,6 tys

    14,0(0.5%)

    8,7 tys

    1,3(0%)

    6,7 tys

    1,0(0%)

    7,1 tys

    1,0(0%)

    252,5 tys

    36,9(1%)

    6,8 tys

    1,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    450,1 tys

    70,1(2.6%)

    121,6 tys

    18,7(0.6%)

    174,0 tys

    25,6(0.9%)

    163,6 tys

    24,0(0.7%)

    107,7 tys

    15,7(0.5%)

    112,3 tys

    16,3(0.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    1,0 tys

    0,2(0%)

    720

    0,1(0%)

    880

    0,1(0%)

    871

    0,1(0%)

    240

    0,0(0%)

    540

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    321,6 tys

    50,1(1.8%)

    349,2 tys

    53,8(1.7%)

    354,7 tys

    52,1(1.8%)

    259,4 tys

    38,0(1.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Manowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 700 mieszkańców gminy Manowo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 852 kobiet oraz 848 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców gminy Manowo, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Manowo mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Manowo największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz podstawowe ukończone (24,9%).

    15,0% mieszkańców gminy Manowo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (31,6% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 71,43.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,0% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 60,19.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,6% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 20,2% wśród chłopaków). 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców gminy Manowo w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 23,2% mężczyzn).

  • 11,8% Wykształcenie wyższe
  • gm. Manowo
    11,8%
    Województwo
    17,6%
    Cała Polska
    17,9%
  • 14,0% Kobiety
    (wyższe)
  • 9,5% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    27,1%
    woj. zachodniopomorskie
    33,2%
    Kraj
    33,3%
  • 29,8% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 24,4% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 1,6% Wykształcenie policealne
  • Gmina
    1,6%
    woj. zachodniopomorskie
    2,7%
    Kraj
    2,7%
  • 2,4% Kobiety
    (policealne)
  • 0,8% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina Manowo
    10,2%
    woj. zachodniopomorskie
    13,3%
    Polska
    12,4%
  • 12,6% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,9% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 15,2% Wykształcenie średnie zawodowe
  • gm. Manowo
    15,2%
    Województwo
    17,3%
    Kraj
    18,1%
  • 14,8% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 15,7% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina
    26,2%
    woj. zachodniopomorskie
    21,9%
    Kraj
    22,9%
  • 20,1% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 32,4% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
  • Gmina Manowo
    6,4%
    woj. zachodniopomorskie
    5,2%
    Cały kraj
    5,2%
  • 5,8% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 7,0% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Gmina Manowo
    25,8%
    Województwo
    20,3%
    Polska
    19,3%
  • 26,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 24,9% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina
    2,7%
    Zachodniopomorskie
    1,8%
    Cały kraj
    1,4%
  • 3,7% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,8% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Gmina
    802,0
    Województwo
    767,0
    Polska
    811,0
  • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Gmina
    0,78
    Zachodniopomorskie
    1,08
    Cała Polska
    1,01
  •  
  • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 13,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
  • 0,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Manowo

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Manowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Gminne
    Publiczne
    94 341-01-00
    94 341-01-00
    Bonin 9
    76-009 Bonin
    511611
    PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE
    Publiczne
    94 316-42-82
    94 316-42-82
    Rosnowo 10
    76-042 Rosnowo
    4869
    Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Leśne ludki " w Wyszewie
    Niepubliczny
    Wyszewo 18
    76-015 Wyszewo
    ---
    Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Motylki w Manowie
    Niepubliczny
    Manowo 37
    76-015 Manowo
    ---
  • Szkoły podstawowe w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 71,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Gmina
    71,43
    Zachodniopomorskie
    93,92
    Cała Polska
    96,62
  • 66,27 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    66,27
    woj. zachodniopomorskie
    88,71
    Polska
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Manowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Manowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    19,0
    Województwo
    18,0
    Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 19 Szkoły podstawowe ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  •  
  • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 21,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Manowo

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Manowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa w Rosnowie (26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego)
    Publiczna
    94 316-42-92
    94 316-42-25
    Rosnowo 34
    76-042 Rosnowo
    1018316
    Szkoła Podstawowa w Boninie
    Publiczna
    94 342-17-87
    94 342-17-87
    Bonin 2
    76-009 Bonin
    717313
  • Szkoły gimnazjalne w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 60,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    60,19
    Zachodniopomorskie
    97,90
    Cała Polska
    100,01
  • 53,40 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
    53,40
    woj. zachodniopomorskie
    86,35
    Cały kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Manowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Manowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • gm. Manowo
    21,0
    Województwo
    21,0
    Cała Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21
  •  
  • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 7,5 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Manowo

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Manowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum w Manowie
    Publiczne
    94 318-30-82
    94 318-30-82
    Manowo 37A
    76-015 Manowo
    713216
  • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Manowo w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
    Absolwenci techników
    Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • Gmina
    19,0
    Województwo
    21,0
    Polska
    24,0
  • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 19
  • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 19
  • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 13,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Gmina
    17,0
    Zachodniopomorskie
    20,0
    Cały kraj
    20,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 17 Szkoły policealne ogółem
  • 17
  • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 17
  • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
  • 0,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Manowo

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Manowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum dla młodzieży (Wincenty Witos)
    Publiczne
    94 342-28-92
    Bonin 1
    76-009 Bonin
    10167-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży (Wincenty Witos)
    Publiczna
    94 342-28-92
    94 342-28-92
    Bonin 1
    76-009 Bonin
    499-
    Szkoła policealna dla dorosłych (Wincenty Witos)
    Publiczna
    94 342-28-92
    94 342-28-92
    Bonin -
    76-009 Bonin
    242-
    Technikum Uzupełniające dla dorosłych
    Publiczne
    Bonin 1
    76-009 Bonin
    136-
    Technikum Uzupełniajace dla młodzieży (Wincenty Witos)
    Publiczne
    94 342-28-92
    94 342-28-92
    ul. Bonin 1
    76-009 Bonin
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,3% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 14,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 31,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 29,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,0% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 12,1% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 19,6% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 19,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 20,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 21,1% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 23,2% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Manowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Manowo - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

  • Baza noclegowa w gminie Manowo

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
    • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Manowo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Manowo 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 1 964)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 280)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 60)
    • koncerty: 7 (uczestnicy: 820)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 319)
    • konkursy: 4 (uczestnicy: 190)
    • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 250)
    • konferencje: 1 (uczestnicy: 45)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 6 (członkowie: 58)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
    • literackie: 3 (członkowie: 18)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • komputerowe: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 15 (członkowie: 194)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 33)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 41)
    • taneczne: 9 (członkowie: 120)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Manowo działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 264 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 667 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
    • dostępne dla czytelników: 12
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4


  • Kluby sportowe w gminie Manowo
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Manowo działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 164 członków. Zarejestrowano 251 ćwiczących (mężczyźni: 213, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 117, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (3).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Manowo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Manowo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Manowo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w gminie Manowo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

    Powiat koszaliński - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba taksówek