Gmina Lisków w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Lisków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Lisków to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Gmina Lisków ma 5 148 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,5% powierzchni powiatu.
 • 5 148 Liczba mieszkańców
 • 75,8 km² Powierzchnia
 • 68 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Maria Krawiec Wójt gminy
Gmina Lisków na mapie
Identyfikatory
 • 18.398451.8326 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3007062
Herb gminy Lisków
Gmina Lisków herb

Gmina Lisków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-850Poczta Lisków koło Kalisza

Gmina Lisków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Lisków)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lisków
(62) 763-41-14
(62) 763-40-21
ul. Blizińskiego 56
62-850 Lisków
ZUS Inspektorat w Kaliszu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konopnickiej 31
62-800 Kalisz

Gmina Lisków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Lisków ma 5 148 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Lisków zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,9% mieszkańców gminy Lisków jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Lisków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,34 na 1000 mieszkańców gminy Lisków. W 2022 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 57,8% dziewczynek i 42,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,5% zgonów w gminie Lisków spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w gminie Lisków były nowotwory, a 14,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Lisków przypada 16.04 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Lisków -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców gminy Lisków jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 148 Liczba mieszkańców
 • 2 662 Kobiety
 • 2 486 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Lisków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Lisków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Lisków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Lisków
  42,0 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Lisków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Lisków
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Lisków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Lisków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Lisków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Lisków
  27,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Lisków
  9,2%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Lisków
  4,7%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Lisków w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Lisków
  4,6
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Lisków
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Lisków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Lisków
  -7,3
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Lisków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Lisków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Lisków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Lisków w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,8%
  42,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Lisków
  8,7
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,9
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Lisków
  3 329 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Lisków
  1,38
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Lisków
  0,64
  Wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Lisków
  0,77
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Lisków w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 Zgony
 • 38 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,0
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 130,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,7
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Lisków
  5,8
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Lisków
  2,7
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  22,5%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 14,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Lisków
  14,5%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 45 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 211,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Lisków
  211,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 245,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 233,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 258,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  245,7
  Wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 43,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  43,9
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Lisków
  9,5
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,2
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Lisków
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Lisków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Lisków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lisków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Lisków oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Lisków to 1 443 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Lisków to 6,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Lisków to 124,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,26% mieszkań posiada łazienkę, 83,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 443 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 279,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lisków
  279,50
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Lisków
  101,10 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,69
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Lisków
  3,58
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Lisków
  1,36
  Wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,14
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 8,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  8,33
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 870 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  124,3 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,17 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Lisków
  92,03%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 88,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,63%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 82,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Lisków
  82,26%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Lisków
  83,58%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 19,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Lisków
  19,68%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Lisków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Lisków na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Lisków wynosiło w 2023 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lisków wynosiło 5 201,09 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lisków 289 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -119.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lisków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Lisków
  141,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,7% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Lisków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Lisków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Lisków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 201 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Lisków w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -119 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Lisków w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 736 Pracujący ogółem
 • 352 Kobiety
 • 384 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Lisków w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Lisków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  72,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,4
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 126,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,1
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Lisków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Lisków w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 430 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 332 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (23) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lisków najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (412) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,5% (144) podmiotów, a 63,0% (271) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Lisków najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 430 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144 Przemysł i budownictwo
 • 271 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Lisków w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Lisków w 2023 roku
 • 332 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 412 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 412
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 430 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 430
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 332 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 88 Budownictwo
 • 88
 • 75 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 75
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lisków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Lisków stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Lisków wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Lisków najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,42 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 1,73 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Lisków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Lisków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 8,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,52
  Wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Lisków
  3,42
  Województwo
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Lisków
  1,88
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lisków
  2,38
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lisków
  0,17
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 1,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Lisków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  71%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Lisków
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Lisków
  100%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Gmina Lisków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Lisków wyniosła w 2022 roku 36,8 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Lisków - 25.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 16,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Lisków wyniosła w 2022 roku 38,0 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.3%). W budżecie gminy Lisków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,0 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Lisków według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Lisków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Lisków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Lisków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,4 mln

  3,1 tys(100%)

  21,0 mln

  4,0 tys(100%)

  24,8 mln

  4,7 tys(100%)

  24,7 mln

  4,7 tys(100%)

  29,0 mln

  5,5 tys(100%)

  32,5 mln

  6,1 tys(100%)

  30,0 mln

  5,7 tys(100%)

  36,8 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,2 tys(37.5%)

  6,3 mln

  1,2 tys(30.2%)

  6,7 mln

  1,3 tys(26.9%)

  7,8 mln

  1,5 tys(31.6%)

  7,9 mln

  1,5 tys(27.3%)

  7,6 mln

  1,5 tys(23.4%)

  8,1 mln

  1,6 tys(27.1%)

  9,3 mln

  1,8 tys(25.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  548,7 tys

  104(3.3%)

  1,9 mln

  362(9.1%)

  3,4 mln

  648(13.8%)

  2,0 mln

  374(7.9%)

  792,1 tys

  152(2.7%)

  6,5 mln

  1,3 tys(19.9%)

  3,2 mln

  626(10.6%)

  5,0 mln

  973(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  3,6(0.1%)

  93,8 tys

  17,8(0.4%)

  168,4 tys

  32,0(0.7%)

  9,8 tys

  1,9(0%)

  188,3 tys

  36,5(0.6%)

  19,1 tys

  3,7(0.1%)

  4,9 mln

  956(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  444(14.3%)

  2,5 mln

  480(12.1%)

  2,6 mln

  484(10.3%)

  2,6 mln

  485(10.3%)

  2,8 mln

  545(9.8%)

  2,8 mln

  542(8.6%)

  3,1 mln

  604(10.3%)

  3,4 mln

  668(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  967,1 tys

  183(5.9%)

  1,1 mln

  214(5.4%)

  1,2 mln

  234(5%)

  1,2 mln

  223(4.8%)

  1,5 mln

  288(5.2%)

  2,7 mln

  518(8.2%)

  2,0 mln

  392(6.7%)

  2,6 mln

  500(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  496(15.9%)

  6,2 mln

  1,2 tys(29.5%)

  560,2 tys

  106(2.3%)

  559,8 tys

  106(2.3%)

  610,0 tys

  117(2.1%)

  596,7 tys

  116(1.8%)

  685,3 tys

  135(2.3%)

  1,6 mln

  305(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  520,4 tys

  98,5(3.2%)

  607,8 tys

  115(2.9%)

  651,2 tys

  123(2.6%)

  1,2 mln

  229(4.9%)

  1,5 mln

  291(5.2%)

  617,2 tys

  120(1.9%)

  946,3 tys

  186(3.2%)

  997,0 tys

  193(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  405(13%)

  922,8 tys

  175(4.4%)

  1,3 mln

  251(5.4%)

  799,4 tys

  152(3.2%)

  4,3 mln

  830(14.9%)

  709,3 tys

  137(2.2%)

  986,7 tys

  194(3.3%)

  955,3 tys

  185(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  270,4 tys

  51,2(1.6%)

  380,1 tys

  71,9(1.8%)

  390,1 tys

  73,9(1.6%)

  821,3 tys

  156(3.3%)

  409,1 tys

  78,5(1.4%)

  465,7 tys

  90,2(1.4%)

  385,4 tys

  75,7(1.3%)

  535,5 tys

  104(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  262,6 tys

  49,7(1.6%)

  337,0 tys

  63,7(1.6%)

  257,3 tys

  48,7(1%)

  263,0 tys

  50,0(1.1%)

  383,7 tys

  73,6(1.3%)

  283,8 tys

  55,0(0.9%)

  494,5 tys

  97,1(1.6%)

  387,5 tys

  75,1(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,1 tys

  12,9(0.4%)

  71,7 tys

  13,6(0.3%)

  78,4 tys

  14,8(0.3%)

  84,1 tys

  16,0(0.3%)

  72,7 tys

  14,0(0.3%)

  112,8 tys

  21,9(0.3%)

  202,2 tys

  39,7(0.7%)

  305,8 tys

  59,2(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  131,3 tys

  24,8(0.8%)

  101,9 tys

  19,3(0.5%)

  102,1 tys

  19,3(0.4%)

  110,6 tys

  21,0(0.4%)

  113,3 tys

  21,7(0.4%)

  74,2 tys

  14,4(0.2%)

  100,9 tys

  19,8(0.3%)

  263,4 tys

  51,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  104,8 tys

  19,8(0.6%)

  202,2 tys

  38,3(1%)

  95,2 tys

  18,0(0.4%)

  70,0 tys

  13,3(0.3%)

  68,7 tys

  13,2(0.2%)

  352,2 tys

  68,2(1.1%)

  121,7 tys

  23,9(0.4%)

  200,7 tys

  38,9(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  118,0 tys

  22,3(0.7%)

  93,1 tys

  17,6(0.4%)

  207,4 tys

  39,3(0.8%)

  210,4 tys

  40,0(0.9%)

  114,5 tys

  22,0(0.4%)

  96,6 tys

  18,7(0.3%)

  168,8 tys

  33,1(0.6%)

  135,5 tys

  26,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113,5 tys

  21,5(0.7%)

  101,4 tys

  19,2(0.5%)

  83,0 tys

  15,7(0.3%)

  66,9 tys

  12,7(0.3%)

  80,4 tys

  15,4(0.3%)

  85,0 tys

  16,5(0.3%)

  100,4 tys

  19,7(0.3%)

  70,5 tys

  13,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,9 tys

  4,9(0.2%)

  26,8 tys

  5,1(0.1%)

  69,1 tys

  13,1(0.3%)

  28,3 tys

  5,4(0.1%)

  38,6 tys

  7,4(0.1%)

  81,4 tys

  15,8(0.3%)

  52,3 tys

  10,3(0.2%)

  40,0 tys

  7,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,9 tys

  8,9(0.3%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  68,3 tys

  13,0(0.3%)

  57,9 tys

  11,1(0.2%)

  48,2 tys

  9,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  705

  0,1(0%)

  962

  0,2(0%)

  745

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Lisków według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Lisków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Lisków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Lisków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  3,3 tys(100%)

  21,1 mln

  4,0 tys(100%)

  23,2 mln

  4,4 tys(100%)

  25,6 mln

  4,9 tys(100%)

  32,0 mln

  6,1 tys(100%)

  29,2 mln

  5,5 tys(100%)

  33,0 mln

  6,3 tys(100%)

  38,0 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  1,4 tys(43.9%)

  7,9 mln

  1,5 tys(37.4%)

  8,2 mln

  1,5 tys(35.1%)

  8,3 mln

  1,6 tys(32.5%)

  9,7 mln

  1,9 tys(30.3%)

  10,6 mln

  2,1 tys(36.4%)

  12,1 mln

  2,4 tys(36.6%)

  10,5 mln

  2,0 tys(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  728(22.1%)

  4,4 mln

  829(20.8%)

  4,8 mln

  907(20.6%)

  5,0 mln

  947(19.4%)

  5,5 mln

  1,1 tys(17.3%)

  5,6 mln

  1,1 tys(19.2%)

  6,8 mln

  1,3 tys(20.5%)

  9,0 mln

  1,7 tys(23.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  13,4(0.3%)

  145,0 tys

  27,6(0.6%)

  21,0 tys

  4,0(0.1%)

  89,9 tys

  17,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  1,1 tys(14.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  229,5 tys

  43,5(1.3%)

  273,0 tys

  51,6(1.3%)

  688,3 tys

  130(3%)

  205,1 tys

  39,0(0.8%)

  2,7 mln

  526(8.6%)

  308,5 tys

  59,8(1.1%)

  348,4 tys

  68,4(1.1%)

  1,9 mln

  369(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  675,8 tys

  128(3.9%)

  906,2 tys

  171(4.3%)

  829,9 tys

  157(3.6%)

  987,8 tys

  188(3.9%)

  1,1 mln

  208(3.4%)

  1,2 mln

  238(4.2%)

  1,3 mln

  255(3.9%)

  1,7 mln

  332(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  295(9%)

  529,7 tys

  100(2.5%)

  399,7 tys

  75,7(1.7%)

  1,9 mln

  352(7.2%)

  2,9 mln

  562(9.1%)

  593,4 tys

  115(2%)

  1,4 mln

  278(4.3%)

  1,0 mln

  200(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  430(13.1%)

  5,8 mln

  1,1 tys(27.7%)

  236,6 tys

  44,8(1%)

  254,5 tys

  48,4(1%)

  215,8 tys

  41,4(0.7%)

  197,8 tys

  38,3(0.7%)

  251,9 tys

  49,4(0.8%)

  1,0 mln

  198(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  530,5 tys

  100(3.1%)

  592,4 tys

  112(2.8%)

  525,5 tys

  99,6(2.3%)

  600,9 tys

  114(2.3%)

  598,4 tys

  115(1.9%)

  628,4 tys

  122(2.1%)

  559,4 tys

  110(1.7%)

  558,4 tys

  108(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  311,6 tys

  59,0(1.8%)

  307,5 tys

  58,2(1.5%)

  347,7 tys

  65,9(1.5%)

  548,5 tys

  104(2.1%)

  318,7 tys

  61,1(1%)

  286,6 tys

  55,5(1%)

  460,6 tys

  90,4(1.4%)

  452,0 tys

  87,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  66,8 tys

  12,6(0.4%)

  73,9 tys

  14,0(0.4%)

  72,5 tys

  13,7(0.3%)

  109,1 tys

  20,8(0.4%)

  143,6 tys

  27,6(0.4%)

  234,7 tys

  45,5(0.8%)

  126,3 tys

  24,8(0.4%)

  333,6 tys

  64,6(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  381,6 tys

  72,5(1.5%)

  381,2 tys

  73,1(1.2%)

  132,9 tys

  25,8(0.5%)

  165,0 tys

  32,4(0.5%)

  153,8 tys

  29,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  111,1 tys

  21,0(0.6%)

  192,4 tys

  36,4(0.9%)

  96,4 tys

  18,3(0.4%)

  100,5 tys

  19,1(0.4%)

  99,2 tys

  19,0(0.3%)

  98,3 tys

  19,1(0.3%)

  101,3 tys

  19,9(0.3%)

  117,5 tys

  22,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,5 tys

  16,0(0.5%)

  75,9 tys

  14,4(0.4%)

  61,3 tys

  11,6(0.3%)

  48,2 tys

  9,2(0.2%)

  63,2 tys

  12,1(0.2%)

  72,0 tys

  14,0(0.2%)

  85,0 tys

  16,7(0.3%)

  58,5 tys

  11,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,4 tys

  1,6(0%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  49,0 tys

  9,3(0.2%)

  308,4 tys

  58,6(1.2%)

  27,7 tys

  5,3(0.1%)

  51,2 tys

  9,9(0.2%)

  20,7 tys

  4,1(0.1%)

  19,4 tys

  3,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 tys

  1,9(0.1%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  41,7 tys

  7,9(0.2%)

  12,0 tys

  2,3(0%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  12,0 tys

  2,4(0%)

  12,0 tys

  2,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  917

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,9 tys

  8,9(0.3%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  68,3 tys

  13,0(0.3%)

  57,9 tys

  11,1(0.2%)

  48,2 tys

  9,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,0 tys

  61,8(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Lisków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 202 mieszkańców gminy Lisków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 603 kobiet oraz 600 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców gminy Lisków, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Lisków mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Lisków największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2022 w gminie Lisków mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (55 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Lisków mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (57 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,1% mieszkańców gminy Lisków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 400 uczniów (205 kobiet oraz 195 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Lisków placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 403 uczniów (202 kobiety oraz 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,79.

  W gminie Lisków znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 182 uczniów (32 kobiety oraz 150 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Lisków placówkę miały 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 611 uczniów (263 kobiety oraz 348 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). 20,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców gminy Lisków w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  17,7%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Lisków
  30,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,3%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Lisków
  7,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Lisków
  27,1%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Lisków
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Lisków
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Lisków
  794,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Polska
  927,0
 • 1,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Lisków
  1,61
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Lisków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,0%
  45,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 32 4 lata
 • 32
 • 30 5 lata
 • 30
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 21 4 lata
 • 21
 • 15 5 lata
 • 15
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 11 4 lata
 • 11
 • 15 5 lata
 • 15
 • 12 6 lat
 • 12
 • 91 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Lisków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lisków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP (bł. Edmund Bojanowski)
  Publiczne
  62 763-40-23
  ul. Ks. W Blizińskiego 50 a
  62-850 Lisków
  48210
  "Punkt Przedszkolny - Strzałków"
  Niepubliczny
  61 843-63-04
  61 843-63-04
  ul. Strzałków 12A
  62-850 Strzałków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Lisków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 400 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,8%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,4
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 45,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Lisków
  94,79
  Województwo
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 94,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,08
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lisków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lisków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Lisków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lisków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Józefa Wybickiego w Liskowie (Józef Wybicki)
  Publiczna
  62 763-40-16
  62 763-41-07
  ul. Ks.W.Blizińskiego 27
  62-850 Lisków
  1218726
  Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
  Publiczna
  62 763-45-92
  62 763-45-92
  Strzałków
  62-850 Strzałków
  711613
  Szkoła Podstawowa w Zakrzynie
  Publiczna
  62 763-40-80
  62 763-40-80
  Zakrzyn 1
  62-850 Zakrzyn
  77517
  Szkoła Podstawowa w Ciepielewie
  Publiczna
  62 763-40-34
  Ciepielew 10
  62-850 Ciepielew
  56610
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Gmina Lisków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 182 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,6%
  82,4%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,2
  Wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Lisków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 88,9%
  11,1%
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  23,8
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Lisków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lisków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 1 (ks. Wacław Bliziński)
  Publiczne
  62 763-40-09
  62 763-40-09
  ul. Twórców Liskowa 1
  62-850 Lisków
  10257-
  Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego
  Publiczne
  62 763-40-09
  62 763-40-09
  ul. Twórców Liskowa 1
  62-850 Lisków
  492-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  62 763-40-09
  62 763-40-09
  ul. Twórców Liskowa 1
  62-850 Lisków
  140-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  62 763-40-09
  62 763-40-09
  ul. Twórców Liskowa 1
  62-850 Lisków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Lisków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Lisków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Lisków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lisków - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Lisków: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Lisków 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 70)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 130)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Lisków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Lisków działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 455 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 994 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


Gmina Lisków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Lisków i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 45 wypadków drogowych w gminie Lisków odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 871,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 135,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Lisków znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Lisków
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 48 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 35 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Lisków w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 871,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  871,8
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Polska
  1 100,9
 • 135,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  135,6
  Wielkopolskie
  103,3
  Polska
  104,4
 • 929,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  929,9
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 15,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  15,6
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 106,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  106,7
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Lisków w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 184,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  184,8 km
  Województwo
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,7 km
  Województwo
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km