Gmina Brojce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Brojce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Brojce to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfickiego. Gmina Brojce ma 3 637 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,6% powierzchni powiatu.
 • 3 637 Liczba mieszkańców
 • 118,0 km² Powierzchnia
 • 32 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGY Tablice rejestracyjne
 • Michał Zinowik Wójt gminy
Gmina Brojce na mapie
Identyfikatory
 • 15.351053.9574 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3205012
Herb gminy Brojce
Gmina Brojce herb

Gmina Brojce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-304Poczta Brojce Gryfickie, ul. Długa 45

Gmina Brojce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Brojce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Brojcach
(91) 386-11-94
(91) 386-11-86
ul.Długa 48
72-304 Brojce
ZUS Inspektorat w Gryficach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbskiego 5
72-300 Gryfice

Gmina Brojce - Wsie należące do gminy

Gmina Brojce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Brojce ma 3 637 mieszkańców, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Brojce zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Brojce jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Brojce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,48 na 1000 mieszkańców gminy Brojce. W 2021 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 68,2% dziewczynek i 31,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 269 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,5% zgonów w gminie Brojce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w gminie Brojce były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brojce przypada 11.5 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 39 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brojce -12. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,9% mieszkańców gminy Brojce jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 637 Liczba mieszkańców
 • 1 773 Kobiety
 • 1 864 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Brojce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Brojce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Brojce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Brojce
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Brojce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Brojce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Brojce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Brojce
  28,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • gm. Brojce
  50,8%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Brojce
  8,4%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Brojce
  8,2%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,5% Nieustalone
 • Gmina
  4,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Brojce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Brojce
  4,9
  Zachodniopomorskie
  4,2
  Cały kraj
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Brojce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,5
  Województwo
  -6,2
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Brojce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Brojce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Brojce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Brojce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 68,2%
  31,8%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,7
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  31,1
  Województwo
  33,4
  Cała Polska
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 269 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Brojce
  3 269 g
  Zachodniopomorskie
  3 329 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 118 Waga 3500g - 3999g
 • 118
 • 169 Waga 3000g - 3499g
 • 169
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Brojce
  1,09
  woj. zachodniopomorskie
  1,21
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Zachodniopomorskie
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,51
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Brojce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,5
  Zachodniopomorskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 196,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Brojce
  196,2
  Zachodniopomorskie
  180,9
  Kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Brojce
  4,7
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cały kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,4
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  35,5%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Brojce
  19,1%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,2%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Polska
  74,4
 • 275,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  275,4
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cały kraj
  246,5
 • 512,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  512,7
  Województwo
  506,4
  Polska
  475,8
 • 84,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Brojce
  84,9
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,0
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,9
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Brojce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brojce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Brojce oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brojce to 1 065 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brojce to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Brojce to 107,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,79% mieszkań posiada łazienkę, 66,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 065 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 290,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  290,70
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  79,30 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 23,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Brojce
  23,00 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Brojce
  4,11
  Województwo
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 3,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Brojce
  3,44
  Województwo
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Brojce
  0,84
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Brojce
  0,27
  Województwo
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Brojce
  6,00
  Zachodniopomorskie
  3,41
  Cały kraj
  3,90
 • 1,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,65
  Zachodniopomorskie
  20,55
  Cały kraj
  24,07
 • 107 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 107,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Brojce
  107,0 m2
  Zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Brojce
  0,03 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  97,65%
  woj. zachodniopomorskie
  99,24%
  Cała Polska
  96,97%
 • 89,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Brojce
  89,58%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Brojce
  87,79%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Cały kraj
  91,78%
 • 66,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  66,95%
  Województwo
  86,83%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Brojce
  0,00%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Brojce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Brojce na 1000 mieszkańców pracuje 77osób . 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Brojce wynosiło w 2021 roku 9,6% (14,4% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brojce wynosiło 4 745,48 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brojce 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 20 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -163.

  22,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brojce pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Brojce
  77,0
  Województwo
  218,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,4% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,6%
  woj. zachodniopomorskie
  7,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Brojce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Brojce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Brojce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 745 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 745 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Brojce w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -163 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,3% Pozostałe
 • 47,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Brojce w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 280 Pracujący ogółem
 • 126 Kobiety
 • 154 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Brojce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Brojce
  64,1
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 31,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,9
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 99,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Brojce
  99,3
  Województwo
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Brojce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Brojce w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 297 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 236 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (17) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (47) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brojce najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (286) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,7% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,4% (117) podmiotów, a 53,9% (160) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brojce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 297 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117 Przemysł i budownictwo
 • 160 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Brojce w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w gminie Brojce w 2021 roku
 • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 286
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 297 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 297
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brojce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Brojce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 90 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,59 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brojce wynosi 67,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brojce najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,70 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 11,29 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,52 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,86 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Brojce.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Brojce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 90
 • 65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 65
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 41 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 41
 • 24,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  24,59
  Województwo
  23,72
  Kraj
  21,51
 • 17,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,70
  woj. zachodniopomorskie
  16,62
  Cały kraj
  12,82
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,76
  Województwo
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Brojce
  3,52
  Województwo
  2,54
  Cały kraj
  1,85
 • 0,86 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,86
  Województwo
  0,48
  Cały kraj
  0,35
 • 11,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brojce
  11,29
  Województwo
  10,31
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Brojce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  57%
  Zachodniopomorskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Brojce
  87%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  38%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Polska
  53%

Gmina Brojce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Brojce wyniosła w 2021 roku 24,4 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Brojce - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Brojce wyniosła w 2021 roku 27,7 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.1%). W budżecie gminy Brojce wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 508 złotych na mieszkańca (6,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,6 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Brojce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Brojce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Brojce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Brojce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,9 mln

  3,6 tys(100%)

  14,7 mln

  3,9 tys(100%)

  16,5 mln

  4,3 tys(100%)

  17,3 mln

  4,5 tys(100%)

  17,8 mln

  4,7 tys(100%)

  19,2 mln

  5,1 tys(100%)

  20,8 mln

  5,6 tys(100%)

  24,4 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  1,1 tys(29%)

  4,7 mln

  1,2 tys(31.7%)

  4,6 mln

  1,2 tys(28%)

  4,3 mln

  1,1 tys(24.8%)

  4,7 mln

  1,2 tys(26.1%)

  5,0 mln

  1,3 tys(26.2%)

  5,5 mln

  1,5 tys(26.5%)

  6,3 mln

  1,7 tys(25.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  58,4 tys

  15,2(0.4%)

  35,1 tys

  9,1(0.2%)

  53,4 tys

  14,1(0.3%)

  54,9 tys

  14,5(0.3%)

  78,8 tys

  20,9(0.4%)

  375,5 tys

  100(2%)

  58,1 tys

  15,9(0.3%)

  3,1 mln

  853(12.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  461(12.7%)

  1,2 mln

  325(8.5%)

  1,1 mln

  279(6.4%)

  1,1 mln

  303(6.7%)

  1,1 mln

  303(6.4%)

  1,6 mln

  436(8.5%)

  1,8 mln

  496(8.7%)

  2,3 mln

  619(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  376(10.3%)

  1,6 mln

  421(11%)

  1,6 mln

  425(9.8%)

  1,7 mln

  446(9.8%)

  1,8 mln

  469(9.9%)

  1,8 mln

  492(9.6%)

  1,7 mln

  471(8.3%)

  1,9 mln

  525(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,0 tys(27.7%)

  3,9 mln

  1,0 tys(26.7%)

  7,3 mln

  1,9 tys(43.9%)

  1,4 mln

  371(8.1%)

  1,3 mln

  356(7.5%)

  1,3 mln

  359(7%)

  1,3 mln

  357(6.3%)

  1,5 mln

  400(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  220,9 tys

  57,7(1.6%)

  456,5 tys

  119(3.1%)

  123,7 tys

  32,5(0.7%)

  121,7 tys

  32,1(0.7%)

  281,7 tys

  74,8(1.6%)

  188,2 tys

  50,3(1%)

  1,7 mln

  465(8.2%)

  923,6 tys

  254(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  513,2 tys

  134(3.7%)

  522,4 tys

  136(3.5%)

  552,6 tys

  145(3.3%)

  480,2 tys

  127(2.8%)

  562,9 tys

  149(3.2%)

  578,1 tys

  154(3%)

  554,9 tys

  151(2.7%)

  752,4 tys

  207(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  362,8 tys

  94,7(2.6%)

  774,7 tys

  202(5.3%)

  340,0 tys

  89,4(2.1%)

  360,9 tys

  95,3(2.1%)

  484,7 tys

  129(2.7%)

  505,3 tys

  135(2.6%)

  369,1 tys

  101(1.8%)

  488,4 tys

  134(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  85,8 tys

  22,4(0.6%)

  298,8 tys

  77,7(2%)

  256,5 tys

  67,5(1.6%)

  444,8 tys

  117(2.6%)

  349,8 tys

  92,9(2%)

  334,8 tys

  89,4(1.7%)

  291,4 tys

  79,5(1.4%)

  220,3 tys

  60,6(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  313,9 tys

  81,9(2.3%)

  192,6 tys

  50,1(1.3%)

  148,6 tys

  39,1(0.9%)

  158,3 tys

  41,8(0.9%)

  194,0 tys

  51,5(1.1%)

  200,5 tys

  53,6(1%)

  246,7 tys

  67,3(1.2%)

  194,6 tys

  53,5(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  189,7 tys

  49,5(1.4%)

  647,8 tys

  169(4.4%)

  164,7 tys

  43,3(1%)

  250,3 tys

  66,1(1.5%)

  274,1 tys

  72,8(1.5%)

  261,1 tys

  69,8(1.4%)

  185,4 tys

  50,6(0.9%)

  144,8 tys

  39,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  94,7 tys

  24,7(0.7%)

  47,1 tys

  12,3(0.3%)

  22,8 tys

  6,0(0.1%)

  43,8 tys

  11,6(0.3%)

  40,2 tys

  10,7(0.2%)

  68,4 tys

  18,3(0.4%)

  52,6 tys

  14,4(0.3%)

  130,2 tys

  35,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  42,2 tys

  11,0(0.3%)

  44,7 tys

  11,6(0.3%)

  42,7 tys

  11,2(0.3%)

  65,5 tys

  17,3(0.4%)

  72,0 tys

  19,1(0.4%)

  60,6 tys

  16,2(0.3%)

  47,1 tys

  12,9(0.2%)

  109,7 tys

  30,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  250,8 tys

  65,5(1.8%)

  216,4 tys

  56,3(1.5%)

  188,4 tys

  49,6(1.1%)

  168,1 tys

  44,4(1%)

  134,0 tys

  35,6(0.8%)

  104,5 tys

  27,9(0.5%)

  87,2 tys

  23,8(0.4%)

  77,5 tys

  21,3(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  8,7(0.2%)

  213,5 tys

  56,7(1.2%)

  142,8 tys

  38,1(0.7%)

  70,8 tys

  19,3(0.3%)

  13,2 tys

  3,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,3 tys

  10,8(0.3%)

  28,5 tys

  7,4(0.2%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  32,7 tys

  8,7(0.2%)

  35,0 tys

  9,3(0.2%)

  23,5 tys

  6,4(0.1%)

  9,5 tys

  2,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,4 tys

  0,6(0%)

  5,1 tys

  1,3(0%)

  18,5 tys

  4,9(0.1%)

  7,4 tys

  1,9(0%)

  13,1 tys

  3,5(0.1%)

  8,1 tys

  2,2(0%)

  563

  0,2(0%)

  193

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  666,8 tys

  174(4.8%)

  910

  0,2(0%)

  807

  0,2(0%)

  807

  0,2(0%)

  807

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,4 tys

  18,0(0.4%)

  54,2 tys

  14,3(0.3%)

  50,2 tys

  13,3(0.3%)

  146,1 tys

  39,0(0.8%)

  24,5 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Brojce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Brojce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Brojce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Brojce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,8 mln

  3,6 tys(100%)

  13,1 mln

  3,5 tys(100%)

  16,5 mln

  4,3 tys(100%)

  18,2 mln

  4,8 tys(100%)

  18,3 mln

  4,8 tys(100%)

  19,5 mln

  5,2 tys(100%)

  24,1 mln

  6,5 tys(100%)

  27,7 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,2 mln

  1,4 tys(37.6%)

  5,4 mln

  1,4 tys(41.2%)

  5,7 mln

  1,5 tys(34.5%)

  6,0 mln

  1,6 tys(33%)

  6,4 mln

  1,7 tys(35.2%)

  6,6 mln

  1,8 tys(33.9%)

  9,5 mln

  2,6 tys(39.2%)

  10,4 mln

  2,9 tys(37.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  791(22%)

  2,7 mln

  690(20.2%)

  3,0 mln

  783(18.1%)

  3,4 mln

  895(18.7%)

  3,7 mln

  986(20.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(21.8%)

  4,3 mln

  1,2 tys(17.9%)

  4,6 mln

  1,3 tys(16.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  68,0 tys

  17,7(0.5%)

  160,6 tys

  41,8(1.2%)

  133,0 tys

  35,0(0.8%)

  275,2 tys

  72,7(1.5%)

  128,4 tys

  34,1(0.7%)

  222,3 tys

  59,4(1.1%)

  236,4 tys

  64,5(1%)

  3,3 mln

  919(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  100,5 tys

  26,2(0.7%)

  492,4 tys

  128(3.7%)

  365,0 tys

  96,0(2.2%)

  367,9 tys

  97,1(2%)

  341,7 tys

  90,7(1.9%)

  573,9 tys

  153(2.9%)

  842,0 tys

  230(3.5%)

  1,0 mln

  282(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  935(26%)

  3,4 mln

  886(25.9%)

  6,5 mln

  1,7 tys(39.5%)

  895,4 tys

  236(4.9%)

  774,5 tys

  206(4.2%)

  751,9 tys

  201(3.9%)

  676,0 tys

  185(2.8%)

  758,6 tys

  209(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  445,0 tys

  116(3.2%)

  454,6 tys

  118(3.5%)

  494,6 tys

  130(3%)

  439,2 tys

  116(2.4%)

  509,9 tys

  135(2.8%)

  613,8 tys

  164(3.1%)

  651,4 tys

  178(2.7%)

  703,3 tys

  193(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  10,9 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  3,8(0.1%)

  1,0 mln

  285(4.3%)

  533,3 tys

  147(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  251,2 tys

  65,6(1.8%)

  133,0 tys

  34,6(1%)

  112,1 tys

  29,5(0.7%)

  141,3 tys

  37,3(0.8%)

  132,4 tys

  35,1(0.7%)

  193,0 tys

  51,6(1%)

  276,7 tys

  75,5(1.1%)

  157,1 tys

  43,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,5 tys

  7,0(0.1%)

  27,6 tys

  7,3(0.2%)

  29,3 tys

  7,8(0.2%)

  29,8 tys

  8,1(0.1%)

  66,4 tys

  18,3(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  110,1 tys

  28,7(0.8%)

  23,9 tys

  6,2(0.2%)

  15,9 tys

  4,2(0.1%)

  83,5 tys

  22,0(0.5%)

  15,7 tys

  4,2(0.1%)

  17,2 tys

  4,6(0.1%)

  32,2 tys

  8,8(0.1%)

  55,0 tys

  15,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  204,7 tys

  53,4(1.5%)

  196,0 tys

  51,0(1.5%)

  151,2 tys

  39,8(0.9%)

  134,5 tys

  35,5(0.7%)

  107,2 tys

  28,5(0.6%)

  83,4 tys

  22,3(0.4%)

  64,6 tys

  17,6(0.3%)

  54,0 tys

  14,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  2,0(0%)

  20,0 tys

  5,3(0.1%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  30,7 tys

  8,4(0.1%)

  36,4 tys

  10,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,3 tys

  10,8(0.3%)

  28,5 tys

  7,4(0.2%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  30,6 tys

  8,1(0.2%)

  35,0 tys

  9,3(0.2%)

  23,5 tys

  6,4(0.1%)

  9,5 tys

  2,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  12,1 tys

  3,2(0.1%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  13,1 tys

  3,5(0.1%)

  5,7 tys

  1,6(0%)

  5,8 tys

  1,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,4 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  16,6(0.3%)

  22,5 tys

  6,0(0.1%)

  15,0 tys

  4,1(0.1%)

  4,2 tys

  1,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,5 tys

  13,7(0.4%)

  179,2 tys

  46,6(1.4%)

  12,6 tys

  3,3(0.1%)

  14,1 tys

  3,7(0.1%)

  21,9 tys

  5,8(0.1%)

  11,4 tys

  3,1(0.1%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  695,1 tys

  181(5%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  12,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Brojce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 923 mieszkańców gminy Brojce jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 435 kobiet oraz 488 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców gminy Brojce, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Brojce mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brojce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  17,0% mieszkańców gminy Brojce w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 524 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Brojce placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 283 uczniów (141 kobiet oraz 142 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Brojce placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 259 uczniów (110 kobiet oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Brojce w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Brojce
  16,6%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Brojce
  16,2%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Brojce
  3,3%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,7%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 524 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Brojce
  524,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Brojce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brojce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Brojcach
  Niepubliczny
  91 885-88-87
  ul. Długa 19
  72-304 Brojce
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Brojce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 283 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Brojce
  16,6
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Brojce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brojce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Brojcach (72936)
  Publiczna
  91 386-11-16
  ul. Długa 19
  72-304 Brojce
  1122530
  Szkoła Podstawowa w Brojcach Filia w Dargosławiu
  Publiczna
  91 385-60-19
  Dargosław
  72-304 Dargosław
  7106-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Brojce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brojce - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Brojce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 067 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 114 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Brojce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brojce działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 79, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Brojce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brojce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Brojce i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 18 wypadków drogowych w gminie Brojce odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 494,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 82,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Brojce znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Brojce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Brojce w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 494,91 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  494,9
  Zachodniopomorskie
  923,8
  Kraj
  1 035,8
 • 82,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  82,5
  Zachodniopomorskie
  95,5
  Cały kraj
  98,5
 • 769,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Brojce
  769,9
  Województwo
  1 093,6
  Polska
  1 251,4
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Brojce
  16,7
  woj. zachodniopomorskie
  10,3
  Cały kraj
  9,5
 • 155,56 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  155,6
  woj. zachodniopomorskie
  118,4
  Polska
  120,8