Gmina Potok Górny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, zarobki, wynagrodzenie, bezrobocie, wypadki drogowe)

Gmina Potok Górny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Gmina Potok Górny to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Gmina Potok Górny ma 5 261 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,6% powierzchni powiatu.
  • 5 261 Liczba mieszkańców
  • 111,2 km² Powierzchnia
  • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • (+48) 84 Numer kierunkowy
  • LBL Tablice rejestracyjne
  • Stanisław Jan Dyjak Wójt gminy
Gmina Potok Górny na mapie
Identyfikatory
  • 22.528250.3806 Współrzędne GPS
  • TERYT (TERC) 0602112
Herb gminy Potok Górny
Gmina Potok Górny herb

Gmina Potok Górny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-423Poczta Potok Górny

Gmina Potok Górny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Potok Górny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Potok Górny
(84) 685-25-18
(84) 685-23-33
Potok Górny 116
23-423 Potok Górny
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj

Gmina Potok Górny - Wsie należące do gminy

Gmina Potok Górny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Gmina Potok Górny ma 5 261 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy gminy Potok Górny zawarli w 2020 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
    29,6% mieszkańców gminy Potok Górny jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

    Gmina Potok Górny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,19 na 1000 mieszkańców gminy Potok Górny. W 2020 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 56,9% dziewczynek i 43,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2019 roku 47,4% zgonów w gminie Potok Górny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w gminie Potok Górny były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Potok Górny przypada 12.77 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

    W 2020 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Potok Górny -52. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

    64,1% mieszkańców gminy Potok Górny jest w wieku produkcyjnym, 14,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców gminy Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 5 261 Liczba mieszkańców
  • 2 618 Kobiety
  • 2 643 Mężczyźni
  • 49,8%
    50,2%
  • 99 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
  • 101 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w gminie Potok Górny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w gminie Potok Górny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Potok Górny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców gminy Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
  • gm. Potok Górny
    42,6 lat
    Lubelskie
    42,4 lat
    Kraj
    42,0 lat
  • 44,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 41,1 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Gmina Potok Górny, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców gminy Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,6% Kawalerowie/Panny
  • gm. Potok Górny
    29,5%
    Województwo
    28,7%
    Cała Polska
    28,8%
  • 23,2% Kobiety
    (Panny)
  • 36,1% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 57,6% Żonaci/Zamężne
  • Gmina Potok Górny
    57,6%
    woj. lubelskie
    56,4%
    Cały kraj
    55,8%
  • 56,8% Kobiety
    (Zamężne)
  • 58,3% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,9% Wdowcy/Wdowy
  • Gmina Potok Górny
    10,0%
    woj. lubelskie
    10,4%
    Kraj
    9,6%
  • 16,9% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,8% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Gmina
    2,3%
    Lubelskie
    3,9%
    Polska
    5,0%
  • 2,3% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,3% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,6% Nieustalone
  • Gmina Potok Górny
    0,6%
    Województwo
    0,6%
    Polska
    0,8%
  • 0,7% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,5% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Potok Górny w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
  • gm. Potok Górny
    4,3
    Województwo
    3,7
    Cała Polska
    3,8
  • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
  • gm. Potok Górny
    1,2
    woj. lubelskie
    1,3
    Polska
    1,3
  • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2020
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Potok Górny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • -17 Przyrost naturalny w roku 2020
  • -3 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -14 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -3,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Gmina Potok Górny
    -3,2
    Województwo
    -4,4
    Polska
    -3,2
  • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Potok Górny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Potok Górny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Potok Górny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w gminie Potok Górny w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 51 Urodzenia żywe
  • 29 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 22 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 56,9%
    43,1%
  • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Gmina Potok Górny
    9,6
    Lubelskie
    8,6
    Kraj
    9,3
  • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    35,8
    Województwo
    37,5
    Cała Polska
    39,9
  • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 5
  • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 28
  • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 77
  • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 81
  • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 39
  • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 10
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 236 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 384 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Gmina Potok Górny
    3 311 g
    woj. lubelskie
    3 363 g
    Cała Polska
    3 379 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 9 Waga 4500g - 4999g
  • 9
  • 59 Waga 4000g - 4499g
  • 59
  • 254 Waga 3500g - 3999g
  • 254
  • 313 Waga 3000g - 3499g
  • 313
  • 125 Waga 2500g - 2999g
  • 125
  • 38 Waga 2000g - 2499g
  • 38
  • 15 Waga 1500g - 1999g
  • 15
  • 6 Waga 1000g - 1499g
  • 6
  • 7 Waga 600g - 999g
  • 7
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,20
    Województwo
    1,27
    Cały kraj
    1,38
  • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • gm. Potok Górny
    0,59
    woj. lubelskie
    0,61
    Cała Polska
    0,67
  • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Tutaj
    0,66
    Województwo
    0,66
    Cały kraj
    0,74
  • Statystyki zgonów w gminie Potok Górny w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 68 Zgony
  • 32 Kobiety
    (Zgony)
  • 36 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 47,1%
    52,9%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 12,8 Zgony na 1000 ludności
  • gm. Potok Górny
    12,8
    Województwo
    13,0
    Polska
    12,5
  • 152,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • gm. Potok Górny
    152,7
    Lubelskie
    151,1
    Polska
    134,3
  • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Gmina Potok Górny
    4,8
    Województwo
    3,9
    Cały kraj
    3,6
  • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,2
    Lubelskie
    3,4
    Polska
    3,4
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. lubelskie
    1,5
    Kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    47,4%
    woj. lubelskie
    43,4%
    Polska
    39,4%
  • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
  • Gmina Potok Górny
    20,8%
    Województwo
    22,8%
    Polska
    26,5%
  • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Gmina
    3,8%
    Województwo
    4,0%
    Cała Polska
    6,6%
  • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. lubelskie
    0,8
    Cały kraj
    9,9
  • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Lubelskie
    72,1
    Kraj
    70,4
  • 211,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    211,6
    Województwo
    248,7
    Cała Polska
    283,2
  • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. lubelskie
    234,6
    Kraj
    261,3
  • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 510,9 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 453,2 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina
    482,4
    Województwo
    472,5
    Cały kraj
    421,0
  • 46,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 17,3 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 74,6 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Gmina Potok Górny
    46,8
    Lubelskie
    80,8
    Kraj
    69,5
  • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Gmina Potok Górny
    19,5
    woj. lubelskie
    27,6
    Kraj
    35,1
  • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    2,0
    Lubelskie
    6,2
    Kraj
    7,9
  • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • gm. Potok Górny
    0,2%
    Województwo
    0,6%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 5 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 7 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 1 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 35 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 29 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -51 Saldo migracji
  • -29 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -22 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -52 Saldo migracji wewnętrznych
  • -30 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -22 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 1 Saldo migracji zagranicznych
  • 1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Potok Górny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 12,9% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 12,3% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 65,4% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 73,5% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 21,7% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Potok Górny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Potok Górny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w gminie Potok Górny oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Potok Górny to 1 529 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 288 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Potok Górny to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Potok Górny to 112,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,56% mieszkań posiada łazienkę, 63,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,59% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

    Powiat biłgorajski - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 1 529 Liczba nieruchomości w 2020 roku
  • 287,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Gmina Potok Górny
    287,70
    Województwo
    378,90
    Cały kraj
    392,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 99,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Gmina
    99,10 m2
    Lubelskie
    77,70 m2
    Polska
    74,50 m2
  • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Gmina
    28,50 m2
    woj. lubelskie
    29,40 m2
    Polska
    29,20 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    4,18
    Województwo
    3,86
    Kraj
    3,82
  • 3,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • gm. Potok Górny
    3,48
    Lubelskie
    2,64
    Cała Polska
    2,55
  • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Gmina Potok Górny
    0,83
    woj. lubelskie
    0,68
    Cały kraj
    0,67
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
  • 0,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina Potok Górny
    0,38
    Województwo
    4,03
    Polska
    5,77
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
  • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina Potok Górny
    5,50
    Województwo
    4,18
    Polska
    3,77
  • 2,07 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina
    2,07
    Województwo
    16,85
    Polska
    21,77
  • 225 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
  • 112,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    112,5 m2
    Lubelskie
    96,3 m2
    Cały kraj
    88,7 m2
  • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Gmina
    0,04 m2
    Województwo
    0,39 m2
    Kraj
    0,51 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 90,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Gmina
    90,26%
    Województwo
    91,91%
    Kraj
    96,97%
  • 77,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • gm. Potok Górny
    77,50%
    woj. lubelskie
    85,47%
    Cały kraj
    94,01%
  • 74,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Gmina
    74,56%
    woj. lubelskie
    83,02%
    Cała Polska
    91,78%
  • 63,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Gmina
    63,37%
    Województwo
    76,30%
    Polska
    83,08%
  • 31,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Gmina Potok Górny
    31,59%
    Lubelskie
    46,14%
    Kraj
    57,25%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Potok Górny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W gminie Potok Górny na 1000 mieszkańców pracuje 33osób . 69,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,9% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w gminie Potok Górny wynosiło w 2020 roku 3,7% (3,6% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn).

    W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Potok Górny wynosiło 4 522,48 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Potok Górny 193 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 15 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -178.

    63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Potok Górny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 33 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Gmina
    33,0
    Województwo
    189,0
    Polska
    252,0
  • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
  • 3,6% Kobiety
  • 3,8% Mężczyźni
  • gm. Potok Górny
    3,7%
    woj. lubelskie
    8,2%
    Cały kraj
    6,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Potok Górny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Potok Górny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Potok Górny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 4 522 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Gmina
    4 522 PLN
    Województwo
    4 915 PLN
    Cały kraj
    5 523 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Potok Górny w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 193 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza gminę zamieszkania)
  • 15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innej gminy)
  • -178 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 63,4% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 62,9% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 15,6% Przemysł i budownictwo
  • 7,9% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 23,3% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 6,3% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 5,3% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,2% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,5% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 14,6% Pozostałe
  • 21,3% Kobiety
    (pozostałe)
  • 7,9% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Potok Górny w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 175 Pracujący ogółem
  • 121 Kobiety
  • 54 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Potok Górny w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 14,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 14,6% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 64,1% W wieku produkcyjnym
  • 56,7% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 71,6% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
  • 28,8% Kobiety
    (59+ lat)
  • 14,2% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Potok Górny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 55,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Gmina Potok Górny
    55,9
    Województwo
    67,6
    Cała Polska
    68,0
  • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • gm. Potok Górny
    33,5
    woj. lubelskie
    38,2
    Cała Polska
    37,5
  • 148,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    148,8
    Województwo
    129,5
    Polska
    122,8
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 66,6% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 58,6% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 33,4% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 41,4% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Gmina Potok Górny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W gminie Potok Górny w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 278 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 236 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (16) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Potok Górny najwięcej (1) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (272) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    2,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 54,0% (150) podmiotów, a 43,5% (121) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Potok Górny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (55.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.1%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 278 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 150 Przemysł i budownictwo
  • 121 Pozostała działalność
  • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Potok Górny w 2020 roku
  • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Potok Górny w 2020 roku
  • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 272 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 272
  • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 6
  • 278 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 278
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 1 Spółki handlowe ogółem
  • 1
  • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 1
  • 1 Spółki cywilne ogółem
  • 1
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 132 Budownictwo
  • 132
  • 31 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 31
  • 16 Przetwórstwo przemysłowe
  • 16
  • 13 Transport i gospodarka magazynowa
  • 13
  • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 10
  • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 6
  • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 6
  • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 5
  • 5 Informacja i komunikacja
  • 5
  • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 4
  • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 3
  • 3 Edukacja
  • 3
  • 2 Pozostała działalność
  • 2
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Potok Górny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w gminie Potok Górny stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Potok Górny wynosi 85,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Potok Górny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,67 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,85 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,63 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,19 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Potok Górny.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 47
  • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 30
  • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 6
  • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 9
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 15
  • 8,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • gm. Potok Górny
    8,83
    Lubelskie
    13,81
    Cały kraj
    19,96
  • 5,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    5,67
    Lubelskie
    8,49
    Polska
    12,25
  • 1,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Gmina Potok Górny
    1,19
    Lubelskie
    2,78
    Polska
    5,17
  • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Gmina
    1,63
    woj. lubelskie
    1,81
    Polska
    1,73
  • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Gmina Potok Górny
    0,20
    woj. lubelskie
    0,34
    Kraj
    0,37
  • 2,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,85
    Lubelskie
    5,14
    Polska
    9,65
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • gm. Potok Górny
    86%
    woj. lubelskie
    81%
    Cały kraj
    73%
  • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Gmina
    83%
    Województwo
    79%
    Polska
    65%
  • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Gmina
    75%
    Lubelskie
    75%
    Cała Polska
    82%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    100%
    Lubelskie
    99%
    Polska
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Gmina
    100%
    woj. lubelskie
    94%
    Kraj
    87%
  • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Gmina
    64%
    Lubelskie
    65%
    Cała Polska
    54%

Gmina Potok Górny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Suma wydatków z budżetu gminy Potok Górny wyniosła w 2020 roku 22,7 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Potok Górny - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu gminy Potok Górny wyniosła w 2020 roku 26,5 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.3%). W budżecie gminy Potok Górny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (5,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,9 złotych na mieszkańca (0,0%).
  • Wydatki budżetu w gminie Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu gminy Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    17,2 mln

    3,1 tys(100%)

    16,5 mln

    3,0 tys(100%)

    15,8 mln

    2,9 tys(100%)

    18,9 mln

    3,4 tys(100%)

    21,8 mln

    4,0 tys(100%)

    20,6 mln

    3,8 tys(100%)

    25,6 mln

    4,7 tys(100%)

    22,7 mln

    4,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    7,8 mln

    1,4 tys(45.4%)

    7,9 mln

    1,4 tys(48.2%)

    6,6 mln

    1,2 tys(41.7%)

    6,9 mln

    1,2 tys(36.5%)

    6,4 mln

    1,2 tys(29.5%)

    6,9 mln

    1,3 tys(33.5%)

    7,5 mln

    1,4 tys(29.2%)

    7,8 mln

    1,5 tys(34.2%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,6 mln

    296(9.5%)

    1,6 mln

    294(9.9%)

    1,8 mln

    327(11.4%)

    1,7 mln

    309(9%)

    2,0 mln

    372(9.3%)

    2,2 mln

    409(10.7%)

    2,3 mln

    423(8.8%)

    2,3 mln

    435(10.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,1 mln

    381(12.2%)

    1,6 mln

    283(9.5%)

    1,5 mln

    279(9.7%)

    2,0 mln

    368(10.8%)

    3,3 mln

    601(15%)

    879,4 tys

    163(4.3%)

    2,1 mln

    385(8.1%)

    1,6 mln

    306(7.2%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    792,8 tys

    144(4.6%)

    808,3 tys

    147(4.9%)

    1,6 mln

    287(10%)

    984,3 tys

    178(5.2%)

    1,0 mln

    186(4.6%)

    1,8 mln

    332(8.7%)

    4,0 mln

    747(15.6%)

    1,1 mln

    205(4.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,8 mln

    504(16.2%)

    2,8 mln

    506(16.9%)

    2,6 mln

    466(16.2%)

    5,7 mln

    1,0 tys(30.3%)

    631,8 tys

    116(2.9%)

    700,0 tys

    130(3.4%)

    764,2 tys

    143(3%)

    1,0 mln

    193(4.5%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    806,7 tys

    146(4.7%)

    456,3 tys

    82,8(2.8%)

    501,2 tys

    91,0(3.2%)

    313,3 tys

    56,8(1.7%)

    1,1 mln

    196(4.9%)

    631,1 tys

    117(3.1%)

    696,0 tys

    130(2.7%)

    650,9 tys

    122(2.9%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    382,2 tys

    69,3(2.2%)

    397,4 tys

    72,1(2.4%)

    412,7 tys

    74,9(2.6%)

    474,6 tys

    86,0(2.5%)

    446,6 tys

    82,0(2%)

    448,3 tys

    83,0(2.2%)

    525,2 tys

    98,2(2.1%)

    544,5 tys

    102(2.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    355,5 tys

    64,5(2.1%)

    351,7 tys

    63,8(2.1%)

    366,7 tys

    66,6(2.3%)

    376,5 tys

    68,2(2%)

    443,4 tys

    81,4(2%)

    556,6 tys

    103(2.7%)

    490,2 tys

    91,6(1.9%)

    463,1 tys

    87,1(2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    155,1 tys

    28,1(0.9%)

    157,7 tys

    28,6(1%)

    113,0 tys

    20,5(0.7%)

    91,3 tys

    16,6(0.5%)

    81,9 tys

    15,0(0.4%)

    64,0 tys

    11,8(0.3%)

    82,2 tys

    15,4(0.3%)

    83,1 tys

    15,6(0.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    13,3 tys

    2,4(0.1%)

    36,1 tys

    6,5(0.2%)

    22,0 tys

    4,0(0.1%)

    29,4 tys

    5,3(0.2%)

    26,2 tys

    4,8(0.1%)

    20,4 tys

    3,8(0.1%)

    27,1 tys

    5,1(0.1%)

    60,2 tys

    11,3(0.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    63,9 tys

    11,6(0.4%)

    66,4 tys

    12,0(0.4%)

    69,9 tys

    12,7(0.4%)

    72,9 tys

    13,2(0.4%)

    69,9 tys

    12,8(0.3%)

    70,4 tys

    13,0(0.3%)

    420,6 tys

    78,6(1.6%)

    42,2 tys

    7,9(0.2%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    64,9 tys

    11,8(0.4%)

    63,8 tys

    11,6(0.4%)

    61,0 tys

    11,1(0.4%)

    60,8 tys

    11,0(0.3%)

    57,8 tys

    10,6(0.3%)

    53,9 tys

    10,0(0.3%)

    49,1 tys

    9,2(0.2%)

    40,3 tys

    7,6(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    978

    0,2(0%)

    38,7 tys

    7,0(0.2%)

    42,5 tys

    7,7(0.3%)

    5,0 tys

    0,9(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    75,9 tys

    14,0(0.4%)

    47,5 tys

    8,9(0.2%)

    38,9 tys

    7,3(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    61,4 tys

    11,1(0.4%)

    18,6 tys

    3,4(0.1%)

    60,4 tys

    11,0(0.4%)

    20,3 tys

    3,7(0.1%)

    35,7 tys

    6,6(0.2%)

    100,3 tys

    18,6(0.5%)

    77,6 tys

    14,5(0.3%)

    30,3 tys

    5,7(0.1%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    5,0 tys

    0,9(0%)

    3,0 tys

    0,5(0%)

    3,0 tys

    0,5(0%)

    3,0 tys

    0,5(0%)

    3,0 tys

    0,6(0%)

    3,0 tys

    0,6(0%)

    4,5 tys

    0,8(0%)

    25,4 tys

    4,8(0.1%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,0

    0,0(0%)

    13,7 tys

    2,5(0.1%)

    14,1 tys

    2,6(0.1%)

    13,1 tys

    2,5(0.1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    131,5 tys

    23,9(0.8%)

    122,3 tys

    22,2(0.7%)

    92,2 tys

    16,7(0.6%)

    77,7 tys

    14,1(0.4%)

    72,2 tys

    13,3(0.3%)

    86,9 tys

    16,1(0.4%)

    48,1 tys

    9,0(0.2%)

    9,4 tys

    1,8(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    31,2 tys

    5,7(0.2%)

    36,5 tys

    6,6(0.2%)

    9,2 tys

    1,7(0.1%)

    23,1 tys

    4,2(0.1%)

    6,8 tys

    1,2(0%)

    7,1 tys

    1,3(0%)

    154,9 tys

    28,9(0.6%)

    4,9 tys

    0,9(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w gminie Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Potok Górny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu gminy Potok Górny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    17,0 mln

    3,1 tys(100%)

    17,0 mln

    3,1 tys(100%)

    16,3 mln

    3,0 tys(100%)

    18,8 mln

    3,4 tys(100%)

    20,7 mln

    3,8 tys(100%)

    23,1 mln

    4,3 tys(100%)

    25,4 mln

    4,7 tys(100%)

    26,5 mln

    5,0 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    9,4 mln

    1,7 tys(55.4%)

    9,1 mln

    1,6 tys(53.5%)

    9,8 mln

    1,8 tys(60.3%)

    9,3 mln

    1,7 tys(49.4%)

    9,4 mln

    1,7 tys(45.6%)

    10,6 mln

    2,0 tys(45.6%)

    11,5 mln

    2,2 tys(45.3%)

    13,0 mln

    2,4 tys(49.1%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    2,5 mln

    460(14.9%)

    2,6 mln

    479(15.5%)

    2,8 mln

    508(17.2%)

    2,2 mln

    404(11.9%)

    2,2 mln

    397(10.5%)

    2,4 mln

    442(10.3%)

    2,5 mln

    469(9.9%)

    2,7 mln

    507(10.2%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    128,1 tys

    23,2(0.8%)

    292,6 tys

    53,1(1.7%)

    273,5 tys

    49,6(1.7%)

    320,1 tys

    58,0(1.7%)

    338,1 tys

    62,0(1.6%)

    1,9 mln

    353(8.3%)

    2,3 mln

    430(9%)

    1,4 mln

    264(5.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,4 mln

    444(14.4%)

    2,4 mln

    443(14.4%)

    2,2 mln

    395(13.4%)

    5,3 mln

    967(28.4%)

    222,4 tys

    40,8(1.1%)

    227,8 tys

    42,2(1%)

    314,6 tys

    58,8(1.2%)

    577,6 tys

    109(2.2%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    755,9 tys

    137(4.5%)

    410,0 tys

    74,4(2.4%)

    405,3 tys

    73,6(2.5%)

    480,0 tys

    87,0(2.6%)

    506,0 tys

    92,9(2.4%)

    590,8 tys

    109(2.6%)

    581,9 tys

    109(2.3%)

    528,1 tys

    99,4(2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    501,9 tys

    91,1(3%)

    1,2 mln

    218(7.1%)

    452,1 tys

    82,0(2.8%)

    452,7 tys

    82,1(2.4%)

    410,9 tys

    75,4(2%)

    467,4 tys

    86,5(2%)

    378,4 tys

    70,7(1.5%)

    427,0 tys

    80,3(1.6%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    41,5 tys

    7,5(0.2%)

    28,8 tys

    5,2(0.2%)

    27,5 tys

    5,0(0.2%)

    220,1 tys

    39,9(1.2%)

    1,2 mln

    224(5.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    819,1 tys

    153(3.2%)

    307,9 tys

    57,9(1.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    31,6 tys

    5,7(0.2%)

    140,3 tys

    25,5(0.8%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,7 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    542,0 tys

    100(2.3%)

    88,6 tys

    16,6(0.3%)

    307,0 tys

    57,8(1.2%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    130,1 tys

    23,6(0.8%)

    106,9 tys

    19,4(0.6%)

    73,3 tys

    13,3(0.5%)

    84,5 tys

    15,3(0.4%)

    107,7 tys

    19,8(0.5%)

    98,6 tys

    18,2(0.4%)

    94,3 tys

    17,6(0.4%)

    176,7 tys

    33,3(0.7%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    119,0 tys

    21,6(0.7%)

    131,7 tys

    23,9(0.8%)

    115,4 tys

    20,9(0.7%)

    118,8 tys

    21,5(0.6%)

    122,8 tys

    22,5(0.6%)

    142,8 tys

    26,4(0.6%)

    121,8 tys

    22,8(0.5%)

    126,3 tys

    23,8(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    130,1 tys

    23,6(0.8%)

    130,2 tys

    23,6(0.8%)

    90,5 tys

    16,4(0.6%)

    73,0 tys

    13,2(0.4%)

    54,8 tys

    10,1(0.3%)

    40,4 tys

    7,5(0.2%)

    54,2 tys

    10,1(0.2%)

    68,5 tys

    12,9(0.3%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    978

    0,2(0%)

    38,7 tys

    7,0(0.2%)

    42,5 tys

    7,7(0.3%)

    5,0 tys

    0,9(0%)

    1,2 tys

    0,2(0%)

    75,9 tys

    14,0(0.3%)

    47,5 tys

    8,9(0.2%)

    38,9 tys

    7,3(0.1%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    750,8 tys

    136(4.4%)

    330,0 tys

    59,9(1.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    20,4 tys

    3,8(0.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    210,0 tys

    39,2(0.8%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    35,6 tys

    6,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    700

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    191

    0,0(0%)

    22,6 tys

    4,1(0.1%)

    2,5 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    149,8 tys

    27,7(0.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    188,5 tys

    34,2(1%)

    4,0 tys

    0,7(0%)

    4,0 tys

    0,7(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Potok Górny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1 046 mieszkańców gminy Potok Górny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 506 kobiet oraz 540 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Potok Górny, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Potok Górny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Potok Górny największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

    16,4% mieszkańców gminy Potok Górny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W roku 2018 w gminie Potok Górny placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 357 uczniów (194 kobiety oraz 163 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Potok Górny placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 27 oddziałach uczyło się 394 uczniów (187 kobiet oraz 207 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,21.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,1% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców gminy Potok Górny w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 34,6% mężczyzn).

  • 13,5% Wykształcenie wyższe
  • Gmina Potok Górny
    13,5%
    Województwo
    17,0%
    Cały kraj
    17,9%
  • 16,8% Kobiety
    (wyższe)
  • 10,1% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    29,1%
    Województwo
    33,2%
    Polska
    33,3%
  • 30,5% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 27,7% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,6% Wykształcenie policealne
  • Gmina Potok Górny
    2,6%
    Województwo
    3,1%
    Kraj
    2,7%
  • 3,5% Kobiety
    (policealne)
  • 1,8% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Gmina
    9,6%
    woj. lubelskie
    11,7%
    Cała Polska
    12,4%
  • 12,1% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,1% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    16,9%
    woj. lubelskie
    18,4%
    Cała Polska
    18,1%
  • 14,9% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,8% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Gmina Potok Górny
    22,7%
    woj. lubelskie
    20,3%
    Polska
    22,9%
  • 16,6% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 28,9% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
    5,9%
    Lubelskie
    5,6%
    Polska
    5,2%
  • 5,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,4% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • gm. Potok Górny
    25,8%
    woj. lubelskie
    22,1%
    Polska
    19,3%
  • 26,7% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 24,8% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Gmina Potok Górny
    3,0%
    Lubelskie
    2,0%
    Cały kraj
    1,4%
  • 4,0% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 2,1% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Gmina
    838,0
    woj. lubelskie
    844,0
    Cały kraj
    873,0
  • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • gm. Potok Górny
    0,00
    woj. lubelskie
    1,01
    Kraj
    0,89
  •  
  • Szkoły podstawowe w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Potok Górny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 30 Oddziały
  • 357 Uczniowie
  • 194 Kobiety
    (uczniowie)
  • 163 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 54,3%
    45,7%
  • 45 Uczniowie w 1 klasie
  • 26 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 19 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 36 Absolwenci 2016
  • 21 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 15 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 11,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • gm. Potok Górny
    11,9
    Lubelskie
    15,8
    Kraj
    17,3
  •  
  • 45,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 34,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 19 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • 19 inny
  •  
  • 93,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    93,21
    woj. lubelskie
    93,78
    Polska
    95,46
  • 92,95 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • gm. Potok Górny
    92,95
    Województwo
    92,63
    Cała Polska
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Potok Górny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Potok Górny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w gminie Potok Górny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Potok Górny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Publiczna Szkoła Podstawowa im. KEN w Szyszkowie (Komisja Edukacji Narodowej)
    Publiczna
    84 685-25-03
    ul. Szyszków 27A
    23-423 Szyszków
    916318
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym
    Publiczna
    84 685-25-15
    Potok Górny 193
    23-423 Potok Górny
    88915
    Publiczna Szkoła Podstawowa (Św. Franciszek z Asyżu)
    Publiczna
    84 685-30-04
    Lipiny Dolne 156A
    23-423 Lipiny Dolne
    78413
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych (Tadeusz Kościuszko)
    Publiczna
    84 685-30-11
    Lipiny Górne-Borowina 1a
    23-423 Lipiny Górne-Borowina
    66412
    Szkoła Filialna w Dąbrówce
    Publiczna
    84 685-25-11
    ul. Dąbrówka 110
    23-423 Dąbrówka
    227-
  • Edukacyjne grupy wieku w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,4% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 15,6% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 30,2% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 25,4% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 9,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 8,9% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 10,7% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,1% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 14,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 13,7% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 28,9% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 34,6% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Potok Górny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Potok Górny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Potok Górny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Potok Górny - Kultura i rekreacja(atrakcje)

  • Domy i ośrodki kultury w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Potok Górny: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 850)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 400)
    • inne: 1 (uczestnicy: 200)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
    • ogółem: 3 (absolwenci: 30)
    • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
    • tańca: 1 (absolwenci: 10)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Potok Górny działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 14 333 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 266 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


  • Kluby sportowe w gminie Potok Górny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Potok Górny działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 102 członków. Zarejestrowano 82 ćwiczących (mężczyźni: 57, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 35, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Potok Górny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Potok Górny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Potok Górny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 18 wypadków drogowych w gminie Potok Górny odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 338,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2020 roku w gminie Potok Górny znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

    Powiat biłgorajski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Potok Górny
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 18 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2020)
  • 1 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2020)
  • 22 Ranni
    (lata 2010 - 2020)
  • 5 Lekko ranni
  • 17 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Potok Górny w latach 2010 - 2020,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 338,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • Tutaj
    338,7
    Lubelskie
    724,8
    Cała Polska
    971,2
  • 18,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • Tutaj
    18,8
    Lubelskie
    106,0
    Kraj
    92,2
  • 414,00 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • gm. Potok Górny
    414,0
    woj. lubelskie
    844,5
    Kraj
    1 176,3
  • 5,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2020)
  • Gmina Potok Górny
    5,6
    Województwo
    14,6
    Cały kraj
    9,5
  • 122,22 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
    122,2
    Lubelskie
    116,5
    Cała Polska
    121,1
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 1 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Potok Górny w latach 2013 - 2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 125,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
    125,9 km
    woj. lubelskie
    410,4 km
    Cała Polska
    551,8 km
  • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Gmina Potok Górny
    2,6 km
    Lubelskie
    4,9 km
    Polska
    4,5 km