Gmina Olszanka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Olszanka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Olszanka to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu brzeskiego. Gmina Olszanka ma 4 871 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,6% powierzchni powiatu.
 • 4 871 Liczba mieszkańców
 • 92,8 km² Powierzchnia
 • 53 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OB Tablice rejestracyjne
 • Aneta Ewa Rabczewska Wójt gminy
Gmina Olszanka na mapie
Identyfikatory
 • 17.478750.7950 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1601062
Herb gminy Olszanka
Gmina Olszanka herb

Gmina Olszanka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-332Poczta Olszanka, ul. Olszanka 29
49-351Poczta Olszanka, ul. Przylesie 122 A

Gmina Olszanka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Olszanka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Olszanka
(77) 412-96-82
(77) 412-96-83
Olszanka 16
49-332 Olszanka
ZUS Inspektorat w Brzegu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg

Gmina Olszanka - Wsie należące do gminy

Gmina Olszanka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Olszanka ma 4 871 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Olszanka zawarli w 2021 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,4% mieszkańców gminy Olszanka jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Olszanka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,34 na 1000 mieszkańców gminy Olszanka. W 2021 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w gminie Olszanka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w gminie Olszanka były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Olszanka przypada 12.73 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Olszanka -7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,3% mieszkańców gminy Olszanka jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 871 Liczba mieszkańców
 • 2 425 Kobiety
 • 2 446 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Olszanka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Olszanka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Olszanka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Olszanka
  41,1 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Olszanka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Olszanka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Olszanka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  29,2%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • gm. Olszanka
  52,7%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Olszanka
  8,8%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Olszanka
  8,7%
  Opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • gm. Olszanka
  0,5%
  Opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Olszanka w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Olszanka
  3,5
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Olszanka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Olszanka
  -5,3
  woj. opolskie
  -6,1
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Olszanka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Olszanka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Olszanka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Olszanka w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Olszanka
  7,4
  woj. opolskie
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Olszanka
  31,5
  woj. opolskie
  32,9
  Cała Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 318 g
  woj. opolskie
  3 356 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Olszanka
  1,10
  Opolskie
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,55
  woj. opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Olszanka
  0,51
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Olszanka w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Olszanka
  12,7
  Opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 197,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  197,7
  Opolskie
  181,0
  Cały kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Olszanka
  4,7
  Opolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  Opolskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  Opolskie
  36,7%
  Polska
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  22,6%
  Opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. opolskie
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Cała Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  79,0
  Cały kraj
  74,4
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Olszanka
  326,1
  Opolskie
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 435,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Olszanka
  435,6
  Województwo
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 56,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  56,4
  woj. opolskie
  75,7
  Cała Polska
  70,6
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,3
  Województwo
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Olszanka
  8,9
  woj. opolskie
  8,9
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Olszanka
  0,7%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Olszanka w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Olszanka oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Olszanka to 1 456 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Olszanka to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Olszanka to 128,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,20% mieszkań posiada łazienkę, 85,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 456 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 298,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Olszanka
  298,70
  Województwo
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 97,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,30 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,59
  Województwo
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 3,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,35
  Opolskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,73
  Opolskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Olszanka
  3,08
  Opolskie
  3,52
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 81 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Olszanka
  5,40
  woj. opolskie
  4,26
  Polska
  3,90
 • 16,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  16,63
  Opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 1 933 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Olszanka
  128,9 m2
  woj. opolskie
  105,4 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Olszanka
  0,40 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Olszanka
  98,63%
  Opolskie
  98,31%
  Kraj
  96,97%
 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Olszanka
  97,87%
  Województwo
  97,06%
  Cała Polska
  94,01%
 • 93,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  93,20%
  woj. opolskie
  93,71%
  Cały kraj
  91,78%
 • 85,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Olszanka
  85,85%
  Województwo
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 0,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Olszanka
  0,14%
  Województwo
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Olszanka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Olszanka na 1000 mieszkańców pracuje 96osób . 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Olszanka wynosiło w 2021 roku 6,4% (7,2% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olszanka wynosiło 5 157,08 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olszanka 494 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 93 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -401.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olszanka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  96,0
  Opolskie
  224,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,2% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • gm. Olszanka
  6,4%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Olszanka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Olszanka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Olszanka w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 157 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Olszanka
  5 157 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Olszanka w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 494 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -401 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,19 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Olszanka w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 468 Pracujący ogółem
 • 258 Kobiety
 • 210 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Olszanka w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  Województwo
  66,0
  Polska
  69,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Olszanka
  33,7
  woj. opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 115,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  115,1
  Opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Olszanka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Olszanka w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 482 podmioty gospodarki narodowej, z czego 369 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (23) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Olszanka najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (468) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (157) podmiotów, a 63,1% (304) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Olszanka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (24.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 482 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 157 Przemysł i budownictwo
 • 304 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Olszanka w 2021 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Olszanka w 2021 roku
 • 369 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 468 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 468
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 482 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 482
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 369 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 97 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 97
 • 90 Budownictwo
 • 90
 • 47 Przetwórstwo przemysłowe
 • 47
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Olszanka stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Olszanka wynosi 71,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Olszanka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,23 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 12,77 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,58 (62%), drogowe - 2,08 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Olszanka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Olszanka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 75
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 62 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 62
 • 21,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Olszanka
  21,60
  woj. opolskie
  17,77
  Polska
  21,51
 • 15,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,23
  Województwo
  10,23
  Cała Polska
  12,82
 • 3,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olszanka
  3,58
  Województwo
  4,94
  Cały kraj
  5,89
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Olszanka
  2,08
  Opolskie
  1,77
  Kraj
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,35
 • 12,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,77
  Województwo
  8,68
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Olszanka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  woj. opolskie
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Olszanka
  68%
  Województwo
  65%
  Polska
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Olszanka
  63%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Olszanka
  87%
  woj. opolskie
  91%
  Polska
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  56%
  Opolskie
  49%
  Polska
  53%

Gmina Olszanka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Olszanka wyniosła w 2021 roku 25,8 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Olszanka - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,5 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Olszanka wyniosła w 2021 roku 27,2 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.5%). W budżecie gminy Olszanka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 734 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Olszanka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,7 mln

  2,8 tys(100%)

  14,7 mln

  3,0 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  22,2 mln

  4,5 tys(100%)

  23,0 mln

  4,7 tys(100%)

  21,4 mln

  4,4 tys(100%)

  23,6 mln

  4,8 tys(100%)

  25,8 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  1,2 tys(42.7%)

  5,9 mln

  1,2 tys(40%)

  6,1 mln

  1,2 tys(35.8%)

  8,3 mln

  1,7 tys(37.5%)

  6,9 mln

  1,4 tys(29.9%)

  7,5 mln

  1,5 tys(35.3%)

  7,6 mln

  1,6 tys(32.2%)

  9,2 mln

  1,9 tys(35.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  393(14.3%)

  2,3 mln

  471(15.8%)

  2,7 mln

  549(16%)

  2,7 mln

  554(12.3%)

  3,2 mln

  645(13.8%)

  3,1 mln

  642(14.6%)

  3,1 mln

  642(13.3%)

  3,4 mln

  691(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  888,6 tys

  178(6.5%)

  1,5 mln

  295(9.9%)

  1,1 mln

  219(6.4%)

  1,2 mln

  233(5.2%)

  1,2 mln

  253(5.4%)

  1,4 mln

  297(6.8%)

  1,8 mln

  361(7.5%)

  2,3 mln

  465(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  99,3 tys

  19,9(0.7%)

  171,2 tys

  34,5(1.2%)

  384,7 tys

  77,6(2.3%)

  2,0 mln

  406(9.1%)

  1,9 mln

  376(8.1%)

  663,0 tys

  136(3.1%)

  1,3 mln

  259(5.4%)

  1,4 mln

  294(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  415(15.1%)

  2,1 mln

  422(14.2%)

  4,2 mln

  856(25%)

  792,2 tys

  160(3.6%)

  754,4 tys

  153(3.3%)

  881,3 tys

  181(4.1%)

  973,7 tys

  200(4.1%)

  1,1 mln

  216(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  705,1 tys

  142(5.2%)

  723,2 tys

  146(4.9%)

  840,4 tys

  169(5%)

  868,2 tys

  176(3.9%)

  1,3 mln

  256(5.5%)

  975,0 tys

  200(4.6%)

  1,1 mln

  227(4.7%)

  982,4 tys

  202(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  595,8 tys

  120(4.4%)

  574,0 tys

  116(3.9%)

  917,0 tys

  185(5.4%)

  585,7 tys

  119(2.6%)

  3,0 mln

  607(13%)

  662,6 tys

  136(3.1%)

  605,3 tys

  124(2.6%)

  657,0 tys

  135(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  138,0 tys

  27,7(1%)

  119,8 tys

  24,2(0.8%)

  164,2 tys

  33,1(1%)

  942,3 tys

  191(4.2%)

  148,4 tys

  30,1(0.6%)

  153,5 tys

  31,5(0.7%)

  148,7 tys

  30,5(0.6%)

  246,0 tys

  50,5(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  265,3 tys

  53,3(1.9%)

  154,9 tys

  31,3(1.1%)

  96,4 tys

  19,4(0.6%)

  141,3 tys

  28,6(0.6%)

  168,1 tys

  34,1(0.7%)

  455,4 tys

  93,6(2.1%)

  137,8 tys

  28,3(0.6%)

  161,0 tys

  33,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,3 tys

  27,8(1%)

  136,6 tys

  27,6(0.9%)

  147,8 tys

  29,8(0.9%)

  169,2 tys

  34,2(0.8%)

  127,7 tys

  25,9(0.6%)

  139,1 tys

  28,6(0.7%)

  351,9 tys

  72,2(1.5%)

  132,7 tys

  27,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  88,3 tys

  17,7(0.6%)

  79,5 tys

  16,0(0.5%)

  73,5 tys

  14,8(0.4%)

  76,4 tys

  15,5(0.3%)

  80,3 tys

  16,3(0.3%)

  93,7 tys

  19,3(0.4%)

  83,1 tys

  17,0(0.4%)

  98,5 tys

  20,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,1 tys

  11,9(0.4%)

  68,3 tys

  13,8(0.5%)

  63,6 tys

  12,8(0.4%)

  65,4 tys

  13,2(0.3%)

  70,6 tys

  14,3(0.3%)

  72,5 tys

  14,9(0.3%)

  73,5 tys

  15,1(0.3%)

  97,8 tys

  20,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  134,1 tys

  26,9(1%)

  219,4 tys

  44,3(1.5%)

  143,1 tys

  28,9(0.8%)

  133,4 tys

  27,0(0.6%)

  182,4 tys

  37,0(0.8%)

  201,7 tys

  41,4(0.9%)

  107,1 tys

  22,0(0.5%)

  62,4 tys

  12,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  10,4(0.4%)

  54,2 tys

  10,9(0.4%)

  6,1 tys

  1,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  67,3 tys

  13,7(0.3%)

  57,2 tys

  11,7(0.3%)

  57,1 tys

  11,7(0.2%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  997

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  641,8 tys

  129(4.7%)

  641,7 tys

  129(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Olszanka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Olszanka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,1 mln

  2,8 tys(100%)

  15,4 mln

  3,1 tys(100%)

  16,9 mln

  3,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,0 tys(100%)

  20,6 mln

  4,2 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  24,9 mln

  5,1 tys(100%)

  27,2 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  1,2 tys(43.6%)

  6,7 mln

  1,4 tys(43.5%)

  6,1 mln

  1,2 tys(36.4%)

  7,3 mln

  1,5 tys(36.8%)

  7,9 mln

  1,6 tys(38.1%)

  8,4 mln

  1,7 tys(36.2%)

  8,7 mln

  1,8 tys(34.8%)

  9,1 mln

  1,9 tys(33.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  829(29.3%)

  4,1 mln

  835(26.9%)

  4,7 mln

  940(27.6%)

  4,8 mln

  972(24.3%)

  5,7 mln

  1,2 tys(27.6%)

  5,7 mln

  1,2 tys(24.5%)

  6,6 mln

  1,4 tys(26.6%)

  6,9 mln

  1,4 tys(25.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  540,4 tys

  108(3.8%)

  796,8 tys

  161(5.2%)

  662,7 tys

  134(3.9%)

  659,8 tys

  133(3.3%)

  843,4 tys

  171(4.1%)

  910,6 tys

  187(3.9%)

  1,2 mln

  237(4.6%)

  1,5 mln

  308(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,3 tys

  13,9(0.5%)

  72,4 tys

  14,6(0.5%)

  71,6 tys

  14,4(0.4%)

  67,2 tys

  13,6(0.3%)

  69,4 tys

  14,1(0.3%)

  68,5 tys

  14,1(0.3%)

  65,7 tys

  13,5(0.3%)

  1,1 mln

  225(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  532,5 tys

  107(3.8%)

  526,7 tys

  106(3.4%)

  537,3 tys

  108(3.2%)

  760,1 tys

  154(3.8%)

  741,9 tys

  151(3.6%)

  1,8 mln

  364(7.6%)

  741,1 tys

  152(3%)

  857,8 tys

  176(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  549,6 tys

  110(3.9%)

  514,8 tys

  104(3.3%)

  463,1 tys

  93,4(2.7%)

  715,2 tys

  145(3.6%)

  531,3 tys

  108(2.6%)

  513,5 tys

  106(2.2%)

  537,2 tys

  110(2.2%)

  655,6 tys

  135(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  370,6 tys

  74,4(2.6%)

  376,6 tys

  76,0(2.4%)

  476,6 tys

  96,1(2.8%)

  272,8 tys

  55,2(1.4%)

  144,8 tys

  29,4(0.7%)

  222,9 tys

  45,8(1%)

  216,2 tys

  44,4(0.9%)

  614,0 tys

  126(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  311(11%)

  1,6 mln

  314(10.1%)

  3,8 mln

  763(22.4%)

  320,5 tys

  64,9(1.6%)

  266,0 tys

  54,0(1.3%)

  258,2 tys

  53,0(1.1%)

  315,1 tys

  64,6(1.3%)

  303,1 tys

  62,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  73,3 tys

  14,7(0.5%)

  539,1 tys

  109(3.5%)

  46,8 tys

  9,4(0.3%)

  40,0 tys

  8,1(0.2%)

  50,3 tys

  10,2(0.2%)

  430,3 tys

  88,4(1.9%)

  143,5 tys

  29,5(0.6%)

  51,1 tys

  10,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  88,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,2(0%)

  473,5 tys

  95,8(2.4%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  8,4 tys

  1,7(0%)

  9,7 tys

  2,0(0%)

  9,4 tys

  1,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,7 tys

  7,2(0.3%)

  25,0 tys

  5,1(0.2%)

  17,8 tys

  3,6(0.1%)

  13,8 tys

  2,8(0.1%)

  13,3 tys

  2,7(0.1%)

  6,7 tys

  1,4(0%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  10,4(0.4%)

  54,2 tys

  10,9(0.4%)

  6,1 tys

  1,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  67,3 tys

  13,7(0.3%)

  57,2 tys

  11,7(0.2%)

  57,1 tys

  11,7(0.2%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  997

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  83,3 tys

  16,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  167,1 tys

  34,3(0.7%)

  936

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,4 tys

  5,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,4 tys

  15,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  2,4(0.1%)

  818

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 tys

  2,3(0.1%)

  11,6 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,8 tys

  31,9(0.8%)

  267,7 tys

  54,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Olszanka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 132 mieszkańców gminy Olszanka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 554 kobiet oraz 578 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Olszanka, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Olszanka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Olszanka największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w gminie Olszanka mieściły się 4 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 146 dzieci (83 dziewczynki oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olszanka mieściły się 4 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 114 dzieci (60 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 169 miejsc.

  16,9% mieszkańców gminy Olszanka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 14,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 970 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 358 uczniów (167 kobiet oraz 191 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Olszanka placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 319 uczniów (152 kobiety oraz 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Olszanka w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Olszanka
  19,7%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  39,1%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,3%
  Opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,7%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Olszanka
  25,0%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,4%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Olszanka
  3,2%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Olszanka
  12,2%
  Opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Olszanka
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 970 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  970,0
  Opolskie
  919,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 172 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Olszanka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 146 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,8%
  43,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 30 3 lata
 • 30
 • 34 4 lata
 • 34
 • 43 5 lata
 • 43
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 18 4 lata
 • 18
 • 23 5 lata
 • 23
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 16 4 lata
 • 16
 • 20 5 lata
 • 20
 • 11 6 lat
 • 11
 • 31 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Olszanka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olszanka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Olszance
  Publiczne
  77 412-96-92
  77 412-96-02
  Pogorzela 3
  49-332 Pogorzela
  251-
  Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Publiczne
  77 412-41-90
  77 412-41-90
  Przylesie 135b
  49-332 Przylesie
  235-
  Publiczne Przedszkole Jankowice Wielkie
  Publiczne
  77 415-62-82
  77 415-62-54
  ul. Jankowice Wielkie 56
  49-332 Jankowice Wielkie
  233-
  Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach
  Publiczne
  77 412-91-28
  77 412-96-02
  Krzyżowice 72
  49-332 Krzyżowice
  122-
  Oddział Przedszkolny w Czeskiej Wsi (-)
  Publiczne
  77 411-97-02
  77 415-62-54
  ul. Czeska Wieś 3
  49-332 Jankowice Wielkie
  213-
 • Szkoły podstawowe w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Olszanka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 358 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,2
  woj. opolskie
  15,7
  Kraj
  16,7
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Olszanka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olszanka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance
  Publiczna
  77 412-97-17
  77 412-96-02
  Olszanka 94
  49-332 Olszanka
  7119-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Jankowice Wielkie (-)
  Publiczna
  77 415-62-54
  77 415-62-54
  ul. Jankowice Wielkie 15
  49-332 Jankowice Wielkie
  680-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Publiczna
  77 412-92-79
  77 412-92-79
  Michałów 125
  49-332 Michałów
  75219
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylesiu
  Publiczna
  77 412-41-90
  77 412-41-90
  Przylesie 135b
  49-332 Przylesie
  446-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Olszanka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanka - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Olszanka: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Olszanka 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 1 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 300)
  • inne: 2 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Olszanka działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 17 307 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 28 455 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Olszanka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olszanka działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 184 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 130, kobiety: 22, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Olszanka w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olszanka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Olszanka i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Olszanka odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 20,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Olszanka znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Olszanka
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Olszanka w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Olszanka
  41,1
  woj. opolskie
  55,4
  Kraj
  59,9
 • 20,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  20,5
  Opolskie
  8,4
  Cały kraj
  5,9
 • 61,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  61,6
  Województwo
  61,2
  Polska
  69,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  50,0
  Opolskie
  15,1
  Cała Polska
  9,8
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  150,0
  Opolskie
  110,4
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Olszanka w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  0,0 km
  Województwo
  618,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Olszanka
  0,0 km
  woj. opolskie
  6,0 km
  Cały kraj
  4,9 km