Gmina Kamionka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Gmina Kamionka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kamionka to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubartowskiego. Gmina Kamionka ma 6 485 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Kamionka.
 • 6 485 Liczba mieszkańców
 • 111,7 km² Powierzchnia
 • 58 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LLB Tablice rejestracyjne
 • Karol Marek Ługowski Wójt gminy
Gmina Kamionka na mapie
Identyfikatory
 • 22.462351.4708 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0608053
Herb gminy Kamionka
Gmina Kamionka herb

Gmina Kamionka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
21-132Poczta Kamionka koło Lubartowa

Gmina Kamionka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kamionka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kamionka
(81) 852-70-39
(81) 852-70-58
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka

Gmina Kamionka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Kamionka ma 6 485 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kamionka zawarli w 2019 roku 30 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Kamionka jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kamionka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,09 na 1000 mieszkańców gminy Kamionka. W 2019 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 38,3% dziewczynek i 61,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,8% zgonów w gminie Kamionka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w gminie Kamionka były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kamionka przypada 10.34 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 85 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kamionka 33. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,4% mieszkańców gminy Kamionka jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 485 Liczba mieszkańców
 • 3 347 Kobiety
 • 3 138 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kamionka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kamionka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kamionka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Kamionka
  40,0 lat
  woj. lubelskie
  42,1 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  29,3%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Kamionka
  56,1%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,3%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,7%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kamionka w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Kamionka
  4,6
  woj. lubelskie
  4,7
  Cała Polska
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Kamionka
  1,3
  woj. lubelskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kamionka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Województwo
  -1,8
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kamionka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kamionka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kamionka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kamionka w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,3%
  61,7%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  woj. lubelskie
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,4
  Województwo
  39,6
  Polska
  41,8
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 524 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 435 g
  woj. lubelskie
  3 366 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 267 Waga 3000g - 3499g
 • 267
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Kamionka
  1,24
  Województwo
  1,32
  Kraj
  1,42
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,58
  Lubelskie
  0,64
  Polska
  0,69
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,80
  Lubelskie
  0,84
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Kamionka w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 67 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  woj. lubelskie
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 124,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  124,3
  Lubelskie
  119,3
  Cały kraj
  109,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,9
  Lubelskie
  4,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Kamionka
  3,0
  Lubelskie
  3,1
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubartowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Kamionka
  43,8%
  Województwo
  43,5%
  Kraj
  40,5%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Kamionka
  20,0%
  woj. lubelskie
  23,0%
  Polska
  26,4%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,9%
  woj. lubelskie
  4,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Polska
  9,8
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  74,2
  Kraj
  72,2
 • 227,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Kamionka
  227,4
  woj. lubelskie
  256,9
  Cały kraj
  284,5
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cała Polska
  263,9
 • 497,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 565,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 426,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  497,6
  Województwo
  485,3
  Cała Polska
  437,2
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Kamionka
  80,0
  woj. lubelskie
  81,4
  Cały kraj
  71,0
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  Województwo
  29,8
  Polska
  34,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Kamionka
  6,6
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Lubelskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 85 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Saldo migracji
 • 24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 33 Saldo migracji wewnętrznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kamionka w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Kamionka oddano do użytku 28 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kamionka to 2 290 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kamionka to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Kamionka to 143,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 71,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,82% mieszkań posiada łazienkę, 53,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 290 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 354,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka
  354,10
  woj. lubelskie
  368,90
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 92,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Kamionka
  92,90 m2
  Województwo
  77,40 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,90 m2
  Lubelskie
  28,50 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,95
  Województwo
  3,85
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Kamionka
  2,82
  woj. lubelskie
  2,71
  Cały kraj
  2,63
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Kamionka
  0,71
  Lubelskie
  0,70
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 28 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 4,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,32
  woj. lubelskie
  3,47
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 152 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Kamionka
  5,43
  Lubelskie
  4,29
  Cała Polska
  3,78
 • 23,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Kamionka
  23,44
  woj. lubelskie
  14,88
  Cały kraj
  20,42
 • 4 006 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 143,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Kamionka
  143,1 m2
  woj. lubelskie
  100,7 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Kamionka
  0,62 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 89,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Kamionka
  89,48%
  woj. lubelskie
  91,76%
  Cała Polska
  96,88%
 • 71,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Kamionka
  71,75%
  Lubelskie
  85,21%
  Cały kraj
  93,83%
 • 68,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Kamionka
  68,82%
  Lubelskie
  82,72%
  Cały kraj
  91,54%
 • 53,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  53,14%
  woj. lubelskie
  75,88%
  Polska
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lubelskie
  43,45%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Kamionka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Kamionka na 1000 mieszkańców pracuje 93osób . 56,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kamionka wynosiło w 2019 roku 9,5% (12,6% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kamionka wynosiło 3 635,35 PLN, co odpowiada 75.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kamionka 485 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -382.

  54,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kamionka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 93 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  93,0
  Województwo
  187,0
  Cały kraj
  251,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,8% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Gmina Kamionka
  9,5%
  Lubelskie
  7,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kamionka w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kamionka w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kamionka w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 635 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 635 PLN
  Lubelskie
  4 261 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kamionka w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 485 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -382 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,0% Przemysł i budownictwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 25,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kamionka w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 601 Pracujący ogółem
 • 340 Kobiety
 • 261 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kamionka w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  62,9
  Lubelskie
  66,5
  Kraj
  66,7
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  31,7
  Województwo
  37,2
  Cała Polska
  36,5
 • 101,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Kamionka
  101,2
  woj. lubelskie
  127,1
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kamionka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Kamionka w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 381 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 46 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (31) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kamionka najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (464) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,9% (163) podmiotów, a 63,0% (303) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kamionka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 163 Przemysł i budownictwo
 • 303 Pozostała działalność
 • 46 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kamionka w 2019 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kamionka w 2019 roku
 • 381 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 464 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 464
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 481 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 481
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 381 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 110 Budownictwo
 • 110
 • 97 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 97
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Kamionka stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 112 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,25 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kamionka wynosi 91,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kamionka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,33 (wykrywalność 86%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,13 (wykrywalność 86%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,26 (94%), drogowe - 2,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kamionka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 112
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 41
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 54 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 54
 • 17,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Kamionka
  17,25
  woj. lubelskie
  15,91
  Polska
  20,75
 • 8,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,13
  Lubelskie
  9,50
  Cała Polska
  13,21
 • 6,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,26
  Lubelskie
  3,55
  Kraj
  4,88
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka
  2,25
  woj. lubelskie
  2,06
  Cały kraj
  1,86
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,27
  Województwo
  0,41
  Cała Polska
  0,43
 • 8,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kamionka
  8,33
  Województwo
  5,92
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  92%
  Lubelskie
  83%
  Polska
  73%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Kamionka
  94%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  96%
  Lubelskie
  92%
  Cały kraj
  86%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Kamionka
  87%
  Lubelskie
  68%
  Kraj
  53%

Gmina Kamionka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kamionka wyniosła w 2018 roku 33,7 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Kamionka - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 28,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kamionka wyniosła w 2018 roku 29,3 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie gminy Kamionka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 430 złotych na mieszkańca (9,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,5 tys(100%)

  19,9 mln

  3,1 tys(100%)

  19,4 mln

  3,0 tys(100%)

  18,5 mln

  2,9 tys(100%)

  19,7 mln

  3,1 tys(100%)

  21,9 mln

  3,4 tys(100%)

  25,0 mln

  3,9 tys(100%)

  33,7 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  1,1 tys(43.7%)

  7,1 mln

  1,1 tys(35.9%)

  7,5 mln

  1,2 tys(38.8%)

  7,7 mln

  1,2 tys(41.7%)

  7,8 mln

  1,2 tys(39.6%)

  7,7 mln

  1,2 tys(34.9%)

  7,7 mln

  1,2 tys(30.9%)

  11,8 mln

  1,8 tys(34.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  318(12.5%)

  2,2 mln

  335(10.8%)

  2,6 mln

  398(13.2%)

  2,5 mln

  399(13.7%)

  2,3 mln

  359(11.7%)

  2,5 mln

  387(11.4%)

  3,1 mln

  476(12.3%)

  3,1 mln

  480(9.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  447,5 tys

  69,4(2.7%)

  1,8 mln

  276(8.9%)

  464,3 tys

  72,4(2.4%)

  438,3 tys

  68,5(2.4%)

  405,4 tys

  62,9(2.1%)

  424,2 tys

  65,6(1.9%)

  360,6 tys

  55,9(1.4%)

  3,0 mln

  457(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  849,7 tys

  132(5.2%)

  1,1 mln

  165(5.3%)

  1,4 mln

  216(7.1%)

  1,3 mln

  197(6.8%)

  1,1 mln

  174(5.7%)

  629,5 tys

  97,3(2.9%)

  1,5 mln

  235(6.1%)

  2,4 mln

  365(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  357,0 tys

  55,4(2.2%)

  1,7 mln

  271(8.8%)

  1,4 mln

  213(7.1%)

  1,1 mln

  168(5.8%)

  3,1 mln

  478(15.6%)

  791,6 tys

  122(3.6%)

  849,0 tys

  132(3.4%)

  1,8 mln

  284(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  432(17%)

  2,7 mln

  425(13.8%)

  2,7 mln

  421(13.9%)

  2,6 mln

  414(14.3%)

  2,7 mln

  420(13.7%)

  7,4 mln

  1,1 tys(33.6%)

  876,4 tys

  136(3.5%)

  915,9 tys

  142(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  817,6 tys

  127(5%)

  841,2 tys

  131(4.2%)

  895,6 tys

  140(4.6%)

  1,0 mln

  159(5.5%)

  917,7 tys

  142(4.7%)

  881,5 tys

  136(4%)

  869,5 tys

  135(3.5%)

  878,7 tys

  136(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  771,3 tys

  120(4.7%)

  662,7 tys

  103(3.3%)

  1,2 mln

  182(6%)

  645,7 tys

  101(3.5%)

  525,7 tys

  81,5(2.7%)

  627,4 tys

  97,0(2.9%)

  576,5 tys

  89,3(2.3%)

  629,0 tys

  97,3(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  232,2 tys

  36,0(1.4%)

  820,1 tys

  127(4.1%)

  264,3 tys

  41,2(1.4%)

  273,7 tys

  42,8(1.5%)

  198,4 tys

  30,8(1%)

  272,2 tys

  42,1(1.2%)

  380,3 tys

  58,9(1.5%)

  376,0 tys

  58,1(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  231,8 tys

  35,9(1.4%)

  232,7 tys

  36,2(1.2%)

  393,6 tys

  61,4(2%)

  199,1 tys

  31,1(1.1%)

  177,1 tys

  27,5(0.9%)

  167,6 tys

  25,9(0.8%)

  221,1 tys

  34,3(0.9%)

  249,7 tys

  38,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,4 tys

  14,0(0.5%)

  83,0 tys

  12,9(0.4%)

  83,9 tys

  13,1(0.4%)

  92,2 tys

  14,4(0.5%)

  79,6 tys

  12,3(0.4%)

  116,8 tys

  18,1(0.5%)

  123,7 tys

  19,2(0.5%)

  218,8 tys

  33,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  198,3 tys

  30,7(1.2%)

  246,0 tys

  38,2(1.2%)

  232,3 tys

  36,2(1.2%)

  208,9 tys

  32,7(1.1%)

  183,4 tys

  28,4(0.9%)

  170,5 tys

  26,4(0.8%)

  137,3 tys

  21,3(0.6%)

  113,0 tys

  17,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,1 tys

  3,7(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  70,3 tys

  11,0(0.4%)

  91,5 tys

  14,2(0.5%)

  10,5 tys

  1,6(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  92,8 tys

  14,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,9 tys

  10,5(0.4%)

  76,5 tys

  11,9(0.4%)

  65,7 tys

  10,2(0.3%)

  77,0 tys

  12,0(0.4%)

  86,5 tys

  13,4(0.4%)

  83,1 tys

  12,8(0.4%)

  109,6 tys

  17,0(0.4%)

  90,0 tys

  13,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,1 tys

  13,8(0.5%)

  77,2 tys

  12,0(0.4%)

  50,8 tys

  7,9(0.3%)

  31,8 tys

  5,0(0.2%)

  31,2 tys

  4,8(0.2%)

  84,2 tys

  13,0(0.4%)

  62,4 tys

  9,7(0.2%)

  35,5 tys

  5,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  112,8 tys

  17,4(0.5%)

  63,7 tys

  9,9(0.3%)

  15,9 tys

  2,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,6 tys

  6,6(0.2%)

  81,6 tys

  12,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  145,2 tys

  22,5(0.9%)

  177,6 tys

  27,6(0.9%)

  158,7 tys

  24,7(0.8%)

  139,3 tys

  21,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  51,0 tys

  7,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  14,1 tys

  2,2(0.1%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  37,3 tys

  5,8(0.2%)

  50,3 tys

  7,8(0.3%)

  26,5 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kamionka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  2,6 tys(100%)

  16,8 mln

  2,6 tys(100%)

  20,8 mln

  3,2 tys(100%)

  19,5 mln

  3,1 tys(100%)

  20,3 mln

  3,2 tys(100%)

  23,3 mln

  3,6 tys(100%)

  25,7 mln

  4,0 tys(100%)

  29,3 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  1,4 tys(53.3%)

  9,3 mln

  1,4 tys(55.1%)

  9,6 mln

  1,5 tys(46%)

  9,5 mln

  1,5 tys(48.6%)

  9,5 mln

  1,5 tys(46.6%)

  9,5 mln

  1,5 tys(40.9%)

  10,2 mln

  1,6 tys(39.8%)

  10,7 mln

  1,7 tys(36.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  415(16%)

  3,0 mln

  465(17.8%)

  3,2 mln

  506(15.6%)

  3,9 mln

  609(19.9%)

  3,6 mln

  552(17.5%)

  4,2 mln

  646(17.9%)

  4,6 mln

  706(17.8%)

  5,0 mln

  778(17.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  179(6.9%)

  318,7 tys

  49,5(1.9%)

  1,9 mln

  299(9.2%)

  1,2 mln

  182(6%)

  2,2 mln

  334(10.6%)

  1,1 mln

  173(4.8%)

  723,4 tys

  112(2.8%)

  1,6 mln

  243(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  132,0 tys

  20,5(0.8%)

  140,5 tys

  21,8(0.8%)

  328,0 tys

  51,1(1.6%)

  572,1 tys

  89,4(2.9%)

  566,3 tys

  87,8(2.8%)

  377,9 tys

  58,4(1.6%)

  385,5 tys

  59,7(1.5%)

  1,2 mln

  178(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  267,9 tys

  41,5(1.6%)

  238,5 tys

  37,1(1.4%)

  1,3 mln

  207(6.4%)

  281,5 tys

  44,0(1.4%)

  345,3 tys

  53,5(1.7%)

  312,0 tys

  48,2(1.3%)

  318,4 tys

  49,3(1.2%)

  679,0 tys

  105(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  90,0 tys

  14,0(0.5%)

  80,0 tys

  12,4(0.5%)

  281,7 tys

  43,9(1.4%)

  355,9 tys

  55,6(1.8%)

  559,6 tys

  86,8(2.8%)

  58,6 tys

  9,1(0.3%)

  93,4 tys

  14,5(0.4%)

  599,4 tys

  92,7(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  372,5 tys

  57,8(2.2%)

  399,8 tys

  62,1(2.4%)

  882,9 tys

  138(4.3%)

  454,0 tys

  71,0(2.3%)

  515,0 tys

  79,9(2.5%)

  523,3 tys

  80,9(2.2%)

  563,6 tys

  87,3(2.2%)

  588,4 tys

  91,0(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  385(14.8%)

  2,4 mln

  379(14.5%)

  2,4 mln

  381(11.8%)

  2,5 mln

  386(12.7%)

  2,3 mln

  355(11.3%)

  6,9 mln

  1,1 tys(29.6%)

  480,9 tys

  74,5(1.9%)

  489,7 tys

  75,7(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  161,2 tys

  25,0(1%)

  162,0 tys

  25,2(1%)

  222,1 tys

  34,6(1.1%)

  121,6 tys

  19,0(0.6%)

  476,1 tys

  73,8(2.3%)

  82,7 tys

  12,8(0.4%)

  153,9 tys

  23,8(0.6%)

  121,2 tys

  18,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  123,6 tys

  19,2(0.7%)

  106,1 tys

  16,5(0.6%)

  112,7 tys

  17,6(0.5%)

  108,5 tys

  17,0(0.6%)

  105,7 tys

  16,4(0.5%)

  117,0 tys

  18,1(0.5%)

  104,6 tys

  16,2(0.4%)

  107,4 tys

  16,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,0 tys

  3,7(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  70,3 tys

  11,0(0.4%)

  91,7 tys

  14,2(0.5%)

  10,4 tys

  1,6(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  92,8 tys

  14,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  88,2 tys

  13,7(0.5%)

  91,6 tys

  14,2(0.5%)

  156,4 tys

  24,4(0.8%)

  167,3 tys

  26,2(0.9%)

  141,9 tys

  22,0(0.7%)

  115,6 tys

  17,9(0.5%)

  89,3 tys

  13,8(0.3%)

  76,7 tys

  11,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9

  0,0(0%)

  12,0

  0,0(0%)

  14,6

  0,0(0%)

  13,0 tys

  2,0(0.1%)

  11,6

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,4 tys

  6,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  141,5 tys

  22,0(0.8%)

  105,7 tys

  16,5(0.5%)

  335,5 tys

  52,5(1.7%)

  43,5 tys

  6,7(0.2%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  243,4 tys

  37,7(1.5%)

  436,1 tys

  67,8(2.6%)

  142,5 tys

  22,2(0.7%)

  259

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  31,2 tys

  4,9(0.2%)

  22,0 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kamionka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 603 mieszkańców gminy Kamionka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 815 kobiet oraz 788 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców gminy Kamionka, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Kamionka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kamionka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  W roku 2018 w gminie Kamionka mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (55 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kamionka mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (24 dziewczynki oraz 26 chłopców). Dostępnych było 45 miejsc.

  15,0% mieszkańców gminy Kamionka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 676 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 540 uczniów (252 kobiety oraz 288 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Kamionka placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 418 uczniów (214 kobiet oraz 204 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,85.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Kamionka w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Kamionka
  12,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  29,0%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Kamionka
  10,2%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Kamionka
  22,2%
  Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Kamionka
  6,0%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Kamionka
  28,3%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 676 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Kamionka
  676,0
  Województwo
  844,0
  Polska
  873,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,52
  woj. lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Kamionka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,0%
  45,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 29 4 lata
 • 29
 • 36 5 lata
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 14 4 lata
 • 14
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 74 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 18 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Kamionka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 22,2%
  77,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kamionka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Kamionce
  Publiczne
  81 852-70-13
  ul. Kościelna 6
  21-132 Kamionka
  2507
  Punkt Przedszkolny w Samoklęskach
  Publiczny
  81 852-94-13
  81 852-94-13
  Samoklęski 6
  21-132 Samoklęski
  1182
 • Szkoły podstawowe w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Kamionka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 540 Uczniowie
 • 252 Kobiety
  (uczniowie)
 • 288 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci 2016
 • 33 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Kamionka
  19,3
  Lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 663 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski540
  • niemiecki111
  • francuski12
 • 540 angielski
 • 111 niemiecki
 • 12 francuski
 •  
 • 89,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Kamionka
  89,85
  Województwo
  93,78
  Polska
  95,46
 • 89,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,52
  woj. lubelskie
  92,63
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kamionka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kamionka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kamionka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kamionce
  Publiczna
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  19412-
  Szkoła Podstawowa w Samoklęskach (Partyzantów Armii Ludowej)
  Publiczna
  81 852-94-13
  81 852-94-13
  Samoklęski 6
  21-132 Samoklęski
  811621
  Szkoła Filialna w Starościnie
  Publiczna
  81 852-93-52
  Starościn 73
  21-132 Starościn
  318-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Kamionka(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kamionka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamionce
  Publiczna
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  ---
  Technikum w Kamionce
  Publiczne
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kamionka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Kamionka: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Kamionka 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 610)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 65)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 43)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Kamionka działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 288 503 zwiedzających, co daje 445 152 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Kamionka działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 777 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 616 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4


 • Biblioteki naukowe w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Kamionka działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 905 wolumenów w tym ziobry specjalne: 662. Odnotowano 17 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 452 wolumeny. Odnotowano 63 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Kamionka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kamionka działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 44 członków. Zarejestrowano 65 ćwiczących (mężczyźni: 65, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 24, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kamionka w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kamionka - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kamionka i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Kamionka znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubartowskiego.

  Powiat lubartowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Kamionka w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1 226,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Kamionka
  1 226,6 km
  Województwo
  303,3 km
  Kraj
  444,7 km
 • 21,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  21,2 km
  Województwo
  3,6 km
  Cały kraj
  3,6 km