Gmina Czarny Bór w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Czarny Bór - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Czarny Bór to gmina wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Gmina Czarny Bór ma 4 882 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,4% powierzchni powiatu.
 • 4 882 Liczba mieszkańców
 • 66,4 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DB Tablice rejestracyjne
 • Adam Roman Górecki Wójt gminy
Gmina Czarny Bór na mapie
Identyfikatory
 • 16.097550.7873 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0221042
Herb gminy Czarny Bór
Gmina Czarny Bór herb

Gmina Czarny Bór - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-379Poczta Czarny Bór

Gmina Czarny Bór - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Czarny Bór)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Czarny Bór
(74) 845-01-39 25
(74) 845-00-06
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych

Gmina Czarny Bór - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Czarny Bór

Gmina Czarny Bór - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Czarny Bór ma 4 882 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Czarny Bór zawarli w 2019 roku 29 małżeństw, co odpowiada 6,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,0% mieszkańców gminy Czarny Bór jest stanu wolnego, 51,4% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Czarny Bór ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,26 na 1000 mieszkańców gminy Czarny Bór. W 2019 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 289 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,5% zgonów w gminie Czarny Bór spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w gminie Czarny Bór były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Czarny Bór przypada 11.92 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Czarny Bór 23. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,8% mieszkańców gminy Czarny Bór jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 882 Liczba mieszkańców
 • 2 491 Kobiety
 • 2 391 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Czarny Bór w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Czarny Bór w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Czarny Bór w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Czarny Bór
  40,4 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • gm. Czarny Bór
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Czarny Bór
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 48,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Czarny Bór
  8,0%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Czarny Bór
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Czarny Bór w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  4,8
  Polska
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina
  1,6
  woj. dolnośląskie
  2,1
  Polska
  1,7
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Czarny Bór w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,3
  Dolnośląskie
  -2,0
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Czarny Bór w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Czarny Bór w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Czarny Bór w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Czarny Bór w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  9,8
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Czarny Bór
  31,1
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Cały kraj
  39,9
 • 18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 289 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 183 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 289 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 117 Waga 3500g - 3999g
 • 117
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Czarny Bór
  1,12
  woj. dolnośląskie
  1,33
  Kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,52
  Dolnośląskie
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Czarny Bór
  0,45
  Dolnośląskie
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Czarny Bór w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Dolnośląskie
  11,3
  Cała Polska
  10,7
 • 191,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Czarny Bór
  191,6
  Dolnośląskie
  121,5
  Kraj
  109,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Kraj
  3,8
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Czarny Bór
  4,9
  woj. dolnośląskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Czarny Bór
  41,5%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Czarny Bór
  26,0%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  26,5%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Cała Polska
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Cały kraj
  70,4
 • 370,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Czarny Bór
  370,8
  Województwo
  310,8
  Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Polska
  261,3
 • 591,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 580,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Czarny Bór
  591,2
  woj. dolnośląskie
  434,1
  Cała Polska
  421,0
 • 128,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 197,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  128,3
  Województwo
  90,6
  Kraj
  69,5
 • 27,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  27,7
  Dolnośląskie
  38,3
  Cały kraj
  35,1
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  3,5
  woj. dolnośląskie
  9,1
  Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 23 Saldo migracji wewnętrznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Czarny Bór w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Bór - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Czarny Bór oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Czarny Bór to 1 574 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Czarny Bór to 5,22 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Czarny Bór to 137,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,99% mieszkań posiada łazienkę, 80,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 574 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 325,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Bór
  325,20
  woj. dolnośląskie
  416,60
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 74,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Czarny Bór
  74,60 m2
  woj. dolnośląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  24,30 m2
  Dolnośląskie
  30,30 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,94
  Województwo
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Czarny Bór
  3,07
  woj. dolnośląskie
  2,40
  Polska
  2,59
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Czarny Bór
  1,84
  Województwo
  7,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Czarny Bór
  5,22
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 9,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Czarny Bór
  9,63
  Dolnośląskie
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 1 234 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  137,1 m2
  woj. dolnośląskie
  81,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Czarny Bór
  0,25 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Czarny Bór
  98,98%
  Województwo
  98,66%
  Polska
  96,93%
 • 95,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  95,43%
  Województwo
  95,11%
  Cała Polska
  93,92%
 • 91,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  91,99%
  woj. dolnośląskie
  92,97%
  Kraj
  91,66%
 • 80,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Czarny Bór
  80,24%
  Województwo
  82,25%
  Cały kraj
  82,84%
 • 19,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  19,25%
  woj. dolnośląskie
  64,65%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Czarny Bór - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Czarny Bór na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . 34,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Czarny Bór wynosiło w 2020 roku 14,2% (17,3% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czarny Bór wynosiło 4 065,01 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Bór 646 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -492.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Bór pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  143,0
  woj. dolnośląskie
  276,0
  Cała Polska
  255,0
 • 11,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,2% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,2%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Czarny Bór w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Czarny Bór w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Czarny Bór w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 065 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 065 PLN
  Dolnośląskie
  5 324 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Czarny Bór w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 646 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -492 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 37,4% Pozostałe
 • 52,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Czarny Bór w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 694 Pracujący ogółem
 • 238 Kobiety
 • 456 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Czarny Bór w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Czarny Bór
  64,4
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Cała Polska
  68,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Czarny Bór
  33,3
  Dolnośląskie
  39,9
  Cała Polska
  37,5
 • 106,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,9
  Dolnośląskie
  137,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Czarny Bór - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Czarny Bór w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 437 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 344 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (24) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Czarny Bór najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (424) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (111) podmiotów, a 69,8% (305) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czarny Bór najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 437 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 305 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Czarny Bór w 2020 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w gminie Czarny Bór w 2020 roku
 • 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 424 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 424
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 437 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 437
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 89 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 89
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Bór - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Czarny Bór stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 118 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,07 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Czarny Bór wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Czarny Bór najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,49 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 10,47 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,93 (90%), drogowe - 1,75 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,76 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Czarny Bór.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 118
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 24,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  24,07
  Województwo
  25,81
  Cały kraj
  19,96
 • 16,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Bór
  16,49
  Dolnośląskie
  18,28
  Polska
  12,25
 • 3,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czarny Bór
  3,93
  Dolnośląskie
  3,97
  Cały kraj
  5,17
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,75
  Województwo
  2,13
  Kraj
  1,73
 • 0,76 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Bór
  0,76
  Województwo
  0,43
  Kraj
  0,37
 • 10,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Czarny Bór
  10,47
  Dolnośląskie
  14,62
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Czarny Bór
  82%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Czarny Bór
  76%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Czarny Bór
  100%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  65%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Polska
  54%

Gmina Czarny Bór - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Czarny Bór wyniosła w 2019 roku 27,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 39.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Czarny Bór - 25.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 25,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Czarny Bór wyniosła w 2019 roku 32,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). W budżecie gminy Czarny Bór wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 983 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,9 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,2 mln

  3,1 tys(100%)

  19,4 mln

  4,0 tys(100%)

  23,9 mln

  5,0 tys(100%)

  21,1 mln

  4,3 tys(100%)

  23,1 mln

  4,8 tys(100%)

  21,6 mln

  4,4 tys(100%)

  37,9 mln

  7,8 tys(100%)

  27,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  1,2 tys(38%)

  6,0 mln

  1,2 tys(30.9%)

  6,2 mln

  1,3 tys(25.8%)

  6,1 mln

  1,3 tys(29%)

  6,0 mln

  1,2 tys(26.2%)

  6,0 mln

  1,2 tys(27.9%)

  6,2 mln

  1,3 tys(16.3%)

  6,9 mln

  1,4 tys(25.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  570,3 tys

  118(3.8%)

  1,7 mln

  347(8.7%)

  2,6 mln

  542(11%)

  806,0 tys

  167(3.8%)

  681,3 tys

  140(3%)

  704,2 tys

  145(3.3%)

  809,0 tys

  167(2.1%)

  3,1 mln

  639(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  633,1 tys

  131(4.2%)

  951,4 tys

  197(4.9%)

  1,1 mln

  216(4.4%)

  1,1 mln

  226(5.2%)

  1,2 mln

  238(5%)

  2,4 mln

  485(10.9%)

  2,4 mln

  505(6.5%)

  2,5 mln

  522(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  352(11.2%)

  1,8 mln

  363(9.1%)

  1,8 mln

  369(7.5%)

  1,8 mln

  369(8.4%)

  2,0 mln

  402(8.5%)

  2,0 mln

  419(9.4%)

  3,0 mln

  611(7.8%)

  2,5 mln

  508(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  721,4 tys

  149(4.7%)

  2,8 mln

  584(14.6%)

  4,3 mln

  891(18.1%)

  5,0 mln

  1,0 tys(23.8%)

  4,8 mln

  980(20.7%)

  2,4 mln

  484(10.9%)

  6,3 mln

  1,3 tys(16.5%)

  2,1 mln

  427(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  464(14.8%)

  2,3 mln

  481(12%)

  2,6 mln

  536(10.9%)

  2,1 mln

  436(10%)

  2,1 mln

  441(9.3%)

  968,4 tys

  199(4.5%)

  6,7 mln

  1,4 tys(17.6%)

  1,5 mln

  316(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  526(16.8%)

  2,5 mln

  516(12.9%)

  2,6 mln

  535(10.9%)

  2,4 mln

  502(11.5%)

  5,2 mln

  1,1 tys(22.3%)

  1,0 mln

  208(4.7%)

  919,9 tys

  190(2.4%)

  1,0 mln

  214(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  122,9 tys

  25,3(0.8%)

  120,3 tys

  24,9(0.6%)

  110,4 tys

  22,7(0.5%)

  125,5 tys

  25,9(0.6%)

  343,4 tys

  70,6(1.5%)

  409,8 tys

  84,4(1.9%)

  203,1 tys

  41,9(0.5%)

  905,5 tys

  187(3.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  495,1 tys

  102(3.3%)

  787,5 tys

  163(4.1%)

  703,5 tys

  145(2.9%)

  550,9 tys

  114(2.6%)

  414,5 tys

  85,3(1.8%)

  525,7 tys

  108(2.4%)

  3,5 mln

  730(9.3%)

  510,3 tys

  105(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  20,1 tys

  4,1(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  40,7 tys

  8,4(0.2%)

  58,1 tys

  12,0(0.3%)

  34,4 tys

  7,1(0.1%)

  42,0 tys

  8,7(0.2%)

  85,1 tys

  17,5(0.2%)

  211,2 tys

  43,6(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,9 tys

  18,3(0.6%)

  146,4 tys

  30,3(0.8%)

  1,5 mln

  305(6.2%)

  772,9 tys

  160(3.7%)

  105,2 tys

  21,6(0.5%)

  83,8 tys

  17,3(0.4%)

  94,3 tys

  19,5(0.2%)

  124,5 tys

  25,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,2 tys

  12,6(0.4%)

  64,4 tys

  13,3(0.3%)

  92,8 tys

  19,1(0.4%)

  12,7 tys

  2,6(0.1%)

  54,6 tys

  11,2(0.2%)

  74,6 tys

  15,4(0.3%)

  69,1 tys

  14,2(0.2%)

  99,5 tys

  20,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  88,0 tys

  18,1(0.6%)

  128,1 tys

  26,5(0.7%)

  143,2 tys

  29,4(0.6%)

  111,0 tys

  22,9(0.5%)

  83,4 tys

  17,2(0.4%)

  70,9 tys

  14,6(0.3%)

  87,1 tys

  18,0(0.2%)

  93,4 tys

  19,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  65,9 tys

  13,6(0.4%)

  64,4 tys

  13,3(0.3%)

  69,0 tys

  14,2(0.3%)

  64,4 tys

  13,3(0.3%)

  65,7 tys

  13,5(0.3%)

  59,7 tys

  12,3(0.3%)

  63,7 tys

  13,1(0.2%)

  56,3 tys

  11,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  828

  0,2(0%)

  9,5 tys

  2,0(0%)

  41,2 tys

  8,5(0.2%)

  46,2 tys

  9,5(0.2%)

  10,2 tys

  2,1(0%)

  994

  0,2(0%)

  54,2 tys

  11,2(0.1%)

  46,1 tys

  9,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  90,4 tys

  18,6(0.4%)

  9,3 tys

  1,9(0%)

  17,9 tys

  3,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,2(0%)

  55,6 tys

  11,4(0.2%)

  980

  0,2(0%)

  2,7 mln

  566(7.2%)

  651

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  513

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  43,1 tys

  8,9(0.3%)

  30,7 tys

  6,3(0.2%)

  30,7 tys

  6,3(0.1%)

  14,5 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  443

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Czarny Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,8 mln

  3,7 tys(100%)

  18,6 mln

  3,8 tys(100%)

  22,0 mln

  4,6 tys(100%)

  22,6 mln

  4,7 tys(100%)

  23,1 mln

  4,8 tys(100%)

  22,7 mln

  4,7 tys(100%)

  26,9 mln

  5,6 tys(100%)

  32,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  1,3 tys(34.4%)

  7,1 mln

  1,5 tys(38.3%)

  8,3 mln

  1,7 tys(37.6%)

  7,0 mln

  1,4 tys(30.9%)

  7,6 mln

  1,6 tys(32.7%)

  8,2 mln

  1,7 tys(36.2%)

  9,4 mln

  1,9 tys(34.9%)

  10,3 mln

  2,1 tys(31.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,9 mln

  1,0 tys(27.6%)

  5,0 mln

  1,0 tys(27.1%)

  5,4 mln

  1,1 tys(24.4%)

  5,3 mln

  1,1 tys(23.2%)

  5,4 mln

  1,1 tys(23.2%)

  5,3 mln

  1,1 tys(23.1%)

  5,4 mln

  1,1 tys(20.3%)

  5,6 mln

  1,2 tys(17%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  206,0 tys

  42,5(1.2%)

  1,4 mln

  279(7.2%)

  2,5 mln

  512(11.3%)

  3,8 mln

  783(16.7%)

  2,4 mln

  484(10.2%)

  741,8 tys

  153(3.3%)

  1,3 mln

  278(5%)

  3,3 mln

  688(10.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  335(9.1%)

  1,6 mln

  337(8.8%)

  1,9 mln

  391(8.6%)

  2,1 mln

  442(9.4%)

  1,8 mln

  379(8%)

  895,5 tys

  184(3.9%)

  2,2 mln

  457(8.2%)

  3,0 mln

  627(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  285,9 tys

  58,9(1.6%)

  252,3 tys

  52,1(1.4%)

  512,7 tys

  105(2.3%)

  768,7 tys

  159(3.4%)

  705,8 tys

  145(3.1%)

  1,6 mln

  334(7.2%)

  845,3 tys

  174(3.1%)

  1,3 mln

  261(3.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  253(4.6%)

  1,1 mln

  233(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  174,3 tys

  35,9(1%)

  243,3 tys

  50,3(1.3%)

  140,3 tys

  28,9(0.6%)

  73,7 tys

  15,2(0.3%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  322,8 tys

  66,6(1.2%)

  800,0 tys

  165(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  414(11.3%)

  2,0 mln

  422(11%)

  2,1 mln

  427(9.4%)

  1,9 mln

  396(8.5%)

  4,6 mln

  952(20.1%)

  488,9 tys

  101(2.2%)

  415,7 tys

  85,7(1.5%)

  586,2 tys

  121(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  69,0 tys

  14,2(0.4%)

  88,7 tys

  18,3(0.5%)

  43,1 tys

  8,9(0.2%)

  48,9 tys

  10,1(0.2%)

  31,9 tys

  6,6(0.1%)

  42,6 tys

  8,8(0.2%)

  341,2 tys

  70,4(1.3%)

  514,1 tys

  106(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  179,9 tys

  37,1(1%)

  227,1 tys

  46,9(1.2%)

  389,4 tys

  80,1(1.8%)

  379,9 tys

  78,5(1.7%)

  384,0 tys

  79,0(1.7%)

  394,4 tys

  81,2(1.7%)

  411,9 tys

  85,0(1.5%)

  509,9 tys

  105(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  437(11.9%)

  108,3 tys

  22,4(0.6%)

  120,4 tys

  24,8(0.5%)

  845,9 tys

  175(3.7%)

  110,4 tys

  22,7(0.5%)

  131,7 tys

  27,1(0.6%)

  92,6 tys

  19,1(0.3%)

  122,5 tys

  25,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,0 tys

  14,8(0.4%)

  110,6 tys

  22,9(0.6%)

  104,3 tys

  21,4(0.5%)

  76,7 tys

  15,9(0.3%)

  54,7 tys

  11,3(0.2%)

  45,2 tys

  9,3(0.2%)

  55,3 tys

  11,4(0.2%)

  60,0 tys

  12,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  828

  0,2(0%)

  9,5 tys

  2,0(0.1%)

  41,2 tys

  8,5(0.2%)

  46,2 tys

  9,5(0.2%)

  10,2 tys

  2,1(0%)

  994

  0,2(0%)

  54,2 tys

  11,2(0.2%)

  46,1 tys

  9,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,6 tys

  2,4(0.1%)

  10,5 tys

  2,2(0.1%)

  6,9 tys

  1,4(0%)

  7,3 tys

  1,5(0%)

  9,0 tys

  1,9(0%)

  23,1 tys

  4,8(0.1%)

  28,8 tys

  5,9(0.1%)

  18,1 tys

  3,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,1 tys

  26,4(0.6%)

  13,7 tys

  2,8(0.1%)

  12,2 tys

  2,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  374,1 tys

  77,3(2%)

  549,2 tys

  113(2.5%)

  286,3 tys

  59,2(1.3%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  8,7 tys

  1,8(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  60,3 tys

  12,4(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  296

  0,1(0%)

  302

  0,1(0%)

  378

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Czarny Bór - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 188 mieszkańców gminy Czarny Bór jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 607 kobiet oraz 581 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców gminy Czarny Bór, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Czarny Bór mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Czarny Bór największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  W roku 2018 w gminie Czarny Bór mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (59 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czarny Bór mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (53 dziewczynki oraz 48 chłopców). Dostępnych było 101 miejsc.

  17,8% mieszkańców gminy Czarny Bór w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 721 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 436 uczniów (200 kobiet oraz 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Czarny Bór placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 368 uczniów (183 kobiety oraz 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (23,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,46.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Czarny Bór w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Czarny Bór
  14,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,8%
  Województwo
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Czarny Bór
  18,1%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Czarny Bór
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Czarny Bór
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 721 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Czarny Bór
  721,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Kraj
  873,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,23
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 120 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Czarny Bór) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 30 4 lata
 • 30
 • 30 5 lata
 • 30
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 14 4 lata
 • 14
 • 19 5 lata
 • 19
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 16 4 lata
 • 16
 • 11 5 lata
 • 11
 • 14 6 lat
 • 14
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Czarny Bór(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czarny Bór aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Samorządowe (Józef Pawlik)
  Publiczne
  74 845-05-79
  74 845-05-79
  ul. Skalników 5a
  58-379 Czarny Bór
  5111-
 • Szkoły podstawowe w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Czarny Bór) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 436 Uczniowie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci 2016
 • 32 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  18,4
  Kraj
  17,3
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 553 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 435 angielski
 • 118 niemiecki
 •  
 • 100,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  100,46
  Dolnośląskie
  94,88
  Cała Polska
  95,46
 • 100,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,23
  Dolnośląskie
  92,92
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czarny Bór) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czarny Bór) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Czarny Bór(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czarny Bór aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze (Józef Pawlik)
  Publiczna
  74 845-05-79
  74 845-05-79
  ul. XXX-Lecia PRL 19
  58-379 Czarny Bór
  12249-
  Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze Filia w Witkowie (Józef Pawlik)
  Publiczna
  74 845-05-79
  74 845-05-79
  Witków 89
  58-379 Witków
  8135-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Czarny Bór, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Bór - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Czarny Bór

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Czarny Bór: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Czarny Bór 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 1 889)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 289)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 250)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 60)
  • inne: 2 (uczestnicy: 470)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 83)
  • taneczne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 55)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Czarny Bór działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 053 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 167 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Czarny Bór
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Czarny Bór działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 461 członków. Zarejestrowano 403 ćwiczących (mężczyźni: 290, kobiety: 113, chłopcy do lat 18: 195, dziewczęta do lat 18: 107). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Czarny Bór w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czarny Bór - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Czarny Bór i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Czarny Bór odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Czarny Bór znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Czarny Bór
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Czarny Bór w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 40,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Czarny Bór
  41,0
  Województwo
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  5,7
  Cała Polska
  6,5
 • 61,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Czarny Bór
  61,5
  Województwo
  62,0
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  10,6
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  150,0
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Polska
  112,4