Gmina Lasowice Wielkie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Lasowice Wielkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Lasowice Wielkie to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Gmina Lasowice Wielkie ma 6 803 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 24,8% powierzchni powiatu.
 • 6 803 Liczba mieszkańców
 • 211,0 km² Powierzchnia
 • 33 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Daniel Józef Gagat Wójt gminy
Gmina Lasowice Wielkie na mapie
Identyfikatory
 • 18.204750.8652 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1604032
Herb gminy Lasowice Wielkie
Gmina Lasowice Wielkie herb
Flaga gminy Lasowice Wielkie
Gmina Lasowice Wielkie flaga

Gmina Lasowice Wielkie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-275Poczta Lasowice Wielkie
46-280Poczta Lasowice Wielkie
46-282Poczta Lasowice Wielkie, ul. Wiejska 81

Gmina Lasowice Wielkie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Lasowice Wielkie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
(77) 417-54-70
(77) 417-54-91
Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork

Gmina Lasowice Wielkie - Wsie należące do gminy

Gmina Lasowice Wielkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Lasowice Wielkie ma 6 803 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie zawarli w 2019 roku 31 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Lasowice Wielkie jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Lasowice Wielkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,79 na 1000 mieszkańców gminy Lasowice Wielkie. W 2019 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,4% zgonów w gminie Lasowice Wielkie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w gminie Lasowice Wielkie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Lasowice Wielkie przypada 11.51 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Lasowice Wielkie 7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  65,9% mieszkańców gminy Lasowice Wielkie jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 803 Liczba mieszkańców
 • 3 503 Kobiety
 • 3 300 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Lasowice Wielkie
  28,7%
  woj. opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,6%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,7%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,2%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Gmina Lasowice Wielkie
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Lasowice Wielkie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Lasowice Wielkie
  4,5
  Opolskie
  4,3
  Cała Polska
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Lasowice Wielkie
  1,8
  Opolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,8
  woj. opolskie
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Lasowice Wielkie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Lasowice Wielkie
  7,7
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,8
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Lasowice Wielkie
  33,7
  Opolskie
  35,4
  Kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 364 g
  Opolskie
  3 367 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 146 Waga 3500g - 3999g
 • 146
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Lasowice Wielkie
  1,14
  woj. opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Lasowice Wielkie
  0,55
  woj. opolskie
  0,59
  Kraj
  0,67
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,60
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Lasowice Wielkie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 79 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Lasowice Wielkie
  11,5
  woj. opolskie
  10,9
  Kraj
  10,7
 • 126,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  126,8
  Opolskie
  125,9
  Polska
  109,3
 • 7,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Lasowice Wielkie
  7,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Lasowice Wielkie
  3,0
  woj. opolskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  44,4%
  Opolskie
  44,6%
  Kraj
  39,4%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  25,2%
  Województwo
  26,4%
  Polska
  26,5%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Lasowice Wielkie
  4,9%
  woj. opolskie
  5,9%
  Kraj
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  77,2
  Kraj
  70,4
 • 255,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  255,9
  Opolskie
  286,9
  Cały kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  260,1
  Polska
  261,3
 • 450,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  450,9
  Opolskie
  485,0
  Kraj
  421,0
 • 68,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Lasowice Wielkie
  68,7
  woj. opolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Lasowice Wielkie
  38,7
  Województwo
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,0
  woj. opolskie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Lasowice Wielkie
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lasowice Wielkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Lasowice Wielkie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Lasowice Wielkie to 1 911 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Lasowice Wielkie to 7,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Lasowice Wielkie to 178,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,01% mieszkań posiada łazienkę, 71,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 911 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 279,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  279,90
  Opolskie
  366,30
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 103,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Lasowice Wielkie
  103,60 m2
  Opolskie
  81,20 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,00 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  5,00
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 3,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Lasowice Wielkie
  3,57
  Opolskie
  2,73
  Kraj
  2,59
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Lasowice Wielkie
  0,71
  woj. opolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Lasowice Wielkie
  1,18
  Opolskie
  2,68
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 7,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  7,50
  Opolskie
  4,59
  Polska
  3,77
 • 8,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  8,82
  Opolskie
  12,30
  Cała Polska
  21,77
 • 1 427 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 178,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Lasowice Wielkie
  178,4 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,21 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,19%
  Opolskie
  98,29%
  Cała Polska
  96,93%
 • 94,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,61%
  woj. opolskie
  97,04%
  Cały kraj
  93,92%
 • 89,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Lasowice Wielkie
  89,01%
  woj. opolskie
  93,66%
  Polska
  91,66%
 • 71,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,11%
  woj. opolskie
  82,60%
  Polska
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,00%
  woj. opolskie
  46,91%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Lasowice Wielkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Lasowice Wielkie na 1000 mieszkańców pracuje 72osób . 51,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Lasowice Wielkie wynosiło w 2020 roku 6,1% (8,6% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lasowice Wielkie wynosiło 4 291,66 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lasowice Wielkie 503 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 106 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -397.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lasowice Wielkie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 72 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Lasowice Wielkie
  72,0
  Województwo
  221,0
  Polska
  255,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,2% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Gmina Lasowice Wielkie
  6,1%
  woj. opolskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Lasowice Wielkie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Lasowice Wielkie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Lasowice Wielkie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 292 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Lasowice Wielkie
  4 292 PLN
  Województwo
  4 712 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Lasowice Wielkie w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 503 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 106 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -397 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Lasowice Wielkie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 490 Pracujący ogółem
 • 254 Kobiety
 • 236 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Lasowice Wielkie w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,9% W wieku produkcyjnym
 • 61,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  51,6
  Województwo
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,7
  woj. opolskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 135,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,2
  Opolskie
  144,8
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Lasowice Wielkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Lasowice Wielkie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 443 podmioty gospodarki narodowej, z czego 359 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (22) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lasowice Wielkie najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (434) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,5% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,5% (153) podmiotów, a 56,0% (248) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Lasowice Wielkie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 443 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 248 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Lasowice Wielkie w 2020 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Lasowice Wielkie w 2020 roku
 • 359 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 434 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 434
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 443 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 443
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 359 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 106 Budownictwo
 • 106
 • 61 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 61
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lasowice Wielkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Lasowice Wielkie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,92 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Lasowice Wielkie wynosi 77,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Lasowice Wielkie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,14 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 6,22 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,78 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,19 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Lasowice Wielkie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 69
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 14,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lasowice Wielkie
  14,92
  Województwo
  16,02
  Cały kraj
  19,96
 • 10,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,14
  Opolskie
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 2,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  woj. opolskie
  2,63
  Polska
  5,17
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,78
  woj. opolskie
  1,63
  Polska
  1,73
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,52
  woj. opolskie
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 6,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Lasowice Wielkie
  6,22
  Opolskie
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Lasowice Wielkie
  78%
  woj. opolskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  79%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  90%
  Kraj
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Opolskie
  52%
  Cała Polska
  54%

Gmina Lasowice Wielkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Lasowice Wielkie wyniosła w 2019 roku 28,7 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Lasowice Wielkie - 38% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Lasowice Wielkie wyniosła w 2019 roku 31,0 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). W budżecie gminy Lasowice Wielkie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 476 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,9 mln

  3,3 tys(100%)

  22,9 mln

  3,3 tys(100%)

  21,8 mln

  3,1 tys(100%)

  19,9 mln

  2,9 tys(100%)

  23,6 mln

  3,4 tys(100%)

  24,7 mln

  3,6 tys(100%)

  27,8 mln

  4,0 tys(100%)

  28,7 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  1,2 tys(38%)

  8,9 mln

  1,3 tys(38.9%)

  8,8 mln

  1,3 tys(40.3%)

  8,8 mln

  1,3 tys(44.2%)

  8,9 mln

  1,3 tys(37.7%)

  9,2 mln

  1,3 tys(37.2%)

  9,9 mln

  1,4 tys(35.7%)

  10,9 mln

  1,6 tys(38%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  709(21.7%)

  6,2 mln

  894(27.2%)

  3,2 mln

  459(14.6%)

  2,9 mln

  420(14.6%)

  4,8 mln

  693(20.4%)

  3,6 mln

  524(14.6%)

  5,4 mln

  791(19.6%)

  4,0 mln

  582(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  337(10.3%)

  2,2 mln

  322(9.8%)

  2,5 mln

  358(11.4%)

  2,4 mln

  341(11.9%)

  2,6 mln

  372(10.9%)

  2,6 mln

  380(10.6%)

  2,6 mln

  374(9.2%)

  2,8 mln

  412(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  283(8.7%)

  1,1 mln

  162(4.9%)

  2,1 mln

  305(9.7%)

  1,2 mln

  176(6.1%)

  721,2 tys

  104(3.1%)

  1,2 mln

  175(4.9%)

  1,1 mln

  163(4%)

  1,3 mln

  184(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  316(9.7%)

  2,1 mln

  308(9.4%)

  2,0 mln

  284(9%)

  2,0 mln

  281(9.8%)

  4,6 mln

  663(19.5%)

  883,1 tys

  128(3.6%)

  895,5 tys

  130(3.2%)

  1,0 mln

  153(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  587,2 tys

  83,7(2.6%)

  535,3 tys

  76,9(2.3%)

  694,7 tys

  100(3.2%)

  612,1 tys

  88,1(3.1%)

  597,5 tys

  86,1(2.5%)

  724,3 tys

  105(2.9%)

  738,4 tys

  108(2.7%)

  733,0 tys

  107(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  249,4 tys

  35,6(1.1%)

  236,3 tys

  33,9(1%)

  371,4 tys

  53,6(1.7%)

  627,0 tys

  90,2(3.1%)

  240,9 tys

  34,7(1%)

  282,4 tys

  40,9(1.1%)

  617,6 tys

  90,0(2.2%)

  624,5 tys

  91,5(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  763,0 tys

  109(3.3%)

  753,7 tys

  108(3.3%)

  690,1 tys

  99,6(3.2%)

  597,4 tys

  86,0(3%)

  240,5 tys

  34,7(1%)

  378,4 tys

  54,8(1.5%)

  294,2 tys

  42,9(1.1%)

  484,0 tys

  70,9(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  642,1 tys

  91,6(2.8%)

  222,7 tys

  32,0(1%)

  218,4 tys

  31,5(1%)

  213,2 tys

  30,7(1.1%)

  325,4 tys

  46,9(1.4%)

  346,3 tys

  50,2(1.4%)

  344,9 tys

  50,3(1.2%)

  400,6 tys

  58,7(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  128,4 tys

  18,3(0.6%)

  125,1 tys

  18,0(0.5%)

  786,1 tys

  113(3.6%)

  203,2 tys

  29,2(1%)

  229,5 tys

  33,1(1%)

  220,3 tys

  31,9(0.9%)

  644,8 tys

  94,0(2.3%)

  170,6 tys

  25,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  62,8 tys

  8,9(0.3%)

  79,6 tys

  11,4(0.3%)

  152,7 tys

  22,0(0.7%)

  90,7 tys

  13,0(0.5%)

  81,5 tys

  11,7(0.3%)

  86,6 tys

  12,6(0.4%)

  118,8 tys

  17,3(0.4%)

  122,3 tys

  17,9(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  93,7 tys

  13,4(0.4%)

  104,5 tys

  15,0(0.5%)

  112,4 tys

  16,2(0.5%)

  100,1 tys

  14,4(0.5%)

  100,2 tys

  14,4(0.4%)

  95,4 tys

  13,8(0.4%)

  99,3 tys

  14,5(0.4%)

  108,5 tys

  15,9(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  72,6 tys

  10,5(0.3%)

  94,5 tys

  13,6(0.5%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  89,5 tys

  13,0(0.3%)

  96,5 tys

  14,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,3 tys

  11,7(0.4%)

  67,6 tys

  9,7(0.3%)

  55,2 tys

  8,0(0.3%)

  57,4 tys

  8,3(0.3%)

  57,4 tys

  8,3(0.2%)

  50,7 tys

  7,4(0.2%)

  51,2 tys

  7,5(0.2%)

  56,7 tys

  8,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  64,0 tys

  9,1(0.3%)

  67,4 tys

  9,7(0.3%)

  68,5 tys

  9,9(0.3%)

  54,0 tys

  7,8(0.3%)

  64,5 tys

  9,3(0.3%)

  56,0 tys

  8,1(0.2%)

  86,4 tys

  12,6(0.3%)

  48,1 tys

  7,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,0 tys

  2,3(0.1%)

  44,9 tys

  6,5(0.2%)

  31,9 tys

  4,6(0.1%)

  28,5 tys

  4,1(0.1%)

  59,4 tys

  8,6(0.3%)

  154,1 tys

  22,3(0.6%)

  49,6 tys

  7,2(0.2%)

  41,9 tys

  6,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Lasowice Wielkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Lasowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,6 mln

  2,8 tys(100%)

  19,5 mln

  2,8 tys(100%)

  24,3 mln

  3,5 tys(100%)

  20,2 mln

  2,9 tys(100%)

  22,4 mln

  3,2 tys(100%)

  23,4 mln

  3,4 tys(100%)

  25,4 mln

  3,7 tys(100%)

  31,0 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  1,5 tys(52.7%)

  10,4 mln

  1,5 tys(53.4%)

  10,0 mln

  1,4 tys(41.3%)

  10,2 mln

  1,5 tys(50.8%)

  10,6 mln

  1,5 tys(47.2%)

  10,7 mln

  1,5 tys(45.5%)

  11,8 mln

  1,7 tys(46.5%)

  13,3 mln

  1,9 tys(42.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  717(25.6%)

  5,1 mln

  735(26.2%)

  5,3 mln

  764(21.8%)

  5,4 mln

  783(27%)

  5,4 mln

  773(23.9%)

  5,6 mln

  816(24%)

  6,1 mln

  895(24.1%)

  6,5 mln

  958(21.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  509,5 tys

  72,7(2.6%)

  229,5 tys

  33,0(1.2%)

  5,1 mln

  734(21%)

  559,6 tys

  80,5(2.8%)

  874,4 tys

  126(3.9%)

  781,8 tys

  113(3.3%)

  886,4 tys

  129(3.5%)

  3,0 mln

  434(9.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  752,8 tys

  107(3.8%)

  728,4 tys

  105(3.7%)

  869,3 tys

  125(3.6%)

  819,0 tys

  118(4.1%)

  707,4 tys

  102(3.2%)

  535,9 tys

  77,6(2.3%)

  532,9 tys

  77,7(2.1%)

  745,7 tys

  109(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  356,5 tys

  50,8(1.8%)

  712,4 tys

  102(3.7%)

  622,0 tys

  89,8(2.6%)

  513,3 tys

  73,9(2.5%)

  457,1 tys

  65,9(2%)

  463,2 tys

  67,1(2%)

  488,1 tys

  71,1(1.9%)

  500,3 tys

  73,3(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  246(8.8%)

  1,7 mln

  243(8.7%)

  1,6 mln

  225(6.4%)

  1,5 mln

  222(7.6%)

  4,1 mln

  588(18.2%)

  342,4 tys

  49,6(1.5%)

  365,2 tys

  53,2(1.4%)

  338,3 tys

  49,6(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  227,0 tys

  32,4(1.2%)

  20,8

  0,0(0%)

  460,9 tys

  66,5(1.9%)

  47,3 tys

  6,8(0.2%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,8(0%)

  139,3 tys

  20,3(0.5%)

  331,0 tys

  48,5(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  161,5 tys

  23,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  388,3 tys

  55,9(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  19,7 tys

  2,9(0.1%)

  253,2 tys

  37,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  268,3 tys

  38,3(1.4%)

  76,5 tys

  11,0(0.4%)

  92,1 tys

  13,3(0.4%)

  72,9 tys

  10,5(0.4%)

  65,6 tys

  9,5(0.3%)

  63,1 tys

  9,1(0.3%)

  98,9 tys

  14,4(0.4%)

  133,7 tys

  19,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  72,6 tys

  10,5(0.3%)

  94,5 tys

  13,6(0.5%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  89,5 tys

  13,0(0.4%)

  96,5 tys

  14,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  89,6 tys

  12,8(0.5%)

  68,0 tys

  9,8(0.3%)

  50,3 tys

  7,3(0.2%)

  63,5 tys

  9,1(0.3%)

  143,7 tys

  20,7(0.6%)

  94,3 tys

  13,7(0.4%)

  85,0 tys

  12,4(0.3%)

  72,0 tys

  10,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  103,4 tys

  14,8(0.5%)

  99,6 tys

  14,3(0.5%)

  73,9 tys

  10,7(0.3%)

  76,9 tys

  11,1(0.4%)

  73,1 tys

  10,5(0.3%)

  64,2 tys

  9,3(0.3%)

  70,5 tys

  10,3(0.3%)

  61,0 tys

  8,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,4 tys

  6,3(0.2%)

  43,7 tys

  6,3(0.2%)

  53,2 tys

  7,7(0.2%)

  41,9 tys

  6,0(0.2%)

  39,9 tys

  5,8(0.2%)

  36,1 tys

  5,2(0.2%)

  57,2 tys

  8,3(0.2%)

  34,9 tys

  5,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,5 tys

  35,5(1.2%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  7,7 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,6 tys

  1,4(0%)

  11,3 tys

  1,6(0.1%)

  9,8 tys

  1,4(0%)

  7,9 tys

  1,1(0%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  6,4 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,1

  0,0(0%)

  293,7 tys

  42,2(1.5%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  19,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  126

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Lasowice Wielkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 274 mieszkańców gminy Lasowice Wielkie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 608 kobiet oraz 666 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Lasowice Wielkie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2018 w gminie Lasowice Wielkie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 9 oddziałów uczęszczało 178 dzieci (88 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 195 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Lasowice Wielkie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 8 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (75 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Lasowice Wielkie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 33 oddziałach uczyło się 390 uczniów (187 kobiet oraz 203 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Lasowice Wielkie placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 24 oddziałach uczyło się 377 uczniów (174 kobiety oraz 203 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców gminy Lasowice Wielkie w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  12,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  Opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,9%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Lasowice Wielkie
  27,6%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,6%
  Opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Lasowice Wielkie
  21,3%
  Opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Lasowice Wielkie
  1,2%
  woj. opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Lasowice Wielkie
  848,0
  Województwo
  906,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,77
  Opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 195 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Lasowice Wielkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 178 Dzieci
 • 88 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 29 3 lata
 • 29
 • 46 4 lata
 • 46
 • 53 5 lata
 • 53
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 29 5 lata
 • 29
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 22 4 lata
 • 22
 • 24 5 lata
 • 24
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Lasowice Wielkie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lasowice Wielkie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Chocianowice
  Publiczne
  77 413-27-08
  ul. Chocianowice 79
  46-280 Chocianowice
  237-
  Przedszkole Samorządowe w Chudobie
  Publiczne
  77 413-95-12
  77 413-95-12
  Chudoba 142
  46-275 Chudoba
  235-
  Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich
  Publiczne
  77 414-16-77
  Lasowice Wielkie 42
  46-282 Lasowice Wielkie
  233-
  Przedszkole Samorządowe Gronowice
  Publiczne
  ul. Gronowice 58
  46-280 Gronowice
  120-
  Przedszkole Samorządowe Jasienie
  Publiczne
  ul. Zwycięstwa 14
  46-280 Jasienie
  119-
  Przedszkole Samorządowe w Laskowicach
  Publiczne
  77 414-83-20
  ul. Szkolna 20
  46-282 Laskowice
  116-
 • Szkoły podstawowe w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Lasowice Wielkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 390 Uczniowie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci 2016
 • 22 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 11,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  11,8
  woj. opolskie
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 444 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 389 angielski
 • 55 niemiecki
 •  
 • 86,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Lasowice Wielkie
  86,47
  Opolskie
  94,14
  Polska
  95,46
 • 85,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  85,37
  woj. opolskie
  92,48
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lasowice Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lasowice Wielkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Lasowice Wielkie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lasowice Wielkie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Chocianowice
  Publiczna
  77 413-26-07
  77 413-27-58
  ul. Chocianowice 78
  46-280 Chocianowice
  683-
  Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  77 414-17-12
  77 414-17-12
  Lasowice Wielkie 83
  46-282 Lasowice Wielkie
  456-
  Szkoła Podstawowa Jasienie
  Publiczna
  77 413-84-06
  ul. Zwycięstwa 15
  46-280 Jasienie
  447-
  Szkoła Podstawowa w Laskowicach
  Publiczna
  77 414-83-22
  77 414-83-22
  ul. Szkolna 19
  46-282 Laskowice
  539-
  Szkoła Podstawowa w Chudobie
  Publiczna
  77 413-95-12
  77 413-95-12
  Chudoba 142
  46-275 Chudoba
  333-
  Szkoła Podstawowa Gronowice
  Publiczna
  77 413-22-05
  ul. Gronowice 58
  46-280 Gronowice
  331-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Lasowice Wielkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lasowice Wielkie - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Lasowice Wielkie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 13 102 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 11 958 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Lasowice Wielkie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 80 członków. Zarejestrowano 144 ćwiczących (mężczyźni: 144, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Lasowice Wielkie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lasowice Wielkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Lasowice Wielkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Lasowice Wielkie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Lasowice Wielkie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Lasowice Wielkie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Lasowice Wielkie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 29,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  29,4
  woj. opolskie
  50,0
  Kraj
  61,5
 • 14,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  14,7
  woj. opolskie
  6,7
  Polska
  6,5
 • 29,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  29,4
  woj. opolskie
  55,1
  Kraj
  69,2
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Lasowice Wielkie
  50,0
  Województwo
  13,3
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  Opolskie
  110,2
  Kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)