Gmina Mysłakowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Mysłakowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Mysłakowice to gmina wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Gmina Mysłakowice ma 10 081 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,0% powierzchni powiatu.
 • 10 081 Liczba mieszkańców
 • 88,0 km² Powierzchnia
 • 117 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Michał Orman Wójt gminy
Gmina Mysłakowice na mapie
Identyfikatory
 • 15.777850.8411 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0206072
Herb gminy Mysłakowice
Gmina Mysłakowice herb

Gmina Mysłakowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-533Poczta Mysłakowice

Gmina Mysłakowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Mysłakowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Mysłakowice
(75) 643-99-60
(75) 643-99-99
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra

Gmina Mysłakowice - Wsie należące do gminy

Gmina Mysłakowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Mysłakowice ma 10 081 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Mysłakowice zawarli w 2020 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,7% mieszkańców gminy Mysłakowice jest stanu wolnego, 50,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Mysłakowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -66. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,51 na 1000 mieszkańców gminy Mysłakowice. W 2020 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 57,6% dziewczynek i 42,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,5% zgonów w gminie Mysłakowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,4% zgonów w gminie Mysłakowice były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Mysłakowice przypada 14.89 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 113 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 110 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Mysłakowice 3. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  61,6% mieszkańców gminy Mysłakowice jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 081 Liczba mieszkańców
 • 5 152 Kobiety
 • 4 929 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Mysłakowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Mysłakowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Mysłakowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Mysłakowice
  42,0 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Mysłakowice, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Mysłakowice
  50,4%
  Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Mysłakowice
  9,5%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Mysłakowice
  7,4%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Gmina
  1,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Mysłakowice w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Mysłakowice
  3,0
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  1,4
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,3
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Mysłakowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -66 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -40 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  Województwo
  -4,1
  Cały kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Mysłakowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Mysłakowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Mysłakowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Mysłakowice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 36 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,6%
  42,4%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Mysłakowice
  8,4
  Dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  9,3
 • 30,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  30,3
  Województwo
  38,3
  Kraj
  39,9
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 67
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 307 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Mysłakowice
  3 286 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 170 Waga 3000g - 3499g
 • 170
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Mysłakowice
  1,12
  woj. dolnośląskie
  1,33
  Polska
  1,38
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,51
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,67
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,48
  woj. dolnośląskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Mysłakowice w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 151 Zgony
 • 75 Kobiety
  (Zgony)
 • 76 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  14,9
  Dolnośląskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 209,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  209,1
  woj. dolnośląskie
  146,2
  Cała Polska
  134,3
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,6
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,1
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  38,5%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,4%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,1%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Cały kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Polska
  70,4
 • 339,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  339,4
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  288,4
  Cała Polska
  261,3
 • 477,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 471,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  477,7
  Województwo
  434,1
  Cała Polska
  421,0
 • 82,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  82,9
  Województwo
  90,6
  Polska
  69,5
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  36,5
  Dolnośląskie
  38,3
  Kraj
  35,1
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,1
  Województwo
  9,1
  Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 113 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 110 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Mysłakowice w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Mysłakowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mysłakowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Mysłakowice oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Mysłakowice to 3 969 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  94,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Mysłakowice to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Mysłakowice to 149,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,40% mieszkań posiada łazienkę, 72,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,03% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 969 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 392,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Mysłakowice
  392,80
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  77,90 m2
  Dolnośląskie
  72,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Mysłakowice
  3,88
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cała Polska
  3,82
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,55
  Dolnośląskie
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,66
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,76
  Województwo
  7,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 216 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Mysłakowice
  5,68
  Dolnośląskie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 21,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Mysłakowice
  21,38
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 5 682 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 149,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  149,5 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,56 m2
  woj. dolnośląskie
  0,61 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Mysłakowice
  97,23%
  Województwo
  98,69%
  Kraj
  96,97%
 • 92,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Mysłakowice
  92,79%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 90,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Mysłakowice
  90,40%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Kraj
  91,78%
 • 72,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Mysłakowice
  72,61%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 33,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  33,03%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Mysłakowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Mysłakowice na 1000 mieszkańców pracuje 100osób . 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Mysłakowice wynosiło w 2020 roku 12,0% (13,1% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mysłakowice wynosiło 4 526,41 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mysłakowice 975 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 676 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -299.

  12,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mysłakowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  100,0
  Dolnośląskie
  277,0
  Polska
  252,0
 • 12,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,1% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Gmina Mysłakowice
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  5,6%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Mysłakowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Mysłakowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Mysłakowice w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Mysłakowice
  4 526 PLN
  Województwo
  5 694 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Mysłakowice w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 975 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 676 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -299 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,4% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Mysłakowice w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 007 Pracujący ogółem
 • 575 Kobiety
 • 432 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Mysłakowice w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Mysłakowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Mysłakowice
  62,4
  Dolnośląskie
  69,0
  Cała Polska
  68,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Dolnośląskie
  39,9
  Polska
  37,5
 • 128,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Mysłakowice
  128,6
  woj. dolnośląskie
  137,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Mysłakowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Mysłakowice w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 141 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 936 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 87 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (126) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (87) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (180) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (62) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Mysłakowice najwięcej (49) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 108) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (341) podmiotów, a 69,1% (789) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Mysłakowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 141 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 341 Przemysł i budownictwo
 • 789 Pozostała działalność
 • 87 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Mysłakowice w 2020 roku
 • 62 Podmioty wyrejestrowane w gminie Mysłakowice w 2020 roku
 • 936 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 108 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 108
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 141 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 141
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 59 Spółki handlowe ogółem
 • 59
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 49  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 49
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 936 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 225 Budownictwo
 • 225
 • 178 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 178
 • 82 Przetwórstwo przemysłowe
 • 82
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 66 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 66
 • 58 Transport i gospodarka magazynowa
 • 58
 • 57 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 57
 • 55 Pozostała działalność
 • 55
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 25 Informacja i komunikacja
 • 25
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mysłakowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Mysłakowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 253 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,00 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Mysłakowice wynosi 55,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Mysłakowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,51 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 16,04 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (94%), o charakterze gospodarczym - 1,51 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (73%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Mysłakowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 253 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 253
 • 197 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 197
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 162 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 162
 • 25,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Mysłakowice
  25,00
  Województwo
  25,81
  Cała Polska
  19,96
 • 19,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Mysłakowice
  19,51
  woj. dolnośląskie
  18,28
  Kraj
  12,25
 • 1,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,51
  Dolnośląskie
  3,97
  Kraj
  5,17
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Mysłakowice
  1,85
  Województwo
  2,13
  Kraj
  1,73
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,36
  woj. dolnośląskie
  0,43
  Cała Polska
  0,37
 • 16,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,04
  Województwo
  14,62
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  55%
  Dolnośląskie
  66%
  Cały kraj
  73%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Mysłakowice
  49%
  Województwo
  59%
  Kraj
  65%
 • 32% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  32%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Kraj
  82%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  95%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Mysłakowice
  74%
  Dolnośląskie
  85%
  Kraj
  87%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Mysłakowice
  37%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Kraj
  54%

Gmina Mysłakowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Mysłakowice wyniosła w 2020 roku 49,4 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Mysłakowice - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Mysłakowice wyniosła w 2020 roku 52,6 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). W budżecie gminy Mysłakowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 868 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,5 mln

  2,9 tys(100%)

  30,0 mln

  2,9 tys(100%)

  33,9 mln

  3,3 tys(100%)

  36,6 mln

  3,6 tys(100%)

  41,5 mln

  4,0 tys(100%)

  43,6 mln

  4,3 tys(100%)

  55,3 mln

  5,4 tys(100%)

  49,4 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,2 mln

  1,1 tys(38%)

  11,3 mln

  1,1 tys(37.7%)

  11,6 mln

  1,1 tys(34.3%)

  11,6 mln

  1,1 tys(31.8%)

  15,8 mln

  1,5 tys(38.1%)

  15,4 mln

  1,5 tys(35.3%)

  20,3 mln

  2,0 tys(36.8%)

  14,6 mln

  1,4 tys(29.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  361(12.6%)

  3,6 mln

  353(12%)

  4,5 mln

  441(13.4%)

  5,8 mln

  562(15.8%)

  5,2 mln

  507(12.5%)

  5,3 mln

  517(12.1%)

  6,3 mln

  621(11.4%)

  6,9 mln

  685(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  371(12.9%)

  4,5 mln

  434(14.8%)

  4,7 mln

  453(13.7%)

  3,2 mln

  315(8.9%)

  3,3 mln

  326(8%)

  3,4 mln

  338(7.9%)

  3,9 mln

  382(7%)

  4,0 mln

  395(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  537(18.7%)

  5,4 mln

  528(18%)

  5,7 mln

  556(16.9%)

  10,4 mln

  1,0 tys(28.4%)

  2,7 mln

  266(6.5%)

  2,9 mln

  282(6.6%)

  3,5 mln

  340(6.3%)

  3,5 mln

  350(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  214(7.5%)

  2,3 mln

  222(7.6%)

  3,4 mln

  332(10.1%)

  2,2 mln

  217(6.1%)

  2,1 mln

  209(5.1%)

  3,9 mln

  383(9%)

  6,2 mln

  606(11.1%)

  2,7 mln

  271(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  519,1 tys

  50,5(1.8%)

  520,9 tys

  50,8(1.7%)

  576,0 tys

  56,1(1.7%)

  618,7 tys

  60,1(1.7%)

  648,1 tys

  63,4(1.6%)

  867,5 tys

  85,1(2%)

  966,9 tys

  95,2(1.7%)

  765,6 tys

  75,8(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  579,0 tys

  56,3(2%)

  498,5 tys

  48,6(1.7%)

  668,5 tys

  65,1(2%)

  760,2 tys

  73,9(2.1%)

  876,9 tys

  85,8(2.1%)

  682,2 tys

  66,9(1.6%)

  657,6 tys

  64,7(1.2%)

  553,8 tys

  54,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  576,3 tys

  56,1(2%)

  556,0 tys

  54,2(1.9%)

  580,6 tys

  56,5(1.7%)

  495,0 tys

  48,1(1.4%)

  479,7 tys

  46,9(1.2%)

  446,8 tys

  43,8(1%)

  497,9 tys

  49,0(0.9%)

  510,1 tys

  50,5(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  230,1 tys

  22,4(0.8%)

  107,0 tys

  10,4(0.4%)

  117,0 tys

  11,4(0.3%)

  151,6 tys

  14,7(0.4%)

  327,8 tys

  32,1(0.8%)

  518,8 tys

  50,9(1.2%)

  240,0 tys

  23,6(0.4%)

  344,2 tys

  34,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  151,3 tys

  14,7(0.5%)

  139,2 tys

  13,6(0.5%)

  186,5 tys

  18,2(0.6%)

  230,5 tys

  22,4(0.6%)

  240,3 tys

  23,5(0.6%)

  215,2 tys

  21,1(0.5%)

  256,9 tys

  25,3(0.5%)

  296,6 tys

  29,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  440,3 tys

  42,8(1.5%)

  462,8 tys

  45,2(1.5%)

  414,0 tys

  40,3(1.2%)

  400,3 tys

  38,9(1.1%)

  238,7 tys

  23,4(0.6%)

  174,7 tys

  17,1(0.4%)

  170,3 tys

  16,8(0.3%)

  277,4 tys

  27,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  199,8 tys

  19,4(0.7%)

  237,9 tys

  23,2(0.8%)

  1,0 mln

  99,3(3%)

  250,0 tys

  24,3(0.7%)

  177,8 tys

  17,4(0.4%)

  236,4 tys

  23,2(0.5%)

  270,8 tys

  26,6(0.5%)

  237,0 tys

  23,5(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  195,2 tys

  19,0(0.7%)

  291,2 tys

  28,4(1%)

  237,0 tys

  23,1(0.7%)

  310,1 tys

  30,1(0.8%)

  171,1 tys

  16,7(0.4%)

  216,8 tys

  21,3(0.5%)

  238,9 tys

  23,5(0.4%)

  219,1 tys

  21,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  105,0 tys

  10,2(0.4%)

  72,9 tys

  7,1(0.2%)

  98,3 tys

  9,6(0.3%)

  72,7 tys

  7,1(0.2%)

  100,8 tys

  9,9(0.2%)

  136,4 tys

  13,4(0.3%)

  235,3 tys

  23,2(0.4%)

  124,4 tys

  12,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,6 tys

  1,1(0%)

  59,7 tys

  5,8(0.2%)

  66,4 tys

  6,5(0.2%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  83,7 tys

  8,2(0.2%)

  75,5 tys

  7,4(0.1%)

  69,5 tys

  6,9(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Mysłakowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Mysłakowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,5 mln

  3,0 tys(100%)

  30,8 mln

  3,0 tys(100%)

  33,7 mln

  3,3 tys(100%)

  38,4 mln

  3,7 tys(100%)

  42,5 mln

  4,1 tys(100%)

  43,5 mln

  4,3 tys(100%)

  53,1 mln

  5,2 tys(100%)

  52,6 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,9 mln

  1,4 tys(45.5%)

  13,7 mln

  1,3 tys(44.3%)

  15,3 mln

  1,5 tys(45.5%)

  15,8 mln

  1,5 tys(41.1%)

  16,1 mln

  1,6 tys(37.8%)

  16,5 mln

  1,6 tys(38%)

  18,6 mln

  1,8 tys(34.9%)

  18,5 mln

  1,8 tys(35.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  675(22.7%)

  7,1 mln

  693(23.1%)

  7,4 mln

  716(21.8%)

  8,0 mln

  779(20.9%)

  7,5 mln

  730(17.6%)

  7,7 mln

  756(17.7%)

  8,8 mln

  870(16.7%)

  9,5 mln

  943(18.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  141(4.8%)

  2,5 mln

  247(8.2%)

  2,3 mln

  221(6.7%)

  2,4 mln

  233(6.2%)

  2,4 mln

  234(5.6%)

  2,5 mln

  241(5.6%)

  2,8 mln

  273(5.2%)

  4,4 mln

  437(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  425(14.3%)

  4,3 mln

  418(13.9%)

  4,5 mln

  438(13.4%)

  9,2 mln

  890(23.9%)

  1,6 mln

  158(3.8%)

  1,5 mln

  148(3.5%)

  1,6 mln

  161(3.1%)

  1,8 mln

  177(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  469,4 tys

  45,7(1.5%)

  696,7 tys

  68,0(2.3%)

  891,0 tys

  86,7(2.6%)

  455,5 tys

  44,3(1.2%)

  3,8 mln

  377(9.1%)

  3,2 mln

  313(7.3%)

  5,1 mln

  505(9.7%)

  1,7 mln

  171(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  114(3.8%)

  959,5 tys

  93,6(3.1%)

  1,2 mln

  114(3.5%)

  1,5 mln

  142(3.8%)

  1,2 mln

  114(2.7%)

  1,3 mln

  132(3.1%)

  1,3 mln

  129(2.5%)

  1,1 mln

  106(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  148(5%)

  738,7 tys

  72,1(2.4%)

  1,3 mln

  130(4%)

  331,8 tys

  32,2(0.9%)

  524,2 tys

  51,3(1.2%)

  1,3 mln

  130(3.1%)

  3,1 mln

  307(5.9%)

  850,0 tys

  84,1(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 tys

  0,6(0%)

  13,7 tys

  1,3(0%)

  304,8 tys

  29,7(0.9%)

  18,1 tys

  1,8(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  292,5 tys

  28,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  109,5 tys

  10,7(0.4%)

  400,2 tys

  39,0(1.3%)

  129,1 tys

  12,6(0.4%)

  444,1 tys

  43,1(1.2%)

  172,8 tys

  16,9(0.4%)

  148,7 tys

  14,6(0.3%)

  137,4 tys

  13,5(0.3%)

  158,8 tys

  15,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  81,0 tys

  7,9(0.3%)

  89,2 tys

  8,7(0.3%)

  86,9 tys

  8,5(0.3%)

  78,8 tys

  7,7(0.2%)

  82,9 tys

  8,1(0.2%)

  110,9 tys

  10,9(0.3%)

  130,4 tys

  12,8(0.2%)

  128,8 tys

  12,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  79,2 tys

  7,7(0.3%)

  54,4 tys

  5,3(0.2%)

  54,8 tys

  5,3(0.2%)

  66,2 tys

  6,4(0.2%)

  75,7 tys

  7,4(0.2%)

  67,9 tys

  6,7(0.2%)

  93,1 tys

  9,2(0.2%)

  117,6 tys

  11,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,6 tys

  1,1(0%)

  59,7 tys

  5,8(0.2%)

  66,4 tys

  6,5(0.2%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  83,7 tys

  8,2(0.2%)

  75,5 tys

  7,4(0.1%)

  69,5 tys

  6,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,9 tys

  22,4(0.8%)

  216,8 tys

  21,1(0.7%)

  194,2 tys

  18,9(0.6%)

  153,9 tys

  15,0(0.4%)

  127,3 tys

  12,5(0.3%)

  97,0 tys

  9,5(0.2%)

  87,3 tys

  8,6(0.2%)

  68,3 tys

  6,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,9 tys

  15,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  9,4 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,2 tys

  4,9(0.2%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  61,0 tys

  6,0(0.1%)

  21,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Mysłakowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 237 mieszkańców gminy Mysłakowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 088 kobiet oraz 1 149 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Mysłakowice, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Mysłakowice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Mysłakowice największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  W roku 2018 w gminie Mysłakowice mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 182 dzieci (93 dziewczynki oraz 89 chłopców). Dostępnych było 179 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Mysłakowice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (47 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępne były 93 miejsca.

  16,0% mieszkańców gminy Mysłakowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 643 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 651 uczniów (325 kobiet oraz 326 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Mysłakowice placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 612 uczniów (291 kobiet oraz 321 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 22,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców gminy Mysłakowice w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Mysłakowice
  13,4%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Mysłakowice
  34,1%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Mysłakowice
  26,6%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Mysłakowice
  4,8%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Mysłakowice
  19,5%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 643 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  643,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,47
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 179 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Mysłakowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 89 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 58 3 lata
 • 58
 • 57 4 lata
 • 57
 • 39 5 lata
 • 39
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 33 4 lata
 • 33
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 24 4 lata
 • 24
 • 24 5 lata
 • 24
 • 13 6 lat
 • 13
 • 51 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Mysłakowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mysłakowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  75 713-10-38
  75 713-10-38
  ul. Daszyńskiego 20
  58-533 Mysłakowice
  49712
  Przedszkole Publiczne w Łomnicy
  Publiczne
  Łomnica
  58-508 Łomnica
  2447
 • Szkoły podstawowe w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Mysłakowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 651 Uczniowie
 • 325 Kobiety
  (uczniowie)
 • 326 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci 2016
 • 43 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Mysłakowice
  16,7
  Dolnośląskie
  18,4
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 55,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,88
  woj. dolnośląskie
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 78,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Mysłakowice
  78,53
  Województwo
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mysłakowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mysłakowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Mysłakowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mysłakowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  75 713-02-56
  75 713-02-56
  ul. Świerczewskiego 160
  58-508 Łomnica
  16307-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  75 713-13-03
  75 713-13-03
  ul. Sułkowskiego 1
  58-533 Mysłakowice
  13232-
  Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Kostrzycy (gen. Wł. Sikorski)
  Publiczna
  75 718-33-07
  75 718-32-74
  ul. Jeleniogórska 37
  58-533 Kostrzyca
  78416
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Mysłakowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Mysłakowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Mysłakowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mysłakowice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Mysłakowice

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Mysłakowice znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 140)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Mysłakowice: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Mysłakowice 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 2 605)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 580)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 245)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 510)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 210)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 260)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 39 (uczestnicy: 580)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 250)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 82)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 27)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Mysłakowice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 189 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 32 893 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Mysłakowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Mysłakowice działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 401 członków. Zarejestrowano 362 ćwiczących (mężczyźni: 288, kobiety: 74, chłopcy do lat 18: 219, dziewczęta do lat 18: 74). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Mysłakowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mysłakowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Mysłakowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Mysłakowice odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 9,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Mysłakowice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Mysłakowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Mysłakowice w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 9,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,9
  woj. dolnośląskie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Dolnośląskie
  5,7
  Polska
  6,5
 • 9,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Mysłakowice
  9,9
  Dolnośląskie
  62,0
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Mysłakowice
  100,0
  Dolnośląskie
  113,7
  Kraj
  112,4