Gmina Przyrów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Przyrów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Przyrów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego. Gmina Przyrów ma 3 541 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Przyrów.
 • 3 541 Liczba mieszkańców
 • 80,7 km² Powierzchnia
 • 44 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SCZ Tablice rejestracyjne
 • Robert Tomasz Nowak Wójt gminy
Gmina Przyrów na mapie
Identyfikatory
 • 19.494950.7897 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2404143
Herb gminy Przyrów
Gmina Przyrów herb

Gmina Przyrów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-248Poczta Przyrów, ul. Częstochowska 7
42-250Poczta Przyrów, ul. Julianka 21

Gmina Przyrów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Przyrów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Przyrów
(34) 355-41-20
(34) 3554120wew.21
ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów

Gmina Przyrów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Przyrów ma 3 541 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Przyrów zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,9% mieszkańców gminy Przyrów jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Przyrów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,53 na 1000 mieszkańców gminy Przyrów. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 56,7% dziewczynek i 43,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w gminie Przyrów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w gminie Przyrów były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Przyrów przypada 10.94 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Przyrów -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,4% mieszkańców gminy Przyrów jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 541 Liczba mieszkańców
 • 1 782 Kobiety
 • 1 759 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Przyrów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Przyrów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Przyrów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Przyrów
  43,4 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Przyrów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Przyrów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Przyrów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Przyrów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,8%
  woj. śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 19,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Przyrów
  59,7%
  Województwo
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Przyrów
  9,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • gm. Przyrów
  0,4%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Przyrów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Przyrów
  1,4
  woj. śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Przyrów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,5
  Województwo
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • -9,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Przyrów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Przyrów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Przyrów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Przyrów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,7%
  43,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Przyrów
  8,4
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  32,5
  śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Przyrów
  1,25
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,60
  woj. śląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,53
  śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Przyrów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,0%
  41,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,9
  woj. śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Przyrów
  189,8
  Województwo
  179,4
  Polska
  147,0
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Przyrów
  5,3
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Przyrów
  3,8
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,3%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  śląskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Przyrów
  4,3%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 140 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 297,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Przyrów
  297,3
  śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 556,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 623,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Przyrów
  556,1
  woj. śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,6
  woj. śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,6
  woj. śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  Województwo
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Przyrów
  0,5%
  woj. śląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Przyrów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Przyrów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przyrów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Przyrów oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,21 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Przyrów to 1 558 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 437 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Przyrów to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Przyrów to 125,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,94% mieszkań posiada łazienkę, 67,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

  Powiat częstochowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 558 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 437,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  437,30
  Województwo
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Przyrów
  84,40 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 36,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Przyrów
  36,90 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,91
  woj. śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Przyrów
  2,29
  śląskie
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  woj. śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Przyrów
  4,21
  śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,80
  Województwo
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 24,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  24,42
  śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 1 886 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Przyrów
  125,7 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,53 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Przyrów
  94,09%
  śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 86,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  86,59%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 80,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  80,94%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 67,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Przyrów
  67,59%
  Województwo
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 3,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  3,08%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Przyrów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Przyrów na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Przyrów wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przyrów wynosiło 5 774,96 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przyrów 421 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -375.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przyrów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  115,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 16,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 18,3% Kobiety
 • 14,8% Mężczyźni
 • Gmina
  6,3%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Przyrów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Przyrów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Przyrów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 016 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 775 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Przyrów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 421 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -375 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Przyrów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 414 Pracujący ogółem
 • 212 Kobiety
 • 202 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Przyrów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Przyrów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Przyrów
  71,3
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  42,6
  Województwo
  41,1
  Polska
  38,2
 • 148,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  148,3
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Przyrów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Przyrów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 227 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Przyrów najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (272) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (86) podmiotów, a 64,9% (183) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Przyrów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 183 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Przyrów w 2023 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w gminie Przyrów w 2023 roku
 • 227 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 272 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 272
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 227 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 47 Budownictwo
 • 47
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przyrów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Przyrów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Przyrów wynosi 66,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Przyrów najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 44%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Przyrów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Przyrów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Przyrów
  11,10
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Przyrów
  5,95
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Przyrów
  2,56
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przyrów
  1,91
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Przyrów
  0,30
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przyrów
  5,00
  śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Przyrów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Przyrów
  67%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Przyrów
  68%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  34%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  95%
  śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  44%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Gmina Przyrów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Przyrów wyniosła w 2022 roku 28,8 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 57.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Przyrów - 25.7% została przeznaczona na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,4 mln złotych, czyli 29,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Przyrów wyniosła w 2022 roku 30,3 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 52.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.6%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (14.7%). W budżecie gminy Przyrów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (16,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Przyrów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,6 mln

  2,7 tys(100%)

  12,0 mln

  3,1 tys(100%)

  15,8 mln

  4,1 tys(100%)

  18,7 mln

  4,9 tys(100%)

  18,2 mln

  4,8 tys(100%)

  19,6 mln

  5,4 tys(100%)

  18,6 mln

  5,1 tys(100%)

  28,8 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  455,4 tys

  118(4.3%)

  212,5 tys

  55,4(1.8%)

  818,1 tys

  215(5.2%)

  4,4 mln

  1,2 tys(23.3%)

  1,5 mln

  389(8%)

  577,0 tys

  154(2.9%)

  958,5 tys

  260(5.1%)

  7,4 mln

  2,1 tys(25.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  1,0 tys(36.9%)

  3,8 mln

  979(31.4%)

  4,0 mln

  1,1 tys(25.5%)

  4,6 mln

  1,2 tys(24.4%)

  4,7 mln

  1,2 tys(25.7%)

  5,2 mln

  1,4 tys(26.6%)

  5,4 mln

  1,5 tys(29%)

  6,2 mln

  1,7 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,1 tys(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  412(15%)

  1,6 mln

  428(13.7%)

  1,8 mln

  481(11.6%)

  1,8 mln

  487(9.8%)

  2,1 mln

  553(11.4%)

  2,0 mln

  525(10%)

  2,3 mln

  611(12.1%)

  2,9 mln

  811(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  366(13.4%)

  3,5 mln

  921(29.5%)

  798,9 tys

  210(5.1%)

  764,7 tys

  202(4.1%)

  873,1 tys

  233(4.8%)

  1,2 mln

  317(6.1%)

  1,0 mln

  276(5.5%)

  1,5 mln

  422(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  758,1 tys

  196(7.2%)

  719,6 tys

  188(6%)

  726,2 tys

  191(4.6%)

  783,8 tys

  207(4.2%)

  1,3 mln

  342(7.1%)

  4,1 mln

  1,1 tys(20.9%)

  1,6 mln

  421(8.4%)

  1,3 mln

  370(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  607,7 tys

  157(5.7%)

  1,3 mln

  343(11%)

  3,4 mln

  889(21.5%)

  2,0 mln

  529(10.7%)

  2,7 mln

  719(14.8%)

  860,7 tys

  230(4.4%)

  1,3 mln

  341(6.8%)

  1,0 mln

  285(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  339,5 tys

  87,9(3.2%)

  360,5 tys

  94,1(3%)

  365,1 tys

  96,0(2.3%)

  420,1 tys

  111(2.2%)

  452,4 tys

  121(2.5%)

  417,3 tys

  112(2.1%)

  482,6 tys

  131(2.6%)

  617,9 tys

  173(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  152,6 tys

  39,5(1.4%)

  114,3 tys

  29,8(1%)

  149,1 tys

  39,2(0.9%)

  318,7 tys

  84,3(1.7%)

  343,2 tys

  91,5(1.9%)

  176,9 tys

  47,3(0.9%)

  414,0 tys

  112(2.2%)

  342,2 tys

  96,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  98,3 tys

  25,4(0.9%)

  90,2 tys

  23,5(0.8%)

  154,8 tys

  40,7(1%)

  50,8 tys

  13,5(0.3%)

  99,8 tys

  26,6(0.5%)

  107,5 tys

  28,8(0.5%)

  204,4 tys

  55,4(1.1%)

  335,9 tys

  94,3(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,0 tys

  10,9(0.4%)

  64,0 tys

  16,7(0.5%)

  63,0 tys

  16,6(0.4%)

  63,0 tys

  16,7(0.3%)

  64,0 tys

  17,1(0.4%)

  68,0 tys

  18,2(0.3%)

  134,7 tys

  36,5(0.7%)

  234,6 tys

  65,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  55,6 tys

  14,4(0.5%)

  46,0 tys

  12,0(0.4%)

  39,4 tys

  10,4(0.3%)

  45,9 tys

  12,2(0.2%)

  55,8 tys

  14,9(0.3%)

  39,7 tys

  10,6(0.2%)

  109,3 tys

  29,6(0.6%)

  90,1 tys

  25,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  84,0 tys

  21,7(0.8%)

  68,3 tys

  17,8(0.6%)

  54,6 tys

  14,4(0.3%)

  56,4 tys

  14,9(0.3%)

  71,5 tys

  19,1(0.4%)

  65,8 tys

  17,6(0.3%)

  51,1 tys

  13,8(0.3%)

  52,1 tys

  14,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  29,5 tys

  7,6(0.3%)

  23,9 tys

  6,2(0.2%)

  25,5 tys

  6,7(0.2%)

  24,4 tys

  6,4(0.1%)

  29,3 tys

  7,8(0.2%)

  15,0 tys

  4,0(0.1%)

  11,2 tys

  3,0(0.1%)

  16,9 tys

  4,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,2 tys

  6,0(0.2%)

  13,5 tys

  3,5(0.1%)

  15,9 tys

  4,2(0.1%)

  5,5 tys

  1,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  81,5 tys

  22,1(0.4%)

  9,5 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,2 tys

  15,1(0.6%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  820

  0,2(0%)

  66,6 tys

  17,6(0.4%)

  55,8 tys

  14,9(0.3%)

  53,1 tys

  14,2(0.3%)

  789

  0,2(0%)

  788

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  396

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  964,0 tys

  250(9.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  9,2(0.2%)

  23,3 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Przyrów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,5 mln

  3,0 tys(100%)

  12,5 mln

  3,3 tys(100%)

  16,2 mln

  4,2 tys(100%)

  17,2 mln

  4,5 tys(100%)

  18,0 mln

  4,8 tys(100%)

  22,2 mln

  6,1 tys(100%)

  20,2 mln

  5,6 tys(100%)

  30,3 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  1,1 tys(36%)

  4,4 mln

  1,1 tys(34.9%)

  4,8 mln

  1,3 tys(29.9%)

  5,2 mln

  1,4 tys(30.1%)

  5,6 mln

  1,5 tys(31.1%)

  6,6 mln

  1,8 tys(29.9%)

  8,0 mln

  2,2 tys(39.4%)

  7,8 mln

  2,2 tys(25.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  866(29.1%)

  3,5 mln

  919(28.1%)

  3,6 mln

  948(22.3%)

  3,9 mln

  1,0 tys(22.7%)

  4,4 mln

  1,2 tys(24.1%)

  4,6 mln

  1,2 tys(20.8%)

  4,9 mln

  1,3 tys(24%)

  7,5 mln

  2,1 tys(24.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  217,0 tys

  56,2(1.9%)

  197,1 tys

  51,4(1.6%)

  336,4 tys

  88,4(2.1%)

  1,8 mln

  487(10.7%)

  2,3 mln

  621(12.9%)

  439,5 tys

  118(2%)

  304,5 tys

  82,5(1.5%)

  4,4 mln

  1,2 tys(14.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,1 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  641,2 tys

  166(5.6%)

  294,1 tys

  76,7(2.3%)

  289,1 tys

  76,0(1.8%)

  363,0 tys

  96,0(2.1%)

  333,6 tys

  88,9(1.8%)

  2,8 mln

  750(12.6%)

  1,0 mln

  281(5.1%)

  875,0 tys

  246(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  299(10%)

  3,2 mln

  841(25.7%)

  462,9 tys

  122(2.9%)

  401,3 tys

  106(2.3%)

  374,1 tys

  99,7(2.1%)

  614,5 tys

  164(2.8%)

  398,2 tys

  108(2%)

  856,6 tys

  240(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  452,3 tys

  117(3.9%)

  320,2 tys

  83,5(2.6%)

  320,8 tys

  84,3(2%)

  390,1 tys

  103(2.3%)

  306,4 tys

  81,7(1.7%)

  581,5 tys

  156(2.6%)

  332,8 tys

  90,1(1.6%)

  686,6 tys

  193(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  538,2 tys

  139(4.7%)

  307,6 tys

  80,3(2.5%)

  2,8 mln

  733(17.2%)

  1,3 mln

  355(7.8%)

  245,0 tys

  65,3(1.4%)

  1,6 mln

  416(7%)

  370,0 tys

  100(1.8%)

  463,7 tys

  130(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  59,9 tys

  15,5(0.5%)

  79,5 tys

  20,7(0.6%)

  81,0 tys

  21,3(0.5%)

  68,0 tys

  18,0(0.4%)

  167,5 tys

  44,6(0.9%)

  76,1 tys

  20,4(0.3%)

  99,8 tys

  27,0(0.5%)

  461,1 tys

  129(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  102,8 tys

  26,6(0.9%)

  152,0 tys

  39,6(1.2%)

  156,7 tys

  41,2(1%)

  161,6 tys

  42,8(0.9%)

  307,9 tys

  82,1(1.7%)

  153,5 tys

  41,1(0.7%)

  213,8 tys

  57,9(1.1%)

  255,9 tys

  71,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  576

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,0 tys

  37,1(0.8%)

  100,0 tys

  26,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  168,9 tys

  47,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  6,6(0.1%)

  59,4 tys

  16,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,3(0%)

  800

  0,2(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  19,9 tys

  5,4(0.1%)

  7,0 tys

  2,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,0 tys

  6,2(0.2%)

  18,9 tys

  4,9(0.2%)

  16,3 tys

  4,3(0.1%)

  13,6 tys

  3,6(0.1%)

  11,5 tys

  3,1(0.1%)

  6,0 tys

  1,6(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,2 tys

  15,1(0.5%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  820

  0,2(0%)

  66,6 tys

  17,6(0.4%)

  55,8 tys

  14,9(0.3%)

  53,1 tys

  14,2(0.2%)

  789

  0,2(0%)

  788

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  396

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  20,6 tys

  5,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  769,0 tys

  199(6.7%)

  40,5 tys

  10,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  15,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Przyrów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 729 mieszkańców gminy Przyrów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 344 kobiet oraz 385 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców gminy Przyrów, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Przyrów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Przyrów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w gminie Przyrów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 86 dzieci (48 dziewczynek oraz 38 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Przyrów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (19 dziewczynek oraz 31 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  17,1% mieszkańców gminy Przyrów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 889 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 266 uczniów (128 kobiet oraz 138 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Przyrów placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 232 uczniów (94 kobiety oraz 138 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (33,5% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców gminy Przyrów w wieku potencjalnej nauki (17,8% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  19,7%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  34,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,5%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Przyrów
  10,1%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Przyrów
  22,1%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Przyrów
  26,0%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Przyrów
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,7%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Przyrów
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 889 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  889,0
  Województwo
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Przyrów
  1,03
  Województwo
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 111 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Przyrów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Dzieci
 • 48 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,8%
  44,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 26 3 lata
 • 26
 • 18 4 lata
 • 18
 • 24 5 lata
 • 24
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Przyrów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przyrów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  34 355-40-67
  34 355-40-08
  ul. Św. Mikołaja 11
  42-248 Przyrów
  375-
 • Szkoły podstawowe w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Przyrów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 266 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Przyrów
  11,1
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Przyrów
  90,78
  śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 90,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Przyrów
  90,78
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przyrów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przyrów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Przyrów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przyrów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  34 355-41-01
  34 355-40-08
  ul. Szkolna 44
  42-248 Przyrów
  7112-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej
  Niepubliczna
  34 354-73-03
  ul. Główna 7
  42-248 Wola Mokrzeska
  ---
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESICACH
  Niepubliczna
  34 354-71-24
  ul. NADRZECZNA 3
  42-250 Zalesice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Przyrów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Przyrów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Przyrów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przyrów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Przyrów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Przyrów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 2 450)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 82)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 55)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Przyrów działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 19 236 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 819 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Przyrów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Przyrów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Przyrów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przyrów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Przyrów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Przyrów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Przyrów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

  Powiat częstochowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Przyrów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Przyrów w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  56,1
  śląskie
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Przyrów
  0,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 84,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Przyrów
  84,2
  Województwo
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  150,0
  Województwo
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Przyrów w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Przyrów
  0,0 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  0,0 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  5,3 km