Gmina Zduńska Wola w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Zduńska Wola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Zduńska Wola to gmina wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Gmina Zduńska Wola ma 12 279 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 18,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 30,2% powierzchni powiatu.
 • 12 279 Liczba mieszkańców
 • 111,6 km² Powierzchnia
 • 108 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Henryk Staniucha Wójt gminy
Gmina Zduńska Wola na mapie
Identyfikatory
 • 18.957851.5924 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1019042
Herb gminy Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola herb
Flaga gminy Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola flaga

Gmina Zduńska Wola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-220Poczta Zduńska Wola 001, ul. Kilińskiego 7
98-230Poczta Zduńska Wola 002, ul. Dworcowa 4
98-231Poczta Zduńska Wola 003, ul. Getta Żydowskiego 18

Gmina Zduńska Wola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Zduńska Wola)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w gminie Zduńska Wola aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Ochotnicza Straż Pożarna Korczew
Karczew 13
98-220 Zduńska Wola
Urząd Gminy Zduńska Wola
(43) 823-41-20
(43) 823-27-50
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Janiszewice
ul. Janiszewice 3
98-220 Zduńska Wola
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zduńska Wola
(43) 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
(43) 824-19-00
(43) 824-19-40
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Zduńska Wola ma 12 279 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Zduńska Wola zawarli w 2021 roku 49 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,5% mieszkańców gminy Zduńska Wola jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Zduńska Wola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,08 na 1000 mieszkańców gminy Zduńska Wola. W 2021 roku urodziło się 80 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w gminie Zduńska Wola spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w gminie Zduńska Wola były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Zduńska Wola przypada 10.6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 176 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 110 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Zduńska Wola 66. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,3% mieszkańców gminy Zduńska Wola jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 279 Liczba mieszkańców
 • 6 107 Kobiety
 • 6 172 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Zduńska Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Zduńska Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Zduńska Wola w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Zduńska Wola
  40,1 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Zduńska Wola
  8,3%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • gm. Zduńska Wola
  0,4%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Zduńska Wola w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Zduńska Wola
  4,0
  łódzkie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Zduńska Wola
  1,3
  łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Zduńska Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -50 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -4,1
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Zduńska Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Zduńska Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Zduńska Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Zduńska Wola w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 37 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,3%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Zduńska Wola
  6,5
  Województwo
  8,1
  Polska
  8,7
 • 32,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,3
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 349 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 349 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,15
  łódzkie
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Zduńska Wola
  0,52
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Zduńska Wola w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 130 Zgony
 • 57 Kobiety
  (Zgony)
 • 73 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Zduńska Wola
  10,6
  woj. łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 183,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  183,1
  Województwo
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,3
  łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Zduńska Wola
  3,6
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Zduńska Wola
  34,7%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Zduńska Wola
  20,3%
  Województwo
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,1%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 136 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 276,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  276,2
  woj. łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 473,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  473,3
  Województwo
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 63,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Zduńska Wola
  63,7
  woj. łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,1
  Województwo
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,0
  woj. łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 176 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 84 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 110 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 67 Saldo migracji
 • 25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 66 Saldo migracji wewnętrznych
 • 24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Zduńska Wola w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zduńska Wola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Zduńska Wola oddano do użytku 84 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Zduńska Wola to 3 987 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Zduńska Wola to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Zduńska Wola to 132,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,34% mieszkań posiada łazienkę, 75,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,03% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 987 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 325,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Zduńska Wola
  325,60
  Województwo
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  89,40 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Zduńska Wola
  29,10 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Zduńska Wola
  4,18
  łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Zduńska Wola
  3,07
  Województwo
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Zduńska Wola
  0,73
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 84 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  6,84
  Województwo
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 438 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Zduńska Wola
  5,21
  woj. łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 35,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  35,67
  łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 11 112 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 132,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Zduńska Wola
  132,3 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,90 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Zduńska Wola
  0,90 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,18%
  łódzkie
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 87,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Zduńska Wola
  87,94%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 81,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,34%
  łódzkie
  86,01%
  Polska
  91,78%
 • 75,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Zduńska Wola
  75,04%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 1,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Zduńska Wola
  1,03%
  łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Zduńska Wola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Zduńska Wola na 1000 mieszkańców pracuje 197osób . 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Zduńska Wola wynosiło w 2021 roku 5,0% (6,3% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zduńska Wola wynosiło 4 818,67 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zduńska Wola 1 356 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 866 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -490.

  16,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zduńska Wola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  197,0
  Województwo
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,3% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Zduńska Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Zduńska Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Zduńska Wola w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 819 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 819 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Zduńska Wola w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 356 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 866 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -490 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Przemysł i budownictwo
 • 36,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Zduńska Wola w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 414 Pracujący ogółem
 • 1 151 Kobiety
 • 1 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Zduńska Wola w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  60,5
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  29,3
  Województwo
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 93,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Zduńska Wola
  93,7
  łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Zduńska Wola - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Zduńska Wola w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 288 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 102 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 100 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (130) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (80) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (124) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (46) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Zduńska Wola najwięcej (53) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 246) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,5% (534) podmiotów, a 56,8% (731) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Zduńska Wola najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 288 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 534 Przemysł i budownictwo
 • 731 Pozostała działalność
 • 100 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Zduńska Wola w 2021 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w gminie Zduńska Wola w 2021 roku
 • 1 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 246 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 246
 • 32 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 32
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 55 Spółki handlowe ogółem
 • 55
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 42  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 42
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 53 Spółki cywilne ogółem
 • 53
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 349 Budownictwo
 • 349
 • 266 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 266
 • 130 Przetwórstwo przemysłowe
 • 130
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 49 Transport i gospodarka magazynowa
 • 49
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 45 Pozostała działalność
 • 45
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 31
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zduńska Wola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Zduńska Wola stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Zduńska Wola wynosi 76,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Zduńska Wola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,88 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,46 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,08 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Zduńska Wola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 173
 • 109 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 109
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 78 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 78
 • 14,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Zduńska Wola
  14,06
  łódzkie
  22,60
  Polska
  21,51
 • 8,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,88
  łódzkie
  11,92
  Polska
  12,82
 • 2,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Zduńska Wola
  2,46
  woj. łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,31
  łódzkie
  2,00
  Cała Polska
  1,85
 • 0,08 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Zduńska Wola
  0,08
  woj. łódzkie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,32
  woj. łódzkie
  10,47
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Zduńska Wola
  77%
  woj. łódzkie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  75%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  64%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  81%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Zduńska Wola
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  57%
  woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Gmina Zduńska Wola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Zduńska Wola wyniosła w 2021 roku 60,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Zduńska Wola - 36.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Zduńska Wola wyniosła w 2021 roku 69,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.2%). W budżecie gminy Zduńska Wola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 912 złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,8 mln

  2,6 tys(100%)

  32,1 mln

  2,7 tys(100%)

  41,7 mln

  3,5 tys(100%)

  44,9 mln

  3,7 tys(100%)

  56,0 mln

  4,6 tys(100%)

  59,3 mln

  4,9 tys(100%)

  61,5 mln

  5,0 tys(100%)

  60,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,4 mln

  1,2 tys(46.8%)

  14,7 mln

  1,2 tys(45.8%)

  14,9 mln

  1,2 tys(35.8%)

  15,7 mln

  1,3 tys(35%)

  17,3 mln

  1,4 tys(30.8%)

  18,7 mln

  1,5 tys(31.5%)

  19,7 mln

  1,6 tys(31.9%)

  22,0 mln

  1,8 tys(36.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  149(5.8%)

  2,2 mln

  186(6.9%)

  2,4 mln

  200(5.8%)

  2,1 mln

  177(4.8%)

  2,8 mln

  231(5%)

  3,5 mln

  284(5.9%)

  6,2 mln

  505(10%)

  5,4 mln

  436(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  367(14.3%)

  4,6 mln

  382(14.3%)

  6,2 mln

  510(14.7%)

  5,6 mln

  457(12.4%)

  4,2 mln

  343(7.5%)

  4,5 mln

  373(7.7%)

  4,4 mln

  357(7.1%)

  4,9 mln

  395(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  224(8.7%)

  2,3 mln

  195(7.3%)

  2,8 mln

  230(6.7%)

  3,3 mln

  269(7.3%)

  11,2 mln

  917(20%)

  8,8 mln

  721(14.9%)

  7,1 mln

  580(11.5%)

  3,3 mln

  266(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  406(15.8%)

  4,9 mln

  404(15.1%)

  12,5 mln

  1,0 tys(30%)

  1,7 mln

  141(3.8%)

  1,9 mln

  155(3.4%)

  1,9 mln

  158(3.3%)

  2,0 mln

  166(3.3%)

  2,3 mln

  190(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  973,9 tys

  81,2(3.2%)

  1,1 mln

  90,5(3.4%)

  1,0 mln

  83,3(2.4%)

  937,2 tys

  77,1(2.1%)

  1,1 mln

  89,5(1.9%)

  1,3 mln

  108(2.2%)

  1,2 mln

  97,2(1.9%)

  1,1 mln

  91,6(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  301,3 tys

  25,1(1%)

  398,8 tys

  33,2(1.2%)

  307,9 tys

  25,5(0.7%)

  355,3 tys

  29,2(0.8%)

  269,4 tys

  22,1(0.5%)

  571,4 tys

  46,8(1%)

  375,8 tys

  30,7(0.6%)

  730,9 tys

  59,5(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  210,6 tys

  17,6(0.7%)

  611,1 tys

  50,8(1.9%)

  306,8 tys

  25,4(0.7%)

  406,4 tys

  33,4(0.9%)

  2,8 mln

  230(5%)

  3,1 mln

  250(5.2%)

  437,5 tys

  35,7(0.7%)

  538,3 tys

  43,8(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  260,0 tys

  21,7(0.8%)

  341,8 tys

  28,4(1.1%)

  432,5 tys

  35,8(1%)

  580,0 tys

  47,7(1.3%)

  750,9 tys

  61,7(1.3%)

  175,6 tys

  14,4(0.3%)

  277,6 tys

  22,7(0.5%)

  332,0 tys

  27,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  123,2 tys

  10,3(0.4%)

  146,0 tys

  12,1(0.5%)

  149,4 tys

  12,4(0.4%)

  176,9 tys

  14,6(0.4%)

  170,8 tys

  14,0(0.3%)

  188,0 tys

  15,4(0.3%)

  199,6 tys

  16,3(0.3%)

  303,0 tys

  24,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  298,7 tys

  24,9(1%)

  388,2 tys

  32,3(1.2%)

  406,8 tys

  33,7(1%)

  375,0 tys

  30,9(0.8%)

  227,5 tys

  18,7(0.4%)

  315,7 tys

  25,9(0.5%)

  272,4 tys

  22,2(0.4%)

  265,9 tys

  21,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  88,8 tys

  7,4(0.3%)

  91,8 tys

  7,6(0.3%)

  78,3 tys

  6,5(0.2%)

  83,5 tys

  6,9(0.2%)

  89,8 tys

  7,4(0.2%)

  100,1 tys

  8,2(0.2%)

  94,0 tys

  7,7(0.2%)

  94,9 tys

  7,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  276,9 tys

  23,1(0.9%)

  183,2 tys

  15,2(0.6%)

  142,8 tys

  11,8(0.3%)

  113,7 tys

  9,4(0.3%)

  106,0 tys

  8,7(0.2%)

  232,1 tys

  19,0(0.4%)

  162,8 tys

  13,3(0.3%)

  83,7 tys

  6,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,4 tys

  1,0(0%)

  52,3 tys

  4,3(0.2%)

  89,1 tys

  7,4(0.2%)

  32,3 tys

  2,7(0.1%)

  83,1 tys

  6,8(0.1%)

  28,4 tys

  2,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  29,6 tys

  2,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,8 tys

  5,1(0.2%)

  74,5 tys

  6,2(0.2%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  79,2 tys

  6,5(0.1%)

  79,6 tys

  6,5(0.1%)

  66,7 tys

  5,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,3 tys

  0,5(0%)

  9,8 tys

  0,8(0%)

  10,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  242

  0,0(0%)

  62,0

  0,0(0%)

  247

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,9 mln

  2,8 tys(100%)

  35,3 mln

  2,9 tys(100%)

  40,8 mln

  3,4 tys(100%)

  44,8 mln

  3,7 tys(100%)

  51,8 mln

  4,3 tys(100%)

  61,5 mln

  5,0 tys(100%)

  64,9 mln

  5,3 tys(100%)

  69,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  1,1 tys(40.2%)

  13,2 mln

  1,1 tys(37.3%)

  13,0 mln

  1,1 tys(31.9%)

  12,7 mln

  1,0 tys(28.3%)

  15,1 mln

  1,2 tys(29.2%)

  16,7 mln

  1,4 tys(27.1%)

  17,4 mln

  1,4 tys(26.8%)

  20,1 mln

  1,6 tys(29.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,4 mln

  1,1 tys(39.6%)

  15,1 mln

  1,3 tys(42.7%)

  12,8 mln

  1,1 tys(31.3%)

  14,0 mln

  1,2 tys(31.2%)

  15,8 mln

  1,3 tys(30.5%)

  17,4 mln

  1,4 tys(28.3%)

  17,4 mln

  1,4 tys(26.8%)

  19,5 mln

  1,6 tys(28.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  428,4 tys

  35,7(1.3%)

  339,1 tys

  28,2(1%)

  1,1 mln

  87,4(2.6%)

  1,3 mln

  107(2.9%)

  1,7 mln

  139(3.3%)

  2,7 mln

  220(4.4%)

  3,7 mln

  304(5.7%)

  5,6 mln

  458(8.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  104(3.7%)

  1,3 mln

  110(3.7%)

  1,2 mln

  104(3.1%)

  1,4 mln

  113(3.1%)

  1,4 mln

  117(2.8%)

  1,5 mln

  126(2.5%)

  1,9 mln

  153(2.9%)

  2,1 mln

  168(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  337(11.9%)

  3,9 mln

  328(11.2%)

  11,6 mln

  960(28.4%)

  718,0 tys

  59,1(1.6%)

  683,6 tys

  56,1(1.3%)

  656,1 tys

  53,8(1.1%)

  645,6 tys

  52,7(1%)

  721,2 tys

  58,7(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,4 tys

  6,4(0.2%)

  78,8 tys

  6,6(0.2%)

  79,4 tys

  6,6(0.2%)

  83,7 tys

  6,9(0.2%)

  82,3 tys

  6,8(0.2%)

  86,3 tys

  7,1(0.1%)

  79,5 tys

  6,5(0.1%)

  596,9 tys

  48,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,7 tys

  12,5(0.4%)

  152,2 tys

  12,7(0.4%)

  125,8 tys

  10,4(0.3%)

  149,9 tys

  12,3(0.3%)

  285,1 tys

  23,4(0.6%)

  317,8 tys

  26,0(0.5%)

  602,6 tys

  49,2(0.9%)

  590,3 tys

  48,1(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  293,2 tys

  24,4(0.9%)

  423,7 tys

  35,2(1.2%)

  345,7 tys

  28,6(0.8%)

  334,3 tys

  27,5(0.7%)

  342,8 tys

  28,2(0.7%)

  3,3 mln

  267(5.3%)

  796,1 tys

  65,0(1.2%)

  403,4 tys

  32,9(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  229,2 tys

  19,1(0.7%)

  391,7 tys

  32,6(1.1%)

  350,8 tys

  29,1(0.9%)

  459,8 tys

  37,8(1%)

  2,9 mln

  240(5.6%)

  2,8 mln

  228(4.5%)

  3,0 mln

  248(4.7%)

  266,3 tys

  21,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  216,2 tys

  18,0(0.6%)

  216,4 tys

  18,0(0.6%)

  105,7 tys

  8,8(0.3%)

  96,2 tys

  7,9(0.2%)

  313,3 tys

  25,7(0.6%)

  108,6 tys

  8,9(0.2%)

  147,3 tys

  12,0(0.2%)

  161,0 tys

  13,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  76,0 tys

  6,3(0.2%)

  82,0 tys

  6,8(0.2%)

  78,9 tys

  6,5(0.2%)

  184,9 tys

  15,2(0.4%)

  94,6 tys

  7,8(0.2%)

  103,9 tys

  8,5(0.2%)

  104,9 tys

  8,6(0.2%)

  119,9 tys

  9,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,4 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,4(0%)

  15,2 tys

  1,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  16,0 tys

  1,3(0%)

  8,9 tys

  0,7(0%)

  11,6 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  0,3(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,8 tys

  5,1(0.2%)

  74,5 tys

  6,2(0.2%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  79,2 tys

  6,5(0.2%)

  79,6 tys

  6,5(0.1%)

  66,7 tys

  5,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,6 tys

  0,8(0%)

  34,2 tys

  2,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  73,8 tys

  6,1(0.1%)

  7,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Zduńska Wola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 106 mieszkańców gminy Zduńska Wola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 531 kobiet oraz 1 575 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 15,0% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców gminy Zduńska Wola, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Zduńska Wola mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Zduńska Wola największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,6%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w gminie Zduńska Wola mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 276 dzieci (148 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Zduńska Wola mieściły się 3 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (80 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 151 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Zduńska Wola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 905 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 083 uczniów (531 kobiet oraz 552 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Zduńska Wola placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 821 uczniów (396 kobiet oraz 425 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W gminie Zduńska Wola znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 83 uczniów (53 kobiety oraz 30 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W gminie Zduńska Wola znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 20 uczniów (3 kobiety oraz 17 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców gminy Zduńska Wola w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Zduńska Wola
  19,0%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  37,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Zduńska Wola
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  15,0%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  19,0%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,4%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,2%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Zduńska Wola
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 905 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Zduńska Wola
  905,0
  woj. łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Zduńska Wola
  1,38
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 246 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Zduńska Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 276 Dzieci
 • 148 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 128 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,6%
  46,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 78 3 lata
 • 78
 • 69 4 lata
 • 69
 • 67 5 lata
 • 67
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 35 4 lata
 • 35
 • 41 5 lata
 • 41
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 42 3 lata
 • 42
 • 34 4 lata
 • 34
 • 26 5 lata
 • 26
 • 21 6 lat
 • 21
 • 194 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Zduńska Wola(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zduńska Wola aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole (Jan Paweł II)
  Publiczne
  43 823-25-35
  43 823-25-35
  Czechy 142
  98-220 Czechy
  5124-
  GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE
  Publiczne
  43 823-32-57
  Ochraniew 63
  98-220 Ochraniew
  2545
  Gminne Przedszkole w Tymienicach
  Publiczne
  43 823-58-21
  ul. Tymienice 88a
  98-220 Tymienice
  2475
  Punkt Przedszkolny w Krobanowie
  Publiczny
  43 823-42-50
  43 824-02-07
  ul. Krobanów 12c
  98-220 Krobanów
  1231
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczny
  43 825-14-29
  43 825-14-29
  Wojsławice 105
  98-220 Wojsławice
  1201
  Punkt Przedszkolny Krasnoludki w Wojsławicach
  Niepubliczny
  50 206-61-29
  ul. Wojsławice 105
  98-220 Wojsławice
  ---
  Punkt Przedszkolny Miodoludki w Krobanowie
  Niepubliczny
  50 206-61-29
  ul. Krobanów 12c
  98-220 Krobanów
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 083 Uczniowie
 • 531 Kobiety
  (uczniowie)
 • 552 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,4
  woj. łódzkie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 95,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 81,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Zduńska Wola(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zduńska Wola aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Janiszewicach (Ks.JanTwardowski)
  Publiczna
  43 823-57-75
  43 823-57-75
  ul. Janiszewice 17
  98-220 Janiszewice
  12252-
  Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  43 823-25-35
  43 823-25-35
  Czechy 142
  98-220 Czechy
  10229-
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  43 825-14-29
  43 825-14-29
  Wojsławice 105
  98-220 Wojsławice
  817418
  Szkoła Podstawowa w Krobanowie (Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczna
  43 823-42-50
  43 824-02-07
  ul. Krobanów 12c
  98-220 Krobanów
  812317
  Szkoła Podstawowa w Izabelowie (Julian Tuwim)
  Publiczna
  43 823-64-93
  43 823-64-93
  ul. Izabelów 50
  98-220 Izabelów
  711719
  Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
  Publiczna
  43 825-14-06
  ul. Annopole Stare 5a
  98-220 Annopole Stare
  78915
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,8
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  20,0
  Województwo
  19,3
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Zduńska Wola(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zduńska Wola aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  43 825-14-91
  43 825-14-90
  Wojsławice 118
  98-220 Wojsławice
  7204-
  Technikum
  Publiczne
  43 825-14-91
  43 825-14-90
  ul. Wojsławice 118
  98-220 Wojsławice
  7180-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  43 825-14-91
  43 825-14-90
  ul. Wojsławice 118
  98-220 Wojsławice
  121-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  43 825-14-91
  43 825-14-90
  ul. Wojsławice 118
  98-220 Wojsławice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zduńska Wola - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Zduńska Wola działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 054 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 660 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Zduńska Wola działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 212 członków. Zarejestrowano 195 ćwiczących (mężczyźni: 147, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 73, dziewczęta do lat 18: 48). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Zduńska Wola w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zduńska Wola - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Zduńska Wola i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Zduńska Wola odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 8,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Zduńska Wola znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Zduńska Wola
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Zduńska Wola w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 8,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  8,1
  łódzkie
  1 820,2
  Cały kraj
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. łódzkie
  124,3
  Cały kraj
  98,5
 • 24,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Zduńska Wola
  24,4
  Województwo
  2 229,5
  Cały kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Zduńska Wola
  0,0
  woj. łódzkie
  6,8
  Cały kraj
  9,5
 • 300,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Zduńska Wola
  300,0
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 21 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Zduńska Wola w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 499,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  2 499,8 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 22,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Zduńska Wola
  22,7 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km