Gmina Pokój w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Pokój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pokój to gmina wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu namysłowskiego. Gmina Pokój ma 5 138 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,8% powierzchni powiatu.
 • 5 138 Liczba mieszkańców
 • 132,9 km² Powierzchnia
 • 40 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONA Tablice rejestracyjne
 • Barbara Zając Wójt gminy
Gmina Pokój na mapie
Identyfikatory
 • 17.843150.9040 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1606032
Herb gminy Pokój
Gmina Pokój herb

Gmina Pokój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-034Poczta Pokój, ul. 1 Maja 9
46-034Skrytki Pocztowe Poczta Pokój, ul. 1 Maja 9

Gmina Pokój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pokój)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Pokój
(77) 469-30-80
(77) 469-30-80
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
ZUS Biuro Terenowe w Namysłowie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Rynek Ratusz
46-100 Namysłów

Gmina Pokój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Pokój ma 5 138 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pokój zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Pokój jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pokój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,25 na 1000 mieszkańców gminy Pokój. W 2021 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 36,1% dziewczynek i 63,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 369 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,5% zgonów w gminie Pokój spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w gminie Pokój były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pokój przypada 12.26 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 58 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 61 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pokój -3. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  62,4% mieszkańców gminy Pokój jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 138 Liczba mieszkańców
 • 2 628 Kobiety
 • 2 510 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pokój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pokój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pokój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,8 lat
  Opolskie
  43,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pokój
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pokój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pokój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pokój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,7%
  Województwo
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Pokój
  55,0%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,4%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,5%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Gmina
  1,4%
  Opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pokój w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,1
  woj. opolskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Pokój
  1,5
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pokój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Pokój
  -5,3
  Opolskie
  -6,1
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pokój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pokój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pokój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,1%
  63,9%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,0
  Województwo
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Pokój
  35,9
  Województwo
  32,9
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 369 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 283 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 445 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 369 g
  Województwo
  3 356 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 125 Waga 3500g - 3999g
 • 125
 • 121 Waga 3000g - 3499g
 • 121
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Opolskie
  1,17
  Cały kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,58
  Województwo
  0,57
  Cały kraj
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Pokój
  0,71
  Opolskie
  0,55
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Pokój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,3
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 139,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  139,9
  woj. opolskie
  181,0
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Pokój
  0,0
  Opolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. opolskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie namysłowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  30,5%
  woj. opolskie
  36,7%
  Polska
  34,8%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  27,1%
  Województwo
  20,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Pokój
  4,3%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 79 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 314,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Pokój
  314,1
  Województwo
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 354,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 439,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 265,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  354,3
  woj. opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 63,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Pokój
  63,7
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 27,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  27,7
  Opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Pokój
  0,0
  Województwo
  8,9
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Pokój
  0,0%
  woj. opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 61 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pokój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pokój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Pokój oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pokój to 1 773 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pokój to 5,70 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Pokój to 139,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,69% mieszkań posiada łazienkę, 71,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu namysłowskiego.

  Powiat namysłowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 773 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 344,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Pokój
  344,70
  Województwo
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 97,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Pokój
  97,40 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 33,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Pokój
  33,60 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,72
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,90
  woj. opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. opolskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,95
  woj. opolskie
  3,52
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 57 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Pokój
  5,70
  Opolskie
  4,26
  Polska
  3,90
 • 11,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  11,09
  woj. opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 1 397 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Pokój
  139,7 m2
  Województwo
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Pokój
  0,27 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Pokój
  92,10%
  Województwo
  98,31%
  Cały kraj
  96,97%
 • 91,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,93%
  woj. opolskie
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 86,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Pokój
  86,69%
  woj. opolskie
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 71,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Pokój
  71,74%
  Województwo
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Pokój
  0,00%
  Województwo
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Pokój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Pokój na 1000 mieszkańców pracuje 155osób . 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pokój wynosiło w 2021 roku 8,5% (11,2% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pokój wynosiło 5 293,47 PLN, co odpowiada 88.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pokój 445 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 118 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -327.

  22,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pokój pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 155 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Pokój
  155,0
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,2% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Gmina
  8,5%
  Opolskie
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pokój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pokój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pokój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 293 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Pokój
  5 293 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pokój w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 445 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 118 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -327 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,0% Przemysł i budownictwo
 • 30,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 35,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pokój w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Pracujący ogółem
 • 406 Kobiety
 • 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pokój w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,4
  Województwo
  66,0
  Polska
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  33,1
  woj. opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 121,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  121,8
  woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pokój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Pokój w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 458 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 363 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (20) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pokój najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (443) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,9% (50) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (126) podmiotów, a 61,6% (282) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pokój najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 458 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 50 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126 Przemysł i budownictwo
 • 282 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pokój w 2021 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pokój w 2021 roku
 • 363 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 443 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 443
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 458 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 458
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 363 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pokój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Pokój stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,24 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pokój wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pokój najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,37 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,16 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,80 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,18 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pokój.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pokój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 16,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Pokój
  16,24
  Województwo
  17,77
  Polska
  21,51
 • 9,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,37
  Województwo
  10,23
  Cały kraj
  12,82
 • 3,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,18
  Województwo
  4,94
  Kraj
  5,89
 • 2,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Pokój
  2,80
  Województwo
  1,77
  Cała Polska
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,35
  Cały kraj
  0,35
 • 7,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Pokój
  7,16
  Województwo
  8,68
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pokój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Pokój
  81%
  Opolskie
  70%
  Kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  65%
  Polska
  64%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Pokój
  64%
  Opolskie
  66%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Pokój
  100%
  Opolskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Pokój
  62%
  Województwo
  49%
  Cała Polska
  53%

Gmina Pokój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pokój wyniosła w 2021 roku 27,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Pokój - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pokój wyniosła w 2021 roku 29,3 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.6%). W budżecie gminy Pokój wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 862 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pokój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pokój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pokój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pokój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,2 mln

  3,6 tys(100%)

  17,4 mln

  3,3 tys(100%)

  18,7 mln

  3,5 tys(100%)

  23,0 mln

  4,4 tys(100%)

  20,9 mln

  4,0 tys(100%)

  22,5 mln

  4,3 tys(100%)

  29,5 mln

  5,7 tys(100%)

  27,1 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  1,0 tys(28.9%)

  6,4 mln

  1,2 tys(36.8%)

  6,5 mln

  1,2 tys(34.7%)

  7,2 mln

  1,4 tys(31.3%)

  7,0 mln

  1,3 tys(33.5%)

  7,2 mln

  1,4 tys(32%)

  7,1 mln

  1,4 tys(24%)

  7,4 mln

  1,4 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  752(20.8%)

  2,3 mln

  432(13.1%)

  2,1 mln

  389(11%)

  4,9 mln

  924(21.2%)

  1,5 mln

  278(7%)

  2,3 mln

  438(10.1%)

  6,3 mln

  1,2 tys(21.5%)

  4,4 mln

  866(16.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  502(13.9%)

  2,9 mln

  546(16.6%)

  2,6 mln

  484(13.7%)

  2,6 mln

  485(11.1%)

  2,6 mln

  506(12.7%)

  2,8 mln

  549(12.6%)

  3,2 mln

  623(10.9%)

  3,7 mln

  724(13.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  545(15.1%)

  2,8 mln

  529(16.1%)

  5,2 mln

  984(27.9%)

  1,9 mln

  363(8.3%)

  1,4 mln

  269(6.8%)

  1,4 mln

  273(6.3%)

  1,4 mln

  280(4.9%)

  1,6 mln

  306(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  216(6%)

  1,2 mln

  224(6.8%)

  756,9 tys

  143(4.1%)

  1,1 mln

  210(4.8%)

  1,3 mln

  257(6.5%)

  1,5 mln

  282(6.5%)

  2,5 mln

  490(8.5%)

  1,4 mln

  264(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  245(6.8%)

  744,3 tys

  141(4.3%)

  755,1 tys

  143(4%)

  150,8 tys

  28,6(0.7%)

  697,5 tys

  133(3.3%)

  968,7 tys

  187(4.3%)

  646,6 tys

  126(2.2%)

  1,3 mln

  253(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  53,2 tys

  10,0(0.3%)

  72,2 tys

  13,7(0.4%)

  59,3 tys

  11,2(0.3%)

  78,3 tys

  14,9(0.3%)

  1,1 mln

  207(5.2%)

  72,8 tys

  14,1(0.3%)

  700,2 tys

  136(2.4%)

  405,1 tys

  78,8(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  233,3 tys

  44,0(1.2%)

  247,7 tys

  46,9(1.4%)

  254,3 tys

  48,0(1.4%)

  228,9 tys

  43,4(1%)

  256,5 tys

  49,0(1.2%)

  322,5 tys

  62,3(1.4%)

  298,9 tys

  58,1(1%)

  296,3 tys

  57,7(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  169,1 tys

  31,9(0.9%)

  230,3 tys

  43,6(1.3%)

  167,7 tys

  31,7(0.9%)

  180,8 tys

  34,3(0.8%)

  214,1 tys

  40,9(1%)

  324,4 tys

  62,7(1.4%)

  662,0 tys

  129(2.2%)

  222,3 tys

  43,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  240,4 tys

  45,3(1.3%)

  205,3 tys

  38,9(1.2%)

  156,2 tys

  29,5(0.8%)

  159,9 tys

  30,3(0.7%)

  139,1 tys

  26,6(0.7%)

  110,8 tys

  21,4(0.5%)

  54,1 tys

  10,5(0.2%)

  64,4 tys

  12,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  82,5 tys

  15,6(0.4%)

  71,4 tys

  13,5(0.4%)

  53,2 tys

  10,1(0.3%)

  43,5 tys

  8,2(0.2%)

  38,2 tys

  7,3(0.2%)

  18,8 tys

  3,6(0.1%)

  9,7 tys

  1,9(0%)

  61,1 tys

  11,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  53,6 tys

  10,1(0.3%)

  74,1 tys

  14,0(0.4%)

  78,1 tys

  14,8(0.4%)

  87,0 tys

  16,5(0.4%)

  76,1 tys

  14,5(0.4%)

  57,6 tys

  11,1(0.3%)

  113,6 tys

  22,1(0.4%)

  50,4 tys

  9,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,2 tys

  6,4(0.2%)

  27,6 tys

  5,2(0.2%)

  38,2 tys

  7,2(0.2%)

  22,0 tys

  4,2(0.1%)

  7,6 tys

  1,4(0%)

  15,6 tys

  3,0(0.1%)

  28,2 tys

  5,5(0.1%)

  46,9 tys

  9,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  3,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  13,1 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  617,3 tys

  116(3.2%)

  70,4 tys

  13,3(0.4%)

  51,9 tys

  9,8(0.3%)

  44,3 tys

  8,4(0.2%)

  36,8 tys

  7,0(0.2%)

  25,9 tys

  5,0(0.1%)

  17,0 tys

  3,3(0.1%)

  11,8 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,7 tys

  11,5(0.3%)

  74,5 tys

  14,1(0.4%)

  9,5 tys

  1,8(0.1%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  84,2 tys

  16,1(0.4%)

  69,1 tys

  13,3(0.3%)

  75,5 tys

  14,7(0.3%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  80,9 tys

  15,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pokój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pokój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pokój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pokój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,9 mln

  3,6 tys(100%)

  18,5 mln

  3,5 tys(100%)

  18,8 mln

  3,6 tys(100%)

  24,0 mln

  4,5 tys(100%)

  22,5 mln

  4,3 tys(100%)

  25,1 mln

  4,8 tys(100%)

  31,1 mln

  6,0 tys(100%)

  29,3 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  1,3 tys(36.5%)

  6,9 mln

  1,3 tys(37.5%)

  6,7 mln

  1,3 tys(35.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(29.7%)

  8,1 mln

  1,5 tys(35.8%)

  7,6 mln

  1,5 tys(30.1%)

  11,1 mln

  2,2 tys(35.8%)

  10,2 mln

  2,0 tys(34.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  1,0 tys(29.3%)

  5,2 mln

  993(28.4%)

  5,0 mln

  949(26.7%)

  6,1 mln

  1,2 tys(25.5%)

  6,4 mln

  1,2 tys(28.2%)

  7,4 mln

  1,4 tys(29.3%)

  7,2 mln

  1,4 tys(23.1%)

  7,8 mln

  1,5 tys(26.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  401(11.3%)

  1,9 mln

  365(10.4%)

  1,2 mln

  223(6.3%)

  3,4 mln

  637(14%)

  815,2 tys

  156(3.6%)

  1,1 mln

  218(4.5%)

  3,2 mln

  627(10.4%)

  1,9 mln

  378(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  447(12.6%)

  2,3 mln

  431(12.3%)

  4,7 mln

  882(24.8%)

  1,4 mln

  263(5.8%)

  876,8 tys

  168(3.9%)

  799,3 tys

  154(3.2%)

  763,7 tys

  148(2.5%)

  848,3 tys

  165(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  328,8 tys

  62,0(1.7%)

  452,8 tys

  85,7(2.4%)

  409,5 tys

  77,4(2.2%)

  839,4 tys

  159(3.5%)

  627,6 tys

  120(2.8%)

  573,9 tys

  111(2.3%)

  879,1 tys

  171(2.8%)

  776,0 tys

  151(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  533,5 tys

  104(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  490,1 tys

  92,4(2.6%)

  188,8 tys

  35,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  305,2 tys

  58,3(1.4%)

  662,1 tys

  128(2.6%)

  254,5 tys

  49,5(0.8%)

  480,9 tys

  93,6(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  223,3 tys

  42,1(1.2%)

  241,7 tys

  45,7(1.3%)

  248,3 tys

  46,9(1.3%)

  223,2 tys

  42,3(0.9%)

  250,0 tys

  47,8(1.1%)

  294,5 tys

  56,9(1.2%)

  287,5 tys

  55,9(0.9%)

  286,9 tys

  55,8(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,1 tys

  24,9(0.7%)

  262,0 tys

  49,6(1.4%)

  361,4 tys

  68,3(1.9%)

  177,9 tys

  33,7(0.7%)

  156,4 tys

  29,9(0.7%)

  242,0 tys

  46,7(1%)

  263,7 tys

  51,3(0.8%)

  244,1 tys

  47,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,3 tys

  41,9(1.2%)

  523,0 tys

  99,0(2.8%)

  126,7 tys

  23,9(0.7%)

  179,2 tys

  34,0(0.7%)

  275,0 tys

  52,6(1.2%)

  636,3 tys

  123(2.5%)

  545,6 tys

  106(1.8%)

  188,0 tys

  36,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,2(0%)

  6,2 tys

  1,2(0%)

  7,7 tys

  1,5(0%)

  9,1 tys

  1,7(0%)

  10,4 tys

  2,0(0%)

  16,7 tys

  3,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,0 tys

  1,5(0%)

  7,1 tys

  1,3(0%)

  7,7 tys

  1,5(0%)

  12,2 tys

  2,3(0.1%)

  12,2 tys

  2,3(0.1%)

  12,6 tys

  2,4(0.1%)

  14,3 tys

  2,8(0%)

  14,4 tys

  2,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,7 tys

  2,4(0.1%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  7,7 tys

  1,5(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  8,2 tys

  1,6(0%)

  9,8 tys

  1,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  244,6 tys

  46,1(1.3%)

  57,0 tys

  10,8(0.3%)

  41,5 tys

  7,8(0.2%)

  35,4 tys

  6,7(0.1%)

  29,5 tys

  5,6(0.1%)

  20,7 tys

  4,0(0.1%)

  13,6 tys

  2,6(0%)

  9,5 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,7 tys

  11,5(0.3%)

  74,5 tys

  14,1(0.4%)

  9,5 tys

  1,8(0.1%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  84,2 tys

  16,1(0.4%)

  69,1 tys

  13,3(0.3%)

  75,5 tys

  14,7(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  600

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  900

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  60,8 tys

  11,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  147,5 tys

  27,8(0.8%)

  265,1 tys

  50,2(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  248,2 tys

  47,1(1%)

  353,5 tys

  67,6(1.6%)

  422,9 tys

  81,7(1.7%)

  267,9 tys

  52,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,2 tys

  4,4(0.1%)

  24,1 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pokój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 096 mieszkańców gminy Pokój jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 541 kobiet oraz 555 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,5% mieszkańców gminy Pokój, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Pokój mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pokój największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,1%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,9%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w gminie Pokój mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (54 dziewczynki oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Pokój mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (49 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  18,8% mieszkańców gminy Pokój w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 812 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 334 uczniów (171 kobiet oraz 163 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Pokój placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (154 kobiety oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców gminy Pokój w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Pokój
  17,6%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Pokój
  35,7%
  Opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,7%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Pokój
  22,0%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Pokój
  26,5%
  Opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Pokój
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,0%
  woj. opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 15,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Pokój
  3,3%
  woj. opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 812 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Pokój
  812,0
  Województwo
  919,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,05
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Pokój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 24 3 lata
 • 24
 • 22 4 lata
 • 22
 • 39 5 lata
 • 39
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 20 5 lata
 • 20
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 19 5 lata
 • 19
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 50 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pokój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pokój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Publiczne
  77 469-30-96
  77 469-30-96
  ul. Sienkiewicza 8
  46-034 Pokój
  485-
 • Szkoły podstawowe w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Pokój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 324 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,9
  Opolskie
  15,7
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pokój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pokój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym (im. Jakuba Kani)
  Publiczna
  77 469-80-31
  77 469-15-65
  ul. 0 3
  46-034 Domaradz
  1018918
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju (Wincenty Witos)
  Publiczna
  77 469-30-90
  ul. 1 Maja 15
  46-034 Pokój
  7130-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pokój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pokój - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Pokój: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Pokój 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 850)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 163)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 89)
  • taneczne: 3 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 39)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Pokój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Pokój działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 785 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 212 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3


Gmina Pokój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pokój i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Pokój odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 38,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Pokój znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu namysłowskiego.

  Powiat namysłowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Pokój
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Pokój w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 38,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Pokój
  38,9
  Opolskie
  55,4
  Polska
  59,9
 • 38,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Pokój
  38,9
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  5,9
 • 19,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  19,5
  Województwo
  61,2
  Cała Polska
  69,4
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Pokój
  100,0
  Opolskie
  15,1
  Cały kraj
  9,8
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Pokój
  50,0
  Województwo
  110,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Pokój w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 233,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  233,2 km
  Opolskie
  618,7 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  6,0 km
  woj. opolskie
  6,0 km
  Polska
  4,9 km