Gmina Przybiernów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Przybiernów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Przybiernów to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Gmina Przybiernów ma 4 961 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,2% powierzchni powiatu.
 • 4 961 Liczba mieszkańców
 • 228,9 km² Powierzchnia
 • 22 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Lilia Julia Ławicka Wójt gminy
Gmina Przybiernów na mapie
Identyfikatory
 • 14.784153.7577 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3204062
Herb gminy Przybiernów
Gmina Przybiernów herb

Gmina Przybiernów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-110Poczta Przybiernów, ul. Chrobrego 17
72-121Poczta Filia UP Goleniów 001, ul. Fabryczna 9

Gmina Przybiernów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Przybiernów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Przybiernów
(91) 418-64-51
(91) 418-66-22
ul.Cisowa 3
72-110 Przybiernów
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Przybiernów - Wsie należące do gminy

Gmina Przybiernów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Przybiernów ma 4 961 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Przybiernów zawarli w 2020 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Przybiernów jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Przybiernów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,80 na 1000 mieszkańców gminy Przybiernów. W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 42,2% dziewczynek i 57,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,8% zgonów w gminie Przybiernów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w gminie Przybiernów były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Przybiernów przypada 11.8 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 49 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Przybiernów 6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,6% mieszkańców gminy Przybiernów jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 961 Liczba mieszkańców
 • 2 453 Kobiety
 • 2 508 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Przybiernów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Przybiernów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Przybiernów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Przybiernów
  41,1 lat
  Zachodniopomorskie
  42,7 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Przybiernów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Przybiernów
  29,1%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,4%
  Województwo
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,8%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • gm. Przybiernów
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Przybiernów w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Przybiernów
  3,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,6
  Kraj
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,3
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Przybiernów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  Województwo
  -4,3
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Przybiernów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Przybiernów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Przybiernów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Przybiernów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,2%
  57,8%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,0
  Zachodniopomorskie
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,0
  Zachodniopomorskie
  35,3
  Kraj
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Przybiernów
  3 408 g
  Województwo
  3 351 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 244 Waga 3500g - 3999g
 • 244
 • 259 Waga 3000g - 3499g
 • 259
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Przybiernów
  1,31
  woj. zachodniopomorskie
  1,25
  Kraj
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. zachodniopomorskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,76
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Przybiernów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,8
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 132,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  132,0
  woj. zachodniopomorskie
  153,2
  Kraj
  134,3
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Przybiernów
  1,4
  Zachodniopomorskie
  3,8
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Przybiernów
  43,8%
  woj. zachodniopomorskie
  43,8%
  Polska
  39,4%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Przybiernów
  27,6%
  woj. zachodniopomorskie
  27,2%
  Polska
  26,5%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  77,3
  Cały kraj
  70,4
 • 290,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Przybiernów
  290,0
  woj. zachodniopomorskie
  296,3
  Kraj
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  278,6
  Kraj
  261,3
 • 459,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 467,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 452,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  459,9
  Zachodniopomorskie
  476,7
  Kraj
  421,0
 • 90,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Przybiernów
  90,9
  Województwo
  85,5
  Cały kraj
  69,5
 • 36,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Przybiernów
  36,0
  Zachodniopomorskie
  35,5
  Cały kraj
  35,1
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Przybiernów
  7,2
  woj. zachodniopomorskie
  9,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,7%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Przybiernów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Przybiernów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przybiernów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Przybiernów oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Przybiernów to 1 615 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Przybiernów to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Przybiernów to 148,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,25% mieszkań posiada łazienkę, 69,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 615 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Przybiernów
  322,50
  Województwo
  401,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,90 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  26,40 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Przybiernów
  4,19
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Przybiernów
  3,10
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Przybiernów
  0,74
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,60
  woj. zachodniopomorskie
  5,33
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,75
  woj. zachodniopomorskie
  3,38
  Cały kraj
  3,77
 • 9,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  9,19
  woj. zachodniopomorskie
  18,03
  Polska
  21,77
 • 1 189 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 148,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Przybiernów
  148,6 m2
  Województwo
  77,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Przybiernów
  0,24 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Przybiernów
  95,67%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Kraj
  96,97%
 • 90,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,77%
  Województwo
  97,31%
  Polska
  94,01%
 • 86,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Przybiernów
  86,25%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Kraj
  91,78%
 • 69,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,23%
  woj. zachodniopomorskie
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 20,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Przybiernów
  20,00%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Przybiernów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Przybiernów na 1000 mieszkańców pracuje 111osób . 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Przybiernów wynosiło w 2020 roku 7,9% (10,9% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przybiernów wynosiło 5 102,94 PLN, co odpowiada 92.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przybiernów 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 62 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -209.

  16,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przybiernów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,3% w przemyśle i budownictwie, a 20,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 111 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  111,0
  Województwo
  215,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,9% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,9%
  woj. zachodniopomorskie
  8,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Przybiernów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Przybiernów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Przybiernów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 103 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 103 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 099 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Przybiernów w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -209 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,3% Przemysł i budownictwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Przybiernów w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 558 Pracujący ogółem
 • 288 Kobiety
 • 270 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Przybiernów w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Przybiernów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Przybiernów
  59,8
  woj. zachodniopomorskie
  67,9
  Cały kraj
  68,0
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,5
  Zachodniopomorskie
  39,0
  Kraj
  37,5
 • 119,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Przybiernów
  119,6
  Województwo
  134,9
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Przybiernów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Przybiernów w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 544 podmioty gospodarki narodowej, z czego 469 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (69) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (37) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Przybiernów najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (525) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,5% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,8% (233) podmiotów, a 49,6% (270) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Przybiernów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 544 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 233 Przemysł i budownictwo
 • 270 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Przybiernów w 2020 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w gminie Przybiernów w 2020 roku
 • 469 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 525 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 525
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 544 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 544
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 469 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 172 Budownictwo
 • 172
 • 103 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 103
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przybiernów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Przybiernów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 122 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Przybiernów wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Przybiernów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,18 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,62 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,76 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,98 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Przybiernów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 122
 • 71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 71
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 24,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,38
  woj. zachodniopomorskie
  20,86
  Cała Polska
  19,96
 • 14,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przybiernów
  14,18
  Województwo
  14,72
  Cały kraj
  12,25
 • 3,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przybiernów
  3,98
  woj. zachodniopomorskie
  3,04
  Cały kraj
  5,17
 • 4,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Przybiernów
  4,76
  Zachodniopomorskie
  2,26
  Cała Polska
  1,73
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Przybiernów
  0,62
  woj. zachodniopomorskie
  0,52
  Polska
  0,37
 • 7,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,62
  Województwo
  10,11
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  80%
  woj. zachodniopomorskie
  73%
  Kraj
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  woj. zachodniopomorskie
  89%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Przybiernów
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  96%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  87%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Przybiernów
  56%
  Województwo
  53%
  Kraj
  54%

Gmina Przybiernów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Przybiernów wyniosła w 2020 roku 26,0 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Przybiernów - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Przybiernów wyniosła w 2020 roku 29,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.4%). W budżecie gminy Przybiernów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 657 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,0 mln

  3,1 tys(100%)

  17,3 mln

  3,3 tys(100%)

  16,6 mln

  3,2 tys(100%)

  18,7 mln

  3,7 tys(100%)

  19,6 mln

  3,8 tys(100%)

  23,0 mln

  4,6 tys(100%)

  22,9 mln

  4,6 tys(100%)

  26,0 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  1,3 tys(41.2%)

  6,5 mln

  1,3 tys(37.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(42.9%)

  6,8 mln

  1,3 tys(36.6%)

  6,9 mln

  1,4 tys(35.2%)

  7,5 mln

  1,5 tys(32.7%)

  8,1 mln

  1,6 tys(35.5%)

  8,6 mln

  1,7 tys(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  291(9.5%)

  1,6 mln

  311(9.2%)

  1,5 mln

  301(9.3%)

  1,6 mln

  321(8.8%)

  2,0 mln

  398(10.2%)

  2,0 mln

  390(8.5%)

  2,2 mln

  438(9.6%)

  2,4 mln

  485(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  210(6.8%)

  1,7 mln

  337(10%)

  1,1 mln

  214(6.6%)

  1,1 mln

  216(5.9%)

  977,2 tys

  194(5%)

  950,4 tys

  189(4.1%)

  1,1 mln

  228(5%)

  1,8 mln

  351(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  256,1 tys

  49,2(1.6%)

  137,2 tys

  26,7(0.8%)

  243,8 tys

  47,6(1.5%)

  131,6 tys

  25,8(0.7%)

  135,3 tys

  26,8(0.7%)

  1,7 mln

  329(7.2%)

  114,2 tys

  22,8(0.5%)

  1,6 mln

  313(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  597(19.4%)

  3,4 mln

  655(19.4%)

  3,4 mln

  662(20.5%)

  6,7 mln

  1,3 tys(35.7%)

  1,3 mln

  261(6.7%)

  1,5 mln

  292(6.4%)

  1,4 mln

  280(6.1%)

  1,5 mln

  290(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  104,6 tys

  20,1(0.7%)

  275,7 tys

  53,7(1.6%)

  189,0 tys

  36,9(1.1%)

  89,6 tys

  17,6(0.5%)

  41,1 tys

  8,1(0.2%)

  714,3 tys

  142(3.1%)

  430,3 tys

  86,0(1.9%)

  510,6 tys

  102(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  504,2 tys

  96,8(3.2%)

  157,2 tys

  30,6(0.9%)

  334,8 tys

  65,4(2%)

  251,5 tys

  49,3(1.3%)

  126,4 tys

  25,1(0.6%)

  132,6 tys

  26,3(0.6%)

  185,9 tys

  37,1(0.8%)

  478,3 tys

  95,5(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  686,9 tys

  132(4.3%)

  711,9 tys

  139(4.1%)

  598,2 tys

  117(3.6%)

  346,1 tys

  67,9(1.9%)

  411,7 tys

  81,6(2.1%)

  434,2 tys

  86,2(1.9%)

  417,4 tys

  83,4(1.8%)

  456,4 tys

  91,1(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  629,7 tys

  121(3.9%)

  860,8 tys

  168(5%)

  869,9 tys

  170(5.3%)

  396,4 tys

  77,8(2.1%)

  365,0 tys

  72,4(1.9%)

  1,4 mln

  273(6%)

  1,4 mln

  289(6.3%)

  395,1 tys

  78,9(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,7 tys

  29,1(0.9%)

  670,9 tys

  131(3.9%)

  164,4 tys

  32,1(1%)

  313,7 tys

  61,5(1.7%)

  209,9 tys

  41,6(1.1%)

  203,0 tys

  40,3(0.9%)

  180,8 tys

  36,1(0.8%)

  269,4 tys

  53,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  133,3 tys

  25,6(0.8%)

  118,3 tys

  23,0(0.7%)

  113,1 tys

  22,1(0.7%)

  237,4 tys

  46,6(1.3%)

  230,1 tys

  45,6(1.2%)

  202,0 tys

  40,1(0.9%)

  194,0 tys

  38,8(0.8%)

  201,1 tys

  40,2(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  4,5(0.1%)

  39,1 tys

  7,7(0.2%)

  43,7 tys

  8,7(0.2%)

  41,7 tys

  8,3(0.2%)

  101,2 tys

  20,2(0.4%)

  154,5 tys

  30,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  96,2 tys

  18,5(0.6%)

  104,5 tys

  20,4(0.6%)

  93,5 tys

  18,3(0.6%)

  109,8 tys

  21,5(0.6%)

  92,8 tys

  18,4(0.5%)

  92,0 tys

  18,3(0.4%)

  132,4 tys

  26,5(0.6%)

  99,9 tys

  19,9(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,0 tys

  9,8(0.2%)

  97,4 tys

  19,5(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  711,8 tys

  137(4.5%)

  458,5 tys

  89,3(2.6%)

  434,4 tys

  84,9(2.6%)

  362,6 tys

  71,1(1.9%)

  398,3 tys

  79,0(2%)

  164,0 tys

  32,6(0.7%)

  119,3 tys

  23,8(0.5%)

  72,3 tys

  14,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  267,5 tys

  51,4(1.7%)

  212,2 tys

  41,3(1.2%)

  157,7 tys

  30,8(1%)

  140,8 tys

  27,6(0.8%)

  134,2 tys

  26,6(0.7%)

  119,0 tys

  23,6(0.5%)

  120,9 tys

  24,2(0.5%)

  68,9 tys

  13,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  876

  0,2(0%)

  28,0 tys

  5,4(0.2%)

  30,6 tys

  6,0(0.2%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  38,8 tys

  7,7(0.2%)

  31,0 tys

  6,2(0.1%)

  28,2 tys

  5,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  127,9 tys

  24,6(0.8%)

  366,0 tys

  71,3(2.1%)

  175,6 tys

  34,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  277

  0,1(0%)

  23,6

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Przybiernów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Przybiernów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  3,2 tys(100%)

  17,3 mln

  3,3 tys(100%)

  17,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,3 mln

  4,0 tys(100%)

  20,8 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  4,6 tys(100%)

  25,1 mln

  5,0 tys(100%)

  29,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  1,1 tys(35%)

  5,7 mln

  1,1 tys(32.7%)

  5,4 mln

  1,1 tys(31.1%)

  5,5 mln

  1,1 tys(27.1%)

  5,6 mln

  1,1 tys(26.9%)

  6,3 mln

  1,3 tys(27.6%)

  6,4 mln

  1,3 tys(25.4%)

  8,0 mln

  1,6 tys(27.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  1,3 tys(39.8%)

  6,7 mln

  1,3 tys(38.7%)

  6,3 mln

  1,2 tys(36.2%)

  6,0 mln

  1,2 tys(29.5%)

  6,4 mln

  1,3 tys(30.6%)

  7,1 mln

  1,4 tys(30.8%)

  7,3 mln

  1,5 tys(29.1%)

  7,3 mln

  1,5 tys(25.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  200,6 tys

  38,5(1.2%)

  261,1 tys

  50,9(1.5%)

  241,7 tys

  47,2(1.4%)

  562,0 tys

  110(2.8%)

  376,3 tys

  74,6(1.8%)

  278,4 tys

  55,3(1.2%)

  225,1 tys

  45,0(0.9%)

  2,7 mln

  549(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  47,0 tys

  9,0(0.3%)

  30,1 tys

  5,9(0.2%)

  770,5 tys

  151(4.4%)

  492,5 tys

  96,6(2.4%)

  485,9 tys

  96,3(2.3%)

  505,2 tys

  100(2.2%)

  615,1 tys

  123(2.4%)

  932,0 tys

  186(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  739,4 tys

  147(3.2%)

  13,8 tys

  2,8(0.1%)

  895,8 tys

  179(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  503(15.9%)

  2,8 mln

  544(16.2%)

  2,8 mln

  553(16.2%)

  6,1 mln

  1,2 tys(30.2%)

  754,0 tys

  149(3.6%)

  798,0 tys

  158(3.5%)

  780,6 tys

  156(3.1%)

  754,1 tys

  151(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  296,9 tys

  57,0(1.8%)

  381,9 tys

  74,4(2.2%)

  434,2 tys

  84,8(2.5%)

  420,2 tys

  82,4(2.1%)

  406,6 tys

  80,6(2%)

  394,5 tys

  78,3(1.7%)

  391,5 tys

  78,2(1.6%)

  508,9 tys

  102(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  445,7 tys

  85,6(2.7%)

  563,5 tys

  110(3.3%)

  533,6 tys

  104(3.1%)

  875,7 tys

  172(4.3%)

  362,6 tys

  71,9(1.7%)

  706,9 tys

  140(3.1%)

  2,2 mln

  449(8.9%)

  449,2 tys

  89,7(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  64,1 tys

  12,3(0.4%)

  91,4 tys

  17,8(0.5%)

  82,2 tys

  16,1(0.5%)

  69,8 tys

  13,7(0.3%)

  120,7 tys

  23,9(0.6%)

  129,9 tys

  25,8(0.6%)

  65,5 tys

  13,1(0.3%)

  162,8 tys

  32,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  239,0 tys

  45,9(1.5%)

  129,8 tys

  25,3(0.8%)

  166,2 tys

  32,5(1%)

  54,3 tys

  10,6(0.3%)

  57,5 tys

  11,4(0.3%)

  59,8 tys

  11,9(0.3%)

  65,2 tys

  13,0(0.3%)

  72,9 tys

  14,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  876

  0,2(0%)

  28,0 tys

  5,4(0.2%)

  30,6 tys

  6,0(0.2%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  38,8 tys

  7,7(0.2%)

  32,1 tys

  6,4(0.1%)

  27,1 tys

  5,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,0 tys

  3,7(0.1%)

  17,5 tys

  3,4(0.1%)

  15,9 tys

  3,1(0.1%)

  24,5 tys

  4,8(0.1%)

  23,0 tys

  4,6(0.1%)

  23,4 tys

  4,6(0.1%)

  16,9 tys

  3,4(0.1%)

  20,6 tys

  4,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,7 tys

  17,6(0.6%)

  93,1 tys

  18,1(0.5%)

  90,6 tys

  17,7(0.5%)

  70,4 tys

  13,8(0.3%)

  54,0 tys

  10,7(0.3%)

  31,1 tys

  6,2(0.1%)

  23,5 tys

  4,7(0.1%)

  10,9 tys

  2,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 tys

  1,0(0%)

  189,5 tys

  36,9(1.1%)

  201,0 tys

  39,3(1.1%)

  87,7 tys

  17,2(0.4%)

  57,7 tys

  11,4(0.3%)

  28,4 tys

  5,6(0.1%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  189,2 tys

  37,0(1.1%)

  19,1 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  391,3 tys

  78,2(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,3 tys

  22,9(0.7%)

  362,4 tys

  70,6(2.1%)

  136,1 tys

  26,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  29,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Przybiernów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 113 mieszkańców gminy Przybiernów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 530 kobiet oraz 583 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców gminy Przybiernów, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Przybiernów mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Przybiernów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  W roku 2018 w gminie Przybiernów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 60 dzieci (26 dziewczynek oraz 34 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Przybiernów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (22 dziewczynki oraz 28 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Przybiernów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 500 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 361 uczniów (170 kobiet oraz 191 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Przybiernów placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 367 uczniów (182 kobiety oraz 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Przybiernów w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Przybiernów
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Przybiernów
  32,3%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • gm. Przybiernów
  2,5%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  13,8%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Przybiernów
  23,4%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Przybiernów
  5,8%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Przybiernów
  2,3%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 500 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  500,0
  Zachodniopomorskie
  842,0
  Kraj
  873,0
 • 1,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,71
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Przybiernów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,3%
  56,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 12 5 lata
 • 12
 • 44 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Przybiernów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przybiernów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Przybiernowie
  Publiczne
  91 418-66-25
  ul. Kościuszki 16
  72-110 Przybiernów
  125-
 • Szkoły podstawowe w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Przybiernów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 361 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci 2016
 • 22 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Przybiernów
  16,4
  Zachodniopomorskie
  17,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 30,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 80,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  80,22
  Województwo
  92,64
  Polska
  95,46
 • 77,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Przybiernów
  77,33
  Województwo
  90,19
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przybiernów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Przybiernów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Przybiernów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Przybiernów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Przybiernowie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  91 418-66-71
  ul. Kościuszki 16
  72-110 Przybiernów
  14282-
  Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach (Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski)
  Publiczna
  91 418-62-11
  91 418-62-11
  ul. Lipowa 11
  72-121 Czarnogłowy
  711514
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Przybiernów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Przybiernów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Przybiernów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przybiernów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Przybiernów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Przybiernów: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Przybiernów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 232 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 114 (uczestnicy: 1 154)
  • warsztaty: 114 (uczestnicy: 1 154)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 80)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 1 (członkowie: 32)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Przybiernów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 092 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w gminie Przybiernów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Przybiernów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 101 członków. Zarejestrowano 91 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 58, dziewczęta do lat 18: 3). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Przybiernów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Przybiernów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Przybiernów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Przybiernów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Przybiernów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Przybiernów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Przybiernów w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 59,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  59,9
  Województwo
  54,9
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  6,5
 • 59,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  59,9
  Zachodniopomorskie
  60,0
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Przybiernów
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,9
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Przybiernów
  100,0
  Województwo
  109,2
  Cała Polska
  112,4