Gmina Kołbaskowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Kołbaskowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kołbaskowo to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu polickiego. Gmina Kołbaskowo ma 12 633 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,9% powierzchni powiatu.
 • 12 633 Liczba mieszkańców
 • 105,5 km² Powierzchnia
 • 117 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPL Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Schwarz Wójt gminy
Gmina Kołbaskowo na mapie
Identyfikatory
 • 14.440253.3360 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3211022
Herb gminy Kołbaskowo
Gmina Kołbaskowo herb
Flaga gminy Kołbaskowo
Gmina Kołbaskowo flaga

Gmina Kołbaskowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-001Poczta Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kołbaskowo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kołbaskowo
(91) 311-95-10
(91) 311-95-53
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Kołbaskowo - Wsie należące do gminy

Gmina Kołbaskowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Kołbaskowo ma 12 633 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 63,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,9 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kołbaskowo zawarli w 2017 roku 62 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Kołbaskowo jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kołbaskowo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 99. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,90 na 1000 mieszkańców gminy Kołbaskowo. W 2017 roku urodziło się 165 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,55 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,2% zgonów w gminie Kołbaskowo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w gminie Kołbaskowo były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kołbaskowo przypada 5.6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 368 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 201 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kołbaskowo 167. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  66,4% mieszkańców gminy Kołbaskowo jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 11,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 633 Liczba mieszkańców
 • 6 465 Kobiety
 • 6 168 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kołbaskowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kołbaskowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kołbaskowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  35,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 36,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Kołbaskowo
  27,8%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,1%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Kołbaskowo
  6,1%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Gmina Kołbaskowo
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kołbaskowo w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Kołbaskowo
  4,9
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Kołbaskowo
  2,4
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 62 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 99 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 51 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 48 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Kołbaskowo
  7,9
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kołbaskowo w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 165 Urodzenia żywe
 • 77 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 13,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,1
  Zachodniopomorskie
  40,8
  Polska
  44,2
 • 11.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.36
 • 53.22 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.22
 • 93.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.36
 • 85.14 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85.14
 • 34.56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.56
 • 6.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.55
 • 0.37 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.37
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 375 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Kołbaskowo
  3 313 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 122 Waga 2500g - 2999g
 • 122
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,42
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,71
 • 1,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,55
  Województwo
  0,92
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Kołbaskowo w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 69 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  5,6
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Polska
  10,1
 • 66,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kołbaskowo
  66,1
  Województwo
  108,7
  Cała Polska
  101,5
 • 6,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,5
  Województwo
  4,9
  Kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie polickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Kołbaskowo
  43,0%
  Województwo
  45,7%
  Kraj
  45,7%
 • 30,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Kołbaskowo
  30,1%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Kraj
  74,3
 • 200,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Kołbaskowo
  200,2
  Województwo
  284,5
  Cała Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Cały kraj
  261,6
 • 285,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 274,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 297,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  285,8
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Polska
  469,0
 • 79,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,1
  Województwo
  94,1
  Polska
  87,7
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,9
  woj. zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Kołbaskowo
  0,0
  Województwo
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 368 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 174 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 201 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 115 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 173 Saldo migracji
 • 63 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 167 Saldo migracji wewnętrznych
 • 59 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 108 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kołbaskowo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 71,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 8,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 9,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 7,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Kołbaskowo oddano do użytku 130 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kołbaskowo to 5 036 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 407 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 79,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kołbaskowo to 3,79 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Kołbaskowo to 86,80 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,13% mieszkań posiada łazienkę, 94,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,35% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 036 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 406,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  406,80
  Województwo
  377,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 82,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  82,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 33,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  33,70 m2
  Zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,59
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Kołbaskowo
  2,46
  Województwo
  2,65
  Cały kraj
  2,69
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Kołbaskowo
  0,54
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 130 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 10,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Kołbaskowo
  10,29
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 24 Użytek własny
 • 5 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,8%
  17,2%
 • 493 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  3,79
  Zachodniopomorskie
  3,57
  Cały kraj
  3,91
 • 39,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  39,02
  Województwo
  15,65
  Kraj
  18,14
 • 11 285 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 86,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Kołbaskowo
  86,8 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,89 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Kołbaskowo
  0,89 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Kołbaskowo
  99,78%
  Województwo
  99,20%
  Cała Polska
  96,79%
 • 98,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  98,93%
  Województwo
  97,14%
  Polska
  93,66%
 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Kołbaskowo
  98,13%
  woj. zachodniopomorskie
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 94,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Kołbaskowo
  94,80%
  Województwo
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 45,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Kołbaskowo
  45,35%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Kołbaskowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Kołbaskowo na 1000 mieszkańców pracuje 488 osób . 41,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kołbaskowo wynosiło w 2017 roku 5,6% (7,4% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kołbaskowo wynosiło 4 624,12 PLN, co odpowiada 102.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kołbaskowo 750 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 333 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -417.

  9,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kołbaskowo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,9% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 488 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Kołbaskowo
  488,0
  woj. zachodniopomorskie
  210,0
  Polska
  247,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,4% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • gm. Kołbaskowo
  5,6%
  Zachodniopomorskie
  8,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kołbaskowo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 624 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 624 PLN
  Województwo
  4 154 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kołbaskowo w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 750 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 333 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -417 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,9% Przemysł i budownictwo
 • 35,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 35,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kołbaskowo w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 167 Pracujący ogółem
 • 2 553 Kobiety
 • 3 614 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kołbaskowo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 66,4% W wieku produkcyjnym
 • 63,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 11,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 14,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 7,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Kołbaskowo
  50,7
  Województwo
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 17,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kołbaskowo
  17,2
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Cała Polska
  34,0
 • 51,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  51,3
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 32,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 29,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kołbaskowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Kołbaskowo w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 975 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 555 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 204 nowe podmioty, a 156 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (205) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (151) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (156) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (94) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kołbaskowo najwięcej (161) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 923) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,2% (419) podmiotów, a 77,9% (1 539) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kołbaskowo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 975 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 419 Przemysł i budownictwo
 • 1 539 Pozostała działalność
 • 204 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kołbaskowo w 2017 roku
 • 156 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kołbaskowo w 2017 roku
 • 1 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 923 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 923
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 975 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 975
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 210 Spółki handlowe ogółem
 • 210
 • 33  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 161  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 161
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 101 Spółki cywilne ogółem
 • 101
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 341 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 341
 • 208 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 208
 • 193 Budownictwo
 • 193
 • 168 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 168
 • 137 Przetwórstwo przemysłowe
 • 137
 • 108 Transport i gospodarka magazynowa
 • 108
 • 68 Informacja i komunikacja
 • 68
 • 58 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 58
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 58 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 58
 • 47 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 47
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Kołbaskowo stwierdzono szacunkowo 159 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kołbaskowo wynosi 77,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kołbaskowo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,22 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 5,80 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,86 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kołbaskowo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 159 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 159
 • 116 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 116
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 22
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 73 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 73
 • 12,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,71
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Polska
  19,62
 • 9,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  9,22
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Polska
  12,07
 • 0,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  0,86
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Kraj
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,72
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Cały kraj
  1,78
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Kołbaskowo
  0,53
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Cała Polska
  0,49
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kołbaskowo
  5,80
  Województwo
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  69%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Cały kraj
  60%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  99%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Kołbaskowo
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Gmina Kołbaskowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kołbaskowo wyniosła w 2016 roku 53,9 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Kołbaskowo - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kołbaskowo wyniosła w 2016 roku 60,4 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%). W budżecie gminy Kołbaskowo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (23,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  2,6 tys(100%)

  29,9 mln

  2,8 tys(100%)

  37,9 mln

  3,5 tys(100%)

  42,7 mln

  3,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,8 tys(100%)

  53,1 mln

  4,5 tys(100%)

  46,7 mln

  3,9 tys(100%)

  53,9 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  978(38%)

  11,8 mln

  1,1 tys(39.4%)

  14,6 mln

  1,3 tys(38.5%)

  18,5 mln

  1,6 tys(43.3%)

  15,0 mln

  1,3 tys(34.8%)

  14,8 mln

  1,3 tys(27.9%)

  15,9 mln

  1,3 tys(34%)

  16,7 mln

  1,3 tys(30.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  351(13.6%)

  4,1 mln

  392(13.6%)

  4,0 mln

  366(10.6%)

  4,3 mln

  384(10.1%)

  4,5 mln

  387(10.4%)

  4,7 mln

  401(8.9%)

  4,8 mln

  394(10.2%)

  10,6 mln

  854(19.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  249(9.7%)

  3,7 mln

  358(12.4%)

  4,9 mln

  443(12.9%)

  2,4 mln

  209(5.5%)

  3,0 mln

  254(6.8%)

  9,0 mln

  760(16.9%)

  7,2 mln

  596(15.5%)

  6,9 mln

  556(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  279(10.8%)

  3,1 mln

  300(10.4%)

  3,2 mln

  295(8.6%)

  4,7 mln

  414(10.9%)

  4,1 mln

  350(9.4%)

  4,5 mln

  381(8.5%)

  4,6 mln

  381(9.9%)

  5,7 mln

  462(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  707,6 tys

  70,3(2.7%)

  1,3 mln

  129(4.5%)

  1,7 mln

  153(4.5%)

  2,5 mln

  220(5.8%)

  2,9 mln

  247(6.6%)

  4,0 mln

  336(7.5%)

  3,4 mln

  280(7.2%)

  3,7 mln

  301(6.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  497,6 tys

  49,5(1.9%)

  2,7 mln

  259(9%)

  810,7 tys

  73,6(2.1%)

  2,5 mln

  218(5.7%)

  7,3 mln

  633(17%)

  4,3 mln

  363(8.1%)

  3,0 mln

  246(6.4%)

  3,0 mln

  242(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  373,1 tys

  37,1(1.4%)

  557,3 tys

  53,8(1.9%)

  1,2 mln

  107(3.1%)

  1,5 mln

  134(3.5%)

  2,2 mln

  191(5.1%)

  2,2 mln

  188(4.2%)

  1,2 mln

  103(2.7%)

  2,4 mln

  191(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  536,2 tys

  53,3(2.1%)

  275,6 tys

  26,6(0.9%)

  628,8 tys

  57,1(1.7%)

  2,5 mln

  226(5.9%)

  1,2 mln

  103(2.8%)

  1,2 mln

  102(2.3%)

  3,6 mln

  294(7.6%)

  1,2 mln

  101(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,6 tys

  8,5(0.3%)

  93,7 tys

  9,1(0.3%)

  98,5 tys

  8,9(0.3%)

  95,8 tys

  8,5(0.2%)

  103,8 tys

  8,9(0.2%)

  107,9 tys

  9,1(0.2%)

  89,3 tys

  7,4(0.2%)

  694,7 tys

  56,1(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  298,5 tys

  29,7(1.2%)

  398,5 tys

  38,5(1.3%)

  2,4 mln

  216(6.3%)

  384,8 tys

  34,2(0.9%)

  615,2 tys

  53,0(1.4%)

  658,9 tys

  55,7(1.2%)

  618,6 tys

  51,1(1.3%)

  668,3 tys

  54,0(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  521,7 tys

  51,9(2%)

  311,2 tys

  30,1(1%)

  407,4 tys

  37,0(1.1%)

  297,4 tys

  26,4(0.7%)

  186,9 tys

  16,1(0.4%)

  358,2 tys

  30,3(0.7%)

  330,7 tys

  27,3(0.7%)

  562,1 tys

  45,4(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  325,1 tys

  32,3(1.3%)

  367,1 tys

  35,5(1.2%)

  528,3 tys

  47,9(1.4%)

  929,1 tys

  82,6(2.2%)

  712,6 tys

  61,4(1.6%)

  764,2 tys

  64,6(1.4%)

  576,8 tys

  47,6(1.2%)

  506,3 tys

  40,9(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  71,4 tys

  7,1(0.3%)

  47,3 tys

  4,6(0.2%)

  2,4 mln

  217(6.3%)

  25,6 tys

  2,3(0.1%)

  138,0 tys

  11,9(0.3%)

  5,0 mln

  422(9.4%)

  127,5 tys

  10,5(0.3%)

  457,0 tys

  36,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 mln

  348(13.5%)

  677,5 tys

  65,5(2.3%)

  517,8 tys

  47,0(1.4%)

  1,1 mln

  101(2.7%)

  515,2 tys

  44,4(1.2%)

  662,9 tys

  56,0(1.2%)

  415,8 tys

  34,3(0.9%)

  407,2 tys

  32,9(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  222,8 tys

  22,1(0.9%)

  381,7 tys

  36,9(1.3%)

  289,0 tys

  26,2(0.8%)

  772,3 tys

  68,6(1.8%)

  785,1 tys

  67,7(1.8%)

  548,5 tys

  46,4(1%)

  487,6 tys

  40,3(1%)

  345,4 tys

  27,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  30,2 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,1 tys

  8,6(0.2%)

  104,4 tys

  8,6(0.2%)

  86,9 tys

  7,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,8 tys

  1,1(0%)

  52,6 tys

  5,1(0.2%)

  24,0 tys

  2,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  61,1 tys

  5,2(0.1%)

  58,9 tys

  4,9(0.1%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,2 tys

  15,6(0.5%)

  266,1 tys

  23,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  5,8(0.1%)

  243,8 tys

  20,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  54,5 tys

  5,4(0.2%)

  59,5 tys

  5,7(0.2%)

  60,0 tys

  5,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kołbaskowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kołbaskowo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,0 mln

  3,1 tys(100%)

  33,2 mln

  3,1 tys(100%)

  31,7 mln

  2,9 tys(100%)

  40,9 mln

  3,7 tys(100%)

  44,2 mln

  3,9 tys(100%)

  44,5 mln

  3,8 tys(100%)

  54,0 mln

  4,5 tys(100%)

  60,4 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,3 mln

  1,7 tys(55.9%)

  19,6 mln

  1,9 tys(59%)

  19,1 mln

  1,7 tys(60.5%)

  22,4 mln

  2,0 tys(54.7%)

  24,0 mln

  2,1 tys(54.4%)

  26,6 mln

  2,3 tys(59.9%)

  27,1 mln

  2,2 tys(50.2%)

  29,6 mln

  2,4 tys(49%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  629(20.4%)

  7,3 mln

  706(22%)

  6,7 mln

  607(21.1%)

  7,3 mln

  652(17.9%)

  7,7 mln

  660(17.3%)

  7,5 mln

  631(16.8%)

  8,3 mln

  689(15.5%)

  9,3 mln

  754(15.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  263(8.5%)

  2,9 mln

  281(8.8%)

  2,9 mln

  263(9.2%)

  3,0 mln

  269(7.4%)

  3,1 mln

  264(6.9%)

  3,2 mln

  269(7.2%)

  3,1 mln

  258(5.8%)

  8,9 mln

  716(14.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  592,8 tys

  58,9(1.9%)

  568,8 tys

  55,0(1.7%)

  268,2 tys

  24,3(0.8%)

  3,3 mln

  298(8.2%)

  3,5 mln

  303(8%)

  2,8 mln

  235(6.2%)

  4,7 mln

  388(8.7%)

  3,5 mln

  285(5.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  411,7 tys

  40,9(1.3%)

  521,3 tys

  50,4(1.6%)

  622,5 tys

  56,5(2%)

  413,1 tys

  36,7(1%)

  372,0 tys

  32,1(0.8%)

  338,1 tys

  28,6(0.8%)

  421,9 tys

  34,8(0.8%)

  3,0 mln

  245(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  613

  0,1(0%)

  1,2 mln

  118(3.7%)

  64,3 tys

  5,8(0.2%)

  76,0 tys

  6,8(0.2%)

  168,0 tys

  14,5(0.4%)

  303,5 tys

  25,7(0.7%)

  2,1 mln

  172(3.9%)

  2,1 mln

  170(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  398,2 tys

  39,6(1.3%)

  319,6 tys

  30,9(1%)

  539,9 tys

  49,0(1.7%)

  1,6 mln

  138(3.8%)

  2,1 mln

  179(4.7%)

  1,7 mln

  142(3.8%)

  2,0 mln

  161(3.6%)

  1,9 mln

  151(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  290,2 tys

  28,8(0.9%)

  330,6 tys

  31,9(1%)

  541,4 tys

  49,1(1.7%)

  334,0 tys

  29,7(0.8%)

  1,2 mln

  99,3(2.6%)

  578,4 tys

  48,9(1.3%)

  1,4 mln

  119(2.7%)

  1,2 mln

  93,2(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  137(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,5 tys

  10,9(0.4%)

  601,0 tys

  53,4(1.5%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  923,7 tys

  78,1(2.1%)

  574,3 tys

  47,4(1.1%)

  492,5 tys

  39,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  379,8 tys

  34,5(1.2%)

  301,0 tys

  26,8(0.7%)

  29,6 tys

  2,6(0.1%)

  32,7 tys

  2,8(0.1%)

  221,2 tys

  18,3(0.4%)

  133,8 tys

  10,8(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  193,0 tys

  19,2(0.6%)

  300,9 tys

  29,1(0.9%)

  241,1 tys

  21,9(0.8%)

  815,3 tys

  72,5(2%)

  541,3 tys

  46,7(1.2%)

  383,2 tys

  32,4(0.9%)

  245,4 tys

  20,3(0.5%)

  102,0 tys

  8,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,4 tys

  0,8(0%)

  10,6 tys

  1,0(0%)

  12,8 tys

  1,2(0%)

  63,2 tys

  5,6(0.2%)

  454,9 tys

  39,2(1%)

  49,1 tys

  4,2(0.1%)

  194,8 tys

  16,1(0.4%)

  93,0 tys

  7,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,2 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  1,7(0.1%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  7,4 tys

  0,6(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  27,2 tys

  2,3(0.1%)

  46,1 tys

  3,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,6 tys

  5,9(0.2%)

  52,5 tys

  5,1(0.2%)

  56,4 tys

  5,1(0.2%)

  57,7 tys

  5,1(0.1%)

  69,4 tys

  6,0(0.2%)

  68,3 tys

  5,8(0.2%)

  46,3 tys

  3,8(0.1%)

  28,7 tys

  2,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  138(4.5%)

  330

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  1,0(0%)

  400,4 tys

  34,5(0.9%)

  7,3 tys

  0,6(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  10,5 tys

  1,0(0%)

  44,3 tys

  4,3(0.1%)

  14,5 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  55,8 tys

  4,7(0.1%)

  58,9 tys

  4,9(0.1%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  94,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  6,4(0.2%)

  587,2 tys

  52,2(1.4%)

  647,5 tys

  55,8(1.5%)

  100,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  284(6.4%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kołbaskowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 272 mieszkańców gminy Kołbaskowo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 625 kobiet oraz 1 647 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców gminy Kołbaskowo, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Kołbaskowo mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kołbaskowo największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,2%) oraz wyższe (21,4%).

  19,0% mieszkańców gminy Kołbaskowo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 920 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (33,1% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 76,86.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 60,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,3% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców gminy Kołbaskowo w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  24,1%
  Województwo
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,3%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Kołbaskowo
  2,9%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Kołbaskowo
  11,6%
  woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Kołbaskowo
  16,8%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,6%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Kołbaskowo
  16,3%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Kołbaskowo
  1,4%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 920 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  920,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Kołbaskowo
  0,77
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 29,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
  Publiczny
  91 311-76-08
  91 311-76-08
  Przecław 27A
  72-005 Przecław
  51248
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  Kołbaskowo 57
  72-001 Kołbaskowo
  6121-
  Punkt Przedszkolny
  Publiczny
  Będargowo
  72-005 Będargowo
  1257
  I Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "Bona Ventur"
  Niepubliczne
  91 433-30-00
  91 433-30-00
  Kurów 7
  72-001 Kurów
  ---
  Przedszkole "FALE"
  Niepubliczne
  91 454-00-70
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
  Przedszkole Niepubliczne TWP OR w SZczecinie "Wyspa Malucha"
  Niepubliczne
  91 311-71-71
  91 311-72-72
  ul. Przecław 101
  72-005 Przecław
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  76,86
  Województwo
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 73,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  73,97
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Kołbaskowo
  17,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 57,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Przecławiu
  Publiczna
  91 311-76-08
  91 311-76-08
  Przecław 27A
  72-005 Przecław
  2145237
  Szkoła Podstawowa im.świ.Huberta
  Publiczna
  Kołbaskowo 57
  72-001 Kołbaskowo
  8154-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  91 311-74-52
  91 311-74-52
  Będargowo 1
  72-005 Będargowo
  710217
  Szkoła Podstawowa FALE
  Niepubliczna
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
  Szkoła Podstawowa Nawigator
  Niepubliczna
  91 311-77-11
  ul. Rodzinna 1
  72-005 Przylep
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Kołbaskowo
  60,00
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Cała Polska
  100,01
 • 56,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  56,47
  woj. zachodniopomorskie
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Kołbaskowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Kołbaskowo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kołbaskowo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Przecławiu
  Publiczne
  Przecław 27C
  72-005 Przecław
  1021829
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kołbaskowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Kołbaskowo

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Kołbaskowo znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 500)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Kołbaskowo: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 28)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 28)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • komputerowe: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kołbaskowo działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 9 602 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 19 182 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Kołbaskowo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kołbaskowo działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 176 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 203, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kołbaskowo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kołbaskowo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kołbaskowo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Kołbaskowo znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Kołbaskowo w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 005,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Kołbaskowo
  1 005,1 km
  Zachodniopomorskie
  329,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 8,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  8,4 km
  Województwo
  4,4 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek