Gmina Osina w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, wypadki drogowe)

Gmina Osina - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Osina to gmina wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Gmina Osina ma 3 004 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,3% powierzchni powiatu.
 • 3 004 Liczba mieszkańców
 • 101,7 km² Powierzchnia
 • 30 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Zbigniew Szwedo Wójt gminy
Gmina Osina na mapie
Identyfikatory
 • 15.012353.6046 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3204052
Herb gminy Osina
Gmina Osina herb

Gmina Osina - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-221Poczta Osina koło Nowogardu

Gmina Osina - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Osina)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Osina
(91) 391-03-90
(91) 391-03-90
Osina 62
72-221 Osina
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Osina - Wsie należące do gminy

Gmina Osina - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Osina ma 3 004 mieszkańców, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Osina zawarli w 2021 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Osina jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Osina ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,96 na 1000 mieszkańców gminy Osina. W 2021 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w gminie Osina spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Osina były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Osina przypada 13.25 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Osina -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,7% mieszkańców gminy Osina jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 004 Liczba mieszkańców
 • 1 459 Kobiety
 • 1 545 Mężczyźni
 • 48,6%
  51,4%
 • 94 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 94 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Osina w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Osina w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Osina w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,3 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Osina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Osina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Osina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Osina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  52,7%
  Województwo
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Osina
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • gm. Osina
  2,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Osina w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Osina
  2,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Osina
  2,0
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Osina w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Osina
  -6,0
  Województwo
  -6,2
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Osina w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Osina w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Osina w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Osina w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Osina
  7,3
  Województwo
  7,6
  Cała Polska
  8,7
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Osina
  36,9
  Zachodniopomorskie
  33,4
  Kraj
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 354 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Osina
  3 354 g
  Zachodniopomorskie
  3 329 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 210 Waga 3500g - 3999g
 • 210
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,34
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Cały kraj
  1,32
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,71
  Zachodniopomorskie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Osina
  0,68
  woj. zachodniopomorskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Osina w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,3
  Zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 146,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Osina
  146,9
  Zachodniopomorskie
  180,9
  Cały kraj
  156,7
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Osina
  1,4
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Osina
  34,5%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  20,2%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,4%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Polska
  74,4
 • 257,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Osina
  257,7
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Polska
  246,5
 • 440,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 436,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 445,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  440,8
  Zachodniopomorskie
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 79,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Osina
  79,7
  Województwo
  88,9
  Polska
  70,6
 • 41,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,0
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Osina
  7,2
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Osina
  0,6%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Osina w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Osina - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Osina oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Osina to 910 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 301 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Osina to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Osina to 144,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,22% mieszkań posiada łazienkę, 71,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 910 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 300,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Osina
  300,90
  Zachodniopomorskie
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  79,60 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,00 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Województwo
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 3,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,32
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Osina
  0,81
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  3,99
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Zachodniopomorskie
  3,41
  Cały kraj
  3,90
 • 19,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Osina
  19,97
  Zachodniopomorskie
  20,55
  Cały kraj
  24,07
 • 1 735 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 144,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Osina
  144,6 m2
  woj. zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Osina
  0,58 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Osina
  96,92%
  Województwo
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 93,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Osina
  93,52%
  Województwo
  97,31%
  Kraj
  94,01%
 • 90,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  90,22%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Cały kraj
  91,78%
 • 71,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,98%
  Województwo
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 65,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  65,16%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Osina - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Osina na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . 45,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Osina wynosiło w 2021 roku 4,0% (5,8% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Osina wynosiło 5 439,72 PLN, co odpowiada 90.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Osina 195 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 33.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Osina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,1% w przemyśle i budownictwie, a 21,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Osina
  122,0
  Zachodniopomorskie
  218,0
  Kraj
  257,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,8% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  7,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Osina w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Osina w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Osina w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 440 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Osina
  5 440 PLN
  Województwo
  5 550 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Osina w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 195 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 33 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Osina w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 367 Pracujący ogółem
 • 166 Kobiety
 • 201 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Osina w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Osina
  56,9
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 29,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Osina
  29,4
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 106,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Osina
  106,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Osina - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Osina w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 261 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 216 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (14) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Osina najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (251) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  14,6% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (76) podmiotów, a 56,3% (147) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Osina najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 261 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 76 Przemysł i budownictwo
 • 147 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Osina w 2021 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Osina w 2021 roku
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 251
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 261 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 261
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 51 Budownictwo
 • 51
 • 45 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 45
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Osina - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Osina stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 73 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,12 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Osina wynosi 78,70% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Osina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,44 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,59 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,06 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Osina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Osina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 73
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 24,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,12
  Zachodniopomorskie
  23,72
  Kraj
  21,51
 • 14,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Osina
  14,44
  Województwo
  16,62
  Cała Polska
  12,82
 • 3,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,06
  Zachodniopomorskie
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 4,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Osina
  4,59
  Województwo
  2,54
  Cała Polska
  1,85
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,62
  Zachodniopomorskie
  0,48
  Polska
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Osina
  7,84
  Województwo
  10,31
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Osina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Zachodniopomorskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  76%
  Zachodniopomorskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Osina
  50%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Osina
  96%
  Zachodniopomorskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Kraj
  53%

Gmina Osina - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Osina wyniosła w 2021 roku 16,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Osina - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Osina wyniosła w 2021 roku 17,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.6%). W budżecie gminy Osina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 764 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 83,1 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Osina według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Osina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Osina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Osina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  5,2 tys(100%)

  8,8 mln

  2,9 tys(100%)

  12,3 mln

  4,1 tys(100%)

  13,1 mln

  4,3 tys(100%)

  13,3 mln

  4,4 tys(100%)

  13,9 mln

  4,6 tys(100%)

  13,4 mln

  4,4 tys(100%)

  16,1 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  1,1 tys(20.8%)

  3,1 mln

  1,0 tys(35.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(25.5%)

  4,2 mln

  1,4 tys(31.7%)

  4,1 mln

  1,4 tys(31.1%)

  4,0 mln

  1,3 tys(28.7%)

  3,9 mln

  1,3 tys(29.4%)

  4,2 mln

  1,4 tys(26.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  528(10.2%)

  1,6 mln

  520(18%)

  2,1 mln

  698(17.2%)

  1,6 mln

  541(12.4%)

  1,8 mln

  587(13.4%)

  1,8 mln

  603(13.2%)

  1,8 mln

  598(13.5%)

  2,2 mln

  743(13.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  482,3 tys

  160(3.1%)

  525,2 tys

  173(6%)

  606,1 tys

  199(4.9%)

  593,5 tys

  197(4.5%)

  568,3 tys

  187(4.3%)

  925,1 tys

  305(6.7%)

  826,0 tys

  273(6.2%)

  1,1 mln

  369(6.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  664,9 tys

  220(4.3%)

  226,8 tys

  74,7(2.6%)

  161,2 tys

  52,9(1.3%)

  243,6 tys

  80,8(1.9%)

  948,1 tys

  312(7.1%)

  1,1 mln

  347(7.6%)

  328,3 tys

  109(2.5%)

  1,1 mln

  350(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  584(11.3%)

  1,9 mln

  641(22.2%)

  3,8 mln

  1,2 tys(30.8%)

  666,4 tys

  221(5.1%)

  726,1 tys

  239(5.5%)

  782,6 tys

  258(5.6%)

  804,2 tys

  266(6%)

  938,0 tys

  312(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  116,9 tys

  38,7(0.7%)

  107,8 tys

  35,5(1.2%)

  435,6 tys

  143(3.5%)

  256,9 tys

  85,2(2%)

  349,6 tys

  115(2.6%)

  139,5 tys

  46,0(1%)

  195,8 tys

  64,7(1.5%)

  712,6 tys

  237(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,8 mln

  1,9 tys(37.2%)

  436,7 tys

  144(5%)

  539,1 tys

  177(4.4%)

  516,3 tys

  171(3.9%)

  889,9 tys

  293(6.7%)

  469,9 tys

  155(3.4%)

  333,5 tys

  110(2.5%)

  643,5 tys

  214(4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,3 tys

  75,9(1.5%)

  207,6 tys

  68,4(2.4%)

  218,4 tys

  71,6(1.8%)

  214,9 tys

  71,3(1.6%)

  216,4 tys

  71,2(1.6%)

  300,9 tys

  99,2(2.2%)

  319,2 tys

  106(2.4%)

  351,8 tys

  117(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  109,1 tys

  36,1(0.7%)

  91,5 tys

  30,1(1%)

  18,1 tys

  6,0(0.1%)

  34,5 tys

  11,4(0.3%)

  48,6 tys

  16,0(0.4%)

  40,2 tys

  13,2(0.3%)

  40,0 tys

  13,2(0.3%)

  74,6 tys

  24,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,4 tys

  53,8(1%)

  141,6 tys

  46,6(1.6%)

  100,0 tys

  32,8(0.8%)

  90,1 tys

  29,9(0.7%)

  102,7 tys

  33,8(0.8%)

  146,2 tys

  48,2(1.1%)

  27,8 tys

  9,2(0.2%)

  64,4 tys

  21,4(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  404(7.8%)

  254,3 tys

  83,7(2.9%)

  1,1 mln

  358(8.8%)

  1,2 mln

  386(8.9%)

  179,7 tys

  59,1(1.4%)

  62,1 tys

  20,5(0.4%)

  113,4 tys

  37,5(0.8%)

  57,0 tys

  19,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,5 tys

  23,0(0.4%)

  52,4 tys

  17,2(0.6%)

  64,2 tys

  21,1(0.5%)

  27,7 tys

  9,2(0.2%)

  35,2 tys

  11,6(0.3%)

  37,8 tys

  12,5(0.3%)

  18,9 tys

  6,2(0.1%)

  46,6 tys

  15,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,7 tys

  2,2(0%)

  6,7 tys

  2,2(0.1%)

  8,4 tys

  2,8(0.1%)

  33,6 tys

  11,2(0.3%)

  33,5 tys

  11,0(0.3%)

  16,5 tys

  5,4(0.1%)

  42,3 tys

  14,0(0.3%)

  23,2 tys

  7,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  91,3 tys

  30,2(0.6%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  12,2(0.3%)

  7,3 tys

  2,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  51,4 tys

  17,0(0.3%)

  36,2 tys

  11,9(0.4%)

  31,7 tys

  10,4(0.3%)

  28,3 tys

  9,4(0.2%)

  24,4 tys

  8,0(0.2%)

  20,7 tys

  6,8(0.1%)

  11,0 tys

  3,6(0.1%)

  6,7 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,9 tys

  7,9(0.2%)

  19,8 tys

  6,5(0.2%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  34,5 tys

  11,4(0.3%)

  23,6 tys

  7,8(0.2%)

  24,3 tys

  8,0(0.2%)

  600

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,0 tys

  34,9(0.8%)

  42,4 tys

  14,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Osina według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Osina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Osina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Osina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,3 mln

  3,8 tys(100%)

  10,8 mln

  3,6 tys(100%)

  11,3 mln

  3,7 tys(100%)

  12,1 mln

  4,0 tys(100%)

  12,5 mln

  4,1 tys(100%)

  14,2 mln

  4,7 tys(100%)

  14,7 mln

  4,8 tys(100%)

  17,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  1,0 tys(28%)

  3,2 mln

  1,0 tys(29.4%)

  3,1 mln

  1,0 tys(27.8%)

  3,2 mln

  1,1 tys(26.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(28.4%)

  3,7 mln

  1,2 tys(26%)

  4,5 mln

  1,5 tys(30.4%)

  5,7 mln

  1,9 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  1,1 tys(29.3%)

  3,4 mln

  1,1 tys(31.2%)

  3,2 mln

  1,0 tys(28.2%)

  3,4 mln

  1,1 tys(27.7%)

  4,1 mln

  1,3 tys(32.7%)

  4,1 mln

  1,4 tys(29%)

  4,2 mln

  1,4 tys(28.5%)

  5,2 mln

  1,7 tys(30.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  101,4 tys

  33,6(0.9%)

  428,1 tys

  141(4%)

  359,6 tys

  118(3.2%)

  346,7 tys

  115(2.9%)

  341,7 tys

  112(2.7%)

  440,6 tys

  145(3.1%)

  586,3 tys

  194(4%)

  609,2 tys

  203(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  458(12.2%)

  1,5 mln

  487(13.7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(28.5%)

  249,8 tys

  82,9(2.1%)

  278,1 tys

  91,5(2.2%)

  294,8 tys

  97,2(2.1%)

  310,7 tys

  103(2.1%)

  333,0 tys

  111(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  749(20%)

  1,8 mln

  587(16.5%)

  434,8 tys

  143(3.8%)

  436,2 tys

  145(3.6%)

  456,6 tys

  150(3.7%)

  355,9 tys

  117(2.5%)

  323,3 tys

  107(2.2%)

  321,2 tys

  107(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  181,3 tys

  60,1(1.6%)

  90,5 tys

  29,8(0.8%)

  88,6 tys

  29,1(0.8%)

  320,6 tys

  106(2.6%)

  285,9 tys

  94,1(2.3%)

  257,2 tys

  84,8(1.8%)

  247,7 tys

  81,9(1.7%)

  260,7 tys

  86,8(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  272,1 tys

  90,1(2.4%)

  268,3 tys

  88,3(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  360

  0,1(0%)

  10,0 tys

  3,3(0.1%)

  832,9 tys

  275(5.8%)

  75,4 tys

  24,9(0.5%)

  86,8 tys

  28,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  144,6 tys

  47,9(1.3%)

  76,7 tys

  25,2(0.7%)

  45,8 tys

  15,0(0.4%)

  89,4 tys

  29,7(0.7%)

  224,6 tys

  73,9(1.8%)

  195,8 tys

  64,5(1.4%)

  84,1 tys

  27,8(0.6%)

  60,0 tys

  20,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  43,6 tys

  14,5(0.4%)

  25,4 tys

  8,4(0.2%)

  31,2 tys

  10,2(0.3%)

  33,0 tys

  11,0(0.3%)

  28,4 tys

  9,3(0.2%)

  31,4 tys

  10,3(0.2%)

  43,9 tys

  14,5(0.3%)

  44,1 tys

  14,7(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  245,0 tys

  81,1(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  752,6 tys

  247(6.7%)

  673,9 tys

  224(5.6%)

  869

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  6,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  6,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,9 tys

  10,6(0.3%)

  26,3 tys

  8,7(0.2%)

  23,3 tys

  7,7(0.2%)

  17,7 tys

  5,9(0.1%)

  14,7 tys

  4,8(0.1%)

  15,6 tys

  5,2(0.1%)

  18,1 tys

  6,0(0.1%)

  12,0 tys

  4,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  85,7 tys

  28,4(0.8%)

  -6 034,3

  -2,0(-0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  12,2(0.3%)

  7,3 tys

  2,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,2 tys

  4,1(0.1%)

  8,3 tys

  2,7(0.1%)

  9,3 tys

  3,1(0.1%)

  9,7 tys

  3,2(0.1%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  5,8 tys

  1,9(0%)

  6,4 tys

  2,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,3 tys

  9,7(0.3%)

  58,3 tys

  19,2(0.5%)

  7,2 tys

  2,3(0.1%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  15,7 tys

  5,2(0.1%)

  55,2 tys

  18,2(0.4%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  622

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  760

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,3 tys

  7,1(0.2%)

  19,8 tys

  6,5(0.2%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  34,5 tys

  11,4(0.3%)

  23,9 tys

  7,9(0.2%)

  23,9 tys

  7,9(0.2%)

  600

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  1,7(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  9,9(0.2%)

  8,0 tys

  2,6(0.1%)

  6,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  48,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Osina - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 mieszkańców gminy Osina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 327 kobiet oraz 403 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Osina, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Osina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Osina największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  14,9% mieszkańców gminy Osina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 500 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w gminie Osina placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 175 uczniów (74 kobiety oraz 101 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Osina placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 220 uczniów (103 kobiety oraz 117 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (19,9% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (21,1% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców gminy Osina w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • gm. Osina
  18,5%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,1%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • gm. Osina
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Osina
  13,6%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Osina
  18,5%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Osina
  22,7%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 500 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  500,0
  woj. zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Osina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 175 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,4
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Osina(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Osina aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  ul. Osina 54
  72-221 Osina
  11224-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Osina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Osina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Osina - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Osina

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Osina znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 150)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Osina
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Osina: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 742)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 310)
   • warsztaty: 3 (uczestnicy: 82)
   • inne: 4 (uczestnicy: 350)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • komputerowe: 5


  • Biblioteki publiczne w gminie Osina
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Osina działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 939 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 041 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
   • dostępne dla czytelników: 11
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  Gmina Osina - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Osina i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w gminie Osina odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 965,4 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 399,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w gminie Osina znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

   Powiat goleniowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Osina
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 29 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2021)
  • 12 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2021)
  • 32 Ranni
   (lata 2010 - 2021)
  • 9 Lekko ranni
  • 23 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Osina w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 965,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Gmina
   965,4
   woj. zachodniopomorskie
   923,8
   Cały kraj
   1 035,8
  • 399,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Gmina
   399,5
   Zachodniopomorskie
   95,5
   Cała Polska
   98,5
  • 1 065,25 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Gmina Osina
   1 065,2
   Województwo
   1 093,6
   Cały kraj
   1 251,4
  • 41,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2021)
  • gm. Osina
   41,4
   Zachodniopomorskie
   10,3
   Kraj
   9,5
  • 110,34 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2021)
  • gm. Osina
   110,3
   woj. zachodniopomorskie
   118,4
   Cały kraj
   120,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 1 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Osina w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 98,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
   98,4 km
   Województwo
   481,1 km
   Kraj
   591,9 km
  • 3,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Gmina Osina
   3,3 km
   Zachodniopomorskie
   6,6 km
   Cała Polska
   4,9 km