Gmina Trzciel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Trzciel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Trzciel to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego. Gmina Trzciel ma 6 300 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Trzciel.
 • 6 300 Liczba mieszkańców
 • 177,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • FMI Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Józef Kaczmarek Burmistrz gminy
Gmina Trzciel na mapie
Identyfikatory
 • 15.873052.3649 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0803063
Herb gminy Trzciel
Gmina Trzciel herb

Gmina Trzciel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-304Poczta Brójce Lubuskie
66-320Poczta Trzciel

Gmina Trzciel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Trzciel)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
(95) 743-14-00
(95) 743-14-00
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu (podlega pod: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemyslowa 2
66-300 Międzyrzecz

Gmina Trzciel - Wsie należące do gminy

Gmina Trzciel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Trzciel ma 6 300 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Trzciel zawarli w 2021 roku 20 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Trzciel jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Trzciel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,01 na 1000 mieszkańców gminy Trzciel. W 2021 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 55,8% dziewczynek i 44,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,1% zgonów w gminie Trzciel spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w gminie Trzciel były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Trzciel przypada 14.22 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 68 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 91 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Trzciel -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,1% mieszkańców gminy Trzciel jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 300 Liczba mieszkańców
 • 3 131 Kobiety
 • 3 169 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Trzciel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Trzciel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Trzciel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,6 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Trzciel
  30,3%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,7%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,9%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Trzciel w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Trzciel
  3,2
  Lubuskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Trzciel
  1,4
  woj. lubuskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Trzciel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Trzciel
  -6,0
  Lubuskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Trzciel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Trzciel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Trzciel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Trzciel w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,8%
  44,2%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Trzciel
  8,2
  Lubuskie
  7,9
  Cała Polska
  8,7
 • 33,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Trzciel
  33,9
  woj. lubuskie
  34,1
  Cały kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 133 Waga 3500g - 3999g
 • 133
 • 172 Waga 3000g - 3499g
 • 172
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  Lubuskie
  1,23
  Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Lubuskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Trzciel w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 90 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 34,4%
  65,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  14,2
  Lubuskie
  13,8
  Kraj
  13,6
 • 180,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  180,2
  Województwo
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,6
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Trzciel
  4,4
  Lubuskie
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie międzyrzeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Trzciel
  44,1%
  Województwo
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Trzciel
  17,6%
  woj. lubuskie
  17,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  Lubuskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  17,2
  Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Kraj
  74,4
 • 246,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Trzciel
  246,5
  Województwo
  247,2
  Kraj
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Polska
  246,5
 • 618,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 660,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  618,1
  woj. lubuskie
  626,8
  Cały kraj
  475,8
 • 138,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 224,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  138,5
  Lubuskie
  138,3
  Cała Polska
  70,6
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Trzciel
  35,2
  Lubuskie
  28,1
  Cała Polska
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 91 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Trzciel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzciel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Trzciel oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Trzciel to 2 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Trzciel to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Trzciel to 119,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,51% mieszkań posiada łazienkę, 67,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

  Powiat międzyrzecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 088 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 328,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  328,00
  Województwo
  383,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,70 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  28,10 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,29
  Lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Trzciel
  3,05
  Województwo
  2,61
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,22
  Województwo
  5,08
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  3,96
  Kraj
  3,90
 • 10,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Trzciel
  10,48
  Lubuskie
  20,14
  Kraj
  24,07
 • 1 666 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  119,0 m2
  woj. lubuskie
  88,6 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,26 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  94,35%
  woj. lubuskie
  98,47%
  Cała Polska
  96,97%
 • 92,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  92,10%
  woj. lubuskie
  96,09%
  Polska
  94,01%
 • 88,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Trzciel
  88,51%
  Lubuskie
  93,60%
  Kraj
  91,78%
 • 67,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Trzciel
  67,72%
  Lubuskie
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 0,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Trzciel
  0,05%
  Województwo
  58,74%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Trzciel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Trzciel na 1000 mieszkańców pracuje 124osób . 56,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzciel wynosiło w 2021 roku 5,9% (6,5% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzciel wynosiło 5 085,53 PLN, co odpowiada 84.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzciel 415 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 423 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 8.

  19,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzciel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Trzciel
  124,0
  woj. lubuskie
  235,0
  Polska
  257,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,5% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • gm. Trzciel
  5,9%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Trzciel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Trzciel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Trzciel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 086 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 086 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Trzciel w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 423 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 8 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,4% Pozostałe
 • 44,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Trzciel w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 782 Pracujący ogółem
 • 442 Kobiety
 • 340 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Trzciel w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Trzciel
  63,8
  Województwo
  68,4
  Cały kraj
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Trzciel
  35,6
  Województwo
  38,0
  Polska
  38,2
 • 126,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Trzciel
  126,3
  woj. lubuskie
  124,8
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Trzciel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Trzciel w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 683 podmioty gospodarki narodowej, z czego 461 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (39) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (66) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Trzciel najwięcej (39) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (658) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (171) podmiotów, a 70,6% (482) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Trzciel najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 683 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 171 Przemysł i budownictwo
 • 482 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Trzciel w 2021 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w gminie Trzciel w 2021 roku
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 658 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 658
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 683 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 683
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 39  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 39
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 25 Spółki cywilne ogółem
 • 25
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 119 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 119
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 57 Przetwórstwo przemysłowe
 • 57
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzciel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Trzciel stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 122 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Trzciel wynosi 71,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Trzciel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,60 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,81 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,22 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,74 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Trzciel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 122
 • 92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 92
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 19,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzciel
  19,29
  woj. lubuskie
  27,15
  Kraj
  21,51
 • 14,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,60
  woj. lubuskie
  16,18
  Kraj
  12,82
 • 2,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,22
  woj. lubuskie
  7,26
  Polska
  5,89
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzciel
  1,81
  Województwo
  2,46
  Kraj
  1,85
 • 0,74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,74
  woj. lubuskie
  0,52
  Cała Polska
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,98
  Lubuskie
  13,74
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Trzciel
  72%
  woj. lubuskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  70%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Trzciel
  54%
  woj. lubuskie
  74%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  93%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Trzciel
  46%
  Lubuskie
  54%
  Kraj
  53%

Gmina Trzciel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Trzciel wyniosła w 2021 roku 40,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Trzciel - 25.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Trzciel wyniosła w 2021 roku 41,3 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.9%). W budżecie gminy Trzciel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 759 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,1 tys(100%)

  23,8 mln

  3,7 tys(100%)

  26,6 mln

  4,1 tys(100%)

  32,2 mln

  5,0 tys(100%)

  35,5 mln

  5,5 tys(100%)

  33,2 mln

  5,2 tys(100%)

  40,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  1,1 tys(32.8%)

  7,6 mln

  1,2 tys(37.5%)

  7,9 mln

  1,2 tys(33%)

  7,9 mln

  1,2 tys(29.9%)

  10,8 mln

  1,7 tys(33.4%)

  14,1 mln

  2,2 tys(39.8%)

  11,2 mln

  1,8 tys(33.8%)

  10,3 mln

  1,6 tys(25.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,3 tys

  27,3(0.8%)

  122,4 tys

  18,7(0.6%)

  666,6 tys

  102(2.8%)

  820,7 tys

  126(3.1%)

  760,1 tys

  118(2.4%)

  490,6 tys

  76,6(1.4%)

  638,1 tys

  100(1.9%)

  3,5 mln

  561(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  241,3 tys

  36,7(1.1%)

  446,5 tys

  68,3(2.2%)

  510,7 tys

  78,0(2.1%)

  1,5 mln

  233(5.7%)

  4,3 mln

  672(13.5%)

  1,0 mln

  164(3%)

  662,8 tys

  104(2%)

  3,3 mln

  528(8.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  342,3 tys

  52,0(1.5%)

  424,6 tys

  65,0(2.1%)

  535,8 tys

  81,9(2.2%)

  793,5 tys

  122(3%)

  655,3 tys

  102(2%)

  835,2 tys

  130(2.4%)

  603,1 tys

  94,7(1.8%)

  3,2 mln

  513(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  312(9.2%)

  2,2 mln

  340(11%)

  2,2 mln

  331(9.1%)

  2,4 mln

  363(8.9%)

  2,5 mln

  380(7.6%)

  2,5 mln

  389(7%)

  2,6 mln

  407(7.8%)

  2,8 mln

  444(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  557(16.5%)

  2,5 mln

  385(12.4%)

  1,3 mln

  196(5.4%)

  1,3 mln

  197(4.8%)

  1,4 mln

  215(4.3%)

  1,9 mln

  302(5.5%)

  2,1 mln

  327(6.3%)

  2,7 mln

  429(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  716(21.3%)

  4,3 mln

  659(21.3%)

  8,1 mln

  1,2 tys(34.1%)

  1,9 mln

  291(7.1%)

  2,0 mln

  304(6.1%)

  2,2 mln

  344(6.2%)

  2,3 mln

  355(6.8%)

  2,5 mln

  404(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  366(10.9%)

  1,2 mln

  177(5.7%)

  1,3 mln

  191(5.3%)

  1,4 mln

  216(5.3%)

  1,3 mln

  198(4%)

  1,4 mln

  218(3.9%)

  1,2 mln

  195(3.7%)

  1,2 mln

  187(2.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  311,5 tys

  47,4(1.4%)

  324,6 tys

  49,7(1.6%)

  355,8 tys

  54,4(1.5%)

  344,9 tys

  52,9(1.3%)

  343,7 tys

  53,2(1.1%)

  414,7 tys

  64,7(1.2%)

  348,0 tys

  54,7(1%)

  407,0 tys

  64,6(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  251,7 tys

  38,3(1.1%)

  276,7 tys

  42,3(1.4%)

  274,3 tys

  41,9(1.2%)

  233,7 tys

  35,9(0.9%)

  299,3 tys

  46,4(0.9%)

  1,1 mln

  171(3.1%)

  703,7 tys

  111(2.1%)

  307,5 tys

  48,8(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  121,8 tys

  18,5(0.5%)

  136,4 tys

  20,9(0.7%)

  324,0 tys

  49,5(1.4%)

  225,8 tys

  34,6(0.8%)

  197,9 tys

  30,7(0.6%)

  252,6 tys

  39,4(0.7%)

  193,9 tys

  30,5(0.6%)

  254,1 tys

  40,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  176,3 tys

  26,8(0.8%)

  159,6 tys

  24,4(0.8%)

  120,6 tys

  18,4(0.5%)

  147,6 tys

  22,7(0.6%)

  187,6 tys

  29,1(0.6%)

  267,9 tys

  41,8(0.8%)

  237,8 tys

  37,4(0.7%)

  182,1 tys

  28,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,2 tys

  9,0(0.3%)

  138,1 tys

  21,1(0.7%)

  199,1 tys

  30,4(0.8%)

  203,1 tys

  31,2(0.8%)

  140,2 tys

  21,7(0.4%)

  139,0 tys

  21,7(0.4%)

  176,8 tys

  27,8(0.5%)

  166,9 tys

  26,5(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  83,5 tys

  12,7(0.4%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  7,1 tys

  1,1(0%)

  191,2 tys

  30,0(0.6%)

  164,0 tys

  26,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,7 tys

  18,8(0.6%)

  149,2 tys

  22,8(0.7%)

  148,8 tys

  22,7(0.6%)

  152,5 tys

  23,4(0.6%)

  156,3 tys

  24,2(0.5%)

  235,6 tys

  36,8(0.7%)

  173,5 tys

  27,3(0.5%)

  154,6 tys

  24,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  139,7 tys

  21,2(0.6%)

  184,4 tys

  28,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,8 tys

  12,3(0.3%)

  70,0 tys

  10,8(0.2%)

  282,9 tys

  44,1(0.8%)

  32,5 tys

  5,1(0.1%)

  113,6 tys

  18,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,0 tys

  5,2(0.2%)

  38,7 tys

  5,9(0.2%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  43,4 tys

  6,7(0.1%)

  43,3 tys

  6,8(0.1%)

  40,0 tys

  6,3(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  447

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,5 tys

  7,0(0.2%)

  41,2 tys

  6,4(0.1%)

  555

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Trzciel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  22,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,0 mln

  3,7 tys(100%)

  26,2 mln

  4,0 tys(100%)

  30,6 mln

  4,7 tys(100%)

  31,3 mln

  4,9 tys(100%)

  38,0 mln

  5,9 tys(100%)

  41,3 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,1 tys(36%)

  7,5 mln

  1,2 tys(33.5%)

  8,2 mln

  1,3 tys(34.3%)

  8,6 mln

  1,3 tys(32.8%)

  8,9 mln

  1,4 tys(29.2%)

  9,5 mln

  1,5 tys(30.2%)

  11,0 mln

  1,7 tys(29%)

  13,1 mln

  2,1 tys(31.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  1,0 tys(32.7%)

  6,5 mln

  995(29%)

  6,8 mln

  1,0 tys(28.5%)

  7,4 mln

  1,1 tys(28.2%)

  8,1 mln

  1,3 tys(26.4%)

  8,4 mln

  1,3 tys(26.9%)

  9,2 mln

  1,4 tys(24.2%)

  10,8 mln

  1,7 tys(26.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  252,0 tys

  38,3(1.2%)

  237,9 tys

  36,4(1.1%)

  606,8 tys

  92,7(2.5%)

  752,9 tys

  116(2.9%)

  1,3 mln

  199(4.2%)

  670,6 tys

  105(2.1%)

  716,7 tys

  113(1.9%)

  4,1 mln

  650(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  830,8 tys

  126(4%)

  2,8 mln

  435(12.7%)

  615,5 tys

  94,0(2.6%)

  619,2 tys

  95,0(2.4%)

  615,0 tys

  95,3(2%)

  1,0 mln

  160(3.3%)

  1,3 mln

  202(3.4%)

  1,5 mln

  237(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  373,1 tys

  56,7(1.8%)

  454,7 tys

  69,6(2%)

  405,0 tys

  61,9(1.7%)

  373,1 tys

  57,3(1.4%)

  1,4 mln

  219(4.6%)

  1,5 mln

  229(4.7%)

  2,4 mln

  381(6.4%)

  1,2 mln

  191(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  591(18.5%)

  3,2 mln

  496(14.4%)

  6,7 mln

  1,0 tys(27.8%)

  851,7 tys

  131(3.2%)

  874,6 tys

  135(2.9%)

  886,7 tys

  138(2.8%)

  892,2 tys

  140(2.3%)

  882,1 tys

  140(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  815,6 tys

  124(3.9%)

  350,3 tys

  53,6(1.6%)

  401,1 tys

  61,3(1.7%)

  457,8 tys

  70,3(1.7%)

  407,0 tys

  63,0(1.3%)

  436,9 tys

  68,2(1.4%)

  463,6 tys

  72,8(1.2%)

  477,6 tys

  75,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  74,9 tys

  11,4(0.4%)

  134,2 tys

  20,5(0.6%)

  92,2 tys

  14,1(0.4%)

  82,5 tys

  12,7(0.3%)

  103,7 tys

  16,1(0.3%)

  90,1 tys

  14,1(0.3%)

  120,0 tys

  18,8(0.3%)

  106,3 tys

  16,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,4 tys

  8,0(0.2%)

  65,6 tys

  10,0(0.3%)

  43,7 tys

  6,7(0.2%)

  16,5 tys

  2,5(0.1%)

  23,1 tys

  3,6(0.1%)

  71,3 tys

  11,1(0.2%)

  79,2 tys

  12,4(0.2%)

  38,4 tys

  6,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,7 tys

  13,0(0.2%)

  29,2 tys

  4,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,5 tys

  13,0(0.4%)

  75,1 tys

  11,5(0.3%)

  69,9 tys

  10,7(0.3%)

  54,4 tys

  8,3(0.2%)

  56,8 tys

  8,8(0.2%)

  51,4 tys

  8,0(0.2%)

  32,2 tys

  5,1(0.1%)

  27,7 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  9,6 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  4,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  498

  0,1(0%)

  726,7 tys

  111(3.2%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  32,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  20,2(0.4%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  30,6 tys

  4,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,0 tys

  5,2(0.2%)

  38,7 tys

  5,9(0.2%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  43,4 tys

  6,7(0.1%)

  43,3 tys

  6,8(0.1%)

  40,0 tys

  6,3(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  447

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,6 tys

  15,1(0.5%)

  14,1 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  346

  0,1(0%)

  511,4 tys

  79,8(1.6%)

  106,3 tys

  16,7(0.3%)

  290

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  64,6 tys

  9,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339,7 tys

  53,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  237,0 tys

  36,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  13,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  251(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  224(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Trzciel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 379 mieszkańców gminy Trzciel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 686 kobiet oraz 693 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców gminy Trzciel, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy gminy Trzciel mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Trzciel największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2021 w gminie Trzciel mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 204 dzieci (97 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzciel mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 169 dzieci (81 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępne były 194 miejsca.

  16,1% mieszkańców gminy Trzciel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 920 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 479 uczniów (234 kobiety oraz 245 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzciel placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 422 uczniów (208 kobiet oraz 214 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Trzciel w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  12,9%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Trzciel
  32,6%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Trzciel
  2,6%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Trzciel
  9,2%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Trzciel
  27,3%
  Lubuskie
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,6%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  19,9%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Trzciel
  1,7%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 920 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Trzciel
  920,0
  Województwo
  883,0
  Polska
  896,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,64
  woj. lubuskie
  0,89
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 218 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Trzciel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 204 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 33 3 lata
 • 33
 • 53 4 lata
 • 53
 • 48 5 lata
 • 48
 • 60 6 lat
 • 60
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 14 3 lata
 • 14
 • 28 4 lata
 • 28
 • 22 5 lata
 • 22
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 25 4 lata
 • 25
 • 26 5 lata
 • 26
 • 31 6 lat
 • 31
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 30 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Trzciel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Trzciel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzciel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Przedszkole Bajkowe
  Publiczne
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  5124-
  Zespół Edukacyjny w Brójcach Przedszkole (im. Janusza Korczaka)
  Publiczne
  95 743-41-10
  95 743-41-10
  ul. Polna 6
  66-304 Brójce
  489-
  "Świat Malucha" s.c. Agnieszka Rybicka Czesław Rybicki w Zbąszyniu Punkt Przedszkolny w Lutolu Suchym
  Niepubliczny
  50 423-15-01
  ul. Lutol Suchy 74
  66-304 Lutol Suchy
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Trzciel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 479 Uczniowie
 • 234 Kobiety
  (uczniowie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,2
  Lubuskie
  17,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Trzciel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzciel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Szkoła Podstawowa (mjr H.Dobrzański "HUBAL")
  Publiczna
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  12216-
  Zespół Edukacyjny w Brójcach Szkoła Podstawowa (im. T. Kościuszki)
  Publiczna
  95 743-41-10
  95 743-41-10
  ul. Polna 6
  66-304 Brójce
  8167-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Trzciel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzciel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcielu
  Publiczna
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  1754-
  Technikum
  Publiczne
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  442-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Międzyrzeczu
  Niepubliczna
  95 743-12-66
  95 743-12-66
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzciel - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Trzciel

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Trzciel znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Trzciel: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Trzciel 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 1 780)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 184)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 14)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 224)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 2)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 12)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • inne: 4 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Trzciel działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 689 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 304 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Trzciel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Trzciel działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 65 członków. Zarejestrowano 65 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 36, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Trzciel w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzciel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Trzciel i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Trzciel odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 142,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Trzciel znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

  Powiat międzyrzecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Trzciel
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 14 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Trzciel w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 142,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Trzciel
  142,1
  Lubuskie
  54,0
  Cały kraj
  59,9
 • 15,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Trzciel
  15,8
  woj. lubuskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 221,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  221,1
  woj. lubuskie
  64,9
  Cała Polska
  69,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,1
  Lubuskie
  13,1
  Cała Polska
  9,8
 • 155,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  155,6
  woj. lubuskie
  120,0
  Polska
  115,8