Gmina Zwierzyniec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Zwierzyniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Zwierzyniec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu zamojskiego. Gmina Zwierzyniec ma 6 542 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Zwierzyniec.
 • 6 542 Liczba mieszkańców
 • 153,6 km² Powierzchnia
 • 45 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LZA Tablice rejestracyjne
 • Urszula Anna Kolman Burmistrz gminy
Gmina Zwierzyniec na mapie
Identyfikatory
 • 22.975150.6140 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0620153
Herb gminy Zwierzyniec
Gmina Zwierzyniec herb

Gmina Zwierzyniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-470Poczta Zwierzyniec nad Wieprzem

Gmina Zwierzyniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Zwierzyniec)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
(84) 687-20-11
(74) 687-20-11
Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
ZUS Inspektorat w Zamościu (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kiepury 2
22-400 Zamość

Gmina Zwierzyniec - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Zwierzyniec

Gmina Zwierzyniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Zwierzyniec ma 6 542 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Zwierzyniec zawarli w 2020 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Zwierzyniec jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Zwierzyniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -49. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,34 na 1000 mieszkańców gminy Zwierzyniec. W 2020 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,0% zgonów w gminie Zwierzyniec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w gminie Zwierzyniec były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Zwierzyniec przypada 13.49 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Zwierzyniec -28. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,7% mieszkańców gminy Zwierzyniec jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 542 Liczba mieszkańców
 • 3 366 Kobiety
 • 3 176 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Zwierzyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Zwierzyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Zwierzyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Zwierzyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Zwierzyniec
  29,1%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  55,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Gmina Zwierzyniec
  0,8%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Zwierzyniec w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,9
  Lubelskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Zwierzyniec
  1,2
  Lubelskie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Zwierzyniec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -49 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,3
  woj. lubelskie
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Zwierzyniec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Zwierzyniec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Zwierzyniec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Zwierzyniec w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,1
  Lubelskie
  8,6
  Polska
  9,3
 • 33,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  33,0
  Województwo
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 375 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Zwierzyniec
  3 375 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 234 Waga 3500g - 3999g
 • 234
 • 312 Waga 3000g - 3499g
 • 312
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Zwierzyniec
  1,11
  Lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Zwierzyniec
  0,54
  Lubelskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Zwierzyniec
  0,51
  Lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Zwierzyniec w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Zwierzyniec
  13,5
  Lubelskie
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 197,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  197,0
  woj. lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Zwierzyniec
  5,0
  Lubelskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Zwierzyniec
  3,3
  Lubelskie
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zamojskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,0%
  Lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Zwierzyniec
  22,6%
  Lubelskie
  22,8%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,1%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Polska
  70,4
 • 288,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  288,2
  Lubelskie
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 522,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 586,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  522,9
  woj. lubelskie
  472,5
  Cały kraj
  421,0
 • 72,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  72,4
  woj. lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Zwierzyniec
  31,5
  Województwo
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Zwierzyniec
  1,9
  Województwo
  6,2
  Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Zwierzyniec
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Zwierzyniec w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Zwierzyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zwierzyniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Zwierzyniec oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Zwierzyniec to 2 727 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 413 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Zwierzyniec to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Zwierzyniec to 132,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,00% mieszkań posiada łazienkę, 56,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zamojskiego.

  Powiat zamojski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 727 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 413,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Zwierzyniec
  413,20
  woj. lubelskie
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Zwierzyniec
  76,10 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Zwierzyniec
  31,50 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Zwierzyniec
  3,73
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Zwierzyniec
  2,42
  woj. lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Zwierzyniec
  0,65
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Zwierzyniec
  2,12
  Województwo
  4,03
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Zwierzyniec
  5,71
  Lubelskie
  4,18
  Cała Polska
  3,77
 • 12,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  12,12
  Lubelskie
  16,85
  Polska
  21,77
 • 1 860 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 132,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  132,9 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,28 m2
  Lubelskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Zwierzyniec
  91,68%
  Województwo
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 77,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  77,23%
  Województwo
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 74,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  74,00%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 56,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Zwierzyniec
  56,99%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 30,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  30,29%
  Lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Zwierzyniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Zwierzyniec na 1000 mieszkańców pracuje 376osób . 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Zwierzyniec wynosiło w 2020 roku 9,2% (10,0% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zwierzyniec wynosiło 4 135,39 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zwierzyniec 541 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 458 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -83.

  70,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zwierzyniec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,1% w przemyśle i budownictwie, a 5,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 376 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  376,0
  Województwo
  189,0
  Polska
  252,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,0% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,2%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Zwierzyniec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Zwierzyniec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Zwierzyniec w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 135 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Zwierzyniec
  4 135 PLN
  woj. lubelskie
  4 915 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Zwierzyniec w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 541 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 458 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -83 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 3,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,1% Pozostałe
 • 17,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Zwierzyniec w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 483 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Zwierzyniec w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Zwierzyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  woj. lubelskie
  67,6
  Polska
  68,0
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Zwierzyniec
  41,1
  Województwo
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 155,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  155,0
  Województwo
  129,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Zwierzyniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Zwierzyniec w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 544 podmioty gospodarki narodowej, z czego 426 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (30) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Zwierzyniec najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (525) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (26) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (114) podmiotów, a 74,3% (404) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Zwierzyniec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 544 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 114 Przemysł i budownictwo
 • 404 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Zwierzyniec w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Zwierzyniec w 2020 roku
 • 426 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 525 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 525
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 543 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 543
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 426 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 94
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 51 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 51
 • 47 Przetwórstwo przemysłowe
 • 47
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zwierzyniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Zwierzyniec stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Zwierzyniec wynosi 87,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Zwierzyniec najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,14 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 2,40 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,46 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Zwierzyniec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 10,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,16
  woj. lubelskie
  13,81
  Kraj
  19,96
 • 6,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,14
  Lubelskie
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 1,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,46
  woj. lubelskie
  2,78
  Cała Polska
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  woj. lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,27
  Lubelskie
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 2,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,40
  woj. lubelskie
  5,14
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  88%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Zwierzyniec
  88%
  Województwo
  79%
  Kraj
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Zwierzyniec
  66%
  woj. lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  87%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Zwierzyniec
  56%
  woj. lubelskie
  65%
  Cała Polska
  54%

Gmina Zwierzyniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Zwierzyniec wyniosła w 2020 roku 32,5 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Zwierzyniec - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Zwierzyniec wyniosła w 2020 roku 32,6 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.2%). W budżecie gminy Zwierzyniec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 724 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 158 złotych na mieszkańca (3,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,0 mln

  3,0 tys(100%)

  25,0 mln

  3,6 tys(100%)

  24,0 mln

  3,5 tys(100%)

  26,0 mln

  3,8 tys(100%)

  26,1 mln

  3,8 tys(100%)

  29,4 mln

  4,4 tys(100%)

  32,5 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  898(27.4%)

  6,3 mln

  899(30%)

  6,8 mln

  972(27%)

  6,9 mln

  999(28.8%)

  7,2 mln

  1,0 tys(27.8%)

  7,8 mln

  1,2 tys(30%)

  8,2 mln

  1,2 tys(27.7%)

  8,2 mln

  1,2 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  389(11.8%)

  3,0 mln

  423(14.1%)

  4,0 mln

  575(16%)

  2,2 mln

  326(9.4%)

  4,0 mln

  581(15.4%)

  2,4 mln

  351(9.1%)

  2,3 mln

  342(7.8%)

  4,7 mln

  715(14.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  383(11.7%)

  2,7 mln

  389(13%)

  2,6 mln

  374(10.4%)

  2,9 mln

  421(12.1%)

  2,7 mln

  395(10.5%)

  3,0 mln

  437(11.3%)

  3,1 mln

  462(10.5%)

  2,9 mln

  438(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  484(14.7%)

  3,3 mln

  475(15.8%)

  3,4 mln

  494(13.7%)

  6,7 mln

  976(28.1%)

  1,8 mln

  263(7%)

  1,9 mln

  284(7.4%)

  2,0 mln

  302(6.9%)

  2,2 mln

  340(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  623,1 tys

  88,2(2.7%)

  952,9 tys

  136(4.5%)

  4,1 mln

  582(16.2%)

  1,9 mln

  278(8%)

  956,6 tys

  139(3.7%)

  847,5 tys

  125(3.3%)

  2,7 mln

  402(9.1%)

  1,7 mln

  259(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  881,2 tys

  125(3.8%)

  909,1 tys

  130(4.3%)

  1,2 mln

  167(4.6%)

  1,1 mln

  163(4.7%)

  1,2 mln

  176(4.6%)

  1,2 mln

  171(4.4%)

  1,6 mln

  238(5.4%)

  1,2 mln

  181(3.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  32,6 tys

  4,7(0.1%)

  36,3 tys

  5,3(0.1%)

  45,6 tys

  6,7(0.2%)

  37,9 tys

  5,7(0.1%)

  1,2 mln

  175(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  357,0 tys

  50,5(1.5%)

  513,3 tys

  73,2(2.4%)

  542,6 tys

  77,9(2.2%)

  416,1 tys

  60,3(1.7%)

  325,5 tys

  47,4(1.3%)

  757,5 tys

  112(2.9%)

  332,1 tys

  49,6(1.1%)

  514,2 tys

  77,9(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  435,4 tys

  61,6(1.9%)

  512,3 tys

  73,0(2.4%)

  408,2 tys

  58,6(1.6%)

  392,8 tys

  56,9(1.6%)

  413,0 tys

  60,1(1.6%)

  503,3 tys

  74,3(1.9%)

  530,2 tys

  79,2(1.8%)

  429,7 tys

  65,1(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  186,6 tys

  26,4(0.8%)

  191,9 tys

  27,3(0.9%)

  330,9 tys

  47,5(1.3%)

  224,6 tys

  32,5(0.9%)

  238,1 tys

  34,7(0.9%)

  304,7 tys

  45,0(1.2%)

  368,8 tys

  55,1(1.3%)

  339,0 tys

  51,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  455,1 tys

  64,4(2%)

  442,9 tys

  63,1(2.1%)

  356,7 tys

  51,2(1.4%)

  322,7 tys

  46,8(1.3%)

  316,3 tys

  46,0(1.2%)

  347,2 tys

  51,3(1.3%)

  370,0 tys

  55,3(1.3%)

  306,0 tys

  46,4(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,7 mln

  519(15.8%)

  454,2 tys

  64,7(2.2%)

  141,2 tys

  20,3(0.6%)

  88,0 tys

  12,8(0.4%)

  124,8 tys

  18,2(0.5%)

  408,4 tys

  60,3(1.6%)

  198,7 tys

  29,7(0.7%)

  172,7 tys

  26,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  137,9 tys

  19,5(0.6%)

  144,3 tys

  20,6(0.7%)

  163,1 tys

  23,4(0.7%)

  159,0 tys

  23,0(0.7%)

  155,6 tys

  22,6(0.6%)

  92,4 tys

  13,6(0.4%)

  86,3 tys

  12,9(0.3%)

  141,0 tys

  21,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  935,9 tys

  132(4%)

  1,2 mln

  175(5.8%)

  541,5 tys

  77,8(2.2%)

  246,1 tys

  35,7(1%)

  150,1 tys

  21,8(0.6%)

  153,3 tys

  22,6(0.6%)

  201,7 tys

  30,1(0.7%)

  124,5 tys

  18,9(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,7 tys

  7,7(0.2%)

  60,0 tys

  8,5(0.3%)

  68,9 tys

  9,9(0.3%)

  78,2 tys

  11,3(0.3%)

  82,6 tys

  12,0(0.3%)

  86,1 tys

  12,7(0.3%)

  104,7 tys

  15,6(0.4%)

  104,8 tys

  15,9(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  61,3 tys

  8,7(0.3%)

  61,1 tys

  8,7(0.3%)

  283,8 tys

  40,8(1.1%)

  65,4 tys

  9,5(0.3%)

  65,4 tys

  9,5(0.3%)

  96,7 tys

  14,3(0.4%)

  73,8 tys

  11,0(0.3%)

  83,6 tys

  12,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  59,5 tys

  8,5(0.3%)

  50,2 tys

  7,2(0.2%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  68,0 tys

  10,0(0.3%)

  61,1 tys

  9,1(0.2%)

  53,7 tys

  8,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  126,9 tys

  18,0(0.5%)

  115,7 tys

  16,5(0.6%)

  114,5 tys

  16,5(0.5%)

  100,5 tys

  14,6(0.4%)

  73,1 tys

  10,6(0.3%)

  72,1 tys

  10,6(0.3%)

  81,7 tys

  12,2(0.3%)

  50,8 tys

  7,7(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,4 tys

  4,9(0.1%)

  30,7 tys

  4,4(0.1%)

  14,8 tys

  2,1(0.1%)

  16,6 tys

  2,4(0.1%)

  18,9 tys

  2,8(0.1%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  20,9 tys

  3,1(0.1%)

  34,9 tys

  5,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Zwierzyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Zwierzyniec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,2 tys(100%)

  22,5 mln

  3,2 tys(100%)

  24,0 mln

  3,4 tys(100%)

  25,9 mln

  3,7 tys(100%)

  24,8 mln

  3,6 tys(100%)

  27,3 mln

  4,0 tys(100%)

  30,2 mln

  4,5 tys(100%)

  32,6 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  1,1 tys(36%)

  8,0 mln

  1,1 tys(35.7%)

  8,9 mln

  1,3 tys(37.2%)

  8,8 mln

  1,3 tys(33.8%)

  9,3 mln

  1,4 tys(37.7%)

  10,0 mln

  1,5 tys(36.5%)

  10,7 mln

  1,6 tys(35.3%)

  11,1 mln

  1,7 tys(34%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  1,0 tys(32.2%)

  7,3 mln

  1,0 tys(32.5%)

  6,6 mln

  947(27.4%)

  7,2 mln

  1,0 tys(27.6%)

  6,7 mln

  969(26.8%)

  7,5 mln

  1,1 tys(27.3%)

  7,9 mln

  1,2 tys(26.1%)

  9,0 mln

  1,4 tys(27.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  862,8 tys

  122(3.9%)

  2,1 mln

  302(9.4%)

  2,4 mln

  339(9.8%)

  1,3 mln

  192(5.1%)

  980,6 tys

  143(4%)

  965,5 tys

  143(3.5%)

  716,4 tys

  107(2.4%)

  1,4 mln

  206(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  385(12.2%)

  2,6 mln

  374(11.7%)

  2,6 mln

  379(11%)

  5,9 mln

  848(22.6%)

  967,0 tys

  141(3.9%)

  1,0 mln

  150(3.7%)

  1,1 mln

  158(3.5%)

  1,0 mln

  158(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  81,1 tys

  11,5(0.4%)

  232,7 tys

  33,2(1%)

  332,9 tys

  47,8(1.4%)

  280,8 tys

  40,7(1.1%)

  285,6 tys

  41,6(1.2%)

  909,6 tys

  134(3.3%)

  508,2 tys

  75,9(1.7%)

  491,7 tys

  74,5(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  90,0 tys

  12,7(0.4%)

  130,0 tys

  18,5(0.6%)

  2,2 mln

  322(9.3%)

  807,8 tys

  117(3.1%)

  60,0 tys

  8,7(0.2%)

  40,0 tys

  5,9(0.1%)

  941,6 tys

  141(3.1%)

  489,8 tys

  74,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  685,0 tys

  96,9(3.1%)

  789,0 tys

  112(3.5%)

  307,3 tys

  44,1(1.3%)

  1,4 mln

  202(5.4%)

  198,7 tys

  28,9(0.8%)

  425,4 tys

  62,8(1.6%)

  965,9 tys

  144(3.2%)

  223,8 tys

  33,9(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  210,5 tys

  31,9(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  2,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  184,0 tys

  27,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  211,7 tys

  30,0(0.9%)

  214,2 tys

  30,5(1%)

  144,9 tys

  20,8(0.6%)

  110,2 tys

  16,0(0.4%)

  100,9 tys

  14,7(0.4%)

  74,9 tys

  11,1(0.3%)

  81,8 tys

  12,2(0.3%)

  159,9 tys

  24,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  76,3 tys

  10,8(0.3%)

  57,6 tys

  8,2(0.3%)

  77,4 tys

  11,1(0.3%)

  80,3 tys

  11,6(0.3%)

  86,1 tys

  12,5(0.3%)

  88,3 tys

  13,0(0.3%)

  100,8 tys

  15,1(0.3%)

  101,7 tys

  15,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,2 mln

  317(10%)

  784,0 tys

  112(3.5%)

  25,0 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,6 tys

  22,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,5 tys

  13,1(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  47,3 tys

  6,7(0.2%)

  46,9 tys

  6,7(0.2%)

  217,1 tys

  31,2(0.9%)

  48,8 tys

  7,1(0.2%)

  50,3 tys

  7,3(0.2%)

  72,1 tys

  10,6(0.3%)

  72,5 tys

  10,8(0.2%)

  82,0 tys

  12,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  59,5 tys

  8,5(0.3%)

  50,2 tys

  7,2(0.2%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  68,0 tys

  10,0(0.2%)

  61,1 tys

  9,1(0.2%)

  53,7 tys

  8,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,6 tys

  13,9(0.4%)

  100,5 tys

  14,3(0.4%)

  86,2 tys

  12,4(0.4%)

  67,4 tys

  9,8(0.3%)

  66,2 tys

  9,6(0.3%)

  66,3 tys

  9,8(0.2%)

  59,2 tys

  8,8(0.2%)

  33,4 tys

  5,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  4,6(0.1%)

  103

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Zwierzyniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 395 mieszkańców gminy Zwierzyniec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 663 kobiet oraz 732 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców gminy Zwierzyniec, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Zwierzyniec mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Zwierzyniec największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (26,0%).

  W roku 2018 w gminie Zwierzyniec mieściły się 3 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (60 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 161 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Zwierzyniec mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 57 dzieci (28 dziewczynek oraz 29 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  13,8% mieszkańców gminy Zwierzyniec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 819 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 452 uczniów (203 kobiety oraz 249 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Zwierzyniec placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 21 oddziałach uczyło się 409 uczniów (200 kobiet oraz 209 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,60.

  W gminie Zwierzyniec znajdują się 2 Technika, w których w 10 oddziałach uczyło się 94 uczniów (25 kobiet oraz 69 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Zwierzyniec placówkę miały 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 103 uczniów (33 kobiety oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,9% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 22,1% wśród chłopaków). 9,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców gminy Zwierzyniec w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Zwierzyniec
  10,8%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  27,8%
  Lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  15,6%
  Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Zwierzyniec
  24,5%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  27,6%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  Lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 819 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Zwierzyniec
  819,0
  Lubelskie
  844,0
  Polska
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Zwierzyniec
  0,83
  woj. lubelskie
  1,01
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 161 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Zwierzyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 132 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 72 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 32 3 lata
 • 32
 • 35 4 lata
 • 35
 • 44 5 lata
 • 44
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 16 4 lata
 • 16
 • 19 5 lata
 • 19
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 25 5 lata
 • 25
 • 7 6 lat
 • 7
 • 38 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Zwierzyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 66,7%
  33,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Zwierzyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zwierzyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrukow (Wanda Cebrykow)
  Publiczne
  84 687-20-08
  84 687-20-08
  ul. Słowackiego 2
  22-470 Zwierzyniec
  3766
  Punkt Przedszkolny Wywłoczka
  Publiczny
  Wywłoczka 153
  22-470 Wywłoczka
  1231
  Punkt Przedszkolny Obrocz
  Publiczny
  84 687-20-45
  Obrocz 73
  22-470 Obrocz
  1131
  Punkt Przedszkolny Żurawnica
  Publiczny
  84 687-25-48
  Żurawnica 85
  22-470 Żurawnica
  181
 • Szkoły podstawowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Zwierzyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 452 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci 2016
 • 30 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,5
  Lubelskie
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 36,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,60
  Lubelskie
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 86,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,82
  woj. lubelskie
  92,63
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Zwierzyniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Zwierzyniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Zwierzyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zwierzyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (Dzieci Zamojszczyzny)
  Publiczna
  84 687-21-42
  84 687-21-42
  ul. Partyzantów 3
  22-470 Zwierzyniec
  14312-
  Szkoła Filialna w Wywłoczce (Maria i Jan Pacześni)
  Publiczna
  84 687-92-40
  Wywłoczka 153
  22-470 Wywłoczka
  466-
  Szkoła Filialna w Żurawnicy (Bolesław Prus)
  Publiczna
  84 687-25-48
  Żurawnica 85
  22-470 Żurawnica
  118-
  Szkoła Filialna w Obroczy (Janusz Łoś)
  Publiczna
  84 687-20-45
  Obrocz 73
  22-470 Obrocz
  113-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Zwierzyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,6%
  73,4%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina Zwierzyniec
  9,4
  Lubelskie
  22,1
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 188 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 94 niemiecki
 • 94 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Zwierzyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Zwierzyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Ochrony Środowiska (Jan Zamoyski)
  Publiczne
  84 687-20-20
  84 687-20-20
  ul. Browarna 1
  22-470 Zwierzyniec
  794-
  Technikum Przemysłu Drzewnego (Jan Zamoyski)
  Publiczne
  84 687-20-20
  84 687-20-20
  ul. Browarna 1
  22-470 Zwierzyniec
  223-
  Liceum Ogólnokształcące (Jan Zamoyski)
  Publiczne
  84 687-20-20
  84 687-20-20
  ul. Browarna 1
  22-470 Zwierzyniec
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Zwierzyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Zwierzyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Zwierzyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zwierzyniec - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Zwierzyniec

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Zwierzyniec znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 9 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 86)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Zwierzyniec: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Zwierzyniec 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 1 170)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 143)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 45)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 14)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 14)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 91)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 34)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Zwierzyniec działało 1 kino posiadające 1 salę z 70 miejscami na widowni. Odbyły się 53 seanse, na które przyszło 1 250 widzów, w tym 11 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 350 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Zwierzyniec działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 924 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 969 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Zwierzyniec działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 727 wolumenów w tym ziobry specjalne: 425. Odnotowano 28 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 825 wolumenów. Odnotowano 121 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Zwierzyniec działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 185 członków. Zarejestrowano 198 ćwiczących (mężczyźni: 151, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 119, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Zwierzyniec w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Zwierzyniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Zwierzyniec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 40 wypadków drogowych w gminie Zwierzyniec odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 606,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 75,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Zwierzyniec znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zamojskiego.

  Powiat zamojski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Zwierzyniec
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 47 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 18 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Zwierzyniec w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 606,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Zwierzyniec
  606,2
  Województwo
  724,8
  Kraj
  971,2
 • 75,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Zwierzyniec
  75,8
  woj. lubelskie
  106,0
  Kraj
  92,2
 • 712,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Zwierzyniec
  712,2
  Lubelskie
  844,5
  Cały kraj
  1 176,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  12,5
  woj. lubelskie
  14,6
  Cała Polska
  9,5
 • 117,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  117,5
  Województwo
  116,5
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Zwierzyniec w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 605,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Zwierzyniec
  605,7 km
  woj. lubelskie
  410,4 km
  Polska
  551,8 km
 • 14,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  14,1 km
  Lubelskie
  4,9 km
  Kraj
  4,5 km