Gmina Brąszewice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Brąszewice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Brąszewice to gmina wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu sieradzkiego. Gmina Brąszewice ma 4 443 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,2% powierzchni powiatu.
 • 4 443 Liczba mieszkańców
 • 106,6 km² Powierzchnia
 • 42 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • ESI Tablice rejestracyjne
 • Karol Paweł Misiak Wójt gminy
Gmina Brąszewice na mapie
Identyfikatory
 • 18.449651.4990 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1014032
Herb gminy Brąszewice
Gmina Brąszewice herb

Gmina Brąszewice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-277Poczta Brąszewice

Gmina Brąszewice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Brąszewice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w gminie Brąszewice aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Brąszewice
(43) 821-17-78
(43) 821-18-73
ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice
Ochotnicza Straż Pożarna Godynice
Godynice 4
98-277 Brąszewice
Ochotnicza Straż Pożarna Brąszewice
Brąszewice 86
98-277 Brąszewice
ZUS Inspektorat w Sieradzu (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 8
98-200 Sieradz

Gmina Brąszewice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Brąszewice ma 4 443 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Brąszewice zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,7% mieszkańców gminy Brąszewice jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Brąszewice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,37 na 1000 mieszkańców gminy Brąszewice. W 2021 roku urodziło się 46 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,1% zgonów w gminie Brąszewice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w gminie Brąszewice były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brąszewice przypada 13.69 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brąszewice -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców gminy Brąszewice jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 443 Liczba mieszkańców
 • 2 207 Kobiety
 • 2 236 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Brąszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Brąszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Brąszewice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  38,6 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Brąszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Brąszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Brąszewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,5%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  55,6%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Brąszewice
  6,2%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Brąszewice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Brąszewice
  4,3
  łódzkie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Brąszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Brąszewice
  -3,4
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Brąszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Brąszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Brąszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Brąszewice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,3
  woj. łódzkie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,1
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 314 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Brąszewice
  3 372 g
  woj. łódzkie
  3 349 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 334 Waga 3500g - 3999g
 • 334
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 149 Waga 2500g - 2999g
 • 149
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,29
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,62
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Brąszewice
  0,62
  woj. łódzkie
  0,51
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Brąszewice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,5%
  47,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Brąszewice
  13,7
  łódzkie
  15,7
  Polska
  13,6
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Brąszewice
  160,9
  woj. łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,0
  łódzkie
  3,6
  Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sieradzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,1%
  łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Brąszewice
  22,0%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Brąszewice
  5,1%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 229 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 312,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  312,1
  woj. łódzkie
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 483,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 528,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  483,6
  łódzkie
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 71,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  71,9
  łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 44,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,6
  woj. łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Brąszewice
  3,4
  łódzkie
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Brąszewice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brąszewice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Brąszewice oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brąszewice to 1 225 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 274 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brąszewice to 6,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Brąszewice to 133,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,96% mieszkań posiada łazienkę, 61,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 225 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 274,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  274,30
  woj. łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,00 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,20 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Brąszewice
  4,28
  woj. łódzkie
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 3,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Brąszewice
  3,65
  Województwo
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Brąszewice
  0,85
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Brąszewice
  3,15
  Województwo
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,29
  woj. łódzkie
  4,01
  Polska
  3,90
 • 19,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  19,81
  łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 1 874 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 133,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  133,9 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Brąszewice
  87,10%
  Województwo
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 77,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  77,47%
  Województwo
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 73,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  73,96%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 61,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  61,80%
  łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Brąszewice
  0,00%
  łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Brąszewice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Brąszewice na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . 40,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Brąszewice wynosiło w 2021 roku 4,4% (5,8% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brąszewice wynosiło 5 105,75 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brąszewice 212 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 78 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -134.

  45,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brąszewice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Brąszewice
  153,0
  Województwo
  256,0
  Polska
  257,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,8% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Gmina Brąszewice
  4,4%
  łódzkie
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Brąszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Brąszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Brąszewice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 106 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Brąszewice
  5 106 PLN
  łódzkie
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Brąszewice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 212 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -134 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,2% Przemysł i budownictwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,0% Pozostałe
 • 29,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Brąszewice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 679 Pracujący ogółem
 • 276 Kobiety
 • 403 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Brąszewice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Brąszewice
  60,7
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Brąszewice
  27,7
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 83,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Brąszewice
  83,9
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Brąszewice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Brąszewice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 329 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 254 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (22) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brąszewice najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (315) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,4% (133) podmiotów, a 54,7% (180) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brąszewice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (22.8%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 329 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 133 Przemysł i budownictwo
 • 180 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Brąszewice w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w gminie Brąszewice w 2021 roku
 • 254 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 315 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 315
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 329 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 329
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 254 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 58 Przetwórstwo przemysłowe
 • 58
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 46 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 46
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brąszewice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Brąszewice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 396 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 88,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brąszewice wynosi 95,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brąszewice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 78,13 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,98 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,53 (61%), drogowe - 2,09 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Brąszewice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Brąszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 396 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 396
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 349 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 349
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 88,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brąszewice
  88,67
  łódzkie
  22,60
  Polska
  21,51
 • 7,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brąszewice
  7,98
  Województwo
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 78,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brąszewice
  78,13
  Województwo
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,09
  łódzkie
  2,00
  Cała Polska
  1,85
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Brąszewice
  0,29
  łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 8,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,53
  łódzkie
  10,47
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Brąszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  96%
  łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Brąszewice
  98%
  Województwo
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Brąszewice
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Brąszewice
  91%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Brąszewice
  62%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Gmina Brąszewice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Brąszewice wyniosła w 2021 roku 28,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Brąszewice - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Brąszewice wyniosła w 2021 roku 31,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (2.7%). W budżecie gminy Brąszewice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 744 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Brąszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,5 mln

  4,1 tys(100%)

  18,3 mln

  4,0 tys(100%)

  20,0 mln

  4,4 tys(100%)

  22,0 mln

  4,9 tys(100%)

  23,5 mln

  5,2 tys(100%)

  24,6 mln

  5,5 tys(100%)

  26,9 mln

  6,0 tys(100%)

  28,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  2,2 tys(52.8%)

  6,8 mln

  1,5 tys(37.4%)

  7,1 mln

  1,6 tys(35.5%)

  7,4 mln

  1,6 tys(33.4%)

  8,2 mln

  1,8 tys(35%)

  8,3 mln

  1,8 tys(33.5%)

  9,3 mln

  2,1 tys(34.7%)

  10,0 mln

  2,2 tys(35.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  274(6.7%)

  2,3 mln

  518(12.8%)

  1,3 mln

  281(6.4%)

  1,9 mln

  429(8.8%)

  2,2 mln

  476(9.2%)

  1,4 mln

  320(5.8%)

  2,4 mln

  531(8.8%)

  2,8 mln

  633(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  415(10.1%)

  1,9 mln

  415(10.3%)

  1,9 mln

  428(9.7%)

  1,9 mln

  408(8.4%)

  2,0 mln

  448(8.6%)

  3,4 mln

  770(14%)

  2,8 mln

  616(10.2%)

  2,3 mln

  526(8.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  389,0 tys

  85,9(2.1%)

  323,6 tys

  71,5(1.8%)

  464,4 tys

  102(2.3%)

  671,0 tys

  148(3%)

  1,0 mln

  223(4.3%)

  490,9 tys

  110(2%)

  522,9 tys

  117(1.9%)

  1,4 mln

  305(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  476,4 tys

  105(2.6%)

  2,5 mln

  553(13.7%)

  603,6 tys

  133(3%)

  722,0 tys

  159(3.3%)

  704,5 tys

  155(3%)

  900,7 tys

  201(3.7%)

  1,0 mln

  234(3.9%)

  1,2 mln

  272(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  351,9 tys

  77,7(1.9%)

  375,1 tys

  82,9(2.1%)

  456,1 tys

  101(2.3%)

  443,5 tys

  97,9(2%)

  436,5 tys

  96,3(1.9%)

  607,6 tys

  136(2.5%)

  623,4 tys

  140(2.3%)

  644,7 tys

  145(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  694(16.9%)

  3,0 mln

  673(16.7%)

  7,1 mln

  1,6 tys(35.6%)

  503,0 tys

  111(2.3%)

  511,8 tys

  113(2.2%)

  505,2 tys

  113(2.1%)

  536,2 tys

  120(2%)

  562,8 tys

  127(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  290,0 tys

  64,1(1.6%)

  290,0 tys

  64,1(1.6%)

  285,0 tys

  62,9(1.4%)

  307,5 tys

  67,9(1.4%)

  307,9 tys

  67,9(1.3%)

  337,9 tys

  75,6(1.4%)

  383,2 tys

  85,8(1.4%)

  422,1 tys

  95,0(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  241,1 tys

  53,3(1.3%)

  183,5 tys

  40,6(1%)

  148,9 tys

  32,9(0.7%)

  121,2 tys

  26,8(0.6%)

  53,0 tys

  11,7(0.2%)

  143,6 tys

  32,1(0.6%)

  152,7 tys

  34,2(0.6%)

  205,2 tys

  46,2(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  264,9 tys

  58,5(1.4%)

  195,3 tys

  43,2(1.1%)

  325,8 tys

  71,9(1.6%)

  179,4 tys

  39,6(0.8%)

  215,0 tys

  47,4(0.9%)

  162,7 tys

  36,4(0.7%)

  208,6 tys

  46,7(0.8%)

  155,9 tys

  35,1(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,8 tys

  0,6(0%)

  10,3 tys

  2,3(0.1%)

  81,3 tys

  17,9(0.4%)

  831

  0,2(0%)

  937

  0,2(0%)

  100,0 tys

  22,4(0.4%)

  82,0 tys

  18,4(0.3%)

  151,2 tys

  34,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,9 tys

  11,3(0.3%)

  48,8 tys

  10,8(0.3%)

  47,4 tys

  10,5(0.2%)

  48,9 tys

  10,8(0.2%)

  46,2 tys

  10,2(0.2%)

  53,1 tys

  11,9(0.2%)

  65,9 tys

  14,8(0.2%)

  76,2 tys

  17,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  120,0 tys

  26,5(0.6%)

  29,7 tys

  6,6(0.2%)

  18,7 tys

  4,1(0.1%)

  24,2 tys

  5,3(0.1%)

  29,4 tys

  6,5(0.1%)

  22,3 tys

  5,0(0.1%)

  77,9 tys

  17,4(0.3%)

  75,9 tys

  17,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  107,2 tys

  23,7(0.6%)

  53,4 tys

  11,8(0.3%)

  46,6 tys

  10,3(0.2%)

  59,6 tys

  13,2(0.3%)

  44,9 tys

  9,9(0.2%)

  55,3 tys

  12,4(0.2%)

  50,2 tys

  11,3(0.2%)

  71,3 tys

  16,0(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  154,0 tys

  34,0(0.8%)

  103,0 tys

  22,8(0.6%)

  78,5 tys

  17,3(0.4%)

  75,1 tys

  16,6(0.3%)

  71,7 tys

  15,8(0.3%)

  90,0 tys

  20,1(0.4%)

  58,5 tys

  13,1(0.2%)

  39,7 tys

  8,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,0 tys

  2,7(0.1%)

  11,9 tys

  2,6(0.1%)

  9,1 tys

  2,0(0%)

  13,3 tys

  2,9(0.1%)

  12,0 tys

  2,7(0.1%)

  20,8 tys

  4,7(0.1%)

  22,7 tys

  5,1(0.1%)

  23,0 tys

  5,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,2 tys

  7,8(0.2%)

  42,4 tys

  9,4(0.2%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  900

  0,2(0%)

  54,4 tys

  12,0(0.2%)

  41,7 tys

  9,3(0.2%)

  42,5 tys

  9,5(0.2%)

  925

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Brąszewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Brąszewice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,1 mln

  4,2 tys(100%)

  17,4 mln

  3,8 tys(100%)

  20,3 mln

  4,5 tys(100%)

  21,9 mln

  4,8 tys(100%)

  23,0 mln

  5,1 tys(100%)

  25,1 mln

  5,6 tys(100%)

  27,7 mln

  6,2 tys(100%)

  31,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  1,8 tys(42.9%)

  8,3 mln

  1,8 tys(47.6%)

  8,4 mln

  1,8 tys(41.1%)

  8,3 mln

  1,8 tys(38.1%)

  8,5 mln

  1,9 tys(37%)

  9,1 mln

  2,0 tys(36.3%)

  9,1 mln

  2,0 tys(32.8%)

  12,9 mln

  2,9 tys(41.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  619(14.7%)

  2,8 mln

  610(15.9%)

  2,9 mln

  641(14.3%)

  3,1 mln

  693(14.4%)

  3,9 mln

  863(17%)

  4,5 mln

  1,0 tys(18%)

  4,9 mln

  1,1 tys(17.6%)

  5,7 mln

  1,3 tys(18.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  360,2 tys

  79,6(1.9%)

  335,6 tys

  74,2(1.9%)

  359,1 tys

  79,2(1.8%)

  379,0 tys

  83,7(1.7%)

  368,0 tys

  81,2(1.6%)

  509,4 tys

  114(2%)

  565,1 tys

  127(2%)

  830,5 tys

  187(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  547,9 tys

  121(2.9%)

  580,2 tys

  128(3.3%)

  604,9 tys

  134(3%)

  599,0 tys

  132(2.7%)

  650,1 tys

  143(2.8%)

  688,9 tys

  154(2.7%)

  779,6 tys

  175(2.8%)

  794,0 tys

  179(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  699(16.6%)

  404,4 tys

  89,4(2.3%)

  524,0 tys

  116(2.6%)

  464,7 tys

  103(2.1%)

  442,1 tys

  97,6(1.9%)

  463,0 tys

  104(1.8%)

  1,0 mln

  235(3.8%)

  729,4 tys

  164(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  344,5 tys

  76,1(1.8%)

  1,8 mln

  402(10.4%)

  421,9 tys

  93,1(2.1%)

  413,0 tys

  91,2(1.9%)

  426,7 tys

  94,2(1.9%)

  482,7 tys

  108(1.9%)

  729,2 tys

  163(2.6%)

  728,7 tys

  164(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,0 tys

  4,4(0.1%)

  171,0 tys

  37,8(1%)

  89,0 tys

  19,6(0.4%)

  24,9 tys

  5,5(0.1%)

  652,0 tys

  144(2.8%)

  186,1 tys

  41,6(0.7%)

  1,3 mln

  281(4.5%)

  434,0 tys

  97,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  398,5 tys

  88,1(2.1%)

  52,4 tys

  11,6(0.3%)

  64,8 tys

  14,3(0.3%)

  428,2 tys

  94,5(2%)

  71,7 tys

  15,8(0.3%)

  751,3 tys

  168(3%)

  395,0 tys

  88,4(1.4%)

  368,1 tys

  82,8(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  639(15.2%)

  2,8 mln

  610(15.9%)

  6,8 mln

  1,5 tys(33.4%)

  244,4 tys

  53,9(1.1%)

  238,4 tys

  52,6(1%)

  209,7 tys

  46,9(0.8%)

  236,5 tys

  53,0(0.9%)

  216,5 tys

  48,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  129,0 tys

  28,5(0.7%)

  80,3 tys

  17,8(0.5%)

  68,6 tys

  15,1(0.3%)

  56,4 tys

  12,5(0.3%)

  47,7 tys

  10,5(0.2%)

  129,3 tys

  28,9(0.5%)

  137,6 tys

  30,8(0.5%)

  184,7 tys

  41,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,9 tys

  13,2(0.3%)

  61,5 tys

  13,6(0.4%)

  53,4 tys

  11,8(0.3%)

  59,2 tys

  13,1(0.3%)

  54,6 tys

  12,1(0.2%)

  60,2 tys

  13,5(0.2%)

  57,3 tys

  12,8(0.2%)

  101,9 tys

  22,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  115,7 tys

  25,6(0.6%)

  51,2 tys

  11,3(0.3%)

  55,5 tys

  12,3(0.3%)

  45,6 tys

  10,1(0.2%)

  45,4 tys

  10,0(0.2%)

  48,7 tys

  10,9(0.2%)

  49,4 tys

  11,1(0.2%)

  79,3 tys

  17,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,2 tys

  7,8(0.2%)

  42,4 tys

  9,4(0.2%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  900

  0,2(0%)

  54,4 tys

  12,0(0.2%)

  41,7 tys

  9,3(0.2%)

  42,5 tys

  9,5(0.2%)

  925

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  15,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,4 tys

  4,1(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  15,7 tys

  3,5(0.1%)

  16,3 tys

  3,6(0.1%)

  12,5 tys

  2,8(0.1%)

  17,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Brąszewice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 184 mieszkańców gminy Brąszewice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 553 kobiet oraz 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców gminy Brąszewice, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Brąszewice mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brąszewice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w gminie Brąszewice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (46 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brąszewice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 55 dzieci (28 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępnych było 30 miejsc.

  19,2% mieszkańców gminy Brąszewice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 38 oddziałach uczyło się 418 uczniów (209 kobiet oraz 209 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Brąszewice placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 432 uczniów (207 kobiet oraz 225 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 23,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców gminy Brąszewice w wieku potencjalnej nauki (26,0% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  19,0%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Brąszewice
  34,2%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,0%
  łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,5%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Brąszewice
  24,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Brąszewice
  16,5%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 860 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  860,0
  łódzkie
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Brąszewice
  1,50
  Województwo
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 80 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Brąszewice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 22 4 lata
 • 22
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • 12 5 lata
 • 12
 • 11 6 lat
 • 11
 • 84 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 32 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Brąszewice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4 lata
 • 9
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Brąszewice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brąszewice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
  Publiczne
  43 821-10-14
  ul. Starowiejska 3
  98-277 Brąszewice
  4888
  Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Publiczny
  43 821-17-03
  43 821-17-03
  Trzcinka 2
  98-277 Trzcinka
  1124
  Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  Niepubliczny
  43 821-17-86
  43 821-17-86
  Chajew 44
  98-277 Chajew
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Brąszewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 418 Uczniowie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 209 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Brąszewice
  11,0
  woj. łódzkie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Brąszewice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brąszewice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szoła Podstawowa w Godynicach
  Publiczna
  43 821-16-20
  Godynice 17
  98-277 Godynice
  812813
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  43 821-17-12
  43 821-17-12
  ul. Sieradzka 98
  98-277 Brąszewice
  610715
  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.Św. Bernardetty Soubirous (Św. Bernardetta Soubirous)
  Publiczna
  43 821-17-03
  43 821-17-03
  ul. Pipie 2
  98-277 Trzcinka
  76118
  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chajewie im.Św.Mikołaja (Mikołaj)
  Publiczna
  43 821-17-86
  43 821-17-86
  Chajew 44
  98-277 Chajew
  75511
  Szkoła Podstawowa w Żurawiu
  Publiczna
  43 821-17-34
  43 821-17-34
  Żuraw 18
  98-277 Żuraw
  75511
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Brąszewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brąszewice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Brąszewice działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 885 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 402 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Brąszewice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brąszewice działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 45 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Brąszewice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brąszewice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Brąszewice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w gminie Brąszewice odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 315,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 157,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Brąszewice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Brąszewice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Brąszewice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 315,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Brąszewice
  315,1
  woj. łódzkie
  1 820,2
  Kraj
  1 035,8
 • 157,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  157,6
  woj. łódzkie
  124,3
  Cała Polska
  98,5
 • 247,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  247,6
  woj. łódzkie
  2 229,5
  Kraj
  1 251,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  50,0
  łódzkie
  6,8
  Cała Polska
  9,5
 • 78,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  78,6
  woj. łódzkie
  122,5
  Cały kraj
  120,8