Gmina Trzyciąż w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Trzyciąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Trzyciąż to gmina wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu olkuskiego. Gmina Trzyciąż ma 6 922 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,5% powierzchni powiatu.
 • 6 922 Liczba mieszkańców
 • 95,7 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KOL Tablice rejestracyjne
 • Roman Żelazny Wójt gminy
Gmina Trzyciąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.766850.3100 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1212062
Herb gminy Trzyciąż
Gmina Trzyciąż herb

Gmina Trzyciąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-353Poczta Trzyciąż

Gmina Trzyciąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Trzyciąż)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Trzyciąż
(12) 389-40-01
(12) 389-40-02
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. 1000-lecia 11
32-300 Olkusz

Gmina Trzyciąż - Wsie należące do gminy

Gmina Trzyciąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Trzyciąż ma 6 922 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Trzyciąż zawarli w 2022 roku 42 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,9% mieszkańców gminy Trzyciąż jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Trzyciąż ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,32 na 1000 mieszkańców gminy Trzyciąż. W 2022 roku urodziło się 72 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,7% zgonów w gminie Trzyciąż spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w gminie Trzyciąż były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Trzyciąż przypada 13.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Trzyciąż -9. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,1% mieszkańców gminy Trzyciąż jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 922 Liczba mieszkańców
 • 3 422 Kobiety
 • 3 500 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Trzyciąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Trzyciąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Trzyciąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Trzyciąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Trzyciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Trzyciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Trzyciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,8%
  Województwo
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Trzyciąż
  6,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Trzyciąż
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Trzyciąż w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Trzyciąż
  6,1
  Małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 42 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Trzyciąż w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,3
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Trzyciąż w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Trzyciąż w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Trzyciąż w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Trzyciąż w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 72 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Trzyciąż
  10,4
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,6
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 228 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 304 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Trzyciąż
  1,18
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Trzyciąż
  0,61
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,50
  Małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Trzyciąż w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,6%
  47,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Trzyciąż
  13,7
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  199,4
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,4
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  37,7%
  Województwo
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,2%
  Małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Trzyciąż
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 87 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 317,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Trzyciąż
  317,8
  woj. małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Trzyciąż
  495,8
  woj. małopolskie
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  65,4
  woj. małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 41,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Trzyciąż
  41,6
  woj. małopolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Trzyciąż
  5,4
  Małopolskie
  6,1
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Trzyciąż
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Trzyciąż w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Trzyciąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzyciąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Trzyciąż oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Trzyciąż to 2 257 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Trzyciąż to 6,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Trzyciąż to 174,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,48% mieszkań posiada łazienkę, 67,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,63% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 257 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  325,20
  Małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  97,60 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Trzyciąż
  31,70 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,61
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Trzyciąż
  3,08
  woj. małopolskie
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  woj. małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Trzyciąż
  4,75
  Województwo
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 200 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  6,06
  woj. małopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 28,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Trzyciąż
  28,81
  Małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 5 757 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 174,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Trzyciąż
  174,5 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Trzyciąż
  0,83 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Trzyciąż
  95,66%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 88,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  88,92%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 81,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  81,48%
  Małopolskie
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 67,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  67,26%
  Małopolskie
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 26,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  26,63%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Trzyciąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Trzyciąż na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . 28,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 71,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzyciąż wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzyciąż wynosiło 5 894,22 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzyciąż 706 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 59 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -647.

  12,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzyciąż pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  143,0
  Małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,0% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Trzyciąż w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Trzyciąż w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Trzyciąż w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 894 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Trzyciąż w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 706 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -647 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Trzyciąż w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 998 Pracujący ogółem
 • 284 Kobiety
 • 714 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Trzyciąż w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Trzyciąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Trzyciąż
  66,3
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 112,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Trzyciąż
  112,2
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Trzyciąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Trzyciąż w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 595 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 509 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (29) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (43) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Trzyciąż najwięcej (27) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (581) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (153) podmiotów, a 72,8% (433) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Trzyciąż najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.5%) oraz Budownictwo (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 595 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 433 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Trzyciąż w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w gminie Trzyciąż w 2023 roku
 • 509 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 581 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 581
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 595 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 595
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 27 Spółki cywilne ogółem
 • 27
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 509 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 155 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 155
 • 116 Budownictwo
 • 116
 • 66 Transport i gospodarka magazynowa
 • 66
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzyciąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Trzyciąż stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Trzyciąż wynosi 76,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Trzyciąż najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,69 (71%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Trzyciąż.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Trzyciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 65
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,32
  woj. małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,26
  Małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 5,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzyciąż
  5,69
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzyciąż
  1,72
  Województwo
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,30
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,84
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Trzyciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  Małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  74%
  woj. małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  Małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Trzyciąż
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Trzyciąż
  84%
  woj. małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Trzyciąż
  56%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  51%

Gmina Trzyciąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Trzyciąż wyniosła w 2022 roku 40,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Trzyciąż - 20.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 22,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Trzyciąż wyniosła w 2022 roku 39,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.5%). W budżecie gminy Trzyciąż wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 38,0 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Trzyciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,3 mln

  2,6 tys(100%)

  21,4 mln

  3,0 tys(100%)

  25,9 mln

  3,7 tys(100%)

  30,0 mln

  4,3 tys(100%)

  36,8 mln

  5,2 tys(100%)

  29,2 mln

  4,2 tys(100%)

  30,8 mln

  4,4 tys(100%)

  40,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  1,0 tys(40%)

  7,2 mln

  1,0 tys(33.6%)

  8,8 mln

  1,3 tys(34.1%)

  9,0 mln

  1,3 tys(30.2%)

  9,2 mln

  1,3 tys(25.1%)

  7,2 mln

  1,0 tys(24.6%)

  7,9 mln

  1,1 tys(25.5%)

  8,4 mln

  1,2 tys(20.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  186(7.2%)

  1,4 mln

  192(6.3%)

  1,3 mln

  187(5.1%)

  3,7 mln

  531(12.5%)

  7,3 mln

  1,0 tys(19.9%)

  2,0 mln

  290(7%)

  2,7 mln

  387(8.8%)

  7,5 mln

  1,1 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  132,6 tys

  18,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  582,5 tys

  82,6(2.2%)

  167,0 tys

  23,7(0.6%)

  393,1 tys

  55,9(1.1%)

  330,1 tys

  46,9(1.1%)

  272,9 tys

  39,0(0.9%)

  5,4 mln

  775(13.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  386(15%)

  2,7 mln

  383(12.7%)

  2,9 mln

  405(11%)

  3,0 mln

  430(10.1%)

  3,4 mln

  478(9.1%)

  3,7 mln

  529(12.7%)

  4,0 mln

  569(12.9%)

  4,4 mln

  629(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  213(8.2%)

  386,1 tys

  54,6(1.8%)

  1,0 mln

  142(3.9%)

  2,6 mln

  375(8.8%)

  925,1 tys

  131(2.5%)

  1,1 mln

  160(3.9%)

  1,1 mln

  155(3.5%)

  3,1 mln

  445(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  408(15.8%)

  7,1 mln

  1,0 tys(33.1%)

  1,0 mln

  148(4%)

  1,2 mln

  164(3.9%)

  1,3 mln

  182(3.5%)

  1,3 mln

  181(4.4%)

  1,4 mln

  204(4.6%)

  2,3 mln

  325(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  789,4 tys

  111(4.3%)

  1,3 mln

  183(6.1%)

  1,2 mln

  172(4.7%)

  1,5 mln

  217(5.1%)

  979,3 tys

  139(2.7%)

  849,1 tys

  121(2.9%)

  2,2 mln

  314(7.1%)

  2,0 mln

  286(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  336,6 tys

  47,5(1.8%)

  330,6 tys

  46,7(1.5%)

  358,5 tys

  50,8(1.4%)

  391,5 tys

  55,5(1.3%)

  374,0 tys

  53,1(1%)

  300,0 tys

  42,6(1%)

  448,8 tys

  64,2(1.5%)

  1,6 mln

  231(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  649,1 tys

  91,6(3.5%)

  506,3 tys

  71,6(2.4%)

  715,5 tys

  101(2.8%)

  536,5 tys

  76,1(1.8%)

  610,8 tys

  86,8(1.7%)

  704,9 tys

  100(2.4%)

  471,1 tys

  67,3(1.5%)

  622,7 tys

  89,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,2 tys

  14,1(0.5%)

  91,0 tys

  12,9(0.4%)

  99,4 tys

  14,1(0.4%)

  108,0 tys

  15,3(0.4%)

  695,6 tys

  98,8(1.9%)

  153,2 tys

  21,8(0.5%)

  139,8 tys

  20,0(0.5%)

  288,5 tys

  41,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,3 tys

  9,5(0.4%)

  71,5 tys

  10,1(0.3%)

  334,9 tys

  47,5(1.3%)

  71,2 tys

  10,1(0.2%)

  71,9 tys

  10,2(0.2%)

  242,8 tys

  34,5(0.8%)

  70,9 tys

  10,1(0.2%)

  158,1 tys

  22,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,2 tys

  9,5(0.4%)

  49,1 tys

  6,9(0.2%)

  44,8 tys

  6,4(0.2%)

  109,7 tys

  15,6(0.4%)

  463,0 tys

  65,8(1.3%)

  351,9 tys

  50,0(1.2%)

  116,6 tys

  16,7(0.4%)

  50,9 tys

  7,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  27,4 tys

  3,9(0.1%)

  22,3 tys

  3,1(0.1%)

  25,9 tys

  3,7(0.1%)

  17,2 tys

  2,4(0.1%)

  26,2 tys

  3,7(0.1%)

  42,8 tys

  6,1(0.1%)

  35,4 tys

  5,1(0.1%)

  40,2 tys

  5,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  306,3 tys

  43,2(1.7%)

  261,9 tys

  37,0(1.2%)

  296,7 tys

  42,1(1.1%)

  308,0 tys

  43,7(1%)

  304,9 tys

  43,3(0.8%)

  257,5 tys

  36,6(0.9%)

  276,1 tys

  39,5(0.9%)

  39,9 tys

  5,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,0 tys

  5,6(0.2%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  7,7(0.2%)

  43,2 tys

  6,1(0.1%)

  38,9 tys

  5,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1 000

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  726

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  410

  0,1(0%)

  468

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  3,9(0.1%)

  4,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  3,6(0.1%)

  37,0 tys

  5,2(0.1%)

  28,0 tys

  4,0(0.1%)

  15,0 tys

  2,1(0%)

  81,2 tys

  11,5(0.3%)

  52,1 tys

  7,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Trzyciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Trzyciąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  3,2 tys(100%)

  24,3 mln

  3,4 tys(100%)

  26,2 mln

  3,7 tys(100%)

  28,2 mln

  4,0 tys(100%)

  30,9 mln

  4,4 tys(100%)

  36,8 mln

  5,2 tys(100%)

  41,2 mln

  5,9 tys(100%)

  39,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  1,4 tys(43.1%)

  9,8 mln

  1,4 tys(40.2%)

  9,8 mln

  1,4 tys(37.3%)

  10,3 mln

  1,5 tys(36.5%)

  9,9 mln

  1,4 tys(32.1%)

  12,6 mln

  1,8 tys(34.2%)

  16,4 mln

  2,3 tys(39.9%)

  15,2 mln

  2,2 tys(38.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  812(25.9%)

  6,3 mln

  893(26%)

  6,3 mln

  900(24.2%)

  7,2 mln

  1,0 tys(25.6%)

  7,8 mln

  1,1 tys(25.4%)

  8,5 mln

  1,2 tys(23.2%)

  10,1 mln

  1,4 tys(24.5%)

  13,6 mln

  2,0 tys(34.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  710,2 tys

  100(3.2%)

  591,6 tys

  83,6(2.4%)

  678,0 tys

  96,1(2.6%)

  776,2 tys

  110(2.8%)

  948,3 tys

  135(3.1%)

  1,5 mln

  214(4.1%)

  2,3 mln

  335(5.7%)

  2,2 mln

  317(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  298(9.5%)

  6,3 mln

  892(26%)

  322,4 tys

  45,7(1.2%)

  442,1 tys

  62,7(1.6%)

  330,6 tys

  47,0(1.1%)

  352,2 tys

  50,0(1%)

  295,2 tys

  42,2(0.7%)

  1,0 mln

  148(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  260(8.3%)

  562,8 tys

  79,5(2.3%)

  601,4 tys

  85,3(2.3%)

  644,6 tys

  91,5(2.3%)

  958,7 tys

  136(3.1%)

  705,6 tys

  100(1.9%)

  745,1 tys

  107(1.8%)

  682,3 tys

  98,3(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  132,2 tys

  18,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  601,9 tys

  85,3(2.3%)

  166,1 tys

  23,6(0.6%)

  372,8 tys

  53,0(1.2%)

  305,3 tys

  43,4(0.8%)

  260,2 tys

  37,2(0.6%)

  542,8 tys

  78,2(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  705,3 tys

  99,5(3.2%)

  341,2 tys

  48,2(1.4%)

  386,5 tys

  54,8(1.5%)

  699,5 tys

  99,2(2.5%)

  510,0 tys

  72,5(1.7%)

  388,0 tys

  55,1(1.1%)

  482,0 tys

  68,9(1.2%)

  440,0 tys

  63,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  178,7 tys

  25,2(0.8%)

  103,8 tys

  14,7(0.4%)

  112,7 tys

  16,0(0.4%)

  79,3 tys

  11,2(0.3%)

  73,7 tys

  10,5(0.2%)

  1,4 mln

  193(3.7%)

  121,5 tys

  17,4(0.3%)

  320,9 tys

  46,2(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  680,1 tys

  96,0(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  6,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,2 tys

  43,9(1%)

  196,6 tys

  27,9(0.5%)

  604,6 tys

  86,4(1.5%)

  308,5 tys

  44,4(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  80,8 tys

  11,4(0.4%)

  130,5 tys

  18,4(0.5%)

  58,8 tys

  8,3(0.2%)

  42,0 tys

  6,0(0.1%)

  48,0 tys

  6,8(0.2%)

  93,9 tys

  13,3(0.3%)

  45,0 tys

  6,4(0.1%)

  215,0 tys

  31,0(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  366,8 tys

  51,8(1.7%)

  113,0 tys

  16,0(0.5%)

  93,1 tys

  13,2(0.4%)

  769,2 tys

  109(2.7%)

  111,0 tys

  15,8(0.4%)

  133,2 tys

  18,9(0.4%)

  133,4 tys

  19,1(0.3%)

  146,1 tys

  21,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  11,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  1,4(0%)

  44,3 tys

  6,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,8 tys

  3,9(0.1%)

  14,4 tys

  2,0(0.1%)

  12,9 tys

  1,8(0%)

  14,2 tys

  2,0(0.1%)

  24,4 tys

  3,5(0.1%)

  37,2 tys

  5,3(0.1%)

  27,9 tys

  4,0(0.1%)

  28,6 tys

  4,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  24,5 tys

  3,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,0 tys

  5,6(0.2%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  7,7(0.2%)

  43,2 tys

  6,1(0.1%)

  38,9 tys

  5,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  726

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,6 tys

  2,2(0.1%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,0 tys

  22,0(0.5%)

  152,3 tys

  21,6(0.4%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  468

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Trzyciąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 687 mieszkańców gminy Trzyciąż jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 779 kobiet oraz 907 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Trzyciąż, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Trzyciąż mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Trzyciąż największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w gminie Trzyciąż mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (45 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,3% mieszkańców gminy Trzyciąż w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 717 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 510 uczniów (235 kobiet oraz 275 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzyciąż placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 34 oddziałach uczyło się 493 uczniów (218 kobiet oraz 275 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,33.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Trzyciąż w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Trzyciąż
  39,6%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,2%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  24,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  19,8%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Trzyciąż
  11,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Trzyciąż
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 717 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  717,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Trzyciąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 64 4 lata
 • 64
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 38 4 lata
 • 38
 • 133 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Trzyciąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzyciąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole Frowis
  Niepubliczne
  66 702-06-66
  Porąbka 88
  32-353 Porąbka
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Trzyciąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 510 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  18,2
  woj. małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 33,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 83,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  83,33
  Małopolskie
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 82,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Trzyciąż
  82,68
  Województwo
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Trzyciąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Trzyciąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Trzyciąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzyciąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej (im.Św. Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  12 389-40-21
  ul. Sucha 32
  32-353 Sucha
  7120-
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zadrożu (Wincenty Witos)
  Publiczna
  12 389-41-81
  12 389-41-81
  Zadroże 69
  32-353 Zadroże
  8112-
  Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa w Jangrocie (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  12 389-40-12
  12 389-40-12
  Jangrot 83
  32-353 Jangrot
  7101-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzyciążu (im. Jana Pawła II)
  Niepubliczna
  12 389-40-26
  12 389-40-26
  Trzyciąż 70
  32-353 Trzyciąż
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Michałówce
  Niepubliczna
  12 389-40-14
  Michałówka 23
  32-353 Michałówka
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
  Niepubliczna
  12 389-48-15
  12 389-48-15
  ul. Imbramowice 119
  32-353 Imbramowice
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie
  Niepubliczna
  12 389-40-66
  12 389-40-66
  ul. Tarnawa 152
  32-353 Tarnawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Trzyciąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Trzyciąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Trzyciąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzyciąż - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Trzyciąż: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 1 711)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 70)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 60)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 76)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 105)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 53)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 53)


 • Biblioteki publiczne w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Trzyciąż działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 17 824 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 106 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Trzyciąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Trzyciąż działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 55 członków. Zarejestrowano 48 ćwiczących (mężczyźni: 48, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 48, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Trzyciąż w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzyciąż - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Trzyciąż i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Trzyciąż odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Trzyciąż znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Trzyciąż
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Trzyciąż w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 28,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  28,8
  Małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Trzyciąż
  0,0
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 86,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Trzyciąż
  86,4
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 300,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Trzyciąż
  300,0
  Województwo
  117,5
  Polska
  116,0