Gmina Boronów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja)

Gmina Boronów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Boronów to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego. Gmina Boronów ma 3 436 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,0% powierzchni powiatu.
 • 3 436 Liczba mieszkańców
 • 57,3 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 35 Numer kierunkowy
 • SLU Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Józef Bełkot Wójt gminy
Gmina Boronów na mapie
Identyfikatory
 • 18.923950.6716 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2407022
Herb gminy Boronów
Gmina Boronów herb

Gmina Boronów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-283Poczta Boronów koło Lublinca, ul. Powstańców 9

Gmina Boronów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Boronów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Boronów
(34) 353-91-00
(34) 366-98-14
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
ZUS Inspektorat w Lublińcu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec

Gmina Boronów - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Boronów

Gmina Boronów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Boronów ma 3 436 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Boronów zawarli w 2019 roku 17 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Boronów jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Boronów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,22 na 1000 mieszkańców gminy Boronów. W 2019 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 60,5% dziewczynek i 39,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 48,8% zgonów w gminie Boronów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w gminie Boronów były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Boronów przypada 7.9 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Boronów 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,0% mieszkańców gminy Boronów jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 436 Liczba mieszkańców
 • 1 750 Kobiety
 • 1 686 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina Boronów
  41,1 lat
  woj. śląskie
  42,9 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,2%
  woj. śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2%Żonaci/Zamężne
 • gm. Boronów
  58,1%
  Województwo
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Boronów
  8,7%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Boronów
  3,2%
  śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Boronów w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,0
  woj. śląskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Boronów
  1,9
  woj. śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Boronów w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Boronów
  3,2
  śląskie
  -2,5
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Boronów w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Boronów w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Boronów w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Boronów w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,5%
  39,5%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Boronów
  11,1
  woj. śląskie
  9,0
  Polska
  9,8
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Boronów
  43,6
  Województwo
  39,5
  Kraj
  41,8
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 356 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 473 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Boronów
  3 356 g
  Województwo
  3 311 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 255 Waga 3500g - 3999g
 • 255
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 135 Waga 2500g - 2999g
 • 135
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,45
  woj. śląskie
  1,36
  Kraj
  1,42
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Boronów
  0,73
  woj. śląskie
  0,66
  Cały kraj
  0,69
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Boronów
  0,93
  woj. śląskie
  0,78
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Boronów w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  7,9
  woj. śląskie
  11,4
  Polska
  10,7
 • 107,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  107,6
  Województwo
  127,8
  Kraj
  109,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Boronów
  3,9
  śląskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,8
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  48,8%
  śląskie
  42,8%
  Kraj
  40,5%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,7%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Boronów
  4,3%
  woj. śląskie
  4,9%
  Kraj
  6,7%
 • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,0
  Cała Polska
  9,8
 • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,8
  Polska
  72,2
 • 244,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  244,8
  Województwo
  315,8
  Cały kraj
  284,5
 • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  284,2
  Kraj
  263,9
 • 504,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 532,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  504,0
  woj. śląskie
  492,0
  Kraj
  437,2
 • 73,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Boronów
  73,0
  śląskie
  78,9
  Kraj
  71,0
 • 56,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Boronów
  56,3
  śląskie
  38,9
  Kraj
  34,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Boronów
  5,1
  woj. śląskie
  8,5
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  śląskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Boronów w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Boronów oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Boronów to 995 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 292 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Boronów to 4,43 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Boronów to 126,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,55% mieszkań posiada łazienkę, 76,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 995 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 292,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Boronów
  292,00
  woj. śląskie
  391,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 101,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Boronów
  101,60 m2
  Województwo
  71,30 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,70 m2
  woj. śląskie
  27,90 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,86
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,43
  woj. śląskie
  2,56
  Polska
  2,63
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,70
  śląskie
  0,68
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  2,04
  woj. śląskie
  3,10
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 31 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Boronów
  4,43
  woj. śląskie
  4,34
  Cała Polska
  3,78
 • 9,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  9,02
  woj. śląskie
  13,42
  Polska
  20,42
 • 885 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 126,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Boronów
  126,4 m2
  woj. śląskie
  107,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  0,26 m2
  woj. śląskie
  0,33 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 94,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  94,27%
  woj. śląskie
  98,79%
  Cały kraj
  96,88%
 • 93,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Boronów
  93,47%
  Województwo
  95,53%
  Polska
  93,83%
 • 90,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  90,55%
  śląskie
  93,93%
  Cała Polska
  91,54%
 • 76,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  76,48%
  Województwo
  82,09%
  Cała Polska
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • śląskie
  64,64%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Boronów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Boronów na 1000 mieszkańców pracuje 254osób . 28,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 71,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Boronów wynosiło w 2019 roku 4,9% (6,2% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Boronów wynosiło 4 296,91 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Boronów 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 61 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -288.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Boronów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 254 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  254,0
  śląskie
  275,0
  Cały kraj
  251,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,7% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • gm. Boronów
  4,9%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Boronów w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Boronów w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Boronów w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 297 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Boronów
  4 297 PLN
  śląskie
  4 825 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Boronów w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -288 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,2% Przemysł i budownictwo
 • 19,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 47,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Boronów w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 867 Pracujący ogółem
 • 249 Kobiety
 • 618 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Boronów w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,2
  woj. śląskie
  67,7
  Kraj
  66,7
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Boronów
  32,0
  Województwo
  39,0
  Cały kraj
  36,5
 • 109,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Boronów
  109,1
  śląskie
  136,0
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Boronów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Boronów w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 235 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Boronów najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,2% (119) podmiotów, a 56,0% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Boronów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Boronów w 2019 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w gminie Boronów w 2019 roku
 • 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 274
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 3Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 72 Budownictwo
 • 72
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Boronów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,30 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Boronów wynosi 87,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Boronów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 11,51 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,07 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,97 (56%), drogowe - 1,86 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Boronów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 22,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Boronów
  22,30
  woj. śląskie
  24,06
  Kraj
  20,75
 • 8,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Boronów
  8,07
  Województwo
  14,76
  Cały kraj
  13,21
 • 11,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Boronów
  11,51
  woj. śląskie
  6,68
  Cała Polska
  4,88
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Boronów
  1,86
  Województwo
  1,68
  Cały kraj
  1,86
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,43
  woj. śląskie
  0,55
  Polska
  0,43
 • 4,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,97
  woj. śląskie
  11,59
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Boronów
  88%
  śląskie
  77%
  Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Boronów
  77%
  woj. śląskie
  69%
  Cały kraj
  65%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Boronów
  94%
  śląskie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  97%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  82%
  śląskie
  83%
  Polska
  86%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  61%
  Kraj
  53%

Gmina Boronów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Boronów wyniosła w 2018 roku 17,3 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Boronów - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (19.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 18,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Boronów wyniosła w 2018 roku 19,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.9%). W budżecie gminy Boronów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 820 złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 62,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Boronów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,2 mln

  4,3 tys(100%)

  11,5 mln

  3,4 tys(100%)

  12,0 mln

  3,6 tys(100%)

  13,1 mln

  3,9 tys(100%)

  13,5 mln

  4,0 tys(100%)

  17,3 mln

  5,2 tys(100%)

  14,2 mln

  4,2 tys(100%)

  17,3 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  911(21.5%)

  3,4 mln

  1,0 tys(29.5%)

  3,6 mln

  1,1 tys(29.9%)

  3,9 mln

  1,2 tys(30%)

  3,8 mln

  1,2 tys(28.4%)

  3,9 mln

  1,2 tys(22.8%)

  4,6 mln

  1,4 tys(32.5%)

  5,3 mln

  1,6 tys(30.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 mln

  1,3 tys(30.8%)

  1,1 mln

  319(9.3%)

  1,4 mln

  431(12.1%)

  1,1 mln

  327(8.4%)

  2,1 mln

  639(15.8%)

  4,8 mln

  1,4 tys(27.6%)

  1,1 mln

  339(8.1%)

  3,4 mln

  994(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  453(10.7%)

  1,6 mln

  469(13.6%)

  1,6 mln

  489(13.7%)

  2,0 mln

  597(15.4%)

  1,9 mln

  570(14.1%)

  1,9 mln

  577(11.2%)

  1,9 mln

  560(13.4%)

  2,4 mln

  714(14.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  741,4 tys

  222(5.2%)

  226,4 tys

  68,0(2%)

  235,8 tys

  70,6(2%)

  425,6 tys

  126(3.3%)

  416,1 tys

  125(3.1%)

  558,4 tys

  166(3.2%)

  699,9 tys

  206(4.9%)

  1,1 mln

  321(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  316,5 tys

  94,8(2.2%)

  841,9 tys

  253(7.3%)

  494,7 tys

  148(4.1%)

  423,6 tys

  126(3.2%)

  401,3 tys

  120(3%)

  419,2 tys

  124(2.4%)

  487,8 tys

  144(3.4%)

  467,4 tys

  137(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  421(9.9%)

  1,8 mln

  529(15.4%)

  2,2 mln

  646(18.1%)

  1,9 mln

  566(14.6%)

  3,0 mln

  890(21.9%)

  2,0 mln

  579(11.3%)

  1,3 mln

  369(8.8%)

  414,8 tys

  122(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  331(7.8%)

  1,0 mln

  313(9.1%)

  1,0 mln

  308(8.6%)

  1,1 mln

  317(8.2%)

  1,1 mln

  315(7.8%)

  2,8 mln

  842(16.4%)

  325,0 tys

  95,7(2.3%)

  323,6 tys

  95,0(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  397(9.3%)

  1,1 mln

  339(9.9%)

  206,5 tys

  61,8(1.7%)

  180,0 tys

  53,4(1.4%)

  205,1 tys

  61,4(1.5%)

  157,2 tys

  46,6(0.9%)

  303,4 tys

  89,4(2.1%)

  153,5 tys

  45,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,7 tys

  17,9(0.4%)

  72,6 tys

  21,8(0.6%)

  75,2 tys

  22,5(0.6%)

  86,7 tys

  25,7(0.7%)

  87,6 tys

  26,2(0.6%)

  75,2 tys

  22,3(0.4%)

  78,5 tys

  23,1(0.6%)

  91,9 tys

  27,0(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  136,2 tys

  40,8(1%)

  91,5 tys

  27,5(0.8%)

  954,5 tys

  286(8%)

  1,4 mln

  413(10.7%)

  366,7 tys

  110(2.7%)

  519,5 tys

  154(3%)

  79,5 tys

  23,4(0.6%)

  75,0 tys

  22,0(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,7 tys

  11,9(0.3%)

  37,4 tys

  11,2(0.3%)

  33,6 tys

  10,1(0.3%)

  395,2 tys

  117(3%)

  38,0 tys

  11,4(0.3%)

  59,0 tys

  17,5(0.3%)

  49,4 tys

  14,5(0.3%)

  56,5 tys

  16,6(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  38,8 tys

  11,6(0.3%)

  38,7 tys

  11,6(0.3%)

  42,5 tys

  12,7(0.4%)

  44,9 tys

  13,3(0.3%)

  40,5 tys

  12,1(0.3%)

  42,3 tys

  12,6(0.2%)

  45,2 tys

  13,3(0.3%)

  49,2 tys

  14,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,2 tys

  1,9(0%)

  585

  0,2(0%)

  585

  0,2(0%)

  21,8 tys

  6,5(0.2%)

  21,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  10,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  44,4 tys

  13,3(0.3%)

  74,3 tys

  22,3(0.6%)

  56,6 tys

  16,9(0.5%)

  46,6 tys

  13,8(0.4%)

  29,4 tys

  8,8(0.2%)

  21,8 tys

  6,5(0.1%)

  53,2 tys

  15,7(0.4%)

  24,9 tys

  7,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,2 tys

  8,7(0.2%)

  133,9 tys

  40,2(1.2%)

  13,2 tys

  4,0(0.1%)

  29,6 tys

  8,8(0.2%)

  24,4 tys

  7,3(0.2%)

  12,3 tys

  3,6(0.1%)

  5,9 tys

  1,7(0%)

  7,0 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298

  0,1(0%)

  292

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  7,8 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1 000

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  2,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Boronów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,4 mln

  4,0 tys(100%)

  13,8 mln

  4,2 tys(100%)

  12,6 mln

  3,8 tys(100%)

  13,0 mln

  3,9 tys(100%)

  12,9 mln

  3,8 tys(100%)

  16,8 mln

  5,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,8 tys(100%)

  19,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 mln

  773(19.3%)

  3,4 mln

  1,0 tys(24.3%)

  739,5 tys

  221(5.9%)

  972,7 tys

  289(7.5%)

  739,9 tys

  221(5.7%)

  1,3 mln

  387(7.8%)

  1,4 mln

  401(8.4%)

  5,2 mln

  1,5 tys(27.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  1,3 tys(32.2%)

  4,9 mln

  1,5 tys(35.4%)

  5,2 mln

  1,6 tys(41.7%)

  5,4 mln

  1,6 tys(41.5%)

  5,5 mln

  1,6 tys(42.8%)

  6,4 mln

  1,9 tys(38.3%)

  6,2 mln

  1,8 tys(38.3%)

  5,1 mln

  1,5 tys(27%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  898(22.4%)

  3,0 mln

  889(21.4%)

  3,3 mln

  987(26.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(29.4%)

  3,5 mln

  1,0 tys(26.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(22.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(23.6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(20.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  211,8 tys

  63,5(1.6%)

  280,5 tys

  84,3(2%)

  322,4 tys

  96,5(2.6%)

  429,5 tys

  127(3.3%)

  415,0 tys

  124(3.2%)

  379,7 tys

  113(2.3%)

  471,6 tys

  139(2.9%)

  482,8 tys

  142(2.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,2 tys

  2,8(0.1%)

  9,0 tys

  2,7(0.1%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  9,6 tys

  2,8(0.1%)

  270,3 tys

  80,9(2.1%)

  286,6 tys

  85,0(1.7%)

  368,3 tys

  108(2.3%)

  420,2 tys

  123(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  597,0 tys

  179(4.5%)

  283,6 tys

  85,2(2.1%)

  274,5 tys

  82,1(2.2%)

  117,8 tys

  35,0(0.9%)

  143,7 tys

  43,0(1.1%)

  384,9 tys

  114(2.3%)

  642,8 tys

  189(4%)

  163,9 tys

  48,1(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  921,6 tys

  276(6.9%)

  840,6 tys

  253(6.1%)

  829,8 tys

  248(6.6%)

  880,2 tys

  261(6.8%)

  856,4 tys

  256(6.6%)

  2,6 mln

  783(15.7%)

  109,9 tys

  32,4(0.7%)

  112,2 tys

  32,9(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  682,8 tys

  205(5.1%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  492,5 tys

  147(3.9%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,4(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  88,5 tys

  26,0(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,2 tys

  1,9(0%)

  585

  0,2(0%)

  585

  0,2(0%)

  21,8 tys

  6,5(0.2%)

  21,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  10,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,4 tys

  23,5(0.6%)

  43,5 tys

  13,1(0.3%)

  50,8 tys

  15,2(0.4%)

  359,3 tys

  107(2.8%)

  54,4 tys

  16,3(0.4%)

  132,6 tys

  39,3(0.8%)

  32,5 tys

  9,6(0.2%)

  30,1 tys

  8,8(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  945,5 tys

  283(7.1%)

  1,1 mln

  338(8.1%)

  1,1 mln

  329(8.7%)

  820,5 tys

  243(6.3%)

  1,4 mln

  405(10.5%)

  1,5 mln

  436(8.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  6,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,0 tys

  6,0(0.1%)

  18,6 tys

  5,6(0.1%)

  21,7 tys

  6,5(0.2%)

  19,6 tys

  5,8(0.2%)

  30,5 tys

  9,1(0.2%)

  22,1 tys

  6,6(0.1%)

  23,1 tys

  6,8(0.1%)

  19,9 tys

  5,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,0 tys

  3,6(0.1%)

  8,1 tys

  2,4(0.1%)

  14,1 tys

  4,2(0.1%)

  19,1 tys

  5,7(0.1%)

  17,3 tys

  5,2(0.1%)

  9,1 tys

  2,7(0.1%)

  6,0 tys

  1,8(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  828

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298

  0,1(0%)

  292

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,0 tys

  53,9(1.4%)

  121,0 tys

  35,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  5,4 tys

  1,6(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Boronów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 748 mieszkańców gminy Boronów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 375 kobiet oraz 373 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców gminy Boronów, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Boronów mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Boronów największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz podstawowe ukończone (22,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,5%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  W roku 2018 w gminie Boronów mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (77 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 166 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Boronów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (40 dziewczynek oraz 31 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  17,1% mieszkańców gminy Boronów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 231 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 14 oddziałach uczyło się 280 uczniów (139 kobiet oraz 141 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Boronów placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 201 uczniów (103 kobiety oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,55.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Boronów w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  12,8%
  śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  30,3%
  śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Boronów
  18,4%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Boronów
  31,2%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Boronów
  19,3%
  śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Boronów
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1231 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 231,0
  Województwo
  890,0
  Kraj
  873,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 166 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Boronów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 149 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 72 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,7%
  48,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 45 4 lata
 • 45
 • 35 5 lata
 • 35
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 14 3 lata
 • 14
 • 25 4 lata
 • 25
 • 20 5 lata
 • 20
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 20 4 lata
 • 20
 • 15 5 lata
 • 15
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Boronów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Boronów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  34 353-92-89
  34 353-92-89
  ul. Poznańska 2
  42-283 Boronów
  125-
  PRZEDSZKOLE PRYWATNE "KRZYŚ"
  Niepubliczne
  34 341-11-41
  ul. WOJSKA POLSKIEGO 6
  42-283 Boronów
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Boronów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 280 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  20,0
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 340 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 280 angielski
 • 60 niemiecki
 •  
 • 96,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,55
  woj. śląskie
  96,32
  Cały kraj
  95,46
 • 96,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Boronów
  96,21
  śląskie
  94,54
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Boronów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Boronów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Boronów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Boronów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  34 353-92-89
  34 353-92-89
  ul. Poznańska 2
  42-283 Boronów
  12240-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Boronów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Boronów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Boronów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 5 550)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 50)
  • inne: 2 (uczestnicy: 4 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 125)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 16)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 100)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Boronów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 365 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Boronów działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 88 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Boronów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Boronów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Boronów znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Boronów w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 750,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  750,7 km
  woj. śląskie
  757,1 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 12,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  12,6 km
  Województwo
  2,1 km
  Kraj
  3,6 km