Gmina Boronów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Boronów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Boronów to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego. Gmina Boronów ma 3 428 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,0% powierzchni powiatu.
 • 3 428 Liczba mieszkańców
 • 57,3 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 35 Numer kierunkowy
 • SLU Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Józef Bełkot Wójt gminy
Gmina Boronów na mapie
Identyfikatory
 • 18.923950.6716 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2407022
Herb gminy Boronów
Gmina Boronów herb

Gmina Boronów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-283Poczta Boronów koło Lublinca, ul. Powstańców 9

Gmina Boronów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Boronów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Boronów
(34) 353-91-00
(34) 366-98-14
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
ZUS Inspektorat w Lublińcu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec

Gmina Boronów - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Boronów

Gmina Boronów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Boronów ma 3 428 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Boronów zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,6% mieszkańców gminy Boronów jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Boronów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,53 na 1000 mieszkańców gminy Boronów. W 2021 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 42,3% dziewczynek i 57,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w gminie Boronów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w gminie Boronów były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Boronów przypada 13.09 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Boronów 10. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,0% mieszkańców gminy Boronów jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 428 Liczba mieszkańców
 • 1 732 Kobiety
 • 1 696 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Boronów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,5 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Boronów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Boronów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Boronów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Boronów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • gm. Boronów
  26,6%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,9%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Boronów
  9,1%
  śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Boronów
  5,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Gmina Boronów
  0,8%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Boronów w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Boronów
  4,4
  śląskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Boronów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,5
  Województwo
  -7,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Boronów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Boronów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Boronów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Boronów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,3%
  57,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Boronów
  7,6
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,7
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,4
  Województwo
  34,6
  Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 348 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 375 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 348 g
  śląskie
  3 303 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 191 Waga 3500g - 3999g
 • 191
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Boronów
  1,31
  śląskie
  1,24
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,65
  woj. śląskie
  0,60
  Kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Boronów
  0,65
  woj. śląskie
  0,53
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Boronów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,3%
  46,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,1
  woj. śląskie
  14,8
  Cały kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Boronów
  154,5
  woj. śląskie
  190,4
  Polska
  156,7
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Boronów
  6,2
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. śląskie
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  41,1%
  Województwo
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,5%
  Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Boronów
  5,0%
  woj. śląskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 259,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Boronów
  259,3
  śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 546,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  546,4
  śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 97,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Boronów
  97,7
  woj. śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  23,4
  śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  woj. śląskie
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Boronów
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Boronów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Boronów oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,08 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Boronów to 1 011 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Boronów to 4,43 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Boronów to 127,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,70% mieszkań posiada łazienkę, 76,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 011 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 293,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  293,10
  woj. śląskie
  401,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  101,90 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Boronów
  29,90 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,86
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,41
  woj. śląskie
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,70
  śląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Boronów
  4,08
  śląskie
  3,81
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Boronów
  4,43
  woj. śląskie
  4,32
  Cała Polska
  3,90
 • 18,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  18,09
  Województwo
  16,46
  Kraj
  24,07
 • 1 778 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 127,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  127,0 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Boronów
  0,52 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,36%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 93,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  93,57%
  Województwo
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 90,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,70%
  woj. śląskie
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 76,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,85%
  śląskie
  82,40%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Boronów
  0,00%
  woj. śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Boronów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Boronów na 1000 mieszkańców pracuje 250osób . 28,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 71,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Boronów wynosiło w 2021 roku 5,2% (6,6% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Boronów wynosiło 5 038,72 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Boronów 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 61 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -288.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Boronów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 250 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Boronów
  250,0
  śląskie
  277,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,6% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,2%
  woj. śląskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Boronów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Boronów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Boronów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 039 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Boronów
  5 039 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Boronów w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -288 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,6% Pozostałe
 • 44,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Boronów w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 856 Pracujący ogółem
 • 246 Kobiety
 • 610 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Boronów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Boronów
  64,0
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  woj. śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 111,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  111,4
  śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Boronów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Boronów w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 245 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Boronów najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (288) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,9% (124) podmiotów, a 56,4% (167) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Boronów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124 Przemysł i budownictwo
 • 167 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Boronów w 2021 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Boronów w 2021 roku
 • 245 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 288
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 245 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 54 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 54
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Boronów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Boronów wynosi 75,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Boronów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,80 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,91 (52%), drogowe - 1,85 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Boronów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 15,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,39
  woj. śląskie
  27,10
  Cała Polska
  21,51
 • 9,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Boronów
  9,80
  woj. śląskie
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 2,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,91
  woj. śląskie
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Boronów
  1,85
  śląskie
  1,64
  Cała Polska
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  śląskie
  0,42
  Polska
  0,35
 • 7,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,46
  woj. śląskie
  15,29
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Boronów
  76%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Boronów
  76%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Boronów
  52%
  woj. śląskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Boronów
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Boronów
  100%
  Województwo
  90%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  64%
  Polska
  53%

Gmina Boronów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Boronów wyniosła w 2021 roku 22,5 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Boronów - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Boronów wyniosła w 2021 roku 24,0 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3.5%). W budżecie gminy Boronów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (21,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 116 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Boronów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  3,9 tys(100%)

  13,5 mln

  4,0 tys(100%)

  17,3 mln

  5,2 tys(100%)

  14,2 mln

  4,2 tys(100%)

  17,3 mln

  5,1 tys(100%)

  20,2 mln

  5,9 tys(100%)

  20,4 mln

  5,9 tys(100%)

  22,5 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  1,2 tys(30%)

  3,8 mln

  1,2 tys(28.4%)

  3,9 mln

  1,2 tys(22.8%)

  4,6 mln

  1,4 tys(32.5%)

  5,3 mln

  1,6 tys(30.8%)

  5,6 mln

  1,6 tys(27.8%)

  6,0 mln

  1,7 tys(29.5%)

  6,2 mln

  1,8 tys(27.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  566(14.6%)

  3,0 mln

  890(21.9%)

  2,0 mln

  579(11.3%)

  1,3 mln

  369(8.8%)

  414,8 tys

  122(2.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(20.5%)

  1,5 mln

  442(7.5%)

  2,8 mln

  812(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  597(15.4%)

  1,9 mln

  570(14.1%)

  1,9 mln

  577(11.2%)

  1,9 mln

  560(13.4%)

  2,4 mln

  714(14.1%)

  2,2 mln

  650(11%)

  2,3 mln

  665(11.2%)

  2,6 mln

  749(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  425,6 tys

  126(3.3%)

  416,1 tys

  125(3.1%)

  558,4 tys

  166(3.2%)

  699,9 tys

  206(4.9%)

  1,1 mln

  321(6.3%)

  1,4 mln

  420(7.1%)

  2,1 mln

  609(10.3%)

  2,5 mln

  725(11%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  327(8.4%)

  2,1 mln

  639(15.8%)

  4,8 mln

  1,4 tys(27.6%)

  1,1 mln

  339(8.1%)

  3,4 mln

  994(19.6%)

  867,2 tys

  252(4.3%)

  1,3 mln

  368(6.2%)

  1,3 mln

  373(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  423,6 tys

  126(3.2%)

  401,3 tys

  120(3%)

  419,2 tys

  124(2.4%)

  487,8 tys

  144(3.4%)

  467,4 tys

  137(2.7%)

  624,3 tys

  182(3.1%)

  532,0 tys

  154(2.6%)

  654,0 tys

  191(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  317(8.2%)

  1,1 mln

  315(7.8%)

  2,8 mln

  842(16.4%)

  325,0 tys

  95,7(2.3%)

  323,6 tys

  95,0(1.9%)

  370,4 tys

  108(1.8%)

  402,1 tys

  117(2%)

  484,9 tys

  141(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  413(10.7%)

  366,7 tys

  110(2.7%)

  519,5 tys

  154(3%)

  79,5 tys

  23,4(0.6%)

  75,0 tys

  22,0(0.4%)

  168,7 tys

  49,1(0.8%)

  295,3 tys

  85,6(1.4%)

  403,5 tys

  118(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  180,0 tys

  53,4(1.4%)

  205,1 tys

  61,4(1.5%)

  157,2 tys

  46,6(0.9%)

  303,4 tys

  89,4(2.1%)

  153,5 tys

  45,0(0.9%)

  169,3 tys

  49,3(0.8%)

  364,3 tys

  106(1.8%)

  193,3 tys

  56,4(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  44,9 tys

  13,3(0.3%)

  40,5 tys

  12,1(0.3%)

  42,3 tys

  12,6(0.2%)

  45,2 tys

  13,3(0.3%)

  49,2 tys

  14,4(0.3%)

  66,2 tys

  19,3(0.3%)

  63,9 tys

  18,5(0.3%)

  100,6 tys

  29,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,7 tys

  25,7(0.7%)

  87,6 tys

  26,2(0.6%)

  75,2 tys

  22,3(0.4%)

  78,5 tys

  23,1(0.6%)

  91,9 tys

  27,0(0.5%)

  89,3 tys

  26,0(0.4%)

  44,5 tys

  12,9(0.2%)

  87,2 tys

  25,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  395,2 tys

  117(3%)

  38,0 tys

  11,4(0.3%)

  59,0 tys

  17,5(0.3%)

  49,4 tys

  14,5(0.3%)

  56,5 tys

  16,6(0.3%)

  61,8 tys

  18,0(0.3%)

  99,7 tys

  28,9(0.5%)

  79,5 tys

  23,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  46,6 tys

  13,8(0.4%)

  29,4 tys

  8,8(0.2%)

  21,8 tys

  6,5(0.1%)

  53,2 tys

  15,7(0.4%)

  24,9 tys

  7,3(0.1%)

  7,7 tys

  2,2(0%)

  35,2 tys

  10,2(0.2%)

  42,4 tys

  12,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,6 tys

  8,8(0.2%)

  24,4 tys

  7,3(0.2%)

  12,3 tys

  3,6(0.1%)

  5,9 tys

  1,7(0%)

  7,0 tys

  2,0(0%)

  13,7 tys

  4,0(0.1%)

  72,8 tys

  21,1(0.4%)

  15,4 tys

  4,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  2,8(0%)

  17,6 tys

  5,1(0.1%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,8 tys

  6,5(0.2%)

  21,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  10,0(0.2%)

  24,0 tys

  7,0(0.1%)

  20,1 tys

  5,8(0.1%)

  707

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  292

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  609

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Boronów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Boronów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Boronów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,0 mln

  3,9 tys(100%)

  12,9 mln

  3,8 tys(100%)

  16,8 mln

  5,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,8 tys(100%)

  19,0 mln

  5,6 tys(100%)

  20,7 mln

  6,1 tys(100%)

  24,0 mln

  7,0 tys(100%)

  24,0 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  1,6 tys(41.5%)

  5,5 mln

  1,6 tys(42.8%)

  6,4 mln

  1,9 tys(38.3%)

  6,2 mln

  1,8 tys(38.3%)

  5,1 mln

  1,5 tys(27%)

  7,6 mln

  2,2 tys(36.8%)

  10,2 mln

  3,0 tys(42.6%)

  9,9 mln

  2,9 tys(41.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,8 mln

  1,1 tys(29.4%)

  3,5 mln

  1,0 tys(26.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(22.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(23.6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(20.9%)

  4,6 mln

  1,3 tys(22.3%)

  6,0 mln

  1,7 tys(24.9%)

  5,6 mln

  1,6 tys(23.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  972,7 tys

  289(7.5%)

  739,9 tys

  221(5.7%)

  1,3 mln

  387(7.8%)

  1,4 mln

  401(8.4%)

  5,2 mln

  1,5 tys(27.3%)

  1,2 mln

  362(6%)

  843,1 tys

  244(3.5%)

  850,0 tys

  248(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,6 tys

  2,8(0.1%)

  270,3 tys

  80,9(2.1%)

  286,6 tys

  85,0(1.7%)

  368,3 tys

  108(2.3%)

  420,2 tys

  123(2.2%)

  480,3 tys

  140(2.3%)

  576,4 tys

  167(2.4%)

  587,7 tys

  171(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,6 tys

  156(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  820,5 tys

  243(6.3%)

  1,4 mln

  405(10.5%)

  1,5 mln

  436(8.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  6,5(0.1%)

  1,6 mln

  475(7.9%)

  262,5 tys

  76,1(1.1%)

  520,6 tys

  152(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  429,5 tys

  127(3.3%)

  415,0 tys

  124(3.2%)

  379,7 tys

  113(2.3%)

  471,6 tys

  139(2.9%)

  482,8 tys

  142(2.5%)

  509,3 tys

  148(2.5%)

  487,8 tys

  141(2%)

  460,2 tys

  134(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,8 tys

  35,0(0.9%)

  143,7 tys

  43,0(1.1%)

  384,9 tys

  114(2.3%)

  642,8 tys

  189(4%)

  163,9 tys

  48,1(0.9%)

  122,3 tys

  35,6(0.6%)

  197,5 tys

  57,3(0.8%)

  183,7 tys

  53,6(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  880,2 tys

  261(6.8%)

  856,4 tys

  256(6.6%)

  2,6 mln

  783(15.7%)

  109,9 tys

  32,4(0.7%)

  112,2 tys

  32,9(0.6%)

  114,7 tys

  33,4(0.6%)

  134,6 tys

  39,0(0.6%)

  134,5 tys

  39,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  359,3 tys

  107(2.8%)

  54,4 tys

  16,3(0.4%)

  132,6 tys

  39,3(0.8%)

  32,5 tys

  9,6(0.2%)

  30,1 tys

  8,8(0.2%)

  30,2 tys

  8,8(0.1%)

  42,1 tys

  12,2(0.2%)

  62,3 tys

  18,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,4 tys

  1,6(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,5(0%)

  500

  0,1(0%)

  20,4 tys

  6,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  19,6 tys

  5,8(0.2%)

  30,5 tys

  9,1(0.2%)

  22,1 tys

  6,6(0.1%)

  23,1 tys

  6,8(0.1%)

  19,9 tys

  5,8(0.1%)

  17,5 tys

  5,1(0.1%)

  10,7 tys

  3,1(0%)

  8,5 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  19,1 tys

  5,7(0.1%)

  17,3 tys

  5,2(0.1%)

  9,1 tys

  2,7(0.1%)

  6,0 tys

  1,8(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  8,1 tys

  2,4(0%)

  4,6 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,4(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  88,5 tys

  26,0(0.5%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,8 tys

  6,5(0.2%)

  21,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  10,0(0.2%)

  24,0 tys

  7,0(0.1%)

  20,1 tys

  5,8(0.1%)

  707

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  292

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  297

  0,1(0%)

  609

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  121,0 tys

  35,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Boronów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 758 mieszkańców gminy Boronów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 377 kobiet oraz 381 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców gminy Boronów, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Boronów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Boronów największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,3%) oraz wyższe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w gminie Boronów mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 167 dzieci (79 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Boronów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (40 dziewczynek oraz 31 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  20,2% mieszkańców gminy Boronów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 21,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 992 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 276 uczniów (135 kobiet oraz 141 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Boronów placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 201 uczniów (103 kobiety oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców gminy Boronów w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Boronów
  19,1%
  śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Boronów
  33,7%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Boronów
  29,8%
  Województwo
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Boronów
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Boronów
  11,3%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 992 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  992,0
  śląskie
  907,0
  Polska
  896,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,55
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 166 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Boronów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 167 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 43 4 lata
 • 43
 • 40 5 lata
 • 40
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 21 4 lata
 • 21
 • 21 5 lata
 • 21
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 22 4 lata
 • 22
 • 19 5 lata
 • 19
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Boronów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Boronów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  34 353-92-89
  34 353-92-89
  ul. Poznańska 2
  42-283 Boronów
  125-
  PRZEDSZKOLE PRYWATNE "KRZYŚ"
  Niepubliczne
  34 341-11-41
  ul. WOJSKA POLSKIEGO 6
  42-283 Boronów
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Boronów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 276 Uczniowie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Boronów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Boronów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  34 353-92-89
  34 353-92-89
  ul. Poznańska 2
  42-283 Boronów
  12240-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Boronów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Boronów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Boronów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 560)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 70)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 96)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Boronów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 395 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 365 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Boronów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Boronów działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 88 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Boronów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Boronów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Boronów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Boronów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Boronów znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Boronów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Boronów w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 58,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Boronów
  58,3
  woj. śląskie
  49,4
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  3,3
  Kraj
  5,9
 • 58,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  58,3
  Województwo
  57,8
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,7
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  100,0
  śląskie
  116,9
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Boronów w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 750,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Boronów
  750,7 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 12,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  12,5 km
  woj. śląskie
  3,1 km
  Cała Polska
  4,9 km