Gmina Niedrzwica Duża w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Niedrzwica Duża - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Niedrzwica Duża to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego. Gmina Niedrzwica Duża ma 11 829 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,4% powierzchni powiatu.
 • 11 829 Liczba mieszkańców
 • 106,7 km² Powierzchnia
 • 110 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • LUB Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Golec Wójt gminy
Gmina Niedrzwica Duża na mapie
Identyfikatory
 • 22.359451.0870 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0609102
Herb gminy Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża herb

Gmina Niedrzwica Duża - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
24-220Poczta Niedrzwica Duża
24-220Skrytki Pocztowe Poczta Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Niedrzwica Duża)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
(81) 517-50-85 28
(81) 517-50-85
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
ZUS Oddział w Lublinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. T. Zana 36, 38c
20-601 Lublin

Gmina Niedrzwica Duża - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Niedrzwica Duża ma 11 829 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża zawarli w 2017 roku 58 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Niedrzwica Duża jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Niedrzwica Duża ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,27 na 1000 mieszkańców gminy Niedrzwica Duża. W 2017 roku urodziło się 122 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 54,7% zgonów w gminie Niedrzwica Duża spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w gminie Niedrzwica Duża były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Niedrzwica Duża przypada 9.65 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 144 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 84 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Niedrzwica Duża 60. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,7% mieszkańców gminy Niedrzwica Duża jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 829 Liczba mieszkańców
 • 6 049 Kobiety
 • 5 780 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Niedrzwica Duża
  38,3 lat
  woj. lubelskie
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 39,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Niedrzwica Duża
  59,4%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Niedrzwica Duża
  10,3%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Niedrzwica Duża
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Niedrzwica Duża w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Niedrzwica Duża
  4,9
  woj. lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Niedrzwica Duża
  1,3
  Lubelskie
  -1,2
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Niedrzwica Duża w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 122 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Niedrzwica Duża
  10,3
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  43,4
  woj. lubelskie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 7.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.71
 • 45.98 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.98
 • 90.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.45
 • 97.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97.74
 • 44.12 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44.12
 • 8.17 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.17
 • 0.39 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.39
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 301 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Niedrzwica Duża
  3 377 g
  woj. lubelskie
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 510 Waga 3500g - 3999g
 • 510
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 61 Waga 2000g - 2499g
 • 61
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Niedrzwica Duża
  1,47
  woj. lubelskie
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Niedrzwica Duża
  1,10
  woj. lubelskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Niedrzwica Duża w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 113 Zgony
 • 52 Kobiety
  (Zgony)
 • 61 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 98,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  98,8
  woj. lubelskie
  113,3
  Cały kraj
  101,5
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Niedrzwica Duża
  4,1
  Województwo
  3,5
  Polska
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,8
  Lubelskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  52,1%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Niedrzwica Duża
  21,3%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Niedrzwica Duża
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 208,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  208,9
  Województwo
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 511,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 580,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 439,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Niedrzwica Duża
  511,3
  woj. lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 66,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Niedrzwica Duża
  66,5
  Województwo
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 26,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  26,0
  Województwo
  25,0
  Polska
  31,8
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  7,8
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Niedrzwica Duża
  0,8%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 144 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 84 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 61 Saldo migracji
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 60 Saldo migracji wewnętrznych
 • 30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Niedrzwica Duża - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Niedrzwica Duża oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Niedrzwica Duża to 3 550 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 302 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 82,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Niedrzwica Duża to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Niedrzwica Duża to 133,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,70% mieszkań posiada łazienkę, 70,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,62% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 550 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 301,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  301,90
  woj. lubelskie
  359,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 102,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  102,80 m2
  Lubelskie
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Niedrzwica Duża
  31,00 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,57
  Województwo
  3,85
  Polska
  3,82
 • 3,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,31
  Województwo
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,73
  woj. lubelskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  4,23
  Lubelskie
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 49 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,5%
  7,5%
 • 282 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Niedrzwica Duża
  5,64
  Województwo
  4,27
  Cały kraj
  3,91
 • 23,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Niedrzwica Duża
  23,84
  Lubelskie
  14,79
  Cały kraj
  18,14
 • 6 680 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 133,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Niedrzwica Duża
  133,6 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Niedrzwica Duża
  0,56 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Niedrzwica Duża
  89,49%
  Lubelskie
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 82,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  82,14%
  Województwo
  84,92%
  Polska
  93,66%
 • 78,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,70%
  Lubelskie
  82,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 70,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  70,11%
  woj. lubelskie
  75,41%
  Polska
  82,12%
 • 60,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  60,62%
  Lubelskie
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Niedrzwica Duża - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Niedrzwica Duża na 1000 mieszkańców pracuje 106 osób . 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Niedrzwica Duża wynosiło w 2017 roku 9,9% (10,6% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Niedrzwica Duża wynosiło 3 527,13 PLN, co odpowiada 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Niedrzwica Duża 1 018 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -737.

  63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Niedrzwica Duża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 106 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  106,0
  Województwo
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,6% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Gmina Niedrzwica Duża
  9,9%
  Lubelskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Niedrzwica Duża w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Niedrzwica Duża w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Niedrzwica Duża w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 527 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Niedrzwica Duża
  3 527 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Niedrzwica Duża w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 018 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -737 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Niedrzwica Duża w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 254 Pracujący ogółem
 • 652 Kobiety
 • 602 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Niedrzwica Duża w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,1
  woj. lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 27,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,6
  Lubelskie
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 80,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  80,2
  Lubelskie
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Niedrzwica Duża - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Niedrzwica Duża w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 963 podmioty gospodarki narodowej, z czego 758 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 93 nowe podmioty, a 70 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (114) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (96) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Niedrzwica Duża najwięcej (49) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (922) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (236) podmiotów, a 72,4% (697) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Niedrzwica Duża najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 963 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 236 Przemysł i budownictwo
 • 697 Pozostała działalność
 • 93 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Niedrzwica Duża w 2017 roku
 • 70 Podmioty wyrejestrowane w gminie Niedrzwica Duża w 2017 roku
 • 758 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 922 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 922
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 963 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 963
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 52 Spółki handlowe ogółem
 • 52
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 39  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 39
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 49 Spółki cywilne ogółem
 • 49
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 758 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 226 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 226
 • 117 Budownictwo
 • 117
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 62 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 62
 • 47 Pozostała działalność
 • 47
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 33 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 33
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Niedrzwica Duża - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Niedrzwica Duża stwierdzono szacunkowo 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Niedrzwica Duża wynosi 71,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Niedrzwica Duża najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,62 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 4,01 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Niedrzwica Duża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 105
 • 66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 66
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 8,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Niedrzwica Duża
  8,92
  woj. lubelskie
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 5,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Niedrzwica Duża
  5,62
  Lubelskie
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Niedrzwica Duża
  1,02
  Lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,68
  Lubelskie
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Niedrzwica Duża
  0,27
  Województwo
  0,49
  Polska
  0,49
 • 4,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,01
  woj. lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Niedrzwica Duża
  72%
  Lubelskie
  77%
  Kraj
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Niedrzwica Duża
  63%
  Lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Niedrzwica Duża
  71%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Niedrzwica Duża
  97%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Niedrzwica Duża
  93%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Niedrzwica Duża
  47%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  52%

Gmina Niedrzwica Duża - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Niedrzwica Duża wyniosła w 2016 roku 39,0 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Niedrzwica Duża - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (35.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 7,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Niedrzwica Duża wyniosła w 2016 roku 40,8 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (31.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%). W budżecie gminy Niedrzwica Duża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 468 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  2,3 tys(100%)

  32,5 mln

  2,9 tys(100%)

  35,0 mln

  3,1 tys(100%)

  28,4 mln

  2,5 tys(100%)

  30,7 mln

  2,6 tys(100%)

  30,8 mln

  2,6 tys(100%)

  29,7 mln

  2,5 tys(100%)

  39,0 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  973(43.1%)

  12,9 mln

  1,1 tys(39.6%)

  13,8 mln

  1,2 tys(39.6%)

  14,1 mln

  1,2 tys(49.5%)

  15,2 mln

  1,3 tys(49.4%)

  14,8 mln

  1,3 tys(48%)

  14,8 mln

  1,3 tys(50%)

  15,0 mln

  1,3 tys(38.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  408(18.1%)

  5,3 mln

  468(16.4%)

  5,4 mln

  469(15.4%)

  5,6 mln

  489(19.8%)

  5,7 mln

  488(18.5%)

  5,6 mln

  479(18.2%)

  5,6 mln

  482(19%)

  13,9 mln

  1,2 tys(35.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  242(10.7%)

  2,6 mln

  229(8%)

  2,6 mln

  223(7.3%)

  2,6 mln

  223(9%)

  2,7 mln

  232(8.8%)

  3,0 mln

  253(9.6%)

  2,9 mln

  249(9.8%)

  3,1 mln

  262(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  89,4(4%)

  483,4 tys

  42,3(1.5%)

  562,8 tys

  49,0(1.6%)

  561,4 tys

  48,7(2%)

  874,3 tys

  75,2(2.9%)

  1,2 mln

  106(4%)

  2,0 mln

  167(6.6%)

  1,7 mln

  147(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  171(7.6%)

  4,4 mln

  382(13.4%)

  2,9 mln

  254(8.3%)

  1,6 mln

  140(5.7%)

  2,5 mln

  215(8.2%)

  1,9 mln

  165(6.3%)

  1,2 mln

  103(4.1%)

  1,7 mln

  144(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  307,7 tys

  27,1(1.2%)

  2,4 mln

  208(7.3%)

  6,9 mln

  605(19.8%)

  525,0 tys

  45,5(1.8%)

  609,1 tys

  52,4(2%)

  1,2 mln

  99,6(3.8%)

  665,0 tys

  56,8(2.2%)

  996,2 tys

  84,7(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  982,5 tys

  86,7(3.8%)

  1,9 mln

  163(5.7%)

  878,8 tys

  76,5(2.5%)

  999,4 tys

  86,7(3.5%)

  753,7 tys

  64,8(2.5%)

  746,7 tys

  63,9(2.4%)

  773,3 tys

  66,1(2.6%)

  811,9 tys

  69,1(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  252,0 tys

  22,2(1%)

  442,2 tys

  38,7(1.4%)

  380,5 tys

  33,1(1.1%)

  432,1 tys

  37,5(1.5%)

  325,3 tys

  28,0(1.1%)

  522,0 tys

  44,7(1.7%)

  462,5 tys

  39,5(1.6%)

  505,8 tys

  43,0(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  226,1 tys

  19,9(0.9%)

  1,0 mln

  88,7(3.1%)

  181,4 tys

  15,8(0.5%)

  267,5 tys

  23,2(0.9%)

  990,5 tys

  85,2(3.2%)

  331,0 tys

  28,3(1.1%)

  353,9 tys

  30,2(1.2%)

  293,5 tys

  25,0(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  158(7%)

  247,0 tys

  21,6(0.8%)

  238,3 tys

  20,8(0.7%)

  668,2 tys

  57,9(2.3%)

  263,3 tys

  22,6(0.9%)

  786,4 tys

  67,3(2.6%)

  190,0 tys

  16,2(0.6%)

  227,3 tys

  19,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  113,3 tys

  10,0(0.4%)

  209,8 tys

  18,4(0.6%)

  558,9 tys

  48,7(1.6%)

  598,6 tys

  51,9(2.1%)

  281,0 tys

  24,2(0.9%)

  285,1 tys

  24,4(0.9%)

  226,2 tys

  19,3(0.8%)

  189,9 tys

  16,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  222,2 tys

  19,6(0.9%)

  249,0 tys

  21,8(0.8%)

  179,5 tys

  15,6(0.5%)

  204,6 tys

  17,7(0.7%)

  250,4 tys

  21,5(0.8%)

  201,2 tys

  17,2(0.7%)

  180,3 tys

  15,4(0.6%)

  156,4 tys

  13,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  169,4 tys

  14,9(0.7%)

  94,6 tys

  8,3(0.3%)

  103,2 tys

  9,0(0.3%)

  30,5 tys

  2,6(0.1%)

  157,8 tys

  13,6(0.5%)

  42,0 tys

  3,6(0.1%)

  50,1 tys

  4,3(0.2%)

  150,0 tys

  12,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,9 tys

  8,1(0.4%)

  95,9 tys

  8,4(0.3%)

  88,2 tys

  7,7(0.3%)

  99,5 tys

  8,6(0.3%)

  120,4 tys

  10,3(0.4%)

  100,6 tys

  8,6(0.3%)

  122,6 tys

  10,5(0.4%)

  134,5 tys

  11,4(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,7 tys

  11,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,6 tys

  10,0(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,6 tys

  1,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,5 tys

  4,9(0.2%)

  81,7 tys

  7,2(0.3%)

  25,5 tys

  2,2(0.1%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  96,0 tys

  8,2(0.3%)

  94,8 tys

  8,1(0.3%)

  9,2 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  112,2 tys

  9,8(0.3%)

  75,6 tys

  6,6(0.2%)

  16,8 tys

  1,5(0.1%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  49,4 tys

  4,4(0.2%)

  67,6 tys

  5,9(0.2%)

  71,9 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Niedrzwica Duża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Niedrzwica Duża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  2,3 tys(100%)

  27,5 mln

  2,4 tys(100%)

  29,0 mln

  2,5 tys(100%)

  34,8 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  2,6 tys(100%)

  30,3 mln

  2,6 tys(100%)

  31,9 mln

  2,7 tys(100%)

  40,8 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  1,1 tys(49.8%)

  14,6 mln

  1,3 tys(53.3%)

  15,6 mln

  1,4 tys(53.7%)

  16,2 mln

  1,4 tys(46.5%)

  15,1 mln

  1,3 tys(49.8%)

  14,6 mln

  1,2 tys(48.1%)

  15,0 mln

  1,3 tys(47%)

  15,0 mln

  1,3 tys(36.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  340(15%)

  4,3 mln

  377(15.7%)

  4,3 mln

  374(14.8%)

  4,5 mln

  388(12.9%)

  4,6 mln

  392(15%)

  4,5 mln

  386(14.9%)

  4,6 mln

  392(14.4%)

  12,8 mln

  1,1 tys(31.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  483(21.4%)

  5,7 mln

  497(20.6%)

  7,0 mln

  613(24.2%)

  7,4 mln

  643(21.3%)

  8,0 mln

  685(26.3%)

  8,6 mln

  738(28.4%)

  8,7 mln

  743(27.3%)

  10,1 mln

  857(24.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  182,3 tys

  16,1(0.7%)

  84,7 tys

  7,4(0.3%)

  44,1 tys

  3,8(0.2%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  218,5 tys

  18,8(0.7%)

  641,8 tys

  54,9(2.1%)

  796,9 tys

  68,1(2.5%)

  989,3 tys

  84,1(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  800

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,8(0%)

  41,5 tys

  3,6(0.1%)

  76,6 tys

  6,6(0.2%)

  361,2 tys

  31,1(1.2%)

  757,5 tys

  64,8(2.5%)

  786,0 tys

  67,1(2.5%)

  819,0 tys

  69,7(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  295,3 tys

  26,0(1.2%)

  315,4 tys

  27,6(1.1%)

  328,3 tys

  28,6(1.1%)

  5,8 mln

  500(16.6%)

  391,7 tys

  33,7(1.3%)

  440,9 tys

  37,7(1.5%)

  854,5 tys

  73,0(2.7%)

  463,6 tys

  39,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  188,7 tys

  16,6(0.7%)

  228,0 tys

  19,9(0.8%)

  257,8 tys

  22,5(0.9%)

  282,9 tys

  24,5(0.8%)

  336,2 tys

  28,9(1.1%)

  206,8 tys

  17,7(0.7%)

  336,6 tys

  28,8(1.1%)

  232,1 tys

  19,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,5 tys

  11,2(0.5%)

  180,2 tys

  15,8(0.7%)

  185,6 tys

  16,2(0.6%)

  334,0 tys

  29,0(1%)

  156,6 tys

  13,5(0.5%)

  216,9 tys

  18,6(0.7%)

  129,6 tys

  11,1(0.4%)

  176,3 tys

  15,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  215,0 tys

  19,0(0.8%)

  117,9 tys

  10,3(0.4%)

  123,0 tys

  10,7(0.4%)

  126,8 tys

  11,0(0.4%)

  147,7 tys

  12,7(0.5%)

  152,5 tys

  13,1(0.5%)

  118,2 tys

  10,1(0.4%)

  102,1 tys

  8,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,6 tys

  1,6(0.1%)

  12,5 tys

  1,1(0%)

  31,2 tys

  2,7(0.1%)

  14,5 tys

  1,3(0%)

  14,0 tys

  1,2(0%)

  11,2 tys

  1,0(0%)

  17,3 tys

  1,5(0.1%)

  22,1 tys

  1,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,1 tys

  2,2(0.1%)

  81,7 tys

  7,2(0.3%)

  25,5 tys

  2,2(0.1%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  96,0 tys

  8,2(0.3%)

  94,8 tys

  8,1(0.3%)

  9,2 tys

  0,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  704,9 tys

  61,7(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  645,7 tys

  55,5(2.1%)

  40,0 tys

  3,4(0.1%)

  50,0 tys

  4,3(0.2%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  100,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  90,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  58,7(2.6%)

  191,8 tys

  16,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  2,0(0.1%)

  31,0 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  441,3 tys

  37,7(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  416,3 tys

  36,3(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  125

  0,0(0%)

  13,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  90,8(4%)

  183,8 tys

  16,1(0.7%)

  149,9 tys

  13,1(0.5%)

  63,1 tys

  5,5(0.2%)

  66,4 tys

  5,7(0.2%)

  26,7 tys

  2,3(0.1%)

  880

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  784,9 tys

  69,2(3.1%)

  759,0 tys

  66,4(2.8%)

  500,7 tys

  43,6(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  313,0 tys

  26,9(1%)

  9,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Niedrzwica Duża - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 220 mieszkańców gminy Niedrzwica Duża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 587 kobiet oraz 1 633 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Niedrzwica Duża, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Niedrzwica Duża największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  16,6% mieszkańców gminy Niedrzwica Duża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 872 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,21.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,34.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). 12 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Niedrzwica Duża w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Niedrzwica Duża
  30,5%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Niedrzwica Duża
  2,7%
  Lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,4%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,5%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Niedrzwica Duża
  22,5%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Niedrzwica Duża
  24,0%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,9%
  Województwo
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 872 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Niedrzwica Duża
  872,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Niedrzwica Duża
  1,27
  Lubelskie
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Niedrzwica Duża

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niedrzwica Duża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
  Publiczne
  81 517-51-13
  ul. lubelska 21
  24-220 Niedrzwica Duża
  614311
  Przedszkole w Niedrzwicy Kocielnej
  Publiczne
  81 511-63-02
  81 511-63-02
  ul. Krakowska 72
  24-220 Niedrzwica Kościelna
  4949
  Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Strzeszkowicech Dużych
  Publiczny
  Strzeszkowice Duże
  24-220 Strzeszkowice Duże
  1232
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej
  Publiczny
  81 511-91-25
  81 511-91-25
  Krężnica Jara 330
  20-515 Krężnica Jara
  1171
  Niepubliczne Przedszkole Językowo - Arytystyczne "U Pana Kleksa"
  Niepubliczne
  51 098-02-90
  ul. Dworcowa 17 A
  24-220 Niedrzwica Duża
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,21
  Lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 89,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,20
  Lubelskie
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Niedrzwica Duża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Niedrzwica Duża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  12,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 75,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 63,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Niedrzwica Duża

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niedrzwica Duża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty)
  Publiczna
  81 517-50-24
  81 517-50-24
  ul. Lubelska 21A
  24-220 Niedrzwica Duża
  1631532
  Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej (im. ks Stanisława Konarskiego)
  Publiczna
  81 511-63-01
  ul. Lipowa 26
  24-220 Niedrzwica Kościelna
  8132-
  Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej (im.Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej)
  Publiczna
  81 511-91-25
  81 511-91-25
  Krężnica Jara 321
  20-515 Krężnica Jara
  7122-
  Szkoła Podstawowa w Czółnach
  Publiczna
  81 517-50-35
  81 517-50-35
  Czółna 103
  24-220 Czółna
  810913
  Szkoła Podstawowa w Srzeszkowicach Dużych
  Publiczna
  Strzeszkowice Duże
  24-220 Strzeszkowice Duże
  79510
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieszczanach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  81 511-60-12
  81 511-60-12
  ul. Sobieszczany 35
  24-220 Sobieszczany
  89115
  Szkoła Podstawowa w Mariance
  Publiczna
  81 517-50-34
  81 517-50-34
  Marianka
  24-220 Marianka
  86211
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawiakach
  Publiczna
  81 517-50-78
  ul. Warszawiaki 58
  24-200 Warszawiaki
  75211
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Załuczu
  Publiczna
  Załucze 59
  24-220 Załucze
  317-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku
  Niepubliczna
  81 511-80-10
  ul. Radawczyk 79
  24-220 Radawczyk
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Niedrzwica Duża
  90,34
  Lubelskie
  98,27
  Polska
  100,01
 • 83,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  83,82
  woj. lubelskie
  92,40
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Niedrzwica Duża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Niedrzwica Duża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  19,0
  Lubelskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Niedrzwica Duża

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niedrzwica Duża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1 (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczne
  81 517-57-32
  81 517-57-32
  ul. Lubelska 21A
  24-220 Niedrzwica Duża
  1021022
  Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej
  Publiczne
  81 511-91-25
  81 511-91-25
  Krężnica Jara 321
  20-515 Krężnica Jara
  487-
  Gimnazjum Nr 2 (im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki)
  Publiczne
  81 511-63-01
  ul. Lipowa 26
  24-220 Niedrzwica Kościelna
  586-
  Gimnazjum Specjalne w Załuczu
  Publiczne
  Załucze 59
  24-220 Załucze
  17-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Niedrzwica Duża w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina
  12,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  24,0
 • 12 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 12
 • 12 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 12
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina Niedrzwica Duża
  17,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Niedrzwica Duża

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niedrzwica Duża aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Policealna Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  81 517-51-16
  81 517-51-16
  ul. Bełżycka 77
  24-220 Niedrzwica Duża
  457-
  Technikum
  Publiczne
  81 517-51-16
  81 517-51-16
  ul. Bełżycka 77
  24-220 Niedrzwica Duża
  343-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Załuczu
  Publiczna
  Załucze 59
  24-220 Załucze
  318-
  Uzupełniajęce Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Niedrzwicy Dużej
  Publiczne
  81 517-51-16
  81 517-51-16
  ul. Bełżycka 77
  24-220 Niedrzwica Duża
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  81 517-51-16
  81 517-51-16
  ul. Bełżycka 77
  24-220 Niedrzwica Duża
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Niedrzwica Duża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Niedrzwica Duża - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Niedrzwica Duża

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Niedrzwica Duża znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 380)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Niedrzwica Duża: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Niedrzwica Duża 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 14 900)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 1 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 235)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 294)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 70)
  • taneczne: 5 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Niedrzwica Duża działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 511 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 25 592 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4


 • Kluby sportowe w gminie Niedrzwica Duża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Niedrzwica Duża działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 168 członków. Zarejestrowano 288 ćwiczących (mężczyźni: 288, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 197, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Niedrzwica Duża w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)