Gmina Baligród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Baligród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Baligród to gmina wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu leskiego. Gmina Baligród ma 3 150 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,9% powierzchni powiatu.
 • 3 150 Liczba mieszkańców
 • 158,2 km² Powierzchnia
 • 20 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Robert Stępień Wójt gminy
Gmina Baligród na mapie
Identyfikatory
 • 22.286949.3358 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1821012
Herb gminy Baligród
Gmina Baligród herb

Gmina Baligród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-606Poczta Baligród

Gmina Baligród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Baligród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Baligród
(13) 468-40-77
(13) 468-44-08
Plac Wolności 13
38-606 Baligród
ZUS Inspektorat w Sanoku (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok

Gmina Baligród - Wsie należące do gminy

Gmina Baligród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Baligród ma 3 150 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Baligród zawarli w 2019 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,0% mieszkańców gminy Baligród jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Baligród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,31 na 1000 mieszkańców gminy Baligród. W 2019 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 36,7% dziewczynek i 63,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,7% zgonów w gminie Baligród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w gminie Baligród były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Baligród przypada 9.76 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Baligród -6. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,7% mieszkańców gminy Baligród jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 150 Liczba mieszkańców
 • 1 570 Kobiety
 • 1 580 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Baligród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Baligród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Baligród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  31,1%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,2%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Tutaj
  1,4%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Baligród w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,0
  Podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Baligród
  1,2
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,7
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Baligród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Baligród
  -0,3
  Podkarpackie
  0,3
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Baligród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Baligród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Baligród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Baligród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,7%
  63,3%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Podkarpackie
  9,7
  Kraj
  9,8
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Baligród
  36,6
  woj. podkarpackie
  38,8
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 345 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 364 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 345 g
  Województwo
  3 352 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 87 Waga 3000g - 3499g
 • 87
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Baligród
  1,25
  Podkarpackie
  1,30
  Cała Polska
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Baligród
  0,67
  woj. podkarpackie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,77
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Baligród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,1%
  41,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Podkarpackie
  9,4
  Cała Polska
  10,7
 • 113,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  113,0
  Województwo
  97,2
  Cała Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Baligród
  0,0
  Podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  Podkarpackie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  33,7%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Kraj
  39,4%
 • 30,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Baligród
  30,7%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Baligród
  6,9%
  woj. podkarpackie
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Cały kraj
  70,4
 • 301,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  301,5
  woj. podkarpackie
  236,9
  Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Cała Polska
  261,3
 • 331,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 357,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  331,7
  woj. podkarpackie
  403,2
  Cała Polska
  421,0
 • 32,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  32,0
  woj. podkarpackie
  56,6
  Kraj
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Baligród
  22,3
  woj. podkarpackie
  25,3
  Polska
  35,1
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Baligród
  7,4
  Podkarpackie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Baligród
  0,9%
  Podkarpackie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Baligród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Baligród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Baligród oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Baligród to 1 011 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Baligród to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Baligród to 107,30 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,33% mieszkań posiada łazienkę, 64,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 011 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 319,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Baligród
  319,80
  Podkarpackie
  319,10
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 84,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Baligród
  84,70 m2
  Województwo
  82,20 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Baligród
  27,10 m2
  woj. podkarpackie
  26,20 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,19
  Podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Baligród
  3,13
  Podkarpackie
  3,13
  Cała Polska
  2,59
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Baligród
  0,75
  Podkarpackie
  0,76
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,13
  Podkarpackie
  4,73
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Baligród
  5,46
  woj. podkarpackie
  4,38
  Polska
  3,77
 • 22,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Baligród
  22,54
  Podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 1 395 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 107,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Baligród
  107,3 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Baligród
  0,44 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 92,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,58%
  woj. podkarpackie
  94,79%
  Polska
  96,93%
 • 90,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,50%
  woj. podkarpackie
  91,92%
  Cały kraj
  93,92%
 • 88,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,33%
  woj. podkarpackie
  89,84%
  Cały kraj
  91,66%
 • 64,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Baligród
  64,19%
  Województwo
  78,46%
  Cały kraj
  82,84%
 • 5,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  5,24%
  Województwo
  74,06%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Baligród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Baligród na 1000 mieszkańców pracuje 90osób . 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Baligród wynosiło w 2020 roku 15,7% (15,8% wśród kobiet i 15,6% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Baligród wynosiło 4 450,43 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Baligród 162 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 24 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -138.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Baligród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Baligród
  90,0
  Podkarpackie
  221,0
  Cały kraj
  255,0
 • 15,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 16,3% Kobiety
 • 14,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,7%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Baligród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Baligród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Baligród w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 450 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Baligród
  4 450 PLN
  Województwo
  4 388 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Baligród w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 162 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -138 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Baligród w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 286 Pracujący ogółem
 • 151 Kobiety
 • 135 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Baligród w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Baligród
  59,5
  Województwo
  63,7
  Cały kraj
  68,0
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Baligród
  33,5
  woj. podkarpackie
  34,0
  Kraj
  37,5
 • 129,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  129,0
  Podkarpackie
  114,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Baligród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Baligród w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 408 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 340 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (21) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Baligród najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (401) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  19,1% (78) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (98) podmiotów, a 56,9% (232) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Baligród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (20.3%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 408 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 78 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98 Przemysł i budownictwo
 • 232 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Baligród w 2020 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w gminie Baligród w 2020 roku
 • 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 401 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 401
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 408 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 408
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Baligród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Baligród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 37 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Baligród wynosi 83,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Baligród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,14 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,25 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Baligród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 37
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,74
  Podkarpackie
  15,15
  Polska
  19,96
 • 8,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,14
  Województwo
  7,01
  Polska
  12,25
 • 1,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,25
  Województwo
  6,10
  Kraj
  5,17
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,74
  Podkarpackie
  1,52
  Cały kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Baligród
  0,34
  Podkarpackie
  0,29
  Kraj
  0,37
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,30
  Podkarpackie
  8,68
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  80%
  Kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  83%
  Podkarpackie
  70%
  Kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Baligród
  61%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Baligród
  89%
  Województwo
  87%
  Kraj
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Baligród
  76%
  Województwo
  74%
  Kraj
  54%

Gmina Baligród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Baligród wyniosła w 2019 roku 15,5 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Baligród - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,4 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Baligród wyniosła w 2019 roku 17,0 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.3%). W budżecie gminy Baligród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 455 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Baligród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Baligród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Baligród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  4,8 tys(100%)

  11,3 mln

  3,5 tys(100%)

  11,2 mln

  3,5 tys(100%)

  11,2 mln

  3,5 tys(100%)

  12,5 mln

  3,9 tys(100%)

  14,7 mln

  4,6 tys(100%)

  15,5 mln

  4,9 tys(100%)

  15,5 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  1,9 tys(38.8%)

  3,5 mln

  1,1 tys(31.3%)

  3,6 mln

  1,1 tys(32.5%)

  3,9 mln

  1,2 tys(34.8%)

  4,1 mln

  1,3 tys(32.4%)

  5,6 mln

  1,8 tys(38.5%)

  4,2 mln

  1,3 tys(26.9%)

  4,3 mln

  1,4 tys(27.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  592,0 tys

  185(3.8%)

  553,3 tys

  173(4.9%)

  670,1 tys

  208(6%)

  522,7 tys

  164(4.7%)

  611,2 tys

  192(4.9%)

  649,4 tys

  207(4.4%)

  797,3 tys

  251(5.2%)

  1,9 mln

  591(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  853(17.7%)

  1,6 mln

  496(14%)

  1,4 mln

  431(12.4%)

  1,3 mln

  420(12%)

  1,4 mln

  433(11%)

  1,6 mln

  524(11.2%)

  2,0 mln

  615(12.6%)

  1,8 mln

  585(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  699(14.5%)

  3,0 mln

  928(26.3%)

  2,8 mln

  869(25.1%)

  2,7 mln

  838(23.9%)

  4,4 mln

  1,4 tys(35.2%)

  1,5 mln

  486(10.4%)

  1,6 mln

  504(10.3%)

  1,8 mln

  569(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  316(6.6%)

  115,6 tys

  36,2(1%)

  434,7 tys

  135(3.9%)

  182,6 tys

  57,3(1.6%)

  537,7 tys

  169(4.3%)

  379,4 tys

  121(2.6%)

  1,8 mln

  557(11.5%)

  479,4 tys

  152(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  379,7 tys

  118(2.5%)

  441,4 tys

  138(3.9%)

  472,7 tys

  147(4.2%)

  294,8 tys

  92,5(2.6%)

  311,4 tys

  97,8(2.5%)

  532,0 tys

  169(3.6%)

  784,6 tys

  247(5.1%)

  464,0 tys

  147(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  158,9 tys

  49,5(1%)

  122,6 tys

  38,4(1.1%)

  117,3 tys

  36,4(1.1%)

  438,1 tys

  137(3.9%)

  140,2 tys

  44,0(1.1%)

  115,7 tys

  36,8(0.8%)

  162,7 tys

  51,2(1.1%)

  205,1 tys

  64,9(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  139,0 tys

  43,3(0.9%)

  323,4 tys

  101(2.9%)

  243,9 tys

  75,8(2.2%)

  154,4 tys

  48,4(1.4%)

  213,6 tys

  67,1(1.7%)

  132,9 tys

  42,3(0.9%)

  164,8 tys

  51,9(1.1%)

  180,7 tys

  57,2(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,1 tys

  24,3(0.5%)

  68,8 tys

  21,6(0.6%)

  32,7 tys

  10,1(0.3%)

  42,3 tys

  13,3(0.4%)

  76,4 tys

  24,0(0.6%)

  110,5 tys

  35,2(0.8%)

  129,1 tys

  40,7(0.8%)

  167,8 tys

  53,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,3 tys

  36,6(0.8%)

  571,2 tys

  179(5.1%)

  767,9 tys

  238(6.9%)

  711,7 tys

  223(6.4%)

  283,3 tys

  89,0(2.3%)

  184,2 tys

  58,6(1.3%)

  240,6 tys

  75,8(1.6%)

  151,5 tys

  47,9(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  260,6 tys

  81,3(1.7%)

  269,5 tys

  84,4(2.4%)

  178,5 tys

  55,4(1.6%)

  158,3 tys

  49,7(1.4%)

  154,6 tys

  48,5(1.2%)

  142,3 tys

  45,3(1%)

  139,4 tys

  43,9(0.9%)

  119,2 tys

  37,7(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  65,3 tys

  20,4(0.4%)

  131,7 tys

  41,3(1.2%)

  72,8 tys

  22,6(0.7%)

  62,2 tys

  19,5(0.6%)

  66,8 tys

  21,0(0.5%)

  68,2 tys

  21,7(0.5%)

  126,2 tys

  39,8(0.8%)

  78,0 tys

  24,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  166,1 tys

  51,8(1.1%)

  57,2 tys

  17,9(0.5%)

  118,1 tys

  36,7(1.1%)

  496,0 tys

  156(4.4%)

  70,3 tys

  22,1(0.6%)

  70,4 tys

  22,4(0.5%)

  64,3 tys

  20,3(0.4%)

  75,3 tys

  23,8(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,9 tys

  10,9(0.2%)

  40,0 tys

  12,5(0.4%)

  45,6 tys

  14,2(0.4%)

  38,9 tys

  12,2(0.3%)

  46,2 tys

  14,5(0.4%)

  53,7 tys

  17,1(0.4%)

  56,6 tys

  17,8(0.4%)

  57,2 tys

  18,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  34,6 tys

  10,8(0.2%)

  38,2 tys

  12,0(0.3%)

  19,3 tys

  6,0(0.2%)

  33,1 tys

  10,4(0.3%)

  32,4 tys

  10,2(0.3%)

  22,7 tys

  7,2(0.2%)

  48,8 tys

  15,4(0.3%)

  55,7 tys

  17,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,8(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  45,2 tys

  14,0(0.4%)

  35,7 tys

  11,2(0.3%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  684

  0,2(0%)

  62,8 tys

  19,8(0.4%)

  35,5 tys

  11,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  431(9%)

  151,3 tys

  47,4(1.3%)

  37,4 tys

  11,6(0.3%)

  13,7 tys

  4,3(0.1%)

  16,6 tys

  5,2(0.1%)

  15,2 tys

  4,8(0.1%)

  14,7 tys

  4,6(0.1%)

  30,2 tys

  9,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  40,1 tys

  12,5(0.3%)

  41,5 tys

  13,0(0.4%)

  30,2 tys

  9,4(0.3%)

  39,6 tys

  12,4(0.4%)

  58,9 tys

  18,5(0.5%)

  33,6 tys

  10,7(0.2%)

  29,8 tys

  9,4(0.2%)

  26,6 tys

  8,4(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  238

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  189

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  917

  0,3(0%)

  5,4 tys

  1,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  988

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  736

  0,2(0%)

  272,3 tys

  85,3(2.4%)

  54,9 tys

  17,1(0.5%)

  60,4 tys

  18,9(0.5%)

  42,2 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Baligród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Baligród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Baligród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Baligród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,1 mln

  4,4 tys(100%)

  11,9 mln

  3,7 tys(100%)

  11,4 mln

  3,6 tys(100%)

  11,8 mln

  3,7 tys(100%)

  12,8 mln

  4,0 tys(100%)

  14,8 mln

  4,7 tys(100%)

  15,8 mln

  5,0 tys(100%)

  17,0 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,4 mln

  1,4 tys(31%)

  4,2 mln

  1,3 tys(35.4%)

  3,0 mln

  923(26%)

  4,0 mln

  1,2 tys(33.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(33.2%)

  4,5 mln

  1,4 tys(30.2%)

  5,3 mln

  1,7 tys(33.1%)

  5,4 mln

  1,7 tys(31.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  1,1 tys(24.2%)

  3,0 mln

  935(25%)

  3,3 mln

  1,0 tys(29.1%)

  2,8 mln

  891(24%)

  2,5 mln

  794(19.8%)

  2,8 mln

  897(19%)

  3,7 mln

  1,2 tys(23.6%)

  3,5 mln

  1,1 tys(20.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  332,0 tys

  104(2.4%)

  160,7 tys

  50,4(1.3%)

  287,0 tys

  89,1(2.5%)

  468,4 tys

  147(4%)

  504,4 tys

  158(4%)

  682,4 tys

  217(4.6%)

  522,8 tys

  165(3.3%)

  1,9 mln

  604(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  543(12.4%)

  2,3 mln

  724(19.4%)

  2,2 mln

  676(19.1%)

  2,0 mln

  622(16.8%)

  3,8 mln

  1,2 tys(29.4%)

  917,5 tys

  292(6.2%)

  948,1 tys

  299(6%)

  1,1 mln

  347(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  293,1 tys

  91,4(2.1%)

  402,7 tys

  126(3.4%)

  449,7 tys

  140(3.9%)

  490,4 tys

  154(4.1%)

  225,2 tys

  70,7(1.8%)

  360,0 tys

  115(2.4%)

  372,0 tys

  117(2.3%)

  419,5 tys

  133(2.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  540,9 tys

  169(3.8%)

  1,0 mln

  319(8.5%)

  1,0 mln

  317(8.9%)

  665,4 tys

  209(5.6%)

  618,9 tys

  194(4.8%)

  309,9 tys

  98,6(2.1%)

  244,7 tys

  77,1(1.5%)

  331,1 tys

  105(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  397(9%)

  110,2 tys

  34,5(0.9%)

  287,1 tys

  89,2(2.5%)

  289,2 tys

  90,7(2.4%)

  280,9 tys

  88,2(2.2%)

  1,5 mln

  477(10.1%)

  278,6 tys

  87,7(1.8%)

  266,6 tys

  84,3(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  139,7 tys

  43,6(1%)

  122,4 tys

  38,3(1%)

  118,2 tys

  36,7(1%)

  421,0 tys

  132(3.6%)

  124,4 tys

  39,1(1%)

  106,3 tys

  33,8(0.7%)

  147,0 tys

  46,3(0.9%)

  200,8 tys

  63,5(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  84,4 tys

  26,3(0.6%)

  81,1 tys

  25,4(0.7%)

  78,6 tys

  24,4(0.7%)

  463,7 tys

  145(3.9%)

  83,0 tys

  26,1(0.7%)

  87,8 tys

  27,9(0.6%)

  85,3 tys

  26,9(0.5%)

  94,8 tys

  30,0(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,1 tys

  17,2(0.4%)

  60,0 tys

  18,8(0.5%)

  122,6 tys

  38,1(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  78,8 tys

  24,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  68,3 tys

  21,3(0.5%)

  60,9 tys

  19,1(0.5%)

  28,4 tys

  8,8(0.2%)

  33,3 tys

  10,4(0.3%)

  31,9 tys

  10,0(0.2%)

  26,2 tys

  8,4(0.2%)

  22,8 tys

  7,2(0.1%)

  40,5 tys

  12,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,8(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  45,2 tys

  14,0(0.4%)

  35,7 tys

  11,2(0.3%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  684

  0,2(0%)

  59,3 tys

  18,7(0.4%)

  35,5 tys

  11,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  65,2 tys

  20,3(0.5%)

  90,0 tys

  28,2(0.8%)

  87,3 tys

  27,1(0.8%)

  42,1 tys

  13,2(0.4%)

  44,6 tys

  14,0(0.3%)

  39,2 tys

  12,5(0.3%)

  70,0 tys

  22,1(0.4%)

  31,1 tys

  9,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,0 tys

  6,2(0.1%)

  20,0 tys

  6,3(0.2%)

  23,0 tys

  7,1(0.2%)

  20,0 tys

  6,3(0.2%)

  20,0 tys

  6,3(0.2%)

  10,0 tys

  3,2(0.1%)

  10,0 tys

  3,1(0.1%)

  10,0 tys

  3,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  988

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  313(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  16,3(0.4%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  626

  0,2(0%)

  231,5 tys

  72,6(1.9%)

  46,5 tys

  14,4(0.4%)

  42,1 tys

  13,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  687,8 tys

  214(4.9%)

  5,1 tys

  1,6(0%)

  348,8 tys

  108(3.1%)

  77,1 tys

  24,2(0.7%)

  305,9 tys

  96,0(2.4%)

  156,9 tys

  49,9(1.1%)

  927,0 tys

  292(5.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Baligród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 687 mieszkańców gminy Baligród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 323 kobiet oraz 364 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Baligród, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Baligród mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Baligród największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  W roku 2018 w gminie Baligród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 19 dzieci (6 dziewczynek oraz 13 chłopców). Dostępnych było 35 miejsc.

  15,0% mieszkańców gminy Baligród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 689 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 210 uczniów (103 kobiety oraz 107 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Baligród placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 205 uczniów (101 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (23,5% wśród dziewczynek i 31,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (14,2% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców gminy Baligród w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,8%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Baligród
  12,1%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Baligród
  22,8%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Baligród
  6,5%
  Podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Baligród
  24,3%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 689 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Baligród
  689,0
  Podkarpackie
  849,0
  Cały kraj
  873,0
 • 2,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Baligród
  2,11
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 1 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 35 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Baligród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 31,6%
  68,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 8 3 lata
 • 8
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • 70 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Baligród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Baligród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BALIGRÓD
  Niepubliczne
  ul. PLAC WOLNOŚCI 9
  38-606 Baligród
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Baligród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 210 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci 2016
 • 12 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 11,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Baligród
  11,7
  woj. podkarpackie
  15,5
  Kraj
  17,3
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 210 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 210 angielski
 •  
 • 81,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,71
  Podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 81,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Baligród
  81,71
  Podkarpackie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Baligród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Baligród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Baligród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Baligród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie (św. Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 468-41-03
  13 468-41-03
  ul. Adama Mickiewicza 1
  38-606 Baligród
  812116
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa (bł.Edmund Bojanowski)
  Niepubliczna
  13 468-40-29
  13 468-40-29
  ul. MCHAWA 37
  38-606 Mchawa
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowosiółkach
  Niepubliczna
  13 469-42-28
  Nowosiółki
  38-604 Nowosiółki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Baligród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Baligród - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Baligród

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Baligród: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Baligród 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 239)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 76)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 43)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 39)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 86)
  • teatralne: 1 (członkowie: 27)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Baligród działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 839 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 469 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Baligród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Baligród działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 20 członków. Zarejestrowano 16 ćwiczących (mężczyźni: 16, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Baligród w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Baligród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Baligród i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 22 wypadków drogowych w gminie Baligród odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 698,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 127,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Baligród znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leskiego.

  Powiat leski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Baligród
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 24 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Baligród w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 698,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Baligród
  698,4
  Podkarpackie
  879,1
  Polska
  971,2
 • 126,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  127,0
  Podkarpackie
  81,1
  Polska
  92,2
 • 761,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Baligród
  761,9
  woj. podkarpackie
  1 073,3
  Cała Polska
  1 176,3
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  18,2
  Podkarpackie
  9,2
  Cała Polska
  9,5
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Baligród
  109,1
  Podkarpackie
  122,1
  Kraj
  121,1